alege număr

1: Despre Isus povesteşte‑mi

1. 
Despre Isus, povesteşte‑mi!
Scrie‑mi pe inimă, clar,
Cea mai de preț povestire:
Viața Sa pli de har!
Spune cum îngerii,‑n coruri,
Cântau la naşterea Lui:
„Lui Dumnezeu, slavă‑n ceruri
Şi pace‑aici, jos, între‑ai Lui“!
 
Refren
Despre Isus, povesteşte‑mi!
Scrie‑mi pe inimă, clar,
Cea mai de preț povestire:
Viața Sa pli de har!
 
2. 
Spune de timpu‑n pustie,
Cum greu a fost ispitit,
Pentru‑ale noastre cate,
Şi‑nvintor a ieşit!
Spune de‑ai Săi ani de trudă,
De întristări ce‑a purtat,
Singur, rac, casă,
Disprețuit, înturat!
 
3. 
Spune de crucea durerii,
Pe care‑a fost atârnat,
Despre mormântul de piatră,
Spune El a‑nviat!
Dragostea Sa miştoare
O văd mai clar ca oricând.
Eu Îl urmez murmur,
Căci m‑a salvat, pe lemn murind.
 
autor→ Fanny J. Crosby
compozitor→ J. R. Sweney
metru→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 8, 8, 7, 8, 7
ton→ G₄
tema→ Viața lui Isus
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 1
gamă→ E♭
metru→ 4/4

2: Pe‑oriunde ai mers Tu

1. 
Pe‑oriunde‑ai mers Tu, Miel divin şi blând,
Urme de sânge, jos, aici, sând,
Te vom urma, prin haru‑Ți nesfârşit!
Prin suferință, Tu ai biruit.
 
2. 
Ai fost născut în iesle, nu‑n palat,
Tu, suferința, n‑ai îndepărtat,
Dar, chiar hulit, respins, disprețuit,
Numele‑Ți este, sus, acum, slăvit.
 
3. 
Tu eşti Tiparul, veşnic neschimbat;
Numele‑Ți vom purta– cel ledat.
Oare de ce mergem pe alt drum
Cu‑aceia mulți ce nu‑mplinesc ce spun?
 
4. 
Cu Tine‑aici, câțiva ani scurți lucrăm,
Pe cei ce Te‑ar cinsti, să‑i utăm;
Sus, tre casa noastră,‑apoi urmăm;
Vrem, pentru Tine, viața ne‑o dăm.
 
autor†→ Milne Stouffer
compozitor→ E. J. Hopkins
metru→ 10, 10, 10, 10
ton→ E♭₄
tema→ Viața lui Isus
numele melodiei→ Ellers
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 4
gamă→ A♭
metru→ 4/4

3: Pe pământ, trimis de Tatăl

1. 
Pe mânt, trimis de Tatăl, Domnul a venit,
A trăit rac, străin şi neprimit.
 
2. 
Vulpile au vizuini, cuib– rile au,
El n‑a‑avut, Se‑odihnească, locul Său.
 
3. 
Mulți, de‑acest Om al durerii, fața şi‑au ascuns
Şi, dispreț, ocări, batjocuri, I‑au adus.
 
4. 
Viața‑I sfântă,‑atât de pură, zilnic Şi‑a jertfit;
Pân’ la capăt, viața, slujba‑a oferit.
 
5. 
La sfârşit, El, scumpu‑I sânge, pentru toți, Şi‑a dat,
Dar potrivnicii‑au fost orbi, L‑au ledat.
 
6. 
Tatăl L‑a‑nviat, cându‑L Domn al tuturor.
O, ascultă‑I azi chemarea,‑ntreg popor!
 
autor†→ Jack Craig
compozitor→ H. W. Baker
metru→ 13, 11
ton→ B₄
tema→ Viața lui Isus
numele melodiei→ Stephanos
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 5
gamă→ G
metru→ 4/2

4: Desăvârşit Domn

1. 
Devârşit Domn, drumu‑Ți sfânt
E‑ascuns de cei vestiți,
Descoperit doar pruncilor,
Puțini, raci, smeriți!
 
2. 
Cei mai de sea înțelepți
Nu pot afla, orbiți,
Scumpu‑adevăr– atât de clar
Doar celor sloboziți.
 
3. 
Când laşi prieteni, casă, țel,
Şi ca pribeag trăieşti,
Absurd e pentru cei mai mulți,
Căci viața ți‑o jertfeşti.
 
4. 
Cel singuratic şi respins,
Acum, disprețuit,
Va‑mți– Domn– pe mânt,
În ziua‑I, proslăvit.
 
5. 
Putem sălta‑n noi, bucuroşi–
Răsplata e‑n curând;
A‑L întâlni şi‑a ne zâmbi
Ne ’nalță, teama luând.
 
autor†→ James Jardine
compozitor→ Isaac Smith
metru→ 8, 6, 8, 6 (C.M.)
ton→ E♭₄
tema→ Viața lui Isus
numele melodiei→ Abridge
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 221
gamă→ E♭
metru→ 3/2

5: Domnu‑a coborât din ceruri

1. 
Domnu‑a coborât din ceruri,
Atând pe Dumnezeu,
Aderu‑ntreg vestindu‑l,
cunoaştem scopul Său.
 
Refren
Să‑I călcăm mereu pe urme,
Orice‑ar fi întâlnim!
Pe Isus mereu privindu‑L,
Totu,‑n El, noi biruim.
 
2. 
Beznă‑adân se coboa
Peste lumea‑aceasta rea;
Dacă‑L vom urma pe Domnul,
În lumina Sa vom sta.
 
3. 
El S‑a dat ca isşire,
Pe captivi a‑i ’libera.
Robii Şi‑a trimis, scape
Oameni de nia Sa.
 
4. 
Forța lui Satan se sfarmă,
Când Isus Se va‑ata.
Bezna‑atunci va fi‑înghițită,
Şi El plânsul ni‑l va lua.
 
autor†→ James Jardine
compozitor→ Charles Crozat Converse
metru→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
ton→ C₅
tema→ Viața lui Isus
numele melodiei→ Converse
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 9
gamă→ F
metru→ 4/4

6: Isus – tema noastră

1. 
E Isus mesajul nostru;
Tema noastră, El va fi.
Îl vom înălța de‑a pururi;
Pe Isus, doar, vom privi.
 
Refren
Domnu‑acum şi‑ntotdeauna,
Domnu‑n toate noi cântăm–
Sfânt Mântuitor din slavă,
Domn şi Rege ce‑aşteptăm.
 
2. 
E Isus salvarea noastră;
Pentru noi El S‑a jertfit.
El ne neprinirea
Şi puterea zi de zi.
 
3. 
E Isus ria noastră;
Celui ce I se predă,
În necazuri şi ispite,
Harul şi puterea‑i dă.
 
4. 
E Isus Stănul nostru;
Vrem ascultăm de El,
În supunere slujindu‑I,
Fermi în ini şi‑n țel.
 
autor→ Albert B. Simpson
compozitor→ Charles Crozat Converse
metru→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
ton→ C₅
tema→ Viața lui Isus
numele melodiei→ Converse
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 10
melodia de cantarea→ 5
gamă→ F
metru→ 4/4

7: Isus e tot la fel

1. 
Isus e tot la fel
Şi‑n veci, ne El
Domn sfânt de sus,
În chip smerit născut,
Nu‑ntre cei mari zut,
Poarta spre cer cut,
De Tatăl, uns.
 
2. 
Vreau stănirea Ta;
să‑mi fac partea mea,
Doamne, mereu!
- să‑Ți fiu predat,
fiu neîncetat
Din inimă,‑nchinat,
Pe drumul Tău!
 
3. 
În strălucita zi,
Ai Săi, cu El, vor fi
Eliberați,
Lupte şi chin trecând,
Boli, moarte, încetând,
Pe țărmul sfânt cântând,
Răscumrați.
 
autor†→ James Jardine
compozitor→ Dr. Lowell Mason
metru→ 6, 6, 4, 6, 6, 6, 4
ton→ E♭₄
tema→ Viața lui Isus
numele melodiei→ Olivet
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 11
gamă→ E♭
metru→ 4/4

8: Chiar pentru mine?

1. 
Chiar pentru mine‑a fost cut
Fiul tronu‑a sit,
sând rirea ce‑a avut?
Chiar pentru mine a venit?
 
Refren
Da, pentru mine a trăit
Şi, din iubire, S‑a jertfit.
De‑acum, Îl voi slăvi mereu,
Şi El va fi‑Îmratul meu.
 
2. 
Chiar pentru mine‑a fost cântat,
De îngeri, imnu‑n Betleem?
Chiar mie mi s‑a adresat
Al Domnului mesaj suprem?
 
3. 
Chiar pentru mine‑a spus Isus
vin la El şi să‑L urmez,
îmi pacea Sa de sus,
Când Lui povara‑ncredințez?
 
4. 
Chiar pentru mine El a plâns
În Ghetsimani, şi S‑a rugat?
Chiar pentru mine‑a fost străpuns,
Murind pe lemn, fiu salvat?
 
autor→ J. M. Whyte
compozitor→ J. M. Whyte
metru→ 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 (L.M.D.)
ton→ B♭₄
tema→ Rugăciune
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 8
gamă→ E♭
metru→ 3/4

9: Spre mine‑apleacă-Te

1. 
Spre mine‑aplea-Te:
Trudit mi‑e sufletul!
O, Miel ceresc, la Tine vin:
Ascultă‑mi stritul!
 
2. 
Spre mine‑aplea-Te:
Mi‑e tris inima!
La Tine vin cu‑al meu cat,
Dorind odihna Ta!
 
3. 
Pe căi deşarte, seci,
Mult timp am cit.
Pustiul jalnic las ’napoi;
La Tine vin smerit.
 
4. 
Plăceri de‑aici, lumeşti,
Ce repede‑au trecut!
În loc de pâine, piatră‑au dat,
Ce n‑a satiscut.
 
5. 
Nori groşi mă‑nluiesc:
O, nu si!
Un duh smerit, mâhnit, Ți‑aduc:
O, nu‑l disprețui!
 
autor†→ Sam Jones
compozitor→ H. G. Nageli
metru→ 6, 6, 8, 6 (S.M.)
ton→ A₄
tema→ Rugăciune
numele melodiei→ Dennis
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 14
gamă→ F
metru→ 3/4

10: Ascultă‑mi, Doamne

1. 
Ascultă‑mi, Doamne, stritul,
Ascul ruga mea!
Din catul mântului,
Mâhnit, cer mila Ta.
 
2. 
O, du- Tu pe stânca Ta–
Te rog cu‑un duh supus!
vrea, la Tine, ajung,
Dar stânca mi‑e prea sus.
 
3. 
Căci Tu eşti apostul meu–
Un sigur turn, înalt,
Ce zeşte de vrăjmaşi,
Deplin asigurat.
 
4. 
vrea locuiesc pe veci
Cu Tine,‑n cortul Tău,
La aripile‑Ți alergând,
Ca apost al meu.
 
5. 
Tu, juruințele mi‑asculți,
Şi, când eu le‑mplinesc,
Cereasca moştenire‑mi dai–
A celor ce‑Ți slujesc.
 
compozitor→ William Gardiner
metru→ 8, 6, 8, 6 (C.M.)
ton→ D₄
tema→ Golgota şi Crucea
numele melodiei→ Belmont
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1951)→ 131
gamă→ G
metru→ 6/8

11: Nu îți vorbeşte?

1. 
Nu‑ți vorbeşte Mântuitorul,
În chinuri, pe lemn, a murit?
Ca cumpere‑a ta mântuire,
Pedeapsa pe El, L‑a lovit.
 
Refren
Cât a suferit,
În chinu‑I cumplit!
Când, zdrobit, El Şi‑a dat sfântu‑I suflet,
A fost pentru tine lovit.
 
2. 
Nu înseam nimic pentru tine
El trece iar întristat?
„Am dorit mult să‑i strâng, dar ei n‑au vrut!“–
E‑al Său strigăt îndurerat.
 
3. 
Chiar nu‑nseam nimic pentru tine
Că‑ntregu‑ți cat a purtat,
El plătind veşnic răscumrarea
Ca,‑n veci, tu fii ’liberat?
 
4. 
Nu te miş deloc El vine,
Pe vii şi pe morți, judecând?
Când mânt şi plăceri se vor duce,
O, cum vei scăpa,‑n fața‑I stând?
 
autor†→ Sam Jones
compozitor→ F. M. Davis
metru→ 10, 8, 10, 8, 5, 5, 10, 8
ton→ C₄
tema→ Golgota şi Crucea
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 22
gamă→ A♭
metru→ 4/4

12: Spală-mă, Miel divin

1. 
Spa-mă, Miel divin, de‑al meu cat!
Prin sângele‑Ți vărsat, - curat!
cuță de rău, capăt chipul Tău,
Şi, tot untrul meu, să‑mi stăneşti!
 
2. 
Spa-mă, Miel divin, de‑al meu cat!
Ca Tine vreau fiu, deplin curat.
O, viața Ta curgând, din coasta‑Ți sângerând,
Să‑mi spele, inundând, inima mea!
 
3. 
Spa-mă, Miel divin, de‑al meu cat!
Prin suferința Ta, sunt vindecat.
Atât de‑aproape‑mi eşti, odihnă‑mi ruieşti!
Sublime stări cereşti, cat!
 
4. 
Spa-mă, Miel divin, de‑al meu cat!
Tu, când în Tine cred, ții curat.
Eu, inima‑Ți predau; da, zilnic totu‑Ți dau
Şi strâns de Tine stau, şters de cat.
 
autor→ H. B. Beegle
compozitor→ Dr. Lowell Mason
metru→ 10, 10, 12, 10
ton→ B₄
tema→ Golgota şi Crucea
numele melodiei→ Bethany
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 17
gamă→ G
metru→ 4/4

13: Iubirea Lui nu va-nceta

1. 
Iubirea Lui nu va‑nceta
Cât viața‑aici îmi va dura;
Când drumul mi se va sfârşi,
Cu Tine, scump Isus, voi fi!
 
Refren
Iubirea‑n Ghetsimani L‑a dus,
Pân’ la Calvar ea L‑a condus.
Prin răni văd cum iubire‑a curs
Când pentru mine‑a fost străpuns.
 
2. 
Deşi‑s nevrednic de Isus,
Un loc mi‑a pretit El sus,
Cu‑ai Săi răscumrați copii,
În nesfârşite bucurii.
 
3. 
Purtând neprinirea Sa,
Ai Săi robi fața‑I vor vedea,
Slăvitu‑I Nume prearind,
’Naintea Lui iertați fiind.
 
4. 
Iubirea Sa‑i va mânia,
Cu na‑I lacrimi va‑alunga.
Ei vor cânta necontenit:
„Tu pentru mine ai murit!“
 
autor†→ Sam Jones
compozitor†→ Don Puffalt
metru→ 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 (L.M.D.)
ton→ A♭₄
tema→ Golgota şi Crucea
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 217
gamă→ D♭
metru→ 3/4

14: Nu‑s răscumpărat cu aur

1. 
Nu‑s răscumrat cu aur,
Ci cu sânge prețios.
Prețul dat e margini:
Mielul sfânt, Isus Hristos.
 
Refren
Domnul meu Şi‑a dat viața
Ca fiu răscumrat.
O, ce dragoste nespusă,
Când la Golgota El S‑a dat!
 
2. 
Nu‑s răscumrat ca, vreme
Şi talanți, risipesc,
Ci să‑mi port acum povara;
De la El puteri primesc.
 
3. 
Nu‑s răscumrat ca, viața,
În plăcere, s‑o trăiesc.
Scurt e timpul pentru lucru;
Zile, ani, trec, se grăbesc.
 
4. 
M‑a răscumrat din vină;
O, ce mult El m‑a iubit!
Însuşi Fiul sfânt din ceruri,
Pentru mine, S‑a jertfit.
 
autor†→ Sam Jones
compozitor→ Charles J. Butler
metru→ 8, 7, 8, 7, 7, 7, 8, 8
ton→ E♭₄
tema→ Golgota şi Crucea
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 19
gamă→ E♭
metru→ 6/8

15: Tu eşti vrednic

1. 
Tu eşti vrednic, Tu eşti vrednic,
O, Isuse,‑n toate Domn,
La al rui tron cad îngeri–
De ce‑avem mai bun, eşti demn!
Când mai greu preț ni se cere,
O, ne‑aju cântăm,
În ecou, cântări din ceruri,
La‑al Tău tron când ne‑nchinăm!
 
Refren
Căci Tu pentru Tine
Ne‑ai răscumrat,
Prin acel greu Ghetsimani
Şi‑al crucii sânge dat.
 
2. 
Tu eşti vrednic, Tu eşti vrednic!
Miel divin, Tu vrednic eşti
De‑ale noastre vieți, ca,‑n ele,
Viața Ta s‑o retrăieşti!
De‑a primi puterea, cinstea,
Lauda şi dragostea,
Doamne,‑a cerului lumină,
Tu eşti vrednic pururea!
 
autor†→ Mrs. Elma Milton
compozitor→ Herbert H. Booth
metru→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 6, 5, 7, 6
ton→ B♭₄
tema→ Golgota şi Crucea
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 385
gamă→ E♭
metru→ 4/4

16: De‑am şti cât a costat

1. 
De‑am şti cât a costat venirea Sa,
Perdeaua‑n do de‑a se sfâşia,
Ca îngerii din cer L‑am uda!
O, dac‑am şti, o, dac‑am şti!
 
2. 
De‑am şti‑ntristarea‑n duh, sudoarea grea,
Grădina, ceasu‑amar şi crucea Sa,
Tot ce e‑n rest, ca zgura, n‑ar conta!
O, dac‑am şti, o, dac‑am şti!
 
3. 
De‑am şti ce bucurii El a promis,
Putere, har, prin brațul Său întins,
Nu mult ar sta El teptând respins;
O, dac‑am şti, o, dac‑am şti!
 
4. 
De‑am şti, Isuse, Domn al tuturor,
’Naintea rui’ cade‑orice popor,
nu mai rezistăm când Tu implori!
Aju-ne ştim, ştim!
 
autor†→ Mrs. Elma Milton
compozitor→ George C. Stebbins
metru→ 10, 10, 10, 8
ton→ D₄
tema→ Golgota şi Crucea
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 21
gamă→ G
metru→ 4/2

17: O, cât m-a iubit Isus!

1. 
El, blând, m‑a utat,
Bolnav, frânt de cat
Şi, pe‑ai Săi umeri, iarăşi,
La staul m‑a purtat,
În timp ce îngerii cântau,
De toate‑n ceruri sunau.
 
Refren
O, cât m‑a iubit!
O, cum S‑a jertfit!
O, ce har la staul m‑a condus–
Har divin, ce‑n staul m‑a adus!
 
2. 
Spre răni mi‑a atat
Cum sângele I‑a curs.
Cununa‑njositoare
Pe capul Lui s‑a pus.
O,‑n mine, ce‑a putut si,
poată‑atât a suferi?
 
3. 
Cât timpul trece‑acum,
Odihnă‑i pe deplin;
tept doar ritul,
Cel, de lumină, plin,
Când lân El ne va chema,
fim cu El, mireasa Sa.
 
autor→ W. Spencer Walton
compozitor→ A. J. Gordon
metru→ 6, 6, 7, 6, 8, 8, 5, 5, 9, 9
ton→ D₄
tema→ Golgota şi Crucea
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 23
gamă→ G
metru→ 6/8

18: De orice pată şters

1. 
De orice pa şters,
De orice rău zit,
O, Doamne,‑acesta‑i darul ce
Mi l‑ai duit!
Trecutu‑mi de eşec,
De tea şi cat,
’Naintea crucii‑Ți îl arunc
Şi,‑acolo,‑l las uitat.
 
2. 
catu‑mi nu Ți‑ascund,
Fugind de‑al lumii gând;
Urăsc mândria‑mi, şi apar
’Naintea Ta cum sunt.
O, Doamne,‑aşa cum sunt,
Nu ce‑alții cred c‑aş fi,
Ci doar un suflet slab, luptând
Ca,‑n viață, pot fi!
 
3. 
Stând în lumina Ta,
Îmi pare c‑am omis
iau din na‑Ți darul sfânt
Ce Tu mi l‑ai întins.
O,‑nțelepciunea Ta,
Puterea, harul Tău,
Proclam acum ele pot
A păstra mereu!
 
4. 
Aici, jos, pe altar,
Eu las comoara mea;
Să‑mi fii aproape şi,‑Îmrat,
Te voi încorona!
ar focul Tău
Ce,‑n mine, e semeț,
La Tine mă‑ntorc, crezând
În Numele‑Ți reț!
 
autor→ Herbert H. Booth
compozitor→ I. B. Woodbury
metru→ 6, 6, 8, 6, 6, 6, 8, 6 (S.M.D.)
ton→ E♭₄
tema→ Golgota şi Crucea
numele melodiei→ Nearer Home
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 24
gamă→ A♭
metru→ 4/4

19: O zi a îndurării

1. 
O zi a îndurii,
Ce‑mi bucură‑amintirea:
În bezna vieții mele,
Mi‑au traversat rarea
Doi robi ai Domnului;
Mi‑au luminat rarea,
Vorbindu‑mi despre Fiul,
În duh şi‑n adevăr.
 
Refren
Ce scum Veste Bună:
Iertare în Hristos,
ştiu că‑i rezolvare
Cu cel mai tos,
Domnul, pentru mine,
A coborât în lume,
Trăind şi chiar murind!
 
2. 
Când am sfârşit a merge
Pe căi întunecate,
M‑am bucurat de‑o scumpă,
Subli libertate,
La care n‑am sperat,
De‑o sfân bucurie,
Ce a sat uirii
Tristețea din trecut.
 
3. 
Acum, când pot pricepe
Ce soar tristă‑aşteap
Pe cei ce,‑n întuneric,
viețuiască,‑acceptă,
Spre moarte‑alunecând,
truns sunt de tristețe
văd cum ei igno
Ce‑i după‑acest mânt.
 
autor†→ Juventino Valdez V.
compozitor†→ Juventino Valdez V.
metru→ 7, 7, 7, 7, 6, 7, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 7, 6
ton→ E♭₄
tema→ Mesajul Evangheliei
text şi muzică din Himnos (Span. 2016)→ 18
gamă→ E♭
metru→ 4/4

20: Tu viața Ta mi-ai dat

1. 
Tu viața Ta mi‑ai dat,
Sfânt sângele‑Ți vărsând,
fiu răscumrat,
Din moarte înviind.
Tu viața Ta mi‑ai dat:
Eu, Ție, ce Ți‑am dat?
 
2. 
Ani lungi ai cheltuit,
Trudind pe‑un câmp pustiu,
Ca,‑n veci, mereu mai mult,
Eu, slava Ta s‑o ştiu.
Ani lungi s‑au cheltuit:
Eu cât m‑am cheltuit?
 
3. 
Tu mi‑ai adus, prin har,
De sus, din casa Ta,
Salvarea mea, în dar,
Iertarea, dragostea.
reț dar mi‑ai adus:
Dar eu, ce Ți‑am adus?
 
4. 
Vreau viața mea să‑Ți dau,
Ai mei ani să‑Ți ofer,
S‑accept şi ce e greu,
sând lumeşti plăceri.
Da, tot ce am Îți dau,
Mântuitorul meu!
 
autor→ Frances R. Havergal
compozitor→ William H. Havergal
metru→ 6, 6, 6, 6, 6, 6
ton→ B♭₄
tema→ Golgota şi Crucea
numele melodiei→ Baca
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 26
gamă→ E♭
metru→ 4/4

21: Să mergem după Domnul

1. 
mergem du Domnul
E‑al Vieții drum, sfințit!
Cei credincioşi l‑au mers, şi,
În luptă,‑au biruit:
Străini şi tori, toți
În inimi acordați,
În sfânta‑Îmție,
Prin lupte au intrat.
 
2. 
Proroci, martiri, apostoli
Un sfânt, reț popor
Au strătut acest drum
De‑a lungul anilor.
Cu lacrimi, chin şi sânge,
Ai lor paşi, l‑au marcat,
Dar, înriți în Domnul,
Luptând au ’naintat.
 
3. 
Urmând ferm pân’ la capăt,
Cununa‑au câştigat;
Al lor glas azi ne cheamă,
Acest drum, de‑alergat.
Nu v‑aplecați spre lume:
Pe‑aici nu mai călcăm!
Eterna viață‑alegeți:
Curând de‑aici plecăm!
 
4. 
Cel ce‑şi păstrea viața
Va pierde‑o pururea,
Dar, cine‑aici şi‑o pierde,
Sus, o va câştiga.
Cu mijlocul încins, tari,
Cu‑un scop ferm, neclintit,
Vom merge pe‑unde‑ai Săi robi,
Prin veacuri, au şit.
 
autor†→ Robert Skerritt
compozitor→ S. S. Wesley
metru→ 8, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6
ton→ G₄
tema→ Mesajul Evangheliei
numele melodiei→ Aurelia
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 28
gamă→ E♭
metru→ 4/4

22: Ce scump şi curat e Cuvântul

1. 
Ce scump şi curat mi‑e Cuvântul divin!
Îl sorb, îl iubesc şi‑l ador.
O candelă‑a paşilor mei e pe drum,
Cât timp sunt aici tor.
 
Refren
Mai scump decât aur sau mii de arginți,
E mai scump ca rubinul curat
stau la picioarele Domnului meu,
Pe El să‑L ascult ne‑ncetat.
 
2. 
Ce dulci şi ce paşnice‑s ile Lui
Când El mi‑este Stănitor!
Cuvântul Său sfânt este viață şi duh;
Mi‑e dulce şi coritor.
 
3. 
Când stau să‑L ascult, sunt atunci ’liberat
merg după‑al meu Îmrat.
În inimă,‑adânc, țin ascuns legea Sa,
Cântând slava Lui necurmat.
 
4. 
O, Doamne,‑nreşte- în legea Ta,
simt destarea în ea!
Încli Tu inima robului Tău
cugete zilnic la ea!
 
autor†→ Sam Jones
compozitor→ George D. Moore
metru→ 11, 8, 11, 8, 11, 9, 11, 8
ton→ E♭₄
tema→ Mesajul Evangheliei
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 29
gamă→ A♭
metru→ 6/4

23: Spre refugiu te grăbeşte

1. 
Spre refugiu te grăbeşte,
Pe câmpii nu bovi!
te naşti din nou se cere,
Cu Isus, de speri fii.
Nu‑ți zidi dejdea‑n vorbe!
Fapte bune nu‑s de‑ajuns.
El în noi– dejdea slavei–
Este Stânca de ne‑nvins.
 
Refren
Vin’ la El, ascultă‑I glasul:
Ți‑e Prietenul cel bun!
Nu‑ntrista pe al Său Duh Sfânt!
Vino!‑odihnă‑ți acum.
 
2. 
Ape vii, bei, o, vino!
Pâinea Vieții‑i bani.
Nu‑I disprețui chemarea:
Vino‑n ale Sale mâini!
El salvare‑ți dă, deplină,
Eul şi ce‑i rău să‑nvingi.
La‑a dejdii uşă‑aşteaptă,
„Bun venit“ să‑ți spună‑atunci.
 
