20160428T212920Z 1: Despre Isus povesteşte‑mi
pian midi melodia midi
1: Despre Isus povesteşte‑mi
1. 
Despre Isus, povesteşte-mi!
Scrie-mi pe inimă, clar,
Cea mai de preț povestire:
Viața Sa plină de har!
Spune cum îngerii,-n coruri,
Cântau la naşterea Lui:
„Lui Dumnezeu, slavă-n ceruri
Şi pace-aici, jos, între-ai Lui“!
Refren
Despre Isus, povesteşte-mi!
Scrie-mi pe inimă, clar,
Cea mai de preț povestire:
Viața Sa plină de har!
2. 
Spune de timpu-n pustie,
Cum greu a fost ispitit,
Pentru-ale noastre păcate,
Şi-nvingător a ieşit!
Spune de-ai Săi ani de trudă,
De întristări ce-a purtat,
Singur, sărac, fără casă,
Disprețuit, înlăturat!
3. 
Spune de crucea durerii,
Pe care-a fost atârnat,
Despre mormântul de piatră,
Spune că El a-nviat!
Dragostea Sa mişcătoare
O văd mai clar ca oricând.
Eu Îl urmez fără murmur,
Căci m-a salvat, pe lemn murind.
author→ Fanny J. Crosby
composer→ J. R. Sweney
meter→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 8, 8, 7, 8, 7
pitch→ G₄
topic→ Viața lui Isus
HON87→ 1
keysig→ E♭
timesig→ 4/4
]]>
20160428T212919Z 20160428T212919Z
2: Pe‑oriunde ai mers Tu
pian midi melodia midi
2: Pe‑oriunde ai mers Tu
1. 
Pe-oriunde-ai mers Tu, Miel divin şi blând,
Urme de sânge, jos, aici, lăsând,
Te vom urma, prin haru-Ți nesfârşit!
Prin suferință, Tu ai biruit.
2. 
Ai fost născut în iesle, nu-n palat,
Tu, suferința, n-ai îndepărtat,
Dar, chiar hulit, respins, disprețuit,
Numele-Ți este, sus, acum, slăvit.
3. 
Tu eşti Tiparul, veşnic neschimbat;
Numele-Ți vom purta– cel lepădat.
Oare de ce să mergem pe alt drum
Cu-aceia mulți ce nu-mplinesc ce spun?
4. 
Cu Tine-aici, câțiva ani scurți lucrăm,
Pe cei ce Te-ar cinsti, să-i căutăm;
Sus, către casa noastră,-apoi urmăm;
Vrem, pentru Tine, viața să ne-o dăm.
author†→ Milne Stouffer
composer→ E. J. Hopkins
meter→ 10, 10, 10, 10
pitch→ E♭₄
topic→ Viața lui Isus
tune→ Ellers
HON87→ 4
keysig→ A♭
timesig→ 4/4
]]>
20160428T212918Z 20160428T212918Z
3: Pe pământ, trimis de Tatăl
pian midi melodia midi
3: Pe pământ, trimis de Tatăl
1. 
Pe pământ, trimis de Tatăl, Domnul a venit,
A trăit sărac, străin şi neprimit.
2. 
Vulpile au vizuini, cuib– păsările au,
El n-a-avut, să Se-odihnească, locul Său.
3. 
Mulți, de-acest Om al durerii, fața şi-au ascuns
Şi, dispreț, ocări, batjocuri, I-au adus.
4. 
Viața-I sfântă,-atât de pură, zilnic Şi-a jertfit;
Pân’ la capăt, viața, slujba-a oferit.
5. 
La sfârşit, El, scumpu-I sânge, pentru toți, Şi-a dat,
Dar potrivnicii-au fost orbi, L-au lepădat.
6. 
Tatăl L-a-nviat, făcându-L Domn al tuturor.
O, ascultă-I azi chemarea,-ntreg popor!
author†→ Jack Craig
composer→ H. W. Baker
meter→ 13, 11
pitch→ B₄
topic→ Viața lui Isus
tune→ Stephanos
HON87→ 5
keysig→ G
timesig→ 4/2
]]>
20160428T212917Z 20160428T212917Z
4: Desăvârşit Domn
pian midi melodia midi
4: Desăvârşit Domn
1. 
Desăvârşit Domn, drumu-Ți sfânt
E-ascuns de cei vestiți,
Descoperit doar pruncilor,
Puțini, săraci, smeriți!
2. 
Cei mai de seamă înțelepți
Nu pot afla, orbiți,
Scumpu-adevăr– atât de clar
Doar celor sloboziți.
3. 
Când laşi prieteni, casă, țel,
Şi ca pribeag trăieşti,
Absurd e pentru cei mai mulți,
Căci viața ți-o jertfeşti.
4. 
Cel singuratic şi respins,
Acum, disprețuit,
Va-mpărăți– Domn– pe pământ,
În ziua-I, proslăvit.
5. 
Putem sălta-n noi, bucuroşi–
Răsplata e-n curând;
A-L întâlni şi-a ne zâmbi
Ne ’nalță, teama luând.
author†→ James Jardine
composer→ Isaac Smith
meter→ 8, 6, 8, 6 (C.M.)
pitch→ E♭₄
topic→ Viața lui Isus
tune→ Abridge
HON87→ 221
keysig→ E♭
timesig→ 3/2
]]>
20160428T212916Z 20160428T212916Z
5: Domnu‑a coborât din ceruri
pian midi melodia midi
5: Domnu‑a coborât din ceruri
1. 
Domnu-a coborât din ceruri,
Arătând pe Dumnezeu,
Adevăru-ntreg vestindu-l,
Să cunoaştem scopul Său.
Refren
Să-I călcăm mereu pe urme,
Orice-ar fi să întâlnim!
Pe Isus mereu privindu-L,
Totu,-n El, noi biruim.
2. 
Beznă-adâncă se coboară
Peste lumea-aceasta rea;
Dacă-L vom urma pe Domnul,
În lumina Sa vom sta.
3. 
El S-a dat ca ispăşire,
Pe captivi a-i ’libera.
Robii Şi-a trimis, să scape
Oameni de mânia Sa.
4. 
Forța lui Satan se sfarmă,
Când Isus Se va-arăta.
Bezna-atunci va fi-înghițită,
Şi El plânsul ni-l va lua.
author†→ James Jardine
composer→ Charles Crozat Converse
meter→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
pitch→ C₅
topic→ Viața lui Isus
tune→ Converse
HON87→ 9
keysig→ F
timesig→ 4/4
]]>
20160428T212915Z 20160428T212915Z
6: Isus – tema noastră
pian midi melodia midi
6: Isus – tema noastră
1. 
E Isus mesajul nostru;
Tema noastră, El va fi.
Îl vom înălța de-a pururi;
Pe Isus, doar, vom privi.
Refren
Domnu-acum şi-ntotdeauna,
Domnu-n toate noi cântăm–
Sfânt Mântuitor din slavă,
Domn şi Rege ce-aşteptăm.
2. 
E Isus salvarea noastră;
Pentru noi El S-a jertfit.
El ne dă neprihănirea
Şi puterea zi de zi.
3. 
E Isus tăria noastră;
Celui ce I se predă,
În necazuri şi ispite,
Harul şi puterea-i dă.
4. 
E Isus Stăpânul nostru;
Vrem să ascultăm de El,
În supunere slujindu-I,
Fermi în inimă şi-n țel.
author→ Albert B. Simpson
composer→ Charles Crozat Converse
meter→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
pitch→ C₅
topic→ Viața lui Isus
tune→ Converse
HON87→ 10
themusic→ 5
keysig→ F
timesig→ 4/4
]]>
20160428T212914Z 20160428T212914Z
7: Isus e tot la fel
pian midi melodia midi
7: Isus e tot la fel
1. 
Isus e tot la fel
Şi-n veci, rămâne El
Domn sfânt de sus,
În chip smerit născut,
Nu-ntre cei mari văzut,
Poarta spre cer făcut,
De Tatăl, uns.
2. 
Vreau stăpânirea Ta;
Fă să-mi fac partea mea,
Doamne, mereu!
Fă-mă să-Ți fiu predat,
Să fiu neîncetat
Din inimă,-nchinat,
Pe drumul Tău!
3. 
În strălucita zi,
Ai Săi, cu El, vor fi
Eliberați,
Lupte şi chin trecând,
Boli, moarte, încetând,
Pe țărmul sfânt cântând,
Răscumpărați.
author†→ James Jardine
composer→ Dr. Lowell Mason
meter→ 6, 6, 4, 6, 6, 6, 4
pitch→ E♭₄
topic→ Viața lui Isus
tune→ Olivet
HON87→ 11
keysig→ E♭
timesig→ 4/4
]]>
20160428T212913Z 20160428T212913Z
8: Chiar pentru mine?
pian midi melodia midi
8: Chiar pentru mine?
1. 
Chiar pentru mine-a fost făcut
Că Fiul tronu-a părăsit,
Lăsând mărirea ce-a avut?
Chiar pentru mine a venit?
Refren
Da, pentru mine a trăit
Şi, din iubire, S-a jertfit.
De-acum, Îl voi slăvi mereu,
Şi El va fi-Împăratul meu.
2. 
Chiar pentru mine-a fost cântat,
De îngeri, imnu-n Betleem?
Chiar mie mi s-a adresat
Al Domnului mesaj suprem?
3. 
Chiar pentru mine-a spus Isus
Să vin la El şi să-L urmez,
Că îmi dă pacea Sa de sus,
Când Lui povara-ncredințez?
4. 
Chiar pentru mine El a plâns
În Ghetsimani, şi S-a rugat?
Chiar pentru mine-a fost străpuns,
Murind pe lemn, să fiu salvat?
author→ J. M. Whyte
composer→ J. M. Whyte
meter→ 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 (L.M.D.)
pitch→ B♭₄
topic→ Rugăciune
HON87→ 8
keysig→ E♭
timesig→ 3/4
]]>
20160428T212912Z 20160428T212912Z
9: Spre mine‑apleacă-Te
pian midi melodia midi
9: Spre mine‑apleacă-Te
1. 
Spre mine-apleacă-Te:
Trudit mi-e sufletul!
O, Miel ceresc, la Tine vin:
Ascultă-mi strigătul!
2. 
Spre mine-apleacă-Te:
Mi-e tristă inima!
La Tine vin cu-al meu păcat,
Dorind odihna Ta!
3. 
Pe căi deşarte, seci,
Mult timp am rătăcit.
Pustiul jalnic las ’napoi;
La Tine vin smerit.
4. 
Plăceri de-aici, lumeşti,
Ce repede-au trecut!
În loc de pâine, piatră-au dat,
Ce n-a satisfăcut.
5. 
Nori groşi mă-nvăluiesc:
O, nu mă părăsi!
Un duh smerit, mâhnit, Ți-aduc:
O, nu-l disprețui!
author†→ Sam Jones
composer→ H. G. Nageli
meter→ 6, 6, 8, 6 (S.M.)
pitch→ A₄
topic→ Rugăciune
tune→ Dennis
HON87→ 14
keysig→ F
timesig→ 3/4
]]>
20160428T212911Z 20160428T212911Z
10: Ascultă‑mi, Doamne
pian midi melodia midi
10: Ascultă‑mi, Doamne
1. 
Ascultă-mi, Doamne, strigătul,
Ascultă ruga mea!
Din capătul pământului,
Mâhnit, cer mila Ta.
2. 
O, du-mă Tu pe stânca Ta–
Te rog cu-un duh supus!
Aş vrea, la Tine, să ajung,
Dar stânca mi-e prea sus.
3. 
Căci Tu eşti adăpostul meu–
Un sigur turn, înalt,
Ce mă păzeşte de vrăjmaşi,
Deplin asigurat.
4. 
Aş vrea să locuiesc pe veci
Cu Tine,-n cortul Tău,
La aripile-Ți alergând,
Ca adăpost al meu.
5. 
Tu, juruințele mi-asculți,
Şi, când eu le-mplinesc,
Cereasca moştenire-mi dai–
A celor ce-Ți slujesc.
composer→ William Gardiner
meter→ 8, 6, 8, 6 (C.M.)
pitch→ D₄
topic→ Golgota şi Crucea
tune→ Belmont
HON51→ 131
keysig→ G
timesig→ 6/8
]]>
20160428T212910Z 20160428T212910Z
11: Nu îți vorbeşte?
pian midi melodia midi
11: Nu îți vorbeşte?
1. 
Nu-ți vorbeşte că Mântuitorul,
În chinuri, pe lemn, a murit?
Ca să cumpere-a ta mântuire,
Pedeapsa pe El, L-a lovit.
Refren
Cât a suferit,
În chinu-I cumplit!
Când, zdrobit, El Şi-a dat sfântu-I suflet,
A fost pentru tine lovit.
2. 
Nu înseamnă nimic pentru tine
Că El trece iar întristat?
„Am dorit mult să-i strâng, dar ei n-au vrut!“–
E-al Său strigăt îndurerat.
3. 
Chiar nu-nseamnă nimic pentru tine
Că-ntregu-ți păcat a purtat,
El plătind veşnic răscumpărarea
Ca,-n veci, tu să fii ’liberat?
4. 
Nu te mişcă deloc că El vine,
Pe vii şi pe morți, judecând?
Când pământ şi plăceri se vor duce,
O, cum vei scăpa,-n fața-I stând?
author†→ Sam Jones
composer→ F. M. Davis
meter→ 10, 8, 10, 8, 5, 5, 10, 8
pitch→ C₄
topic→ Golgota şi Crucea
HON87→ 22
keysig→ A♭
timesig→ 4/4
]]>
20160428T212909Z 20160428T212909Z
12: Spală-mă, Miel divin
pian midi melodia midi
12: Spală-mă, Miel divin
1. 
Spală-mă, Miel divin, de-al meu păcat!
Prin sângele-Ți vărsat, fă-mă curat!
Mă curăță de rău, să capăt chipul Tău,
Şi, tot lăuntrul meu, să-mi stăpâneşti!
2. 
Spală-mă, Miel divin, de-al meu păcat!
Ca Tine vreau să fiu, deplin curat.
O, viața Ta curgând, din coasta-Ți sângerând,
Să-mi spele, inundând, inima mea!
3. 
Spală-mă, Miel divin, de-al meu păcat!
Prin suferința Ta, sunt vindecat.
Atât de-aproape-mi eşti, odihnă-mi dăruieşti!
Sublime stări cereşti, fără păcat!
4. 
Spală-mă, Miel divin, de-al meu păcat!
Tu, când în Tine cred, mă ții curat.
Eu, inima-Ți predau; da, zilnic totu-Ți dau
Şi strâns de Tine stau, şters de păcat.
author→ H. B. Beegle
composer→ Dr. Lowell Mason
meter→ 10, 10, 12, 10
pitch→ B₄
topic→ Golgota şi Crucea
tune→ Bethany
HON87→ 17
keysig→ G
timesig→ 4/4
]]>
20160428T212908Z 20160428T212908Z
13: Iubirea Lui nu va-nceta
pian midi melodia midi
13: Iubirea Lui nu va-nceta
1. 
Iubirea Lui nu va-nceta
Cât viața-aici îmi va dura;
Când drumul mi se va sfârşi,
Cu Tine, scump Isus, voi fi!
Refren
Iubirea-n Ghetsimani L-a dus,
Pân’ la Calvar ea L-a condus.
Prin răni văd cum iubire-a curs
Când pentru mine-a fost străpuns.
2. 
Deşi-s nevrednic de Isus,
Un loc mi-a pregătit El sus,
Cu-ai Săi răscumpărați copii,
În nesfârşite bucurii.
3. 
Purtând neprihănirea Sa,
Ai Săi robi fața-I vor vedea,
Slăvitu-I Nume preamărind,
’Naintea Lui iertați fiind.
4. 
Iubirea Sa-i va mângâia,
Cu mâna-I lacrimi va-alunga.
Ei vor cânta necontenit:
„Tu pentru mine ai murit!“
author†→ Sam Jones
composer†→ Don Puffalt
meter→ 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 (L.M.D.)
pitch→ A♭₄
topic→ Golgota şi Crucea
HON87→ 217
keysig→ D♭
timesig→ 3/4
]]>
20160428T212907Z 20160428T212907Z
14: Nu‑s răscumpărat cu aur
pian midi melodia midi
14: Nu‑s răscumpărat cu aur
1. 
Nu-s răscumpărat cu aur,
Ci cu sânge prețios.
Prețul dat e fără margini:
Mielul sfânt, Isus Hristos.
Refren
Domnul meu Şi-a dat viața
Ca să fiu răscumpărat.
O, ce dragoste nespusă,
Când la Golgota El S-a dat!
2. 
Nu-s răscumpărat ca, vreme
Şi talanți, să risipesc,
Ci să-mi port acum povara;
De la El puteri primesc.
3. 
Nu-s răscumpărat ca, viața,
În plăcere, s-o trăiesc.
Scurt e timpul pentru lucru;
Zile, ani, trec, se grăbesc.
4. 
M-a răscumpărat din vină;
O, ce mult El m-a iubit!
Însuşi Fiul sfânt din ceruri,
Pentru mine, S-a jertfit.
author†→ Sam Jones
composer→ Charles J. Butler
meter→ 8, 7, 8, 7, 7, 7, 8, 8
pitch→ E♭₄
topic→ Golgota şi Crucea
HON87→ 19
keysig→ E♭
timesig→ 6/8
]]>
20160428T212906Z 20160428T212906Z
15: Tu eşti vrednic
pian midi melodia midi
15: Tu eşti vrednic
1. 
Tu eşti vrednic, Tu eşti vrednic,
O, Isuse,-n toate Domn,
La al cărui tron cad îngeri–
De ce-avem mai bun, eşti demn!
Când mai greu preț ni se cere,
O, ne-ajută să cântăm,
În ecou, cântări din ceruri,
La-al Tău tron când ne-nchinăm!
Refren
Căci Tu pentru Tine
Ne-ai răscumpărat,
Prin acel greu Ghetsimani
Şi-al crucii sânge dat.
2. 
Tu eşti vrednic, Tu eşti vrednic!
Miel divin, Tu vrednic eşti
De-ale noastre vieți, ca,-n ele,
Viața Ta s-o retrăieşti!
De-a primi puterea, cinstea,
Lauda şi dragostea,
Doamne,-a cerului lumină,
Tu eşti vrednic pururea!
author†→ Mrs. Elma Milton
composer→ Herbert H. Booth
meter→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 6, 5, 7, 6
pitch→ B♭₄
topic→ Golgota şi Crucea
HON87→ 385
keysig→ E♭
timesig→ 4/4
]]>
20160428T212905Z 20160428T212905Z
16: De‑am şti cât a costat
pian midi melodia midi
16: De‑am şti cât a costat
1. 
De-am şti cât a costat venirea Sa,
Perdeaua-n două de-a se sfâşia,
Ca îngerii din cer L-am lăuda!
O, dac-am şti, o, dac-am şti!
2. 
De-am şti-ntristarea-n duh, sudoarea grea,
Grădina, ceasu-amar şi crucea Sa,
Tot ce e-n rest, ca zgura, n-ar conta!
O, dac-am şti, o, dac-am şti!
3. 
De-am şti ce bucurii El a promis,
Putere, har, prin brațul Său întins,
Nu mult ar sta El aşteptând respins;
O, dac-am şti, o, dac-am şti!
4. 
De-am şti, Isuse, Domn al tuturor,
’Naintea cărui’ cade-orice popor,
Să nu mai rezistăm când Tu implori!
Ajută-ne să ştim, să ştim!
author†→ Mrs. Elma Milton
composer→ George C. Stebbins
meter→ 10, 10, 10, 8
pitch→ D₄
topic→ Golgota şi Crucea
HON87→ 21
keysig→ G
timesig→ 4/2
]]>
20160428T212904Z 20160428T212904Z
17: O, cât m-a iubit Isus!
pian midi melodia midi
17: O, cât m-a iubit Isus!
1. 
El, blând, m-a căutat,
Bolnav, frânt de păcat
Şi, pe-ai Săi umeri, iarăşi,
La staul m-a purtat,
În timp ce îngerii cântau,
De toate-n ceruri răsunau.
Refren
O, cât m-a iubit!
O, cum S-a jertfit!
O, ce har la staul m-a condus–
Har divin, ce-n staul m-a adus!
2. 
Spre răni mi-a arătat
Cum sângele I-a curs.
Cununa-njositoare
Pe capul Lui s-a pus.
O,-n mine, ce-a putut găsi,
Să poată-atât a suferi?
3. 
Cât timpul trece-acum,
Odihnă-i pe deplin;
Aştept doar răsăritul,
Cel, de lumină, plin,
Când lângă El ne va chema,
Să fim cu El, mireasa Sa.
author→ W. Spencer Walton
composer→ A. J. Gordon
meter→ 6, 6, 7, 6, 8, 8, 5, 5, 9, 9
pitch→ D₄
topic→ Golgota şi Crucea
HON87→ 23
keysig→ G
timesig→ 6/8
]]>
20160428T212903Z 20160428T212903Z
18: De orice pată şters
pian midi melodia midi
18: De orice pată şters
1. 
De orice pată şters,
De orice rău păzit,
O, Doamne,-acesta-i darul ce
Mi l-ai făgăduit!
Trecutu-mi de eşec,
De teamă şi păcat,
’Naintea crucii-Ți îl arunc
Şi,-acolo,-l las uitat.
2. 
Păcatu-mi nu Ți-ascund,
Fugind de-al lumii gând;
Urăsc mândria-mi, şi apar
’Naintea Ta cum sunt.
O, Doamne,-aşa cum sunt,
Nu ce-alții cred c-aş fi,
Ci doar un suflet slab, luptând
Ca,-n viață, să pot fi!
3. 
Stând în lumina Ta,
Îmi pare c-am omis
Să iau din mâna-Ți darul sfânt
Ce Tu mi l-ai întins.
O,-nțelepciunea Ta,
Puterea, harul Tău,
Proclam acum că ele pot
A mă păstra mereu!
4. 
Aici, jos, pe altar,
Eu las comoara mea;
Să-mi fii aproape şi,-Împărat,
Te voi încorona!
Să ardă focul Tău
Ce,-n mine, e semeț,
La Tine să mă-ntorc, crezând
În Numele-Ți măreț!
author→ Herbert H. Booth
composer→ I. B. Woodbury
meter→ 6, 6, 8, 6, 6, 6, 8, 6 (S.M.D.)
pitch→ E♭₄
topic→ Golgota şi Crucea
tune→ Nearer Home
HON87→ 24
keysig→ A♭
timesig→ 4/4
]]>
20160428T212902Z 20160428T212902Z
19: O zi a îndurării
pian midi melodia midi
19: O zi a îndurării
1. 
O zi a îndurării,
Ce-mi bucură-amintirea:
În bezna vieții mele,
Mi-au traversat cărarea
Doi robi ai Domnului;
Mi-au luminat cărarea,
Vorbindu-mi despre Fiul,
În duh şi-n adevăr.
Refren
Ce scumpă Veste Bună:
Iertare în Hristos,
Să ştiu că-i rezolvare
Cu cel mai păcătos,
Că Domnul, pentru mine,
A coborât în lume,
Trăind şi chiar murind!
2. 
Când am sfârşit a merge
Pe căi întunecate,
M-am bucurat de-o scumpă,
Sublimă libertate,
La care n-am sperat,
De-o sfântă bucurie,
Ce a lăsat uitării
Tristețea din trecut.
3. 
Acum, când pot pricepe
Ce soartă tristă-aşteaptă
Pe cei ce,-n întuneric,
Să viețuiască,-acceptă,
Spre moarte-alunecând,
Pătruns sunt de tristețe
Să văd cum ei ignoră
Ce-i după-acest pământ.
author†→ Juventino Valdez V.
composer†→ Juventino Valdez V.
meter→ 7, 7, 7, 7, 6, 7, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 7, 6
pitch→ E♭₄
topic→ Mesajul Evangheliei
Himnos16→ 18
keysig→ E♭
timesig→ 4/4
]]>
20160428T212901Z 20160428T212901Z
20: Tu viața Ta mi-ai dat
pian midi melodia midi
20: Tu viața Ta mi-ai dat
1. 
Tu viața Ta mi-ai dat,
Sfânt sângele-Ți vărsând,
Să fiu răscumpărat,
Din moarte înviind.
Tu viața Ta mi-ai dat:
Eu, Ție, ce Ți-am dat?
2. 
Ani lungi ai cheltuit,
Trudind pe-un câmp pustiu,
Ca,-n veci, mereu mai mult,
Eu, slava Ta s-o ştiu.
Ani lungi s-au cheltuit:
Eu cât m-am cheltuit?
3. 
Tu mi-ai adus, prin har,
De sus, din casa Ta,
Salvarea mea, în dar,
Iertarea, dragostea.
Măreț dar mi-ai adus:
Dar eu, ce Ți-am adus?
4. 
Vreau viața mea să-Ți dau,
Ai mei ani să-Ți ofer,
S-accept şi ce e greu,
Lăsând lumeşti plăceri.
Da, tot ce am Îți dau,
Mântuitorul meu!
author→ Frances R. Havergal
composer→ William H. Havergal
meter→ 6, 6, 6, 6, 6, 6
pitch→ B♭₄
topic→ Golgota şi Crucea
tune→ Baca
HON87→ 26
keysig→ E♭
timesig→ 4/4
]]>
20160428T212900Z 20160428T212900Z
21: Să mergem după Domnul
pian midi melodia midi
21: Să mergem după Domnul
1. 
Să mergem după Domnul –
E-al Vieții drum, sfințit!
Cei credincioşi l-au mers, şi,
În luptă,-au biruit:
Străini şi călători, toți
În inimi acordați,
În sfânta-Împărăție,
Prin lupte au intrat.
2. 
Proroci, martiri, apostoli –
Un sfânt, măreț popor –
Au străbătut acest drum
De-a lungul anilor.
Cu lacrimi, chin şi sânge,
Ai lor paşi, l-au marcat,
Dar, întăriți în Domnul,
Luptând au ’naintat.
3. 
Urmând ferm pân’ la capăt,
Cununa-au câştigat;
Al lor glas azi ne cheamă,
Acest drum, de-alergat.
Nu v-aplecați spre lume:
Pe-aici nu mai călcăm!
Eterna viață-alegeți:
Curând de-aici plecăm!
4. 
Cel ce-şi păstrează viața
Va pierde-o pururea,
Dar, cine-aici şi-o pierde,
Sus, o va câştiga.
Cu mijlocul încins, tari,
Cu-un scop ferm, neclintit,
Vom merge pe-unde-ai Săi robi,
Prin veacuri, au păşit.
author†→ Robert Skerritt
composer→ S. S. Wesley
meter→ 8, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6
pitch→ G₄
topic→ Mesajul Evangheliei
tune→ Aurelia
HON87→ 28
keysig→ E♭
timesig→ 4/4
]]>
20160428T212859Z 20160428T212859Z
22: Ce scump şi curat e Cuvântul
pian midi melodia midi
22: Ce scump şi curat e Cuvântul
1. 
Ce scump şi curat mi-e Cuvântul divin!
Îl sorb, îl iubesc şi-l ador.
O candelă-a paşilor mei e pe drum,
Cât timp sunt aici călător.
Refren
Mai scump decât aur sau mii de arginți,
E mai scump ca rubinul curat
Să stau la picioarele Domnului meu,
Pe El să-L ascult ne-ncetat.
2. 
Ce dulci şi ce paşnice-s căile Lui
Când El mi-este Stăpânitor!
Cuvântul Său sfânt este viață şi duh;
Mi-e dulce şi răcoritor.
3. 
Când stau să-L ascult, sunt atunci ’liberat
Să merg după-al meu Împărat.
În inimă,-adânc, țin ascuns legea Sa,
Cântând slava Lui necurmat.
4. 
O, Doamne,-ntăreşte-mă în legea Ta,
Să simt desfătarea în ea!
Înclină Tu inima robului Tău
Să cugete zilnic la ea!
author†→ Sam Jones
composer→ George D. Moore
meter→ 11, 8, 11, 8, 11, 9, 11, 8
pitch→ E♭₄
topic→ Mesajul Evangheliei
HON87→ 29
keysig→ A♭
timesig→ 6/4
]]>
20160428T212858Z 20160428T212858Z
23: Spre refugiu te grăbeşte
pian midi melodia midi
23: Spre refugiu te grăbeşte
1. 
Spre refugiu te grăbeşte,
Pe câmpii nu zăbovi!
Să te naşti din nou se cere,
Cu Isus, de speri să fii.
Nu-ți zidi nădejdea-n vorbe!
Fapte bune nu-s de-ajuns.
El în noi– nădejdea slavei–
Este Stânca de ne-nvins.
Refren
Vin’ la El, ascultă-I glasul:
Ți-e Prietenul cel bun!
Nu-ntrista pe al Său Duh Sfânt!
Vino!-odihnă-ți dă acum.
2. 
Ape vii, să bei, o, vino!
Pâinea Vieții-i fără bani.
Nu-I disprețui chemarea:
Vino-n ale Sale mâini!
El salvare-ți dă, deplină,
Eul şi ce-i rău să-nvingi.
La-a nădejdii uşă-aşteaptă,
„Bun venit“ să-ți spună-atunci.
3. 
Timpul tot mereu goneşte;
Să rămâi aici, nu poți,
Căci curând te cheamă moartea,
Glasu-i trebuie s-asculți.
În iubirea-I, mila-I mare,
Domnu-aşteaptă-a te primi;
De la-a Sa prezență scumpă,
Vrei în beznă-a rătăci?
author†→ Sam Jones
composer→ A. B. Simpson
meter→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
pitch→ F₄
topic→ Mesajul Evangheliei
HON87→ 31
keysig→ D♭
timesig→ 3/4
]]>
20160428T212857Z 20160428T212857Z
24: Noi iubim drumul cel sfințit
pian midi melodia midi
24: Noi iubim drumul cel sfințit
1. 
Noi iubim drumul cel sfințit,
Pe care Domnu-a mers smerit.
Suntem străini şi peregrini;
Spre casă, sus, călătorim.
Refren
În Domnul, Calea am găsit,
Cea către cerul nesfârşit;
Cât El dă viață pe pământ,
Vom fi fideli pân’ la mormânt.
2. 
Glasul şi mâna-I înălțăm;
De ele,-aici, conduşi suntem.
Ştim că sfârşitul scump va fi,
Când truda ni se va sfârşi.
3. 
Domnu-i milos cu noi, şi blând,
Căci, în păcat, orbiți fiind,
Blând, spre lumină, ne-a-ndreptat;
Îl vom slăvi neîncetat.
4. 
El dă curaj prin brațul Său,
În înfruntarea cu Cel Rău;
Ne va păstra necontenit,
Tari, credincioşi, pân’ la sfârşit.
author†→ Sam Jones
composer→ James M. Black
meter→ 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 (L.M.D.)
pitch→ G₄
topic→ Calea lui Isus
tune→ Truest Friend (altered)
HON87→ 32
keysig→ E♭
timesig→ 6/8
]]>
20160428T212856Z 20160428T212856Z
25: Dă‑I ce‑ai mai bun
pian midi melodia midi
25: Dă‑I ce‑ai mai bun
1. 
Dă ce-ai mai bun la Stăpânul,
Dă-I vlaga din tinereți!
Cu tot avântul din suflet,
Pentru-adevăr să te lupți!
Domnul ne este exemplul:
Dârz El a fost, credincios;
Dă-ți Lui tot devotamentul,
Dă ce-ai mai bun lui Hristos!
Refren
Dă ce-ai mai bun la Stăpânul,
Dă-I vlaga din tinereți!
Cu-a mântuirii armură,
Pentru-adevăr să te lupți!
2. 
Dă ce-ai mai bun la Stăpânul,
Inima-ntâi Lui s-o dai!
Primul fă-L în a ta slujbă,
Viața dedică-ți-o Lui!
Dă, şi-ți va da Dătătorul!
El chiar pe Fiul Şi-a dat;
Cu-ndatorare slujindu-I,
Dă ce-ai mai bun la-Împărat!
3. 
Dă ce-ai mai bun la Stăpânul,
Căci El te-a răscumpărat!
A părăsit chiar şi cerul
Şi pentru tine S-a dat.
Fii vrednic de-a Sa iubire,
Căci din pieire te-a scos!
Dă-I toată-a ta adorare,
Dă ce-ai mai bun lui Hristos!
author→ Howard B. Grose
composer→ Wm. J. Kirkpatrick
meter→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
pitch→ C₅
topic→ Mesajul Evangheliei
HON87→ 33
keysig→ A♭
timesig→ 6/4
]]>
20160428T212855Z 20160428T212855Z
26: Zilele, ne‑nvață, Doamne
pian midi melodia midi
26: Zilele, ne‑nvață, Doamne
1. 
Zilele, ne-nvață, Doamne,
Bine-a ni le număra,
Ca, o inimă-nțeleaptă,
Să putem a căpăta!
Refren
Zile, ani, trec ca un abur–
Înțelept, fă să umblăm!
Fă-ne să-Ți purtăm azi chipul
Până-acasă, sus, intrăm!
2. 
Zilele, ne-nvață, Doamne,
Bine-a ni le număra!
Cât e timp, să facem bine
Prin înțelepciunea Ta!
3. 
Zilele, ne-nvață, Doamne,
Bine-a ni le număra!
Ne trezeşte la dreptate,
Ce-i deşert a nu păstra!
4. 
Zilele, ne-nvață, Doamne,
Bine-a ni le număra,
Să le dăm, veghind în slujba-Ți
Până goarna va suna!
author†→ Sam Jones
composer→ George C. Stebbins
meter→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
pitch→ A♭₄
topic→ Mesajul Evangheliei
HON87→ 34
keysig→ D♭
timesig→ 6/8
]]>
20160428T212854Z 20160428T212854Z
27: Mântuirea e Hristos
pian midi melodia midi
27: Mântuirea e Hristos
1. 
Domnul a lucrat mereu s-atragă vieți,
De pe drumul lor greşit, pe drumul Său.
Ce oferă El e tot ce-i valoros:
O trăire-n tine-a vieții lui Hristos.
Refren
Mântuirea e Hristos în noi,
Ce dă biruința zi de zi,
El, ca Domn, în viață şi-n cuvânt,
După paşii Săi, mergând spre cerul sfânt.
2. 
Unii îşi compară viața între ei,
Vrând s-ajungă sfinți prin fapte omeneşti,
Însă, fără înnoirea în Isus,
Ei vor fi excluşi pe veci din ceruri, sus.
3. 
Dacă eşti cinstit, dă-ți viața lui Hristos!
Fă-L Stăpân şi-alege-ți drumul Său, acum!
Nu te teme să-I slujeşti şi să-L arăți!
Vei primi putere dacă Îl asculți.
author†→ Willie Hughes
composer→ E. O. Excell
meter→ 11, 11, 11, 11, 9, 9, 9, 11
pitch→ F♯₄
topic→ Mesajul Evangheliei
HON87→ 35
keysig→ D
timesig→ 2/4
]]>
20160428T212853Z 20160428T212853Z
28: Unde-i lumină?
pian midi melodia midi
28: Unde-i lumină?
1. 
„Unde-i lumină,“-ntreabă tristul suflet,
„Ca să-mi arate drumu-adevărat?
Unde-i lumină?– căci mă oboseşte
Lumea deşartă, plină de păcat.“
2. 
Încă se vede prin Isus lumina;
„Doar Eu sunt calea“, îți şopteşte El.
„O, suflet plin de îndoieli şi frică,
Vino la Mine, nu umbla rebel!“
3. 
El e Lumina pentru cei din beznă,
Ce trec prin valea umbrei morții-aici.
Dacă-L primeşti, ți-oferă Tatăl dreptul
Să te numeşti copilul Său pe veci.
4. 
Doar timp puțin mai e Lumina vieții;
O, mergi cu El, şi nu vei rătăci!
Nu zăbovi, să nu te-apuce noaptea,
Când vei afla că El nu va mai fi!
author→ Alex Walker
composer→ H. P. Main
meter→ 11, 10, 11, 10
pitch→ E♭₄
topic→ Mesajul Evangheliei
HON87→ 36
keysig→ A♭
timesig→ 2/4
]]>
20160428T212852Z 20160428T212852Z
29: Ieri, astăzi şi în veci
pian midi melodia midi
29: Ieri, astăzi şi în veci
1. 
Scump mesaj, credința simplă poate-aici primi:
Ieri, şi astăzi, şi în veci, Isus la fel va fi.
Încă-I place-a vindeca pe orbi, ciungi, păcătoşi,
Mângâind pe cei ce plâng, făcându-i bucuroşi.
Refren
Ieri, şi astăzi, şi în veci, Isus e tot la fel;
Totul poate-a se schimba, dar niciodată El.
2. 
Cel ce-a mers la cei pierduți, te caută acum.
O, te pleacă pocăit şi-acceptă-al Său sfânt drum!
Cel ce-a zis: „Nu te condamn; mergi şi nu mai greşi!“
Azi îți spune, ca şi-atunci, să poți iertat a fi.
3. 
De Cel ce-a iertat pe Petru, teamă nu avea!
Ca la Toma, îndoiala-ți va clarifica.