3. 
Timpul tot mereu goneşte;
mâi aici, nu poți,
Căci curând te chea moartea,
Glasu‑i trebuie s‑asculți.
În iubirea‑I, mila‑I mare,
Domnu‑aşteaptă‑a te primi;
De la‑a Sa prezență scumpă,
Vrei în beznă‑a ci?
 
autor†→ Sam Jones
compozitor→ A. B. Simpson
metru→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
ton→ F₄
tema→ Mesajul Evangheliei
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 31
gamă→ D♭
metru→ 3/4

24: Noi iubim drumul cel sfințit

1. 
Noi iubim drumul cel sfințit,
Pe care Domnu‑a mers smerit.
Suntem străini şi peregrini;
Spre casă, sus, torim.
 
Refren
În Domnul, Calea am sit,
Cea tre cerul nesfârşit;
Cât El viață pe mânt,
Vom fi fideli pân’ la mormânt.
 
2. 
Glasul şi na‑I înălțăm;
De ele,‑aici, conduşi suntem.
Ştim sfârşitul scump va fi,
Când truda ni se va sfârşi.
 
3. 
Domnu‑i milos cu noi, şi blând,
Căci, în cat, orbiți fiind,
Blând, spre lumină, ne‑a‑ndreptat;
Îl vom slăvi neîncetat.
 
4. 
El curaj prin brațul Său,
În înfruntarea cu Cel Rău;
Ne va păstra necontenit,
Tari, credincioşi, pân’ la sfârşit.
 
autor†→ Sam Jones
compozitor→ James M. Black
metru→ 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 (L.M.D.)
ton→ G₄
tema→ Calea lui Isus
numele melodiei→ Truest Friend (altered)
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 32
gamă→ E♭
metru→ 6/8

25: Dă‑I ce‑ai mai bun

1. 
ce‑ai mai bun la Stănul,
Dă‑I vlaga din tinereți!
Cu tot avântul din suflet,
Pentru‑adevăr te lupți!
Domnul ne este exemplul:
Dârz El a fost, credincios;
Dă‑ți Lui tot devotamentul,
ce‑ai mai bun lui Hristos!
 
Refren
ce‑ai mai bun la Stănul,
Dă‑I vlaga din tinereți!
Cu‑a mântuirii armură,
Pentru‑adevăr te lupți!
 
2. 
ce‑ai mai bun la Stănul,
Inima‑ntâi Lui s‑o dai!
Primul fă‑L în a ta slujbă,
Viața dedi-ți‑o Lui!
Dă, şi‑ți va da torul!
El chiar pe Fiul Şi‑a dat;
Cu‑ndatorare slujindu‑I,
ce‑ai mai bun la‑Îmrat!
 
3. 
ce‑ai mai bun la Stănul,
Căci El te‑a răscumrat!
A sit chiar şi cerul
Şi pentru tine S‑a dat.
Fii vrednic de‑a Sa iubire,
Căci din pieire te‑a scos!
Dă‑I toată‑a ta adorare,
ce‑ai mai bun lui Hristos!
 
autor→ Howard B. Grose
compozitor→ Wm. J. Kirkpatrick
metru→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
ton→ C₅
tema→ Mesajul Evangheliei
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 33
gamă→ A♭
metru→ 6/4

26: Zilele, ne‑nvață, Doamne

1. 
Zilele, ne‑nvață, Doamne,
Bine‑a ni le nura,
Ca, o inimă‑nțeleaptă,
putem a ta!
 
Refren
Zile, ani, trec ca un abur–
Înțelept, umblăm!
-ne să‑Ți purtăm azi chipul
nă‑acasă, sus, intrăm!
 
2. 
Zilele, ne‑nvață, Doamne,
Bine‑a ni le nura!
Cât e timp, facem bine
Prin înțelepciunea Ta!
 
3. 
Zilele, ne‑nvață, Doamne,
Bine‑a ni le nura!
Ne trezeşte la dreptate,
Ce‑i deşert a nu păstra!
 
4. 
Zilele, ne‑nvață, Doamne,
Bine‑a ni le nura,
le dăm, veghind în slujba‑Ți
goarna va suna!
 
autor†→ Sam Jones
compozitor→ George C. Stebbins
metru→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
ton→ A♭₄
tema→ Mesajul Evangheliei
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 34
gamă→ D♭
metru→ 6/8

27: Mântuirea e Hristos

1. 
Domnul a lucrat mereu s‑atra vieți,
De pe drumul lor greşit, pe drumul Său.
Ce ofe El e tot ce‑i valoros:
O trăire‑n tine‑a vieții lui Hristos.
 
Refren
Mântuirea e Hristos în noi,
Ce biruința zi de zi,
El, ca Domn, în viață şi‑n cuvânt,
Du paşii Săi, mergând spre cerul sfânt.
 
2. 
Unii îşi compa viața între ei,
Vrând s‑ajun sfinți prin fapte omeneşti,
Însă, înnoirea în Isus,
Ei vor fi excluşi pe veci din ceruri, sus.
 
3. 
Da eşti cinstit, dă‑ți viața lui Hristos!
Fă‑L Stăpân şi‑alege‑ți drumul Său, acum!
Nu te teme să‑I slujeşti şi să‑L arăți!
Vei primi putere da Îl asculți.
 
autor†→ Willie Hughes
compozitor→ E. O. Excell
metru→ 11, 11, 11, 11, 9, 9, 9, 11
ton→ F♯₄
tema→ Mesajul Evangheliei
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 35
gamă→ D
metru→ 2/4

28: Unde-i lumină?

1. 
„Unde‑i lumină,“‑ntrea tristul suflet,
„Ca să‑mi arate drumu‑aderat?
Unde‑i lumină?– căci oboseşte
Lumea deşartă, pli de cat.“
 
2. 
În se vede prin Isus lumina;
„Doar Eu sunt calea“, îți şopteşte El.
„O, suflet plin de îndoieli şi frică,
Vino la Mine, nu umbla rebel!“
 
3. 
El e Lumina pentru cei din beznă,
Ce trec prin valea umbrei morții‑aici.
Dacă‑L primeşti, ți‑ofe Tatăl dreptul
te numeşti copilul Său pe veci.
 
4. 
Doar timp puțin mai e Lumina vieții;
O, mergi cu El, şi nu vei ci!
Nu bovi, nu te‑apuce noaptea,
Când vei afla El nu va mai fi!
 
autor→ Alex Walker
compozitor→ H. P. Main
metru→ 11, 10, 11, 10
ton→ E♭₄
tema→ Mesajul Evangheliei
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 36
gamă→ A♭
metru→ 2/4

29: Ieri, astăzi şi în veci

1. 
Scump mesaj, credința simplă poate‑aici primi:
Ieri, şi astăzi, şi în veci, Isus la fel va fi.
Încă‑I place‑a vindeca pe orbi, ciungi, toşi,
Mânind pe cei ce plâng, cându‑i bucuroşi.
 
Refren
Ieri, şi astăzi, şi în veci, Isus e tot la fel;
Totul poate‑a se schimba, dar nicioda El.
 
2. 
Cel ce‑a mers la cei pierduți, te cau acum.
O, te plea poit şi‑acceptă‑al Său sfânt drum!
Cel ce‑a zis: „Nu te condamn; mergi şi nu mai greşi!“
Azi îți spune, ca şi‑atunci, poți iertat a fi.
 
3. 
De Cel ce‑a iertat pe Petru, tea nu avea!
Ca la Toma, îndoiala‑ți va clarifica.
Cel ce pe‑ucenicul drag la pieptu‑I l‑a sat,
Te invi iubitor, de El fii purtat.
 
4. 
Cel ce, pe‑agitata mare, liniştit umbla,
În poate potoli furtuna noastră grea.
Cel ce‑n Ghetsimani plângea şi,‑n chinuri, Se ruga,
Orice‑amar pahar de tremur, azi, cu noi, El bea.
 
autor→ Albert B. Simpson
compozitor→ J. H. Burke
metru→ 13, 13, 13, 13, 13, 13
ton→ E₄
tema→ Mesajul Evangheliei
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 16
gamă→ A
metru→ 6/8

30: Dă Tu credința

1. 
Tu credința cea cu viață‑n ea,
Ce,‑al lui Isus mesaj, o insufla!
Din nou azi s‑o redai, prin mesagerii Tăi,
Creând credința Lui, cu viață‑n ea!
 
2. 
Tu credința– dovedi clar,
Ca‑n pilda Sa cu bobul de muştar!
În inimi omeneşti, Tu temeri izgoneşti,
Credința s‑o deşti– di clar.
 
3. 
Tu credința ca scut zitor,
Ce a primit‑o Domnu‑n ajutor,
Vrăjmaşi tari înfruntând, catul respingând,
Credința tare‑având, scut zitor!
 
4. 
Dă‑mi Tu credința de copil curat:
am al lui Isus gând, necurmat,
Ca,‑n mine ea crescând, să‑nvăț s‑ascult, iubind,
Al Său rob devenind, copil curat!
 
autor†→ anonim
compozitor†→ anonim
metru→ 10, 10, 12, 10
ton→ D₄
tema→ Mesajul Evangheliei
text şi muzică din Alte und neue Lieder (Ger. 1993)→ 35
gamă→ D
metru→ 3/4

31: L-am găsit

1. 
Voi, ce utați, descurajați,
Parte de Isus, s‑aveți,
Fiți voioşi, de‑acum, bucurați:
„L‑am sit“– „veniți, vedeți!“
 
Refren
„L‑am sit“– speranța de veacuri–
Bucuros sună‑al nostru cor:
„Pe Hristos– Cel prorocit– noi L‑am sit,
Pe‑Acel Rege‑al regilor.“
 
2. 
Voi, ce flămânziți de‑un viu cuvânt,
Însetați de‑un viu izvor,
O, veniți ca dea avânt
Cântu‑adus de vestitor!
 
3. 
Cel ce,‑n Galileea, a‑nțat,
Umblă şi‑astăzi pe mânt
Şi, la tine, vine‑acum smerit,
În trup de lut purtând.
 
4. 
„L‑am sit“– vestiți‑L ne‑ncetat
Unde oameni se sesc,
toți, ce‑aici L‑au utat,
Viața, pacea, le primesc!
 
autor†→ Mrs. Elma Milton
compozitor→ J. R. Sweney
metru→ 9, 7, 9, 7, 9, 9, 11, 7
ton→ A♭₄
tema→ Mesajul Evangheliei
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 30
gamă→ A♭
metru→ 4/4

32: Mântuirea-nseamnă totul

1. 
Dumnezeu azi te invi
La un trai divin, sfințit.
Pentru scumpa ta salvare,
Vin’ cât timpu‑i potrivit!
 
Refren
Mântuirea‑nseam totul
Pentru‑acum şi‑n veşnicii.
Altceva n‑o conteze,
Viața, când se va sfârşi.
 
2. 
Glasul de avertizare
Al prorocilor, s‑asculți.
Pe El cheamă‑L ca salvare,
Cât timp, să‑L seşti, tu poți.
 
3. 
Cere‑I milă, mântuire,
Şi‑ți va da cum te‑ai rugat!
În Hristos nu‑i osândire;
Doar în El poți fi iertat.
 
4. 
Dumnezeu azi te invită:
„Vin’ la Mine,‑a nu pieri!
Când te‑mbrac în mântuire,
Vei trăi, nu vei muri.“
 
autor†→ John Martin
compozitor→ Ludwig von Beethoven
metru→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
ton→ E♭₄
tema→ Mesajul Evangheliei
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 37
gamă→ A♭
metru→ 4/4

33: Spre zări conduce un drum

1. 
Spre zări conduce un drum,
Din toate ile lumii.
În sus conduce‑acest drum,
Sufletu‑aca purtând,
În țara‑n care mereu se visa,
Ce viața‑aceasta nu poate să‑i dea.
Acolo duce‑acest drum,
Din a ta viață plecând.
 
2. 
Jos, ne‑nsemnate mân
Toate problemele vieții.
Lupte, eşecuri şi chin,
Trec, şi atunci poți urca.
Sub tine,‑nfrângeri, se află‑n curând,
Şi‑o viață no ți‑apare‑nflorind.
Îmția‑I o simți,
Naştere‑n tine, cum ia.
 
3. 
Lin pleacă, nezgomotos,
Ce‑ți mai întune ochii;
Al vieții scop şi folos
Clare ți‑apar, desluşit.
Nemărginirea întreagă‑ntrevezi;
Departe‑n timp planul Său descifrezi.
Lasă‑L prin tine‑a lucra,
vei fi sus primit!
 
autor†→ anonim
compozitor†→ anonim
metru→ 7, 8, 7, 7, 10, 10, 7, 7
ton→ A₄
tema→ Calea lui Isus
text şi muzică din Alte und neue Lieder (Ger. 1993)→ 42
gamă→ F
metru→ 6/8

34: Domnul cheamă din tumultul

1. 
Domnul chea din tumultul
Ce e‑n lumea rea:
„Nu mai ci zadarnic,
Dă‑mi tu inima!“
 
Refren
Jugul lui Isus ia‑l zilnic,
A te‑elibera:
Sursa liberții,‑odihnei–
Mântuirea ta!
 
2. 
Când ți‑e inima‑ncărcată,
Du de‑orice vânt,
Şi ți‑e viața‑ntunecată,
Tot mai grea rând,
 
3. 
Multe suflete‑s lovite,
După‑odihnă‑oftând,
Dar puțini vor să‑L urmeze
Pe Isus, Cel blând.
 
4. 
Glasu‑nțelepciunii cheamă:
„Nu mai stărui
Pe căi sumbre, spre regrete
Ce nu vor sfârşi!“
 
autor†→ James Jardine
compozitor→ P. P. Bliss
metru→ 8, 5, 8, 5, 8, 5, 8, 5
ton→ A♭₄
tema→ Calea lui Isus
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 41
gamă→ D♭
metru→ 4/4

35: Există un drum

1. 
Exis un drum, un drum drept şi strâmt
Ce duce spre viață, sus–
E Calea ascunsă, drumul cel sfânt
Pe unde a mers Isus.
 
Refren
În suflet tânjesc, dorind sesc
Acest drum curat, sfințit.
uzeşte, Doamne, Te rog,
Spre‑al Tău drum devârşit!
 
2. 
Dar, ca să‑l sim, El cere fim
Dispuşi săm ce‑i rău,
Căci Domnul a spus doar cei curați
Pot merge pe drumul Său.
 
3. 
Exis un drum îngust şi sfințit–
Cel al aderului;
E drumul neprinirii, smerit,
Ce nu‑i place eului.
 
4. 
Acest drum dorit e devârşit;
Pe el merg aleşii Lui.
Cei ce, pentru El, au de suferit,
Primesc slava cerului.
 
autor†→ Sam Jones
compozitor→ necunoscut
metru→ 10, 7, 10, 7, 10, 7, 10, 7
ton→ G₄
tema→ Calea lui Isus
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 42
gamă→ C
metru→ 6/8

36: Acel drum, ce conduce sus

1. 
Acel drum, ce conduce sus,
E‑ngust– a spus‑o El.
Doar cei ce‑l prețuiesc nespus
Îl vor urma fidel.
 
Refren
Calea Sa la fel va fi,
Pretutindeni şi oricând.
Un nume, doar, va mântui,
Al lui Hristos– Cel sfânt.
 
2. 
El Însuşi Calea a trasat,
Picioarele‑Şi nind.
Azi, sus în cer, stă înălțat,
Cununi pe cap purtând.
 
3. 
Cel care,‑n Galileea,‑a spus,
Cu glas precis şi clar:
„Veniți, urmați- supus!“
Ne chea astăzi, iar.
 
4. 
Credințe goale vor dea;
Trec false teorii;
Doar aderul va‑ajuta
La‑a județii zi.
 
autor†→ Sandy Scott
compozitor→ Ira D. Sankey
metru→ 8, 6, 8, 6, 7, 7, 8, 6
ton→ D₄
tema→ Calea lui Isus
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 43
gamă→ D
metru→ 4/4

37: Un izvor de apă vie

1. 
Un izvor de a vie,
Toa viața‑am utat,
Ca să‑mi fie potoli
Setea mare ce‑am răbdat.
 
Refren
Mi‑am sit Mântuitorul,
Cel atât de mult dorit!
Mulțumirea mea deplină,
În Isus, s‑a împlinit.
 
2. 
Înşelat cu hrana lumii,
Du lucruri seci umblam
Şi, epuizat de umblet,
Tot mai mult eu flămânzeam.
 
3. 
Bâjind pe alte drumuri,
Satisfacții n‑am sit;
Numai multe vorbe goale,
viață,‑am auzit.
 
4. 
Un izvor de a vie,
Ce țâşneşte ne‑ncetat,
Boții nelimitate,
În Isus, eu am aflat.
 
autor→ Clara Teare
compozitor→ R. E. Hudson
metru→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
ton→ D₄
tema→ Calea lui Isus
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 45
gamă→ D
metru→ 3/4

38: Tu ştii drumul, Doamne

1. 
Chiar, drumul, de nu‑l ştiu, Tu bine‑l ştii;
Cu‑aceasta, duhu‑mi liniştit va fi.
De ce m‑aş frământa, tot zbuciumat,
Trudindu‑mi inima, îngrijorat?
 
2. 
Drumul şi timpu‑aici, Tu ni le ştii;
Planul ni l‑ai cut a‑l împlini.
Te proslăvesc, c‑ata m‑ai iubit,
Şi‑Ți laud harul ce m‑a mântuit.
 
3. 
Cum bate vântu‑aprins, Tu bine ştii;
Tu‑i zici stea şi, prea târziu, nu vii.
Stau liniştit; Cuvântu‑Ți mi‑e răspuns;
Tu drumu‑mi ştii, şi‑aceasta mi‑e de‑ajuns.
 
autor→ anonim
compozitor→ J. B. Dykes
metru→ 10, 10, 10, 10
ton→ E♭₄
tema→ Calea lui Isus
numele melodiei→ Pax Dei
text şi muzică din Alte und neue Lieder (Ger. 1993)→ 85
gamă→ E♭
metru→ 4/4

39: Unu‑i doar

1. 
Cine poate ne‑ajute, ne sim inima,
Când de‑ai vieții spini e‑atinsă, sângerând,
Care‑i lân noi, aproape, şi ne dă,‑n iubirea Sa,
Chiar ce‑avem nevoie‑n suflet, Duhu‑I blând?
 
Refren
Unu‑i, doar– e Isus,
Şi noi, deplin, dejdea‑n El ne‑am pus.
Când probleme ne‑asupresc şi griji ne copleşesc,
Un Prieten, ce ne‑ajută, e Isus.
 
2. 
Cine poate dea pace tosului trudit,
Când cu sarcini al său suflet e‑ncărcat,
Să‑i vorbeas de iertarea ce‑l va face fericit,
Prin spălarea‑n sfântul sânge ce Şi‑a dat?
 
3. 
Cine poate ne fie un Prieten bun mereu,
Orice‑aciune‑a noastră‑mpărşind,
Ce se‑apropie‑n iubire şi ne vinde de rău,
trăiască‑n noi de‑a pururi, consimțind?
 
4. 
Cine poate ne‑ajute, când sfârşitul e curând,
Ce‑o meargă‑n apa morții lân noi,
Luminându-ne rarea, temeri şi‑ndoieli ştergând,
ne poarte‑n siguranță duhu‑n rai?
 
autor→ J. B. Mackay
compozitor→ J. B. Mackay
metru→ 15, 11, 15, 11, 6, 10, 13, 11
ton→ F₄
tema→ Nădejde
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 47
gamă→ D♭
metru→ 6/8

40: Condu-mă să nu rătăcesc

1. 
Doamne, condu-mă, nu cesc– ia‑mi na Tu!
Pe lân drum, capcanele pândesc– ia‑mi na Tu!
Slab sunt şi înclinat tot greşesc;
De Tine însoțit, nu cesc.
 
2. 
Domnul meu drag, Tu m‑ai iubit mereu: nu laşi!
Eul, zdrobeşte‑mi, - robul Tău– al Tău slujbaş!
Dacă, prin viața mea, eşti proslăvit,
Va fi ea demnă, şi eu fericit.
 
3. 
De‑Ți este viața mea de vreun folos, Ți‑o dau smerit;
Tu ai murit pe lemnul nemilos, chiar răstignit.
Chiar dacă‑s spini, cu Tine eu şesc;
Te rog, nu sa cesc!
 
autor†→ John Sullivan
compozitor→ C. H. Purday
metru→ 14, 14, 10, 10
ton→ B₄
tema→ Calea lui Isus
numele melodiei→ Sandon
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 46
gamă→ G
metru→ 4/4

41: De‑aş avea orice

1. 
De‑aş avea orice, dar Domnul,
Oare‑ar merita mai trăiesc?
putea si odihnă‑n suflet
Printre lucruri ce nu dăinuiesc?
De‑aş avea orice, dar Domnul,
Viața‑ar fi o lup de prisos.
Orice bun de‑aici nu se compa
Nici cu‑o clipă‑a vieții cu Hristos.
 
2. 
Chiar de‑aş fi bogat, iubit de oameni,
Cu un nume ’nalt, recunoscut,
Dar n‑am în cer nicio speranță
Pentru vasul meu, de vânt, tut,
De‑aş avea orice, dar Domnul,
Cel ce, pentru mine, S‑a jertfit,
Ce refugiu,‑atunci, mi‑ar da mântul,
Unde fugi, aşa zdrobit?
 
3. 
O, ce mare gol e Domnul,
Între‑atea‑aciuni aici!
Dacă, El, e gol mântul,
Oare,‑n veşnicie, cum va fi?
O, ce har nespus– să‑L am pe Domnul,
Cel ce‑mi simte orice neajuns!
Dacă‑L am pe El, atunci am totul:
El– comoara mea– iubit Isus!
 
autor→ Anna Ölander
compozitor→ J. Lindberg
metru→ 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9
ton→ B♭₄
tema→ Nădejde
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 49
gamă→ E♭
metru→ 2/4

42: Viață din belşug!

1. 
Sub griji şi vină, împorați,
Mulți oameni, trist se frământă,
Când ar putea, fericire,‑avea,
Dacă‑ar primi viața sfântă.
 
Refren
O, viață veşnică!
Doar prin Isus, cel din ceruri!
O, viață din belşug!
Fie slăvit El de‑a pururi!
 
2. 
Oare de ce,‑mporat mâi,
Când El scăpare ți‑oferă?
Inima -I‑o, şi vei primi
Viața‑I bogată, eternă!
 
3. 
La în ur plăceri lumeşti,
Pe Salvator alegându‑L!
La sursa Vieții întoarce-te,
De‑astăzi slujindu‑I, iubindu‑L!
 
autor→ William Leslie
compozitor→ J. M. Bonnar
metru→ 9, 8, 9, 8, 6, 8, 6, 8
ton→ G₄
tema→ Nădejde
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 48
gamă→ E♭
metru→ 6/8

43: Este o sfântă Împărăție

1. 
Este o sfântă, eternă‑Îmție,
De pace, dreptate şi‑adânci bucurii;
În ea‑i reție şi‑un veşnic tezaur.
O, ea este‑aproape, prietene, ştii?
 
Refren
Al ei Îmrat întronat te ajută;
O, dă‑I toa cinstea, predă‑I viața ta!
 
2. 
Este un Domn peste‑această‑Îmție;
El vrea domneas şi‑n inima ta.
E vrednic de cinste, plin de‑nțelepciune;
O, ştii că,‑n putere, te poate‑mbrăca?
 
3. 
Este un tron ce Şi‑l caută‑Îmratul,
Ca, viața şi harul, acolo să‑Şi dea.
Nu mai bovi, El duios te imploră:
O, ştii c‑acest tron este inima ta?
 
autor†→ Mable Pryor
compozitor→ Ira D. Sankey
metru→ 12, 11, 12, 11, 12, 11
ton→ D₄
tema→ Împăratul şi Împărăția
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 51
gamă→ G
metru→ 4/4

44: Cine-i Rege-al regilor?

1. 
Cine‑i Rege‑al regilor?
El te chea iubitor
Să‑ți dea şansa cerului
Mântuind prin moartea Lui.
În Îmția Sa
Poate fi oricine vrea.
 
2. 
Cine‑i Cel ce,‑n duhul tău,
Sea Cuvântu‑I viu,
Ca poți şi tu avea
Viața şi puterea Sa?
De Hristos fi’nd stănit,
Ți‑e catul biruit.
 
3. 
Cine‑i Cel ce, întronat
Într‑un suflet ne‑nsemnat,
Luminea calea sa,
speranță‑n truda‑i grea,
Ceru‑aproape aducând,
Pace, bucurie, dând?
 
4. 
E Isus– Domn şi‑Îmrat!
Vrednic e de‑a fi‑ntronat.
Fie‑n inima‑ți primit–
Vina El ți‑a isşit!
În Îmția Lui,
Veşnic, sufletu‑ți va fi.
 
autor†→ Gladys Porteous
compozitor→ necunoscut
metru→ 7, 7, 7, 7, 7, 7
ton→ F₄
tema→ Împăratul şi Împărăția
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 55
gamă→ B♭
metru→ 3/4

45: Vino la Mine

1. 
„Vino la Mine!“‑i glasul lui Isus,
Ce îți ofe harul Lui nespus.
„Suflete trist, trudit de grija ta,
La Mine vin’, şi‑odih îți voi da!“
 
Refren
„La Mine vin’, la Mine vin’!
În Mine‑odih vei avea deplin;
Viață îți voi da, pace vei avea.“
 
2. 
„Eşti obosit de lupta vieții grea–
Nu bovi s‑asculți chemarea Mea!
Chinuri şi îndoieli se vor sfârşi;
La Mine vin’, şi pace vei primi!“
 
3. 
„Om îngrozit de vi şi cat,
De Dumnezeu, în cuget, deşteptat,
Între dejdi şi temeri, nu mai sta!
La Mine vin’, şi viață îți voi da!“
 
4. 
Viața, odihna, pacea,‑s flori de sus;
Mântuitoru‑aici ni le‑a adus.
În de‑acum, vederi, El ne‑a deschis,
Spre bucuriile din paradis.
 
autor→ Nathaniel Norton
compozitor→ George C. Stebbins
metru→ 10, 10, 10, 10, 8, 10, 10
ton→ G₄
tema→ A învăța ascultarea
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 59
gamă→ E♭
metru→ 6/8

46: Fă după-al Tău plan

1. 
după‑al Tău plan, nu după‑al meu!
Tu eşti Olarul, eu– lutul Tău.
- în totul, Doamne, cum crezi!
Eu predau modelezi.
 
2. 
după‑al Tău plan, nu după‑al meu!
Inima‑ncearcă‑mi, Doamne, mereu!
Spa-mă‑acum fiu cuțit,
Căci în prezența‑Ți plec smerit!
 
3. 
după‑al Tău plan, nu după‑al meu!
Frânt şi‑obosit, cer sprijinul Tău.
Toa puterea e‑n na Ta;
nile‑atinge‑mi, a‑mi vindeca!
 
4. 
după‑al Tău plan, nu după‑al meu!
Strâns sub controlu‑Ți fiu mereu,
Ca, pe Isus, să‑L pot ata,
În orice clipă, în viața mea!
 
autor→ Adelaide A. Pollard
compozitor→ George C. Stebbins
metru→ 9, 9, 9, 9
ton→ A₄
tema→ A învăța ascultarea
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 58
gamă→ F
metru→ 9/4

47: Aplecați, stând lângă Domnul

1. 
Aplecați, stând lân Domnul, la picioarele‑I, smeriți,
Ascultând Cuvântu‑I dulce, El ne face fericiți,
Mânieri, dând, în nevoie, şi dorințe vii, de sus;
Ne inspi zel în inimi, dragoste ca‑a lui Isus.
Ne inspi zel în inimi, dragoste ca‑a lui Isus.
 
2. 
Doar un lucru trebuieşte, zilnic, cu Isus umblând:
Să‑I dăm timp, în teptare, la Cuvântu‑I ascultând,
Şi primind curaj de luptă,‑n gând şi‑n inimi înnoiți,
Lui Isus, fideli în totul, toți vrăjmaşii vor fi‑nfrânți.
Lui Isus, fideli în totul, toți vrăjmaşii vor fi‑nfrânți.
 
3. 
Deci s‑alegem ascultarea, fața‑I utând, smeriți!
Cu‑al Său Duh El ne va umple, cu‑al Său har vom fi‑nnoiți;
El va dovedi prezența‑I, glasu‑I blând vom asculta–
Sursa binecuvânrii‑i când avem prezența Sa.
Sursa binecuvânrii‑i când avem prezența Sa.
 
autor†→ Harry Fleming
compozitor→ B. Lowry
metru→ 15, 15, 15, 15, 15
ton→ C₅
tema→ A învăța ascultarea
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 61
gamă→ A♭
metru→ 3/4

48: Învață-mă cum să urmez

1. 
Doamne, învață- cum urmez–
Du exemplul Tău procedez:
Drept şesc, crezând,
Nu prin vedere‑umblând,
Lumina‑Ți clar când
Cum urmez!
 
2. 
Prin întristări, să‑mi spui cum urmez,
Când bucurii trec– cum procedez,
Când singuratic sunt
Şi disperat simt,
Pe culmi sau văi, fiind–
Cum urmez!
 
3. 
Prin ceață,‑nvață- cum urmez,
Când îndoieli vin– cum procedez!
Să‑mi străluceşti mereu
Prin temeri, când mi‑e greu!
Fă‑mi clar, pe drumul meu,
Cum urmez!
 
4. 
Cât mai trăiesc, să‑mi spui:– cum urmez,
Prin orice‑aş trece– cum procedez!
Mă‑nvață, cât timp merg
Şi cursa o alerg,
capăt premiu‑ntreg,
Cum urmez!
 
autor→ B. Mansell Ramsey
compozitor→ B. Mansell Ramsey
metru→ 10, 10, 6, 6, 6, 4
ton→ A₄
tema→ A învăța ascultarea
numele melodiei→ Camacha
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 60
gamă→ F
metru→ 3/4

49: Seamănă Cuvântul

1. 
Cuvântu‑I dulce, etern, plin de har,
Ca pe mânță, seană‑l iar!
Spune mesajul seminței de sus,
Ce‑mi suflă viață venind din Isus!
 
Refren
Seană‑al Său cuvânt de sus,
Cereasca viață venind prin Isus!
 
2. 
Sea astfel, răbdând şi iubind!
Scump e mesajul, de sus venind.
Eu sunt nevrednic, aşa slab şi rău–
Spune‑mi Cuvântu‑I, s‑ajung fiu al Său!
 
3. 
Zi‑mi tot mesajul! vreau liber a fi,
Toa splendoarea‑I s‑o pot privi,
Să‑L pot alege pe El– partea mea,
Drept Îmrat sfânt a‑L încorona.
 
autor†→ Mrs. Elma Milton
compozitor→ I. H. Meredith
metru→ 10, 9, 10, 10, 8, 10
ton→ A♭₄
tema→ Semănătorul şi Sămânța
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 62
gamă→ D♭
metru→ 6/4

50: Azi se‑mprăştie sămânța

1. 
Azi se‑mprăştie mânța
Prin mesajul Talui:
Evanghelia cea vie,
Cea constantă,‑a dragostei.
Lân drum, oare,‑o cadă,
Pe mânt dur, nezdrobit,
Lesne de a fi furată,
Du tot ce s‑a trudit?
 
2. 
Sau pe‑o ini pietroasă,
ci neprinzând,
ră‑un seceriş posibil,
Nici un snop neobținând?
Între utări spre lume,
Între spini răi, mânteşti,
Se va sena mânța,
se‑înece‑n griji fireşti?
 
3. 
Nu, ci să‑mi zdrobeşti Tu viața,
Răbtor plugar ceresc,
Ca să‑Ți pot primi mesajul,
Voia Ta s‑o‑ndeplinesc!
Seană‑Ți mânța scumpă,
Azi, adânc în viața mea,
Ca crească, prospere
tre viața veşnică!
 
autor†→ Ken Paginton
compozitor→ Annie F. Q. Harrison aranjat A.W.B.
metru→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
ton→ C₅
tema→ Semănătorul şi Sămânța
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 65
gamă→ F
metru→ 4/4

51: Sămânța scumpă

1. 
Cuvintele‑I de viață,
mânță scumpă‑mi sunt;
Dau pace şi‑ndrumare,
Nevoia‑mi alinând.
Căldura asculrii
Cu drag voi oferi,
Ca,‑n mine, viața no
poa înflori.
 
Refren
mânță vie mi‑este
Acel mesaj divin;
L‑ascult cu drag, păstrându‑l,
Ca viața s‑o obțin.
 
2. 
Mi‑e inima mântul;
Ce seceriş va da?
Se află‑acolo pietre?
Sunt spini stăpâni pe ea?
Cel Rău vrea prade,
mânța scumpă‑a‑mi lua;
O inimă‑nchistată,
Rod copt, nu poate da.
 
3. 
Chemați, setorii,
Țel, case, şi‑au sat,
Să‑mprăştie mânța,
Privind spre secerat.
În dragoste, mesaju‑I
Se‑ntinde pe mânt;
Se seană‑o speranță,
De‑i soare sau de‑i vânt.
 
autor†→ J. Boyd/V. Boyd
compozitor→ Mrs. J. G. Wilson
metru→ 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6
ton→ D₄
tema→ Semănătorul şi Sămânța
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 63
gamă→ G
metru→ 6/8

52: La cine să ne ducem?

1. 
La cine, Doamne, am putea
mergem, în afara Ta?
În lumea ilor pustii,
O, Tu, doar, ai cuvinte vii!
 
2. 
La cine, în afara Ta,
Când ştim ce rea ni‑e inima?
Căci Tu, doar Tu, Stăpân iubit,
catul lumii‑ai isşit!
 
3. 
La cine, în afara Ta,
Când viața, răni, doar, poate da?
Tu vindeci şi ne faci întregi;
Om al Durerii, Tu‑nțelegi!
 
4. 
Tu eşti Hristosul– Te‑am sit!
Iubirea Ta ne‑a copleşit.
Atingerea‑Ți ne‑a vindecat,
O, Mire‑al nostru adorat!
 
autor†→ Mrs. May Schulz
compozitor†→ Mrs. May Schulz
metru→ 8, 8, 8, 8 (L.M.)
ton→ B♭₄
tema→ Căutarea şi Lumina
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 69
gamă→ E♭
metru→ 3/2

53: Pribegind prin pustie

1. 
Pribegind prin pustie,
Singur, prin noaptea grea,
utând mâniere
Şi lumină‑a avea,
Plin de dezagire,
De nimic bucuros:
O, acesta e drumul
Celui Hristos!
 
2. 
Oare cine‑o s‑ajute,
Uşurând din poveri,
Ca să‑Şi dea interesul,
Parte luând în dureri?
Când nitul tău suflet
Luptă‑n starea sa grea,
O, nu‑i nimeni la care
Poți a te adresa?
 
3. 
Da, prietene,‑i Unul
Ce vrea a‑mpărşi
Toată‑a ta frământare,
Griji, dureri a‑ți simți,
Unul ce, totdeauna,
Îți va fi credincios,
Ca prieten şi frate
Şi‑apost prețios.
 
4. 
O, de ce nu laşi groaza,
De pustie fugind?
O, de ce nu laşi bezna,
La lumi venind,
Unde‑Acela din ceruri
Te teap cu dor,
Vrând te‑mbrățişeze
La‑al Său sân iubitor?
 
autor†→ H. Redman
compozitor†→ H. Redman
metru→ 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6
ton→ E♭₄
tema→ Căutarea şi Lumina
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 68
gamă→ A♭
metru→ 6/4

54: Un suflet dornic

1. 
O, suflet dezdăjduit,
El ştie grija ta!
În mila Sa, mesaju‑ți dă:
„Ia‑ți crucea şi urmea-Mă!
Povara‑ți voi purta,
Povara‑ți voi purta.“
 
Refren
Un suflet dornic va si
Pe Domnul utând,
Ce‑l va scăpa de temeri şi‑ndoieli,
Trecutul său iertând.
 
2. 
O, suflet încă‑n bez stând,
Lipsit de bucurii,
El ararea vrea să‑ți ia,
Din plin iubirea Sa să‑ți dea,
Sfânt musafir a‑ți fi,
Sfânt musafir a‑ți fi!
 
3. 
O, suflet neapostit
De staulul divin,
Acesta e prilejul tău!
„O, vin’ la Mine!“‑i glasul Său,
„În lume‑i ger şi chin,
În lume‑i ger şi chin.“
 
4. 
Orice‑ndoia ți‑o va lua;
Al vieții scop vei şti.
Hristos e Salvatorul tău,
E Calea tre Dumnezeu;
Te cau vii,
Te cau vii.
 
autor†→ Mrs. Rene Beattie
compozitor→ Charles H. Gabriel
metru→ 8, 6, 8, 8, 6, 6, 8, 6, 10, 6
ton→ F₄
tema→ Căutarea şi Lumina
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 66
gamă→ B♭
metru→ 3/4

55: De ce să merg pe căi pustii

1. 
De ce merg pe căi pustii,
Ce nu dau pace, bucurii?
Doar una dreap poate fi;
Ea în Isus se vede.
 
Refren
De‑al Său drum sunt satiscut.
El va sfârşi ce‑a început.
Nu‑i vreunu,‑aici şi‑n cer, ştiut,
Cu El se compare.
 
2. 
Ştiința lumii‑i labirint
De căi greşite, care mint;
Dar fericiți, acei, doar, sunt,
Ce, în Isus, văd Calea.
 
3. 
Puterea mea ar eşua
Când, cu catul, lupta,
Şi pot învinge doar aşa:
Primind, în Domnul, viața.
 
4. 
Când, de cat, sunt inundat,
Eu chem, prin Numele‑I curat,
Pe Fiul, pur şi netat,
Al celor slabi Prieten.
 
autor†→ Willie Hughes
compozitor→ Alfred Judson
metru→ 8, 8, 8, 7, 8, 8, 8, 7
ton→ D₄
tema→ Căutarea şi Lumina
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 72
gamă→ G
metru→ 3/4

56: Doar Domnul mi-e scăpare

1. 
Unde sesc refugiu
În timpul furtunos?
Unde pot ascunde,
Sigur, la apost?
 
Refren
Doar Domnul mi‑e scăpare,
Sursa de bucurii;
În orice încercare,
El va ocroti.
 
2. 
Glasul Său calm cheamă:
„Vino te‑odihneşti!
Sub brațul Meu puternic,
În siguranță eşti.“
 
3. 
Când greu m‑apa sarcini,
Ce nu le pot purta,
Dulce îmi spune‑n şoaptă:
„Eu duc povara ta.“
 
4. 
Astfel doresc umblu
Spre casa mea de sus,
Du Cel nezut, dar
Mult preaiubit– Isus.
 
autor→ Kate Ulmer
compozitor→ Wm. J. Kirkpatrick
metru→ 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6
ton→ G₄
tema→ Căutarea şi Lumina
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 153
gamă→ E♭
metru→ 6/8

57: Dumnezeu m-a iubit

1. 
El m‑a iubit pe când eram departe,
Un cit de turmă, de Păstor.
Am auzit atunci un glas de şoapte
Ce m‑a atras vin la‑al Său popor.
 
Refren
El ne‑a iubit pe când eram departe
Şi ne ofe astăzi brațul Lui,
Un sprijin care‑n lume ne poarte
Ca mesageri ai Domnului.
 
2. 
El m‑a iubit pe când eram departe,
Talant pierdut, printre gunoi ascuns,
Dar m‑a sit şi m‑a scăpat de moarte.
De dragul Său, bucur azi nespus.
 
3. 
El m‑a sit pe când eram departe,
Plecat de‑acasă, cind rebel.
Din bezna grea, El m‑a chemat deoparte,
Mi‑a amintit am belşug în El.
 
autor†→ anonim
compozitor†→ Don Puffalt
metru→ 11, 10, 11, 10, 11, 10, 11, 8
ton→ G₄
tema→ Căutarea şi Lumina
gamă→ E♭
metru→ 4/4

57: Dumnezeu m-a iubit

1. 
El m‑a iubit pe când eram departe,
Un cit de turmă, de Păstor.
Am auzit atunci un glas de şoapte
Ce m‑a atras vin la‑al Său popor.
 
Refren
El ne‑a iubit pe când eram departe
Şi ne ofe astăzi brațul Lui,
Un sprijin care‑n lume ne poarte
Ca mesageri ai Domnului.
 
2. 
El m‑a iubit pe când eram departe,
Talant pierdut, printre gunoi ascuns,
Dar m‑a sit şi m‑a scăpat de moarte.
De dragul Său, bucur azi nespus.
 
3. 
El m‑a sit pe când eram departe,
Plecat de‑acasă, cind rebel.
Din bezna grea, El m‑a chemat deoparte,
Mi‑a amintit am belşug în El.
 
autor†→ anonim
compozitor→ Stuart Hamblen
metru→ 11, 10, 11, 10, 11, 10, 11, 8
ton→ F₄
tema→ Căutarea şi Lumina
gamă→ B♭
metru→ 4/4

58: Mai departe mă condu

1. 
Te urmez cu drag, o, Doamne,
Unde Tu ai mers supus!
Alte căi sfârşesc în beznă;
Tu duci acasă, sus.
 
Refren
Mai departe condu,
Unde Tu ai mers supus!
condu la Tatăl, sus!
 
2. 
Mult doresc să‑Ți calc pe urme,
Peste dealuri, sau prin văi,
În supunere deplină,
Cum vrea Tatăl pentru‑ai Săi.
 
3. 
Chiar de nu ştiu ce m‑aşteaptă,
Înapoi, eu nu voi da.
Sfatul Tău va conduce,
Calea, clar, să‑Ți pot vedea.
 
4. 
Gând scump: na Ta mă‑ndrumă,
Când nu văd ’naintea mea.
Gând scump: Tatăl plănuieşte
Ce‑i mai bun ce pot avea.
 
autor†→ Sam Jones
compozitor†→ S. J. Vail
compozitor→ S. J. Vail
metru→ 8, 7, 8, 7, 7, 7, 7
ton→ F₄
tema→ Călăuzirea Lui
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 78
gamă→ F
metru→ 6/4

59: L-aud chemând stăruitor

1. 
Tânjesc merg cu Dumnezeu,
Cu‑aleşii Lui, pe drumul Său.
L‑aud chemând: „O, vino‑acum!“
Şi, bucuros, Lui supun.
 
Refren
L‑aud chemând stăruitor
vin din drumu‑nşetor;
Da, vreau merg cu Dumnezeu,
Cu‑aleşii Lui, pe drumul Său.
 
2. 
De lumea m‑ar dezaproba,
dejdi, curaj, El îmi va da
Să‑L pot urma necontenit
Spre‑a Sa odih la sfârşit.
 
3. 
Speranțe noi îmi izvorăsc
Când sacrificiul Său privesc.
O jert du voia Ta,
Să‑Ți fie, Doamne, viața mea!
 
4. 
mânt şi iad se‑mpotrivesc,
Eu, în credință, m‑odihnesc.
Cuvântul Său e stânca mea;
O, suflete, vei triumfa!
 
autor†→ Sam Jones
compozitor†→ Wm. B. Bradbury
compozitor→ Wm. B. Bradbury
metru→ 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 (L.M.D.)
ton→ D₄
tema→ Călăuzirea Lui
numele melodiei→ Consolation
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 77
gamă→ D
metru→ 6/8

60: Cu Isus mergi, nu te teme

1. 
Cu Isus mergi, nu te teme:
El te va uzi
Chiar prin văi întunecoase
Şi, puterea‑ți, va‑nnoi!
 
Refren
Să‑I împărşeşti ocara!
Alergarea, când sfârşeşti,
Intri‑n a Sa bucurie,
Veşnicu‑I accept primeşti.
 
2. 
Nu‑nceta porți povara,
Chiar de‑i lupta lungă, grea,
Căci, perseverând cu Domnul,
Biruința vei cânta!
 
3. 
nu dai ’napoi, urmează‑L–
Pentru tine‑a fost nit!
Cei ce‑mpărşesc ocara‑I,
Slava Sa, au la sfârşit.
 
4. 
Stăruieşte‑n alergare
Spre răsplata veşni
câştigi cununa vieții,
Cu ria ce El dă!
 
autor†→ Sam Jones
compozitor†→ Geo. C. Hugg
compozitor→ Geo. C. Hugg
metru→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
ton→ A♭₄
tema→ Călăuzirea Lui
numele melodiei→ Anchored
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 80
gamă→ D♭
metru→ 4/4

61: Paşii sfinți ai Domnului

1. 
Paşii sfinți, marcați de Domnul,
Îmi ara drumul drept,
Sunt un far în întuneric,
Ca, spre cer, îndrept.
 
Refren
Paşii sfinți, marcați de Domnul,
Îmi sunt scumpa mea comoară;
Dinspre lume ei mă‑ndreaptă,
Spre‑a intra‑n favoarea Sa;
Doamne, de‑astăzi, paşii Tăi vreau a‑i urma!
 
2. 
Paşii sfinți, marcați de Domnul,
Îmi confir drumul sfânt;
ajută‑n marea vieții,
Harta şi busola‑mi sunt.
 
3. 
Paşii sfinți, marcați de Domnul,
În credință‑i pot urma,
Prin acest pustiu sălbatic,
Căci Isus va‑ndruma.
 
4. 
Vreau să‑Ți prețuiesc, o, Doamne,
Fiecare pas nit,
urmez a Ta‑ndrumare,
nă, sus, voi fi primit!
 
autor†→ Sandy Scott
compozitor†→ J. R. Thomas
compozitor→ J. R. Thomas
metru→ 8, 7, 8, 7, 8, 8, 8, 7, 11
ton→ D₄
tema→ Călăuzirea Lui
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 81
gamă→ G
metru→ 3/4

62: Mereu cu Domnul

1. 
Vreau fiu mereu cu Domnul;
Singur, eu nu pot umbla.
În prezența Sa am totul;
Brațul Său e paza mea.
 
Refren
Sufletu‑mi nu se va teme
Unde El va purta.
supun şi,‑n orice vreme,
Paşii Lui eu voi urma.
 
2. 
Vreau fiu mereu cu Domnul,
Căci sunt slab pe calea mea.
Numai El îmi cuvântul
Ce poate mânia.
 
3. 
Vreau fiu mereu cu Domnul
În al vieții drum de‑ocări,
Când cu nori sau soare‑i cerul,
Printre lupte şi‑ncercări.
 
4. 
Vreau fiu mereu cu Domnul,
Să‑mi arate Calea Sa,
când ating Iordanul
Şi‑ape reci voi traversa.
 
autor→ Lizzie Edwards
compozitor†→ J. R. Sweney
compozitor→ J. R. Sweney
metru→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
ton→ G♯₄
tema→ Călăuzirea Lui
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 85
gamă→ E
metru→ 3/4

63: Vezi-L pe Mântuitorul

1. 
Vezi‑L pe Mântuitorul,
Ca moară,‑aici venind!
Vezi iubirea Sa cea mare,
Ceru‑n sla sind,
Pe cei toşi, trudiți, trişti,
Să‑i câştige! Chiar aşa?
O, ce dragoste nespusă!
Chiar aşa? Chiar aşa?
O, ce dragoste nespusă!
Chiar aşa? Chiar aşa?
 
2. 
Vezi‑L, gânditor, cum umblă
Pe al Galileii drum,
Cum pescari smeriți Şi‑i cheamă:
„O, urmați- acum,
trăiți lucrând cu Mine
viața terminați,
Câştigând cu Mine oameni
Depărtați, depărtați!
Câştigând cu Mine oameni
Depărtați, depărtați!“
 
3. 
Vezi‑L cum, plecat, Se roa
În Grădină, singur fi’nd,
Înfruntând batjocuri, moarte,
Vina noastră isşind,
Copleşit de întristare,
Crucea luând‑o, singur doar!
Vezi cum suferă‑n răbdare,
Singur doar, singur doar!
Vezi cum suferă‑n răbdare,
Singur doar, singur doar!
 
autor†→ James Jardine
compozitor†→ Mrs. J. Worthington Bliss
compozitor→ Mrs. J. Worthington Bliss
metru→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 6, 8, 6
ton→ C₅
tema→ Dragoste
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 73
gamă→ F
metru→ 3/4

64: Am un bun Prieten

1. 
Am un bun Prieten, prețios;
Mare bucurie mi‑a adus!
Satisface orice lip am
Şi dărniceşte planul lui Satan.
 
Refren
Doresc mai mult Te iubesc,
Al Tău prieten intim faci.
Ajută‑mi Tu dovedesc
sunt al Tău, al Tău pe veci!
 
2. 
Pentru El, străin am devenit,
Cele nezute am privit,
Iar plăceri deşarte am sat;
El spală‑acum, cându- curat.
 
3. 
Perspective noi mi se resc
Când pe vârf de munte‑L întâlnesc;
Plec cu sufletul împrostat;
Tot trecutu‑ntunecos îmi e uitat.
 
4. 
Pân’ la cap, Prieten îmi va fi;
Tot mai scump El îmi va deveni;
Tot ce am, asupra Sa eu pun.
Azi al Lui, pe veci al Lui, vreau mân.
 
autor†→ Willie Jamieson
compozitor→ Queen Liliuokalani
metru→ 9, 9, 9, 11, 8, 10, 8, 8
ton→ E♭₄
tema→ Dragoste
numele melodiei→ Aloha Oe
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 75
gamă→ A♭
metru→ 4/4

65: Este‑o mână‑ntinsă

1. 
Este‑o nă‑ntinsă‑n milă,
În iubire şi în har,
Ce se‑ofe ne du
Sus, la Tatăl nostru‑n cer.
 
Refren
Ție, na ți s‑a‑ntins,
Mie, na mi s‑a‑ntins.
Credincioa ne va fi,
Oriunde vom fi ajuns.
 
2. 
Pot, aceas nă‑ntinsă,
Ce se‑oferă, s‑o ignor?
Să‑mi mâhnesc Mântuitorul?
nu‑I dau ce‑I sunt dator?
 
3. 
Nu refuz, iau na‑aceasta,
Căci ea drept va‑ndruma.
Da! acum iau horea
las purtat de ea.
 
4. 
nă‑n nă, împreu
Cu Mântuitorul meu,
Cu‑al meu Frate, cu Hristosul,
Vom şi spre Dumnezeu.
 
autor→ Myron W. Morse
compozitor†→ J. R. Sweney
compozitor→ J. R. Sweney
metru→ 8, 7, 8, 7, 7, 7, 7, 7
ton→ F₄
tema→ Supunere
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 90
gamă→ F
metru→ 3/4

66: O, Dumnezeu m-a câştigat

1. 
O, Dumnezeu m‑a câştigat!
Acum văd scopu‑I, desluşit:
De ce‑a trimis El pe Hristos,
Ce, pentru mine, a trăit.
 
Refren
Mi‑a atat cum trăiesc
Şi a murit în locul meu.
Întreaga‑mi viață I‑o predau,
fiu al Său, fiu al Său.
 
2. 
Jertfind şi eu acum cu El
Pe‑al suferinței drum al Său,
Primesc din bucuria Sa
Şi pace de la Dumnezeu.
 
3. 
Prin bezna lumii de aici,
Doar El va uzi.
Îl voi urma pân’ la sfârşit;
El ştie drumul, zi de zi.
 
autor†→ Mrs. Rene Beattie
compozitor†→ J. M. Black
compozitor→ J. M. Black
metru→ 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 (L.M.D.)
ton→ E♭₄
tema→ Supunere
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 91
gamă→ A♭
metru→ 3/4

67: Lasă-L a te lucra

1. 
„Stai liniştit şi lasă‑L
În totu‑a te lucra!“
O, Doamne, fii Olarul,
Eu, lutu,‑n na Ta!
 
Refren
O, lucrea cum vei vrea!
Stau liniştit în na Ta.
 
2. 
În na Ta‑i odihnă–
Acolo vreau stau.
Înmoaie- şi -
Bun pentru planul Tău!
 
3. 
Divina‑Ți iestrie
Alun teama mea;
Noi lecții‑mi vei deschide,
Supus în na Ta.
 
4. 
Imprimă‑Ți chipu‑n mine,
Al Tău model sublim,
va alții‑n mine
Frumosu‑Ți chip divin!
 
autor→ Ada R. Habershon
compozitor†→ F. S. Turney
compozitor→ F. S. Turney
metru→ 7, 6, 7, 6, 8, 8
ton→ G₄
tema→ Supunere
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 88
gamă→ E♭
metru→ 3/2

68: Ia-ți crucea

1. 
„Ia‑ți crucea şi urmea-Mă!“–
A spus Mântuitorul tău–
„Lea lumea, voia ta,
De vrei fii ucenicul Meu!“
 
2. 
Ia‑ți crucea, iar povara ei
nu‑ți doboare inima,
Căci brațul Lui te va purta–
Sprijin, putere, El îți va da!
 
3. 
Ia‑ți crucea, nu te ruşina
Şi nu fi, de mândrie, plin!
Crucea, El pentru tine‑a dus,
te salveze din veşnic chin.
 
4. 
Ia‑ți crucea şi,‑n puterea Lui,
Mergi curajos şi liniştit,
Ca ajungi acasă, sus,
Când, prin El, moartea ai biruit!
 
autor→ Charles W. Everest
compozitor†→ H. Baker
compozitor→ H. Baker
metru→ 8, 8, 8, 9
ton→ A₄
tema→ Supunere
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 96
gamă→ F
metru→ 3/2

69: Glasul lui Isus auzi-l

1. 
Glasul lui Isus auzi‑l,
Suflete trudit!
Pentru tine a trăit El,
Crucea‑a suferit.
 
Refren
O, auzi‑L, nu te‑ndepărta!
Lui, dă‑ți inima şi viața
Pentru‑a‑L asculta!
 