Cel ce pe-ucenicul drag la pieptu-I l-a lăsat,
Te invită iubitor, de El să fii purtat.
4. 
Cel ce, pe-agitata mare, liniştit umbla,
Încă poate potoli furtuna noastră grea.
Cel ce-n Ghetsimani plângea şi,-n chinuri, Se ruga,
Orice-amar pahar de tremur, azi, cu noi, El bea.
author→ Albert B. Simpson
composer→ J. H. Burke
meter→ 13, 13, 13, 13, 13, 13
pitch→ E₄
topic→ Mesajul Evangheliei
HON87→ 16
keysig→ A
timesig→ 6/8
]]>
20160428T212851Z 20160428T212851Z
30: Dă Tu credința
pian midi melodia midi
30: Dă Tu credința
1. 
Dă Tu credința cea cu viață-n ea,
Ce,-al lui Isus mesaj, o insufla!
Din nou azi s-o redai, prin mesagerii Tăi,
Creând credința Lui, cu viață-n ea!
2. 
Dă Tu credința– dovedită clar,
Ca-n pilda Sa cu bobul de muştar!
În inimi omeneşti, Tu temeri izgoneşti,
Credința s-o sădeşti– vădită clar.
3. 
Dă Tu credința ca scut păzitor,
Ce a primit-o Domnu-n ajutor,
Vrăjmaşi tari înfruntând, păcatul respingând,
Credința tare-având, scut păzitor!
4. 
Dă-mi Tu credința de copil curat:
Să am al lui Isus gând, necurmat,
Ca,-n mine ea crescând, să-nvăț s-ascult, iubind,
Al Său rob devenind, copil curat!
author†→ anonim
composer†→ anonim
meter→ 10, 10, 12, 10
pitch→ D₄
topic→ Mesajul Evangheliei
Lieder93→ 35
keysig→ D
timesig→ 3/4
]]>
20160428T212850Z 20160428T212850Z
31: L-am găsit
pian midi melodia midi
31: L-am găsit
1. 
Voi, ce căutați, descurajați,
Parte de Isus, s-aveți,
Fiți voioşi, de-acum, vă bucurați:
„L-am găsit“– „veniți, vedeți!“
Refren
„L-am găsit“– speranța de veacuri–
Bucuros răsună-al nostru cor:
„Pe Hristos– Cel prorocit– noi L-am găsit,
Pe-Acel Rege-al regilor.“
2. 
Voi, ce flămânziți de-un viu cuvânt,
Însetați de-un viu izvor,
O, veniți ca să vă dea avânt
Cântu-adus de vestitor!
3. 
Cel ce,-n Galileea, a-nvățat,
Umblă şi-astăzi pe pământ
Şi, la tine, vine-acum smerit,
Încă trup de lut purtând.
4. 
„L-am găsit“– vestiți-L ne-ncetat
Unde oameni se găsesc,
Până toți, ce-aici L-au căutat,
Viața, pacea, le primesc!
author†→ Mrs. Elma Milton
composer→ J. R. Sweney
meter→ 9, 7, 9, 7, 9, 9, 11, 7
pitch→ A♭₄
topic→ Mesajul Evangheliei
HON87→ 30
keysig→ A♭
timesig→ 4/4
]]>
20160428T212849Z 20160428T212849Z
32: Mântuirea-nseamnă totul
pian midi melodia midi
32: Mântuirea-nseamnă totul
1. 
Dumnezeu azi te invită
La un trai divin, sfințit.
Pentru scumpa ta salvare,
Vin’ cât timpu-i potrivit!
Refren
Mântuirea-nseamnă totul
Pentru-acum şi-n veşnicii.
Altceva n-o să conteze,
Viața, când se va sfârşi.
2. 
Glasul de avertizare
Al prorocilor, s-asculți.
Pe El cheamă-L ca salvare,
Cât timp, să-L găseşti, tu poți.
3. 
Cere-I milă, mântuire,
Şi-ți va da cum te-ai rugat!
În Hristos nu-i osândire;
Doar în El poți fi iertat.
4. 
Dumnezeu azi te invită:
„Vin’ la Mine,-a nu pieri!
Când te-mbrac în mântuire,
Vei trăi, nu vei muri.“
author†→ John Martin
composer→ Ludwig von Beethoven
meter→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
pitch→ E♭₄
topic→ Mesajul Evangheliei
HON87→ 37
keysig→ A♭
timesig→ 4/4
]]>
20160428T212848Z 20160428T212848Z
33: Spre zări conduce un drum
pian midi melodia midi
33: Spre zări conduce un drum
1. 
Spre zări conduce un drum,
Din toate căile lumii.
În sus conduce-acest drum,
Sufletu-acasă purtând,
În țara-n care mereu se visa,
Ce viața-aceasta nu poate să-i dea.
Acolo duce-acest drum,
Din a ta viață plecând.
2. 
Jos, ne-nsemnate rămân
Toate problemele vieții.
Lupte, eşecuri şi chin,
Trec, şi atunci poți urca.
Sub tine,-nfrângeri, se află-n curând,
Şi-o viață nouă ți-apare-nflorind.
Împărăția-I o simți,
Naştere-n tine, cum ia.
3. 
Lin pleacă, nezgomotos,
Ce-ți mai întunecă ochii;
Al vieții scop şi folos
Clare ți-apar, desluşit.
Nemărginirea întreagă-ntrevezi;
Departe-n timp planul Său descifrezi.
Lasă-L prin tine-a lucra,
Până vei fi sus primit!
author†→ anonim
composer†→ anonim
meter→ 7, 8, 7, 7, 10, 10, 7, 7
pitch→ A₄
topic→ Calea lui Isus
Lieder93→ 42
keysig→ F
timesig→ 6/8
]]>
20160428T212847Z 20160428T212847Z
34: Domnul cheamă din tumultul
pian midi melodia midi
34: Domnul cheamă din tumultul
1. 
Domnul cheamă din tumultul
Ce e-n lumea rea:
„Nu mai rătăci zadarnic,
Dă-mi tu inima!“
Refren
Jugul lui Isus ia-l zilnic,
A te-elibera:
Sursa libertății,-odihnei–
Mântuirea ta!
2. 
Când ți-e inima-ncărcată,
Dusă de-orice vânt,
Şi ți-e viața-ntunecată,
Tot mai grea părând,
3. 
Multe suflete-s lovite,
După-odihnă-oftând,
Dar puțini vor să-L urmeze
Pe Isus, Cel blând.
4. 
Glasu-nțelepciunii cheamă:
„Nu mai stărui
Pe căi sumbre, spre regrete
Ce nu vor sfârşi!“
author†→ James Jardine
composer→ P. P. Bliss
meter→ 8, 5, 8, 5, 8, 5, 8, 5
pitch→ A♭₄
topic→ Calea lui Isus
HON87→ 41
keysig→ D♭
timesig→ 4/4
]]>
20160428T212846Z 20160428T212846Z
35: Există un drum
pian midi melodia midi
35: Există un drum
1. 
Există un drum, un drum drept şi strâmt
Ce duce spre viață, sus–
E Calea ascunsă, drumul cel sfânt
Pe unde a mers Isus.
Refren
În suflet tânjesc, dorind să găsesc
Acest drum curat, sfințit.
Mă călăuzeşte, Doamne, Te rog,
Spre-al Tău drum desăvârşit!
2. 
Dar, ca să-l găsim, El cere să fim
Dispuşi să lăsăm ce-i rău,
Căci Domnul a spus că doar cei curați
Pot merge pe drumul Său.
3. 
Există un drum îngust şi sfințit–
Cel al adevărului;
E drumul neprihănirii, smerit,
Ce nu-i place eului.
4. 
Acest drum dorit e desăvârşit;
Pe el merg aleşii Lui.
Cei ce, pentru El, au de suferit,
Primesc slava cerului.
author†→ Sam Jones
composer→ necunoscut
meter→ 10, 7, 10, 7, 10, 7, 10, 7
pitch→ G₄
topic→ Calea lui Isus
HON87→ 42
keysig→ C
timesig→ 6/8
]]>
20160428T212845Z 20160428T212845Z
36: Acel drum, ce conduce sus
pian midi melodia midi
36: Acel drum, ce conduce sus
1. 
Acel drum, ce conduce sus,
E-ngust– a spus-o El.
Doar cei ce-l prețuiesc nespus
Îl vor urma fidel.
Refren
Calea Sa la fel va fi,
Pretutindeni şi oricând.
Un nume, doar, va mântui,
Al lui Hristos– Cel sfânt.
2. 
El Însuşi Calea a trasat,
Picioarele-Şi rănind.
Azi, sus în cer, stă înălțat,
Cununi pe cap purtând.
3. 
Cel care,-n Galileea,-a spus,
Cu glas precis şi clar:
„Veniți, urmați-Mă supus!“
Ne cheamă astăzi, iar.
4. 
Credințe goale vor cădea;
Trec false teorii;
Doar adevărul va-ajuta
La-a judecății zi.
author†→ Sandy Scott
composer→ Ira D. Sankey
meter→ 8, 6, 8, 6, 7, 7, 8, 6
pitch→ D₄
topic→ Calea lui Isus
HON87→ 43
keysig→ D
timesig→ 4/4
]]>
20160428T212844Z 20160428T212844Z
37: Un izvor de apă vie
pian midi melodia midi
37: Un izvor de apă vie
1. 
Un izvor de apă vie,
Toată viața-am căutat,
Ca să-mi fie potolită
Setea mare ce-am răbdat.
Refren
Mi-am găsit Mântuitorul,
Cel atât de mult dorit!
Mulțumirea mea deplină,
În Isus, s-a împlinit.
2. 
Înşelat cu hrana lumii,
După lucruri seci umblam
Şi, epuizat de umblet,
Tot mai mult eu flămânzeam.
3. 
Bâjbâind pe alte drumuri,
Satisfacții n-am găsit;
Numai multe vorbe goale,
Fără viață,-am auzit.
4. 
Un izvor de apă vie,
Ce țâşneşte ne-ncetat,
Bogății nelimitate,
În Isus, eu am aflat.
author→ Clara Teare
composer→ R. E. Hudson
meter→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
pitch→ D₄
topic→ Calea lui Isus
HON87→ 45
keysig→ D
timesig→ 3/4
]]>
20160428T212843Z 20160428T212843Z
38: Tu ştii drumul, Doamne
pian midi melodia midi
38: Tu ştii drumul, Doamne
1. 
Chiar, drumul, de nu-l ştiu, Tu bine-l ştii;
Cu-aceasta, duhu-mi liniştit va fi.
De ce m-aş frământa, tot zbuciumat,
Trudindu-mi inima, îngrijorat?
2. 
Drumul şi timpu-aici, Tu ni le ştii;
Planul ni l-ai făcut a-l împlini.
Te proslăvesc, c-atâta m-ai iubit,
Şi-Ți laud harul ce m-a mântuit.
3. 
Cum bate vântu-aprins, Tu bine ştii;
Tu-i zici să stea şi, prea târziu, nu vii.
Stau liniştit; Cuvântu-Ți mi-e răspuns;
Tu drumu-mi ştii, şi-aceasta mi-e de-ajuns.
author→ anonim
composer→ J. B. Dykes
meter→ 10, 10, 10, 10
pitch→ E♭₄
topic→ Calea lui Isus
tune→ Pax Dei
Lieder93→ 85
keysig→ E♭
timesig→ 4/4
]]>
20160428T212842Z 20160428T212842Z
39: Unu‑i doar
pian midi melodia midi
39: Unu‑i doar
1. 
Cine poate să ne-ajute, să ne simtă inima,
Când de-ai vieții spini e-atinsă, sângerând,
Care-i lângă noi, aproape, şi ne dă,-n iubirea Sa,
Chiar ce-avem nevoie-n suflet, Duhu-I blând?
Refren
Unu-i, doar– e Isus,
Şi noi, deplin, nădejdea-n El ne-am pus.
Când probleme ne-asupresc şi griji ne copleşesc,
Un Prieten, ce ne-ajută, e Isus.
2. 
Cine poate să dea pace păcătosului trudit,
Când cu sarcini al său suflet e-ncărcat,
Să-i vorbească de iertarea ce-l va face fericit,
Prin spălarea-n sfântul sânge ce Şi-a dat?
3. 
Cine poate să ne fie un Prieten bun mereu,
Orice-amărăciune-a noastră-mpărtăşind,
Ce se-apropie-n iubire şi ne vindecă de rău,
Să trăiască-n noi de-a pururi, consimțind?
4. 
Cine poate să ne-ajute, când sfârşitul e curând,
Ce-o să meargă-n apa morții lângă noi,
Luminându-ne cărarea, temeri şi-ndoieli ştergând,
Să ne poarte-n siguranță duhu-n rai?
author→ J. B. Mackay
composer→ J. B. Mackay
meter→ 15, 11, 15, 11, 6, 10, 13, 11
pitch→ F₄
topic→ Nădejde
HON87→ 47
keysig→ D♭
timesig→ 6/8
]]>
20160428T212841Z 20160428T212841Z
40: Condu-mă să nu rătăcesc
pian midi melodia midi
40: Condu-mă să nu rătăcesc
1. 
Doamne, condu-mă, să nu rătăcesc– ia-mi mâna Tu!
Pe lângă drum, capcanele pândesc– ia-mi mâna Tu!
Slab sunt şi înclinat să tot greşesc;
De Tine însoțit, nu rătăcesc.
2. 
Domnul meu drag, Tu m-ai iubit mereu: să nu mă laşi!
Eul, zdrobeşte-mi, fă-mă robul Tău– al Tău slujbaş!
Dacă, prin viața mea, eşti proslăvit,
Va fi ea demnă, şi eu fericit.
3. 
De-Ți este viața mea de vreun folos, Ți-o dau smerit;
Tu ai murit pe lemnul nemilos, chiar răstignit.
Chiar dacă-s spini, cu Tine eu păşesc;
Te rog, nu mă lăsa să rătăcesc!
author†→ John Sullivan
composer→ C. H. Purday
meter→ 14, 14, 10, 10
pitch→ B₄
topic→ Calea lui Isus
tune→ Sandon
HON87→ 46
keysig→ G
timesig→ 4/4
]]>
20160428T212840Z 20160428T212840Z
41: De‑aş avea orice
pian midi melodia midi
41: De‑aş avea orice
1. 
De-aş avea orice, dar fără Domnul,
Oare-ar merita să mai trăiesc?
Aş putea găsi odihnă-n suflet
Printre lucruri ce nu dăinuiesc?
De-aş avea orice, dar fără Domnul,
Viața-ar fi o luptă de prisos.
Orice bun de-aici nu se compară
Nici cu-o clipă-a vieții cu Hristos.
2. 
Chiar de-aş fi bogat, iubit de oameni,
Cu un nume ’nalt, recunoscut,
Dar să n-am în cer nicio speranță
Pentru vasul meu, de vânt, bătut,
De-aş avea orice, dar fără Domnul,
Cel ce, pentru mine, S-a jertfit,
Ce refugiu,-atunci, mi-ar da Pământul,
Unde aş fugi, aşa zdrobit?
3. 
O, ce mare gol e fără Domnul,
Între-atâtea-amărăciuni aici!
Dacă, fără El, e gol Pământul,
Oare,-n veşnicie, cum va fi?
O, ce har nespus– să-L am pe Domnul,
Cel ce-mi simte orice neajuns!
Dacă-L am pe El, atunci am totul:
El– comoara mea– iubit Isus!
author→ Anna Ölander
composer→ J. Lindberg
meter→ 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9
pitch→ B♭₄
topic→ Nădejde
HON87→ 49
keysig→ E♭
timesig→ 2/4
]]>
20160428T212839Z 20160428T212839Z
42: Viață din belşug!
pian midi melodia midi
42: Viață din belşug!
1. 
Sub griji şi vină, împovărați,
Mulți oameni, trist se frământă,
Când ar putea, fericire,-avea,
Dacă-ar primi viața sfântă.
Refren
O, viață veşnică!
Doar prin Isus, cel din ceruri!
O, viață din belşug!
Fie slăvit El de-a pururi!
2. 
Oare de ce,-mpovărat rămâi,
Când El scăpare ți-oferă?
Inima dă-I-o, şi vei primi
Viața-I bogată, eternă!
3. 
Lasă în urmă plăceri lumeşti,
Pe Salvator alegându-L!
La sursa Vieții întoarce-te,
De-astăzi slujindu-I, iubindu-L!
author→ William Leslie
composer→ J. M. Bonnar
meter→ 9, 8, 9, 8, 6, 8, 6, 8
pitch→ G₄
topic→ Nădejde
HON87→ 48
keysig→ E♭
timesig→ 6/8
]]>
20160428T212838Z 20160428T212838Z
43: Este o sfântă Împărăție
pian midi melodia midi
43: Este o sfântă Împărăție
1. 
Este o sfântă, eternă-Împărăție,
De pace, dreptate şi-adânci bucurii;
În ea-i măreție şi-un veşnic tezaur.
O, ea este-aproape, prietene, ştii?
Refren
Al ei Împărat întronat te ajută;
O, dă-I toată cinstea, predă-I viața ta!
2. 
Este un Domn peste-această-Împărăție;
El vrea să domnească şi-n inima ta.
E vrednic de cinste, plin de-nțelepciune;
O, ştii că,-n putere, te poate-mbrăca?
3. 
Este un tron ce Şi-l caută-Împăratul,
Ca, viața şi harul, acolo să-Şi dea.
Nu mai zăbovi, El duios te imploră:
O, ştii c-acest tron este inima ta?
author†→ Mable Pryor
composer→ Ira D. Sankey
meter→ 12, 11, 12, 11, 12, 11
pitch→ D₄
topic→ Împăratul şi Împărăția
HON87→ 51
keysig→ G
timesig→ 4/4
]]>
20160428T212837Z 20160428T212837Z
44: Cine-i Rege-al regilor?
pian midi melodia midi
44: Cine-i Rege-al regilor?
1. 
Cine-i Rege-al regilor?
El te cheamă iubitor
Să-ți dea şansa cerului
Mântuind prin moartea Lui.
În Împărăția Sa
Poate fi oricine vrea.
2. 
Cine-i Cel ce,-n duhul tău,
Seamănă Cuvântu-I viu,
Ca să poți şi tu avea
Viața şi puterea Sa?
De Hristos fi’nd stăpânit,
Ți-e păcatul biruit.
3. 
Cine-i Cel ce, întronat
Într-un suflet ne-nsemnat,
Luminează calea sa,
Dă speranță-n truda-i grea,
Ceru-aproape aducând,
Pace, bucurie, dând?
4. 
E Isus– Domn şi-Împărat!
Vrednic e de-a fi-ntronat.
Fie-n inima-ți primit–
Vina El ți-a ispăşit!
În Împărăția Lui,
Veşnic, sufletu-ți va fi.
author†→ Gladys Porteous
composer→ necunoscut
meter→ 7, 7, 7, 7, 7, 7
pitch→ F₄
topic→ Împăratul şi Împărăția
HON87→ 55
keysig→ B♭
timesig→ 3/4
]]>
20160428T212836Z 20160428T212836Z
45: Vino la Mine
pian midi melodia midi
45: Vino la Mine
1. 
„Vino la Mine!“-i glasul lui Isus,
Ce îți oferă harul Lui nespus.
„Suflete trist, trudit de grija ta,
La Mine vin’, şi-odihnă îți voi da!“
Refren
„La Mine vin’, la Mine vin’!
În Mine-odihnă vei avea deplin;
Viață îți voi da, pace vei avea.“
2. 
„Eşti obosit de lupta vieții grea–
Nu zăbovi s-asculți chemarea Mea!
Chinuri şi îndoieli se vor sfârşi;
La Mine vin’, şi pace vei primi!“
3. 
„Om îngrozit de vină şi păcat,
De Dumnezeu, în cuget, deşteptat,
Între nădejdi şi temeri, nu mai sta!
La Mine vin’, şi viață îți voi da!“
4. 
Viața, odihna, pacea,-s flori de sus;
Mântuitoru-aici ni le-a adus.
Încă de-acum, vederi, El ne-a deschis,
Spre bucuriile din paradis.
author→ Nathaniel Norton
composer→ George C. Stebbins
meter→ 10, 10, 10, 10, 8, 10, 10
pitch→ G₄
topic→ A învăța ascultarea
HON87→ 59
keysig→ E♭
timesig→ 6/8
]]>
20160428T212835Z 20160428T212835Z
46: Fă după-al Tău plan
pian midi melodia midi
46: Fă după-al Tău plan
1. 
Fă după-al Tău plan, nu după-al meu!
Tu eşti Olarul, eu– lutul Tău.
Fă-mă în totul, Doamne, cum crezi!
Eu mă predau să mă modelezi.
2. 
Fă după-al Tău plan, nu după-al meu!
Inima-ncearcă-mi, Doamne, mereu!
Spală-mă-acum să fiu curățit,
Căci în prezența-Ți mă plec smerit!
3. 
Fă după-al Tău plan, nu după-al meu!
Frânt şi-obosit, cer sprijinul Tău.
Toată puterea e-n mâna Ta;
Rănile-atinge-mi, a-mi vindeca!
4. 
Fă după-al Tău plan, nu după-al meu!
Strâns sub controlu-Ți să fiu mereu,
Ca, pe Isus, să-L pot arăta,
În orice clipă, în viața mea!
author→ Adelaide A. Pollard
composer→ George C. Stebbins
meter→ 9, 9, 9, 9
pitch→ A₄
topic→ A învăța ascultarea
HON87→ 58
keysig→ F
timesig→ 9/4
]]>
20160428T212834Z 20160428T212834Z
47: Aplecați, stând lângă Domnul
pian midi melodia midi
47: Aplecați, stând lângă Domnul
1. 
Aplecați, stând lângă Domnul, la picioarele-I, smeriți,
Ascultând Cuvântu-I dulce, El ne face fericiți,
Mângâieri, dând, în nevoie, şi dorințe vii, de sus;
Ne inspiră zel în inimi, dragoste ca-a lui Isus.
Ne inspiră zel în inimi, dragoste ca-a lui Isus.
2. 
Doar un lucru trebuieşte, zilnic, cu Isus umblând:
Să-I dăm timp, în aşteptare, la Cuvântu-I ascultând,
Şi primind curaj de luptă,-n gând şi-n inimi înnoiți,
Lui Isus, fideli în totul, toți vrăjmaşii vor fi-nfrânți.
Lui Isus, fideli în totul, toți vrăjmaşii vor fi-nfrânți.
3. 
Deci s-alegem ascultarea, fața-I căutând, smeriți!
Cu-al Său Duh El ne va umple, cu-al Său har vom fi-nnoiți;
El va dovedi prezența-I, glasu-I blând vom asculta–
Sursa binecuvântării-i când avem prezența Sa.
Sursa binecuvântării-i când avem prezența Sa.
author†→ Harry Fleming
composer→ B. Lowry
meter→ 15, 15, 15, 15, 15
pitch→ C₅
topic→ A învăța ascultarea
HON87→ 61
keysig→ A♭
timesig→ 3/4
]]>
20160428T212833Z 20160428T212833Z
48: Învață-mă cum să urmez
pian midi melodia midi
48: Învață-mă cum să urmez
1. 
Doamne, învață-mă cum să urmez–
După exemplul Tău să procedez:
Drept să păşesc, crezând,
Nu prin vedere-umblând,
Lumina-Ți clar făcând
Cum să urmez!
2. 
Prin întristări, să-mi spui cum să urmez,
Când bucurii trec– cum să procedez,
Când singuratic sunt
Şi disperat mă simt,
Pe culmi sau văi, fiind–
Cum să urmez!
3. 
Prin ceață,-nvață-mă cum să urmez,
Când îndoieli vin– cum să procedez!
Să-mi străluceşti mereu
Prin temeri, când mi-e greu!
Fă-mi clar, pe drumul meu,
Cum să urmez!
4. 
Cât mai trăiesc, să-mi spui:– cum să urmez,
Prin orice-aş trece– cum să procedez!
Mă-nvață, cât timp merg
Şi cursa o alerg,
Să capăt premiu-ntreg,
Cum să urmez!
author→ B. Mansell Ramsey
composer→ B. Mansell Ramsey
meter→ 10, 10, 6, 6, 6, 4
pitch→ A₄
topic→ A învăța ascultarea
tune→ Camacha
HON87→ 60
keysig→ F
timesig→ 3/4
]]>
20160428T212832Z 20160428T212832Z
49: Seamănă Cuvântul
pian midi melodia midi
49: Seamănă Cuvântul
1. 
Cuvântu-I dulce, etern, plin de har,
Ca pe sămânță, seamănă-l iar!
Spune mesajul seminței de sus,
Ce-mi suflă viață venind din Isus!
Refren
Seamănă-al Său cuvânt de sus,
Cereasca viață venind prin Isus!
2. 
Seamănă astfel, răbdând şi iubind!
Scump e mesajul, de sus venind.
Eu sunt nevrednic, aşa slab şi rău–
Spune-mi Cuvântu-I, s-ajung fiu al Său!
3. 
Zi-mi tot mesajul! vreau liber a fi,
Toată splendoarea-I s-o pot privi,
Să-L pot alege pe El– partea mea,
Drept Împărat sfânt a-L încorona.
author†→ Mrs. Elma Milton
composer→ I. H. Meredith
meter→ 10, 9, 10, 10, 8, 10
pitch→ A♭₄
topic→ Semănătorul şi Sămânța
HON87→ 62
keysig→ D♭
timesig→ 6/4
]]>
20160428T212831Z 20160428T212831Z
50: Azi se‑mprăştie sămânța
pian midi melodia midi
50: Azi se‑mprăştie sămânța
1. 
Azi se-mprăştie sămânța
Prin mesajul Tatălui:
Evanghelia cea vie,
Cea constantă,-a dragostei.
Lângă drum, oare,-o să cadă,
Pe pământ dur, nezdrobit,
Lesne de a fi furată,
După tot ce s-a trudit?
2. 
Sau pe-o inimă pietroasă,
Rădăcină neprinzând,
Fără-un seceriş posibil,
Nici un snop neobținând?
Între căutări spre lume,
Între spini răi, pământeşti,
Se va semăna sămânța,
Să se-înece-n griji fireşti?
3. 
Nu, ci să-mi zdrobeşti Tu viața,
Răbdător plugar ceresc,
Ca să-Ți pot primi mesajul,
Voia Ta s-o-ndeplinesc!
Seamănă-Ți sămânța scumpă,
Azi, adânc în viața mea,
Ca să crească, să prospere
Către viața veşnică!
author†→ Ken Paginton
composer→ Annie F. Q. Harrison aranjat A.W.B.
meter→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
pitch→ C₅
topic→ Semănătorul şi Sămânța
HON87→ 65
keysig→ F
timesig→ 4/4
]]>
20160428T212830Z 20160428T212830Z
51: Sămânța scumpă
pian midi melodia midi
51: Sămânța scumpă
1. 
Cuvintele-I de viață,
Sămânță scumpă-mi sunt;
Dau pace şi-ndrumare,
Nevoia-mi alinând.
Căldura ascultării
Cu drag voi oferi,
Ca,-n mine, viața nouă
Să poată înflori.
Refren
Sămânță vie mi-este
Acel mesaj divin;
L-ascult cu drag, păstrându-l,
Ca viața s-o obțin.
2. 
Mi-e inima pământul;
Ce seceriş va da?
Se află-acolo pietre?
Sunt spini stăpâni pe ea?
Cel Rău vrea să mă prade,
Sămânța scumpă-a-mi lua;
O inimă-nchistată,
Rod copt, nu poate da.
3. 
Chemați, semănătorii,
Țel, case, şi-au lăsat,
Să-mprăştie sămânța,
Privind spre secerat.
În dragoste, mesaju-I
Se-ntinde pe pământ;
Se seamănă-o speranță,
De-i soare sau de-i vânt.
author†→ J. Boyd/V. Boyd
composer→ Mrs. J. G. Wilson
meter→ 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6
pitch→ D₄
topic→ Semănătorul şi Sămânța
HON87→ 63
keysig→ G
timesig→ 6/8
]]>
20160428T212829Z 20160428T212829Z
52: La cine să ne ducem?
pian midi melodia midi
52: La cine să ne ducem?
1. 
La cine, Doamne, am putea
Să mergem, în afara Ta?
În lumea căilor pustii,
O, Tu, doar, ai cuvinte vii!
2. 
La cine, în afara Ta,
Când ştim ce rea ni-e inima?
Căci Tu, doar Tu, Stăpân iubit,
Păcatul lumii-ai ispăşit!
3. 
La cine, în afara Ta,
Când viața, răni, doar, poate da?
Tu vindeci şi ne faci întregi;
Om al Durerii, Tu-nțelegi!
4. 
Tu eşti Hristosul– Te-am găsit!
Iubirea Ta ne-a copleşit.
Atingerea-Ți ne-a vindecat,
O, Mire-al nostru adorat!
author†→ Mrs. May Schulz
composer†→ Mrs. May Schulz
meter→ 8, 8, 8, 8 (L.M.)
pitch→ B♭₄
topic→ Căutarea şi Lumina
HON87→ 69
keysig→ E♭
timesig→ 3/2
]]>
20160428T212828Z 20160428T212828Z
53: Pribegind prin pustie
pian midi melodia midi
53: Pribegind prin pustie
1. 
Pribegind prin pustie,
Singur, prin noaptea grea,
Căutând mângâiere
Şi lumină-a avea,
Plin de dezamăgire,
De nimic bucuros:
O, acesta e drumul
Celui fără Hristos!
2. 
Oare cine-o s-ajute,
Uşurând din poveri,
Ca să-Şi dea interesul,
Parte luând în dureri?
Când rănitul tău suflet
Luptă-n starea sa grea,
O, nu-i nimeni la care
Poți a te adresa?
3. 
Da, prietene,-i Unul
Ce vrea a-mpărtăşi
Toată-a ta frământare,
Griji, dureri a-ți simți,
Unul ce, totdeauna,
Îți va fi credincios,
Ca prieten şi frate
Şi-adăpost prețios.
4. 
O, de ce nu laşi groaza,
De pustie fugind?
O, de ce nu laşi bezna,
La lumină venind,
Unde-Acela din ceruri
Te aşteaptă cu dor,
Vrând să te-mbrățişeze
La-al Său sân iubitor?
author†→ H. Redman
composer†→ H. Redman
meter→ 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6
pitch→ E♭₄
topic→ Căutarea şi Lumina
HON87→ 68
keysig→ A♭
timesig→ 6/4
]]>
20160428T212827Z 20160428T212827Z
54: Un suflet dornic
pian midi melodia midi
54: Un suflet dornic
1. 
O, suflet deznădăjduit,
El ştie grija ta!
În mila Sa, mesaju-ți dă:
„Ia-ți crucea şi urmează-Mă!
Povara-ți voi purta,
Povara-ți voi purta.“
Refren
Un suflet dornic va găsi
Pe Domnul căutând,
Ce-l va scăpa de temeri şi-ndoieli,
Trecutul său iertând.
2. 
O, suflet încă-n beznă stând,
Lipsit de bucurii,
El apărarea vrea să-ți ia,
Din plin iubirea Sa să-ți dea,
Sfânt musafir a-ți fi,
Sfânt musafir a-ți fi!
3. 
O, suflet neadăpostit
De staulul divin,
Acesta e prilejul tău!
„O, vin’ la Mine!“-i glasul Său,
„În lume-i ger şi chin,
În lume-i ger şi chin.“
4. 
Orice-ndoială ți-o va lua;
Al vieții scop vei şti.
Hristos e Salvatorul tău,
E Calea către Dumnezeu;
Te caută să vii,
Te caută să vii.
author†→ Mrs. Rene Beattie
composer→ Charles H. Gabriel
meter→ 8, 6, 8, 8, 6, 6, 8, 6, 10, 6
pitch→ F₄
topic→ Căutarea şi Lumina
HON87→ 66
keysig→ B♭
timesig→ 3/4
]]>
20160428T212826Z 20160428T212826Z
55: De ce să merg pe căi pustii
pian midi melodia midi
55: De ce să merg pe căi pustii
1. 
De ce să merg pe căi pustii,
Ce nu dau pace, bucurii?
Doar una dreaptă poate fi;
Ea în Isus se vede.
Refren
De-al Său drum sunt satisfăcut.
El va sfârşi ce-a început.
Nu-i vreunu,-aici şi-n cer, ştiut,
Cu El să se compare.
2. 
Ştiința lumii-i labirint
De căi greşite, care mint;
Dar fericiți, acei, doar, sunt,
Ce, în Isus, văd Calea.
3. 
Puterea mea ar eşua
Când, cu păcatul, aş lupta,
Şi pot învinge doar aşa:
Primind, în Domnul, viața.
4. 
Când, de păcat, sunt inundat,
Eu chem, prin Numele-I curat,
Pe Fiul, pur şi nepătat,
Al celor slabi Prieten.
author†→ Willie Hughes
composer→ Alfred Judson
meter→ 8, 8, 8, 7, 8, 8, 8, 7
pitch→ D₄
topic→ Căutarea şi Lumina
HON87→ 72
keysig→ G
timesig→ 3/4
]]>
20160428T212825Z 20160428T212825Z
56: Doar Domnul mi-e scăpare
pian midi melodia midi
56: Doar Domnul mi-e scăpare
1. 
Unde găsesc refugiu
În timpul furtunos?
Unde mă pot ascunde,
Sigur, la adăpost?
Refren
Doar Domnul mi-e scăpare,
Sursa de bucurii;
În orice încercare,
El mă va ocroti.
2. 
Glasul Său calm mă cheamă:
„Vino să te-odihneşti!
Sub brațul Meu puternic,
În siguranță eşti.“
3. 
Când greu m-apasă sarcini,
Ce nu le pot purta,
Dulce îmi spune-n şoaptă:
„Eu duc povara ta.“
4. 
Astfel doresc să umblu
Spre casa mea de sus,
După Cel nevăzut, dar
Mult preaiubit– Isus.
author→ Kate Ulmer
composer→ Wm. J. Kirkpatrick
meter→ 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6
pitch→ G₄
topic→ Căutarea şi Lumina
HON87→ 153
keysig→ E♭
timesig→ 6/8
]]>
20160428T212824Z 20160428T212824Z
57: Dumnezeu m-a iubit
pian midi melodia midi
57: Dumnezeu m-a iubit
1. 
El m-a iubit pe când eram departe,
Un rătăcit de turmă, de Păstor.
Am auzit atunci un glas de şoapte
Ce m-a atras să vin la-al Său popor.
Refren
El ne-a iubit pe când eram departe
Şi ne oferă astăzi brațul Lui,
Un sprijin care-n lume să ne poarte
Ca mesageri ai Domnului.
2. 
El m-a iubit pe când eram departe,
Talant pierdut, printre gunoi ascuns,
Dar m-a găsit şi m-a scăpat de moarte.
De dragul Său, mă bucur azi nespus.
3. 
El m-a găsit pe când eram departe,
Plecat de-acasă, rătăcind rebel.
Din bezna grea, El m-a chemat deoparte,
Mi-a amintit că am belşug în El.
author†→ anonim
composer†→ Don Puffalt
meter→ 11, 10, 11, 10, 11, 10, 11, 8
pitch→ G₄
topic→ Căutarea şi Lumina
keysig→ E♭
timesig→ 4/4
]]>
20160428T212823Z 20160428T212823Z
57a: Dumnezeu m-a iubit
pian midi melodia midi
57: Dumnezeu m-a iubit
1. 
El m-a iubit pe când eram departe,
Un rătăcit de turmă, de Păstor.
Am auzit atunci un glas de şoapte
Ce m-a atras să vin la-al Său popor.
Refren
El ne-a iubit pe când eram departe
Şi ne oferă astăzi brațul Lui,
Un sprijin care-n lume să ne poarte
Ca mesageri ai Domnului.
2. 
El m-a iubit pe când eram departe,
Talant pierdut, printre gunoi ascuns,
Dar m-a găsit şi m-a scăpat de moarte.
De dragul Său, mă bucur azi nespus.
3. 
El m-a găsit pe când eram departe,
Plecat de-acasă, rătăcind rebel.
Din bezna grea, El m-a chemat deoparte,
Mi-a amintit că am belşug în El.
author†→ anonim
composer→ Stuart Hamblen
meter→ 11, 10, 11, 10, 11, 10, 11, 8
pitch→ F₄
topic→ Căutarea şi Lumina
keysig→ B♭
timesig→ 4/4
]]>
20160428T212822Z 20160428T212822Z
58: Mai departe mă condu
pian midi melodia midi
58: Mai departe mă condu
1. 
Te urmez cu drag, o, Doamne,
Unde Tu ai mers supus!
Alte căi sfârşesc în beznă;
Tu mă duci acasă, sus.
Refren
Mai departe mă condu,
Unde Tu ai mers supus!
Mă condu la Tatăl, sus!
2. 
Mult doresc să-Ți calc pe urme,
Peste dealuri, sau prin văi,
În supunere deplină,
Cum vrea Tatăl pentru-ai Săi.
3. 
Chiar de nu ştiu ce m-aşteaptă,
Înapoi, eu nu voi da.
Sfatul Tău mă va conduce,
Calea, clar, să-Ți pot vedea.
4. 
Gând scump: mâna Ta mă-ndrumă,
Când nu văd ’naintea mea.
Gând scump: Tatăl plănuieşte
Ce-i mai bun ce pot avea.
author†→ Sam Jones
composer†→ S. J. Vail
composer→ S. J. Vail
meter→ 8, 7, 8, 7, 7, 7, 7
pitch→ F₄
topic→ Călăuzirea Lui
HON87→ 78
keysig→ F
timesig→ 6/4
]]>
20160428T212821Z 20160428T212821Z
59: L-aud chemând stăruitor
pian midi melodia midi
59: L-aud chemând stăruitor
1. 
Tânjesc să merg cu Dumnezeu,
Cu-aleşii Lui, pe drumul Său.
L-aud chemând: „O, vino-acum!“
Şi, bucuros, Lui mă supun.
Refren
L-aud chemând stăruitor
Să vin din drumu-nşelător;
Da, vreau să merg cu Dumnezeu,
Cu-aleşii Lui, pe drumul Său.
2. 
De lumea m-ar dezaproba,
Nădejdi, curaj, El îmi va da
Să-L pot urma necontenit
Spre-a Sa odihnă la sfârşit.
3. 
Speranțe noi îmi izvorăsc
Când sacrificiul Său privesc.
O jertfă după voia Ta,
Să-Ți fie, Doamne, viața mea!
4. 
Pământ şi iad se-mpotrivesc,
Eu, în credință, m-odihnesc.
Cuvântul Său e stânca mea;
O, suflete, vei triumfa!
author†→ Sam Jones
composer†→ Wm. B. Bradbury
composer→ Wm. B. Bradbury
meter→ 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 (L.M.D.)
pitch→ D₄
topic→ Călăuzirea Lui
tune→ Consolation
HON87→ 77
keysig→ D
timesig→ 6/8
]]>
20160428T212820Z 20160428T212820Z
60: Cu Isus mergi, nu te teme
pian midi melodia midi
60: Cu Isus mergi, nu te teme
1. 
Cu Isus mergi, nu te teme:
El te va călăuzi
Chiar prin văi întunecoase
Şi, puterea-ți, va-nnoi!
Refren
Să-I împărtăşeşti ocara!
Alergarea, când sfârşeşti,
Intri-n a Sa bucurie,
Veşnicu-I accept primeşti.
2. 
Nu-nceta să porți povara,
Chiar de-i lupta lungă, grea,
Căci, perseverând cu Domnul,
Biruința vei cânta!
3. 
Să nu dai ’napoi, urmează-L–
Pentru tine-a fost rănit!
Cei ce-mpărtăşesc ocara-I,
Slava Sa, au la sfârşit.
4. 
Stăruieşte-n alergare
Spre răsplata veşnică
Să câştigi cununa vieții,
Cu tăria ce El dă!
author†→ Sam Jones
composer†→ Geo. C. Hugg
composer→ Geo. C. Hugg
meter→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
pitch→ A♭₄
topic→ Călăuzirea Lui
tune→ Anchored
HON87→ 80
keysig→ D♭
timesig→ 4/4
]]>
20160428T212819Z 20160428T212819Z
61: Paşii sfinți ai Domnului
pian midi melodia midi
61: Paşii sfinți ai Domnului
1. 
Paşii sfinți, marcați de Domnul,
Îmi arată drumul drept,
Sunt un far în întuneric,
Ca, spre cer, să mă îndrept.
Refren
Paşii sfinți, marcați de Domnul,
Îmi sunt scumpa mea comoară;
Dinspre lume ei mă-ndreaptă,
Spre-a intra-n favoarea Sa;
Doamne, de-astăzi, paşii Tăi vreau a-i urma!
2. 
Paşii sfinți, marcați de Domnul,
Îmi confirmă drumul sfânt;
Mă ajută-n marea vieții,
Harta şi busola-mi sunt.
3. 
Paşii sfinți, marcați de Domnul,
În credință-i pot urma,
Prin acest pustiu sălbatic,
Căci Isus mă va-ndruma.
4. 
Vreau să-Ți prețuiesc, o, Doamne,
Fiecare pas rănit,
Să urmez a Ta-ndrumare,
Până, sus, voi fi primit!
author†→ Sandy Scott
composer†→ J. R. Thomas
composer→ J. R. Thomas
meter→ 8, 7, 8, 7, 8, 8, 8, 7, 11
pitch→ D₄
topic→ Călăuzirea Lui
HON87→ 81
keysig→ G
timesig→ 3/4
]]>
20160428T212818Z 20160428T212818Z
62: Mereu cu Domnul
pian midi melodia midi
62: Mereu cu Domnul
1. 
Vreau să fiu mereu cu Domnul;
Singur, eu nu pot umbla.
În prezența Sa am totul;
Brațul Său e paza mea.
Refren
Sufletu-mi nu se va teme
Unde El mă va purta.
Mă supun şi,-n orice vreme,
Paşii Lui eu voi urma.
2. 
Vreau să fiu mereu cu Domnul,
Căci sunt slab pe calea mea.
Numai El îmi dă cuvântul
Ce mă poate mângâia.
3. 
Vreau să fiu mereu cu Domnul
În al vieții drum de-ocări,
Când cu nori sau soare-i cerul,
Printre lupte şi-ncercări.
4. 
Vreau să fiu mereu cu Domnul,
Să-mi arate Calea Sa,
Până când ating Iordanul
Şi-ape reci voi traversa.
author→ Lizzie Edwards
composer†→ J. R. Sweney
composer→ J. R. Sweney
meter→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
pitch→ G♯₄
topic→ Călăuzirea Lui
HON87→ 85
keysig→ E
timesig→ 3/4
]]>
20160428T212817Z 20160428T212817Z
63: Vezi-L pe Mântuitorul
pian midi melodia midi
63: Vezi-L pe Mântuitorul
1. 
Vezi-L pe Mântuitorul,
Ca să moară,-aici venind!
Vezi iubirea Sa cea mare,
Ceru-n slavă părăsind,
Pe cei păcătoşi, trudiți, trişti,
Să-i câştige! Chiar aşa?
O, ce dragoste nespusă!
Chiar aşa? Chiar aşa?
O, ce dragoste nespusă!
Chiar aşa? Chiar aşa?
2. 
Vezi-L, gânditor, cum umblă
Pe al Galileii drum,
Cum pescari smeriți Şi-i cheamă:
„O, urmați-Mă acum,
Să trăiți lucrând cu Mine
Până viața terminați,
Câştigând cu Mine oameni
Depărtați, depărtați!
Câştigând cu Mine oameni
Depărtați, depărtați!“
3. 
Vezi-L cum, plecat, Se roagă
În Grădină, singur fi’nd,
Înfruntând batjocuri, moarte,
Vina noastră ispăşind,
Copleşit de întristare,
Crucea luând-o, singur doar!
Vezi cum suferă-n răbdare,
Singur doar, singur doar!
Vezi cum suferă-n răbdare,
Singur doar, singur doar!
author†→ James Jardine
composer†→ Mrs. J. Worthington Bliss
composer→ Mrs. J. Worthington Bliss
meter→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 6, 8, 6
pitch→ C₅
topic→ Dragoste
HON87→ 73
keysig→ F
timesig→ 3/4
]]>
20160428T212816Z 20160428T212816Z
64: Am un bun Prieten
pian midi melodia midi
64: Am un bun Prieten
1. 
Am un bun Prieten, prețios;
Mare bucurie mi-a adus!
Satisface orice lipsă am
Şi zădărniceşte planul lui Satan.
Refren
Doresc mai mult să Te iubesc,
Al Tău prieten intim să mă faci.
Ajută-mi Tu să dovedesc
Că sunt al Tău, al Tău pe veci!
2. 
Pentru El, străin am devenit,
Cele nevăzute am privit,
Iar plăceri deşarte am lăsat;
El mă spală-acum, făcându-mă curat.
3. 
Perspective noi mi se zăresc
Când pe vârf de munte-L întâlnesc;
Plec cu sufletul împrospătat;
Tot trecutu-ntunecos îmi e uitat.
4. 
Pân’ la cap, Prieten îmi va fi;
Tot mai scump El îmi va deveni;
Tot ce am, asupra Sa eu pun.
Azi al Lui, pe veci al Lui, vreau să rămân.
author†→ Willie Jamieson
composer→ Queen Liliuokalani
meter→ 9, 9, 9, 11, 8, 10, 8, 8
pitch→ E♭₄
topic→ Dragoste
tune→ Aloha Oe
HON87→ 75
keysig→ A♭
timesig→ 4/4
]]>
20160428T212815Z 20160428T212815Z
65: Este‑o mână‑ntinsă
pian midi melodia midi
65: Este‑o mână‑ntinsă
1. 
Este-o mână-ntinsă-n milă,
În iubire şi în har,
Ce se-oferă să ne ducă
Sus, la Tatăl nostru-n cer.
Refren
Ție, mâna ți s-a-ntins,
Mie, mâna mi s-a-ntins.
Credincioasă ne va fi,
Oriunde vom fi ajuns.
2. 
Pot, această mână-ntinsă,
Ce se-oferă, s-o ignor?
Să-mi mâhnesc Mântuitorul?
Să nu-I dau ce-I sunt dator?
3. 
Nu refuz, iau mâna-aceasta,
Căci ea drept mă va-ndruma.
Da! acum iau hotărârea
Să mă las purtat de ea.
4. 
Mână-n mână, împreună
Cu Mântuitorul meu,
Cu-al meu Frate, cu Hristosul,
Vom păşi spre Dumnezeu.
author→ Myron W. Morse
composer†→ J. R. Sweney
composer→ J. R. Sweney
meter→ 8, 7, 8, 7, 7, 7, 7, 7
pitch→ F₄
topic→ Supunere
HON87→ 90
keysig→ F
timesig→ 3/4
]]>
20160428T212814Z 20160428T212814Z
66: O, Dumnezeu m-a câştigat
pian midi melodia midi
66: O, Dumnezeu m-a câştigat
1. 
O, Dumnezeu m-a câştigat!
Acum văd scopu-I, desluşit:
De ce-a trimis El pe Hristos,
Ce, pentru mine, a trăit.
Refren
Mi-a arătat cum să trăiesc
Şi a murit în locul meu.
Întreaga-mi viață I-o predau,
Să fiu al Său, să fiu al Său.
2. 
Jertfind şi eu acum cu El
Pe-al suferinței drum al Său,
Primesc din bucuria Sa
Şi pace de la Dumnezeu.
3. 
Prin bezna lumii de aici,
Doar El mă va călăuzi.
Îl voi urma pân’ la sfârşit;
El ştie drumul, zi de zi.
author†→ Mrs. Rene Beattie
composer†→ J. M. Black
composer→ J. M. Black
meter→ 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 (L.M.D.)
pitch→ E♭₄
topic→ Supunere
HON87→ 91
keysig→ A♭
timesig→ 3/4
]]>
20160428T212813Z 20160428T212813Z
67: Lasă-L a te lucra
pian midi melodia midi
67: Lasă-L a te lucra
1. 
„Stai liniştit şi lasă-L
În totu-a te lucra!“
O, Doamne, fii Olarul,
Eu, lutu,-n mâna Ta!
Refren
O, mă lucrează cum vei vrea!
Stau liniştit în mâna Ta.
2. 
În mâna Ta-i odihnă–
Acolo vreau să stau.
Înmoaie-mă şi fă-mă
Bun pentru planul Tău!
3. 
Divina-Ți măiestrie
Alungă teama mea;
Noi lecții-mi vei deschide,
Supus în mâna Ta.
4. 
Imprimă-Ți chipu-n mine,
Al Tău model sublim,
Să vadă alții-n mine
Frumosu-Ți chip divin!
author→ Ada R. Habershon
composer†→ F. S. Turney
composer→ F. S. Turney
meter→ 7, 6, 7, 6, 8, 8
pitch→ G₄
topic→ Supunere
HON87→ 88
keysig→ E♭
timesig→ 3/2
]]>
20160428T212812Z 20160428T212812Z
68: Ia-ți crucea
pian midi melodia midi
68: Ia-ți crucea
1. 
„Ia-ți crucea şi urmează-Mă!“–
A spus Mântuitorul tău–
„Leapădă lumea, voia ta,
De vrei să fii ucenicul Meu!“
2. 
Ia-ți crucea, iar povara ei
Să nu-ți doboare inima,
Căci brațul Lui te va purta–
Sprijin, putere, El îți va da!
3. 
Ia-ți crucea, nu te ruşina
Şi nu fi, de mândrie, plin!
Crucea, El pentru tine-a dus,
Să te salveze din veşnic chin.
4. 
Ia-ți crucea şi,-n puterea Lui,
Mergi curajos şi liniştit,
Ca să ajungi acasă, sus,
Când, prin El, moartea ai biruit!
author→ Charles W. Everest
composer†→ H. Baker
composer→ H. Baker
meter→ 8, 8, 8, 9
pitch→ A₄
topic→ Supunere
HON87→ 96
keysig→ F
timesig→ 3/2
]]>
20160428T212811Z 20160428T212811Z
69: Glasul lui Isus auzi-l
pian midi melodia midi
69: Glasul lui Isus auzi-l
1. 
Glasul lui Isus auzi-l,
Suflete trudit!
Pentru tine a trăit El,
Crucea-a suferit.
Refren
O, auzi-L, nu te-ndepărta!
Lui, dă-ți inima şi viața
Pentru-a-L asculta!
2. 
Te-ai întors ades’ spre surse
De plăceri lumeşti,
Tot sperând că,-acolo setea,
O să-ți linişteşti.
3. 
O, n-asculți pe-Acest Prieten
Bun, desăvârşit?–
El te va păzi în lume
Până la sfârşit.
4. 
De-I dai inima,-ntorcând-o
Dinspre-orice păcat,
El cu Duhul te va unge,
Să-L ai ne-ncetat.
author†→ James Jardine
composer†→ W. H. Doane
composer→ W. H. Doane
meter→ 8, 5, 8, 5, 9, 8, 5
pitch→ C₅
topic→ Supunere
HON87→ 127
keysig→ A♭
timesig→ 4/4
]]>
20160428T212810Z 20160428T212810Z
70: Dumnezeu vrea să te facă
pian midi melodia midi
70: Dumnezeu vrea să te facă
1. 
Dumnezeu vrea să te facă
Chiar ca Sfântul Său, acum,
Ca să-I oglindeşti mărirea,
Cât alergi pe-acest scurt drum.
Duhu’-umil, supus, păstrează-ți,
Sub tăria mâinii-I stând,
Răbdător, ferm, împlinindu-I
Orice ne-nsemnat cuvânt!
2. 
Fericit, voios, slujindu-I,
De-a Sa dragoste umplut,
Una-n inimă, duh, minte,
Dă-I controlul absolut!
Ca-al Său Fiu, El te va face;
Că-ar putea, nu te-ndoi!
Fă să-ți tacă gânduri, logici,
Voii Lui, supus să fii!
3. 
O, ascultă-L fără murmur,
Nu te-ntoarce, nu-oscila!
Când te vei trezi-n al Său chip,
Mulțumit vei triumfa.
Lasă-L liber să creeze,
Sfânta-I operă-a sfârşi,
Chipul preaiubitului Fiu
Să Şi-l poată El privi!
author†→ Sam Jones
composer†→ Don Puffalt
meter→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
pitch→ A₄
topic→ Supunere
altspell→ Duhu’umil - vezi strofa 1, vs 5
HON87→ 92
keysig→ F
timesig→ 3/4
]]>
20160428T212809Z 20160428T212809Z
71: Tot mai aproape
pian midi melodia midi
71: Tot mai aproape
1. 
Tot mai aproape de sânul Tău,
Vreau, şi la bine, să fiu, şi la rău.
Brațul Tău mi-este scut păzitor,
O, Tu, al lumii blând Mântuitor!
O, Tu, al lumii blând Mântuitor!
2. 
Tot mai aproape, cu-un duh supus;
N-am altă jertfă s-aduc la Isus;
Numai un cuget plin de păcat,
Eu Ți-l aduc, spre a-l face curat.
Eu Ți-l aduc, spre a-l face curat.
3. 
Tot mai aproape, să fiu al Tău;
Lepăd păcatul cu tot ce-are rău:
Pompa, mândria, ochiu-nrăit;
Vreau pe Isus, doar pe Cel răstignit.
Vreau pe Isus, doar pe Cel răstignit.
4. 
Tot mai aproape, cât mai trăiesc,
Până-ncercarea şi lupta sfârşesc;
Vom fi atunci alături mereu,
Eu şi cu Tine, Isus, Domnul meu!
Eu şi cu Tine, Isus, Domnul meu!
author→ Mrs. C. H. Morris
composer→ Mrs. C. H. Morris
meter→ 9, 10, 9, 10, 10
pitch→ F₄
topic→ Supunere
tune→ Nearer
HON87→ 125
keysig→ D♭
timesig→ 4/4
]]>
20160428T212808Z 20160428T212808Z
72: Însetat om, El te cheamă
pian midi melodia midi
72: Însetat om, El te cheamă
1. 
Cauți tu, în zorii vieții,
Surse de plăceri lumeşti?
Nu ți-e inima-obosită,
Când mereu te-nveseleşti?
Bucuria-aici e scurtă,
Şi dureri ascunde-n ea;
Bea, o, tinere,-apă vie,
Şi-n veci nu vei înseta!
Refren
Însetat om, El te cheamă,
Seci plăceri, a le lăsa!
Apă vie îți va da El
Şi-n veci nu vei înseta.
2. 
Cauți, ca samariteanca,
Obosit la-al zilei miez,
Ape dezamăgitoare,
Ce te fac iar să-nsetezi,
Când, blând, Domnu-aşteaptă-atâta,
Pure bucurii să-ți dea?
Apă vie îți va da El,
Şi-n veci nu vei înseta.
3. 
Printre umbre,-n seara vieții,
Când se-anunță noaptea grea,
Timpu-i scurt, mai cauți surse
Ce,-n curând le vei lăsa?
Blând, Mântuitorul cheamă,
Viață veşnică să-ți dea;
„Eu te voi salva,“ şopteşte–
În veci nu vei înseta.
author†→ Jack Annand
composer→ C. D. Tillman
meter→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
pitch→ C₅
topic→ Nevoia sufletului
HON87→ 123
keysig→ A♭
timesig→ 3/4
]]>
20160428T212807Z 20160428T212807Z
73: Nevoie am mereu
pian midi melodia midi
73: Nevoie am mereu
1. 
Nevoie am mereu
De Tine, Domnul meu!
Doar glasul Tău divin
M-alină pe deplin.
Refren
Nevoie am de Tine–
Rămâi mereu cu mine!
Al Tău braț mă susține;
La Tine eu vin.
2. 
Ce mult îmi trebuieşti–
Să nu mă părăseşti!
De Tine, când m-ating,
Ispite nu mă-nving.
3. 
Cu mine vreau să fii,
Şi-n greu, şi-n bucurii,
Căci, fără Tine, sunt
Un nor purtat de vânt.
4. 
O, fă-m-al Tău să fiu,
Doar voia Ta să ştiu,
Ca,-n viață, să-mplinesc
Al Tău Cuvânt ceresc!
author→ Annie S. Hawks
composer→ R. Lowry
meter→ 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 5
pitch→ A♭₄
topic→ Nevoia sufletului
tune→ Need
HON87→ 124
keysig→ A♭
timesig→ 3/4
]]>
20160428T212806Z 20160428T212806Z
74: Acasă te cheamă Hristos
pian midi melodia midi
74: Acasă te cheamă Hristos
1. 
El te cheamă acasă, doreşti să-L asculți?
Tu, departe de staul, te duci,
Către apele râului morții adânci,
Ce curg mohorâte şi reci.
Refren
Acasă te cheamă Hristos;
Acolo eşti mult aşteptat.
El viața Şi-a dat pentru-a te salva
Din chinul amar, disperat.
2. 
Sunt pericole mari pe cărarea ce-o mergi,
Fără sorți să scapi inima ta.
O, întoarce-te-acum să-L asculți, cât mai poți!
Păstorul te ia-n grija Sa.
3. 
El va lua întunericul ce te-a cuprins
Şi se-afundă cu cât tu păşeşti;
Toată vina trecutului ți-o va ierta,
Ca dragostea Sa s-o cunoşti.
4. 
Vino-acum spre-alinarea şi-odihna-n Hristos,
Să n-ajungi fără El la sfârşit!
Nu rămâne afară, căci sufletu-ți pierzi!
O, prețul, ți l-ai socotit?
author†→ Sam Jones
composer→ J. E. French
meter→ 12, 9, 12, 8, 8, 8, 10, 8
pitch→ E♭₄
topic→ Nevoia sufletului
HON87→ 121
keysig→ A♭
timesig→ 6/8
]]>
20160428T212805Z 20160428T212805Z
75: Eşti încă fără pace?
pian midi melodia midi
75: Eşti încă fără pace?
1. 
Eşti fără pace-n suflet
Şi-n inimă-ntristat?
Nu ai nicio nădejde,
Te simți împovărat?
Refren
O, de-ai urma pe Domnul,
Cu drag şi-ncrezător,
Te-ar însoți prin viață,
Atunci, un ajutor!
2. 
Nu ştii ce e cu tine,
Luptând cu-al tău păcat?
Nu poți găsi odihnă,
Mereu eşti agitat?
3. 
Te-ntrebi ce-i adevărul,
Căci eşti ne-ncrezător?
O, cere claritate
La Cel ce-i adevăr!
4. 
La El, doar, este pace,
În El e mângâiat
Cel ce-i bolnav, sărac,
Obosit şi-ngrijorat.
author→ anonim
composer→ Jakob Hoff
meter→ 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6
pitch→ E♭₄
topic→ Nevoia sufletului
Lieder93→ 69
keysig→ A♭
timesig→ 4/4
]]>
20160428T212804Z 20160428T212804Z
76: O, ce-ți foloseşte?
pian midi melodia midi
76: O, ce-ți foloseşte?
1. 
Viața trăim doar o dată,
Lucru solemn, de gândit;
Drumu-n curând ni se-ncheie,
Lupta-n curând ia sfârşit.
Refren
O, ce-ți foloseşte,
Totul aici, de-ai primi?
Sufletul, dacă-ți vei pierde,
Totu,-n zadar, îți va fi.
2. 
Viața, ca floarea frumoasă,
Iute se va ofili;
Slava-i măreață apune
Ca bucuria de-o zi.
3. 
Dacă poveri te apasă,
Viața,-n zadar, de o vezi,
Domnu-a promis să te scape
Dacă-n favoarea-I cedezi.
4. 
Vrei să alegi ascultarea,
Tot ce-i al tău, Lui predând?
Dacă Îl faci Domn în viață,
El te salvează, tronând.
author†→ James Jardine
composer→ J. R. Sweney
meter→ 8, 7, 8, 7, 6, 7, 8, 7
pitch→ G₄
topic→ Timpul şi Veşnicia
HON87→ 99
keysig→ G
timesig→ 6/8
]]>
20160428T212803Z 20160428T212803Z
77: Numai o viață
pian midi melodia midi
77: Numai o viață
1. 
Numai o viață, şi ce iute trece!
Scenele lumii-apar şi se-ofilesc.
Beți de huzur şi-n pofte egoiste,
Mulți, viața scumpă,-aşa îşi risipesc.
2. 
Numai o viață! Cum sfârşim noi drumul,
Căci el îndată ne va fi-ncheiat?
N-o risipi, căci nu este a noastră!
Comoara ei doar ni s-a-mprumutat.
3. 
Numai o viață– câțiva ani de slujbă!
O, te trezeşte, nu fi neatent!
Nevoia-i mare,-n juru-ți pier atâția;
Dă-ți pentru Domnul timpul pe pământ!
4. 
Numai o viață! Robi ai Săi pe-acest drum,
O, mai trudiți, chiar dacă e pietros,
Căci coasta-abruptă-a muntelui conduce
Sus, la odihnă,-acasă cu Hristos!
author†→ Mary McGregor
meter→ 11, 10, 11, 10
pitch→ A♭₄
topic→ Timpul şi Veşnicia
HON87→ 101
keysig→ D♭
timesig→ 2/4
]]>
20160428T212802Z 20160428T212802Z
78: Timpul trece-aşa de iute
pian midi melodia midi
78: Timpul trece-aşa de iute
1. 
Timpul trece-aşa de iute!
Zile, ani, se scurg pe rând...
Foloseşte orice clipă,
Că-ai să mori şi tu-n curând!
Clipa vieții-ndată piere;
Nu va reveni nicicând.
Nu-ți da nobilele forțe
În comori de pe pământ!
Refren
Aur veşnic să îți cumperi,
Haine albe,-mpărăteşti!
Cu-ochii unşi, bogat şi vrednic,
În lumină să păşeşti!
2. 
Timpul ne-ncetat goneşte;
Nimeni nu îl poate-opri.
Ale vieții umbre dese,
Noaptea,-ndată vor vesti.
O, te scoală,-ncepe lucrul!
Să-ți procuri, cât este zi,
Un câştig neros de molii,
Ce nu poate rugini!
3. 
Dumnezeu vrea cu ardoare,
Chipul lui Isus, să-ți dea;
Vezi să nu-ntristezi pe Duhul,
Şi să strici lucrarea Sa!
În Isus e adevărul;
Stai smerit ’naintea Sa!
Jugul Său să-l iei asupra-ți,
Şi odihnă vei avea!
author†→ Sam Jones
composer→ C. D. Tillman
meter→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
pitch→ C₅
topic→ Timpul şi Veşnicia
HON87→ 103
keysig→ A♭
timesig→ 3/4
]]>
20160428T212801Z 20160428T212801Z
79: Trec anii ca un vis
pian midi melodia midi
79: Trec anii ca un vis
1. 
Trec anii ca un vis,
Dar scumpă-i orice zi.
Deşi aici părem stabili,
De timp, noi luați vom fi.
Refren
Viața trece-n zbor;
Luați vom fi, curând.
Mulți pe-aici s-au perindat,
Aici nerămânând.
2. 
Fragil e-al vieții fir,
La tineri şi bătrâni.
Prin tragedii, cad mulți, ce cred
Că sunt, pe ei, stăpâni.
3. 
Cum să mai stăm pasivi
Şi,-n tihnă, să dormim,
Orbi față de ce noi vedem
Şi surzi la ce-auzim?
4. 
O, Domnu-ncearcă-n har
Pe toți a ne trezi,
Căci timpu-i prețios, trecând!
Curând se va sfârşi.
author†→ Jack Craig
composer→ Ira D. Sankey
meter→ 6, 6, 8, 6, 5, 5, 7, 6
pitch→ A₄
topic→ Timpul şi Veşnicia
HON87→ 104
keysig→ D
timesig→ 3/4
]]>
20160428T212800Z 20160428T212800Z
80: Ziua scurtă-a vieții
pian midi melodia midi
80: Ziua scurtă-a vieții
1. 
Evanghelia cea sfântă
Mi-este cânt ceresc, iubit;
Slavă lui Isus de-a pururi,
Căci iubirea-I m-a-ntregit!
Refren
Ziua scurtă-a vieții trece–
Pe Cel drag Îl vom vedea;
Pururi părtăşie sfântă,
Sus, la Tatăl, vom avea.
2. 
Când ți-umbresc nori negri calea,
La Calvar priveşte iar!
Fiul sfânt, de bunăvoie,
Pentru noi S-a dat, prin har.
3. 
Să riscăm lăsând pe mâine
Ce ne-a dat azi a lucra?
La sfârşit nu se mai poate
Cumpăra şi-mprumuta.
4. 
Cărțile se vor deschide–
Viața clar ne-o vom vedea;
Chiar de mergem împreună,
Singuri vom sta-n fața Sa.
author†→ Kenneth Dissmore
composer→ Elsie Ahlwen
meter→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
pitch→ B₄
topic→ Timpul şi Veşnicia
HON87→ 105
keysig→ G
timesig→ 4/4
]]>
20160428T212759Z 20160428T212759Z
81: Noi ne veştejim
pian midi melodia midi
81: Noi ne veştejim
1. 
Noi ne veştejim ca o floare,
Care, ieri de-abia, a înflorit.
O, ce mulți trec, oră de oră!
Drumul lor, de mormânt e-acoperit.
Refren
Noi ne trecem; niciodată
Nu călcăm din nou pe unde-am fost.
O, ce trist să vezi cum atâția,
Viața-ntreagă,-şi consumă fără rost!
2. 
Zilele ne trec ca o umbră;
Valea morții în curând păşim.
Slava lumii ține o clipă;
Ne dispare când noi n-o să mai fim.
3. 
Aminteşte-ți din tinerețe
Că-anii risipiți nu mai revin!
Noi plutim pe-al timpului fluviu;
În curând, țărmul celălalt păşim.
4. 
Printre nori, priveşte la Domnul!
Pentru tine-a mers El prin calvar
Singur, obosit, în tăcere;
Oare, dragostea Sa-ți va fi-n zadar?
author†→ James Jardine
composer†→ Mary Naline
meter→ 9, 9, 9, 10, 8, 9, 9, 10
pitch→ C₅
topic→ Timpul şi Veşnicia
HON87→ 97
keysig→ F
timesig→ 4/4
]]>
20160428T212758Z 20160428T212758Z
82: Paginile vieții
pian midi melodia midi
82: Paginile vieții
1. 
Când se-ntorc ale vieții pagini
Şi tăcute trec neobservat,
Să ne-oprim lângă Mântuitorul
Pentru sfatu-I blând şi-adevărat!
Refren
De-am şti ca atunci când viața-a trecut,
N-am obosi să-mplinim voia Sa,
N-am ignora nici premiul ceresc,
Ce ne aşteaptă a-l lua.
2. 
Cu-orice pas, mai aproape suntem
De sfârşitul de mers efemer;
Cântărind acest gând, mi-aminteşte
Că noi suntem în drum către cer.
3. 
Jos, în valea de ezitare,
O, ce mulți, zăbovind, au murit,
Mântuirea părând că-i prea scumpă,
Drumul fi’nd pentru ei prea smerit!
4. 
Cu-orice zi, mai aproape suntem
Să-L vedem pe-Împăratul slăvit.
Pentru toți cei ce cred, El întinde
Al Său sceptru cu un bun venit.
author†→ Kenneth Dissmore
composer→ C. E. Pollock
meter→ 9, 9, 10, 9, 10, 10, 9, 7
pitch→ C♯₄
topic→ Timpul şi Veşnicia
HON87→ 106
keysig→ A
timesig→ 6/8
]]>
20160428T212757Z 20160428T212757Z
83: M-am plimbat peste tot
pian midi melodia midi
83: M-am plimbat peste tot
1. 
M-am plimbat peste tot pământul,
Şi e mare şi-ncântător.
Totuşi, sunt răscolit de dorul
După alt țărm, netrecător.
2. 
Am văzut pretutindeni oameni
Frământați, căutând mereu,
Agitați şi-obosiți de umblet,
Viața-ntreagă muncind din greu.
3. 
Ei se-ndreaptă spre căi greşite,
După slavă, iubire, sorți,
Şi se-ntorc cu-ale lor păcate,
Rămânând nesatisfăcuți.
4. 
O, să ştii că există-odihnă
Pentru sufletu-ndurerat!
Du mesajul în toată lumea
Că,-n Isus, va fi vindecat!
5. 
Jugul blând ce Isus ne-oferă
Şi uşoara povară-a Sa
Dau odihna ce ți-ai dorit-o,
Căutând, toată viața ta.
composer†→ anonim
meter→ 9, 8, 9, 8
pitch→ F₄
topic→ Păstorul, Oile şi Pacea
Lieder93→ 63
keysig→ B♭
timesig→ 4/4
]]>
20160428T212756Z 20160428T212756Z
84: Mai am şi alte oi
pian midi melodia midi
84: Mai am şi alte oi
1. 
Şi-alte oi mai am în lume,
Triste,-n beznă rătăcind,
De-a Mea dragoste străine,
Fără staul, suferind.
Prin pustiul munte jalnic,
Deprimant, le-am auzit
Strigătul de deznădejde,
Jos în văi, la asfințit.
Refren
Oi dragi ale Mele,
Cât mai rătăciți?!
O, Păstoru-acas’ vă cheamă:
„Eu vă duc, veniți!“
2. 
Risipite în pustie,
Prin deşert orbecăiesc.
Trebui’ să le-aduc acasă;
Mă grăbesc să le găsesc,
Să le port pe ai Mei umeri
Şi pe miei la sân să-i duc,
Iar picioarele-ostenite,
Spre odihnă să le-aduc.
3. 
Spre păşuni verzi şi bogate,
La-al Meu glas, Mă vor urma,
Iar la-amiază le voi duce,
Ape limpezi, ca să bea;
Chiar de trec prin văi şi umbră,
Fără teamă vor păşi,
Căci vor şti că sunt aproape,
Şi,-al Meu glas, vor auzi.
author†→ Jack Annand
composer→ H. Booth
meter→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 6, 5, 8, 5
pitch→ B♭₄
topic→ Păstorul, Oile şi Pacea
HON87→ 115
keysig→ E♭
timesig→ 4/4
]]>
20160428T212755Z 20160428T212755Z
85: Păstorul te cheamă
pian midi melodia midi
85: Păstorul te cheamă
1. 
Păstorul te cheamă cu glasu-I divin
Să-ți dea bogății mari, cereşti.
De ce rătăceşti prin pustiu de păcat?
Pace,-odihnă, în staul găseşti.
Refren
Liniştit te-odihneşti;
Pace,-odihnă, în staul găseşti.
2. 
Plăceri de păcat, cât de repede trec–
O clipă, şi-apoi vor pieri!
Al cerului aur pe veci va dura;
Vrei să vii, vrei, în staul, să vii?
3. 
Ascultă, Păstorul te cheamă din nou!
Tu,-n foame şi frig, pieri pe drum.
Nu-i foamete-n El, pâine e din belşug,
Intră, intră în staul acum!
author†→ Sam Jones
composer→ P. P. Bliss
meter→ 11, 8, 11, 9, 6, 9
pitch→ G₄
topic→ Păstorul, Oile şi Pacea
HON87→ 116
keysig→ C
timesig→ 4/4
]]>
20160428T212754Z 20160428T212754Z
86: Cu inima-ntristată
pian midi melodia midi
86: Cu inima-ntristată
1. 
Cu inima-ntristată
Şi sufletu-obosit,
Adânc în întuneric,
Tot timpu-am rătăcit;
Păcatul mă legase,
Scăpare nu vedeam.
În mare-amărăciune,
Lumină, pace, vream.
Refren
Mă bucur că, pe Domnul,
Acum L-am cunoscut.
Cu pace şi speranță,
El viața mi-a umplut.
2. 
Crezând că-mi umplu lipsa,
Plăceri lumeşti gustam,
Dar, înşelat de ele,
Tot mai mâhnit umblam;
Simțeam că viața-i goală,
Un nesfârşit eşec,
Plăcerea ei lăsându-mi
Un gust amar şi sec.
3. 
Când bezna se-adâncise,
Speranța dispărând,
De-odat-aud pe Domnul,
El chiar atunci trecând;
Blând, El mi-a zis în şoaptă:
„Pe cruce M-am jertfit,
Purtându-ți vina-ntreagă,
Să fii tu izbăvit!“
author†→ Sam Jones
composer→ Mrs. J. G. Wilson
meter→ 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6
pitch→ D₄
topic→ Bucurie şi mulțumire
HON87→ 107
keysig→ G
timesig→ 6/8
]]>
20160428T212753Z 20160428T212753Z
87: Se merită lui Isus a sluji
pian midi melodia midi
87: Se merită lui Isus a sluji
1. 
Se merită, numai lui Isus, a sluji;
De facem ce spune El, cu noi El va fi.
Nimic care satisface,-n lume, nu găsim,
Dar pace şi mulțumire-avem, când Lui slujim.
2. 
Se merită, doar în cer, comori a avea;
Acolo rugina nu le poate strica
Şi hoții nu pot să intre, pentru-a jefui;
În Domnul e siguranță,-acum şi-n veşnicii.
3. 
Se merită, totul, lui Isus, a jertfi,
Să fim cheltuiți, în totu-a ne cheltui,
S-alegem acele lucruri ce-s plăcute Lui,
Făcând partea noastră-aici, spre slava Domnului.
4. 
Se merită, zilnic, pentru El să murim,
Să-L facem stăpânul vieții ce o primim,
Căci, cum o să fie, când în fața Lui vom sta?
Vom fi, oare, pregătiți, pe Domnul, a-L vedea?
author†→ James Craig
composer→ A. J. Gordon
meter→ 12, 12, 13, 13
pitch→ F₄
topic→ Bucurie şi mulțumire
tune→ Clarendon Street
HON87→ 108
keysig→ F
timesig→ 4/4
]]>
20160428T212752Z 20160428T212752Z
88: Mă satisface numai Domnul meu
pian midi melodia midi
88: Mă satisface numai Domnul meu
1. 
O, Isuse scump, Mântuirea mea,
Doar în Tine eu am găsit
Desfătare, pace şi bucurii,
După care-atât am năzuit!