2. 
Te‑ai întors ades’ spre surse
De plăceri lumeşti,
Tot sperând că,‑acolo setea,
O să‑ți linişteşti.
 
3. 
O, n‑asculți pe‑Acest Prieten
Bun, devârşit?–
El te va zi în lume
la sfârşit.
 
4. 
De‑I dai inima,‑ntorcând‑o
Dinspre‑orice cat,
El cu Duhul te va unge,
Să‑L ai ne‑ncetat.
 
autor†→ James Jardine
compozitor†→ W. H. Doane
compozitor→ W. H. Doane
metru→ 8, 5, 8, 5, 9, 8, 5
ton→ C₅
tema→ Supunere
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 127
gamă→ A♭
metru→ 4/4

70: Dumnezeu vrea să te facă

1. 
Dumnezeu vrea te fa
Chiar ca Sfântul Său, acum,
Ca să‑I oglindeşti rirea,
Cât alergi pe‑acest scurt drum.
Duhu’‑umil, supus, păstrează‑ți,
Sub ria mâinii‑I stând,
Răbtor, ferm, împlinindu‑I
Orice ne‑nsemnat cuvânt!
 
2. 
Fericit, voios, slujindu‑I,
De‑a Sa dragoste umplut,
Una‑n inimă, duh, minte,
Dă‑I controlul absolut!
Ca‑al Său Fiu, El te va face;
Că‑ar putea, nu te‑ndoi!
să‑ți ta gânduri, logici,
Voii Lui, supus fii!
 
3. 
O, ascultă‑L murmur,
Nu te‑ntoarce, nu‑oscila!
Când te vei trezi‑n al Său chip,
Mulțumit vei triumfa.
Lasă‑L liber creeze,
Sfânta‑I operă‑a sfârşi,
Chipul preaiubitului Fiu
Şi‑l poa El privi!
 
autor†→ Sam Jones
compozitor†→ Don Puffalt
metru→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
ton→ A₄
tema→ Supunere
ortografia alternativă→ Duhu’umil - vezi strofa 1, vs 5
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 92
gamă→ F
metru→ 3/4

71: Tot mai aproape

1. 
Tot mai aproape de nul Tău,
Vreau, şi la bine, fiu, şi la rău.
Brațul Tău mi‑este scut zitor,
O, Tu, al lumii blând Mântuitor!
O, Tu, al lumii blând Mântuitor!
 
2. 
Tot mai aproape, cu‑un duh supus;
N‑am al jert s‑aduc la Isus;
Numai un cuget plin de cat,
Eu Ți‑l aduc, spre a‑l face curat.
Eu Ți‑l aduc, spre a‑l face curat.
 
3. 
Tot mai aproape, fiu al Tău;
Lepăd catul cu tot ce‑are rău:
Pompa, mândria, ochiu‑nit;
Vreau pe Isus, doar pe Cel răstignit.
Vreau pe Isus, doar pe Cel răstignit.
 
4. 
Tot mai aproape, cât mai trăiesc,
nă‑ncercarea şi lupta sfârşesc;
Vom fi atunci aturi mereu,
Eu şi cu Tine, Isus, Domnul meu!
Eu şi cu Tine, Isus, Domnul meu!
 
autor→ Mrs. C. H. Morris
compozitor→ Mrs. C. H. Morris
metru→ 9, 10, 9, 10, 10
ton→ F₄
tema→ Supunere
numele melodiei→ Nearer
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 125
gamă→ D♭
metru→ 4/4

72: Însetat om, El te cheamă

1. 
Cauți tu, în zorii vieții,
Surse de plăceri lumeşti?
Nu ți‑e inima‑obosită,
Când mereu te‑nveseleşti?
Bucuria‑aici e scurtă,
Şi dureri ascunde‑n ea;
Bea, o, tinere,‑a vie,
Şi‑n veci nu vei înseta!
 
Refren
Însetat om, El te cheamă,
Seci plăceri, a le sa!
A vie îți va da El
Şi‑n veci nu vei înseta.
 
2. 
Cauți, ca samariteanca,
Obosit la‑al zilei miez,
Ape dezagitoare,
Ce te fac iar să‑nsetezi,
Când, blând, Domnu‑aşteaptă‑ata,
Pure bucurii să‑ți dea?
A vie îți va da El,
Şi‑n veci nu vei înseta.
 
3. 
Printre umbre,‑n seara vieții,
Când se‑anunță noaptea grea,
Timpu‑i scurt, mai cauți surse
Ce,‑n curând le vei sa?
Blând, Mântuitorul cheamă,
Viață veşni să‑ți dea;
„Eu te voi salva,“ şopteşte–
În veci nu vei înseta.
 
autor†→ Jack Annand
compozitor→ C. D. Tillman
metru→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
ton→ C₅
tema→ Nevoia sufletului
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 123
gamă→ A♭
metru→ 3/4

73: Nevoie am mereu

1. 
Nevoie am mereu
De Tine, Domnul meu!
Doar glasul Tău divin
M‑ali pe deplin.
 
Refren
Nevoie am de Tine–
mâi mereu cu mine!
Al Tău braț susține;
La Tine eu vin.
 
2. 
Ce mult îmi trebuieşti–
nu seşti!
De Tine, când m‑ating,
Ispite nu mă‑nving.
 
3. 
Cu mine vreau fii,
Şi‑n greu, şi‑n bucurii,
Căci, Tine, sunt
Un nor purtat de vânt.
 
4. 
O, -m‑al Tău fiu,
Doar voia Ta ştiu,
Ca,‑n viață, să‑mplinesc
Al Tău Cuvânt ceresc!
 
autor→ Annie S. Hawks
compozitor→ R. Lowry
metru→ 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 5
ton→ A♭₄
tema→ Nevoia sufletului
numele melodiei→ Need
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 124
gamă→ A♭
metru→ 3/4

74: Acasă te cheamă Hristos

1. 
El te chea acasă, doreşti să‑L asculți?
Tu, departe de staul, te duci,
tre apele ului morții adânci,
Ce curg mohote şi reci.
 
Refren
Aca te chea Hristos;
Acolo eşti mult teptat.
El viața Şi‑a dat pentru‑a te salva
Din chinul amar, disperat.
 
2. 
Sunt pericole mari pe rarea ce‑o mergi,
sorți scapi inima ta.
O, întoarce-te‑acum să‑L asculți, cât mai poți!
Păstorul te ia‑n grija Sa.
 
3. 
El va lua întunericul ce te‑a cuprins
Şi se‑afun cu cât tu şeşti;
Toa vina trecutului ți‑o va ierta,
Ca dragostea Sa s‑o cunoşti.
 
4. 
Vino‑acum spre‑alinarea şi‑odihna‑n Hristos,
n‑ajungi El la sfârşit!
Nu ne afară, căci sufletu‑ți pierzi!
O, prețul, ți l‑ai socotit?
 
autor†→ Sam Jones
compozitor→ J. E. French
metru→ 12, 9, 12, 8, 8, 8, 10, 8
ton→ E♭₄
tema→ Nevoia sufletului
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 121
gamă→ A♭
metru→ 6/8

75: Eşti încă fără pace?

1. 
Eşti pace‑n suflet
Şi‑n inimă‑ntristat?
Nu ai nicio dejde,
Te simți împorat?
 
Refren
O, de‑ai urma pe Domnul,
Cu drag şi‑ncretor,
Te‑ar însoți prin viață,
Atunci, un ajutor!
 
2. 
Nu ştii ce e cu tine,
Luptând cu‑al tău cat?
Nu poți si odihnă,
Mereu eşti agitat?
 
3. 
Te‑ntrebi ce‑i aderul,
Căci eşti ne‑ncretor?
O, cere claritate
La Cel ce‑i adevăr!
 
4. 
La El, doar, este pace,
În El e mâniat
Cel ce‑i bolnav, rac,
Obosit şi‑ngrijorat.
 
autor→ anonim
compozitor→ Jakob Hoff
metru→ 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6
ton→ E♭₄
tema→ Nevoia sufletului
text şi muzică din Alte und neue Lieder (Ger. 1993)→ 69
gamă→ A♭
metru→ 4/4

76: O, ce-ți foloseşte?

1. 
Viața trăim doar o dată,
Lucru solemn, de gândit;
Drumu‑n curând ni se‑ncheie,
Lupta‑n curând ia sfârşit.
 
Refren
O, ce‑ți foloseşte,
Totul aici, de‑ai primi?
Sufletul, dacă‑ți vei pierde,
Totu,‑n zadar, îți va fi.
 
2. 
Viața, ca floarea frumoasă,
Iute se va ofili;
Slava‑i reață apune
Ca bucuria de‑o zi.
 
3. 
Da poveri te apasă,
Viața,‑n zadar, de o vezi,
Domnu‑a promis te scape
Dacă‑n favoarea‑I cedezi.
 
4. 
Vrei alegi ascultarea,
Tot ce‑i al tău, Lui predând?
Da Îl faci Domn în viață,
El te salvează, tronând.
 
autor†→ James Jardine
compozitor→ J. R. Sweney
metru→ 8, 7, 8, 7, 6, 7, 8, 7
ton→ G₄
tema→ Timpul şi Veşnicia
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 99
gamă→ G
metru→ 6/8

77: Numai o viață

1. 
Numai o viață, şi ce iute trece!
Scenele lumii‑apar şi se‑ofilesc.
Beți de huzur şi‑n pofte egoiste,
Mulți, viața scumpă,‑aşa îşi risipesc.
 
2. 
Numai o viață! Cum sfârşim noi drumul,
Căci el înda ne va fi‑ncheiat?
N‑o risipi, căci nu este a noastră!
Comoara ei doar ni s‑a‑mprumutat.
 
3. 
Numai o viață– câțiva ani de slujbă!
O, te trezeşte, nu fi neatent!
Nevoia‑i mare,‑n juru‑ți pier ația;
Dă‑ți pentru Domnul timpul pe mânt!
 
4. 
Numai o viață! Robi ai Săi pe‑acest drum,
O, mai trudiți, chiar da e pietros,
Căci coasta‑abruptă‑a muntelui conduce
Sus, la odihnă,‑aca cu Hristos!
 
autor†→ Mary McGregor
metru→ 11, 10, 11, 10
ton→ A♭₄
tema→ Timpul şi Veşnicia
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 101
gamă→ D♭
metru→ 2/4

78: Timpul trece-aşa de iute

1. 
Timpul trece‑aşa de iute!
Zile, ani, se scurg pe rând...
Foloseşte orice clipă,
Că‑ai mori şi tu‑n curând!
Clipa vieții‑nda piere;
Nu va reveni nicicând.
Nu‑ți da nobilele forțe
În comori de pe mânt!
 
Refren
Aur veşnic îți cumperi,
Haine albe,‑mteşti!
Cu‑ochii unşi, bogat şi vrednic,
În lumi şeşti!
 
2. 
Timpul ne‑ncetat goneşte;
Nimeni nu îl poate‑opri.
Ale vieții umbre dese,
Noaptea,‑nda vor vesti.
O, te scoală,‑ncepe lucrul!
Să‑ți procuri, cât este zi,
Un câştig neros de molii,
Ce nu poate rugini!
 
3. 
Dumnezeu vrea cu ardoare,
Chipul lui Isus, să‑ți dea;
Vezi nu‑ntristezi pe Duhul,
Şi strici lucrarea Sa!
În Isus e aderul;
Stai smerit ’naintea Sa!
Jugul Său să‑l iei asupra‑ți,
Şi odih vei avea!
 
autor†→ Sam Jones
compozitor→ C. D. Tillman
metru→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
ton→ C₅
tema→ Timpul şi Veşnicia
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 103
gamă→ A♭
metru→ 3/4

79: Trec anii ca un vis

1. 
Trec anii ca un vis,
Dar scumpă‑i orice zi.
Deşi aici rem stabili,
De timp, noi luați vom fi.
 
Refren
Viața trece‑n zbor;
Luați vom fi, curând.
Mulți pe‑aici s‑au perindat,
Aici nenând.
 
2. 
Fragil e‑al vieții fir,
La tineri şi trâni.
Prin tragedii, cad mulți, ce cred
sunt, pe ei, stăpâni.
 
3. 
Cum mai stăm pasivi
Şi,‑n tihnă, dormim,
Orbi față de ce noi vedem
Şi surzi la ce‑auzim?
 
4. 
O, Domnu‑ncearcă‑n har
Pe toți a ne trezi,
Căci timpu‑i prețios, trecând!
Curând se va sfârşi.
 
autor†→ Jack Craig
compozitor→ Ira D. Sankey
metru→ 6, 6, 8, 6, 5, 5, 7, 6
ton→ A₄
tema→ Timpul şi Veşnicia
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 104
gamă→ D
metru→ 3/4

80: Ziua scurtă-a vieții

1. 
Evanghelia cea sfân
Mi‑este cânt ceresc, iubit;
Sla lui Isus de‑a pururi,
Căci iubirea‑I m‑a‑ntregit!
 
Refren
Ziua scurtă‑a vieții trece–
Pe Cel drag Îl vom vedea;
Pururi părşie sfântă,
Sus, la Tatăl, vom avea.
 
2. 
Când ți‑umbresc nori negri calea,
La Calvar priveşte iar!
Fiul sfânt, de buvoie,
Pentru noi S‑a dat, prin har.
 
3. 
riscăm sând pe mâine
Ce ne‑a dat azi a lucra?
La sfârşit nu se mai poate
Cumra şi‑mprumuta.
 
4. 
Cărțile se vor deschide–
Viața clar ne‑o vom vedea;
Chiar de mergem împreună,
Singuri vom sta‑n fața Sa.
 
autor†→ Kenneth Dissmore
compozitor→ Elsie Ahlwen
metru→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
ton→ B₄
tema→ Timpul şi Veşnicia
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 105
gamă→ G
metru→ 4/4

81: Noi ne veştejim

1. 
Noi ne veştejim ca o floare,
Care, ieri de‑abia, a înflorit.
O, ce mulți trec, o de oră!
Drumul lor, de mormânt e‑acoperit.
 
Refren
Noi ne trecem; nicioda
Nu călcăm din nou pe unde‑am fost.
O, ce trist vezi cum ația,
Viața‑ntreagă,‑şi consu rost!
 
2. 
Zilele ne trec ca o umbră;
Valea morții în curând şim.
Slava lumii ține o clipă;
Ne dispare când noi n‑o mai fim.
 
3. 
Aminteşte‑ți din tinerețe
Că‑anii risipiți nu mai revin!
Noi plutim pe‑al timpului fluviu;
În curând, țărmul celalt şim.
 
4. 
Printre nori, priveşte la Domnul!
Pentru tine‑a mers El prin calvar
Singur, obosit, în cere;
Oare, dragostea Sa‑ți va fi‑n zadar?
 
autor†→ James Jardine
compozitor†→ Mary Naline
metru→ 9, 9, 9, 10, 8, 9, 9, 10
ton→ C₅
tema→ Timpul şi Veşnicia
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 97
gamă→ F
metru→ 4/4

82: Paginile vieții

1. 
Când se‑ntorc ale vieții pagini
Şi cute trec neobservat,
ne‑oprim lân Mântuitorul
Pentru sfatu‑I blând şi‑aderat!
 
Refren
De‑am şti ca atunci când viața‑a trecut,
N‑am obosi să‑mplinim voia Sa,
N‑am ignora nici premiul ceresc,
Ce ne teap a‑l lua.
 
2. 
Cu‑orice pas, mai aproape suntem
De sfârşitul de mers efemer;
Cânrind acest gând, mi‑aminteşte
noi suntem în drum tre cer.
 
3. 
Jos, în valea de ezitare,
O, ce mulți, bovind, au murit,
Mântuirea rând că‑i prea scumpă,
Drumul fi’nd pentru ei prea smerit!
 
4. 
Cu‑orice zi, mai aproape suntem
Să‑L vedem pe‑Îmratul slăvit.
Pentru toți cei ce cred, El întinde
Al Său sceptru cu un bun venit.
 
autor†→ Kenneth Dissmore
compozitor→ C. E. Pollock
metru→ 9, 9, 10, 9, 10, 10, 9, 7
ton→ C♯₄
tema→ Timpul şi Veşnicia
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 106
gamă→ A
metru→ 6/8

83: M-am plimbat peste tot

1. 
M‑am plimbat peste tot mântul,
Şi e mare şi‑ncântor.
Totuşi, sunt răscolit de dorul
Du alt țărm, netretor.
 
2. 
Am zut pretutindeni oameni
Frământați, utând mereu,
Agitați şi‑obosiți de umblet,
Viața‑ntrea muncind din greu.
 
3. 
Ei se‑ndreap spre căi greşite,
Du slavă, iubire, sorți,
Şi se‑ntorc cu‑ale lor cate,
nând nesatiscuți.
 
4. 
O, ştii există‑odih
Pentru sufletu‑ndurerat!
Du mesajul în toa lumea
Că,‑n Isus, va fi vindecat!
 
5. 
Jugul blând ce Isus ne‑ofe
Şi uşoara povară‑a Sa
Dau odihna ce ți‑ai dorit‑o,
utând, toa viața ta.
 
compozitor†→ anonim
metru→ 9, 8, 9, 8
ton→ F₄
tema→ Păstorul, Oile şi Pacea
text şi muzică din Alte und neue Lieder (Ger. 1993)→ 63
gamă→ B♭
metru→ 4/4

84: Mai am şi alte oi

1. 
Şi‑alte oi mai am în lume,
Triste,‑n bez cind,
De‑a Mea dragoste străine,
staul, suferind.
Prin pustiul munte jalnic,
Deprimant, le‑am auzit
Stritul de dezdejde,
Jos în văi, la asfințit.
 
Refren
Oi dragi ale Mele,
Cât mai ciți?!
O, Păstoru‑acas’ cheamă:
„Eu duc, veniți!“
 
2. 
Risipite în pustie,
Prin deşert orbeiesc.
Trebui’ le‑aduc acasă;
grăbesc le sesc,
le port pe ai Mei umeri
Şi pe miei la sân să‑i duc,
Iar picioarele‑ostenite,
Spre odih le‑aduc.
 
3. 
Spre şuni verzi şi bogate,
La‑al Meu glas, vor urma,
Iar la‑amia le voi duce,
Ape limpezi, ca bea;
Chiar de trec prin văi şi umbră,
tea vor şi,
Căci vor şti sunt aproape,
Şi,‑al Meu glas, vor auzi.
 
autor†→ Jack Annand
compozitor→ H. Booth
metru→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 6, 5, 8, 5
ton→ B♭₄
tema→ Păstorul, Oile şi Pacea
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 115
gamă→ E♭
metru→ 4/4

85: Păstorul te cheamă

1. 
Păstorul te chea cu glasu‑I divin
Să‑ți dea boții mari, cereşti.
De ce ceşti prin pustiu de cat?
Pace,‑odihnă, în staul seşti.
 
Refren
Liniştit te‑odihneşti;
Pace,‑odihnă, în staul seşti.
 
2. 
Plăceri de cat, cât de repede trec–
O clipă, şi‑apoi vor pieri!
Al cerului aur pe veci va dura;
Vrei vii, vrei, în staul, vii?
 
3. 
Ascultă, Păstorul te chea din nou!
Tu,‑n foame şi frig, pieri pe drum.
Nu‑i foamete‑n El, pâine e din belşug,
Intră, intră în staul acum!
 
autor†→ Sam Jones
compozitor→ P. P. Bliss
metru→ 11, 8, 11, 9, 6, 9
ton→ G₄
tema→ Păstorul, Oile şi Pacea
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 116
gamă→ C
metru→ 4/4

86: Cu inima-ntristată

1. 
Cu inima‑ntrista
Şi sufletu‑obosit,
Adânc în întuneric,
Tot timpu‑am cit;
catul legase,
Scăpare nu vedeam.
În mare‑aciune,
Lumină, pace, vream.
 
Refren
bucur că, pe Domnul,
Acum L‑am cunoscut.
Cu pace şi speranță,
El viața mi‑a umplut.
 
2. 
Crezând că‑mi umplu lipsa,
Plăceri lumeşti gustam,
Dar, înşelat de ele,
Tot mai mâhnit umblam;
Simțeam viața‑i goală,
Un nesfârşit eşec,
Plăcerea ei sându‑mi
Un gust amar şi sec.
 
3. 
Când bezna se‑adâncise,
Speranța disrând,
De‑odat‑aud pe Domnul,
El chiar atunci trecând;
Blând, El mi‑a zis în şoaptă:
„Pe cruce M‑am jertfit,
Purtându‑ți vina‑ntreagă,
fii tu izvit!“
 
autor†→ Sam Jones
compozitor→ Mrs. J. G. Wilson
metru→ 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6
ton→ D₄
tema→ Bucurie şi mulțumire
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 107
gamă→ G
metru→ 6/8

87: Se merită lui Isus a sluji

1. 
Se merită, numai lui Isus, a sluji;
De facem ce spune El, cu noi El va fi.
Nimic care satisface,‑n lume, nu sim,
Dar pace şi mulțumire‑avem, când Lui slujim.
 
2. 
Se merită, doar în cer, comori a avea;
Acolo rugina nu le poate strica
Şi hoții nu pot intre, pentru‑a jefui;
În Domnul e siguranță,‑acum şi‑n veşnicii.
 
3. 
Se merită, totul, lui Isus, a jertfi,
fim cheltuiți, în totu‑a ne cheltui,
S‑alegem acele lucruri ce‑s plăcute Lui,
când partea noastră‑aici, spre slava Domnului.
 
4. 
Se merită, zilnic, pentru El murim,
Să‑L facem stănul vieții ce o primim,
Căci, cum o fie, când în fața Lui vom sta?
Vom fi, oare, pretiți, pe Domnul, a‑L vedea?
 
autor†→ James Craig
compozitor→ A. J. Gordon
metru→ 12, 12, 13, 13
ton→ F₄
tema→ Bucurie şi mulțumire
numele melodiei→ Clarendon Street
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 108
gamă→ F
metru→ 4/4

88: Mă satisface numai Domnul meu

1. 
O, Isuse scump, Mântuirea mea,
Doar în Tine eu am sit
Destare, pace şi bucurii,
Du care‑atât am zuit!
 
Refren
satisface numai Domnul meu;
Al Său Nume, doar, eu Îl doresc.
Iubire, pace, viață din belşug,
În Tine, Doamne, eu sesc!
 
2. 
După‑odihnă, pace, eu am tânjit,
Dar pe Tine nu Te‑am dorit.
Când L‑am întâlnit, dar, pe Domnul meu,
A Sa dragoste m‑a cucerit.
 
3. 
Multe puțuri sparte am încercat,
În apa lor a secat;
Chiar în clipa când m‑am plecat beau,
teptând plângând, m‑au înşelat.
 
4. 
Destări pierdute eu am jelit,
Dar de Tine n‑am însetat,
ce‑au primit ochii mei orbi har
Ca vadă‑al Tău chip minunat.
 
autor→ B. E.
compozitor→ J. McGranahan
metru→ 10, 8, 10, 9, 10, 9, 10, 8
ton→ C₄
tema→ Bucurie şi mulțumire
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 109
gamă→ F
metru→ 4/4

89: Departe‑n beznă

1. 
Boala catului cumplit,
Viața, mi‑a consumat.
În beznă,‑afară‑am pribegit,
De Tatăl, depărtat.
 
Refren
Cu drag, Isus S‑a‑apropiat
Şi‑a zis: „Eu, cerul, Mi‑am sat;
Chiar pentru tine Eu M‑am dat;
Vino la Mine‑acum!“
 
2. 
Am plâns, zdrobit sub vina mea,
Şi‑atunci m‑am întrebat:
„Trist şi captiv, mai pot spera
fiu, de El, iertat?“
 
3. 
Când m‑a atins, m‑a vindecat,
Şi,‑n fața Sa, plângând,
Blânda‑I privire‑am remarcat,
Teama‑mi înturând.
 
4. 
În El, odihna mi‑am sit;
Mi‑e tot ce am mai bun.
O, vrei vii? Vei fi primit:
Domnul te cheamă‑acum.
 
autor†→ Sandy Scott
compozitor→ W. J. Kirkpatrick
metru→ 8, 6, 8, 6, 8, 8, 8, 6
ton→ G₄
tema→ Bucurie şi mulțumire
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 110
gamă→ E♭
metru→ 4/4

90: Să fiți născuți din nou

1. 
Pe noapte,‑un fruntaş, la Isus, a venit,
Să‑ntrebe de calea de‑a fi mântuit;
Isus a răspuns clar ce vrea Dumnezeu:
„Să fiți născuți din nou.“
 
Refren
„Să fiți născuți din nou,
fiți născuți din nou,
trebuie cu‑aderat“, El a spus,
„Să fiți născuți din nou.“
 
2. 
Atenție dați la Cuvântul de sus,
Atât de solemn pronunțat de Isus!
Nu‑I faceți mesajul n‑ai ecou–
„Să fiți născuți din nou.“
 
3. 
Voi, care,‑n odihna Sa, vreți intrați,
Cântând cu cei sfinți cântul celor salvați,
trebuie, pentru a fi mântuiți,
Din nou, născuți fiți!
 
autor→ William T. Sleeper
compozitor→ George C. Stebbins
metru→ 11, 11, 11, 6, 6, 6, 11, 6
ton→ D₄
tema→ Naşterea din nou
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 118
gamă→ D
metru→ 6/8

91: Veniți, pribegi, la Domnul

1. 
Veniți, pribegi, la Domnul, alt sprijin e‑n zadar!
dejdi ce‑aveți vă‑nşa de nu naşteți iar.
trebuie izvorul ce face‑un duh curat,
spele‑al vostru cuget de tot ce e cat.
 
2. 
Nevoie‑i veniți şi odihna‑I s‑o aflați,
Crezând în butatea‑I, de nu‑I rezemați.
Nevoie‑aveți de glasu‑I, „În pace mergi!“, şoptind,
stingă‑n voi furtuna, sfârşitu‑i poruncind.
 
3. 
trebuie puterea‑I de‑a păstra mereu,
zindu-vă‑n ispite,‑nriți prin brațul Său.
trebuie iubirea‑I şi‑acest Prieten bun
uzească, mergând cu voi pe drum.
 
4. 
În fri şi‑ndoieli, deci, la El vreți veniți?
El vrea salveze, nu sunteți izgoniți.
Cu poință‑adâncă, ’naintea Sa venind,
Isus salvarea‑I, trecutu‑ntreg iertând.
 
autor→ Horace E. Govan
compozitor→ G. J. Webb
metru→ 13, 13, 13, 13
ton→ F₄
tema→ Naşterea din nou
numele melodiei→ Webb
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 119
gamă→ B♭
metru→ 4/4

92: Învață-mă să-aleg

1. 
O, Doamne,‑nvață- s‑aleg,
Căci mii de‑alegeri stau în drum!
În toate văd te‑un destin;
Ajută‑mi Tu s‑aleg ce‑i bun!
Tu‑n tinerețe ai ales,
Şi, orice‑acum m‑ar ispiti,
Pe Tine însutit s‑a pus;
De ce la Tine n‑aş veni?
 
Refren
Isuse,‑nvață- s‑aleg!
De‑alegeri, zi‑mi al Tău Cuvânt,
S‑aleg cum alege când
Timp şi anotimpuri nu mai sunt!
 