Refren
Mă satisface numai Domnul meu;
Al Său Nume, doar, eu Îl doresc.
Iubire, pace, viață din belşug,
În Tine, Doamne, eu găsesc!
2. 
După-odihnă, pace, eu am tânjit,
Dar pe Tine nu Te-am dorit.
Când L-am întâlnit, dar, pe Domnul meu,
A Sa dragoste m-a cucerit.
3. 
Multe puțuri sparte am încercat,
Însă apa lor a secat;
Chiar în clipa când m-am plecat să beau,
Aşteptând plângând, m-au înşelat.
4. 
Desfătări pierdute eu am jelit,
Dar de Tine n-am însetat,
Până ce-au primit ochii mei orbi har
Ca să vadă-al Tău chip minunat.
author→ B. E.
composer→ J. McGranahan
meter→ 10, 8, 10, 9, 10, 9, 10, 8
pitch→ C₄
topic→ Bucurie şi mulțumire
HON87→ 109
keysig→ F
timesig→ 4/4
]]>
20160428T212751Z 20160428T212751Z
89: Departe‑n beznă
pian midi melodia midi
89: Departe‑n beznă
1. 
Boala păcatului cumplit,
Viața, mi-a consumat.
În beznă,-afară-am pribegit,
De Tatăl, depărtat.
Refren
Cu drag, Isus S-a-apropiat
Şi-a zis: „Eu, cerul, Mi-am lăsat;
Chiar pentru tine Eu M-am dat;
Vino la Mine-acum!“
2. 
Am plâns, zdrobit sub vina mea,
Şi-atunci m-am întrebat:
„Trist şi captiv, mai pot spera
Să fiu, de El, iertat?“
3. 
Când m-a atins, m-a vindecat,
Şi,-n fața Sa, plângând,
Blânda-I privire-am remarcat,
Teama-mi înlăturând.
4. 
În El, odihna mi-am găsit;
Mi-e tot ce am mai bun.
O, vrei să vii? Vei fi primit:
Domnul te cheamă-acum.
author†→ Sandy Scott
composer→ W. J. Kirkpatrick
meter→ 8, 6, 8, 6, 8, 8, 8, 6
pitch→ G₄
topic→ Bucurie şi mulțumire
HON87→ 110
keysig→ E♭
timesig→ 4/4
]]>
20160428T212750Z 20160428T212750Z
90: Să fiți născuți din nou
pian midi melodia midi
90: Să fiți născuți din nou
1. 
Pe noapte,-un fruntaş, la Isus, a venit,
Să-ntrebe de calea de-a fi mântuit;
Isus a răspuns clar ce vrea Dumnezeu:
„Să fiți născuți din nou.“
Refren
„Să fiți născuți din nou,
Să fiți născuți din nou,
Vă trebuie cu-adevărat“, El a spus,
„Să fiți născuți din nou.“
2. 
Atenție dați la Cuvântul de sus,
Atât de solemn pronunțat de Isus!
Nu-I faceți mesajul să n-aibă ecou–
„Să fiți născuți din nou.“
3. 
Voi, care,-n odihna Sa, vreți să intrați,
Cântând cu cei sfinți cântul celor salvați,
Vă trebuie, pentru a fi mântuiți,
Din nou, născuți să fiți!
author→ William T. Sleeper
composer→ George C. Stebbins
meter→ 11, 11, 11, 6, 6, 6, 11, 6
pitch→ D₄
topic→ Naşterea din nou
HON87→ 118
keysig→ D
timesig→ 6/8
]]>
20160428T212749Z 20160428T212749Z
91: Veniți, pribegi, la Domnul
pian midi melodia midi
91: Veniți, pribegi, la Domnul
1. 
Veniți, pribegi, la Domnul, alt sprijin e-n zadar!
Nădejdi ce-aveți vă-nşală de nu vă naşteți iar.
Vă trebuie izvorul ce face-un duh curat,
Să spele-al vostru cuget de tot ce e păcat.
2. 
Nevoie-i să veniți şi odihna-I s-o aflați,
Crezând în bunătatea-I, de sânu-I rezemați.
Nevoie-aveți de glasu-I, „În pace mergi!“, şoptind,
Să stingă-n voi furtuna, sfârşitu-i poruncind.
3. 
Vă trebuie puterea-I de-a vă păstra mereu,
Păzindu-vă-n ispite,-ntăriți prin brațul Său.
Vă trebuie iubirea-I şi-acest Prieten bun
Să vă călăuzească, mergând cu voi pe drum.
4. 
În frică şi-ndoieli, deci, la El vreți să veniți?
El vrea să vă salveze, nu sunteți izgoniți.
Cu pocăință-adâncă, ’naintea Sa venind,
Isus vă dă salvarea-I, trecutu-ntreg iertând.
author→ Horace E. Govan
composer→ G. J. Webb
meter→ 13, 13, 13, 13
pitch→ F₄
topic→ Naşterea din nou
tune→ Webb
HON87→ 119
keysig→ B♭
timesig→ 4/4
]]>
20160428T212748Z 20160428T212748Z
92: Învață-mă să-aleg
pian midi melodia midi
92: Învață-mă să-aleg
1. 
O, Doamne,-nvață-mă s-aleg,
Căci mii de-alegeri stau în drum!
În toate văd câte-un destin;
Ajută-mi Tu s-aleg ce-i bun!
Tu-n tinerețe ai ales,
Şi, orice-acum m-ar ispiti,
Pe Tine însutit s-a pus;
De ce la Tine n-aş veni?
Refren
Isuse,-nvață-mă s-aleg!
De-alegeri, zi-mi al Tău Cuvânt,
S-aleg cum aş alege când
Timp şi anotimpuri nu mai sunt!
2. 
O, Doamne,-nvață-mă s-aleg,
Căci sunt doar un copil firav,
Pus într-o lume de mister,
Cu-ntunecimi lovind mârşav!
Tot ce în lume-i înălțat,
Cu-nşelătoare bucurii,
Tu, Tânăr nobil, ai lăsat!
Ca Tine vreau şi eu a fi.
3. 
O, Doamne,-nvață-mă s-aleg!
Mă bucur că Tu înțelegi
A tinereții luptă grea,
Ce curse străjuiesc când mergi;
Şi, chiar de nu-nțeleg acum,
Voi şti, când totu-i terminat,
De ce-ai cerut al crucii drum
Şi calea-ngustă de-alergat.
author†→ Mrs. Elma Milton
composer→ T. F. Westendorf
meter→ 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9
pitch→ C₄
topic→ Alegeri
HON87→ 130
keysig→ F
timesig→ 4/4
]]>
20160428T212747Z 20160428T212747Z
93: Cu Isus merg
pian midi melodia midi
93: Cu Isus merg
1. 
Cu Isus merg– El mă cheamă;
Lume, nu mă-mpiedica,
Nu m-ademeni cu pofte!
Sufletu-mi vrea a-L urma.
Refren
Prețuind mai mult ocara-I
Ca al lumii farmec, țel,
Cu Isus merg– El mă cheamă,
Ies din tabără la El.
2. 
Cu Isus merg– El mă cheamă;
Glasu-I blând l-aud şoptind,
Bucurie-n suflet dându-mi,
Toată teama-mi izgonind.
3. 
Cu Isus merg– El mă cheamă,
Ies să port ocara Lui.
El îmi e Lumina Vieții
Ce nimic n-o va umbri.
4. 
Nu dormi, căci El te cheamă!
Scoală-te, ia-ți candela,
Cu-untdelemnul Său ți-o umple,
Ieşi din tabără,-a-L urma!
author†→ Sam Jones
composer→ Grant Colfax Tullar
meter→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
pitch→ F₄
topic→ Alegeri
tune→ Vision
HON87→ 131
keysig→ B♭
timesig→ 4/4
]]>
20160428T212746Z 20160428T212746Z
94: Fără de Hristos
pian midi melodia midi
94: Fără de Hristos
1. 
Fără de Hristos în lume,
O, oare cum ar fi?–
Ca o navă fără cârmă,
Când pe mare-s vijelii.
Refren
Fără El– Mântuitorul,
Fără țel şi adăpost,
Cine şi-ar permite moartea
Gol în viață, fără rost?
2. 
Fără de Hristos în lume,
Drumul e-ntunecos.
Fără El, nu e lumină,
Cerul zilei e noros.
3. 
Fără de Hristos pe mare,
Drumul va fi cețos,
Nori se vor stârni-n furtună;
O, aleargă la Hristos!
4. 
Nu fi fără El în lume!
Dă-I astăzi inima,
Să n-ajungi ca El să spună:
„Pleacă dinaintea Mea!“
author→ Robert Beveridge and Frank Davis
composer→ F. M. Davis
meter→ 8, 6, 8, 7, 8, 7, 8, 7
pitch→ F₄
topic→ Moartea şi Judecata
HON87→ 137
keysig→ D♭
timesig→ 4/4
]]>
20160428T212745Z 20160428T212745Z
95: O, când va intra Domnul
pian midi melodia midi
95: O, când va intra Domnul
1. 
De Împărat, la ospăț, chemați,
Poate-ntre-ai Săi oaspeți aşezați,
Cum vom fi oare considerați
Când El va intra?
Refren
O, când va intra Domnul,
Cum vom fi găsiți?
Când Împăratul va intra,
Cum vom fi găsiți?
2. 
Cununi pe capul, de spini, rănit,
Cel ce-a murit pentru toți– slăvit,
O, ce tablou nemaiîntâlnit,–
Când El va intra.
3. 
Cu drag, pe toți, El îi va privi,
Ce,-n haina nunții,-mbrăcați, vor fi;
O, de-am putea, proba, reuşi,
Când El va intra!
4. 
Vai de aceia necugetați!
O, cum vor plânge cei înşelați,
Fără scăpare şi disperați,
Când El va intra!
author→ J. Landor
composer→ E. Lorenz
meter→ 9, 9, 9, 5, 7, 5, 8, 5
pitch→ B♭₄
topic→ Moartea şi Judecata
HON87→ 138
keysig→ E♭
timesig→ 4/4
]]>
20160428T212744Z 20160428T212744Z
96: Cine aşteaptă la uşă?
pian midi melodia midi
96: Cine aşteaptă la uşă?
1. 
Cine aşteaptă la uşă,
Blând, răbdător, iubind,
Cu-o voce caldă, aleasă,
Ca să-I deschid, rugând?
Refren
Blândă Îi e chemarea:
„Deschide-Mi uşa ta!
Dacă-Mi asculți implorarea,
Cu tine Eu voi sta.“
2. 
Afară stă singuratic;
Eu, singur stau, la fel.
De zăbovesc uşuratic,
Oare, nu pleacă El?
3. 
Grele sunt orele scurse...
El încă bate-acum.
Cum poți răbda, o, Isuse,
Tot aşteptând în drum?
4. 
Uşă a inimii-atinse,
Deschisă larg să-mi fii!
Chiar de va fi să mă mustre,
Cu El voi locui.
author→ Mary B. C. Slade
composer→ Asa B. Everett
meter→ 8, 6, 8, 6, 7, 6, 8, 6
pitch→ A₄
topic→ Uşa inimii
tune→ Alberta
keysig→ F
timesig→ 4/4
]]>
20160428T212743Z 20160428T212743Z
97: Ai loc pentru Domnul vieții?
pian midi melodia midi
97: Ai loc pentru Domnul vieții?
1. 
Ai loc pentru Domnul vieții–
Cel ce vina ți-a purtat?
El aşteaptă-n fața uşii;
Nu-I simți Duhu-ndurerat?
Refren
Inima larg I-o deschide!
Vrea să intre-n ea Isus.
O, pofteşte-L cât e vreme:
Lui să-I fii, pe veci, supus!
2. 
Pentru poftele deşarte,
Loc în inimă-ai lăsat...
Însă n-ai loc pentru-Acela
Care,-n locul tău, S-a dat?
3. 
Ai timp pentru Domnul slavei?
El imploră să I-l dai...
Foloseşte ceasu-acesta–
Mâine, poate, nu-l mai ai!
4. 
Loc şi timp să-I dai în viață,
Azi, cât eşti sub mila Sa!
În curând te cheamă moartea,
Şi El nu va mai pleda.
author→ Daniel W. Whittle
composer→ C. C. Williams
meter→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
pitch→ F₄
topic→ Uşa inimii
tune→ Room for Jesus
HON87→ 139
keysig→ B♭
timesig→ 4/4
]]>
20160428T212742Z 20160428T212742Z
98: Acum, pe cât eşti tânăr
pian midi melodia midi
98: Acum, pe cât eşti tânăr
1. 
Acum, pe cât eşti tânăr, Isus te vrea al Său,
Ca,-n duh şi-n adevăr, de-acum, să I te-nchini mereu.
Refren
O,-ntoarce-te de la păcat,
Să-nveți să faci doar voia Sa!
Părăseşte lumea, şi-ai să vezi
Că,-n El, totul vei avea!
2. 
Mântuitorul bate– deschide-I inima!
El S-a jertfit pe cruce ca să spele vina ta.
3. 
Isus vorbeşte-acum– o, ascultă-al Său apel!
Vei câştiga pe veci de-L vei alege azi pe El.
4. 
O, Domnul trece-acum! cum primeşti mesajul Său?
Căci ce alegi acum decide-n veci destinul tău.
author†→ Mrs. Rene Beattie
composer→ necunoscut
meter→ 13, 14, 8, 8, 9, 7
pitch→ B♭₄
topic→ Uşa inimii
HON51m→ 77
HON87l→ 140
keysig→ E♭
timesig→ 4/4
]]>
20160428T212741Z 20160428T212741Z
99: Păstorul mi-a vorbit
pian midi melodia midi
99: Păstorul mi-a vorbit
1. 
Păstorul mi-a vorbit
În duhu-mi tulburat;
Acum vreau să mă depărtez
De tot ce e păcat.
Refren
O, primeşte-mă!
Ție mă predau,
Harul, viața, dragostea,
Să Ți le port eu vreau.
2. 
Întreaga-mi viață-Ți dau;
Nimic eu nu rețin.
Odihna staulului vreau
Şi pacea-Ți s-o obțin.
3. 
Păstor blând, credincios,
Iubirea, viața Ta,
Să-nsuflețească viața mea,
Cât lupta va dura!
4. 
Isus mă cheamă blând
Să vin din drumul meu.
Am siguranță-n viața Lui,
Ascuns în Dumnezeu.
author†→ Sam Jones
composer→ Ira D. Sankey
meter→ 6, 6, 8, 6, 5, 5, 7, 6
pitch→ A₄
topic→ Chemarea lui Dumnezeu
HON87→ 145
keysig→ D
timesig→ 3/4
]]>
20160428T212740Z 20160428T212740Z
100: Domnul cheamă
pian midi melodia midi
100: Domnul cheamă
1. 
Domnul cheamă, om pribeag, nu rătăci!
El, spre cer, acasă, vrea a te-nsoți;
Vino, cât imploră, teamă nu avea!
Îți va merge-alături, te va-nviora.
Refren
„O, ce-aş fi avut!“, vei striga, pierdut,
Prea târziu văzând că El a trecut.
Mult a implorat, dar nu L-ai ascultat,
Şi n-ai să mai poți, atunci, fi ajutat.
2. 
Domnul cheamă! Om pribeag, nu vei primi
Mila Sa? Iubirea-I vei batjocori?
Mâna-ntinsă-apucă-I, să n-ajungi gemând,
„O, ce am pierdut!“, tu, veşnic regretând.
3. 
Domnu-aproape-ți câştigase inima,
Când ai tăi ți-au zis: „Vezi că te vom lăsa!“
Ascultându-ți firea,-ndată te-ai temut,
Şi-ai vândut al tău drept de întâi născut.
author†→ Sam Jones
composer→ W. J. Kirkpatrick
meter→ 11, 11, 11, 11, 10, 10, 11, 11
pitch→ A♭₄
topic→ Chemarea lui Dumnezeu
HON87→ 148
keysig→ D♭
timesig→ 4/4
]]>
20160428T212739Z 20160428T212739Z
101: Auzi-L pe Stăpân
pian midi melodia midi
101: Auzi-L pe Stăpân
1. 
Auzi-L pe Stăpân
Şi vino să-L asculți!
Deschisă larg e uşa Sa;
O, intră cât mai poți!
Refren
El te cheamă-acum;
Nu va mai chema.
În curând Se va scula
Să-nchidă uşa Sa.
2. 
Te-aşteaptă-al tău Stăpân
La ape limpezi, vii.
Prieten bun El îți va fi,
Acum şi-n veşnicii.
3. 
Cu drag, El îți va da
Odihna, pacea Sa;
Cu viața Lui te va-mbrăca
Şi,-n ea, te va păstra.
4. 
Păcatu-ți va ierta;
Pe lemn El l-a purtat.
Prin moartea Sa la Golgota,
De vină te-a salvat.
author†→ Sam Jones
composer→ Lewis Hartsough
meter→ 6, 6, 8, 6, 5, 5, 7, 6
pitch→ D₄
topic→ Chemarea lui Dumnezeu
tune→ Welcome Voice
HON87→ 155
keysig→ D
timesig→ 3/4
]]>
20160428T212738Z 20160428T212738Z
102: De-L vrei pe Isus cu tine
pian midi melodia midi
102: De-L vrei pe Isus cu tine
1. 
De-L vrei pe Isus cu tine,
Să-ți predai Lui inima!–
El va locui în tine,
De păcat te va spăla.
Refren
El te cheamă, L-auzi?
Nu te-ntoarce, fii-I supus!
Loc în inimă dă-I,
De El, zilnic, fii condus!
2. 
Inima, Lui ți-o deschide,
Să primeşti Cuvântul Său!
Drumul către cer, atunci vezi
Că-ți va fi deschis mereu.
3. 
De-I închizi acum tu uşa,
Respingând ce El ți-a zis,
Vei afla,-ntristat că, veşnic,
Uşa cerului s-a-nchis.
4. 
O, de ce n-asculți chemarea-I,
Tot trecutul a-ți ierta?
Dă-I Lui viața ta-n slujire,
Şi în cer te va-accepta!
author†→ Tom Holmes
composer→ W. H. Doane
meter→ 8, 7, 8, 7, 6, 7, 6, 7
pitch→ E♭₄
topic→ Chemarea lui Dumnezeu
HON87→ 157
keysig→ A♭
timesig→ 4/4
]]>
20160428T212737Z 20160428T212737Z
103: La picioare-Ți cad
pian midi melodia midi
103: La picioare-Ți cad
1. 
Doar paşii Tăi vreau să-i urmez, Isuse,
Oricât de aspră este Calea Ta,
Chiar când se-ntind ’naintea mea pustiuri!
Nu-mi cere să Te las, paşii Tăi voi urma!
Refren
La picioare-Ți cad, totul Îți predau;
Aş suferi oricât, doar cu Tine să stau!
2. 
Oriunde mergi, voi merge după Tine,
Şi, unde stai, acolo eu voi sta.
Cu-al Tău popor, ocara-Ți am ales-o.
Nu-mi cere să Te las, paşii Tăi voi urma!
3. 
De-acum, El, Domnul, luptă pentru mine;
Nu mă mai tem, căci sunt sub paza Sa,
Deşi aici am parte de-ntristare:
„Nu-mi cere să Te las, paşii Tăi voi urma!“
4. 
Nu mă opri, o, Omule-al durerii!
Nu mă mai dau ’napoi din urma Ta.
O, inima, acum, mi-ai câştigat-o!
Pe veci al Tău rămân, paşii Tăi voi urma.
author†→ Sam Jones
composer→ Mrs. Catherine Booth-Clibborn
meter→ 11, 10, 11, 12, 10, 12
pitch→ A₄
topic→ Chemarea lui Dumnezeu
HON87→ 169
keysig→ D
timesig→ 4/4
]]>
20160428T212736Z 20160428T212736Z
104: Vreau să vin, Doamne
pian midi melodia midi
104: Vreau să vin, Doamne
1. 
Vreau să vin, Doamne, la Tine, acum!
M-ai aşteptat răbdător, mult, să vin.
Dragostea-Ți a-nvins, şi-s gata-a-Ți sluji:
Un duh zdrobit nu vei disprețui.
Refren
Doamne, ia-mă şi fă-mă al Tău!
Sângele-Ți îmi ispăşeşte ce-i rău.
Chiar, înfruntat de vrăjmaşi, de voi fi,
Sigur, prin dragostea-Ți, voi birui.
2. 
Cine vrea,-a Ta-Împărăție,-a primi
Trebuie ca un copil a veni.
Orice mă-mpiedică voi izgoni;
Doamne, smereşte-mă, al Tău a fi!
3. 
Lumea, cu tot ce-are, nu voi primi:
Slavă, plăceri, fală, ce vor pieri,
Căci sunt doar zgură şi nu-mbogățesc;
Ce-a fost câştig, pierderi îmi socotesc.
4. 
Negăsind Calea-Ți, am tot căutat;
Sol de lumină, Satan s-a-arătat.
Numai al Tău drum acum eu doresc;
Pe-unde-ai mers Tu, fă-mă-acum să păşesc!
author†→ Willie Hughes
composer→ W. Macomber
meter→ 10, 10, 10, 10, 9, 10, 10, 10
pitch→ A₄
topic→ Chemarea lui Dumnezeu
HON87→ 161
keysig→ F
timesig→ 6/8
]]>
20160428T212735Z 20160428T212735Z
105: Un singur pas
pian midi melodia midi
105: Un singur pas
1. 
Un singur pas, şi Dumnezeu te-aşteaptă;
Ți-oferă loc, iar tu tot singur eşti...
De ce rămâi nehotărât în poartă?
O, vin’ la El!– de ce mai zăboveşti?
2. 
Un singur pas, şi vei primi iertarea;
Nu te lăsa, de poftă, înşelat!
Răspunde azi, cât timp auzi chemarea,
Şi,-n fața Lui, vei sta, pe veci, curat!
3. 
Un singur pas, să te îndrume Domnul,
Fii liniştit, şi teamă nu avea,
Indiferent ce vine împotrivă,
Căci El e-aproape– vin’, nu ezita!
4. 
Un singur pas– dă-l lui Isus să-l poarte!
Doar un cuvânt, dar, dacă nu-l rosteşti,
Atunci, ce trist va fi când, după moarte,
Pierdut pe veci, tu, fără Domnul, eşti!
author†→ Sandy Scott
composer†→ Mrs. E. M. Anderson
meter→ 11, 10, 11, 10
pitch→ G₄
topic→ Chemarea lui Dumnezeu
HON87→ 164
keysig→ E♭
timesig→ 4/4
]]>
20160428T212734Z 20160428T212734Z
106: Tot nedecis eşti?
pian midi melodia midi
106: Tot nedecis eşti?
1. 
Tot nedecis eşti? vezi starea ta!
Te cheamă Duhul, nu-L întrista!
Vino cât vei putea,
Nu mai tot amâna!
Domnul, în mila Sa,
Har îți va da.
2. 
Tot nedecis eşti? El spune blând:
„Vino la Mine, viața-alegând!
Mâinile Mi-au legat;
Vezi, cuiele-au purtat!
Să fii tu ’liberat,
Eu am murit.“
3. 
Tot nedecis eşti? Timpu-i prea scurt;
O, nu-I respinge haru-oferit!
Ce-ar fi s-auzi aşa:
„Azi viața-ți se va lua“?
Unde-ai să poți scăpa,
Unde-ai să-ajungi?
author→ C. G. Lyne
composer→ P. P. Bliss
meter→ 9, 9, 6, 6, 6, 4
pitch→ B₄
topic→ Chemarea lui Dumnezeu
HON87→ 167
keysig→ G
timesig→ 6/8
]]>
20160428T212733Z 20160428T212733Z
107: Al nostru Răscumpărător
pian midi melodia midi
107: Al nostru Răscumpărător
1. 
Al nostru Răscumpărător,
’Nainte de-a pleca,
Ne-a dat un Ghid, Mângâietor,
Cu noi să stea.
2. 
O influență dulce-având,
Ce-o vrea a-mpărtăşi
Cu cel smerit, în el dorind
A Se-odihni.
3. 
Şi-al Său e glasul, blând sunând,
Fin susur, vânt uşor,
Ce-ntoarce gânduri, temeri luând,
Vorbind de cer.
4. 
Şi orice dar ce-l posedăm,
Şi-izbânzi ce se obțin,
Şi orice gând sfânt ce-l avem,
Lui aparțin.
5. 
O, Duh al harului, divin,
Ne-ajută-n neputinți
Şi fă-Ți în noi locaş, să-Ți fim
Mai vrednici, sfinți!
author→ Harriet Auber
composer→ J. B. Dykes
meter→ 8, 6, 8, 4
pitch→ E♭₄
topic→ Părtăşie
tune→ St. Cuthbert
HON87→ 208
keysig→ E♭
timesig→ 4/4
]]>
20160428T212732Z 20160428T212732Z
108: Deoparte, venim
pian midi melodia midi
108: Deoparte, venim
1. 
Deoparte, din al lumii val, venim–
Vorbeşte-ne!
De-orice ne face, tari în noi, să fim,
O, scapă-ne!
Ştim că mândria-i calea spre-a cădea;
Greşeli în noi, o, fă a ne vedea!
2. 
Ne-arată-a Ta-ndrumare, pas cu pas,
Clar s-auzim,
Ca şi cei din vechime, al Tău glas–
Ce mult dorim!
Adesea fața nu Ți-am căutat,
Şi, de smeritul loc, ne-am depărtat.
3. 
De-orice-i păcat, acum ne pocăim;
O, spală-ne!
În părtăşia-Ți, să umblăm, tânjim:
Ajută-ne!
Tu mult doreşti să-nlături ce-am greşit
Când locu-n Tine nu l-am părăsit.
4. 
Sunt albe holdele, şi-aşteaptă-atâți’–
Cum să mai stăm?
Ce mulți contemplă,-n inimă mâhniți,
Al lumii drum!
Marea nevoie, fă-ne s-o vedem!
Sămânța,-n teamă,-atunci o semănăm.
author†→ Milne Stouffer
composer→ J. B. Dykes
meter→ 10, 4, 10, 4, 10, 10
pitch→ B₄
topic→ Părtăşie
tune→ Lux Benigna
HON51m→ 46
HON87l→ 176
keysig→ G
timesig→ 4/4
]]>
20160428T212731Z 20160428T212731Z
109: Frânge-mi Tu pâinea Ta
pian midi melodia midi
109: Frânge-mi Tu pâinea Ta
1. 
Frânge-mi Tu pâinea Ta, o, Doamne sfânt,
Cum, lângă mare,-acele pâini ai frânt!
Dincolo de ce-i scris, Te urmăresc;
O, viu Cuvânt, pe Tine Te doresc!
2. 
Frânge-mi Tu pâinea Ta, o, Domnul meu,
Ca,-n duh, să-mi fie-ascuns Cuvântul Tău!
Toată gândirea mea să mi-o sfințeşti,
Ca, paşii toți, doar Tu, să-mi stăpâneşti!
3. 
Deschide-al Tău Cuvânt să pot vedea
Claru-Ți mesaj scris simplu-n fața mea!
Cu Tine,-atunci, umblând, în părtăşii,
În mine, chipul Tău gravat va fi.
4. 
Sfințeşte-mi viața Ta, Doamne iubit,
Cum pâinea,-n Galileea, ai sfințit!
Lanțuri, robie,-atunci, se vor sfârşi,
Şi, pacea, totu,-n Tine, voi găsi.
author→ Mary A. Lathbury
composer→ W. F. Sherwin
meter→ 10, 10, 10, 10
pitch→ G₄
topic→ Părtăşie
tune→ Bread of Life
HON87→ 171
keysig→ E♭
timesig→ 4/4
]]>
20160428T212730Z 20160428T212730Z
110: Venim la Tine, Doamne
pian midi melodia midi
110: Venim la Tine, Doamne
1. 
Venim la Tine, Doamne, azi!
Prezența-Ți căutăm.
Vorbeşte Tu şi-ajută-ne,
Smeriți, să ascultăm!
Refren
O, Doamne, azi,
Noi vrem, cu dor curat,
Ca binecuvântarea Ta
Să cadă peste sufletu-nsetat!
2. 
Cu Tine,-atât e de plăcut,
Când grijile-am lăsat
Şi, liniştiți, ne-am aşternut
Sub tronul Tău bogat!
3. 
Nevoie-avem să fim spălați
De orice e păcat,
Să fim curați şi nepătați,
Prin sângele-I vărsat.
4. 
Să se înalțe, Doamne, azi,
O jertfă cum Tu vrei!
Un cântec nou, din noi, s-auzi,
Un cânt al laudei!
author†→ Sandy Scott
composer→ Ben H. Price
meter→ 8, 6, 8, 6, 4, 6, 8, 10
pitch→ F₄
topic→ Părtăşie
HON87→ 172
keysig→ F
timesig→ 4/4
]]>
20160428T212729Z 20160428T212729Z
111: Domnul e cu-al Său popor
pian midi melodia midi
111: Domnul e cu-al Său popor
1. 
Domnul e cu-al Său popor sfânt,
Locuind aici, în el;
De aceea a trăit şi
A murit Emanuel.
Refren
O, păstrează-ne Tu, Doamne,
În Isus, pe drumul Său!
Să ne fie călăuze
Torța şi toiagul Tău!
2. 
Dumnezeu e-aici, dorindu-Şi
Lucrători în holda Sa;
Să ne dăm în a Sa slujbă!
Roade vin de vom răbda.
3. 
Dumnezeu e-aici, nu pleacă,
Chiar de toți ne-ar părăsi;
Va veni să ne-ntărească,
Dacă voia-I vom iubi.
4. 
Dumnezeu e-aici şi noaptea,
Când nu ştim cum să umblăm.
Mâna Sa ne poartă sigur,
Când cu lacrimi semănăm.
author†→ James Jardine
composer→ J. R. Sweney
meter→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
pitch→ E♭₄
topic→ Părtăşie
tune→ Arch Street
HON87→ 173
keysig→ A♭
timesig→ 3/4
]]>
20160428T212728Z 20160428T212728Z
112: Veniți deoparte
pian midi melodia midi
112: Veniți deoparte
1. 
Veniți deoparte şi vă odihniți,
Ştiu, obosiți de oameni şi-ncercări!
Praf şi sudoare ştergeți de pe frunți
Şi, în puterea Mea, fiți calmi, iar tari!
2. 
Veniți deoparte, din al lumii drum,
La părtăşii ce ea n-a cunoscut!
Singuri cu Tatăl şi cu Mine-acum–
Nu sunteți singuri sub al Nostru scut.
3. 
Spuneți-Mi tot ce-ați zis şi ați făcut,
Pierderi, câştiguri, temeri şi-aşteptări!
Ştiu cât de greu e-atras un om pierdut;
Lacrimi Îmi udă cele mai dragi flori.
4. 
Proaspăt, atunci, iar, de la El, veniți
La lucrul zilei, până la apus.
Timpul, pierdut nu-i, cât voi învățați
Mai mult din El şi-odihna Lui de sus.
author→ E. H. Bickersteth
composer→ W. H. Monk
meter→ 10, 10, 10, 10
pitch→ G♯₄
topic→ Părtăşie
tune→ Eventide
HON87→ 175
keysig→ E
timesig→ 4/4
]]>
20160428T212727Z 20160428T212727Z
113: O, Doamne, iarăşi Te rugăm
pian midi melodia midi
113: O, Doamne, iarăşi Te rugăm
1. 
O, Doamne, iarăşi Te rugăm,
Sub îndurarea-Ți stând:
Ne iartă, spală-ne din nou,
Favoarea-Ți repetând!
Ca roua dimineții, vin’,
Ca ploaia, primăvar’,
Ce câmpu-mbracă-n păşuni noi–
Ne-mbracă-aşa, Tu, iar!
Veşmântul schimbă-ne!
2. 
Stând conştienți de lipsuri şi
Nevoie de-ajutor,
Împarte-ne al Tău Sfânt Duh,
S-exprime-al nostru dor!
Ascunde-ne Tu din vederi
Vrăjmaşu-acuzator!
Pe-al nostru Mare Preot Sfânt,
Descoperă-ochilor!
Vederea schimbă-ne!
3. 
Deşi mulți, ca,-ntr-un trup, uniți,
Ajută-a ne ruga!
Tumultul, cearta, stinge-ne,
Ne-alungă pizma rea!
Re-nvie darul Tău în toți,
Străjeri, noi, să ne fim!
Pe primul cu-ultimul să-nchegi,
Sfințiți un tot deplin!
O, Doamne,-uneşte-ne!
4. 
În unison să ne rugăm,
Uniți prin râvnă-n țel,
Ne-mpiedicat spunând „Amin“
Oricărui bun apel!
O, iartă cum şi noi iertăm,
Pe alții dezlegând!
Nu cum vrem noi, ci cum vrei Tu,
Fă după-acest sfânt gând!
Să fie voia Ta!
author†→ John Martin
composer→ Scottish Melody
meter→ 8, 6, 8, 6, 8, 6, 8, 6, 6
pitch→ A₄
topic→ Părtăşie
tune→ Rowan Tree
altspell→ re’nvie sau reînvie - vezi strofa 3, vs 5
HON87→ 180
keysig→ F
timesig→ 3/4
]]>
20160428T212726Z 20160428T212726Z
114: Adunați în sfântu-Ți Nume
pian midi melodia midi
114: Adunați în sfântu-Ți Nume
1. 
Adunați în sfântu-Ți Nume,
Depărtați de lumea rea,
Ne rugăm ca-a Ta prezență
Să ne mişte inima.
Refren
Doamne, azi, ne-nviorează,
Drept, ne-nvață-a ne ruga
Să-Ți fim credincioşi şi sinceri,
Ascultând de vocea Ta!
2. 
Gol şi fără rod e totul,
Fără Tine, greu trudind.
Tată, dă-ne-a Ta prezență,
Viață, pace, aducând!
3. 
Una-n inimă, duh, minte,
Rupți de lume, cum ne-aflăm,
Ne însuflețeşte, Tată,
Azi, când fața-Ți căutăm!
4. 
Cum dă rod mlădița vie,
Doar în viță rămânând,
O, ne curăță, ne-nvață
Să rodim, în Viță stând!
author†→ James Jardine
composer→ J. R. Sweney
meter→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
pitch→ G♯₄
topic→ Părtăşie
HON87→ 174
keysig→ E
timesig→ 3/4
]]>
20160428T212725Z 20160428T212725Z
115: Doamne, noi iubim locaşu-Ți
pian midi melodia midi
115: Doamne, noi iubim locaşu-Ți
1. 
Doamne, noi iubim locaşu-Ți,
Unde-i cald şi-ntăritor
Şi-unde-i pâinea fără plată,-a inimii,
Iar lumina-alungă bezna,
Teamă sfântă noi primind,
Când vedem că Tu, doar, ai cuvinte vii!
2. 
Deseori ne-am clătinat de
Când am spus că-Ți vom urma,
Şi am plâns şi ne-am rugat să ne salvezi.
Uneori pierdeam nădejdea
Când vedeam doar încercări;
Dar noi ştim că orice lacrimă ne-o vezi.
3. 
Fie inimile noastre
Înmuiate la-al Tău glas,
Să le poți Tu pân’ la capăt îndruma,
Să-Ți putem aduce cinste
Când alegem zi de zi
Renunțarea-n noi şi-umblarea-n voia Ta!
4. 
Spre Cel credincios, dorim noi,
Tu, privirea să ne-o ții.
Fă să fim înflăcărați de voia Ta!
Numai laudă,-n continuu,
Viața noastră,-atunci, va fi;
Numele-Ți şi viața Ta va arăta.
author†→ Glenn Smith
composer†→ Glenn Smith
meter→ 8, 7, 11, 8, 7, 11
pitch→ C₅
topic→ Părtăşie
HON87→ 181
keysig→ A♭
timesig→ 4/4
]]>
20160428T212724Z 20160428T212724Z
116: O, Doamne, Tată, dă-ne har
pian midi melodia midi
116: O, Doamne, Tată, dă-ne har
1. 
O, Doamne, Tată, dă-ne har,
Azi, fața-a-Ți căuta!
Ia orice gând ce-mpiedică
A ne ruga!
2. 
Să ne ajute-al Tău Sfânt Duh,
El pentru noi pledând,
Adânci nevoi din inimă,
Descoperind!
3. 
Arată-ne,-n lumina Ta,
Păcatu-n noi, să-l ştim,
Prin scumpul sânge-al lui Hristos,
Spălați să fim!
4. 
Revarsă-Ți marea dragoste
În sufletu-nsetat,
Ca, lumea, s-o iubeşti prin noi
Nelimitat!
5. 
Primeşte-ne, o, Tată,-acum–
Hristos ne-a cumpărat!
Cu drag ai Săi robi devenim
Neîncetat.
author†→ Edward Cooney
composer→ J. B. Dykes
meter→ 8, 6, 8, 4
pitch→ E♭₄
topic→ Rugăciune
tune→ St. Cuthbert
HON87→ 183
keysig→ E♭
timesig→ 4/4
]]>
20160428T212723Z 20160428T212723Z
117: Căutăm să ne rugăm
pian midi melodia midi
117: Căutăm să ne rugăm
1. 
Căutăm să ne rugăm;
Fă-ne să ne-nviorăm!
Bezna ia-ne-o, luminând,
Înaintea Ta, noi stând!
2. 
Fă să nu vorbim firesc,
Ci cuvânt duhovnicesc,
Duhul Tău, prin noi, strigând,
Dorul nostru exprimând!
3. 
Ție,-Ți prezentăm ce-am vrea,
Dă doar ce ne-ar ajuta!
Mult mai mult ca noi, Tu ştii:
Vezi ce-a fost şi ce va fi.
4. 
Mila Ta adâncă-o vrem;
Nepăsări, fă să n-avem!
Lumea, cu nevoia ei,
Să ne mişte-a mijloci!
5. 
Liniştiți acum vom sta;
Fă-ne clară voia Ta!
Pas cu pas, cum Tu ne-arăți,
Bucuros să mergem toți!
author†→ Edward Cooney
composer→ Mozart
meter→ 7, 7, 7, 7
pitch→ G₄
topic→ Rugăciune
tune→ Kyrie
HON87→ 184
keysig→ G
timesig→ 3/4
]]>
20160428T212722Z 20160428T212722Z
118: Sus pe munte retraşi
pian midi melodia midi
118: Sus pe munte retraşi
1. 
Sus pe munte retraşi, numai cu Isus,
Doar glasu-I divin auzim.
Ce plăcut când de lume ne despărțim,
Acolo cu El ca să fim!
Feriți de priveliştea lumii,
Singuraticul drum să păşim,
Până când, bucuroşi şi biruitori,
Acolo cu El ne-odihnim!
Refren
O, numai cu El, ce plăcere,
Chiar atât de aproape să-I stăm,
S-ascultăm cu nesaț glasul dragostei!
Pe veci, Doamne, Ție ne dăm!
2. 
Sus, acolo, ne-astâmpără El deplin
Al inimii noastre amar.
Din izvorul ceresc El ne dă să bem,
Iar foamea şi setea dispar.
Ce mare extaz şi plăcere
De a fi veşnic satisfăcuți!
Minunat e mesajul: „De-acum, pe veci,
În suflet veți fi curățiți!“
3. 
Ce plăcut când, de sus, coborâm mai tari,
Al Său sfânt mesaj să purtăm!
Ancorându-ne inima, tare,-n El,
Păcat, egoism, să lăsăm!
„Rămâi dar în Mine!“, El cheamă,
„Îți aud rugăciunea gemând!
Bucuros va fi sufletu-ți, roditor,
De treci proba grea biruind.“
author†→ anonim
composer→ necunoscut
meter→ 11, 8, 11, 8, 9, 9, 11, 8, 9, 9, 11, 8
pitch→ E♭₄
topic→ Rugăciune
tune→ Allein auf dem Berge
Lieder93→ 134
keysig→ A♭
timesig→ 3/4
]]>
20160428T212721Z 20160428T212721Z
119: Ştiu că slujba-adevărată
pian midi melodia midi
119: Ştiu că slujba-adevărată
1. 
Ştiu că slujba-adevărată,
Cea plăcută Domnului,
Este-atunci când pot rămâne
Aplecat ’naintea Lui.
Frumuseți nebănuite
Îmi arată-al Său Cuvânt–
O arvună pentru ceruri,
Dată nouă pe pământ.
2. 
Ştiu că slujba-adevărată,
Cea plăcută Domnului,
Este-atunci când pot rămâne
Aplecat ’naintea Lui.
În acest moment de pace,
El îmi dă din Duhul Sfânt,
Mă alină şi mă-nvață
Cum s-ascult de-al Său Cuvânt.
3. 
Ştiu că slujba-adevărată,
Cea plăcută Domnului,
Este-atunci când pot rămâne
Aplecat ’naintea Lui.
Dimineața-L rog întruna
Ca voința-I să mi-o dea
Şi să binecuvânteze
Tot mai mult lucrarea mea.
4. 
Ştiu că slujba-adevărată,
Cea plăcută Domnului,
Este-atunci când pot rămâne
Aplecat ’naintea Lui.
Din tot sufletul eu laud
Mielul care m-a salvat
Şi-L slăvesc cu sfinții îngeri,
Căci El m-a răscumpărat.
author→ Adèle Pélaz
composer→ Ira D. Sankey
meter→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
pitch→ D₄
topic→ Rugăciune
Cantiques98→ 174
keysig→ G
timesig→ 3/4
]]>
20160428T212720Z 20160428T212720Z
120: Spre Tatăl să venim
pian midi melodia midi
120: Spre Tatăl să venim
1. 
Spre Tatăl să venim!
El este-aici, cu noi.
Prezența-I să ne umple-acum
Cu teamă,-n inimi moi!
Refren
Pe drumul viu– Hristos,
Să ne apropiem!
Prea Sfântul Loc e-acum deschis,
La Tatăl să intrăm.
2. 
Să ne apropiem!
De rău ne va ierta;
Prin scumpul sânge-al lui Hristos,
În cer putem intra.
3. 
Să ne apropiem!
El ştie-al nostru greu;
Un duh zdrobit va respecta,
Cu el va fi mereu.
4. 
De Tatăl nostru scump,
Să ne apropiem!
Din inimi, recunoscători,
Cântări să-I înălțăm!
author†→ Sam Jones
composer†→ Sam Jones
meter→ 6, 6, 8, 6, 6, 6, 8, 6 (S.M.D.)
pitch→ A♭₄
topic→ Rugăciune
HON87→ 185
keysig→ A♭
timesig→ 4/4
]]>
20160428T212719Z 20160428T212719Z
121: Prin rugăciune prinzi puteri
pian midi melodia midi
121: Prin rugăciune prinzi puteri
1. 
Prin rugăciune prinzi puteri,
Şi,-n lipsa ei, cazi negreşit.
Când Moise, sus, ferm se ruga,
Vrăjmaşii, jos, n-au biruit.
2. 
Deci, frați, surori, să vă rugați,
Căci Domnu-i sus, împărățind,
Şi-ai Săi ochi văd pe-aleşii Lui,
Al lor grav strigăt auzind!
3. 
Va răzbuna El pe-ai Săi sfinți–
Cei ce se roagă, noapte, zi;
Din slăbiciuni îi va-ntări,
Pe-ai lor vrăjmaşi va izgoni.
4. 
A morții oaste merge-n marş,
Spre moarte, pe-ai săi robi, ducând;
Ei vor pieri de încetăm
Să ne rugăm, veghind, pledând.
5. 
Mulți, fără staul, rătăcesc,
Şi Domnu-i vede, suspinând:
„Mult seceriş, iar robi, puțini,
Şi-atâția în păcat murind!“
6. 
O, frați, surori, umblați cu El,
Curat şi sincer, credincios,
Ca, cei pierduți să vadă clar,
În viața voastră, pe Hristos!
author†→ Sam Jones
composer→ Dr. Lowell Mason
meter→ 8, 8, 8, 8 (L.M.)
pitch→ C₅
topic→ Rugăciune
tune→ Eden
HON87→ 186
keysig→ A♭
timesig→ 3/4
]]>
20160428T212718Z 20160428T212718Z
122: Cereți Lui pace cetății
pian midi melodia midi
122: Cereți Lui pace cetății
1. 
Cereți Lui pace cetății,
De pe ’nălțimi, luminând!
Orice lăcaş să prospere,
Pacea, palatele,-umplând!
Turnuri şi ziduri priviți-i,
Veşnic păzite fiind!
Ea pe-Adevăr e zidită,
Pentru vecii dăinuind.
Refren
Domnul, din zori, o ajută;
Nu-i clătinată nicicând,
Căci Împărat El e-acolo,
Peste ai Săi, El domnind.
2. 
Cereți Lui pace cetății!
Răul a n-o vătăma.
Cei ce-o iubesc doar prosperă;
Frică ei nu vor avea.
Chiar de se clatină munții,
Marea urlând, spumegând,
Domnul în ea locuieşte,
Turn, fortăreață, fiind.
3. 
Cereți Lui pace cetății,
Ce-o să apară curând
Ca o Mireasă din ceruri,
Ca un iaspis strălucind!
Mielul i-e Soare şi Templu,
Rege pe tronul ei pus;
Cereți Lui pace cetății
Ce Şi-a ales-o Isus!
author†→ Mrs. Elma Milton
composer→ Wm. J. Kirkpatrick
meter→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
pitch→ C₅
topic→ Rugăciune
HON87→ 189
keysig→ A♭
timesig→ 6/4
]]>
20160428T212717Z 20160428T212717Z
123: Începe ziua cu Dumnezeu
pian midi melodia midi
123: Începe ziua cu Dumnezeu
1. 
Cu El ziua s-o începi–
Lui roagă-te-ngenunchind!
Înalță-ți simțirea spre-al Lui sfânt locaş,
A Sa dragoste împărtăşind!
2. 
Deschide Scriptura Sa,
Citeşte o parte-n ea,
Ca,-ntreaga-ți gândire, prin ea, s-o sfințeşti,
Toate grijile a-ți uşura!
3. 
Cu El ziua s-o petreci,
Orice ți s-ar întâmpla!
Oriunde, acasă, sau în depărtări,
Tot, de tine,-aproape El va sta.
4. 
Cu El conversează-n gând,
Înalță-al tău duh spre cer
Şi,-orice bun primit, Lui să I-l recunoşti,
Mulțumire-adâncă să-I oferi!
5. 
Cu El ziua s-o închei,
Păcatu-ți mărturisind!
Încrede-te-n sângele-I ispăşitor,
Lui, neprihănirea, implorând!
author→ Bennett
composer→ C. Bryan
meter→ 7, 7, 11, 9
pitch→ B₄
topic→ Rugăciune
tune→ Serenity
HON87→ 187
keysig→ G
timesig→ 3/2
]]>
20160428T212716Z 20160428T212716Z
124: Cum să ne rugăm
pian midi melodia midi
124: Cum să ne rugăm
1. 
Doamne,-avem nevoie zilnic de-ndurarea Ta,
Căci primejdii-s peste tot– ne-nvață-a ne ruga!
Refren
Cum să ne rugăm şi cum să veghem,
Căci Cel Rău e crunt– ne-nvață cum să ne rugăm!
2. 
Pregăteşte-ne,-n prezența-Ți, ca să ne luptăm!
Forță, stâlp ne fii în luptă, să nu ne-nclinăm!
3. 
Ocroteşte-al Tău popor– vrăjmaşii ne pândesc!
Lațuri ale morții,-n calea noastră, se găsesc.
4. 
Duhu-Ți, ce dă viață,-mparte,-n timp ce rugi primeşti!
Rugi din inimi moi, zdrobite, nu disprețuieşti.
author†→ Sam Jones
composer→ J. B. Morgan
meter→ 13, 13, 10, 13
pitch→ B₄
topic→ Rugăciune
HON87→ 190
keysig→ G
timesig→ 6/4
]]>
20160428T212715Z 20160428T212715Z
125: O, Doamne,‑ascultă ruga mea
pian midi melodia midi
125: O, Doamne,‑ascultă ruga mea
1. 
O, Doamne,-ascultă ruga mea:
Ajută-mă să Te găsesc!
Drumu-i ascuns, nădejde n-am
Când nu pot să Te întâlnesc.
Refren
Cum vrea un cerb izvoarele,
Aşa Te caut eu cu dor.
Eşti viața mea, nădejdea mea;
Apropie-Te-acum, Te rog, Te-implor!
2. 
Răspunsul rugăciunii-mi eşti;
Doresc să simt prezența Ta.
Atinge-mă, deschide-mi Tu
Urechile şi inima!
3. 
Hotarul milei Ți-l întinzi,
Păcatul meu acoperind,
Să pot să caut fața Ta,
Un cânt spre Tine iar ’nălțând.
4. 
Tu mult iubeşti pe peregrini;
O, însoțeşte-mă pe drum,
Prezența Ta să-mi fie scut!
De mine,-apropie-Te-acum!
author†→ Jack Annand
composer†→ Bert Pattison
meter→ 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 10
pitch→ A₄
topic→ Rugăciune
HON87→ 196
keysig→ F
timesig→ 4/4
]]>
20160428T212714Z 20160428T212714Z
126: În Grădină
pian midi melodia midi
126: În Grădină
1. 
Ce ne-aduce biruință,
Lupta zilnic, înfruntând?
Este-a ne ruga statornic,
Fermi în viața-ascunsă, stând.
Domnu,-n noaptea-aceea tristă,
Har, putere,-a implorat;
L-a-ntărit atunci un înger
Pentru-acel timp greu purtat.
Refren
„În Grădină“-i proba noastră
De eşec sau biruinți.
Tată,-ajută-ne, tot timpul,
Treji, de Tine,-a fi găsiți!
2. 
Vezi cum alții, în grădină,
Obosiți, stau aşteptând
În al rugăciunii-ascuns loc,
El găsindu-i trişti, dormind!
El ținea doar singur straja;
Prețul, numai El plătea;
Ceru-ntreg privea tabloul
Cum El vina ne-o purta.
3. 
Şi noi ținem straja noastră,
Singuri, greul, când purtăm.
El, la fel, ne va trimite
Ajutor să rezistăm.
Pentru timpul ce urmează,
Cât vom mai călători,
Ştim că,-oricât de grea e lupta,
Vom putea,-n El, birui.
author†→ Garrett Hughes
composer→ C. Austin Miles
meter→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
pitch→ C₅
topic→ Rugăciune
HON87→ 193
keysig→ F
timesig→ 4/4
]]>
20160428T212713Z 20160428T212713Z
127: Tată,-n milă-ascultă
pian midi melodia midi
127: Tată,-n milă-ascultă
1. 
Tată,-n milă-ascultă rugăciunea mea:
Fă pe-al Tău rob vrednic Numele-a-Ți purta!
Blând, smerit El este: daruri ce aş vrea
Să îmi locuiască pururi inima.
2. 
Plâns, sărac în duh, fi’nd, Tu să-mi străluceşti!
A Ta-Împărăție,-n mine s-o lărgeşti!
De-al Tău har şi sprijin simt nevoie,-arzând,
Să iubesc, slujindu-Ți, viața-mi semănând.
3. 
Tot mai clar mi-apare, fi’ndu-mi Tu Stăpân:
Toți acei ce nu mor, singuri, doar, rămân.
Fă să mă posede-n tot Isus Cel blând,
Roadă abundentă, veşnică,-aducând!
4. 
Tată milostiv, sfânt, eu Te rog tânjind:
Ca Isus, mă-nvață cum să cad, murind,
Să nu țin nimic, ci, Lui, doar, să-I dau tot,
Ca,-n Împărăția-I, chipul Lui să-I port!
author†→ Sam Jones
composer→ H. J. E. Holmes
meter→ 11, 11, 11, 11
pitch→ E♭₄
topic→ Rugăciune
tune→ Malling
HON87→ 188
keysig→ A♭
timesig→ 4/4
]]>
20160428T212712Z 20160428T212712Z
128: Când trist şi-obosit mergi
pian midi melodia midi
128: Când trist şi-obosit mergi
1. 
Când trist şi-obosit mergi pe-a vieții grea cale,
Şi vlaga-ți lipseşte pentru-a ’nainta,
Imploră-ajutorul iubitului Tată,
Şi, sigur, de mână, El te va purta!
2. 
Când mergi plin de teamă de tot ce se-ntâmplă,
Şi totul apare potrivnic a-ți fi,
O, strânge-I mai tare divina Lui mână,
Şi ea, iubitoare, te va ferici!
3. 
Când mergi cu rețineri, privind prețu-n față,
Şi crezi că ce costă nu poți să plăteşti,
Imploră puterea cerescului Tată,
Şi, premiul văzându-l, curaj tu primeşti!
4. 
Când lupta din tine ți-ntunecă mintea,
Şi răni sângerează în inima ta,
Imploră preasfânta salvare cerească,
Şi, noaptea în ziuă, ți se va schimba!
author†→ Juventino Valdez V.
composer†→ Juventino Valdez V.
meter→ 12, 11, 12, 11
pitch→ A♭₄
topic→ Rugăciune
Himnos16→ 330
keysig→ D♭
timesig→ 9/8
]]>
20160428T212711Z 20160428T212711Z
129: Stăruieşte‑n rugăciune
pian midi melodia midi
129: Stăruieşte‑n rugăciune
1. 
Stăruieşte-n rugăciune!
Nicidecum nu te lăsa,
Căci Isus, Mântuitorul,
O s-audă ruga ta!
Refren
Să te rogi întotdeauna!–
El, pe-ai Săi, va auzi;
Ei Îi sunt ca o comoară–
Harul Său îi va păzi.
2. 
Să te rogi în biruințe!
Zilnic cheamă harul Său!
Să rămâi sub a Sa mână,
Credincios în traiul tău!
3. 
Să te rogi când noaptea fricii
Vine peste calea ta,
Căci, în ceasul întristării,
Duhul te va mângâia!
4. 
Să te rogi ca, alergarea,
Bine,-aici, să ți-o sfârşeşti,
Ca, în cer, cu bucurie,
Printre-aleşi să te găseşti!
author†→ Sam Jones
composer→ Wm. J. Kirkpatrick
meter→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
pitch→ E♭₄
topic→ Rugăciune
tune→ Riverside
HON87→ 192
keysig→ E♭
timesig→ 3/4
]]>
20160428T212710Z 20160428T212710Z
130: Cu Dumnezeu, retras de lume
pian midi melodia midi
130: Cu Dumnezeu, retras de lume
1. 
Când bântuie furtuna vieții,
Când aspru este drumul meu,
Eu mă retrag cu uşa-nchisă,
Eu singur, doar cu Dumnezeu.
Refren
Să fiu cu El, retras de lume,
Cu Dumnezeu, refugiul meu,
Ascuns în El, doar El cu mine,
Legat de El, să fiu mereu!
2. 
Nu mă-nspăimânt când nori se-adună,
Sau când urcuşul mi-este greu;
Îmi stă ’nainte voia-I dreaptă,
Când singur sunt, cu Dumnezeu.
3. 
Acolo-mi înnoiesc puterea
Să-ndeplinesc Cuvântul Său;
Mi-apare Împăratu-n slavă,
Când m-odihnesc cu Dumnezeu.
4. 
Şi, când aproape e momentul,
Această lume,-a părăsi,
Când îmi apune timpul vieții,
Cu Dumnezeu doresc a fi.
author→ Johnson Oatman, Jr.
composer→ Wm. J. Kirkpatrick
meter→ 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8
pitch→ C₄
topic→ Rugăciune
HON87→ 409
keysig→ F
timesig→ 4/4
]]>
20160428T212709Z 20160428T212709Z
131: Să veghezi, să te rogi
pian midi melodia midi
131: Să veghezi, să te rogi
1. 
Dulce ne vorbeşte Domnul
Când pe-al vieții drum umblăm
Şi păşim pe Calea-ngustă:
„Să veghem, să ne rugăm!“
Oricât noi înaintăm
Şi, din Domnul, căpătăm,
Tot cădem de nu-nvățăm
Să veghem, să ne rugăm.
Refren
Să veghezi, să te rogi!
Zilnic să nu-ncetăm,
Căci e-aproape cel vrăjmaş;
Să veghem, să ne rugăm!
2. 
Când lumina străluceşte
Pe cărarea ce-o urmăm,
Să ştim că-i avertizare
Să veghem, să ne rugăm,
Căci e-aproape Cel Viclean,
Chiar de noi nu-l observăm;
Dar nu ne înspăimântăm,
De veghem şi ne rugăm.
3. 
În momentele-ncercării,
Bucurii putem s-avem;
Când ispite ne-nconjoară,
În leşin să nu cădem,
Căci, pe Tatăl, de-L vedem,
Harul Său îl căpătăm;
Alergarea terminăm,
De veghem şi ne rugăm.
author†→ James Patrick
composer→ Ira D. Sankey
meter→ 8, 7, 8, 7, 7, 7, 7, 7, 6, 6, 7, 7
pitch→ C♯₄
topic→ Rugăciune
HON87→ 191
keysig→ A
timesig→ 4/4
]]>
20160428T212708Z 20160428T212708Z
132: Viața-ar fi toată de prisos
pian midi melodia midi
132: Viața-ar fi toată de prisos
1. 
Viața-ar fi toată de prisos
Dacă n-ar fi trăit Hristos
Ca să-mi arate-n viața Sa
Cum, Tatălui, să-I pot plăcea.
2. 
Ce deznădejde-aş fi trăit
Dacă Hristos n-ar fi murit
Să-mi facă ceru-apropiat
Prin sfântu-I sânge,-aici vărsat.
3. 
Pe Cale n-aş putea păşi
De,-n mine, El n-ar locui.
Prin El pot creşte, ajungând
Ca El, în faptă şi-n cuvânt.
4. 
Descurajat aş fi oricând,
Dar El m-ajută mijlocind;
La tronul Său voi căuta
Pacea ce El vrea să mi-o dea.
5. 
Nu fac din lume casa mea,
Căci El Se-ntoarce să mă ia.
Când moartea-anunță-al ei apel,
Voi spune-atunci: „Am totu-n El“.
author†→ Gladys Porteous
composer→ Peter Ritter
meter→ 8, 8, 8, 8 (L.M.)
pitch→ F₄
topic→ Nevoia sufletului
tune→ Hursley
HON87→ 64
keysig→ F
timesig→ 3/4
]]>
20160428T212707Z 20160428T212707Z
133: Al Tău braț păzitor
pian midi melodia midi
133: Al Tău braț păzitor
1. 
Vreau sub al Tău braț păzitor;
Un alt refugiu nu-mi găsesc.
Eu stau acolo liniştit,
Duhul şi mintea mi-odihnesc.
2. 
Vreau harul şi-ndrumarea Ta,
Ca lupta zilnic s-o înfrunt,
Să port povara-Ți hotărât,
Cât merg pe drum pe-acest pământ.
3. 
Vreau pe Hristos, Cel blând şi bun,
Să-mi plece eul nesupus,
Gând, vorbă, faptă, a-mi opri,
Tot ce-i nevrednic de Isus.
4. 
Mult simt nevoie să mă ierți,
Căci sunt ades’ ca rătăcit.
De-al Tău scump sânge, curățit,
Pot merge-n drumul Tău sfințit.
5. 
Stau liniştit chiar de-s sărac;
El va-mplini nevoia mea;
N-am să duc lipsă de nimic,
Căci harul Său El mi-l va da.
author†→ William Carroll
composer→ Peter Ritter
meter→ 8, 8, 8, 8 (L.M.)
pitch→ F₄
topic→ Nevoia sufletului
tune→ Hursley
HON87→ 204
themusic→ 132
keysig→ F
timesig→ 3/4
]]>
20160428T212706Z 20160428T212706Z
134: Ne-ajută să Te căutăm
pian midi melodia midi
134: Ne-ajută să Te căutăm
1. 
Ne-ajută să Te căutăm
Şi-adu-ne-n stare-a ne ruga!
Vrăjmaşu-i tare: dă-ne har
Să fim păstrați pe Calea Ta!
Refren
Fi’nd slabi, ne temem de duşman,
Dar drumul lui Isus iubim;
Tari în puterea-I ’naintăm;
În Cel ce-i viu nădăjduim.
2. 
O, dă-ne inimi ce-nțeleg
Şi-ajută-ne a mijloci,
Ca, cei ce,-n beznă, locuiesc,
S-ajungă, lipsa, a-şi simți!
3. 
Ne pune-n minți şi-n inimă
Lumina,-nțelepciunea Ta,
Ca, viața Ta, s-o arătăm,
Să răstignim ce ne-ar spurca!
4. 
Pe cine, oare, mai avem
Ca Tine,-n cer şi pe pământ,
Atât de credincios şi bun
Prieten, ghid fidel şi sfânt?
author†→ Sam Jones
composer→ Wm. B. Bradbury
meter→ 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 (L.M.D.)
pitch→ A₄
topic→ Nevoia sufletului
tune→ He Leadeth Me
HON87→ 202
keysig→ D
timesig→ 4/4
]]>
20160428T212705Z 20160428T212705Z
135: Doamne, Tu‑mi cunoşti nevoia
pian midi melodia midi
135: Doamne, Tu‑mi cunoşti nevoia
1. 
Doamne, Tu-mi cunoşti nevoia–
La picioare-Ți cad smerit,
Aşteptând a Ta-ndrumare!
Să Te-ascult, sunt pregătit.
Te doresc adânc în suflet,
După fața Ta tânjesc;
Mi-eşti izvor de satisfacții,
Prin Cuvântul Tău trăiesc.
Refren
Năzuiesc adânc în suflet,
Doar cu Tine-a fi umplut.
Tu să-mi stăpâneşti ființa,
Ca să-Ți fiu mereu plăcut!
2. 
Doamne, Tu-mi cunoşti nevoia–
Să mă tragi! Te voi urma,
Slobod de robia lumii,
Liber pentru voia Ta.
Tu-mi vezi toată slăbiciunea;
În ispită, turn să-mi fii!
Cu Isus, mai mult, să semăn,
Prin al Tău duh, zi de zi.
3. 
Doamne, Tu-mi cunoşti nevoia–
Nu respinge ruga mea!
Tu-mi poți înțelege teama,
Căci ai mers ’naintea mea.
O, îndură-Te de mine,
Dă-mi Tu harul Tău ceresc,
Ca să-nving ispita zilnic,
Până drumul mi-l sfârşesc!
author†→ Sam Jones
composer→ Asa A. Armen
meter→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
pitch→ C₄
topic→ Nevoia sufletului
HON87→ 200
keysig→ C
timesig→ 4/4
]]>
20160428T212704Z 20160428T212704Z
136: Doamne,‑n nevoia mea
pian midi melodia midi
136: Doamne,‑n nevoia mea
1. 
Doamne,-n nevoia mea, Te chem,
O, dă-mi puterea Ta
Ca, ceas de ceas, să-Ți fiu fidel
Azi în umblarea mea!
2. 
Şi, de-mi alege sorțul azi
Ce n-aş alege eu,
Fă-mă să ştiu că-n voia Ta
Am doar câştig mereu!
3. 
Numai prezența Ta de-o am,
Simt că mă liniştesc,
Şi,-un vânt potrivnic de-ar sufla,
În Tine m-odihnesc.
4. 
Şi,-azi, dacă, unde voi umbla,
Drumu-mi va fi umbrit,
Mai strâns mă ține-n mâna Ta,
Până la asfințit!
author†→ Marion MacPherson
composer†→ Marion MacPherson
meter→ 8, 6, 8, 6 (C.M.)
pitch→ G₄
topic→ Nevoia sufletului
HON87→ 259
keysig→ E♭
timesig→ 4/2
]]>
20160428T212703Z 20160428T212703Z
137: Crezând ca un copil
pian midi melodia midi
137: Crezând ca un copil
1. 
Crezând ca un copil, venim,
Că,-n neputință, ne primeşti.
Tu, care ai lucrat în noi,
De tot, să nu ne părăseşti!
Refren
Te mişcă-atunci când slabi ne vezi;
Vrem, duhul, să ni-l liberezi.
Ne-ascultă strigătu-ostenit,
Ce-ai început, du la sfârşit!
2. 
Pe drumul cel smerit, umblând,
Vrem, bucuroşi, dispuşi, să fim,
Şi crucea să n-o refuzăm,
Ci dragoste să-Ți dovedim.
3. 
În timp ce jertfa-Ți prezentăm,
Cedăm tot cu un scop curat.
Puterea, viața, dragostea,
Vrem să-Ți purtăm neîncetat.
4. 
Ne-ajută să continuăm,
Statornici şi smeriți să fim,
Ca, totu-având deplin în El,
Întreaga-Ți voie s-o-mplinim!
author†→ Sam Jones
composer→ A. M. Mackay
meter→ 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 (L.M.D.)
pitch→ E♭₄
topic→ Nevoia sufletului
tune→ Selafo
HON87→ 203
keysig→ A♭
timesig→ 4/4
]]>
20160428T212702Z 20160428T212702Z
138: Nevoie am de harul Tău
pian midi melodia midi
138: Nevoie am de harul Tău
1. 
Nevoie am de harul Tău
Pe drumul meu de peregrin.
Mi-e teamă de vrăjmaşul meu;
O, Doamne,-ascultă-al meu suspin!
2. 
În Tine vreau să locuiesc;
Eşti scutul şi-adăpostul meu.
Prin al Tău sânge sunt scăpat,
Când umblu-n adevărul Tău.
3. 
Iubirea şi-ndurarea Ta
Inundă tot lăuntrul meu,
Supun întreaga fire-a mea,
Mă fac să fiu în totu-al Tău.
4. 
Odihna-n Tine o găsesc;
La sânul Tău m-adăpostesc.
Mi-eşti ghid, prieten, salvator;
Nicicând eu nu Te părăsesc.
5. 
Pământul, cerul vor pieri;
Cuvântul Tău stă neclintit.
Şi, mântuiți, vor fi, acei
Ce rabdă până la sfârşit.
author†→ Sam Jones
composer→ Ralph Harrison
meter→ 8, 8, 8, 8 (L.M.)
pitch→ F₄
topic→ Nevoia sufletului
tune→ Warrington
HON87→ 199
keysig→ B♭
timesig→ 3/4
]]>
20160428T212701Z 20160428T212701Z
139: Izbăvitor sfânt
pian midi melodia midi
139: Izbăvitor sfânt
1. 
Izbăvitor sfânt, Tu mi-eşti mântuirea!
Doar al Tău sânge vina-mi poate lua.
O, dă-mi Tu harul resemnării sfinte,
Ca, de acum, să fac doar voia Ta!
2. 
Eul acesta, cum se-mpotriveşte,
Vrând să mă lege-n beznă şi păcat!
O, pune-n mine harul renunțării,
Ca să fiu robul Tău neîncetat!
3. 
Rece şi dur mi-e duhul, fără Tine–
Dă-mi, ceas de ceas, iubirea, mila Ta!
O, Doamne,-acordă-mi Duhul Tău divin, scump,
Ca să-I cunosc puterea de-a-nvia!
4. 
De-aş fi bogat în har şi-orice virtute!
Spală-mă, stăpâneşte-mi inima!
Sângele Ți-ai vărsat să-mi dai salvarea;
M-a cucerit total iubirea Ta.
5. 
Să merg, ajută-mi, în prezența-Ți sfântă,
Cu-un duh curat, de Tine acceptat!
Supune orice gând şi pasiune,
Să pot mări al Tău chip minunat!
author†→ Sam Jones
composer†→ F. Bruce
meter→ 11, 10, 11, 10
pitch→ A♭₄
topic→ Duhul Sfânt
HON87→ 206
keysig→ D♭
timesig→ 4/4
]]>
20160428T212700Z 20160428T212700Z
140: Suflă peste noi, o, Duh Sfânt
pian midi melodia midi
140: Suflă peste noi, o, Duh Sfânt
1. 
Suflă peste noi, o, Duh Sfânt!
Tu ne poți păstra
Până-n ziua când, pe Domnul,
Sus, Îl vom vedea.
Refren
Ia din noi tot ce-ntristează
Duhul blând, ce Tu ni-L dai!
O, Mângâietor din ceruri,
Te-odihneşte-n noi!
2. 
Suflă peste noi, o, Duh Sfânt!
Slabi, precum suntem,
O, ajută-ne, de Tatăl,
Să ne-apropiem!
3. 
Suflă peste noi, o, Duh Sfânt,
Voia-I a-nvăța!
Pe Hristos jertfindu-Şi viața,
Fă-ne a-L vedea!
4. 
Suflă peste noi, o, Duh Sfânt!
Plinătatea Ta
Poate,-n noi, prin roada-Ți scumpă,
A Te arăta.
author†→ Gladys Porteous
composer→ J. R. Sweney
meter→ 8, 5, 8, 5, 8, 7, 8, 5
pitch→ C₄
topic→ Duhul Sfânt
HON87→ 207
keysig→ A♭
timesig→ 3/4
]]>
20160428T212659Z 20160428T212659Z
141: Blând, Duhul Sfânt
pian midi melodia midi
141: Blând, Duhul Sfânt
1. 
Blând, Duhul Sfânt şopteşte
În zori chemarea Sa;
Gândul la Domnu-mi duce,
Mă-ndeamnă a mă ruga.
O, suflete, răspunde
Glasului tainic, blând,
Ca griji să nu m-oprească,-n
Ispită pe drum căzând!
2. 
El, de păcat mă mustră,
Mă-ndreaptă spre Isus,
Care-a murit să-mi scape
Al meu suflet greu răpus.
Cu-adevărat supusă
Să-mi fie inima,
Ca, împăcat şi frânt, eu,
Să-nvăț ce-i iubirea Sa!
3. 
Blând, Duhul Sfânt şopteşte
La-al zilei asfințit:
„Grijile, Lui aruncă-ți,
De Domnul vei fi-ngrijit!“
Taci şi te-ncrede-n sfânta
Dragoste-a lui Isus!
Lui totu-ncredințează-I!
El veşnic domneşte sus.
author†→ Dorothy Hanson
composer→ Julius Dahlof
meter→ 7, 6, 7, 7, 7, 6, 7, 7
pitch→ A♭₄
topic→ Duhul Sfânt
HON87→ 210
keysig→ A♭
timesig→ 4/4
]]>
20160428T212658Z 20160428T212658Z
142: Pe‑al Său Fiu, Tatăl L‑a trimis
pian midi melodia midi
142: Pe‑al Său Fiu, Tatăl L‑a trimis
1. 
Pe-al Său Fiu, Tatăl L-a trimis
Şi ceru-a părăsit,
Venind ca să-nțelegem noi
Ce-adânc El ne-a iubit.
El casa-n ceruri Şi-a lăsat
Să poarte-al nostru greu păcat.
2. 
Cu râvnă-aprinsă a trăit
Şi, viața-Şi consumând,
S-a dat să facă voia Sa,
Dreptatea împlinind;
Cerescul plan l-a terminat,
Şi-apoi la Tatăl S-a ’nălțat.
3. 
Cei, cu-al Său Duh, pecetluiți,
Iubind pe Cel slăvit,
I-adoră nepătrunsul plan,
La prunci descoperit.
Ce minunate bucurii,
Când pe Cel drept Îl vom privi!
author†→ Sam Jones
composer†→ F. Hermann Geue
meter→ 8, 6, 8, 6, 8, 8
pitch→ B₄
topic→ Dragoste
HON87→ 212
keysig→ G
timesig→ 3/4
]]>
20160428T212657Z 20160428T212657Z
143: Necuprinsa iubire‑a Domnului
pian midi melodia midi
143: Necuprinsa iubire‑a Domnului
1. 
Necuprinsa iubire-a Ta
Să ardă-n pieptul meu,
Ca să pot să rămân în al Tău adevăr,
Să-nlătur tot ce-i rău!
Refren
O, iubirea Ta de preț,
Fă să-mi ardă-n piept mereu,
Ca nicicând să nu-Ți fiu Ție necredincios,
Plecând din drumul Tău!
2. 
Nesfârşita iubire-a Ta
Să mişte duhul meu,
Ca să fac voia Ta, doar atât– voia Ta!
Dă-mi haru-acest’ mereu!
3. 
Când cereasca iubire-a Ta,
Constant, va văpăia,
Eu mă voi lăuda numai cu crucea Ta
Şi-ocara-Ți voi purta.
4. 
Ne-ntrecuta iubire-a Ta
Să strângă-ai Tăi copii,
Ca să fie cu toți una-n Tine mereu,
Porunca-Ți a-mplini!
author†→ Robert Blair
composer→ W. H. Doane
meter→ 8, 6, 12, 6, 7, 7, 12, 6
pitch→ G₄
topic→ Dragoste
tune→ Revival
HON87→ 216
keysig→ G
timesig→ 4/4
]]>
20160428T212656Z 20160428T212656Z
144: Scumpe sunt clipele sfinte
pian midi melodia midi
144: Scumpe sunt clipele sfinte
1. 
Scumpe sunt clipele sfinte,
Date de Domnul meu blând!
Pur e izvorul salvării,
Proaspăt din haru-I curgând.
Refren
Mereu El merge cu mine,
Chemând al Lui Soare-aprins
Şi-un curcubeu sfânt aşterne
Pe-al văii plângerii-ntins.
2. 
Scumpe sunt clipele sfinte;
Dulci şi plăcute-mi rămân,
Când, după truda mea, seara,
Calm, m-odihnesc la-al Său sân!
3. 
Oare, de ce să-mi pierd vlaga,
Să cad sleit lângă drum?
Nu a promis El s-ajute
În truda zilei, acum?
4. 
Chiar uneori când, prin ceață,
E-ntunecat al meu cer,
Scumpe sunt clipele sfinte,
În părtăşia cu El.
author→ Fanny J. Crosby
composer→ J. R. Sweney
meter→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
pitch→ B₄
topic→ Dragoste
HON87→ 228
keysig→ G
timesig→ 6/8
]]>
20160428T212655Z 20160428T212655Z
145: Mai mult să Te-ador
pian midi melodia midi
145: Mai mult să Te-ador
1. 
Doamne,-ascultă ruga mea,
Eu umil implor:
Prin divina grijă-a Ta,
Mai mult să Te-ador!