2. 
O, Doamne,‑nvață- s‑aleg,
Căci sunt doar un copil firav,
Pus într‑o lume de mister,
Cu‑ntunecimi lovind mârşav!
Tot ce în lume‑i înălțat,
Cu‑nşetoare bucurii,
Tu, năr nobil, ai sat!
Ca Tine vreau şi eu a fi.
 
3. 
O, Doamne,‑nvață- s‑aleg!
bucur Tu înțelegi
A tinereții lup grea,
Ce curse străjuiesc când mergi;
Şi, chiar de nu‑nțeleg acum,
Voi şti, când totu‑i terminat,
De ce‑ai cerut al crucii drum
Şi calea‑ngus de‑alergat.
 
autor†→ Mrs. Elma Milton
compozitor→ T. F. Westendorf
metru→ 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9
ton→ C₄
tema→ Alegeri
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 130
gamă→ F
metru→ 4/4

93: Cu Isus merg

1. 
Cu Isus merg– El cheamă;
Lume, nu mă‑mpiedica,
Nu m‑ademeni cu pofte!
Sufletu‑mi vrea a‑L urma.
 
Refren
Prețuind mai mult ocara‑I
Ca al lumii farmec, țel,
Cu Isus merg– El cheamă,
Ies din ta la El.
 
2. 
Cu Isus merg– El cheamă;
Glasu‑I blând l‑aud şoptind,
Bucurie‑n suflet dându‑mi,
Toa teama‑mi izgonind.
 
3. 
Cu Isus merg– El cheamă,
Ies port ocara Lui.
El îmi e Lumina Vieții
Ce nimic n‑o va umbri.
 
4. 
Nu dormi, căci El te cheamă!
Scoa-te, ia‑ți candela,
Cu‑untdelemnul Său ți‑o umple,
Ieşi din tară,‑a‑L urma!
 
autor†→ Sam Jones
compozitor→ Grant Colfax Tullar
metru→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
ton→ F₄
tema→ Alegeri
numele melodiei→ Vision
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 131
gamă→ B♭
metru→ 4/4

94: Fără de Hristos

1. 
de Hristos în lume,
O, oare cum ar fi?–
Ca o na cârmă,
Când pe mare‑s vijelii.
 
Refren
El– Mântuitorul,
țel şi apost,
Cine şi‑ar permite moartea
Gol în viață, rost?
 
2. 
de Hristos în lume,
Drumul e‑ntunecos.
El, nu e lumină,
Cerul zilei e noros.
 
3. 
de Hristos pe mare,
Drumul va fi cețos,
Nori se vor stârni‑n furtună;
O, alear la Hristos!
 
4. 
Nu fi El în lume!
Dă‑I astăzi inima,
n‑ajungi ca El spună:
„Plea dinaintea Mea!“
 
autor→ Robert Beveridge and Frank Davis
compozitor→ F. M. Davis
metru→ 8, 6, 8, 7, 8, 7, 8, 7
ton→ F₄
tema→ Moartea şi Judecata
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 137
gamă→ D♭
metru→ 4/4

95: O, când va intra Domnul

1. 
De Îmrat, la ospăț, chemați,
Poate‑ntre‑ai Săi oaspeți aşezați,
Cum vom fi oare considerați
Când El va intra?
 
Refren
O, când va intra Domnul,
Cum vom fi siți?
Când Îmratul va intra,
Cum vom fi siți?
 
2. 
Cununi pe capul, de spini, nit,
Cel ce‑a murit pentru toți– slăvit,
O, ce tablou nemaiîntâlnit,–
Când El va intra.
 
3. 
Cu drag, pe toți, El îi va privi,
Ce,‑n haina nunții,‑mbrăcați, vor fi;
O, de‑am putea, proba, reuşi,
Când El va intra!
 
4. 
Vai de aceia necugetați!
O, cum vor plânge cei înşelați,
scăpare şi disperați,
Când El va intra!
 
autor→ J. Landor
compozitor→ E. Lorenz
metru→ 9, 9, 9, 5, 7, 5, 8, 5
ton→ B♭₄
tema→ Moartea şi Judecata
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 138
gamă→ E♭
metru→ 4/4

96: Cine aşteaptă la uşă?

1. 
Cine teap la uşă,
Blând, răbtor, iubind,
Cu‑o voce caldă, aleasă,
Ca să‑I deschid, rugând?
 
Refren
Blân Îi e chemarea:
„Deschide‑Mi uşa ta!
Dacă‑Mi asculți implorarea,
Cu tine Eu voi sta.“
 
2. 
Afa stă singuratic;
Eu, singur stau, la fel.
De bovesc uşuratic,
Oare, nu plea El?
 
3. 
Grele sunt orele scurse...
El în bate‑acum.
Cum poți răbda, o, Isuse,
Tot teptând în drum?
 
4. 
Uşă a inimii‑atinse,
Deschi larg să‑mi fii!
Chiar de va fi mustre,
Cu El voi locui.
 
autor→ Mary B. C. Slade
compozitor→ Asa B. Everett
metru→ 8, 6, 8, 6, 7, 6, 8, 6
ton→ A₄
tema→ Uşa inimii
numele melodiei→ Alberta
gamă→ F
metru→ 4/4

97: Ai loc pentru Domnul vieții?

1. 
Ai loc pentru Domnul vieții–
Cel ce vina ți‑a purtat?
El teaptă‑n fața uşii;
Nu‑I simți Duhu‑ndurerat?
 
Refren
Inima larg I‑o deschide!
Vrea intre‑n ea Isus.
O, pofteşte‑L cât e vreme:
Lui să‑I fii, pe veci, supus!
 
2. 
Pentru poftele deşarte,
Loc în inimă‑ai sat...
În n‑ai loc pentru‑Acela
Care,‑n locul tău, S‑a dat?
 
3. 
Ai timp pentru Domnul slavei?
El implo I‑l dai...
Foloseşte ceasu‑acesta–
Mâine, poate, nu‑l mai ai!
 
4. 
Loc şi timp să‑I dai în viață,
Azi, cât eşti sub mila Sa!
În curând te chea moartea,
Şi El nu va mai pleda.
 
autor→ Daniel W. Whittle
compozitor→ C. C. Williams
metru→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
ton→ F₄
tema→ Uşa inimii
numele melodiei→ Room for Jesus
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 139
gamă→ B♭
metru→ 4/4

98: Acum, pe cât eşti tânăr

1. 
Acum, pe cât eşti năr, Isus te vrea al Său,
Ca,‑n duh şi‑n adevăr, de‑acum, I te‑nchini mereu.
 
Refren
O,‑ntoarce-te de la cat,
Să‑nveți faci doar voia Sa!
seşte lumea, şi‑ai vezi
Că,‑n El, totul vei avea!
 
2. 
Mântuitorul bate– deschide‑I inima!
El S‑a jertfit pe cruce ca spele vina ta.
 
3. 
Isus vorbeşte‑acum– o, ascultă‑al Său apel!
Vei câştiga pe veci de‑L vei alege azi pe El.
 
4. 
O, Domnul trece‑acum! cum primeşti mesajul Său?
Căci ce alegi acum decide‑n veci destinul tău.
 
autor†→ Mrs. Rene Beattie
compozitor→ necunoscut
metru→ 13, 14, 8, 8, 9, 7
ton→ B♭₄
tema→ Uşa inimii
muzică din Hymns Old and New (Eng. 1951)→ 77
text din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 140
gamă→ E♭
metru→ 4/4

99: Păstorul mi-a vorbit

1. 
Păstorul mi‑a vorbit
În duhu‑mi tulburat;
Acum vreau depărtez
De tot ce e cat.
 
Refren
O, primeşte-mă!
Ție predau,
Harul, viața, dragostea,
Ți le port eu vreau.
 
2. 
Întreaga‑mi viață‑Ți dau;
Nimic eu nu rețin.
Odihna staulului vreau
Şi pacea‑Ți s‑o obțin.
 
3. 
Păstor blând, credincios,
Iubirea, viața Ta,
Să‑nsuflețeas viața mea,
Cât lupta va dura!
 
4. 
Isus chea blând
vin din drumul meu.
Am siguranță‑n viața Lui,
Ascuns în Dumnezeu.
 
autor†→ Sam Jones
compozitor→ Ira D. Sankey
metru→ 6, 6, 8, 6, 5, 5, 7, 6
ton→ A₄
tema→ Chemarea lui Dumnezeu
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 145
gamă→ D
metru→ 3/4

100: Domnul cheamă

1. 
Domnul cheamă, om pribeag, nu ci!
El, spre cer, acasă, vrea a te‑nsoți;
Vino, cât imploră, tea nu avea!
Îți va merge‑aturi, te va‑nviora.
 
Refren
„O, ce‑aş fi avut!“, vei striga, pierdut,
Prea târziu zând El a trecut.
Mult a implorat, dar nu L‑ai ascultat,
Şi n‑ai mai poți, atunci, fi ajutat.
 
2. 
Domnul cheamă! Om pribeag, nu vei primi
Mila Sa? Iubirea‑I vei batjocori?
na‑ntinsă‑apucă‑I, n‑ajungi gemând,
„O, ce am pierdut!“, tu, veşnic regretând.
 
3. 
Domnu‑aproape‑ți câştigase inima,
Când ai tăi ți‑au zis: „Vezi te vom sa!“
Ascultându‑ți firea,‑nda te‑ai temut,
Şi‑ai vândut al tău drept de întâi născut.
 
autor†→ Sam Jones
compozitor→ W. J. Kirkpatrick
metru→ 11, 11, 11, 11, 10, 10, 11, 11
ton→ A♭₄
tema→ Chemarea lui Dumnezeu
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 148
gamă→ D♭
metru→ 4/4

101: Auzi-L pe Stăpân

1. 
Auzi‑L pe Stăpân
Şi vino să‑L asculți!
Deschi larg e uşa Sa;
O, intră cât mai poți!
 
Refren
El te cheamă‑acum;
Nu va mai chema.
În curând Se va scula
Să‑nchi uşa Sa.
 
2. 
Te‑aşteaptă‑al tău Stăpân
La ape limpezi, vii.
Prieten bun El îți va fi,
Acum şi‑n veşnicii.
 
3. 
Cu drag, El îți va da
Odihna, pacea Sa;
Cu viața Lui te va‑mbrăca
Şi,‑n ea, te va păstra.
 
4. 
catu‑ți va ierta;
Pe lemn El l‑a purtat.
Prin moartea Sa la Golgota,
De vi te‑a salvat.
 
autor†→ Sam Jones
compozitor→ Lewis Hartsough
metru→ 6, 6, 8, 6, 5, 5, 7, 6
ton→ D₄
tema→ Chemarea lui Dumnezeu
numele melodiei→ Welcome Voice
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 155
gamă→ D
metru→ 3/4

102: De-L vrei pe Isus cu tine

1. 
De‑L vrei pe Isus cu tine,
Să‑ți predai Lui inima!–
El va locui în tine,
De cat te va spăla.
 
Refren
El te cheamă, L‑auzi?
Nu te‑ntoarce, fii‑I supus!
Loc în ini dă‑I,
De El, zilnic, fii condus!
 
2. 
Inima, Lui ți‑o deschide,
primeşti Cuvântul Său!
Drumul tre cer, atunci vezi
Că‑ți va fi deschis mereu.
 
3. 
De‑I închizi acum tu uşa,
Respingând ce El ți‑a zis,
Vei afla,‑ntristat că, veşnic,
Uşa cerului s‑a‑nchis.
 
4. 
O, de ce n‑asculți chemarea‑I,
Tot trecutul a‑ți ierta?
Dă‑I Lui viața ta‑n slujire,
Şi în cer te va‑accepta!
 
autor†→ Tom Holmes
compozitor→ W. H. Doane
metru→ 8, 7, 8, 7, 6, 7, 6, 7
ton→ E♭₄
tema→ Chemarea lui Dumnezeu
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 157
gamă→ A♭
metru→ 4/4

103: La picioare-Ți cad

1. 
Doar paşii Tăi vreau să‑i urmez, Isuse,
Oricât de aspră este Calea Ta,
Chiar când se‑ntind ’naintea mea pustiuri!
Nu‑mi cere Te las, paşii Tăi voi urma!
 
Refren
La picioare‑Ți cad, totul Îți predau;
suferi oricât, doar cu Tine stau!
 
2. 
Oriunde mergi, voi merge du Tine,
Şi, unde stai, acolo eu voi sta.
Cu‑al Tău popor, ocara‑Ți am ales‑o.
Nu‑mi cere Te las, paşii Tăi voi urma!
 
3. 
De‑acum, El, Domnul, lup pentru mine;
Nu mai tem, căci sunt sub paza Sa,
Deşi aici am parte de‑ntristare:
„Nu‑mi cere Te las, paşii Tăi voi urma!“
 
4. 
Nu opri, o, Omule‑al durerii!
Nu mai dau ’napoi din urma Ta.
O, inima, acum, mi‑ai câştigat‑o!
Pe veci al Tău mân, paşii Tăi voi urma.
 
autor†→ Sam Jones
compozitor→ Mrs. Catherine Booth-Clibborn
metru→ 11, 10, 11, 12, 10, 12
ton→ A₄
tema→ Chemarea lui Dumnezeu
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 169
gamă→ D
metru→ 4/4

104: Vreau să vin, Doamne

1. 
Vreau vin, Doamne, la Tine, acum!
M‑ai teptat răbtor, mult, vin.
Dragostea‑Ți a‑nvins, şi‑s gata‑a‑Ți sluji:
Un duh zdrobit nu vei disprețui.
 
Refren
Doamne, ia- şi - al Tău!
Sângele‑Ți îmi isşeşte ce‑i rău.
Chiar, înfruntat de vrăjmaşi, de voi fi,
Sigur, prin dragostea‑Ți, voi birui.
 
2. 
Cine vrea,‑a Ta‑Îmție,‑a primi
Trebuie ca un copil a veni.
Orice mă‑mpiedi voi izgoni;
Doamne, smereşte-mă, al Tău a fi!
 
3. 
Lumea, cu tot ce‑are, nu voi primi:
Slavă, plăceri, fală, ce vor pieri,
Căci sunt doar zgu şi nu‑mboțesc;
Ce‑a fost câştig, pierderi îmi socotesc.
 
4. 
Nesind Calea‑Ți, am tot utat;
Sol de lumină, Satan s‑a‑atat.
Numai al Tău drum acum eu doresc;
Pe‑unde‑ai mers Tu, -mă‑acum şesc!
 
autor†→ Willie Hughes
compozitor→ W. Macomber
metru→ 10, 10, 10, 10, 9, 10, 10, 10
ton→ A₄
tema→ Chemarea lui Dumnezeu
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 161
gamă→ F
metru→ 6/8

105: Un singur pas

1. 
Un singur pas, şi Dumnezeu te‑aşteaptă;
Ți‑ofe loc, iar tu tot singur eşti...
De ce mâi nehorât în poartă?
O, vin’ la El!– de ce mai boveşti?
 
2. 
Un singur pas, şi vei primi iertarea;
Nu te sa, de poftă, înşelat!
Răspunde azi, cât timp auzi chemarea,
Şi,‑n fața Lui, vei sta, pe veci, curat!
 
3. 
Un singur pas, te îndrume Domnul,
Fii liniştit, şi tea nu avea,
Indiferent ce vine împotrivă,
Căci El e‑aproape– vin’, nu ezita!
 
4. 
Un singur pas– dă‑l lui Isus să‑l poarte!
Doar un cuvânt, dar, da nu‑l rosteşti,
Atunci, ce trist va fi când, du moarte,
Pierdut pe veci, tu, Domnul, eşti!
 
autor†→ Sandy Scott
compozitor†→ Mrs. E. M. Anderson
metru→ 11, 10, 11, 10
ton→ G₄
tema→ Chemarea lui Dumnezeu
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 164
gamă→ E♭
metru→ 4/4

106: Tot nedecis eşti?

1. 
Tot nedecis eşti? vezi starea ta!
Te chea Duhul, nu‑L întrista!
Vino cât vei putea,
Nu mai tot ana!
Domnul, în mila Sa,
Har îți va da.
 
2. 
Tot nedecis eşti? El spune blând:
„Vino la Mine, viața‑alegând!
Mâinile Mi‑au legat;
Vezi, cuiele‑au purtat!
fii tu ’liberat,
Eu am murit.“
 
3. 
Tot nedecis eşti? Timpu‑i prea scurt;
O, nu‑I respinge haru‑oferit!
Ce‑ar fi s‑auzi aşa:
„Azi viața‑ți se va lua“?
Unde‑ai poți scăpa,
Unde‑ai să‑ajungi?
 
autor→ C. G. Lyne
compozitor→ P. P. Bliss
metru→ 9, 9, 6, 6, 6, 4
ton→ B₄
tema→ Chemarea lui Dumnezeu
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 167
gamă→ G
metru→ 6/8

107: Al nostru Răscumpărător

1. 
Al nostru Răscumtor,
’Nainte de‑a pleca,
Ne‑a dat un Ghid, Mânietor,
Cu noi stea.
 
2. 
O influență dulce‑având,
Ce‑o vrea a‑mpărşi
Cu cel smerit, în el dorind
A Se‑odihni.
 
3. 
Şi‑al Său e glasul, blând sunând,
Fin susur, vânt uşor,
Ce‑ntoarce gânduri, temeri luând,
Vorbind de cer.
 
4. 
Şi orice dar ce‑l posedăm,
Şi‑izbânzi ce se obțin,
Şi orice gând sfânt ce‑l avem,
Lui aparțin.
 
5. 
O, Duh al harului, divin,
Ne‑ajută‑n neputinți
Şi fă‑Ți în noi locaş, să‑Ți fim
Mai vrednici, sfinți!
 
autor→ Harriet Auber
compozitor→ J. B. Dykes
metru→ 8, 6, 8, 4
ton→ E♭₄
tema→ Părtăşie
numele melodiei→ St. Cuthbert
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 208
gamă→ E♭
metru→ 4/4

108: Deoparte, venim

1. 
Deoparte, din al lumii val, venim–
Vorbeşte-ne!
De‑orice ne face, tari în noi, fim,
O, sca-ne!
Ştim mândria‑i calea spre‑a dea;
Greşeli în noi, o, a ne vedea!
 
2. 
Ne‑arată‑a Ta‑ndrumare, pas cu pas,
Clar s‑auzim,
Ca şi cei din vechime, al Tău glas–
Ce mult dorim!
Adesea fața nu Ți‑am utat,
Şi, de smeritul loc, ne‑am depărtat.
 
3. 
De‑orice‑i cat, acum ne poim;
O, spa-ne!
În părşia‑Ți, umblăm, tânjim:
Aju-ne!
Tu mult doreşti să‑nturi ce‑am greşit
Când locu‑n Tine nu l‑am sit.
 
4. 
Sunt albe holdele, şi‑aşteaptă‑atâți’–
Cum mai stăm?
Ce mulți contemplă,‑n ini mâhniți,
Al lumii drum!
Marea nevoie, -ne s‑o vedem!
mânța,‑n teamă,‑atunci o senăm.
 
autor†→ Milne Stouffer
compozitor→ J. B. Dykes
metru→ 10, 4, 10, 4, 10, 10
ton→ B₄
tema→ Părtăşie
numele melodiei→ Lux Benigna
muzică din Hymns Old and New (Eng. 1951)→ 46
text din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 176
gamă→ G
metru→ 4/4

109: Frânge-mi Tu pâinea Ta

1. 
Frânge‑mi Tu pâinea Ta, o, Doamne sfânt,
Cum, lân mare,‑acele pâini ai frânt!
Dincolo de ce‑i scris, Te urresc;
O, viu Cuvânt, pe Tine Te doresc!
 
2. 
Frânge‑mi Tu pâinea Ta, o, Domnul meu,
Ca,‑n duh, să‑mi fie‑ascuns Cuvântul Tău!
Toa gândirea mea mi‑o sfințeşti,
Ca, paşii toți, doar Tu, să‑mi stăneşti!
 
3. 
Deschide‑al Tău Cuvânt pot vedea
Claru‑Ți mesaj scris simplu‑n fața mea!
Cu Tine,‑atunci, umblând, în părşii,
În mine, chipul Tău gravat va fi.
 
4. 
Sfințeşte‑mi viața Ta, Doamne iubit,
Cum pâinea,‑n Galileea, ai sfințit!
Lanțuri, robie,‑atunci, se vor sfârşi,
Şi, pacea, totu,‑n Tine, voi si.
 
autor→ Mary A. Lathbury
compozitor→ W. F. Sherwin
metru→ 10, 10, 10, 10
ton→ G₄
tema→ Părtăşie
numele melodiei→ Bread of Life
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 171
gamă→ E♭
metru→ 4/4

110: Venim la Tine, Doamne

1. 
Venim la Tine, Doamne, azi!
Prezența‑Ți utăm.
Vorbeşte Tu şi‑aju-ne,
Smeriți, ascultăm!
 
Refren
O, Doamne, azi,
Noi vrem, cu dor curat,
Ca binecuvântarea Ta
ca peste sufletu‑nsetat!
 
2. 
Cu Tine,‑atât e de plăcut,
Când grijile‑am sat
Şi, liniştiți, ne‑am ternut
Sub tronul Tău bogat!
 
3. 
Nevoie‑avem fim spălați
De orice e cat,
fim curați şi netați,
Prin sângele‑I vărsat.
 
4. 
se înalțe, Doamne, azi,
O jert cum Tu vrei!
Un cântec nou, din noi, s‑auzi,
Un cânt al laudei!
 
autor†→ Sandy Scott
compozitor→ Ben H. Price
metru→ 8, 6, 8, 6, 4, 6, 8, 10
ton→ F₄
tema→ Părtăşie
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 172
gamă→ F
metru→ 4/4

111: Domnul e cu-al Său popor

1. 
Domnul e cu‑al Său popor sfânt,
Locuind aici, în el;
De aceea a trăit şi
A murit Emanuel.
 
Refren
O, păstrea-ne Tu, Doamne,
În Isus, pe drumul Său!
ne fie uze
Torța şi toiagul Tău!
 
2. 
Dumnezeu e‑aici, dorindu‑Şi
Lucrători în holda Sa;
ne dăm în a Sa slujbă!
Roade vin de vom răbda.
 
3. 
Dumnezeu e‑aici, nu pleacă,
Chiar de toți ne‑ar si;
Va veni ne‑nrească,
Da voia‑I vom iubi.
 
4. 
Dumnezeu e‑aici şi noaptea,
Când nu ştim cum umblăm.
na Sa ne poar sigur,
Când cu lacrimi senăm.
 
autor†→ James Jardine
compozitor→ J. R. Sweney
metru→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
ton→ E♭₄
tema→ Părtăşie
numele melodiei→ Arch Street
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 173
gamă→ A♭
metru→ 3/4

112: Veniți deoparte

1. 
Veniți deoparte şi odihniți,
Ştiu, obosiți de oameni şi‑ncercări!
Praf şi sudoare ştergeți de pe frunți
Şi, în puterea Mea, fiți calmi, iar tari!
 
2. 
Veniți deoparte, din al lumii drum,
La părşii ce ea n‑a cunoscut!
Singuri cu Tatăl şi cu Mine‑acum–
Nu sunteți singuri sub al Nostru scut.
 
3. 
Spuneți‑Mi tot ce‑ați zis şi ați cut,
Pierderi, câştiguri, temeri şi‑aşteptări!
Ştiu cât de greu e‑atras un om pierdut;
Lacrimi Îmi u cele mai dragi flori.
 
4. 
Proaspăt, atunci, iar, de la El, veniți
La lucrul zilei, la apus.
Timpul, pierdut nu‑i, cât voi înțați
Mai mult din El şi‑odihna Lui de sus.
 
autor→ E. H. Bickersteth
compozitor→ W. H. Monk
metru→ 10, 10, 10, 10
ton→ G♯₄
tema→ Părtăşie
numele melodiei→ Eventide
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 175
gamă→ E
metru→ 4/4

113: O, Doamne, iarăşi Te rugăm

1. 
O, Doamne, iarăşi Te rugăm,
Sub îndurarea‑Ți stând:
Ne iartă, spa-ne din nou,
Favoarea‑Ți repetând!
Ca roua dimineții, vin’,
Ca ploaia, privar’,
Ce câmpu‑mbracă‑n şuni noi–
Ne‑mbracă‑aşa, Tu, iar!
Veşmântul schim-ne!
 
2. 
Stând conştienți de lipsuri şi
Nevoie de‑ajutor,
Împarte-ne al Tău Sfânt Duh,
S‑exprime‑al nostru dor!
Ascunde-ne Tu din vederi
Vrăjmaşu‑acuzator!
Pe‑al nostru Mare Preot Sfânt,
Descoperă‑ochilor!
Vederea schim-ne!
 
3. 
Deşi mulți, ca,‑ntr‑un trup, uniți,
Ajută‑a ne ruga!
Tumultul, cearta, stinge-ne,
Ne‑alun pizma rea!
Re‑nvie darul Tău în toți,
Străjeri, noi, ne fim!
Pe primul cu‑ultimul să‑nchegi,
Sfințiți un tot deplin!
O, Doamne,‑uneşte-ne!
 
4. 
În unison ne rugăm,
Uniți prin râvnă‑n țel,
Ne‑mpiedicat spunând „Amin“
Orirui bun apel!
O, iar cum şi noi iertăm,
Pe alții dezlegând!
Nu cum vrem noi, ci cum vrei Tu,
după‑acest sfânt gând!
fie voia Ta!
 
autor†→ John Martin
compozitor→ Scottish Melody
metru→ 8, 6, 8, 6, 8, 6, 8, 6, 6
ton→ A₄
tema→ Părtăşie
numele melodiei→ Rowan Tree
ortografia alternativă→ re’nvie sau reînvie - vezi strofa 3, vs 5
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 180
gamă→ F
metru→ 3/4

114: Adunați în sfântu-Ți Nume

1. 
Adunați în sfântu‑Ți Nume,
Depărtați de lumea rea,
Ne rugăm ca‑a Ta prezență
ne mişte inima.
 
Refren
Doamne, azi, ne‑nviorează,
Drept, ne‑nvață‑a ne ruga
Să‑Ți fim credincioşi şi sinceri,
Ascultând de vocea Ta!
 
2. 
Gol şi rod e totul,
Tine, greu trudind.
Tată, -ne‑a Ta prezență,
Viață, pace, aducând!
 
3. 
Una‑n inimă, duh, minte,
Rupți de lume, cum ne‑aflăm,
Ne însuflețeşte, Tată,
Azi, când fața‑Ți utăm!
 
4. 
Cum rod mlădița vie,
Doar în viță nând,
O, ne cuță, ne‑nvață
rodim, în Viță stând!
 
autor†→ James Jardine
compozitor→ J. R. Sweney
metru→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
ton→ G♯₄
tema→ Părtăşie
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 174
gamă→ E
metru→ 3/4

115: Doamne, noi iubim locaşu-Ți

1. 
Doamne, noi iubim locaşu‑Ți,
Unde‑i cald şi‑nritor
Şi‑unde‑i pâinea plată,‑a inimii,
Iar lumina‑alun bezna,
Tea sfân noi primind,
Când vedem Tu, doar, ai cuvinte vii!
 