Sursă-a dragostei cereşti,
Inima să-mi locuieşti,
Să iubesc cum Tu iubeşti,
Mai mult să Te-ador!
Refren
Tot mai mult să Te-ador!
O, lărgeşte-mi inima,
Mai mult să Te-ador!
2. 
Doamne, tronul Ți-ai lăsat,
O, cât m-ai iubit!
Din păcat m-ai cumpărat
Şi m-ai slobozit.
Chinul sufletului Tău,
Acceptând calvarul greu,
Mişcă tot adâncul meu–
Mai mult să Te-ador.
3. 
Pân’ la moarte m-ai iubit;
Slavă-Ți vor ’nălța
Toate ce mi-ai dăruit:
Voia, vlaga mea.
Toată-ocara, truda Ta,
Azi le-accept ca parte-a mea,
Numele să-Ți pot purta,
Mai mult să Te-ador!
4. 
Sângele-Ți m-a cumpărat;
Prețul său ales
E prin jertfă exprimat,
Altfel– ne-nțeles.
După Tine-acum suspin,
Şi,-nsetat, la Tine vin,
În iubire,-a fi deplin,
Mai mult să Te-ador.
author†→ Sam Jones
composer→ J. H. McNaughton
meter→ 7, 5, 7, 5, 7, 7, 7, 5, 6, 7, 5
pitch→ E♭₄
topic→ Dragoste
HON87→ 219
keysig→ A♭
timesig→ 4/4
]]>
20160428T212654Z 20160428T212654Z
146: Mă‑nvață să iubesc
pian midi melodia midi
146: Mă‑nvață să iubesc
1. 
Mă-nvață să iubesc
Cum, primul, m-ai iubit:
Sensibil, pur, neegoist,
Să fii Tu oglindit!
2. 
Ajută-mi Tu s-accept
Întreaga voie-a Ta!
De nesupuneri şi-mpietriri,
Păzeşte viața mea!
3. 
Mă-nvață-a fi-nțelept,
Să fug de tot ce-i rău,
Ce, pentru alții,-o cursă-ar fi,
Să lase drumul Tău!
4. 
Ajută-mi Tu să iert
Aşa cum ai iertat!
Mă scapă de mândria mea
Şi de-orice rău aluat!
5. 
Ajută-mi, blând, să fiu,
Răbdând cu-un duh curat,
Fi’nd vrednic de pecetea Ta,
În tot ce spun şi fac!
6. 
Ajută-mi Tu să-ndur
Cum alții-au îndurat,
Să-Ți fiu ispravnic credincios,
Ca,-n cer, să fiu bogat!
author†→ James Wright
composer→ R. Jackson
meter→ 6, 6, 8, 6 (S.M.)
pitch→ A₄
topic→ Dragoste
tune→ Trentham
HON87→ 226
keysig→ F
timesig→ 3/4
]]>
20160428T212653Z 20160428T212653Z
147: O inimă sensibilă
pian midi melodia midi
147: O inimă sensibilă
1. 
O, dă-mi, Te rog, o inimă
Miloasă, nouă, sinceră,
Cum este-a Ta, Isuse blând,
În orice faptă şi cuvânt!
Pe cea-mpietrită,-amară, s-o înlocuieşti
Cu-alta sensibilă ce,-n mine, s-o zideşti,
Înțelegând uşor, ce nu va suspina!
Dă-mi Tu o inimă cum e a Ta!
2. 
O, curățeşte-mi inima,
Căci nu-mi simt viața vrednică!
Cu Duhu-Ți umple templul ei,
Să-nvăț s-accept tot ce Tu vrei,
Să uit tot răul ce-altul mi l-ar provoca,
S-arăt blândețea lui Hristos pe Golgota,
Şi lacrimi de regret să-ndrepte calea mea!
Dă-mi, Doamne,-o inimă cum e a Ta!
3. 
O, dă-mi, Tu Doamne, inima
Ce n-are vicleşug în ea,
Ce iartă, şi s-ar apleca
Pe-un nevoiaş a-l ajuta!
Cu alții vreau să simt când parte au de răni,
În milă să-mi ajut prieteni sau duşmani;
Vreau să le simt dureri şi pierderi când li-e greu,
O blândă inimă, să am mereu.
author→ Ira Stanphill
composer→ Ira Stanphill
meter→ 8, 8, 8, 8, 12, 12, 12, 10
pitch→ G₄
topic→ Dragoste
HON87→ 215
keysig→ C
timesig→ 4/4
]]>
20160428T212652Z 20160428T212652Z
148: Mai mult să Te iubesc
pian midi melodia midi
148: Mai mult să Te iubesc
1. 
Mai mult să Te iubesc,
Doamne, aş vrea!
Îngenuncheat, Ți-aduc
Azi ruga mea.
Nevoie simt mereu,
Mântuitorul meu,
Ca, tot mai mult, să Te iubesc!
2. 
Odihnă, pace,-aici,
Mult îmi tânjeam;
În Tine am găsit
Tot ce-mi doream.
De-acum mă voi ruga,
Întreaga viață-a mea,
Ca, tot mai mult, să Te iubesc.
3. 
Dureri şi întristări
Pot apărea:
Sunt solii Tăi cei buni
În viața mea.
Chiar dacă aspri sunt,
Cu ei doresc să cânt,
Ca, tot mai mult, să Te iubesc.
4. 
O, Doamne, de-aş trăi
Spre slava Ta!
Aşa vreau să sfârşesc
Umblarea mea.
Şi-al vieții mele țel
Va fi mereu la fel–
Ca, tot mai mult, să Te iubesc.
author→ Elizabeth Prentiss
composer→ W. H. Doane
meter→ 6, 4, 6, 4, 6, 6, 8
pitch→ E♭₄
topic→ Dragoste
HON87→ 220
keysig→ A♭
timesig→ 4/4
]]>
20160428T212651Z 20160428T212651Z
149: Eu am promis, Isuse
pian midi melodia midi
149: Eu am promis, Isuse
1. 
Eu am promis, Isuse,
Mereu să Îți slujesc!
Fii-mi Tu tot timpu-aproape,
Stăpânul meu ceresc!
Să lupt, nu-mi va fi teamă,
Cu mine de vei fi,
Şi, Ghid de-mi eşti pe Cale,
Eu nu voi rătăci.
2. 
Vreau să Te simt aproape,
Căci eu, în lume fi’nd,
Văd scene-atrăgătoare,
Aud voci ispitind;
Vrăjmaşii mă-nconjoară,
Sunt şi ’năuntrul meu:
O, vino mai aproape,
Mă apără de rău!
3. 
Vreau să Te-aud vorbindu-mi
În ton liniştitor,
Deasupra voii-mi proprii
Şi-a pasiunilor.
Vorbeşte să m-asiguri,
Să mă conduci mereu!
Vorbeşte-mi, să Te-ascult vreau,
O, Păzitorul meu!
4. 
Tu ai promis, Isuse,
Că cei ce-Ți vor sluji,
În slava-n care Tu eşti,
Acolo ei vor fi!
Şi-eu, Doamne, am promis să-Ți
Slujesc pân’ la sfârşit!
Să pot urma, dă-mi harul,
Stăpânul meu iubit!
author→ John E. Bode
composer→ Arthur H. Mann
meter→ 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6
pitch→ A₄
topic→ A învăța ascultarea
tune→ Angel’s Story
HON87→ 224
keysig→ F
timesig→ 4/4
]]>
20160428T212650Z 20160428T212650Z
150: Eu, Isuse, îmi iau crucea!
pian midi melodia midi
150: Eu, Isuse, îmi iau crucea!
1. 
Eu, Isuse, îmi iau crucea!
Las tot, ca să-Ți pot sluji;
Lepădat, sărac şi singur,
Tu, de-acum, totul îmi vei fi.
Refren
Vreau să Te urmez, Isuse!
Pentru mine Te-ai jertfit.
Prin al Tău har, merg cu Tine,
Chiar când toți Te-au părăsit.
2. 
Piară orice cunoştință,
Tot ce-am vrut, ce-am năzuit!
O, nespusă bogăție,
Ceru-ntreg eu am dobândit!
3. 
Părăsit pot fi de lume–
Şi pe El L-au lepădat.
Tot ce-i pe pământ mă-nşală;
Numai Tu eşti adevărat.
4. 
Toate piedicile lumii
Doar mă-mping la sânul Tău;
Încercări pot să m-apese;
Tu rămâi adăpostul meu.
author→ Henry F. Lyte
composer→ Henry T. Smart
meter→ 8, 7, 8, 8, 8, 7, 8, 7
pitch→ G₄
topic→ A învăța ascultarea
tune→ Freetown
HON87→ 25
keysig→ E♭
timesig→ 4/4
]]>
20160428T212649Z 20160428T212649Z
151: Sunt acum copil din El
pian midi melodia midi
151: Sunt acum copil din El
1. 
Sunt acum copil din El,
Un răscumpărat de Miel.
Vina El mi-a ispăşit;
Al Său m-a pecetluit.
Doamne,-ntreaga viață-a mea,
Ție Ți-o voi consacra!
2. 
Duh Sfânt, locuieşte-mă,
Hrană-n suflet, zilnic, dă!
Dă-mi belşug de har divin,
Mă sfințeşte-al Tău deplin!
Duh, trup, suflet, le predau,
Toate, sub controlul Tău.
3. 
Doamne,-ajută-mă să mor,
Zilnic eul să-l dobor!
Gândul firii să-mi goneşti,
Inima-mi s-o-mpărățeşti!
Domn al dragostei, curat,
Fă-Ți în mine-al Tău palat!
4. 
O, deschide-mi inima
Să asculte vocea Ta!
Vreau să nu mă răzvrătesc,
Voia mea s-o stăpânesc.
Sfânta, dulcea voie-a Ta,
Împlineşte-o-n viața mea!
5. 
Îmbrăcat în duh smerit,
Totu-n Tine am găsit.
Crească-n mine viața Ta,
Să-ncetez a mă plăcea!
Du la cap ce-ai început,
Ca Isus să fiu făcut!
author†→ Sam Jones
composer→ Redhead No. 76
meter→ 7, 7, 7, 7, 7, 7
pitch→ D₄
topic→ A învăța ascultarea
tune→ Ajalon
HON87→ 393
keysig→ D
timesig→ 4/2
]]>
20160428T212648Z 20160428T212648Z
152: Vorbeşte-mi Tu
pian midi melodia midi
152: Vorbeşte-mi Tu
1. 
Vorbeşte-mi Tu, să pot vorbi
Cu-al tonului Tău viu ecou,
Să caut, cum ai căutat,
Pe-ai Tăi pierduți din harul Tău!
2. 
Condu-mă Tu, ca să conduc
Picioarele ce-ar devia!
Hrăneşte-mă, să pot hrăni
Pe cei flămânzi cu mana Ta!
3. 
Mă-nvață, să pot învăța
Ce-mparți din ce-ai Tu scump de sus!
Fă-mi viu cuvântul, ca s-ating
Ce,-n multe inimi, stă ascuns!
4. 
O, dă-mi odihna dulce-a Ta,
Să pot vorbi calm, mângâind,
Cu-al Tău Cuvânt rostit la timp,
Pe cei slăbiți, din greu trudind!
5. 
O, Doamne, să mă foloseşti
Doar cum şi unde Tu vei vrea,
Şi până fața sfântă-Ți văd,
Împărtăşind mărirea Ta!
author→ Frances R. Havergal
composer→ Joseph Mainzer
meter→ 8, 8, 8, 8 (L.M.)
pitch→ G₄
topic→ A învăța ascultarea
tune→ Mainzer
HON87→ 225
keysig→ C
timesig→ 2/4
]]>
20160428T212647Z 20160428T212647Z
153: Vreau jugul lui Isus
pian midi melodia midi
153: Vreau jugul lui Isus
1. 
Vreau jugul Tău, să-nvăț din pilda Ta;
’Naintea ieslei Tale stau smerit.
Tot ce, în lume,-odată, drag mi-era
Mi-apare-aici, de orice preț, golit.
2. 
Vreau jugul Tău, să-nvăț din pilda Ta;
La-al Tău exemplu eu privesc, mustrat,
Când Tu,-Împărate,-ncins cu un ştergar,
La robii Tăi, picioarele-ai spălat.
3. 
Vreau jugul Tău, să-nvăț din pilda Ta;
Când întristări şi umbre vor veni,
Lecția „Ghetsimani“ fă-mă-a-nvăța–
„Nu voia mea, ci-a Ta, a se-mplini!“
4. 
Vreau jugul Tău, să-nvăț din pilda Ta;
Când cruzi şi răi sunt fiii-acestui veac,
O şoaptă-aud venind dinspre Calvar–
„O, Tată, iartă-i, căci nu ştiu ce fac!“
author†→ Mrs. May Schulz
composer†→ Mrs. May Schulz
meter→ 10, 10, 10, 10
pitch→ G₄
topic→ A învăța ascultarea
HON87→ 223
keysig→ E♭
timesig→ 4/4
]]>
20160428T212646Z 20160428T212646Z
154: Al Său glas blând
pian midi melodia midi
154: Al Său glas blând
1. 
Al Său glas blând, subțire,
Îmi spune zi de zi:
„De vrei să fii mai rodnic,
În Mine să rămâi!“
Acest glas viu şi dulce,
Acest Cuvânt divin
Mă mişcă să răspund ferm:
„Da,-n Tine-am să rămân.“
Refren
Deasupra larmei lumii
Aud acest glas blând;
Răspund prin ascultare,
De merg chiar lăcrimând.
2. 
Al Său glas blând, subțire,
Îmi spune zi de zi:
„Din inimă, slujeşte-Mi!
Eu viața Mi-am jertfit.“
Să nu-I răspund vreodată:
„Zadarnic Îți slujesc“,
Că,-n dragoste,-ai promis Tu
Un premiu ’nalt, ceresc.
3. 
Al Său glas blând, subțire,
Îmi spune zi de zi:
„Urmează-Mă-n continuu–
Alt drum nu poate fi!“
Nu-s bucurii mai ’nalte
Ca cea de a-L urma;
El totul face bine–
Nicicând nu-L voi lăsa.
4. 
Al Său glas blând, subțire,
Îmi spune zi de zi:
„Veghează şi te roagă,
Orice-ncercări vor fi!“
Răspunsu-mi izbucneşte:
„Da, Te voi căuta,
Ca să primesc putere
Prin îndurarea Ta“.
author†→ James Fawcett
composer→ D. B. Towner
meter→ 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6
pitch→ G₄
topic→ A învăța ascultarea
tune→ Wondrous Sight
HON87→ 229
keysig→ E♭
timesig→ 4/4
]]>
20160428T212645Z 20160428T212645Z
155: Vorbeşte, Doamne, Te rugăm
pian midi melodia midi
155: Vorbeşte, Doamne, Te rugăm
1. 
Vorbeşte, Doamne, Te rugăm!
La Tine slabi venim.
Al Tău fin susur, blând şoptit,
Vrem, zilnic, s-auzim.
Refren
Vrem glasu-Ți s-auzim;
Zilnic, pe Cale, Te-ascultăm.
Inima să ne-atingi!
Vorbeşte, Te rugăm!
2. 
Stând tari în noi, nu izbutim;
O, vrem să ne smereşti,
Căci doar prin Tine biruim,
Când Tu ne însoțeşti!
3. 
Cu Tine, teamă nu avem:
Să mergi cu noi, dorim;
Să ne clarifici Calea Ta
Ca, voia-Ți, să-mplinim!
4. 
O, foloseşte-Te de noi,
Lucrarea-Ți să-mplineşti!
Vrem, viața, credincios să-Ți dăm,
Mereu s-o foloseşti.
author†→ James Jardine
composer→ W. Stillman Martin
meter→ 8, 6, 8, 6, 6, 8, 6, 6
pitch→ G₄
topic→ A învăța ascultarea
HON87→ 230
HON51m→ 128
keysig→ E♭
timesig→ 6/8
]]>
20160428T212644Z 20160428T212644Z
156: O, Doamne, nu mai fi tăcut
pian midi melodia midi
156: O, Doamne, nu mai fi tăcut
1. 
O, Doamne, nu mai fi tăcut,
Vorbeşte-mi iar, în mila Ta!
Ți-aştept Cuvântul, însetat,
Cum, ploi, pământu-uscat ar vrea.
Refren
La Tine, Doamne, eu privesc!
În Tine eu nădăjduiesc,
C-adesea m-ai împrospătat,
Când în necazuri m-am aflat.
2. 
Când, prin Cuvânt, m-avertizezi,
Pot şti că-s binecuvântat,
Căci, când nuiaua foloseşti,
Iubire Tu mi-ai arătat.
3. 
Mă spală prin Cuvântul Tău!
Fixează-mi scopul ferm, curat!
O, scapă-mi duhul de-orice rău
Şi dă-mi puteri, căci m-au lăsat!
4. 
Condu-mă să Îți fiu captiv,
De bunăvoie, prizonier,
Un sclav supus la ce spui Tu!
Să-mi fii Stăpân, o, Doamne,-Ți cer!
author†→ Jack Annand
composer→ J. M. Whyte
meter→ 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 (L.M.D.)
pitch→ B♭₄
topic→ A învăța ascultarea
HON87→ 227
keysig→ E♭
timesig→ 3/4
]]>
20160428T212643Z 20160428T212643Z
157: Divinul adevăr scump
pian midi melodia midi
157: Divinul adevăr scump
1. 
Divinul adevăr scump
Mi-e tot mai prețios,
Când merg, zdrobit în suflet,
Pe Cale cu Hristos.
Pe drumul umilinței,
Vreau să urmez fidel.
Cu ochii unşi, ’nainte,
Îl văd pe El.
2. 
Desăvârşita Cale,
În Domnul am aflat.
Chiar izgonit, când sufăr,
În El sunt mângâiat.
E planul şi tiparul
Croit de Dumnezeu;
Cu El doresc să umblu,
De-acum, mereu.
3. 
El m-a găsit, făcându-Şi
În mine casa Sa.
Cel care-i cel mai tare,
De rău mă va scăpa.
Eu am primit, nu vorbe,
Ci, viață din Isus;
L-ascult, căci El e Calea
Ce duce sus.
4. 
Un bun Păstor mă duce
Acum la păşuni noi.
Mi-e mângâiere glasu-I
Şi sprijin, mâna Lui.
Doresc, tot mai aproape
De El, să pot urma.
Mi-e călăuza vieții,
Nu-L pot lăsa.
author†→ Sam Jones
composer→ K. F. Garrard
meter→ 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 4
pitch→ D₄
topic→ Bucurie şi mulțumire
HON87→ 241
keysig→ G
timesig→ 4/4
]]>
20160428T212642Z 20160428T212642Z
158: Mulțumit
pian midi melodia midi
158: Mulțumit
1. 
Rătăceam în întuneric,
Neştiind cum e-n Isus,
Pân-am auzit mesajul
Care,-odihna, mi-a adus.
Refren
Mulțumit, mulțumit,
Pe deplin sunt mulțumit!
Duhu-I blând acum mă-ndrumă;
Orice gol e-acoperit.
2. 
Eu I-am dat să-mi stăpânească
Viața-ntreagă, inima.
Nu-L mai las, căci El e Calea,
Adevărul, Viața mea.
3. 
Eu am dovedit puterea
Ce o are de-a salva.
Credincios va fi, statornic,
Slobozindu-mi viața mea.
4. 
De Isus, eu, mulțumit, sunt,
Scos din lanțuri de păcat.
Vreau să merg de-acum cu-Acela
Care,-n locul meu, S-a dat.
author†→ Winnie Adams
composer→ A. J. Showalter
meter→ 8, 7, 8, 7, 6, 7, 8, 7
pitch→ A₄
topic→ Bucurie şi mulțumire
HON87→ 368
keysig→ D
timesig→ 4/4
]]>
20160428T212641Z 20160428T212641Z
159: Îți mulțumim de timpul greu
pian midi melodia midi
159: Îți mulțumim de timpul greu
1. 
Îți mulțumim de timpul greu,
Prin secetă trecut,
Când am văzut ce gol adânc
Iubirea-Ți ne-a umplut,
Timp când, sub soare de pustiu,
Înaintând din greu,
Pe aspre căi, umblam cu-Acel’
Ce-i Fiu de Dumnezeu.
2. 
Îți mulțumim de-odihna-n El
Ce-o ştiu doar cei trudiți,
De Duhul milei Lui ce,-aici,
Îl învățăm smeriți,
Urmând cu-Acel’ ce-a mers atunci,
Păşind pustiul greu,
În slava părtăşiei Lui,
Cu El în Dumnezeu,
3. 
De bucuria ce-ntristări
N-o pot întuneca:
El, Dumnezeu cel viu, prezent,
Şi noi în mâna Sa.
În slavă şi-n odihnă, când,
În pace,-L adorăm,
Gândind la drumul cel pustiu,
Mai mult Îl lăudăm.
4. 
Căci ne-amintim cum, greu trudind
În lupte şi păcat,
El apa ne-a adus să bem,
Şi viața L-a costat.
Şi,-acum, în pace noi umblăm,
Pe drumul Domnului,
Văzând, prin orice lipsă-aici,
Iubirea-adâncă-a Lui.
author→ P. B.
composer→ Wm. A. Huntley (aranjat)
meter→ 8, 6, 8, 6, 8, 6, 8, 6 (C.M.D.)
pitch→ E₄
topic→ Bucurie şi mulțumire
HON87→ 240
keysig→ A
timesig→ 4/4
]]>
20160428T212640Z 20160428T212640Z
160: Cântecul Sionului
pian midi melodia midi
160: Cântecul Sionului
1. 
Cântă-mi cântul cel mai dulce,
Al Sionului ceresc!
Cel bogat să-şi cânte-averea
Iar, plăcerea, cel lumesc!
Dar al cântecelor cântec
Îmi răsună-adânc, senin;
Celor trişti dă bucurie,
Cânt de laudă divin.
2. 
Cântă-n prima rază-a zilei,
Când sclipeşte roua-n flori!
Cântă harul veşnic proaspăt
Ce-l primeşti mereu în zori!
Însă, şi-n căldura zilei,
Când de griji eşti apăsat,
Cântă cântul rugăciunii
Ca să fii împrospătat!
3. 
Cântă-mi, l-asfințitul vieții,
Al Sionului cânt clar,
Pe când luntrea mea se-ndreaptă
Spre al timpului hotar!
Dacă-atunci cumva mi-e teamă,
Cântă-mi cântul cel iubit:
A Sionului cântare,
S-o aud pân’ la sfârşit!
4. 
Cântă-mi cântul învierii,
Când Isus va reveni,
Când necazuri se vor duce,
Căci acasă sus voi fi
Şi când zeci de mii de glasuri
Vor cânta armonios,
În refren comun de slavă,
Cântul lui Isus Hristos!
author†→ Jack Annand
composer→ J. E. Hawes
meter→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
pitch→ B♭₃
topic→ Bucurie şi mulțumire
HON87→ 245
keysig→ B♭
timesig→ 3/4
]]>
20160428T212639Z 20160428T212639Z
161: În Isus țâşnesc izvoare
pian midi melodia midi
161: În Isus țâşnesc izvoare
1. 
În Isus țâşnesc izvoare,
Setea mea satisfăcând;
El îmi umple orice lipsă,
Temerile-mi liniştind.
Eu m-aşez sub a Sa umbră,
Unde duhul mi-odihnesc;
La răcoarea Sa cea dulce,
Noaptea, cântece primesc.
2. 
În Isus țâşnesc izvoare
Ce la pieptu-I mă atrag;
Chiar când dorm, mi se trezeşte
Inima, la-al Său glas drag.
Scumpul meu, o, vin’ la mine!
Tu, mâhnirea, mi-o alungi;
Sursă şi izvor al vieții,
Tu-mi dai bucurii-ndelungi!
3. 
În Isus țâşnesc izvoare;
O, Iubitul mi-am găsit!
S-a uitat cu drag la mine,
Ochiul sus mi-a pironit.
El, din zece mii,-i ca nimeni;
Mi-e Prieten, Salvator;
Trecere-am găsit în ochii-I,
Fi’nd iubit copleşitor.
4. 
În Isus țâşnesc izvoare;
Viața El a câştigat.
În iubirea Sa-i odihnă,
După luptă şi păcat.
De ce-i rău El mă păzeşte,
Pân’ la-al timpului hotar,
Când Îl voi vedea în slava-I
Şi când umbrele dispar.
author†→ Sam Jones
composer→ Henry T. Smart
meter→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
pitch→ A₄
topic→ Bucurie şi mulțumire
tune→ Bethany
HON51m→ 135
HON87l→ 246
keysig→ F
timesig→ 4/4
]]>
20160428T212638Z 20160428T212638Z
162: Doamne, sursă-a bucuriei
pian midi melodia midi
162: Doamne, sursă-a bucuriei
1. 
Doamne, sursă-a bucuriei,
După Tine, doar, tânjesc,
Căci Tu doru-adânc mi-astâmperi,
Chin şi teamă-mi izgoneşti!
Îmi ții umbră şi răcoare,
Mi-eşti consolare, scut ne-nfrânt.
Fața Ta mă-nviorează,
Mi-umple inima cu cânt.
2. 
Doamne, sursă-a bucuriei,
Eu acum Te îndrăgesc!
Inima mi-ai câştigat-o,
Ca şi Tine, să iubesc.
Dintre mii de-aleşi, eşti Primul,
Mântuitorul dârz al meu;
Dragostea-Ți e nesfârşită;
Eşti al meu, şi eu al Tău!
3. 
Doamne, sursă-a bucuriei,
Tu, ca nimeni, mă iubeşti!
Harul Tău pe veci rămâne;
Pe sărac Tu-mbogățeşti.
De la rău, mă vei abate,
Să nu mi-alunece vreun pas,
Să Te pot vedea în slavă,
Când se sparge al meu vas.
author†→ anonim
meter→ 8, 7, 8, 7, 8, 8, 8, 7
pitch→ G₄
topic→ Bucurie şi mulțumire
tune→ Nettleton
Lieder93→ 184
keysig→ E♭
timesig→ 3/4
]]>
20160428T212637Z 20160428T212637Z
163: Mi‑odihnesc, o, Doamne
pian midi melodia midi
163: Mi‑odihnesc, o, Doamne
1. 
Mi-odihnesc, o, Doamne, inima,
Îți cânt şi-Ți mulțumesc!
La izvoru-ascuns, mi-e inima
În tot ce-i scump, ceresc.
Plăpândul vas ce l-ai făcut,
Doar Tu-l poți umple-acum.
Ale lumii ape s-au sfârşit,
N-au săturat nicicum.
2. 
De-ale vieții-izvoare însetez,
Şi-aici mereu țâşnesc;
A Ta dragoste-i comoara mea,
Şi-n juru-mi o găsesc.
Un cântec nou e-n gura mea,
În tonul adorat.
Slavă Ție pentru harul Tău,
Ce-i încă negustat!
3. 
Slavă-Ți pentru harul rezervat,
Căci sunt sărac, lipsit,
Şi mă-mpinge teama la-al Tău sân
Să-am ce mi-ai plănuit!
O moştenire-n cer posed,
Ce-acum n-o pot vedea,
Însă mâna care-a sângerat,
S-o am mi-o va păstra.
4. 
Se-odihneşte,-o, Doamne, inima,
În grija-Ți mi-o ascund!
Vocea bucuriei vieții-aud
În toate răsunând.
„Eşti partea mea!“ din suflet spun;
La fel zic mii de voci,
Şi-al lor cântec bucuros– „Amin“–
Nu va-nceta în veci.
author→ Anna L. Waring
composer→ J. M. Bonnar (aranjat)
meter→ 9, 6, 9, 6, 8, 6, 9, 6
pitch→ G₄
topic→ Bucurie şi mulțumire
HON87→ 244
keysig→ G
timesig→ 4/4
]]>
20160428T212636Z 20160428T212636Z
164: Al Domnului Nume
pian midi melodia midi
164: Al Domnului Nume
1. 
Al Domnului Nume-i atât de iubit!
Doar El poate face să fii fericit.
Fiori de-ncântare ne dă glasul Său;
El stinge furtuni, bucurii dând mereu.
Refren
Ce pace-mi dă zâmbetu-I pe-al meu drumeag!
Atingerea Lui mă supune cu drag.
Sunt plin de nădejde în dragostea Sa;
Mă mişcă să-mi țin pură inima mea.
2. 
Când fără-ajutor noi eram, goi, răniți,
Dorind o lumină,-ntristați şi-obosiți,
Iubirea Sa, negura noastră,-a străpuns,
Şi,-n noi, mângâierea Sa blândă-a ajuns.
3. 
În noaptea când sufletul El Şi-a vărsat
Şi oştile negre L-au împresurat,
Nu aur, ci sânge, ca preț, a plătit,
Când, pentru-ai Săi miei, viața El Şi-a jertfit.
author†→ Glenn Smith
composer†→ Glenn Smith
meter→ 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11
pitch→ E♭₄
topic→ Bucurie şi mulțumire
HON87→ 242
keysig→ A♭
timesig→ 3/4
]]>
20160428T212635Z 20160428T212635Z
165: Din gura pruncilor
pian midi melodia midi
165: Din gura pruncilor
1. 
Din gura pruncilor ai scos
Mari laude spre tronul Tău,
Căci cel smerit, rob lui Hristos,
Vorbeşte nu din gândul său.
2. 
Prin gura pruncilor vorbeşti
Şi-l faci să tacă pe duşman,
Căci Tu, cu cale-aşa găseşti;
Te laud c-astfel e-al Tău plan.
3. 
Din gura pruncilor smeriți,
Din inimi unde locuieşti,
E adevărul auzit,
Ascuns de cei mari, înțelepți.
4. 
O, fă-mă, copilaş să-Ți fiu,
Chiar dacă-n duh sunt des mustrat,
Ca,-atunci, satisfăcut, să ştiu
Că Domnu-n mine-i înălțat!
author†→ Mrs. Elma Milton
composer→ Loys Bourgeois (melodia)
meter→ 8, 8, 8, 8 (L.M.)
pitch→ G₄
topic→ Laudă
tune→ Old Hundredth
HON87→ 235
keysig→ G
timesig→ 4/4
]]>
20160428T212634Z 20160428T212634Z
166: Credincios rămâne Domnul
pian midi melodia midi
166: Credincios rămâne Domnul
1. 
Credincios rămâne Domnul,
Zilnic, cu aleşii Lui,
Şi-n mustrări, şi-n îndurare,
Tot parcursul drumului.
Refren
Zi de zi, de dimineață,
Nouă-i îndurarea Lui.
Ea mereu ne însoțeşte
Când venim la tronul Lui.
2. 
Credincios ne izbăveşte
Din capcana Celui Rău;
Ne-ntăreşte în răbdare
Să-ndurăm urcuşul greu.
3. 
Credincios El împlineşte
Tot ce ne-a făgăduit;
De-orice cursă ne păzeşte
Când, de El, ne-am alipit.
4. 
Credincios, pe-ai Săi, primeşte,
La iubirea Sa, părtaşi,
Unde-i dragoste şi pace,
Până,-n cer, vom fi atraşi.
author†→ Roy Taylor
composer†→ Don Puffalt
meter→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
pitch→ C₄
topic→ Laudă
HON87l→ 232
keysig→ A♭
timesig→ 3/4
]]>
20160428T212633Z 20160428T212633Z
166a: Credincios rămâne Domnul
pian midi melodia midi
166: Credincios rămâne Domnul
1. 
Credincios rămâne Domnul,
Zilnic, cu aleşii Lui,
Şi-n mustrări, şi-n îndurare,
Tot parcursul drumului.
Refren
Zi de zi, de dimineață,
Nouă-i îndurarea Lui.
Ea mereu ne însoțeşte
Când venim la tronul Lui.
2. 
Credincios ne izbăveşte
Din capcana Celui Rău;
Ne-ntăreşte în răbdare
Să-ndurăm urcuşul greu.
3. 
Credincios El împlineşte
Tot ce ne-a făgăduit;
De-orice cursă ne păzeşte
Când, de El, ne-am alipit.
4. 
Credincios, pe-ai Săi, primeşte,
La iubirea Sa, părtaşi,
Unde-i dragoste şi pace,
Până,-n cer, vom fi atraşi.
author†→ Roy Taylor
composer→ George C. Stebbins
meter→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
pitch→ C₅
topic→ Laudă
tune→ Fully Trusting
HON87→ 232
keysig→ F
timesig→ 3/4
]]>
20160428T212632Z 20160428T212632Z
167: Să-L binecuvântezi pe Domnul
pian midi melodia midi
167: Să-L binecuvântezi pe Domnul
1. 
Să-L binecuvântezi
Pe Domnul, suflete,
Măreşte-I Numele cel sfânt
Prin tot ce-n mine e!
Să-L binecuvântezi,
De-a pururi să-L asculți
Şi binefacerile Lui,
Niciuna să n-o uiți!
2. 
El iartă-al tău păcat,
Boli grele vindecând,
Din groapă viața-ți izbăvind,
Har şi-ndurare dând;
Te-ntinereşte iar
Ca vulturul din munți;
Dreptate, judecăți făcând
La toți cei asupriți.
3. 
El este milostiv,
Mult răbdător şi blând,
Bogat în bunătate, drept,
Mânia neținând.
Pedeapsa nu ne-o dă
Cum noi am merita,
Şi, celor ce se tem de El,
Dă bunătatea Sa.
4. 
Ca tatăl, de-ai săi fii,
Se-ndură El de toți
Ce-s temători, ştiind că noi,
Din lut suntem făcuți;
Ca iarba-i viața-aici,
Ca floarea-n slava sa:
Când trece-un vânt ea moare, dar,
Pe-ai Săi, El va păstra.
author→ King David, Isaac Watts
composer†→ Andrew Robb
meter→ 6, 6, 8, 6, 6, 6, 8, 6 (S.M.D.)
pitch→ D₄
topic→ Laudă
HON87→ 238
keysig→ G
timesig→ 4/4
]]>
20160428T212631Z 20160428T212631Z
168: Din suflet, slavă-nalț
pian midi melodia midi
168: Din suflet, slavă-nalț
1. 
Din suflet, slavă ’nalț spre Dumnezeu,
Căci, zi de zi, mi-oferă harul Său,
Ca să pot duce lupta vieții grea
Şi să rămân în biruința Sa.
Ce liniştit mă simt când văd mereu
Că îmi dă har cât am nevoie eu!
2. 
În încercări de foc, greu ispitit,
Sunt îndreptat spre-acel loc liniştit.
La tronul Său de har, când stau plecat,
Sunt curățit de teamă şi păcat.
Acolo, când aştept, sunt întărit;
Mi-apare drumul clar şi desluşit.
3. 
Când văd în lumea-aceasta rea de-acum
Atâtea ce m-ar întina pe drum,
M-agăț cu-atât mai mult de Domnul meu,
Şi El îmi dă belşug din harul Său
Să pot umbla curat, neabătut,
Spre bogății ce lumea n-a văzut.
4. 
Vreau să arăt mereu, în traiul meu,
Ce mare preț e să ai harul Său,
Ca, orice suflet trist şi obosit
Ce, zi de zi, de-nfrângeri, e lovit,
Să vadă-n mine ce ar deveni
Prin harul Domnului, de l-ar primi.
5. 
Cel care-mi ştie lupta ceas de ceas
Cunoaşte cât de slab e al meu pas
Şi ce nevoie mare aş avea
Ca să primesc mereu puterea Sa.
Ce scumpă-odihnă-i– să-L aud spunând:
„Îți voi da har; Eu nu te las nicicând!“
author†→ James Fawcett
composer→ necunoscut
meter→ 10, 10, 10, 10, 10, 10
pitch→ A₄
topic→ Laudă
HON87→ 236
keysig→ F
timesig→ 4/4
]]>
20160428T212630Z 20160428T212630Z
169: Îți mulțumesc că mi‑ai deschis
pian midi melodia midi
169: Îți mulțumesc că mi‑ai deschis
1. 
Îți mulțumesc că mi-ai deschis,
O, Doamne, Calea Ta!
Lumina Ta mi-ai arătat;
Din noapte, ziua s-a crăpat.
Răspunde-n fața Ta,
Acum, ființa mea!
2. 
În suflet slavă Îți înalț;
Umil Îți mulțumesc
De tot ce Tu mi-ai dăruit,
De timpul cât Te-ai străduit
Ca să mă-nveți s-aleg
Al Tău drum sfânt, întreg!
3. 
O, Doamne, ştiu că-s păcătos–
La Tine strig acum!
Ajută-mi să mă stăpânesc,
Păcatul, firea, să robesc,
Ca, sufletul trezit,
Să-mi fie slobozit!
4. 
Tânjesc să merg pe drumu-ngust
Cu-n scop eliberat,
Ca toți să vadă-n viața mea
Că slobod umblu-n Calea Ta,
Nespus de bucuros
Cu viața în Hristos.
author†→ Edna Carman
composer→ Mrs. Lewis S. Chafer
meter→ 8, 6, 8, 8, 6, 6
pitch→ D₄
topic→ Laudă
tune→ Spencer
HON87→ 237
keysig→ G
timesig→ 3/4
]]>
20160428T212629Z 20160428T212629Z
170: Pe-un munte-ndepărtat
pian midi melodia midi
170: Pe-un munte-ndepărtat
1. 