2. 
Deseori ne‑am clătinat de
Când am spus că‑Ți vom urma,
Şi am plâns şi ne‑am rugat ne salvezi.
Uneori pierdeam dejdea
Când vedeam doar încercări;
Dar noi ştim orice lacri ne‑o vezi.
 
3. 
Fie inimile noastre
Înmuiate la‑al Tău glas,
le poți Tu pân’ la capăt îndruma,
Să‑Ți putem aduce cinste
Când alegem zi de zi
Renunțarea‑n noi şi‑umblarea‑n voia Ta!
 
4. 
Spre Cel credincios, dorim noi,
Tu, privirea ne‑o ții.
fim înflărați de voia Ta!
Numai laudă,‑n continuu,
Viața noastră,‑atunci, va fi;
Numele‑Ți şi viața Ta va ata.
 
autor†→ Glenn Smith
compozitor†→ Glenn Smith
metru→ 8, 7, 11, 8, 7, 11
ton→ C₅
tema→ Părtăşie
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 181
gamă→ A♭
metru→ 4/4

116: O, Doamne, Tată, dă-ne har

1. 
O, Doamne, Tată, -ne har,
Azi, fața‑a‑Ți uta!
Ia orice gând ce‑mpiedi
A ne ruga!
 
2. 
ne ajute‑al Tău Sfânt Duh,
El pentru noi pledând,
Adânci nevoi din inimă,
Descoperind!
 
3. 
Ara-ne,‑n lumina Ta,
catu‑n noi, să‑l ştim,
Prin scumpul sânge‑al lui Hristos,
Spălați fim!
 
4. 
Revarsă‑Ți marea dragoste
În sufletu‑nsetat,
Ca, lumea, s‑o iubeşti prin noi
Nelimitat!
 
5. 
Primeşte-ne, o, Tată,‑acum–
Hristos ne‑a cumrat!
Cu drag ai Săi robi devenim
Neîncetat.
 
autor†→ Edward Cooney
compozitor→ J. B. Dykes
metru→ 8, 6, 8, 4
ton→ E♭₄
tema→ Rugăciune
numele melodiei→ St. Cuthbert
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 183
gamă→ E♭
metru→ 4/4

117: Căutăm să ne rugăm

1. 
utăm ne rugăm;
-ne ne‑nviorăm!
Bezna ia-ne‑o, luminând,
Înaintea Ta, noi stând!
 
2. 
nu vorbim firesc,
Ci cuvânt duhovnicesc,
Duhul Tău, prin noi, strigând,
Dorul nostru exprimând!
 
3. 
Ție,‑Ți prezentăm ce‑am vrea,
doar ce ne‑ar ajuta!
Mult mai mult ca noi, Tu ştii:
Vezi ce‑a fost şi ce va fi.
 
4. 
Mila Ta adâncă‑o vrem;
Nesări, n‑avem!
Lumea, cu nevoia ei,
ne mişte‑a mijloci!
 
5. 
Liniştiți acum vom sta;
-ne cla voia Ta!
Pas cu pas, cum Tu ne‑arăți,
Bucuros mergem toți!
 
autor†→ Edward Cooney
compozitor→ Mozart
metru→ 7, 7, 7, 7
ton→ G₄
tema→ Rugăciune
numele melodiei→ Kyrie
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 184
gamă→ G
metru→ 3/4

118: Sus pe munte retraşi

1. 
Sus pe munte retraşi, numai cu Isus,
Doar glasu‑I divin auzim.
Ce plăcut când de lume ne despărțim,
Acolo cu El ca fim!
Feriți de priveliştea lumii,
Singuraticul drum şim,
când, bucuroşi şi biruitori,
Acolo cu El ne‑odihnim!
 
Refren
O, numai cu El, ce plăcere,
Chiar atât de aproape să‑I stăm,
S‑ascultăm cu nesaț glasul dragostei!
Pe veci, Doamne, Ție ne dăm!
 
2. 
Sus, acolo, ne‑astâm El deplin
Al inimii noastre amar.
Din izvorul ceresc El ne bem,
Iar foamea şi setea dispar.
Ce mare extaz şi plăcere
De a fi veşnic satiscuți!
Minunat e mesajul: „De‑acum, pe veci,
În suflet veți fi cuțiți!“
 
3. 
Ce plăcut când, de sus, coborâm mai tari,
Al Său sfânt mesaj purtăm!
Ancorându-ne inima, tare,‑n El,
cat, egoism, săm!
„Rămâi dar în Mine!“, El cheamă,
„Îți aud ruciunea gemând!
Bucuros va fi sufletu‑ți, roditor,
De treci proba grea biruind.“
 
autor†→ anonim
compozitor→ necunoscut
metru→ 11, 8, 11, 8, 9, 9, 11, 8, 9, 9, 11, 8
ton→ E♭₄
tema→ Rugăciune
numele melodiei→ Allein auf dem Berge
text şi muzică din Alte und neue Lieder (Ger. 1993)→ 134
gamă→ A♭
metru→ 3/4

119: Ştiu că slujba-adevărată

1. 
Ştiu slujba‑aderată,
Cea plăcu Domnului,
Este‑atunci când pot ne
Aplecat ’naintea Lui.
Frumuseți nenuite
Îmi arată‑al Său Cuvânt–
O arvu pentru ceruri,
Da no pe mânt.
 
2. 
Ştiu slujba‑aderată,
Cea plăcu Domnului,
Este‑atunci când pot ne
Aplecat ’naintea Lui.
În acest moment de pace,
El îmi din Duhul Sfânt,
ali şi mă‑nvață
Cum s‑ascult de‑al Său Cuvânt.
 
3. 
Ştiu slujba‑aderată,
Cea plăcu Domnului,
Este‑atunci când pot ne
Aplecat ’naintea Lui.
Dimineața‑L rog întruna
Ca voința‑I mi‑o dea
Şi binecuvânteze
Tot mai mult lucrarea mea.
 
4. 
Ştiu slujba‑aderată,
Cea plăcu Domnului,
Este‑atunci când pot ne
Aplecat ’naintea Lui.
Din tot sufletul eu laud
Mielul care m‑a salvat
Şi‑L slăvesc cu sfinții îngeri,
Căci El m‑a răscumrat.
 
autor→ Adèle Pélaz
compozitor→ Ira D. Sankey
metru→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
ton→ D₄
tema→ Rugăciune
text şi muzică din Cantiques (Fr. 1998)→ 174
gamă→ G
metru→ 3/4

120: Spre Tatăl să venim

1. 
Spre Tatăl venim!
El este‑aici, cu noi.
Prezența‑I ne umple‑acum
Cu teamă,‑n inimi moi!
 
Refren
Pe drumul viu– Hristos,
ne apropiem!
Prea Sfântul Loc e‑acum deschis,
La Tatăl intrăm.
 
2. 
ne apropiem!
De rău ne va ierta;
Prin scumpul sânge‑al lui Hristos,
În cer putem intra.
 
3. 
ne apropiem!
El ştie‑al nostru greu;
Un duh zdrobit va respecta,
Cu el va fi mereu.
 
4. 
De Tatăl nostru scump,
ne apropiem!
Din inimi, recunostori,
Cântări să‑I înălțăm!
 
autor†→ Sam Jones
compozitor†→ Sam Jones
metru→ 6, 6, 8, 6, 6, 6, 8, 6 (S.M.D.)
ton→ A♭₄
tema→ Rugăciune
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 185
gamă→ A♭
metru→ 4/4

121: Prin rugăciune prinzi puteri

1. 
Prin ruciune prinzi puteri,
Şi,‑n lipsa ei, cazi negreşit.
Când Moise, sus, ferm se ruga,
Vrăjmaşii, jos, n‑au biruit.
 
2. 
Deci, frați, surori, rugați,
Căci Domnu‑i sus, îmțind,
Şi‑ai Săi ochi văd pe‑aleşii Lui,
Al lor grav strigăt auzind!
 
3. 
Va răzbuna El pe‑ai Săi sfinți–
Cei ce se roagă, noapte, zi;
Din slăbiciuni îi va‑nri,
Pe‑ai lor vrăjmaşi va izgoni.
 
4. 
A morții oaste merge‑n marş,
Spre moarte, pe‑ai săi robi, ducând;
Ei vor pieri de încetăm
ne rugăm, veghind, pledând.
 
5. 
Mulți, staul, cesc,
Şi Domnu‑i vede, suspinând:
„Mult seceriş, iar robi, puțini,
Şi‑ația în cat murind!“
 
6. 
O, frați, surori, umblați cu El,
Curat şi sincer, credincios,
Ca, cei pierduți va clar,
În viața voastră, pe Hristos!
 
autor†→ Sam Jones
compozitor→ Dr. Lowell Mason
metru→ 8, 8, 8, 8 (L.M.)
ton→ C₅
tema→ Rugăciune
numele melodiei→ Eden
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 186
gamă→ A♭
metru→ 3/4

122: Cereți Lui pace cetății

1. 
Cereți Lui pace ceții,
De pe ’nălțimi, luminând!
Orice caş prospere,
Pacea, palatele,‑umplând!
Turnuri şi ziduri priviți‑i,
Veşnic zite fiind!
Ea pe‑Adevăr e zidită,
Pentru vecii dăinuind.
 
Refren
Domnul, din zori, o ajută;
Nu‑i clătina nicicând,
Căci Îmrat El e‑acolo,
Peste ai Săi, El domnind.
 
2. 
Cereți Lui pace ceții!
ul a n‑o ma.
Cei ce‑o iubesc doar prosperă;
Fri ei nu vor avea.
Chiar de se clati munții,
Marea urlând, spumegând,
Domnul în ea locuieşte,
Turn, forreață, fiind.
 
3. 
Cereți Lui pace ceții,
Ce‑o apa curând
Ca o Mirea din ceruri,
Ca un iaspis strălucind!
Mielul i‑e Soare şi Templu,
Rege pe tronul ei pus;
Cereți Lui pace ceții
Ce Şi‑a ales‑o Isus!
 
autor†→ Mrs. Elma Milton
compozitor→ Wm. J. Kirkpatrick
metru→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
ton→ C₅
tema→ Rugăciune
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 189
gamă→ A♭
metru→ 6/4

123: Începe ziua cu Dumnezeu

1. 
Cu El ziua s‑o începi–
Lui roa-te‑ngenunchind!
Înalță‑ți simțirea spre‑al Lui sfânt locaş,
A Sa dragoste împărşind!
 
2. 
Deschide Scriptura Sa,
Citeşte o parte‑n ea,
Ca,‑ntreaga‑ți gândire, prin ea, s‑o sfințeşti,
Toate grijile a‑ți uşura!
 
3. 
Cu El ziua s‑o petreci,
Orice ți s‑ar întâmpla!
Oriunde, acasă, sau în depărtări,
Tot, de tine,‑aproape El va sta.
 
4. 
Cu El conversează‑n gând,
Înalță‑al tău duh spre cer
Şi,‑orice bun primit, Lui I‑l recunoşti,
Mulțumire‑adân să‑I oferi!
 
5. 
Cu El ziua s‑o închei,
catu‑ți mărturisind!
Încrede-te‑n sângele‑I isşitor,
Lui, neprinirea, implorând!
 
autor→ Bennett
compozitor→ C. Bryan
metru→ 7, 7, 11, 9
ton→ B₄
tema→ Rugăciune
numele melodiei→ Serenity
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 187
gamă→ G
metru→ 3/2

124: Cum să ne rugăm

1. 
Doamne,‑avem nevoie zilnic de‑ndurarea Ta,
Căci primejdii‑s peste tot– ne‑nvață‑a ne ruga!
 
Refren
Cum ne rugăm şi cum veghem,
Căci Cel Rău e crunt– ne‑nvață cum ne rugăm!
 
2. 
Preteşte-ne,‑n prezența‑Ți, ca ne luptăm!
Forță, stâlp ne fii în luptă, nu ne‑nclinăm!
 
3. 
Ocroteşte‑al Tău popor– vrăjmaşii ne pândesc!
Lațuri ale morții,‑n calea noastră, se sesc.
 
4. 
Duhu‑Ți, ce viață,‑mparte,‑n timp ce rugi primeşti!
Rugi din inimi moi, zdrobite, nu disprețuieşti.
 
autor†→ Sam Jones
compozitor→ J. B. Morgan
metru→ 13, 13, 10, 13
ton→ B₄
tema→ Rugăciune
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 190
gamă→ G
metru→ 6/4

125: O, Doamne,‑ascultă ruga mea

1. 
O, Doamne,‑ascul ruga mea:
Aju- Te sesc!
Drumu‑i ascuns, dejde n‑am
Când nu pot Te întâlnesc.
 
Refren
Cum vrea un cerb izvoarele,
Aşa Te caut eu cu dor.
Eşti viața mea, dejdea mea;
Apropie-Te‑acum, Te rog, Te‑implor!
 
2. 
Răspunsul ruciunii‑mi eşti;
Doresc simt prezența Ta.
Atinge-mă, deschide‑mi Tu
Urechile şi inima!
 
3. 
Hotarul milei Ți‑l întinzi,
catul meu acoperind,
pot caut fața Ta,
Un cânt spre Tine iar ’nălțând.
 
4. 
Tu mult iubeşti pe peregrini;
O, însoțeşte- pe drum,
Prezența Ta să‑mi fie scut!
De mine,‑apropie-Te‑acum!
 
autor†→ Jack Annand
compozitor†→ Bert Pattison
metru→ 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 10
ton→ A₄
tema→ Rugăciune
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 196
gamă→ F
metru→ 4/4

126: În Grădină

1. 
Ce ne‑aduce biruință,
Lupta zilnic, înfruntând?
Este‑a ne ruga statornic,
Fermi în viața‑ascunsă, stând.
Domnu,‑n noaptea‑aceea tristă,
Har, putere,‑a implorat;
L‑a‑nrit atunci un înger
Pentru‑acel timp greu purtat.
 
Refren
„În Grădină“‑i proba noastră
De eşec sau biruinți.
Tată,‑aju-ne, tot timpul,
Treji, de Tine,‑a fi siți!
 
2. 
Vezi cum alții, în grădină,
Obosiți, stau teptând
În al ruciunii‑ascuns loc,
El sindu‑i trişti, dormind!
El ținea doar singur straja;
Prețul, numai El plătea;
Ceru‑ntreg privea tabloul
Cum El vina ne‑o purta.
 
3. 
Şi noi ținem straja noastră,
Singuri, greul, când purtăm.
El, la fel, ne va trimite
Ajutor rezistăm.
Pentru timpul ce urmează,
Cât vom mai tori,
Ştim că,‑oricât de grea e lupta,
Vom putea,‑n El, birui.
 
autor†→ Garrett Hughes
compozitor→ C. Austin Miles
metru→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
ton→ C₅
tema→ Rugăciune
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 193
gamă→ F
metru→ 4/4

127: Tată,-n milă-ascultă

1. 
Tată,‑n milă‑ascul ruciunea mea:
pe‑al Tău rob vrednic Numele‑a‑Ți purta!
Blând, smerit El este: daruri ce vrea
îmi locuias pururi inima.
 
2. 
Plâns, rac în duh, fi’nd, Tu să‑mi străluceşti!
A Ta‑Îmție,‑n mine s‑o lărgeşti!
De‑al Tău har şi sprijin simt nevoie,‑arzând,
iubesc, slujindu‑Ți, viața‑mi senând.
 
3. 
Tot mai clar mi‑apare, fi’ndu‑mi Tu Stăpân:
Toți acei ce nu mor, singuri, doar, mân.
posede‑n tot Isus Cel blând,
Roa abundentă, veşnică,‑aducând!
 
4. 
Ta milostiv, sfânt, eu Te rog tânjind:
Ca Isus, mă‑nvață cum cad, murind,
nu țin nimic, ci, Lui, doar, să‑I dau tot,
Ca,‑n Îmția‑I, chipul Lui să‑I port!
 
autor†→ Sam Jones
compozitor→ H. J. E. Holmes
metru→ 11, 11, 11, 11
ton→ E♭₄
tema→ Rugăciune
numele melodiei→ Malling
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 188
gamă→ A♭
metru→ 4/4

128: Când trist şi-obosit mergi

1. 
Când trist şi‑obosit mergi pe‑a vieții grea cale,
Şi vlaga‑ți lipseşte pentru‑a ’nainta,
Imploră‑ajutorul iubitului Tată,
Şi, sigur, de nă, El te va purta!
 
2. 
Când mergi plin de tea de tot ce se‑ntâmplă,
Şi totul apare potrivnic a‑ți fi,
O, strânge‑I mai tare divina Lui nă,
Şi ea, iubitoare, te va ferici!
 
3. 
Când mergi cu rețineri, privind prețu‑n față,
Şi crezi ce cos nu poți plăteşti,
Implo puterea cerescului Tată,
Şi, premiul zându‑l, curaj tu primeşti!
 
4. 
Când lupta din tine ți‑ntune mintea,
Şi răni sângerea în inima ta,
Implo preasfânta salvare cerească,
Şi, noaptea în ziuă, ți se va schimba!
 
autor†→ Juventino Valdez V.
compozitor†→ Juventino Valdez V.
metru→ 12, 11, 12, 11
ton→ A♭₄
tema→ Rugăciune
text şi muzică din Himnos (Span. 2016)→ 330
gamă→ D♭
metru→ 9/8

129: Stăruieşte‑n rugăciune

1. 
Stăruieşte‑n ruciune!
Nicidecum nu te sa,
Căci Isus, Mântuitorul,
O s‑au ruga ta!
 
Refren
te rogi întotdeauna!–
El, pe‑ai Săi, va auzi;
Ei Îi sunt ca o comoară–
Harul Său îi va zi.
 
2. 
te rogi în biruințe!
Zilnic chea harul Său!
mâi sub a Sa nă,
Credincios în traiul tău!
 
3. 
te rogi când noaptea fricii
Vine peste calea ta,
Căci, în ceasul întrisrii,
Duhul te va mânia!
 
4. 
te rogi ca, alergarea,
Bine,‑aici, ți‑o sfârşeşti,
Ca, în cer, cu bucurie,
Printre‑aleşi te seşti!
 
autor†→ Sam Jones
compozitor→ Wm. J. Kirkpatrick
metru→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
ton→ E♭₄
tema→ Rugăciune
numele melodiei→ Riverside
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 192
gamă→ E♭
metru→ 3/4

130: Cu Dumnezeu, retras de lume

1. 
Când bântuie furtuna vieții,
Când aspru este drumul meu,
Eu retrag cu uşa‑nchisă,
Eu singur, doar cu Dumnezeu.
 
Refren
fiu cu El, retras de lume,
Cu Dumnezeu, refugiul meu,
Ascuns în El, doar El cu mine,
Legat de El, fiu mereu!
 
2. 
Nu mă‑nspăimânt când nori se‑adună,
Sau când urcuşul mi‑este greu;
Îmi stă ’nainte voia‑I dreaptă,
Când singur sunt, cu Dumnezeu.
 
3. 
Acolo‑mi înnoiesc puterea
Să‑ndeplinesc Cuvântul Său;
Mi‑apare Îmratu‑n slavă,
Când m‑odihnesc cu Dumnezeu.
 
4. 
Şi, când aproape e momentul,
Aceas lume,‑a si,
Când îmi apune timpul vieții,
Cu Dumnezeu doresc a fi.
 
autor→ Johnson Oatman, Jr.
compozitor→ Wm. J. Kirkpatrick
metru→ 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8
ton→ C₄
tema→ Rugăciune
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 409
gamă→ F
metru→ 4/4

131: Să veghezi, să te rogi

1. 
Dulce ne vorbeşte Domnul
Când pe‑al vieții drum umblăm
Şi şim pe Calea‑ngustă:
„Să veghem, ne rugăm!“
Oricât noi înaintăm
Şi, din Domnul, tăm,
Tot dem de nu‑nțăm
veghem, ne rugăm.
 
Refren
veghezi, te rogi!
Zilnic nu‑ncetăm,
Căci e‑aproape cel vrăjmaş;
veghem, ne rugăm!
 
2. 
Când lumina străluceşte
Pe rarea ce‑o urmăm,
ştim că‑i avertizare
veghem, ne rugăm,
Căci e‑aproape Cel Viclean,
Chiar de noi nu‑l observăm;
Dar nu ne înspăimântăm,
De veghem şi ne rugăm.
 
3. 
În momentele‑ncerrii,
Bucurii putem s‑avem;
Când ispite ne‑nconjoară,
În leşin nu dem,
Căci, pe Tatăl, de‑L vedem,
Harul Său îl tăm;
Alergarea terminăm,
De veghem şi ne rugăm.
 
autor†→ James Patrick
compozitor→ Ira D. Sankey
metru→ 8, 7, 8, 7, 7, 7, 7, 7, 6, 6, 7, 7
ton→ C♯₄
tema→ Rugăciune
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 191
gamă→ A
metru→ 4/4

132: Viața-ar fi toată de prisos

1. 
Viața‑ar fi toa de prisos
Da n‑ar fi trăit Hristos
Ca să‑mi arate‑n viața Sa
Cum, Talui, să‑I pot plăcea.
 
2. 
Ce dezdejde‑aş fi trăit
Da Hristos n‑ar fi murit
Să‑mi fa ceru‑apropiat
Prin sfântu‑I sânge,‑aici vărsat.
 
3. 
Pe Cale n‑aş putea şi
De,‑n mine, El n‑ar locui.
Prin El pot creşte, ajungând
Ca El, în fap şi‑n cuvânt.
 
4. 
Descurajat fi oricând,
Dar El m‑aju mijlocind;
La tronul Său voi uta
Pacea ce El vrea mi‑o dea.
 
5. 
Nu fac din lume casa mea,
Căci El Se‑ntoarce ia.
Când moartea‑anunță‑al ei apel,
Voi spune‑atunci: „Am totu‑n El“.
 
autor†→ Gladys Porteous
compozitor→ Peter Ritter
metru→ 8, 8, 8, 8 (L.M.)
ton→ F₄
tema→ Nevoia sufletului
numele melodiei→ Hursley
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 64
gamă→ F
metru→ 3/4

133: Al Tău braț păzitor

1. 
Vreau sub al Tău braț zitor;
Un alt refugiu nu‑mi sesc.
Eu stau acolo liniştit,
Duhul şi mintea mi‑odihnesc.
 
2. 
Vreau harul şi‑ndrumarea Ta,
Ca lupta zilnic s‑o înfrunt,
port povara‑Ți horât,
Cât merg pe drum pe‑acest mânt.
 
3. 
Vreau pe Hristos, Cel blând şi bun,
Să‑mi plece eul nesupus,
Gând, vorbă, faptă, a‑mi opri,
Tot ce‑i nevrednic de Isus.
 
4. 
Mult simt nevoie ierți,
Căci sunt ades’ ca cit.
De‑al Tău scump sânge, cuțit,
Pot merge‑n drumul Tău sfințit.
 
5. 
Stau liniştit chiar de‑s rac;
El va‑mplini nevoia mea;
N‑am duc lip de nimic,
Căci harul Său El mi‑l va da.
 
autor†→ William Carroll
compozitor→ Peter Ritter
metru→ 8, 8, 8, 8 (L.M.)
ton→ F₄
tema→ Nevoia sufletului
numele melodiei→ Hursley
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 204
melodia de cantarea→ 132
gamă→ F
metru→ 3/4

134: Ne-ajută să Te căutăm

1. 
Ne‑aju Te utăm
Şi‑adu-ne‑n stare‑a ne ruga!
Vrăjmaşu‑i tare: -ne har
fim păstrați pe Calea Ta!
 
Refren
Fi’nd slabi, ne temem de duşman,
Dar drumul lui Isus iubim;
Tari în puterea‑I ’naintăm;
În Cel ce‑i viu dăjduim.
 
2. 
O, -ne inimi ce‑nțeleg
Şi‑aju-ne a mijloci,
Ca, cei ce,‑n beznă, locuiesc,
S‑ajungă, lipsa, a‑şi simți!
 
3. 
Ne pune‑n minți şi‑n ini
Lumina,‑nțelepciunea Ta,
Ca, viața Ta, s‑o atăm,
răstignim ce ne‑ar spurca!
 
4. 
Pe cine, oare, mai avem
Ca Tine,‑n cer şi pe mânt,
Atât de credincios şi bun
Prieten, ghid fidel şi sfânt?
 
autor†→ Sam Jones
compozitor→ Wm. B. Bradbury
metru→ 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 (L.M.D.)
ton→ A₄
tema→ Nevoia sufletului
numele melodiei→ He Leadeth Me
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 202
gamă→ D
metru→ 4/4

135: Doamne, Tu‑mi cunoşti nevoia

1. 
Doamne, Tu‑mi cunoşti nevoia–
La picioare‑Ți cad smerit,
teptând a Ta‑ndrumare!
Te‑ascult, sunt pretit.
Te doresc adânc în suflet,
Du fața Ta tânjesc;
Mi‑eşti izvor de satisfacții,
Prin Cuvântul Tău trăiesc.
 
Refren
zuiesc adânc în suflet,
Doar cu Tine‑a fi umplut.
Tu să‑mi stăneşti ființa,
Ca să‑Ți fiu mereu plăcut!
 
2. 
Doamne, Tu‑mi cunoşti nevoia–
tragi! Te voi urma,
Slobod de robia lumii,
Liber pentru voia Ta.
Tu‑mi vezi toa slăbiciunea;
În ispită, turn să‑mi fii!
Cu Isus, mai mult, semăn,
Prin al Tău duh, zi de zi.
 
3. 
Doamne, Tu‑mi cunoşti nevoia–
Nu respinge ruga mea!
Tu‑mi poți înțelege teama,
Căci ai mers ’naintea mea.
O, îndu-Te de mine,
Dă‑mi Tu harul Tău ceresc,
Ca să‑nving ispita zilnic,
drumul mi‑l sfârşesc!
 
autor†→ Sam Jones
compozitor→ Asa A. Armen
metru→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
ton→ C₄
tema→ Nevoia sufletului
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 200
gamă→ C
metru→ 4/4

136: Doamne,‑n nevoia mea

1. 
Doamne,‑n nevoia mea, Te chem,
O, dă‑mi puterea Ta
Ca, ceas de ceas, să‑Ți fiu fidel
Azi în umblarea mea!
 
2. 
Şi, de‑mi alege sorțul azi
Ce n‑aş alege eu,
- ştiu că‑n voia Ta
Am doar câştig mereu!
 
3. 
Numai prezența Ta de‑o am,
Simt liniştesc,
Şi,‑un vânt potrivnic de‑ar sufla,
În Tine m‑odihnesc.
 
4. 
Şi,‑azi, dacă, unde voi umbla,
Drumu‑mi va fi umbrit,
Mai strâns ține‑n na Ta,
la asfințit!
 
autor†→ Marion MacPherson
compozitor†→ Marion MacPherson
metru→ 8, 6, 8, 6 (C.M.)
ton→ G₄
tema→ Nevoia sufletului
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 259
gamă→ E♭
metru→ 4/2

137: Crezând ca un copil

1. 
Crezând ca un copil, venim,
Că,‑n neputință, ne primeşti.
Tu, care ai lucrat în noi,
De tot, nu ne seşti!
 
Refren
Te mişcă‑atunci când slabi ne vezi;
Vrem, duhul, ni‑l liberezi.
Ne‑ascul stritu‑ostenit,
Ce‑ai început, du la sfârşit!
 