Pe-un munte-ndepărtat,
La-ndemnul Domnului,
Un tată fiul şi-a predat–
Supremul bun al lui.
Refren
Dându-I tot, dispuşi,
De-al Său Duh mişcați,
Dovedim că-ai Săi suntem,
Cu tot ce-avem, predați.
2. 
Făcând ce a putut,
Un suflet dăruit,
Spărgând un vas cu mir de preț,
Pe Domnul L-a slăvit.
3. 
În duh şi-n adevăr
El vrea să ne-nchinăm,
La Cel ce viața Şi-a jertfit,
De moarte să scăpăm.
4. 
Ai Săi toți, în acord,
La tronul Său ceresc,
Spun: „Slava, lauda-i a Ta,
Căci, Doamne, vrednic eşti!“
author†→ Adam Hutchison
composer→ Ira D. Sankey
meter→ 6, 6, 8, 6, 5, 5, 7, 6
pitch→ A₄
topic→ Laudă
HON87→ 243
keysig→ D
timesig→ 3/4
]]>
20160428T212628Z 20160428T212628Z
171: Te doreşte al meu suflet
pian midi melodia midi
171: Te doreşte al meu suflet
1. 
Te doreşte al meu suflet,
Noaptea, când cad umbrele!
Duhul meu spre Tine, strigă;
O, ascultă-mi rugile!
Fără Tine, viața-i goală,
Un pustiu îngrozitor.
Tată iubitor, vorbeşte,
Glasul Tău aştept cu dor!
2. 
Te doreşte al meu suflet,
Marele măreților!
Lasă-mă să stau cu Tine,
Frumusețea Ta s-ador!
Inima mi-o curățeşte,
Depărtează-mă de rău!
Tu mă poți spăla de vină;
De ajuns mi-e harul Tău.
3. 
Te doreşte al meu suflet!
Numai Tu mă mulțumeşti.
Bucurie, consolare,
Numai Tu îmi dăruieşti.
Tu eşti viață şi lumină;
Fața Ta, s-o văd, tânjesc.
Lângă Tine-i mântuire;
De-orice grijă m-odihnesc.
4. 
Te doreşte al meu suflet;
Lângă mine stai mereu!
Tu, lucrarea recreării,
Ai deschis-o-n traiul meu.
O, ajută-mi să-Ți port chipul,
Partea bună s-o aleg!
Legea Ta în mine scrie-o,
Fă-m-al Tău să fiu întreg!
author†→ Sam Jones
composer→ W. J. Kirkpatrick
meter→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
pitch→ C₅
topic→ Laudă
HON87→ 252
keysig→ A♭
timesig→ 4/4
]]>
20160428T212627Z 20160428T212627Z
172: Eu, în Isus, sunt mulțumit
pian midi melodia midi
172: Eu, în Isus, sunt mulțumit
1. 
Eu, în Isus, sunt mulțumit
Şi,-n suflet, calm şi liniştit.
Mă simt acasă-acum în El,
Că-n voia Lui stau fericit.
O, cântă, suflet dezrobit,
În cântul tău cel mai duios,
Căci, de acum, eu sunt al Său–
Urmez chemarea lui Hristos!
Refren
O, părtăşie de nespus,
Iubire de neegalat!
Refugiu sigur mi-am găsit
În Cel ce m-a răscumpărat.
2. 
Iubirea Sa m-a copleşit;
Eu nu mai umblu disperat,
Căci, de săgeata lui Satan,
La pieptul Său sunt protejat.
I-aud Cuvântul, blând şoptit;
Ce strălucit e chipul Său!
Mă simt atins de mâna Sa,
Şi ştiu atunci că El e-al meu.
3. 
Îl voi urma pe El, Cel sfânt,
Şi Calea Sa voi adora;
Atunci voi fi întreg în El
Şi chipul Său eu voi purta.
Când drumul meu se va sfârşi
Şi ținta o voi fi atins,
Eu, cu nesaț, Îl voi privi,
În veşnicii de necuprins.
author†→ Sam Jones
composer→ Ira D. Sankey
meter→ 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8
pitch→ C₄
topic→ Laudă
HON87→ 253
keysig→ F
timesig→ 3/4
]]>
20160428T212626Z 20160428T212626Z
173: Un duh ca de copil
pian midi melodia midi
173: Un duh ca de copil
1. 
Ascultă-mi ruga, Tată bun,
Fierbinte, eu Ți-o-nalț:
Vreau, Ție,-aşa să mă supun,
Încât să fie-n mine-acum
Un duh ca de copil,
Un duh ca de copil!
2. 
O, împlineşte-n viața mea
Tot scopul Tău divin!
Calm ține-mă sub mâna Ta,
Supus de drag în voia Ta,
S-ascult ca un copil,
S-ascult ca un copil!
3. 
Predându-Ți totul, văd uimit
Că dau doar ce-i al Tău,
Căci de la Tine l-am primit;
Mereu vreau să-Ți fiu mulțumit,
Smerit ca un copil,
Smerit ca un copil.
4. 
Mă-ndrumă,-atunci, o, Tată bun,
Cât merg, pân’ la sfârşit!
Mă strânge-aproape de-al Tău sân,
Acolo pururi să rămân,
Pe veci al Tău copil,
Pe veci al Tău copil!
author†→ Ken Paginton
composer†→ Ken Paginton
meter→ 8, 6, 8, 8, 6, 6
pitch→ G₄
topic→ Supunere
tune→ Porchester
HON87→ 257
keysig→ E♭
timesig→ 4/4
]]>
20160428T212625Z 20160428T212625Z
174: Ce scump e-al Domnului Cuvânt
pian midi melodia midi
174: Ce scump e-al Domnului Cuvânt
1. 
Ce scump e-al Domnului Cuvânt
La cel curat, smerit!
De preț e ce El a promis,
Cert, sigur, neclintit.
Refren
Când scade eul
Şi egoismul,
Creşte Hristosul,
Inima-mi umplând.
2. 
Acei ce fața-I caută
Deplin sunt mulțumiți;
Primesc har după har în El,
De sine-eliberați.
3. 
E ca tămâia ruga lor,
Urcând spre Domnul, sus:
Un sacrificiu pur, primit,
De bunăvoie-adus.
4. 
Bogat tezaur au acei
Ce viața-şi dăruiesc;
Prin viața ce-o primesc din El,
Ei din belşug trăiesc.
author†→ Sam Jones
composer→ Maurice A. Clifton
meter→ 8, 6, 8, 6, 5, 5, 5, 5
pitch→ E♭₄
topic→ Supunere
HON87→ 249
keysig→ A♭
timesig→ 4/4
]]>
20160428T212624Z 20160428T212624Z
175: Ferice de cei temători
pian midi melodia midi
175: Ferice de cei temători
1. 
Ferice de cei temători
De Domnul, Rege-al lor;
Ei, cinstea, lauda, I-aduc,
Lui recunoscători.
Refren
Ne-ascultă, Doamne,
În milă, fă-ne,
Teama de Tine,
Să o învățăm!
2. 
În jurul celor temători
Sfinți îngeri tăbărăsc.
N-au lipsă cei ce au găsit
Acest locaş ceresc.
3. 
Această teamă-i un izvor
De viață-n veşnicii;
Satisfăcut deplin va fi
Cel care-l va găsi.
4. 
Şi cine teamă n-ar avea
De Tine, Rege sfânt?
Soare-al neprihănirii,-apari
Sub aripi leac purtând!
author†→ Garrett Hughes
composer→ Maurice A. Clifton
meter→ 8, 6, 8, 6, 5, 5, 5, 5
pitch→ E♭₄
topic→ Supunere
HON87→ 248
themusic→ 174
keysig→ A♭
timesig→ 4/4
]]>
20160428T212623Z 20160428T212623Z
176: Doamne,-al meu Stăpân, vorbeşte
pian midi melodia midi
176: Doamne,-al meu Stăpân, vorbeşte
1. 
Doamne,-al meu Stăpân, vorbeşte!
Te ascultă robul Tău,
Aşteptând Cuvântu-Ți dulce,
Ce mă bucură mereu.
Lasă-Ți glasul auzit!
Să Te-ascult, sunt pregătit.
2. 
Zi-mi pe nume, o, Stăpâne!
Fă să ştiu că Tu-mi vorbeşti,
Ca să pot umbla mai sigur
Şi mai liber, cum doreşti!
Lângă Stâncă să mă duci,
Unde turma Ți-o conduci!
3. 
Chiar de-s cel mai mic şi josnic,
O, Stăpâne, să-mi vorbeşti!
Să nu plec neascultat, căci,
Doamne, inima-mi cunoşti!
Ştii nevoia toată-a ei;
Să vorbeşti orice Tu vrei!
4. 
O, vorbeşte, fă-mă gata
Să-Ți urmez orice cuvânt,
Cu-ascultare bucuroasă,
Când aud al Tău glas sfânt!
Te ascult, căci Domn îmi eşti;
Să vorbeşti! Să îmi vorbeşti!
author→ Frances R. Havergal
composer→ Dr. Lowell Mason
meter→ 8, 7, 8, 7, 7, 7
pitch→ G₄
topic→ Supunere
tune→ Ottawa
HON87→ 255
keysig→ G
timesig→ 2/2
]]>
20160428T212622Z 20160428T212622Z
177: Să-mi cunosc locul
pian midi melodia midi
177: Să-mi cunosc locul
1. 
O, fă să-mi cunosc locul bine
Şi zilnic cu Tine să merg,
Cu teamă rostind al Tău Nume
Şi voia-Ți iubind, s-o-nțeleg!
O, fă să-mi ocup locul, Tată,
Cel pe care aici mi-l numeşti,
Cu drag să-mplinesc voia-Ți sfântă,
Iubind numai ce Tu iubeşti!
2. 
O, fă să-mi păstrez locul bine,
Ca bun luptător credincios,
Să pot să trăiesc prin mulțime
A Ta viață nouă-n Hristos!
O, fă să-mi ocup locul, Tată,
Cel pe care aici mi-l numeşti,
Cu drag să-mplinesc voia-Ți sfântă,
Iubind numai ce Tu iubeşti!
author†→ anonim
composer†→ anonim
meter→ 9, 8, 9, 8, 9, 9, 9, 8
pitch→ E♭₄
topic→ Supunere
Lieder93→ 286
keysig→ A♭
timesig→ 6/8
]]>
20160428T212621Z 20160428T212621Z
178: Viața Ta trăieşte-o-n mine
pian midi melodia midi
178: Viața Ta trăieşte-o-n mine
1. 
Viața Ta trăieşte-o-n mine,
O, Tu Rege-al regilor!
Însuți Tu să-mi fii, în toate,
Cheia întrebărilor!
După felul Tău, lucrează
Totul în ființa mea,
Ea să poată s-oglindească,
Fără pată, slava Ta!
2. 
Templul meu Ți-a fost dat Ție,
De păcat, golit fiind;
Lasă-Ți slava să se vadă,
Dinlăuntru strălucind!
Tot pământul meu să tacă,
Trupu-acesta devenind
Sluga-Ți blândă şi tăcută,
Doar de Tine ascultând!
3. 
Mădularele să-mi fie
Gata, la chemarea Ta,
Să le ai spre folosință:
Eu consimt a le preda,
Fără vreun regret în suflet,
Sau rezervă-n sinea mea,
Fără nicio rezistență
La-al Tău fel de a lucra.
4. 
Liniştit şi maleabil,
De prejudecăți lipsit,
Permițându-Ți libertatea,
Cum vrei, să fiu folosit.
Viața Ta trăieşte-o-n mine,
Doamne, Rege-al regilor!
Însuți Tu să-mi fii, în toate,
Cheia întrebărilor!
meter→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
pitch→ F₄
topic→ Supunere
Lieder93→ 110
keysig→ D♭
timesig→ 4/4
]]>
20160428T212620Z 20160428T212620Z
179: Iubesc acel sfânt drum
pian midi melodia midi
179: Iubesc acel sfânt drum
1. 
Iubesc acel sfânt drum,
Spre-odihnă, sus, ducând
Şi,-aici, să umblu cu Isus,
Porunca-I împlinind.
Refren
Iubesc pe-al meu Păstor;
Al Său scop e şi-al meu;
Voia-I va fi şi voia mea,
Să-L pot avea mereu.
2. 
El m-a găsit mâhnit,
Gemând greu în păcat,
Şi mi-a dat pace, bucurii,
Păcatul mi-a iertat.
3. 
Eu, numele-I iubesc;
Vreau părtăşia Lui;
Cuvinte nu pot exprima
Iubirea Domnului.
4. 
Doar viața Sa îmi dă
Putere de-a-L urma,
Şi de aceea eu iubesc
Cărarea sfântă-a Sa.
5. 
El, viața, voia mea,
Mereu va stăpâni;
El mult vrea,-n cei smeriți, mâhniți,
Al Său scop a-mplini.
author†→ Sam Jones
composer†→ A. R. Haselwood
meter→ 6, 6, 8, 6, 6, 6, 8, 6 (S.M.D.)
pitch→ E₄
topic→ Supunere
HON87→ 254
keysig→ C
timesig→ 4/4
]]>
20160428T212619Z 20160428T212619Z
180: O, nu fiți duşi robi
pian midi melodia midi
180: O, nu fiți duşi robi
1. 
O, nu fiți duşi robi, rătăcind de Sion,
Cetate ce Domnu-a numit-o-al Său tron!
Rămâneți cu El, să n-ajungeți, plângând,
Cu harfele-n sălcii, tăcute,-atârnând!
Refren
O, nu fiți duşi robi, de cei dragi sau duşmani,
Plângând la râu în Babilon, goi, sărmani,
Gândindu-vă, trişti, la poporul Său sfânt,
Când ei vă vor cere-al Sionului cânt!
2. 
Cântările dulci din Sionul divin
Nicicând n-ați putea-a le cânta-n loc străin,
Căci cei din Edom, toți, v-ar batjocori
Când lauda Domnului ați preamări.
3. 
Să-şi uite-a mea dreaptă priceperea sa,
De,-al Domnului Munte Sion, aş uita!
Să nu mai pot limba să mi-o folosesc
De, culmea plăcerii,-n Sion, n-o găsesc!
author†→ John Martin
composer→ Eli Christy
meter→ 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11
pitch→ C₅
topic→ Supunere
HON87→ 251
keysig→ F
timesig→ 6/8
]]>
20160428T212618Z 20160428T212618Z
181: Nu voia mea, ci a Ta
pian midi melodia midi
181: Nu voia mea, ci a Ta
1. 
Câte-odată drumu-i întunecos,
Şi nu ştiu, cum e-aşa de greu?!
Însă ştiu că Tu mă priveşti de sus
Şi dai har pentru pasul meu.
Refren
O, ajută-mi să spun mereu:
„Voia Ta, şi nu placul meu“!
Dă-mi puterea Ta ca, în viața mea,
Să se facă doar voia Ta!
2. 
Singur, eu nu pot, în umblarea mea,
Zilnic, paşii să-mi rânduiesc;
Să-i călăuzeşti după cum voieşti–
Nu lăsa să mă rătăcesc!
3. 
Vreau să fiu mereu ca un slab lăstar
Ce se-ndoaie sub mâna Ta;
Umple-mi viața Tu, nu mă-mpotrivesc!
Îndrumare doar Tu-mi poți da.
4. 
Fă-mă-acum să văd cum eu voi vedea
Când aici viața-mi voi sfârşi!
Stăruind ’nainte, răspund azi: „Da!“
La răsplată eu voi privi.
author†→ Mary Lindley
composer→ Henry P. Morton
meter→ 10, 8, 10, 8, 8, 8, 10, 8
pitch→ C₄
topic→ Supunere
HON87→ 261
keysig→ A♭
timesig→ 4/4
]]>
20160428T212617Z 20160428T212617Z
182: Când, Doamne, drumul
pian midi melodia midi
182: Când, Doamne, drumul
1. 
Când, Doamne, drumul prin furtuni urmăm,
Ne-nvață să veghem, să ne rugăm,
Din suflet, sincer, să ne pronunțăm:
„Facă-se voia Ta!“
2. 
Când lumea şi păcatul se opun,
Când încercări mai aspre,-n duh, simțim,
Cu-acest gând: Tatăl ştie, ne-odihnim;
„Facă-se voia Ta!“
3. 
Deşi ni-e sufletul greu apăsat
Şi duhul nostru-adânc e întristat,
Sau vin dezamăgiri, s-avem fixat:
„Facă-se voia Ta!“
4. 
Nevoie-i zilnic de spălarea Ta;
Tânjim, pe Cale, una a umbla,
Întreaga stăpânire Ție-a-Ți da–
„Facă-se voia Ta!“
5. 
Fidela-Ți viață ne inspiră-acum
Să-nvingem, cum ne-ai învățat pe drum;
Ne-ajută,-n fața Ta, să hotărâm:
„Facă-se voia Ta!“
author†→ Tom Roberts
composer→ Charles H. Gabriel
meter→ 10, 10, 10, 6
pitch→ E♭₄
topic→ Supunere
HON87→ 260
keysig→ A♭
timesig→ 4/4
]]>
20160428T212616Z 20160428T212616Z
183: Domnul, aici, n-a făgăduit
pian midi melodia midi
183: Domnul, aici, n-a făgăduit
1. 
Domnul, aici, n-a făgăduit
Un drum de flori, uşor de păşit,
Nici bucurie fără-ntristări,
Nici pace fără multe-ncercări.
Refren
Dar ne-a promis al Lui ajutor
Şi-a Sa odihnă trudiților,
Har şi putere în încercări,
Dragoste, pace şi îndurări.
2. 
Nu ne-a promis că nu vom simți
Truda, ispita, plânsul, aici;
Nu ne-a promis că n-o să purtăm
Sarcini, dureri, pe unde călcăm.
3. 
Nu ne-a promis un drum netezit,
Ca să umblăm necălăuzit,
Cu nici un munte greu de urcat,
Cu nici un râu greu de traversat.
author→ Annie J. Flint
composer→ Alfred B. Smith
meter→ 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9
pitch→ C₄
topic→ Încurajare şi mângâiere
keysig→ F
timesig→ 9/8
]]>
20160428T212615Z 20160428T212615Z
184: Tu, Voie scumpă
pian midi melodia midi
184: Tu, Voie scumpă
1. 
Tu, Voie scumpă a lui Dumnezeu,
Munte-al cetății şi ancoraj profund,
Paşnic sălaş al sufletului meu,
În Tine liniştit m-ascund!
2. 
O, Voie care numai bine vrea,
Drumul condu-mi-l, eşti ghidul cel mai bun!
Ca un copil, ’nainte, voi urma.
Crezând, mă sprijin pe-al Tău sân.
3. 
Voia Ta dulce, Domnul meu fidel,
Mă ține tare în brațu-I iubitor.
Voia-mi captivă-i vesel porumbel,
Prins în regatul Tău de har.
4. 
Blândă povară, jug cel mai plăcut,
Poartă, înalță voiosul duh al meu!
Aripi săracei inimi i-ai făcut;
Sunt liber sub controlul Tău.
5. 
Voia-Ți măreață, Domnul meu iubit,
Eu, cu triumf, chiar acum o fac a mea!
„Da!“ va striga credința, fericit,
Oricărei dragi porunci de-a Ta.
author→ Gerhard Tersteegen
composer→ George Hews
meter→ 10, 11, 10, 8
pitch→ G₄
topic→ Încurajare şi mângâiere
tune→ Holley
HON87→ 263
keysig→ E♭
timesig→ 4/4
]]>
20160428T212614Z 20160428T212614Z
185: În timpuri de-ntuneric
pian midi melodia midi
185: În timpuri de-ntuneric
1. 
În timpuri de-ntuneric,
Necaz şi tulburări,
El vine cu mustrare
Şi binecuvântări.
Cu mâna-ntinsă-n milă,
Ne-ndrumă să ieşim
Din umbre şi din ceață,
Părtaşi cu El să fim.
2. 
Cum să ne fie teamă,
Când dragostea ne dă
Un drum prin văi şi dealuri
Spre ziua veşnică!
Chiar moartea e înfrântă;
De frica-i vom scăpa;
Credința vede cerul,
Deschide poarta sa.
3. 
Trudeşte mai departe!
Ai ținta-n fața ta!
Cum El lucrează-n alții,
Şi-n tine va lucra.
De ce-a fost, nu te teme,
Şi nici de viitor,
Căci dragostea te duce
Spre cer, biruitor!
author†→ Eustace Radford
composer→ C. D. Urhan
meter→ 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6
pitch→ A₄
topic→ Încurajare şi mângâiere
tune→ Rutherford
HON87→ 292
keysig→ F
timesig→ 4/4
]]>
20160428T212613Z 20160428T212613Z
186: Până aici ne‑a ajutat
pian midi melodia midi
186: Până aici ne‑a ajutat
1. 
Când descurajat ni-e duhul,
De asprimea drumului
Şi, mai grea, ne pare crucea,
Pe parcursul timpului,
Când vreun nor, de ochi, ne-ascunde
Fața Tatălui bogat,
Să ne amintim că Domnul
Pân’ aici ne-a ajutat!
2. 
Prin ani lungi, privind în urmă,
Ne-a fost drumul diferit,
Dar, prin fiecare-obstacol,
Mâna-I ne-a călăuzit,
Ne-a dat locuri dulci, plăcute,
Drumu-ntreg, ne-a-ncurajat;
Prin cea mai adâncă apă,
Pân’ aici ne-a ajutat.
3. 
Să ne-ncredem deci în Tatăl,
Chiar de nori groşi ne-au umbrit!
Un Prieten ni-este-aproape,
Când toți ceilalți au fugit.
Când peregrinaju-i gata,
Când prin porți vom fi intrat,
Vom vedea mai clar atunci cum
Pân’ aici ne-a ajutat.
author†→ Jack Annand
composer→ J. W. Dadmun
meter→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
pitch→ D₄
topic→ Încurajare şi mângâiere
tune→ Land of Beulah
HON87→ 269
keysig→ G
timesig→ 3/4
]]>
20160428T212612Z 20160428T212612Z
187: În mâna lui Isus
pian midi melodia midi
187: În mâna lui Isus
1. 
Când mi-e inima-ncărcată
De-ntrebări fără răspuns,
Tot ce nu-mi stă în putere,
Las în mâna lui Isus.
Refren
Lui Isus le las pe toate,
Căci El ştie-al vieții drum.
Ce nu pot schimba în viață,
Las în mâna Lui acum.
2. 
Mintea-atât de des se-ntreabă:
„Ce e bine sau e rău?“
În Isus, dar, e răspunsul,
Măsurat prin traiul Său.
3. 
La Isus mă uit eu zilnic;
Nimeni nu mi-e mai presus.
Cele pământeşti, dorite,
Într-o zi vor fi apus.
4. 
Toți Îl vor vedea odată
Pe Isus ca Împărat.
Orice mare națiune,
Lui se va-nchina, plecat.
author†→ Kenneth Dissmore
composer→ M. J. Babbitt
meter→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
pitch→ A₄
topic→ Încurajare şi mângâiere
HON87→ 287
keysig→ F
timesig→ 4/4
]]>
20160428T212611Z 20160428T212611Z
188: Cel ce-a-ndrumat
pian midi melodia midi
188: Cel ce-a-ndrumat
1. 
Cel ce-a-ndrumat va fi
Dispus iar a-ndruma;
Cel ce-a hrănit vrea-a mai hrăni,
Cel ce-a dat va mai da.
Cel ce te-a auzit
Vrea-a te mai auzi;
Cel ce suspinul ți-a simțit
Nu te va părăsi.
2. 
Cel ce te-a izbăvit
Te va mai izbăvi;
Cel care-n suflet ți-a vorbit
Multe-are-a-ți mai vorbi.
Cel ce, blând, te-a-nvățat,
Mai mult, vrea-a te-nvăța;
Cel ce-a lucrat tot minunat
Mai mult vrea-a-ți arăta.
3. 
Cel ce te-a-apropiat
Mai mult va-apropia;
Cel ce-a dat primul prânz bogat
Vrea iarăşi a-l mai da.
Cel care har ți-a dat,
Vrea, har mai mult, a-ți da;
Cel ce ți-a dat drum de-alergat
Te-ajută-a-l termina.
4. 
Cel ce te-a câştigat,
Fidel, te va păstra;
Cel ce, cum eşti, ți-a arătat
Vrea-a ți Se arăta.
Cel ce-a vrut viață-a-ți da,
Şi te-a făcut al Său,
Viață-abundentă vrea a-ți da,
Al Lui, să fii mereu.
author→ Frances R. Havergal
composer→ necunoscut
meter→ 6, 6, 8, 6, 6, 6, 8, 6 (S.M.D.)
pitch→ F♯₄
topic→ Încurajare şi mângâiere
HON87→ 327
keysig→ D
timesig→ 6/8
]]>
20160428T212610Z 20160428T212610Z
189: Apleacă-Te spre mine
pian midi melodia midi
189: Apleacă-Te spre mine
1. 
Ascultă, Doamne,-apleacă-Te spre mine,
Ascultă-mi strigătu,-n nevoia-mi grea
Şi,-n toată disperarea mea, o, du-mă
Pe Stânca ’naltă mult deasupra mea!
2. 
În deznădejdi, îmi vine mângâierea:
„Doar încetând să-ncerci vei eşua“
Şi, chiar căzut adeseori în luptă,
Mă-ncred în Stânca mult deasupra mea.
3. 
Să mor, ajută-mi, față de mândrie
Şi față de semeața-mi voie rea!
Mă scapă de vicleana-mi fire dură,
S-ajung la Stânca mult deasupra mea!
4. 
Când apăsări şi griji cad peste mine
Şi-s răscolit să-ntreb: „de ce-i aşa?“
Ajută-mi Tu să nu pun la-ndoială
Solida Stâncă mult deasupra mea!
5. 
Când sunt momit şi-nfluențat de lume
S-ajung, de Domnul, a mă lepăda,
O, du-mă sus pe locu-ncredințării,
Pe Stânca ’naltă mult deasupra mea!
author†→ J. Price
composer†→ Mrs. Mary Lou Todd
meter→ 11, 10, 11, 10
pitch→ F₄
topic→ Încurajare şi mângâiere
HON87→ 288
keysig→ B♭
timesig→ 4/4
]]>
20160428T212609Z 20160428T212609Z
190: La mine Te gândeşti
pian midi melodia midi
190: La mine Te gândeşti
1. 
Între-ncercările ce-ntâlnesc,
Când, între spini, paşii mi-i rănesc,
Un dulce gând, Doamne, eu primesc:
„La mine Te gândeşti.“
Refren
La mine Te gândeşti,
La mine Te gândeşti;
Mă linişteşti când aproape eşti:
La mine Te gândeşti.
2. 
Grijile vieții mă năpădesc;
Sufletu,-n umbră, mi-nvăluiesc;
Dar, pân’ la urmă, eu mi-amintesc:
„La mine Te gândeşti.“
3. 
Nori pot să vină sau pot pleca;
De flori sau spini, parte pot avea;
Dar nu mă tem, căci pot spune-aşa:
„La mine Te gândeşti.“
author→ Edward Mund
composer→ E. S. Lorenz
meter→ 9, 9, 9, 6, 6, 6, 9, 6
pitch→ D₄
topic→ Încurajare şi mângâiere
HON87→ 289
keysig→ G
timesig→ 3/4
]]>
20160428T212608Z 20160428T212608Z
191: Cu Tine, Tată,-aş vrea să merg
pian midi melodia midi
191: Cu Tine, Tată,-aş vrea să merg
1. 
Cu Tine, Tată,-aş vrea să merg,
Cât mai apropiat,
Şi numai sfânta voie-a Ta
S-o fac neîncetat!
2. 
Scumpă mi-e pura voie-a Ta!
Jugul Tău e uşor.
Tu, de la moarte, vei scăpa
Sufletu-ascultător.
3. 
Singura mea speranță,-aici,
Să-nving ispita grea,
În ascultare, o găsesc,
Față de voia Ta.
4. 
Eu, viața, ca pe-un bob de grâu,
Mi-o semăn pe pământ.
„Pierde, ca totul să câştigi!“
E-al Tău divin Cuvânt.
author†→ Sam Jones
composer→ Cuthbert Howard
meter→ 8, 6, 8, 6 (C.M.)
pitch→ G₄
topic→ Încurajare şi mângâiere
tune→ Lloyd
HON87→ 266
keysig→ E♭
timesig→ 4/4
]]>
20160428T212607Z 20160428T212607Z
192: Domnul este,-n inimă, blând
pian midi melodia midi
192: Domnul este,-n inimă, blând
1. 
Domnul meu este,-n inimă, blând, milos:
El ştie oricare-al meu pas.
Este-un apărător ce mă va păzi
Oricând mă găsesc în impas.
În dragoste, haru-I mă ține
Prin furtuni ce-nspăimântă-al meu vas.
Mă va lua-n al Său braț tare, iubitor,
Şi-atent El va fi la-al meu glas.
2. 
Ochii Domnului meu niciodat’ n-adorm:
El vede pe-oricare-al Său fiu.
Chiar de ei sunt puțini şi împrăştiați,
Blând, îi va-ndruma prin pustiu.
În lunga şi greaua lor cale,
Mana dulce de sus, El le-a dat.
Stânca tare de veacuri a fost mereu
Cu cel obosit şi-nsetat.
3. 
Domnul meu este,-n inimă, blând, milos:
Şi-a dat pentru-ai Săi viața Sa.
De acum, tot ce am, Lui eu Îi predau;
El viața mi-o poate păstra.
Pe El Îl urmez fără teamă,
Căci curând al meu drum va-nceta.
Strălucitele raze de sus apar,
Şi-odihnă pe veci voi avea.
author†→ Sandy Scott
composer→ necunoscut
meter→ 11, 8, 11, 8, 9, 9, 11, 8
pitch→ E♭₄
topic→ Încurajare şi mângâiere
tune→ Allein auf dem Berge
HON87→ 291
keysig→ A♭
timesig→ 3/4
]]>
20160428T212606Z 20160428T212606Z
193: În Tine, azi, mă-ncred
pian midi melodia midi
193: În Tine, azi, mă-ncred
1. 
O, nu lăsa să fiu plin de-ntristare
Când noaptea se aşterne-n calea mea!
Cel ce-ngrijeşte azi, la fel şi mâine,
Cu-al Său braț tare mă va ajuta.
Refren
În Tine, azi, mă-ncred, o, Domnul meu!
Ajută-mi să cred mereu!
2. 
De-al Tău altar, o, Doamne, leagă-mi viața!
Acolo totu-am pus, la spusa Ta.
Fă să nu dau ’napoi, nici să mă clatin,
Ci, zilnic, ce-am mai bun, să-Ți pot preda!
3. 
O, nu lăsa să-mi tremure nădejdea,
Ci, neclintită, ancora să-mi ții!
Când goarna sună, morții-n El se scoală,
A fi cu El când iarăşi va veni.
author†→ Robert Marshall
composer→ Mlle. S. Zuberbuhler
meter→ 11, 10, 11, 10, 10, 7
pitch→ G₄
topic→ Credință şi încredere
tune→ Veglia al Mattino
HON87→ 340
keysig→ C
timesig→ 4/4
]]>
20160428T212605Z 20160428T212605Z
194: Nu ştiu de ce
pian midi melodia midi
194: Nu ştiu de ce
1. 
Nu ştiu de ce El, haru-I minunat,
Chiar mie mi l-a arătat,
De ce, nevrednic de iubirea Sa,
Al Său pe veci, m-a cumpărat!
Refren
Însă „ştiu în cine-am crezut eu
Şi ştiu că poate El să păzească
Tot ce I-am încredințat Lui,
Până-n ziua-aceea,-a Sa.“
2. 
Nu ştiu, credința salvatoare, cum
El mie mi-a împărtăşit,
Nici cum, crezând eu în Cuvântul Său,
În suflet pacea am primit!
3. 
Nu ştiu cum mişcă Duhul Sfânt pe om,
De-al său păcat, El convingând,
Descoperind pe Domnul prin Cuvânt,
Credința Sa în el născând!
4. 
Nu ştiu când o să vină Domnul meu–
La noapte ori în plină zi–
Nici când prin valea morții voi umbla,
Sau de-n văzduh mă va răpi.
author→ D. W. Whittle
composer→ J. McGranahan
meter→ 10, 8, 10, 8, 9, 10, 8, 7
pitch→ C₄
topic→ Credință şi încredere
HON87→ 271
keysig→ C
timesig→ 4/4
]]>
20160428T212604Z 20160428T212604Z
195: Nu vreau alt sprijin
pian midi melodia midi
195: Nu vreau alt sprijin
1. 
Nu vreau alt sprijin, ci pe-al Tău,
O, Domn, Mântuitorul meu,
Din tronu-Ți, har, curgând!
Când slab sunt, poți a mă-ntări;
În luptă pot a birui,
În Tine, doar, crezând.
2. 
De om, Tu nu eşti prețuit;
El pe-al său braț stă bizuit,
Pe sine, amăgind;
Dar cel ce Ți s-a-ncredințat
E ca un pom mereu udat,
Cu frunze verzi, rodind.
3. 
Nu cărți vreau, ci Cuvântul Tău,
Căci gânduri omeneşti nu-mi dau
Lumină-n calea mea.
Cuvântu-Ți, adevăru-având,
Bătrâni şi tineri luminând,
Rămâne pururea.
4. 
La puțuri seci, cine-ar veni,
Cuvântu-Ți viu a-l părăsi,–
În el, Hristos fiind?
Dreptatea, viața,-n El îmi sunt,
Înțelepciunea, tot ce-i sfânt;
Cu El, nu cad nicicând.
author†→ Jack Annand
composer→ Dr. Lowell Mason
meter→ 8, 8, 6, 8, 8, 6
pitch→ E♭₄
topic→ Credință şi încredere
tune→ Meribah
HON87→ 281
keysig→ E♭
timesig→ 3/2
]]>
20160428T212603Z 20160428T212603Z
196: Noi, drumul cel de mâine
pian midi melodia midi
196: Noi, drumul cel de mâine
1. 
Noi, drumul cel de mâine, nu-l vedem,
Dar azi putem păşi
Iar viitorul, Lui încredințăm–
El ni-l va plănui.
Refren
În dragoste, ascunde El mereu
Ce griji, noi mâine, vom avea,
Căci ştie că-ale zilei mari poveri,
Destul sunt azi a le purta.
2. 
Nu prin vedere-umblăm pe Calea Sa;
Bazați dar pe Isus,
Crezând făr-a-ntreba „de ce?“, urmăm
Spre cele dragi de sus.
3. 
Pericole, ce-atât de des se-ascund
Pe drumul ce-l păşim,
Le ştie El şi ne va preveni
De curse ce-ntâlnim.
4. 
Când cerul peste noi e plin de nori,
Auzi-L, blând spunând:
„Şi-aceasta trece, ea promite-o zi
Mai clară, strălucind“!
author†→ Marion MacPherson
composer†→ Marion MacPherson
meter→ 10, 6, 10, 6, 10, 8, 10, 8
pitch→ E♭₄
topic→ Credință şi încredere
HON87→ 270
keysig→ E♭
timesig→ 4/4
]]>
20160428T212602Z 20160428T212602Z
197: Nădăjduieşte-n Domnul
pian midi melodia midi
197: Nădăjduieşte-n Domnul
1. 
Nădăjduieşte-n Domnul cu răbdare,
Speră în El în slăbiciunea ta!
El va-nnoi tăria ta, şi, zilnic,
Îi vei simți puterea, dragostea.
2. 
Nădăjduieşte când lupți cu vrăjmaşii
Ce dinăuntru te-ar împiedica,
Sau din afară ce vor să te smulgă
De sub controlu-I, către bezna grea!
3. 
Nădăjduieşte-n El şi-n biruințe,
Să nu te ’nalți încât să fii-ntinat!
Speră în El, smerit să te mențină,
Ca un copil, pur, sincer şi curat!
4. 
Nădăjduieşte,-n mâna Lui te-ncrede,
Cere-I, şi lasă-L şi să-ți ceară El!
Răspunde rugii Lui, şi-ți va răspunde!
Fii Lui fidel, El îți va fi fidel!
5. 
Nădăjduieşte dârz, cu voie bună,
Glasul ascultă-I, după El să mergi!
Crede în haru-I ce de-ajuns îți este,
Şi te vei bucura cu El pe veci!
author†→ James Wright
composer→ H. P. Main
meter→ 11, 10, 11, 10
pitch→ E♭₄
topic→ Credință şi încredere
HON87→ 285
keysig→ A♭
timesig→ 2/4
]]>
20160428T212601Z 20160428T212601Z
198: Departe,-odată, rătăceam
pian midi melodia midi
198: Departe,-odată, rătăceam
1. 
Departe,-odată, rătăceam,
Nădejdea-n Domnul neavând;
Dar am venit la El prin har,
Nădejde vie-n El primind.
Refren
Nădejdea noastră,-ncrederea,
Sunt ancorate-adânc în El;
El ne va binecuvânta
Călăuzindu-ne fidel.
2. 