2. 
Pe drumul cel smerit, umblând,
Vrem, bucuroşi, dispuşi, fim,
Şi crucea n‑o refuzăm,
Ci dragoste să‑Ți dovedim.
 
3. 
În timp ce jertfa‑Ți prezentăm,
Cedăm tot cu un scop curat.
Puterea, viața, dragostea,
Vrem să‑Ți purtăm neîncetat.
 
4. 
Ne‑aju continuăm,
Statornici şi smeriți fim,
Ca, totu‑având deplin în El,
Întreaga‑Ți voie s‑o‑mplinim!
 
autor†→ Sam Jones
compozitor→ A. M. Mackay
metru→ 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 (L.M.D.)
ton→ E♭₄
tema→ Nevoia sufletului
numele melodiei→ Selafo
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 203
gamă→ A♭
metru→ 4/4

138: Nevoie am de harul Tău

1. 
Nevoie am de harul Tău
Pe drumul meu de peregrin.
Mi‑e tea de vrăjmaşul meu;
O, Doamne,‑ascultă‑al meu suspin!
 
2. 
În Tine vreau locuiesc;
Eşti scutul şi‑apostul meu.
Prin al Tău sânge sunt scăpat,
Când umblu‑n aderul Tău.
 
3. 
Iubirea şi‑ndurarea Ta
Inun tot untrul meu,
Supun întreaga fire‑a mea,
fac fiu în totu‑al Tău.
 
4. 
Odihna‑n Tine o sesc;
La nul Tău m‑apostesc.
Mi‑eşti ghid, prieten, salvator;
Nicicând eu nu Te sesc.
 
5. 
mântul, cerul vor pieri;
Cuvântul Tău stă neclintit.
Şi, mântuiți, vor fi, acei
Ce rab la sfârşit.
 
autor†→ Sam Jones
compozitor→ Ralph Harrison
metru→ 8, 8, 8, 8 (L.M.)
ton→ F₄
tema→ Nevoia sufletului
numele melodiei→ Warrington
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 199
gamă→ B♭
metru→ 3/4

139: Izbăvitor sfânt

1. 
Izvitor sfânt, Tu mi‑eşti mântuirea!
Doar al Tău sânge vina‑mi poate lua.
O, dă‑mi Tu harul resemrii sfinte,
Ca, de acum, fac doar voia Ta!
 
2. 
Eul acesta, cum se‑mpotriveşte,
Vrând lege‑n bez şi cat!
O, pune‑n mine harul renunțării,
Ca fiu robul Tău neîncetat!
 
3. 
Rece şi dur mi‑e duhul, Tine–
Dă‑mi, ceas de ceas, iubirea, mila Ta!
O, Doamne,‑acordă‑mi Duhul Tău divin, scump,
Ca să‑I cunosc puterea de‑a‑nvia!
 
4. 
De‑aş fi bogat în har şi‑orice virtute!
Spa-mă, stăneşte‑mi inima!
Sângele Ți‑ai vărsat să‑mi dai salvarea;
M‑a cucerit total iubirea Ta.
 
5. 
merg, ajută‑mi, în prezența‑Ți sfântă,
Cu‑un duh curat, de Tine acceptat!
Supune orice gând şi pasiune,
pot ri al Tău chip minunat!
 
autor†→ Sam Jones
compozitor†→ F. Bruce
metru→ 11, 10, 11, 10
ton→ A♭₄
tema→ Duhul Sfânt
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 206
gamă→ D♭
metru→ 4/4

140: Suflă peste noi, o, Duh Sfânt

1. 
Suflă peste noi, o, Duh Sfânt!
Tu ne poți păstra
nă‑n ziua când, pe Domnul,
Sus, Îl vom vedea.
 
Refren
Ia din noi tot ce‑ntristea
Duhul blând, ce Tu ni‑L dai!
O, Mânietor din ceruri,
Te‑odihneşte‑n noi!
 
2. 
Suflă peste noi, o, Duh Sfânt!
Slabi, precum suntem,
O, aju-ne, de Tatăl,
ne‑apropiem!
 
3. 
Suflă peste noi, o, Duh Sfânt,
Voia‑I a‑nța!
Pe Hristos jertfindu‑Şi viața,
-ne a‑L vedea!
 
4. 
Suflă peste noi, o, Duh Sfânt!
Plitatea Ta
Poate,‑n noi, prin roada‑Ți scumpă,
A Te ata.
 
autor†→ Gladys Porteous
compozitor→ J. R. Sweney
metru→ 8, 5, 8, 5, 8, 7, 8, 5
ton→ C₄
tema→ Duhul Sfânt
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 207
gamă→ A♭
metru→ 3/4

141: Blând, Duhul Sfânt

1. 
Blând, Duhul Sfânt şopteşte
În zori chemarea Sa;
Gândul la Domnu‑mi duce,
Mă‑ndeam a ruga.
O, suflete, răspunde
Glasului tainic, blând,
Ca griji nu m‑oprească,‑n
Ispi pe drum zând!
 
2. 
El, de cat mustră,
Mă‑ndreap spre Isus,
Care‑a murit să‑mi scape
Al meu suflet greu pus.
Cu‑aderat supu
Să‑mi fie inima,
Ca, îmcat şi frânt, eu,
Să‑nvăț ce‑i iubirea Sa!
 
3. 
Blând, Duhul Sfânt şopteşte
La‑al zilei asfințit:
„Grijile, Lui aruncă‑ți,
De Domnul vei fi‑ngrijit!“
Taci şi te‑ncrede‑n sfânta
Dragoste‑a lui Isus!
Lui totu‑ncredințează‑I!
El veşnic domneşte sus.
 
autor†→ Dorothy Hanson
compozitor→ Julius Dahlof
metru→ 7, 6, 7, 7, 7, 6, 7, 7
ton→ A♭₄
tema→ Duhul Sfânt
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 210
gamă→ A♭
metru→ 4/4

142: Pe‑al Său Fiu, Tatăl L‑a trimis

1. 
Pe‑al Său Fiu, Tatăl L‑a trimis
Şi ceru‑a sit,
Venind ca să‑nțelegem noi
Ce‑adânc El ne‑a iubit.
El casa‑n ceruri Şi‑a sat
poarte‑al nostru greu cat.
 
2. 
Cu râvnă‑aprin a trăit
Şi, viața‑Şi consumând,
S‑a dat fa voia Sa,
Dreptatea împlinind;
Cerescul plan l‑a terminat,
Şi‑apoi la Tatăl S‑a ’nălțat.
 
3. 
Cei, cu‑al Său Duh, pecetluiți,
Iubind pe Cel slăvit,
I‑ado netrunsul plan,
La prunci descoperit.
Ce minunate bucurii,
Când pe Cel drept Îl vom privi!
 
autor†→ Sam Jones
compozitor†→ F. Hermann Geue
metru→ 8, 6, 8, 6, 8, 8
ton→ B₄
tema→ Dragoste
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 212
gamă→ G
metru→ 3/4

143: Necuprinsa iubire‑a Domnului

1. 
Necuprinsa iubire‑a Ta
ardă‑n pieptul meu,
Ca pot mân în al Tău adevăr,
Să‑ntur tot ce‑i rău!
 
Refren
O, iubirea Ta de preț,
să‑mi ardă‑n piept mereu,
Ca nicicând nu‑Ți fiu Ție necredincios,
Plecând din drumul Tău!
 
2. 
Nesfârşita iubire‑a Ta
mişte duhul meu,
Ca fac voia Ta, doar atât– voia Ta!
Dă‑mi haru‑acest’ mereu!
 
3. 
Când cereasca iubire‑a Ta,
Constant, va ia,
Eu voi uda numai cu crucea Ta
Şi‑ocara‑Ți voi purta.
 
4. 
Ne‑ntrecuta iubire‑a Ta
strângă‑ai Tăi copii,
Ca fie cu toți una‑n Tine mereu,
Porunca‑Ți a‑mplini!
 
autor†→ Robert Blair
compozitor→ W. H. Doane
metru→ 8, 6, 12, 6, 7, 7, 12, 6
ton→ G₄
tema→ Dragoste
numele melodiei→ Revival
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 216
gamă→ G
metru→ 4/4

144: Scumpe sunt clipele sfinte

1. 
Scumpe sunt clipele sfinte,
Date de Domnul meu blând!
Pur e izvorul salrii,
Proaspăt din haru‑I curgând.
 
Refren
Mereu El merge cu mine,
Chemând al Lui Soare‑aprins
Şi‑un curcubeu sfânt terne
Pe‑al ii plângerii‑ntins.
 
2. 
Scumpe sunt clipele sfinte;
Dulci şi plăcute‑mi mân,
Când, du truda mea, seara,
Calm, m‑odihnesc la‑al Său sân!
 
3. 
Oare, de ce să‑mi pierd vlaga,
cad sleit lân drum?
Nu a promis El s‑ajute
În truda zilei, acum?
 
4. 
Chiar uneori când, prin ceață,
E‑ntunecat al meu cer,
Scumpe sunt clipele sfinte,
În părşia cu El.
 
autor→ Fanny J. Crosby
compozitor→ J. R. Sweney
metru→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
ton→ B₄
tema→ Dragoste
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 228
gamă→ G
metru→ 6/8

145: Mai mult să Te-ador

1. 
Doamne,‑ascul ruga mea,
Eu umil implor:
Prin divina grijă‑a Ta,
Mai mult Te‑ador!
Sursă‑a dragostei cereşti,
Inima să‑mi locuieşti,
iubesc cum Tu iubeşti,
Mai mult Te‑ador!
 
Refren
Tot mai mult Te‑ador!
O, lărgeşte‑mi inima,
Mai mult Te‑ador!
 
2. 
Doamne, tronul Ți‑ai sat,
O, cât m‑ai iubit!
Din cat m‑ai cumrat
Şi m‑ai slobozit.
Chinul sufletului Tău,
Acceptând calvarul greu,
Miş tot adâncul meu–
Mai mult Te‑ador.
 
3. 
Pân’ la moarte m‑ai iubit;
Slavă‑Ți vor ’nălța
Toate ce mi‑ai ruit:
Voia, vlaga mea.
Toată‑ocara, truda Ta,
Azi le‑accept ca parte‑a mea,
Numele să‑Ți pot purta,
Mai mult Te‑ador!
 
4. 
Sângele‑Ți m‑a cumrat;
Prețul său ales
E prin jert exprimat,
Altfel– ne‑nțeles.
Du Tine‑acum suspin,
Şi,‑nsetat, la Tine vin,
În iubire,‑a fi deplin,
Mai mult Te‑ador.
 
autor†→ Sam Jones
compozitor→ J. H. McNaughton
metru→ 7, 5, 7, 5, 7, 7, 7, 5, 6, 7, 5
ton→ E♭₄
tema→ Dragoste
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 219
gamă→ A♭
metru→ 4/4

146: Mă‑nvață să iubesc

1. 
Mă‑nvață iubesc
Cum, primul, m‑ai iubit:
Sensibil, pur, neegoist,
fii Tu oglindit!
 
2. 
Ajută‑mi Tu s‑accept
Întreaga voie‑a Ta!
De nesupuneri şi‑mpietriri,
zeşte viața mea!
 
3. 
Mă‑nvață‑a fi‑nțelept,
fug de tot ce‑i rău,
Ce, pentru alții,‑o cursă‑ar fi,
lase drumul Tău!
 
4. 
Ajută‑mi Tu iert
Aşa cum ai iertat!
sca de mândria mea
Şi de‑orice rău aluat!
 
5. 
Ajută‑mi, blând, fiu,
Răbdând cu‑un duh curat,
Fi’nd vrednic de pecetea Ta,
În tot ce spun şi fac!
 
6. 
Ajută‑mi Tu să‑ndur
Cum alții‑au îndurat,
Să‑Ți fiu ispravnic credincios,
Ca,‑n cer, fiu bogat!
 
autor†→ James Wright
compozitor→ R. Jackson
metru→ 6, 6, 8, 6 (S.M.)
ton→ A₄
tema→ Dragoste
numele melodiei→ Trentham
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 226
gamă→ F
metru→ 3/4

147: O inimă sensibilă

1. 
O, dă‑mi, Te rog, o ini
Miloasă, nouă, sinceră,
Cum este‑a Ta, Isuse blând,
În orice fap şi cuvânt!
Pe cea‑mpietrită,‑amară, s‑o înlocuieşti
Cu‑alta sensibi ce,‑n mine, s‑o zideşti,
Înțelegând uşor, ce nu va suspina!
Dă‑mi Tu o ini cum e a Ta!
 
2. 
O, cuțeşte‑mi inima,
Căci nu‑mi simt viața vrednică!
Cu Duhu‑Ți umple templul ei,
Să‑nvăț s‑accept tot ce Tu vrei,
uit tot ul ce‑altul mi l‑ar provoca,
S‑arăt blândețea lui Hristos pe Golgota,
Şi lacrimi de regret să‑ndrepte calea mea!
Dă‑mi, Doamne,‑o ini cum e a Ta!
 
3. 
O, dă‑mi, Tu Doamne, inima
Ce n‑are vicleşug în ea,
Ce iartă, şi s‑ar apleca
Pe‑un nevoiaş a‑l ajuta!
Cu alții vreau simt când parte au de răni,
În mi să‑mi ajut prieteni sau duşmani;
Vreau le simt dureri şi pierderi când li‑e greu,
O blân inimă, am mereu.
 
autor→ Ira Stanphill
compozitor→ Ira Stanphill
metru→ 8, 8, 8, 8, 12, 12, 12, 10
ton→ G₄
tema→ Dragoste
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 215
gamă→ C
metru→ 4/4

148: Mai mult să Te iubesc

1. 
Mai mult Te iubesc,
Doamne, vrea!
Îngenuncheat, Ți‑aduc
Azi ruga mea.
Nevoie simt mereu,
Mântuitorul meu,
Ca, tot mai mult, Te iubesc!
 
2. 
Odihnă, pace,‑aici,
Mult îmi tânjeam;
În Tine am sit
Tot ce‑mi doream.
De‑acum voi ruga,
Întreaga viață‑a mea,
Ca, tot mai mult, Te iubesc.
 
3. 
Dureri şi întristări
Pot area:
Sunt solii Tăi cei buni
În viața mea.
Chiar da aspri sunt,
Cu ei doresc cânt,
Ca, tot mai mult, Te iubesc.
 
4. 
O, Doamne, de‑aş trăi
Spre slava Ta!
Aşa vreau sfârşesc
Umblarea mea.
Şi‑al vieții mele țel
Va fi mereu la fel–
Ca, tot mai mult, Te iubesc.
 
autor→ Elizabeth Prentiss
compozitor→ W. H. Doane
metru→ 6, 4, 6, 4, 6, 6, 8
ton→ E♭₄
tema→ Dragoste
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 220
gamă→ A♭
metru→ 4/4

149: Eu am promis, Isuse

1. 
Eu am promis, Isuse,
Mereu Îți slujesc!
Fii‑mi Tu tot timpu‑aproape,
Stănul meu ceresc!
lupt, nu‑mi va fi teamă,
Cu mine de vei fi,
Şi, Ghid de‑mi eşti pe Cale,
Eu nu voi ci.
 
2. 
Vreau Te simt aproape,
Căci eu, în lume fi’nd,
Văd scene‑atrătoare,
Aud voci ispitind;
Vrăjmaşii mă‑nconjoară,
Sunt şi ’năuntrul meu:
O, vino mai aproape,
a de rău!
 
3. 
Vreau Te‑aud vorbindu‑mi
În ton liniştitor,
Deasupra voii‑mi proprii
Şi‑a pasiunilor.
Vorbeşte m‑asiguri,
conduci mereu!
Vorbeşte‑mi, Te‑ascult vreau,
O, zitorul meu!
 
4. 
Tu ai promis, Isuse,
cei ce‑Ți vor sluji,
În slava‑n care Tu eşti,
Acolo ei vor fi!
Şi‑eu, Doamne, am promis să‑Ți
Slujesc pân’ la sfârşit!
pot urma, dă‑mi harul,
Stănul meu iubit!
 
autor→ John E. Bode
compozitor→ Arthur H. Mann
metru→ 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6
ton→ A₄
tema→ A învăța ascultarea
numele melodiei→ Angel’s Story
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 224
gamă→ F
metru→ 4/4

150: Eu, Isuse, îmi iau crucea!

1. 
Eu, Isuse, îmi iau crucea!
Las tot, ca să‑Ți pot sluji;
Ledat, rac şi singur,
Tu, de‑acum, totul îmi vei fi.
 
Refren
Vreau Te urmez, Isuse!
Pentru mine Te‑ai jertfit.
Prin al Tău har, merg cu Tine,
Chiar când toți Te‑au sit.
 
2. 
Pia orice cunoştință,
Tot ce‑am vrut, ce‑am zuit!
O, nespu boție,
Ceru‑ntreg eu am dobândit!
 
3. 
sit pot fi de lume–
Şi pe El L‑au ledat.
Tot ce‑i pe mânt mă‑nşală;
Numai Tu eşti aderat.
 
4. 
Toate piedicile lumii
Doar mă‑mping la nul Tău;
Încercări pot m‑apese;
Tu mâi apostul meu.
 
autor→ Henry F. Lyte
compozitor→ Henry T. Smart
metru→ 8, 7, 8, 8, 8, 7, 8, 7
ton→ G₄
tema→ A învăța ascultarea
numele melodiei→ Freetown
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 25
gamă→ E♭
metru→ 4/4

151: Sunt acum copil din El

1. 
Sunt acum copil din El,
Un răscumrat de Miel.
Vina El mi‑a isşit;
Al Său m‑a pecetluit.
Doamne,‑ntreaga viață‑a mea,
Ție Ți‑o voi consacra!
 
2. 
Duh Sfânt, locuieşte-mă,
Hrană‑n suflet, zilnic, dă!
Dă‑mi belşug de har divin,
sfințeşte‑al Tău deplin!
Duh, trup, suflet, le predau,
Toate, sub controlul Tău.
 
3. 
Doamne,‑aju- mor,
Zilnic eul să‑l dobor!
Gândul firii să‑mi goneşti,
Inima‑mi s‑o‑mțeşti!
Domn al dragostei, curat,
Fă‑Ți în mine‑al Tău palat!
 
4. 
O, deschide‑mi inima
asculte vocea Ta!
Vreau nu răzvrătesc,
Voia mea s‑o stănesc.
Sfânta, dulcea voie‑a Ta,
Împlineşte‑o‑n viața mea!
 
5. 
Îmbrăcat în duh smerit,
Totu‑n Tine am sit.
Crească‑n mine viața Ta,
Să‑ncetez a plăcea!
Du la cap ce‑ai început,
Ca Isus fiu cut!
 
autor†→ Sam Jones
compozitor→ Redhead No. 76
metru→ 7, 7, 7, 7, 7, 7
ton→ D₄
tema→ A învăța ascultarea
numele melodiei→ Ajalon
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 393
gamă→ D
metru→ 4/2

152: Vorbeşte-mi Tu

1. 
Vorbeşte‑mi Tu, pot vorbi
Cu‑al tonului Tău viu ecou,
caut, cum ai utat,
Pe‑ai Tăi pierduți din harul Tău!
 
2. 
Condu- Tu, ca conduc
Picioarele ce‑ar devia!
Hrăneşte-mă, pot hrăni
Pe cei flămânzi cu mana Ta!
 
3. 
Mă‑nvață, pot înța
Ce‑mparți din ce‑ai Tu scump de sus!
Fă‑mi viu cuvântul, ca s‑ating
Ce,‑n multe inimi, stă ascuns!
 
4. 
O, dă‑mi odihna dulce‑a Ta,
pot vorbi calm, mânind,
Cu‑al Tău Cuvânt rostit la timp,
Pe cei slăbiți, din greu trudind!
 
5. 
O, Doamne, foloseşti
Doar cum şi unde Tu vei vrea,
Şi fața sfântă‑Ți văd,
Împărşind rirea Ta!
 
autor→ Frances R. Havergal
compozitor→ Joseph Mainzer
metru→ 8, 8, 8, 8 (L.M.)
ton→ G₄
tema→ A învăța ascultarea
numele melodiei→ Mainzer
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 225
gamă→ C
metru→ 2/4

153: Vreau jugul lui Isus

1. 
Vreau jugul Tău, să‑nvăț din pilda Ta;
’Naintea ieslei Tale stau smerit.
Tot ce, în lume,‑odată, drag mi‑era
Mi‑apare‑aici, de orice preț, golit.
 
2. 
Vreau jugul Tău, să‑nvăț din pilda Ta;
La‑al Tău exemplu eu privesc, mustrat,
Când Tu,‑Îmrate,‑ncins cu un ştergar,
La robii Tăi, picioarele‑ai spălat.
 
3. 
Vreau jugul Tău, să‑nvăț din pilda Ta;
Când întristări şi umbre vor veni,
Lecția „Ghetsimani“ -mă‑a‑nța–
„Nu voia mea, ci‑a Ta, a se‑mplini!“
 
4. 
Vreau jugul Tău, să‑nvăț din pilda Ta;
Când cruzi şi răi sunt fiii‑acestui veac,
O şoaptă‑aud venind dinspre Calvar–
„O, Tată, iartă‑i, căci nu ştiu ce fac!“
 
autor†→ Mrs. May Schulz
compozitor†→ Mrs. May Schulz
metru→ 10, 10, 10, 10
ton→ G₄
tema→ A învăța ascultarea
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 223
gamă→ E♭
metru→ 4/4

154: Al Său glas blând

1. 
Al Său glas blând, subțire,
Îmi spune zi de zi:
„De vrei fii mai rodnic,
În Mine mâi!“
Acest glas viu şi dulce,
Acest Cuvânt divin
miş răspund ferm:
„Da,‑n Tine‑am mân.“
 
Refren
Deasupra larmei lumii
Aud acest glas blând;
Răspund prin ascultare,
De merg chiar crimând.
 
2. 
Al Său glas blând, subțire,
Îmi spune zi de zi:
„Din inimă, slujeşte‑Mi!
Eu viața Mi‑am jertfit.“
nu‑I răspund vreodată:
„Zadarnic Îți slujesc“,
Că,‑n dragoste,‑ai promis Tu
Un premiu ’nalt, ceresc.
 
3. 
Al Său glas blând, subțire,
Îmi spune zi de zi:
„Urmea-Mă‑n continuu–
Alt drum nu poate fi!“
Nu‑s bucurii mai ’nalte
Ca cea de a‑L urma;
El totul face bine–
Nicicând nu‑L voi sa.
 
4. 
Al Său glas blând, subțire,
Îmi spune zi de zi:
„Veghea şi te roagă,
Orice‑ncercări vor fi!“
Răspunsu‑mi izbucneşte:
„Da, Te voi uta,
Ca primesc putere
Prin îndurarea Ta“.
 
autor†→ James Fawcett
compozitor→ D. B. Towner
metru→ 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6
ton→ G₄
tema→ A învăța ascultarea
numele melodiei→ Wondrous Sight
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 229
gamă→ E♭
metru→ 4/4

155: Vorbeşte, Doamne, Te rugăm

1. 
Vorbeşte, Doamne, Te rugăm!
La Tine slabi venim.
Al Tău fin susur, blând şoptit,
Vrem, zilnic, s‑auzim.
 
Refren
Vrem glasu‑Ți s‑auzim;
Zilnic, pe Cale, Te‑ascultăm.
Inima ne‑atingi!
Vorbeşte, Te rugăm!
 
2. 
Stând tari în noi, nu izbutim;
O, vrem ne smereşti,
Căci doar prin Tine biruim,
Când Tu ne însoțeşti!
 
3. 
Cu Tine, tea nu avem:
mergi cu noi, dorim;
ne clarifici Calea Ta
Ca, voia‑Ți, să‑mplinim!
 
4. 
O, foloseşte-Te de noi,
Lucrarea‑Ți să‑mplineşti!
Vrem, viața, credincios să‑Ți dăm,
Mereu s‑o foloseşti.
 
autor†→ James Jardine
compozitor→ W. Stillman Martin
metru→ 8, 6, 8, 6, 6, 8, 6, 6
ton→ G₄
tema→ A învăța ascultarea
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 230
muzică din Hymns Old and New (Eng. 1951)→ 128
gamă→ E♭
metru→ 6/8

156: O, Doamne, nu mai fi tăcut

1. 
O, Doamne, nu mai fi cut,
Vorbeşte‑mi iar, în mila Ta!
Ți‑aştept Cuvântul, însetat,
Cum, ploi, mântu‑uscat ar vrea.
 
Refren
La Tine, Doamne, eu privesc!
În Tine eu dăjduiesc,
C‑adesea m‑ai împrostat,
Când în necazuri m‑am aflat.
 
2. 
Când, prin Cuvânt, m‑avertizezi,
Pot şti că‑s binecuvântat,
Căci, când nuiaua foloseşti,
Iubire Tu mi‑ai atat.
 
3. 
spa prin Cuvântul Tău!
Fixează‑mi scopul ferm, curat!
O, scapă‑mi duhul de‑orice rău
Şi dă‑mi puteri, căci m‑au sat!
 
4. 
Condu- Îți fiu captiv,
De buvoie, prizonier,
Un sclav supus la ce spui Tu!
Să‑mi fii Stăpân, o, Doamne,‑Ți cer!
 
autor†→ Jack Annand
compozitor→ J. M. Whyte
metru→ 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 (L.M.D.)
ton→ B♭₄
tema→ A învăța ascultarea
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 227
gamă→ E♭
metru→ 3/4

157: Divinul adevăr scump

1. 
Divinul adevăr scump
Mi‑e tot mai prețios,
Când merg, zdrobit în suflet,
Pe Cale cu Hristos.
Pe drumul umilinței,
Vreau urmez fidel.
Cu ochii unşi, ’nainte,
Îl văd pe El.
 
2. 
Devârşita Cale,
În Domnul am aflat.
Chiar izgonit, când sufăr,
În El sunt mâniat.
E planul şi tiparul
Croit de Dumnezeu;
Cu El doresc umblu,
De‑acum, mereu.
 
3. 
El m‑a sit, cându‑Şi
În mine casa Sa.
Cel care‑i cel mai tare,
De rău va scăpa.
Eu am primit, nu vorbe,
Ci, viață din Isus;
L‑ascult, căci El e Calea
Ce duce sus.
 
4. 
Un bun Păstor duce
Acum la şuni noi.
Mi‑e mâniere glasu‑I
Şi sprijin, na Lui.
Doresc, tot mai aproape
De El, pot urma.
Mi‑e uza vieții,
Nu‑L pot sa.
 
autor†→ Sam Jones
compozitor→ K. F. Garrard
metru→ 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 4
ton→ D₄
tema→ Bucurie şi mulțumire
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 241
gamă→ G
metru→ 4/4

158: Mulțumit

1. 
ceam în întuneric,
Neştiind cum e‑n Isus,
n‑am auzit mesajul
Care,‑odihna, mi‑a adus.
 
Refren
Mulțumit, mulțumit,
Pe deplin sunt mulțumit!
Duhu‑I blând acum mă‑ndrumă;
Orice gol e‑acoperit.
 
2. 
Eu I‑am dat să‑mi stăneas
Viața‑ntreagă, inima.
Nu‑L mai las, căci El e Calea,
Aderul, Viața mea.
 
3. 
Eu am dovedit puterea
Ce o are de‑a salva.
Credincios va fi, statornic,
Slobozindu‑mi viața mea.
 
4. 
De Isus, eu, mulțumit, sunt,
Scos din lanțuri de cat.
Vreau merg de‑acum cu‑Acela
Care,‑n locul meu, S‑a dat.
 
autor†→ Winnie Adams
compozitor→ A. J. Showalter
metru→ 8, 7, 8, 7, 6, 7, 8, 7
ton→ A₄
tema→ Bucurie şi mulțumire
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 368
gamă→ D
metru→ 4/4

159: Îți mulțumim de timpul greu

1. 
Îți mulțumim de timpul greu,
Prin sece trecut,
Când am zut ce gol adânc
Iubirea‑Ți ne‑a umplut,
Timp când, sub soare de pustiu,
Înaintând din greu,
Pe aspre căi, umblam cu‑Acel’
Ce‑i Fiu de Dumnezeu.
 
2. 
Îți mulțumim de‑odihna‑n El
Ce‑o ştiu doar cei trudiți,
De Duhul milei Lui ce,‑aici,
Îl înțăm smeriți,
Urmând cu‑Acel’ ce‑a mers atunci,
şind pustiul greu,
În slava părşiei Lui,
Cu El în Dumnezeu,
 
3. 
De bucuria ce‑ntristări
N‑o pot întuneca:
El, Dumnezeu cel viu, prezent,
Şi noi în na Sa.
În sla şi‑n odihnă, când,
În pace,‑L adorăm,
Gândind la drumul cel pustiu,
Mai mult Îl udăm.
 
4. 
Căci ne‑amintim cum, greu trudind
În lupte şi cat,
El apa ne‑a adus bem,
Şi viața L‑a costat.
Şi,‑acum, în pace noi umblăm,
Pe drumul Domnului,
zând, prin orice lipsă‑aici,
Iubirea‑adâncă‑a Lui.
 
autor→ P. B.
compozitor→ Wm. A. Huntley (aranjat)
metru→ 8, 6, 8, 6, 8, 6, 8, 6 (C.M.D.)
ton→ E₄
tema→ Bucurie şi mulțumire
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 240
gamă→ A
metru→ 4/4

160: Cântecul Sionului

1. 
Cântă‑mi cântul cel mai dulce,
Al Sionului ceresc!
Cel bogat să‑şi cânte‑averea
Iar, plăcerea, cel lumesc!
Dar al cântecelor cântec
Îmi sună‑adânc, senin;
Celor trişti bucurie,
Cânt de lau divin.
 
2. 
Cântă‑n prima rază‑a zilei,
Când sclipeşte roua‑n flori!
Cân harul veşnic proaspăt
Ce‑l primeşti mereu în zori!
Însă, şi‑n căldura zilei,
Când de griji eşti asat,
Cân cântul ruciunii
Ca fii împrostat!
 
3. 
Cântă‑mi, l‑asfințitul vieții,
Al Sionului cânt clar,
Pe când luntrea mea se‑ndreap
Spre al timpului hotar!
Dacă‑atunci cumva mi‑e teamă,
Cântă‑mi cântul cel iubit:
A Sionului cântare,
S‑o aud pân’ la sfârşit!
 
4. 
Cântă‑mi cântul învierii,
Când Isus va reveni,
Când necazuri se vor duce,
Căci aca sus voi fi
Şi când zeci de mii de glasuri
Vor cânta armonios,
În refren comun de slavă,
Cântul lui Isus Hristos!
 
autor†→ Jack Annand
compozitor→ J. E. Hawes
metru→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
ton→ B♭₃
tema→ Bucurie şi mulțumire
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 245
gamă→ B♭
metru→ 3/4

161: În Isus țâşnesc izvoare

1. 
În Isus țâşnesc izvoare,
Setea mea satiscând;
El îmi umple orice lipsă,
Temerile‑mi liniştind.
Eu m‑aşez sub a Sa umbră,
Unde duhul mi‑odihnesc;
La coarea Sa cea dulce,
Noaptea, cântece primesc.
 
2. 
În Isus țâşnesc izvoare
Ce la pieptu‑I atrag;
Chiar când dorm, mi se trezeşte
Inima, la‑al Său glas drag.
Scumpul meu, o, vin’ la mine!
Tu, mâhnirea, mi‑o alungi;
Sur şi izvor al vieții,
Tu‑mi dai bucurii‑ndelungi!
 
3. 
În Isus țâşnesc izvoare;
O, Iubitul mi‑am sit!
S‑a uitat cu drag la mine,
Ochiul sus mi‑a pironit.
El, din zece mii,‑i ca nimeni;
Mi‑e Prieten, Salvator;
Trecere‑am sit în ochii‑I,
Fi’nd iubit copleşitor.
 
4. 
În Isus țâşnesc izvoare;
Viața El a câştigat.
În iubirea Sa‑i odihnă,
Du lup şi cat.
De ce‑i rău El zeşte,
Pân’ la‑al timpului hotar,
Când Îl voi vedea în slava‑I
Şi când umbrele dispar.
 
autor†→ Sam Jones
compozitor→ Henry T. Smart
metru→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
ton→ A₄
tema→ Bucurie şi mulțumire
numele melodiei→ Bethany
muzică din Hymns Old and New (Eng. 1951)→ 135
text din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 246
gamă→ F
metru→ 4/4

162: Doamne, sursă-a bucuriei

1. 
Doamne, sursă‑a bucuriei,
Du Tine, doar, tânjesc,
Căci Tu doru‑adânc mi‑astâmperi,
Chin şi teamă‑mi izgoneşti!
Îmi ții umbră şi coare,
Mi‑eşti consolare, scut ne‑nfrânt.
Fața Ta mă‑nviorează,
Mi‑umple inima cu cânt.
 
2. 
Doamne, sursă‑a bucuriei,
Eu acum Te îndrăgesc!
Inima mi‑ai câştigat‑o,
Ca şi Tine, iubesc.
Dintre mii de‑aleşi, eşti Primul,
Mântuitorul dârz al meu;
Dragostea‑Ți e nesfârşită;
Eşti al meu, şi eu al Tău!
 
3. 
Doamne, sursă‑a bucuriei,
Tu, ca nimeni, iubeşti!
Harul Tău pe veci ne;
Pe rac Tu‑mboțeşti.
De la rău, vei abate,
nu mi‑alunece vreun pas,
Te pot vedea în slavă,
Când se sparge al meu vas.
 
autor†→ anonim
metru→ 8, 7, 8, 7, 8, 8, 8, 7
ton→ G₄
tema→ Bucurie şi mulțumire
numele melodiei→ Nettleton
text şi muzică din Alte und neue Lieder (Ger. 1993)→ 184
gamă→ E♭
metru→ 3/4

163: Mi‑odihnesc, o, Doamne

1. 
Mi‑odihnesc, o, Doamne, inima,
Îți cânt şi‑Ți mulțumesc!
La izvoru‑ascuns, mi‑e inima
În tot ce‑i scump, ceresc.
Plăpândul vas ce l‑ai cut,
Doar Tu‑l poți umple‑acum.
Ale lumii ape s‑au sfârşit,
N‑au turat nicicum.
 
2. 
De‑ale vieții‑izvoare însetez,
Şi‑aici mereu țâşnesc;
A Ta dragoste‑i comoara mea,
Şi‑n juru‑mi o sesc.
Un cântec nou e‑n gura mea,
În tonul adorat.
Sla Ție pentru harul Tău,
Ce‑i în negustat!
 
3. 
Slavă‑Ți pentru harul rezervat,
Căci sunt rac, lipsit,
Şi mă‑mpinge teama la‑al Tău sân
Să‑am ce mi‑ai plănuit!
O moştenire‑n cer posed,
Ce‑acum n‑o pot vedea,
În na care‑a sângerat,
S‑o am mi‑o va păstra.
 
4. 
Se‑odihneşte,‑o, Doamne, inima,
În grija‑Ți mi‑o ascund!
Vocea bucuriei vieții‑aud
În toate sunând.
„Eşti partea mea!“ din suflet spun;
La fel zic mii de voci,
Şi‑al lor cântec bucuros– „Amin“–
Nu va‑nceta în veci.
 
autor→ Anna L. Waring
compozitor→ J. M. Bonnar (aranjat)
metru→ 9, 6, 9, 6, 8, 6, 9, 6
ton→ G₄
tema→ Bucurie şi mulțumire
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 244
gamă→ G
metru→ 4/4

164: Al Domnului Nume

1. 
Al Domnului Nume‑i atât de iubit!
Doar El poate face fii fericit.
Fiori de‑ncântare ne glasul Său;
El stinge furtuni, bucurii dând mereu.
 
Refren
Ce pace‑mi zâmbetu‑I pe‑al meu drumeag!
Atingerea Lui supune cu drag.
Sunt plin de dejde în dragostea Sa;
miş să‑mi țin pu inima mea.
 
2. 
Când ră‑ajutor noi eram, goi, niți,
Dorind o lumină,‑ntristați şi‑obosiți,
Iubirea Sa, negura noastră,‑a străpuns,
Şi,‑n noi, mânierea Sa blândă‑a ajuns.
 
3. 
În noaptea când sufletul El Şi‑a vărsat
Şi tile negre L‑au împresurat,
Nu aur, ci sânge, ca preț, a plătit,
Când, pentru‑ai Săi miei, viața El Şi‑a jertfit.
 
autor†→ Glenn Smith
compozitor†→ Glenn Smith
metru→ 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11
ton→ E♭₄
tema→ Bucurie şi mulțumire
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 242
gamă→ A♭
metru→ 3/4

165: Din gura pruncilor

1. 
Din gura pruncilor ai scos
Mari laude spre tronul Tău,
Căci cel smerit, rob lui Hristos,
Vorbeşte nu din gândul său.
 
2. 
Prin gura pruncilor vorbeşti
Şi‑l faci ta pe duşman,
Căci Tu, cu cale‑aşa seşti;
Te laud c‑astfel e‑al Tău plan.
 
3. 
Din gura pruncilor smeriți,
Din inimi unde locuieşti,
E aderul auzit,
Ascuns de cei mari, înțelepți.
 
4. 
O, -mă, copilaş să‑Ți fiu,
Chiar dacă‑n duh sunt des mustrat,
Ca,‑atunci, satiscut, ştiu
Domnu‑n mine‑i înălțat!
 
autor†→ Mrs. Elma Milton
compozitor→ Loys Bourgeois (melodia)
metru→ 8, 8, 8, 8 (L.M.)
ton→ G₄
tema→ Laudă
numele melodiei→ Old Hundredth
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 235
gamă→ G
metru→ 4/4

166: Credincios rămâne Domnul

1. 
Credincios ne Domnul,
Zilnic, cu aleşii Lui,
Şi‑n mustrări, şi‑n îndurare,
Tot parcursul drumului.
 
Refren
Zi de zi, de dimineață,
Nouă‑i îndurarea Lui.
Ea mereu ne însoțeşte
Când venim la tronul Lui.
 
2. 
Credincios ne izveşte
Din capcana Celui Rău;
Ne‑nreşte în răbdare
Să‑ndurăm urcuşul greu.
 
3. 
Credincios El împlineşte
Tot ce ne‑a duit;
De‑orice cur ne zeşte
Când, de El, ne‑am alipit.
 
4. 
Credincios, pe‑ai Săi, primeşte,
La iubirea Sa, părtaşi,
Unde‑i dragoste şi pace,
nă,‑n cer, vom fi atraşi.
 
autor†→ Roy Taylor
compozitor†→ Don Puffalt
metru→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
ton→ C₄
tema→ Laudă
text din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 232
gamă→ A♭
metru→ 3/4

166: Credincios rămâne Domnul

1. 
Credincios ne Domnul,
Zilnic, cu aleşii Lui,
Şi‑n mustrări, şi‑n îndurare,
Tot parcursul drumului.
 
Refren
Zi de zi, de dimineață,
Nouă‑i îndurarea Lui.
Ea mereu ne însoțeşte
Când venim la tronul Lui.
 
2. 
Credincios ne izveşte
Din capcana Celui Rău;
Ne‑nreşte în răbdare
Să‑ndurăm urcuşul greu.
 
3. 
Credincios El împlineşte
Tot ce ne‑a duit;
De‑orice cur ne zeşte
Când, de El, ne‑am alipit.
 
4. 
Credincios, pe‑ai Săi, primeşte,
La iubirea Sa, părtaşi,
Unde‑i dragoste şi pace,
nă,‑n cer, vom fi atraşi.
 
autor†→ Roy Taylor
compozitor→ George C. Stebbins
metru→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
ton→ C₅
tema→ Laudă
numele melodiei→ Fully Trusting
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 232
gamă→ F
metru→ 3/4

167: Să-L binecuvântezi pe Domnul

1. 
Să‑L binecuvântezi
Pe Domnul, suflete,
reşte‑I Numele cel sfânt
Prin tot ce‑n mine e!
Să‑L binecuvântezi,
De‑a pururi să‑L asculți
Şi binefacerile Lui,
Niciuna n‑o uiți!
 
2. 
El iartă‑al tău cat,
Boli grele vindecând,
Din groa viața‑ți izvind,
Har şi‑ndurare dând;
Te‑ntinereşte iar
Ca vulturul din munți;
Dreptate, judecăți când
La toți cei asupriți.
 
3. 
El este milostiv,
Mult răbtor şi blând,
Bogat în butate, drept,
nia neținând.
Pedeapsa nu ne‑o
Cum noi am merita,
Şi, celor ce se tem de El,
butatea Sa.
 
4. 
Ca tatăl, de‑ai săi fii,
Se‑ndu El de toți
Ce‑s tetori, ştiind noi,
Din lut suntem cuți;
Ca iarba‑i viața‑aici,
Ca floarea‑n slava sa:
Când trece‑un vânt ea moare, dar,
Pe‑ai Săi, El va păstra.
 
autor→ King David, Isaac Watts
compozitor†→ Andrew Robb
metru→ 6, 6, 8, 6, 6, 6, 8, 6 (S.M.D.)
ton→ D₄
tema→ Laudă
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 238
gamă→ G
metru→ 4/4

168: Din suflet, slavă-nalț

1. 
Din suflet, sla ’nalț spre Dumnezeu,
Căci, zi de zi, mi‑ofe harul Său,
Ca pot duce lupta vieții grea
Şi mân în biruința Sa.
Ce liniştit simt când văd mereu
îmi har cât am nevoie eu!
 
2. 
În încercări de foc, greu ispitit,
Sunt îndreptat spre‑acel loc liniştit.
La tronul Său de har, când stau plecat,
Sunt cuțit de tea şi cat.
Acolo, când tept, sunt înrit;
Mi‑apare drumul clar şi desluşit.
 
3. 
Când văd în lumea‑aceasta rea de‑acum
Atea ce m‑ar întina pe drum,
M‑agăț cu‑atât mai mult de Domnul meu,
Şi El îmi belşug din harul Său
pot umbla curat, neatut,
Spre boții ce lumea n‑a zut.
 
4. 
Vreau arăt mereu, în traiul meu,
Ce mare preț e ai harul Său,
Ca, orice suflet trist şi obosit
Ce, zi de zi, de‑nfrângeri, e lovit,
vadă‑n mine ce ar deveni
Prin harul Domnului, de l‑ar primi.
 
5. 
Cel care‑mi ştie lupta ceas de ceas
Cunoaşte cât de slab e al meu pas
Şi ce nevoie mare avea
Ca primesc mereu puterea Sa.
Ce scumpă‑odihnă‑i– să‑L aud spunând:
„Îți voi da har; Eu nu te las nicicând!“
 
autor†→ James Fawcett
compozitor→ necunoscut
metru→ 10, 10, 10, 10, 10, 10
ton→ A₄
tema→ Laudă
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 236
gamă→ F
metru→ 4/4

169: Îți mulțumesc că mi‑ai deschis

1. 
Îți mulțumesc mi‑ai deschis,
O, Doamne, Calea Ta!
Lumina Ta mi‑ai atat;
Din noapte, ziua s‑a crăpat.
Răspunde‑n fața Ta,
Acum, ființa mea!
 
2. 
În suflet sla Îți înalț;
Umil Îți mulțumesc
De tot ce Tu mi‑ai ruit,
De timpul cât Te‑ai străduit
Ca mă‑nveți s‑aleg
Al Tău drum sfânt, întreg!
 
3. 
O, Doamne, ştiu că‑s tos–
La Tine strig acum!
Ajută‑mi stănesc,
catul, firea, robesc,
Ca, sufletul trezit,
Să‑mi fie slobozit!
 
4. 
Tânjesc merg pe drumu‑ngust
Cu‑n scop eliberat,
Ca toți vadă‑n viața mea
slobod umblu‑n Calea Ta,
Nespus de bucuros
Cu viața în Hristos.
 
autor†→ Edna Carman
compozitor→ Mrs. Lewis S. Chafer
metru→ 8, 6, 8, 8, 6, 6
ton→ D₄
tema→ Laudă
numele melodiei→ Spencer
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 237
gamă→ G
metru→ 3/4

170: Pe-un munte-ndepărtat

1. 
Pe‑un munte‑ndepărtat,
La‑ndemnul Domnului,
Un ta fiul şi‑a predat–
Supremul bun al lui.
 
Refren
Dându‑I tot, dispuşi,
De‑al Său Duh mişcați,
Dovedim că‑ai Săi suntem,
Cu tot ce‑avem, predați.
 
2. 
când ce a putut,
Un suflet ruit,
Spărgând un vas cu mir de preț,
Pe Domnul L‑a slăvit.
 
3. 
În duh şi‑n adevăr
El vrea ne‑nchinăm,
La Cel ce viața Şi‑a jertfit,
De moarte scăpăm.
 
4. 
Ai Săi toți, în acord,
La tronul Său ceresc,
Spun: „Slava, lauda‑i a Ta,
Căci, Doamne, vrednic eşti!“
 
autor†→ Adam Hutchison
compozitor→ Ira D. Sankey
metru→ 6, 6, 8, 6, 5, 5, 7, 6
ton→ A₄
tema→ Laudă
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 243
gamă→ D
metru→ 3/4

171: Te doreşte al meu suflet

1. 
Te doreşte al meu suflet,
Noaptea, când cad umbrele!
Duhul meu spre Tine, strigă;
O, ascultă‑mi rugile!
Tine, viața‑i goală,
Un pustiu îngrozitor.
Ta iubitor, vorbeşte,
Glasul Tău tept cu dor!
 
2. 
Te doreşte al meu suflet,
Marele reților!
La- stau cu Tine,
Frumusețea Ta s‑ador!
Inima mi‑o cuțeşte,
Depărtea- de rău!
Tu poți spăla de vină;
De ajuns mi‑e harul Tău.
 
3. 
Te doreşte al meu suflet!
Numai Tu mulțumeşti.
Bucurie, consolare,
Numai Tu îmi ruieşti.
Tu eşti viață şi lumină;
Fața Ta, s‑o văd, tânjesc.
Lân Tine‑i mântuire;
De‑orice gri m‑odihnesc.
 
4. 
Te doreşte al meu suflet;
Lân mine stai mereu!
Tu, lucrarea recreării,
Ai deschis‑o‑n traiul meu.
O, ajută‑mi să‑Ți port chipul,
Partea bu s‑o aleg!
Legea Ta în mine scrie‑o,
-m‑al Tău fiu întreg!
 
autor†→ Sam Jones
compozitor→ W. J. Kirkpatrick
metru→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
ton→ C₅
tema→ Laudă
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 252
gamă→ A♭
metru→ 4/4

172: Eu, în Isus, sunt mulțumit

1. 
Eu, în Isus, sunt mulțumit
Şi,‑n suflet, calm şi liniştit.
simt acasă‑acum în El,
Că‑n voia Lui stau fericit.
O, cântă, suflet dezrobit,
În cântul tău cel mai duios,
Căci, de acum, eu sunt al Său–
Urmez chemarea lui Hristos!
 
Refren
O, părşie de nespus,
Iubire de neegalat!
Refugiu sigur mi‑am sit
În Cel ce m‑a răscumrat.
 
2. 
Iubirea Sa m‑a copleşit;
Eu nu mai umblu disperat,
Căci, de geata lui Satan,
La pieptul Său sunt protejat.
I‑aud Cuvântul, blând şoptit;
Ce strălucit e chipul Său!
simt atins de na Sa,
Şi ştiu atunci El e‑al meu.
 
3. 
Îl voi urma pe El, Cel sfânt,
Şi Calea Sa voi adora;
Atunci voi fi întreg în El
Şi chipul Său eu voi purta.
Când drumul meu se va sfârşi
Şi ținta o voi fi atins,
Eu, cu nesaț, Îl voi privi,
În veşnicii de necuprins.
 
autor†→ Sam Jones
compozitor→ Ira D. Sankey
metru→ 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8
ton→ C₄
tema→ Laudă
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 253
gamă→ F
metru→ 3/4

173: Un duh ca de copil

1. 
Ascultă‑mi ruga, Ta bun,
Fierbinte, eu Ți‑o-nalț:
Vreau, Ție,‑aşa supun,
Încât fie‑n mine‑acum
Un duh ca de copil,
Un duh ca de copil!
 
2. 
O, împlineşte‑n viața mea
Tot scopul Tău divin!
Calm ține- sub na Ta,
Supus de drag în voia Ta,
S‑ascult ca un copil,
S‑ascult ca un copil!
 
3. 
Predându‑Ți totul, văd uimit
dau doar ce‑i al Tău,
Căci de la Tine l‑am primit;
Mereu vreau să‑Ți fiu mulțumit,
Smerit ca un copil,
Smerit ca un copil.
 
4. 
Mă‑ndrumă,‑atunci, o, Ta bun,
Cât merg, pân’ la sfârşit!
strânge‑aproape de‑al Tău sân,
Acolo pururi mân,
Pe veci al Tău copil,
Pe veci al Tău copil!
 
autor†→ Ken Paginton
compozitor†→ Ken Paginton
metru→ 8, 6, 8, 8, 6, 6
ton→ G₄
tema→ Supunere
numele melodiei→ Porchester
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 257
gamă→ E♭
metru→ 4/4

174: Ce scump e-al Domnului Cuvânt

1. 
Ce scump e‑al Domnului Cuvânt
La cel curat, smerit!
De preț e ce El a promis,
Cert, sigur, neclintit.
 
Refren
Când scade eul
Şi egoismul,
Creşte Hristosul,
Inima‑mi umplând.
 
2. 
Acei ce fața‑I cau
Deplin sunt mulțumiți;
Primesc har du har în El,
De sine‑eliberați.
 
3. 
E ca ia ruga lor,
Urcând spre Domnul, sus:
Un sacrificiu pur, primit,
De buvoie‑adus.
 
4. 
Bogat tezaur au acei
Ce viața‑şi ruiesc;
Prin viața ce‑o primesc din El,
Ei din belşug trăiesc.
 
autor†→ Sam Jones
compozitor→ Maurice A. Clifton
metru→ 8, 6, 8, 6, 5, 5, 5, 5
ton→ E♭₄
tema→ Supunere
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 249
gamă→ A♭
metru→ 4/4

175: Ferice de cei temători

1. 
Ferice de cei tetori
De Domnul, Rege‑al lor;
Ei, cinstea, lauda, I‑aduc,
Lui recunostori.
 
Refren
Ne‑ascultă, Doamne,
În milă, -ne,
Teama de Tine,
o înțăm!
 
2. 
În jurul celor tetori
Sfinți îngeri răsc.
N‑au lip cei ce au sit
Acest locaş ceresc.
 
3. 
Aceas teamă‑i un izvor
De viață‑n veşnicii;
Satiscut deplin va fi
Cel care‑l va si.
 
4. 
Şi cine tea n‑ar avea
De Tine, Rege sfânt?
Soare‑al neprinirii,‑apari
Sub aripi leac purtând!
 
autor†→ Garrett Hughes
compozitor→ Maurice A. Clifton
metru→ 8, 6, 8, 6, 5, 5, 5, 5
ton→ E♭₄
tema→ Supunere
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 248
melodia de cantarea→ 174
gamă→ A♭
metru→ 4/4

176: Doamne,-al meu Stăpân, vorbeşte

1. 
Doamne,‑al meu Stăpân, vorbeşte!
Te ascul robul Tău,
teptând Cuvântu‑Ți dulce,
Ce bucu mereu.
Lasă‑Ți glasul auzit!
Te‑ascult, sunt pretit.
 
2. 
Zi‑mi pe nume, o, Stăne!
ştiu Tu‑mi vorbeşti,
Ca pot umbla mai sigur
Şi mai liber, cum doreşti!
Lân Stân duci,
Unde turma Ți‑o conduci!
 
3. 
Chiar de‑s cel mai mic şi josnic,
O, Stăne, să‑mi vorbeşti!
nu plec neascultat, căci,
Doamne, inima‑mi cunoşti!
Ştii nevoia toată‑a ei;
vorbeşti orice Tu vrei!
 
4. 
O, vorbeşte, - gata
Să‑Ți urmez orice cuvânt,
Cu‑ascultare bucuroasă,
Când aud al Tău glas sfânt!
Te ascult, căci Domn îmi eşti;
vorbeşti! îmi vorbeşti!
 
autor→ Frances R. Havergal
compozitor→ Dr. Lowell Mason
metru→ 8, 7, 8, 7, 7, 7
ton→ G₄
tema→ Supunere
numele melodiei→ Ottawa
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 255
gamă→ G
metru→ 2/2

177: Să-mi cunosc locul

1. 
O, să‑mi cunosc locul bine
Şi zilnic cu Tine merg,
Cu tea rostind al Tău Nume
Şi voia‑Ți iubind, s‑o‑nțeleg!
O, să‑mi ocup locul, Tată,
Cel pe care aici mi‑l numeşti,
Cu drag să‑mplinesc voia‑Ți sfântă,
Iubind numai ce Tu iubeşti!
 
2. 
O, să‑mi păstrez locul bine,
Ca bun luptor credincios,
pot trăiesc prin mulțime
A Ta viață nouă‑n Hristos!
O, să‑mi ocup locul, Tată,
Cel pe care aici mi‑l numeşti,
Cu drag să‑mplinesc voia‑Ți sfântă,
Iubind numai ce Tu iubeşti!
 
autor†→ anonim
compozitor†→ anonim
metru→ 9, 8, 9, 8, 9, 9, 9, 8
ton→ E♭₄
tema→ Supunere
text şi muzică din Alte und neue Lieder (Ger. 1993)→ 286
gamă→ A♭
metru→ 6/8

178: Viața Ta trăieşte-o-n mine

1. 
Viața Ta trăieşte‑o‑n mine,
O, Tu Rege‑al regilor!
În</