De când în El nădăjduim,
Iubirea-I, haru-am dovedit,
Păcatul ca să-l biruim,
Ce-odat-atât ne-a stăpânit.
3. 
Azi, încercări sunt fel de fel,
Şi poate, ferm, nu toți vor sta,
Dar pot găsi toți har în El:
Puternică e mâna Sa.
4. 
Cu-acea nădejde vie-n El,
De-acum ni-e gândul îmbrăcat;
Căci, prin iubire, S-a jertfit
Să ne salveze de păcat.
author†→ James Fawcett
composer→ Charles Reeves
meter→ 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 (L.M.D.)
pitch→ G₄
topic→ Credință şi încredere
HON87→ 347
keysig→ C
timesig→ 4/4
]]>
20160428T212600Z 20160428T212600Z
199: Măreşte-ne credința!
pian midi melodia midi
199: Măreşte-ne credința!
1. 
Măreşte-ne credința, Tu!
Corzi de-ndoială să dezlegi!
Vederea acordează-ne-o
Spre scopul ce Tu ni-l alegi!
2. 
Măreşte-ne credința când
Vrăjmaşii ne-au împresurat!
Scutul credinței dă-ne-n mâini,
Să-i înfruntăm neînfricat!
3. 
Măreşte-ne credința când
Timpii trudiți par în zadar!
Deşi zdrobiți, fă să simțim
Că încă ne conduci prin har!
4. 
Măreşte-ne credința când
Gemem de-nfrângeri şi de dor!
Vindecă ale noastre răni,
Tu, blând Păstor al oilor!
5. 
Măreşte-ne credința când
Umbrele morții ne apar!
Dă-ne credință să vedem:
Nădejdea ni-e doar în Calvar!
author†→ Mrs. May Schulz
composer→ J. B. Dykes
meter→ 8, 8, 8, 8 (L.M.)
pitch→ A₄
topic→ Credință şi încredere
tune→ Calm
HON51m→ 203
HON87l→ 279
keysig→ F
timesig→ 3/4
]]>
20160428T212559Z 20160428T212559Z
200: Stând prin puterea-ncrederii
pian midi melodia midi
200: Stând prin puterea-ncrederii
1. 
Stând prin puterea-ncrederii, blândeței, dragostei,
Iau mâna Ta în slăbiciune, urc spre munții Tăi,
Iar Luceafărul de zori mi-e ghid; văd raza-I strălucind,
Luminând de-a lungul drumului, mie Calea descoperind.
2. 
Lumina, tare radiind, fixează țelul meu.
Sclipirea tronului de har mi-arată sus mereu
Lucruri prețioase ce rezervi la cei ce merg fidel,
Stăruind în slujba Domnului şi făcând ce ar face El.
3. 
Stând prin puterea ce-o oferi, completă-i sursa mea.
Din pâinea vie mă hrănesc, beau apa dulce-a Ta.
Orice lipsă-mi linişteşte El, în staul protejat.
Ce-a promis El va-mplini mereu, din tezauru-I sfânt, bogat.
4. 
Cum prețuiesc chemarea mea, de când m-a ’liberat?
Va trebui, de mâna timpului, să fiu probat.
Printre valuri, cât călătorim, în noi greu ispitiți,
E la cârmă El? L-auzi şoptind: „Pace vouă, fiți liniştiți!“
author†→ Hugh Roberts
composer†→ Hugh Roberts
meter→ 14, 14, 15, 17
pitch→ F♯₄
topic→ Credință şi încredere
HON87→ 283
keysig→ D
timesig→ 4/4
]]>
20160428T212558Z 20160428T212558Z
201: Nu ne-a-nşelat nimic
pian midi melodia midi
201: Nu ne-a-nşelat nimic
1. 
Nu ne-a-nşelat nimic din ce-a promis El
Că vom primi în Fiu-I preaiubit;
Cuvântul Lui-i mai trainic decât cerul;
Ne va-ntări El până la sfârşit.
2. 
Nu ne-a-nşelat: când, plini de întristare,
Noi L-am strigat, ne-a dat din pacea Sa,
A mers cu noi pe drumul singuratic,
Şi-am dovedit puterea-I de-a păstra.
3. 
Nu ne-a-nşelat nimic din tot ce-a spus El;
De la-nceput, Cuvântu-I e fidel.
În ascultare, paşii Săi urmându-i,
Nu ne vom teme, sigur duşi de El.
4. 
Nu va-nşela pân’ la sfârşitul jertfei
Ce, în iubire, vom aduce-o Lui.
O, daru-acesta ultim să ne fie
Găsit ca bun în ochii Tatălui!
author†→ Mabel Smith
composer→ J. MacAdam
meter→ 11, 10, 11, 10
pitch→ A♭₄
topic→ Credință şi încredere
HON87→ 272
keysig→ D♭
timesig→ 2/4
]]>
20160428T212557Z 20160428T212557Z
202: În Cel ce-i viu ne-ncredem
pian midi melodia midi
202: În Cel ce-i viu ne-ncredem
1. 
În Cel ce-i viu ne-ncredem noi;
E sigur tot ce-n El avem;
Deşi necazuri întâlnim,
Prin harul Său noi rezistăm.
Refren
Al Său sfânt Nume noi purtăm,
Cu crucea Lui ne lăudăm;
Satisfăcuți cu partea Sa,
Noi, adevărul, vom păstra.
2. 
În Cel ce-i viu ne-ncredem noi
Şi părtăşia-I adorăm;
Vrem alergarea s-o-mplinim,
Deşi ocări întâmpinăm.
3. 
În Cel ce-i viu ne-ncredem noi;
Adesea-n inimi clocotim
Când, părtăşie dulce-având,
În prigoniri, cu El păşim.
author†→ Sam Jones
composer→ B. Frank Butts
meter→ 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 (L.M.D.)
pitch→ F♯₄
topic→ Credință şi încredere
HON87→ 275
keysig→ D
timesig→ 3/4
]]>
20160428T212556Z 20160428T212556Z
203: Prețioasă mi-e gândirea
pian midi melodia midi
203: Prețioasă mi-e gândirea
1. 
Prețioasă mi-e gândirea: „Tatăl ştie tot“;
Orice lipsă mi-o cunoaşte, tot ce eu nu pot;
Ce-i mai bine pentru mine, El va plănui;
Văd iubirea Sa în toate,-n greu sau bucurii.
2. 
Iubitor, El se-ngrijeşte de copilul Său
Şi mă-ndeamnă să m-apropii, când e timpul rău.
Când dispare-orice speranță, lacrimi reci curgând,
Mângâierea o recapăt doar la El mergând.
3. 
O, ce bine e că Tatăl poate alina
Ale inimii suspine, ce nu pot purta!
’Liberat de orice grijă, liniştit aştept,
Mulțumindu-I pentru toate, căci aşa e drept.
4. 
Pe deplin mă-ncred în Tatăl, în umblarea mea,
Căci sunt conştient că toate-s după voia Sa.
Ştiu c-acest drum mă conduce la odihna Lui.
Totdeauna cea mai bună-i voia Tatălui.
author→ L. Ware
composer→ J. S.
meter→ 13, 13, 13, 13
pitch→ G₄
topic→ Credință şi încredere
HON87→ 276
keysig→ E♭
timesig→ 4/4
]]>
20160428T212555Z 20160428T212555Z
204: Pasul următor
pian midi melodia midi
204: Pasul următor
1. 
Nu văd ce încercări vin mâine,
Dar Tu şi-atunci poți ajuta.
O, Doamne,-mi pun nădejdea-n Tine
Pentru-al meu pas ce va urma!
Refren
Pasul, păstrează-mi o, Isuse,
Ferm şi fidel, pe Calea Ta!
Ține-mă strâns, căci numai Tu eşti
Turnul meu şi nădejdea mea!
2. 
Tu ai promis că, în ispită,
Îmi dai puteri să biruiesc,
Că,-n orice cursă întâlnită,
Sigur scăparea-mi pregăteşti.
3. 
Eu las greşelile-mi făcute
În tot trecutul păcătos,
Şi, cu-ochii ațintiți ’nainte,
Vreau doar să-Ți fiu mai credincios.
4. 
Când se ivesc furtuni pe cale,
Ce-mi pot ascunde primul pas,
Merg cu credință,-n întuneric,
Şi pasu,-n mâna Ta, îl las.
author→ Adelaide A. Pollard
composer†→ Jonathan Wright
meter→ 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8
pitch→ A₄
topic→ Credință şi încredere
tune→ Bellflower
HON87→ 277
keysig→ F
timesig→ 3/8
]]>
20160428T212554Z 20160428T212554Z
205: O, pace-a-ncrederii
pian midi melodia midi
205: O, pace-a-ncrederii
1. 
O, pace-a-ncrederii pe deplin
În Tine, Domn de sus,
Credință de neclătinat,
Mi-eşti ce-am eu mai presus!
2. 
Chiar dacă planuri mi s-au distrus,
Chiar când mi-e calea grea,
De-mi seacă orice sursă-aici,
Tu eşti comoara mea.
3. 
Chiar de sunt slab şi nu-s sănătos,
Zilnic în trudă grea,
Exclus din multe-a’ altora,
Nu voia mea, ci-a Ta!
4. 
Chiar de vin multe dezamăgiri,
Ce-atât îmi folosesc
Să mă dezlege de pământ,
De Tine m-alipesc!
5. 
Pace-a deplinei încredințări,
Privind ce-i peste nori,
Ce vede-n toate mâna Ta,
În lucruri mici sau mari,
6. 
Ce-aude clar vocea Tatălui,
Ducând spre ce-i ceresc,
Pace-a credinței fără țărm,
Cu Tine m-odihnesc!
author†→ Henry Swanepoel
composer†→ F. Bruce
meter→ 9, 6, 8, 6
pitch→ B♭₄
topic→ Credință şi încredere
HON87→ 278
keysig→ E♭
timesig→ 4/4
]]>
20160428T212553Z 20160428T212553Z
206: Rabdă mai departe
pian midi melodia midi
206: Rabdă mai departe
1. 
Rabdă mai departe cu Isus pe Cale,
Bucuros, de-a Tatălui voie, ascultând!
Prin turbate valuri de păcat, auzi-L,
„Taci, fără gură!“, mării poruncind!
2. 
„Nu te voi lăsa“– sunt dulci cuvinte spuse
De Isus, ce-a mers calm pe marea vieții rea.
„Nu eşti părăsit, Eu sunt mereu cu tine;
De-s nori sau soare, vino-n urma Mea!“
3. 
Nimeni nu-i fidel ca-acest Om al durerii;
De-nşelarea lumii, să-L laşi a te păzi!
Călăuză-ți este ca s-ajungi în slava-I,
Mari bogății cereşti să poți primi.
4. 
Rabdă mai departe cu Isus în luptă,
Răbdător îndură cu El cât vei umbla!
Fii găsit fidel Lui, printre-ai Săi aleşi sfinți,
Unul pe care poate-a Se baza!
author†→ Sam Jones
composer→ J. B. Dykes
meter→ 12, 12, 12, 10
pitch→ E♭₄
topic→ Furtuni
tune→ Nicaea
HON87→ 262
keysig→ E♭
timesig→ 4/4
]]>
20160428T212552Z 20160428T212552Z
207: Când umblu pe Cale
pian midi melodia midi
207: Când umblu pe Cale
1. 
Când umblu pe Cale, Tu-mi dai bucurii;
Iubirea lumină mi-e zi de zi.
Cuvântul şi mila-Ți sunt liniştea mea,
Prin aspre furtuni şi prin noaptea grea.
Refren
Doamne,-n furtună văd fața Ta!
Har şi iubire dă raza sa.
Voi merge cu Tine, Prieten al meu,
Şi, pân’ la sfârşit, Doamne, sunt al Tău!
2. 
Ştiu dragostea, lupta şi chinul Tău greu,
Ce drumu-au deschis către tronul Tău.
Iubirea-Ți mă umple mereu, izvorând,
Şi-arată-n furtună spre țelul sfânt.
3. 
Simt geamătul Tău pentru cel schimbător,
Ce-odată-a mers ferm şi biruitor,
Dar a deviat de la drumul slăvit,
Pierzând prin furtuni locul cel smerit.
author†→ Glenn Smith
composer†→ Glenn Smith
meter→ 11, 10, 11, 10, 9, 9, 11, 10
pitch→ E♭₄
topic→ Furtuni
HON87→ 296
keysig→ A♭
timesig→ 3/4
]]>
20160428T212551Z 20160428T212551Z
208: Te-aşteaptă El
pian midi melodia midi
208: Te-aşteaptă El
1. 
Te-aşteaptă El, te-aşteaptă El–
Pe drum, o, nu mai zăbovi!
El, tată vrea a-ți fi, fidel;
Mereu, te va călăuzi.
Refren
Toți sorții,-n față, sunt frumoşi
Şi-i bun ținutul oferit;
Cel ce-a condus drept pe strămoşi
Te va-ndruma pân’ la sfârşit.
2. 
Nu vrei s-ai partea lui Avraam–
De Domnu-a fi călăuzit?
El, făr’ a şti-ncotro, a mers
Spre locul cel făgăduit.
3. 
Să nu te temi de-urcuşul greu
Şi nici de-ntunecoase văi!–
E drumul sfânt spre Dumnezeu,
Plăcut cu El să-l poți păşi.
4. 
Vei spune seara mulțumit,
Când ziua se va fi-ncheiat:
„El face tot desăvârşit–
Lui voi sluji, doar Lui, predat“.
author†→ Thomas M. Turner
composer→ Charles H. Gabriel
meter→ 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 (L.M.D.)
pitch→ F♯₄
topic→ Călăuzirea Lui
HON87→ 306
keysig→ D
timesig→ 3/4
]]>
20160428T212550Z 20160428T212550Z
209: Primit de Domnul
pian midi melodia midi
209: Primit de Domnul
1. 
Primit de Domnul, ce pot vrea mai mult?
O, vreau, de-acest gând prețios, s-ascult,
Ca, bucuros, să-Ți pot da viața mea:
O jertfă vie după voia Ta!
2. 
Primit de Domnu-a fost al Său Fiu sfânt;
El n-a greşit, ci, ținta-n față-având,
Bine,-alergarea,-aici Şi-a terminat;
Din morți ’nălțat, pe tron S-a aşezat.
3. 
Primit de Domnul, chipu-aş vrea să-I port,
Chiar de ocara-I trebui’ s-o suport,
Cum, din vechime,-ai Săi I-au fost predați;
Ei L-au urmat, să fie acceptați.
4. 
Primit de Domnul, o, cât mi-aş dori!
Cinstea din lume nu va dăinui.
O, Doamne,-ajută-mi să fiu ca Isus,
Blând, credincios, în voia Ta supus!
author†→ James Jardine
composer→ Loys Bourgeois (melodia)
meter→ 10, 10, 10, 10
pitch→ F₄
topic→ Călăuzirea Lui
tune→ Toulon
HON87→ 299
keysig→ F
timesig→ 4/4
]]>
20160428T212549Z 20160428T212549Z
210: Doamne, condu-mă!
pian midi melodia midi
210: Doamne, condu-mă!
1. 
Doamne, condu-mă cu al Tău sfânt braț!
Pân’ la sfârşit, păstrează-mă al Tău,
Căci sunt străin într-un ținut vrăjmaş,
Şi am nevoie să mă-ndrumi mereu!
Refren
Doar lângă Tine să mă ții,
Căci sufletu-mi acolo vrea să stea!
Când lângă mine eşti, pace îmi dăruieşti;
Condus de Tine, teamă nu voi avea.
2. 
Chiar noaptea tristă de s-ar coborî,
Prin văi pietroase, unde voi călca,
În îndurarea-Ți, totu-ai plănuit,
Ca să cunosc călăuzirea Ta.
3. 
Doamne, condu-mă, ca să nu mă pierd,
Să nu mă-nvingă mâna Celui Rău!
Fă să rezist oricărei mari furtuni!
Dă-mi mâna Ta, să mă-nsoțeşti mereu!
author†→ Sandy Scott
composer→ C. Austin Miles
meter→ 10, 10, 10, 10, 8, 10, 12, 11
pitch→ G₄
topic→ Călăuzirea Lui
HON87→ 302
keysig→ E♭
timesig→ 4/4
]]>
20160428T212548Z 20160428T212548Z
211: Mai aproape a-Ți fi
pian midi melodia midi
211: Mai aproape a-Ți fi
1. 
Tu eşti partea mea din ceruri;
Vreau în totu-a Te iubi.
Pe întreg peregrinaju-mi,
Lasă-mă a Te-nsoți!
Mai aproape a-Ți fi,
Mai aproape a-Ți fi,
Pe întreg peregrinaju-mi,
Lasă-mă a Te-nsoți!
2. 
N-am să-Ți cer plăceri din lume,
Nici un drum lejer, faimos;
Bucuros primesc să sufăr,
Doar să umblu cu Hristos.
Mai aproape, supus,
Mai aproape, supus,
Bucuros primesc să sufăr,
Doar să umblu cu Isus.
3. 
Mă condu prin văi umbroase,
Peste marea vieții grea,
Ca, apoi, în veşnicie,
Cu Isus să pot intra!
Vreau aproape-a-Ți urma,
Vreau aproape-a-Ți urma,
Ca, apoi, în veşnicie,
Cu Isus să pot intra.
author→ Fanny J. Crosby
composer→ S. J. Vail
meter→ 8, 7, 8, 7, 6, 6, 8, 7
pitch→ D₄
topic→ Călăuzirea Lui
HON87→ 303
keysig→ G
timesig→ 3/4
]]>
20160428T212547Z 20160428T212547Z
212: Cât de departe mergi cu Isus?
pian midi melodia midi
212: Cât de departe mergi cu Isus?
1. 
Cât de departe mergi cu Isus când mâna Sa ți-a dat,
Cel ce ți-a fost mereu fidel, prieten devotat?
El a venit la tine, ți-a fost îndrumător
Spre-al Său tezaur veşnic din ce e trecător.
2. 
Cât de departe mergi cu Isus când cere să te-oferi
S-ajuți pe sufletul lipsit, pe cei ce-s în dureri?
Cum, cu balsam, în milă, El răni ți-a vindecat,
Aşa să te comporți tu cu cel îndurerat!
3. 
Cât de departe mergi cu Isus când lupta-i tot mai grea
Şi când vrăjmaşii te opresc să mergi pe Calea Sa?
O, mergi cu bucurie pe-al suferinței drum,
Căci el spre slavă duce, de îl păşeşti acum!
4. 
Cât de departe mergi cu Isus? Rămâi în legământ:
Că numai moartea-ți va opri piciorul pe pământ!
O, fii fidel pe Cale, mult să n-aştepți acum!
El îți va da cununa atunci, la cap de drum.
author†→ anonim
composer→ J. Michael Haydn
meter→ 15, 14, 13, 13
pitch→ B♭₄
topic→ Călătorie şi alergare
Lieder93→ 90
keysig→ E♭
timesig→ 4/4
]]>
20160428T212546Z 20160428T212546Z
213: Am început o călătorie
pian midi melodia midi
213: Am început o călătorie
1. 
Am început o călătorie,
Şi înapoi nu se poate da.
Cu orice clipă-s tot mai departe
De-acel natal port din viața mea.
Refren
Un gând adesea mă răcoreşte
Şi îndulceşte gândirea mea:
C-această lungă călătorie
Mă duce-acasă, la ținta sa.
2. 
O zi parcursă mi-e o etapă
În care pot a-mi împrospăta
Credința, vlaga, ce-mi sunt slăbite,
Cât, largul mării, voi traversa.
3. 
Sfârşitu-acela din depărtare
Ce,-acum, cu ochiul, nu-l pot zări,
Cu-orice moment mi-e tot mai aproape,
Şi eu, acolo, curând voi fi.
author†→ Juventino Valdez V.
composer†→ Juventino Valdez V.
meter→ 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9
pitch→ C₄
topic→ Călătorie şi alergare
Himnos16→ 272
keysig→ C
timesig→ 4/4
]]>
20160428T212545Z 20160428T212545Z
214: Spre o patrie mai bună
pian midi melodia midi
214: Spre o patrie mai bună
1. 
Spre o patrie mai bună,
Peregrini, să ’naintăm!
Dumnezeu la El ne cheamă;
Pe Stăpân noi Îl urmăm.
Noi suntem chemați de Domnul,
Zilnic, paşii să-I urmăm;
A Sa dragoste divină
Ne-ntăreşte s-alergăm.
2. 
Drumul nostru prin pustie
Nu-i adesea prea uşor,
Dar Isus cunoaşte calea,
Şi El ni-e un ajutor.
Să-I împărtăşim ocara,
Zilnic lupta să-nfruntăm!
Doar părtaşi în suferință,
Învierea căpătăm.
3. 
Vom purta atunci al Său chip;
Cu-acest gând ne întărim.
Lui Isus predându-I viața,
Către țintă stăruim.
Suferința-i drumul slavei–
Ştim că-aşa e voia Lui;
După trudă şi necazuri,
Vine-odihna cerului.
author†→ Sam Jones
composer†→ Sam Jones
meter→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
pitch→ C₄
topic→ Călătorie şi alergare
HON87→ 348
keysig→ F
timesig→ 3/4
]]>
20160428T212544Z 20160428T212544Z
215: Agață-te de El
pian midi melodia midi
215: Agață-te de El
1. 
Când ceru-i senin, şi eşti fericit,
Şi plin de nădejde lucrezi,
Când Domnu-i aproape şi-ai biruit,
Iar ținta mai limpede-o vezi:
Refren
Agață-te atunci de El,
Oriunde eşti condus
Şi mergi pe drum cu paşi curați
Chiar cum a mers Isus!
2. 
Când norii stau jos, şi eşti întristat,
Iar paşii trudiți se-mpletesc,
Când semeni sămânța înlăcrimat
Şi-nfrângeri mereu te-nsoțesc:
3. 
În zori a ta luptă va lua sfârşit,
Şi-atunci, bucuros, vei vedea
Că orice-ncercare ți-a folosit
Să poți câştiga slava Sa.
author†→ Glenn Smith
composer†→ Glenn Smith
meter→ 10, 8, 10, 8, 8, 6, 8, 6
pitch→ C₄
topic→ Călătorie şi alergare
HON87→ 350
keysig→ C
timesig→ 6/4
]]>
20160428T212543Z 20160428T212543Z
216: Drumul pân’ la dreapta Tatălui
pian midi melodia midi
216: Drumul pân’ la dreapta Tatălui
1. 
Drumul pân’ la dreapta Tatălui l-a mers Isus;
Poți să urmăreşti ai Săi paşi, cum El i-a parcurs.
Vei zidi pe stâncă, nu pe locul nisipos,
Auzind şi ascultând pe Domnul.
Refren
Vreau să Te urmez, de voia-Ți scumpă-a asculta,
Ce-am mai bun eu, să-Ți predau din toată inima,
Căci harul pentru-a merge pân’ la capăt Tu-mi vei da!
Vreau să-Ți fac ce pot eu cel mai bine!
2. 
Ca o jertfă vie, Domnul viața Şi-a turnat,
A disprețuit ruşinea, crucea a purtat,
Părtăşie-având cu Tatăl, lumii n-a cedat,
Voia Tatălui mereu făcându-I.
3. 
Să ne facem fața cremene, a izbândi,
Chiar de lumea ne-ar batjocori şi ne-ar opri!
El, pe-ai Săi, Şi-i va păstra, şi ei vor auzi:
„Mi-ai făcut ce ai putut mai bine“.
author†→ Adam Hutchison
composer→ F. S. Fearis
meter→ 13, 13, 13, 10, 13, 13, 14, 10
pitch→ B₄
topic→ Călătorie şi alergare
HON87→ 363
keysig→ G
timesig→ 4/4
]]>
20160428T212542Z 20160428T212542Z
217: Fă-mă gata pentru pasul
pian midi melodia midi
217: Fă-mă gata pentru pasul
1. 
Fă-mă gata pentru pasul
Ce urmează-n calea mea!
Taie-mi orice rădăcină,
Orice buruiană rea!
Refren
Chiar prin râuri de voi trece,
Sau prin foc de-s încercat,
Ştiu că Tu-mi vei sta alături
Să mă faci tot mai curat.
2. 
Fă-mă gata, prin ispite,
Să pot trece ne-ntinat!
Să-mi fii scut de apărare,
Viața-ntreagă, necurmat!
3. 
Fă-mă gata să las totul,
Orice bogății de-aici,
Să urmez a Ta chemare
Unde vrei să mă conduci!
4. 
Fă-mă gata pentru clipa
Despărțirii de pământ!
Astăzi, de-mi vei cere viața,
Să-mplinesc al Tău Cuvânt!
author†→ anonim
composer→ J. R. Sweney
meter→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
pitch→ G♯₄
topic→ Călătorie şi alergare
HON87m→ 85
keysig→ E
timesig→ 3/4
]]>
20160428T212541Z 20160428T212541Z
218: Domnul are o comoară
pian midi melodia midi
218: Domnul are o comoară
1. 
Domnu,-n cer, are-o comoară
De un preț nemărginit,
Ce-i plăcerea Sa adâncă:
Fiul Său Cel preaiubit.
Dar şi-aici are-o comoară;
Prețu-i ştie numai El:
E Hristos văzut în oameni
Care Îi slujesc fidel.
2. 
Vase de pământ plăpânde
Poartă viața lui Hristos
Către inimi istovite,
În al lor drum secetos;
Vase slabe, ne-nsemnate,
Dar purtând, prin vremi pustii,
Darul Domnului prin Fiul,
Pregătit din veşnicii.
3. 
Când nu mai rezişti, gândeşte
Ce chemare ai primit
Şi, golit, la Domnul vino,
Cu iubire-a fi umplut!
Lumea te disprețuieşte,
Dar tu porți în vasul tău
Slava lui Hristos– tezaur
Prețuit de Dumnezeu.
4. 
O, de-ai fi golit de tine,
Blând, smerit, necunoscut,
Doar un vas sfințit de Domnul,
Numai cu Hristos umplut!
Nu-I umbri lumina slavei
Cu nimic firesc, lumesc!
Du la suflete-nsetate
Darul Său curat, ceresc!
author→ Paulus Gerhardt
composer→ Annie F. Q. Harrison aranjat A.W.B.
meter→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
pitch→ C₅
topic→ Legământul şi Hotărârea
HON87→ 351
keysig→ F
timesig→ 4/4
]]>
20160428T212540Z 20160428T212540Z
219: Nu e-n zadar să ne luptăm
pian midi melodia midi
219: Nu e-n zadar să ne luptăm
1. 
Nu e-n zadar să ne luptăm,
Pe calea-ngustă să păşim,
Păcatul, firea, biruind,
Şi pentru Domnul să jertfim,
Timpi singuratici să răbdăm,
Puterea de la El primind,
Să învățăm cum să murim,
Hristos, în noi, din nou trăind.
2. 
Nu e-n zadar să ne rugăm,
Deşi râd alții, să-L cinstim,
Să facem zilnic voia Sa,
Ca,-a Sa prezență, s-o simțim.
Când drumu-apare-ntunecat,
Slăvita-I față nevăzând,
Împinşi de dragoste, urmăm,
Făr’ a vedea, în El crezând.
3. 
Nu e-n zadar, că-aşa au mers
Cei ce-n credință au murit;
Având al Său har de ajuns,
Ei au luptat pân’ la sfârşit.
Nu e-n zadar, şi noi vom şti
Când lângă tronul Său vom sta,
Când Fiu,-n fața Tatălui,
Ca fi’nd ai Săi, ne va chema.
author†→ Mrs. Reid Smith
composer→ A. H. Mann
meter→ 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 (L.M.D.)
pitch→ E♭₄
topic→ Legământul şi Hotărârea
tune→ Stanley
HON87→ 354
keysig→ A♭
timesig→ 4/4
]]>
20160428T212539Z 20160428T212539Z
220: În viața mea-i Hristos
pian midi melodia midi
220: În viața mea-i Hristos
1. 
Când mă gândesc la Domnul,
Cel sfânt şi nepătat,
La dragostea-I cea mare,
La tot ce a lucrat,
Mă umple de dorința,
Cât timp am de trăit,
Să-mi dau în slujba-I viața,
Lui– Cel ce m-a iubit.
Refren
Voi trăi de-acum doar pentru Domnul.
Vreau să-I fiu un martor credincios:
Vorba, fapta, mersul meu s-arate
Tuturor că-n viața mea-i Hristos.
2. 
Spinoasă e cărarea
Ce-a mers-o pe pământ
Cel ce-a-nfruntat disprețul,
Om al durerii, sfânt:
Se cere renunțare
Şi crucea a purta;
Să fii un ucenic bun,
Chin, pierderi, va-nsemna.
3. 
Doresc să-I fiu un templu,
Ca,-n mine locuind,
Curat să mă păstreze,
Chiar, piedici, întâlnind,
Să-mi folosească viața,
Cu totu,-n slujba Sa:
Gândind l-această cinste,
Mi-e plină inima.
author†→ Mary McGregor
composer→ E. E. Satterlee
meter→ 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 10, 9, 10, 9
pitch→ E♭₄
topic→ Legământul şi Hotărârea
HON87→ 355
keysig→ A♭
timesig→ 4/4
]]>
20160428T212538Z 20160428T212538Z
221: Domnu-i cu cei neîntinați
pian midi melodia midi
221: Domnu-i cu cei neîntinați
1. 
Domnu-i cu cei neîntinați
În lumea-aceasta rea de-acum,
De-al Său braț iubitor, conduşi,
Ce merg smerit pe-al vieții drum.
Refren
Prin Sânge-apropiați de El,
După-ai Săi paşi, ei merg fidel.
2. 
Domnu-i cu cei ce Lui slujesc,
Voia şi Calea Sa iubind,
Care, cu zel, pe ea păşesc,
Stâlp şi putere-n El găsind.
3. 
Domnu-i cu cei ce-s hotărâți,
Ce nu se lasă amăgiți,
Cu ochii unşi privind la El,
Ce merg cu-Acela răstignit.
4. 
Domnu-i cu cei, în duh, curați,
Ce-L vor vedea pe Dumnezeu;
Sincer slujindu-I, bucuroşi
De harul şi-adevărul Său.
author†→ Sam Jones
composer→ F. Mendelssohn
meter→ 8, 8, 8, 8, 8, 8
pitch→ B₄
topic→ Legământul şi Hotărârea
tune→ St. Catherine
HON87→ 356
keysig→ G
timesig→ 3/4
]]>
20160428T212537Z 20160428T212537Z
222: O singură dorință am
pian midi melodia midi
222: O singură dorință am
1. 
O singură dorință am–
Ca voia Sa s-o împlinesc,
Să nu mă rătăcesc de Domnul,
Ci-n mâna Lui să m-odihnesc.
Refren
Sunt hotărât ca să-I fac voia;
Vreau viața El a-mi stăpâni.
Cu mâna Sa mă va conduce,
Până, la țintă, sus, voi fi.
2. 
Pe calea ce Isus a mers,
Ca viața să mi-o poată da,
Am să păşesc cu bucurie,
Cedându-I toată voia mea.
3. 
De ce să cheltui’ vlaga mea
În lucruri care vor pieri?
Isus mi-a cumpărat chiar viața;
Doar El mă poate ferici.
author†→ Robert Blair
composer→ necunoscut
meter→ 8, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8
pitch→ E♭₄
topic→ Legământul şi Hotărârea
HON51m→ 277
HON87l→ 358
keysig→ A♭
timesig→ 4/4
]]>
20160428T212536Z 20160428T212536Z
223: O, ce mare privilegiu
pian midi melodia midi
223: O, ce mare privilegiu
1. 
Am un trup– mi-e dat de Domnul;
El doreşte-a-l locui.
O, iubirii-I fără seamăn,
Nu mă pot împotrivi!
Refren
O, ce mare privilegiu
Să lucrez cu Cel smerit
Şi să urc spre altitudini,
Unde-ai Săi sfinți au păşit!
2. 
Lui Isus m-am dat cu totul;
Eu, de-acum, fac voia Sa.
Vreau ca buna Sa plăcere
S-o-mplinesc în viața mea.
3. 
Vreau nimic să nu-L oprească
De-a avea ce-am eu mai bun.
Să-I pot câştiga favoarea,
Este tot ce vreau acum.
4. 
Cinstea mea-i să-I port ocara,
Pentru El să mă jertfesc,
Să port crucea cu răbdare,
Slava Sa să-mpărtăşesc.
author†→ Sam Jones
composer→ Maud Anita Hart
meter→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
pitch→ F₄
topic→ Legământul şi Hotărârea
HON87→ 353
keysig→ B♭
timesig→ 4/4
]]>
20160428T212535Z 20160428T212535Z
224: Aşa ciudat îmi pare
pian midi melodia midi
224: Aşa ciudat îmi pare
1. 
Aşa ciudat îmi pare,
Şi-atât de minunat,
Ce ai făcut în mine,
Căci viața s-a schimbat!
Mi-ai rânduit Tu paşii,
Spunându-mi blând, încet:
„Să laşi plăcerea lumii–
Ți-aduce doar regret!“
Refren
Ajută-mă să umblu
Cu-un scop curat şi ferm,
Căci slava lumii trece,
Şi-apare ceru-etern!
2. 
Satana, lumea, firea,
Mă-mpiedică să merg,
Mi-arată că pierd totul
Când drumul Tău aleg,
Dar Tu-mi deschizi un cadru
Mai bun şi mai măreț:
În cer cununa-aşteaptă
Pe-aleşii Tăi cei drepți.
3. 
O, ține-mi ochii limpezi
Să văd răsplata Ta,
Ca lumea să nu aibă
Putere-asupra mea!
Când îndoieli mă umplu
Cu frică şi suspin,
O, inima-mi s-asculte
Al Tău glas blând şi fin!
author†→ Mary McGregor
composer→ Mrs. J. G. Wilson
meter→ 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6
pitch→ D₄
topic→ Legământul şi Hotărârea
HON87→ 359
keysig→ G
timesig→ 6/8
]]>
20160428T212534Z 20160428T212534Z
225: Nu pot da înapoi
pian midi melodia midi
225: Nu pot da înapoi
1. 
Mă leagă juruința mea;
Sunt hotărât în fața Ta
Ca jertfă vie, viața,-a-Ți da;
Nu pot da înapoi.
Refren
Nu pot da înapoi,
Nu pot da înapoi.
Tu juruințele-mi cunoşti;
Nu pot da înapoi.
2. 
Chemarea Ta, o, Doamne-urmez;
Tot ce-am mai bun eu Îți cedez,
Talentele Ți-ncredințez;
Nu pot da înapoi.
3. 
Doar pentru El vreau a trăi,
În a mea inimă-a domni.
Cum să rețin ce este-al Lui?
Nu pot da înapoi.
4. 
Să capăt premiul, stăruiesc,
Cu-a Lui putere, ce-o primesc;
De-mi cere zilnic să jertfesc,
Nu pot da înapoi.
author†→ Sam Jones
composer→ Catherine Booth-Clibborn
meter→ 8, 8, 8, 6, 6, 6, 8, 6
pitch→ D₄
topic→ Legământul şi Hotărârea
HON87→ 346
keysig→ G
timesig→ 3/2
]]>
20160428T212533Z 20160428T212533Z
226: Când am primit mesajul
pian midi melodia midi
226: Când am primit mesajul
1. 
Când am primit mesajul,
Pornind toți, la-nceput,
Să-ntâmpinăm pe Mire,
Nimic nu ne-a-ngrozit,
Dar după ani de veghe,
De încercări, trudiți,
Vom fi,-ntre înțelepți sau
Nechibzuiți, găsiți?
Refren
Deci, candelele voastre,
Din timp să pregătiți,
Căci Mirele-o s-apară–
Fermi, până-atunci, să fiți!
2. 
Prin noapte,-n fața fricii,
Credința ne-a scăzut,
Sau, strălucind prin beznă,
Nădejdea ne-a crescut?
O, lângă noi dorm unii,
Pierzând din ce-au primit!
Fărădelegea creşte;
Iubirea s-a răcit?
3. 
Când alții-şi pierd credința,
Păstrați-o neclintit,
Cu dragostea, nădejdea,
Fermi până la sfârşit!
Cu gând şi scop statornic,
În voia Sa predați,
Prin străji pustii de noapte,
Vegheați, continuați!
author†→ Mary McGregor
composer→ D. B. Towner
meter→ 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6
pitch→ G₄
topic→ Legământul şi Hotărârea
tune→ Wondrous Sight
HON87→ 361
keysig→ E♭
timesig→ 4/4
]]>
20160428T212532Z 20160428T212532Z
227: Tânjesc să Te cunosc mai mult
pian midi melodia midi
227: Tânjesc să Te cunosc mai mult
1. 
Tânjesc să Te cunosc mai mult, mereu,
Mult mai aproape, când mă rog, să-Ți fiu,
Tot mai atent să fiu la vocea Ta,
S-accept, ce Tu mi-alegi, ca parte-a mea!
2. 
Tânjesc ca, tot mai bine, să-Ți slujesc;
De-a Ta putere să depind, doresc,
Să ştiu mai bine-ntreaga voie-a Ta,
Pe-orice cuvânt de-al Tău a mă baza.
3. 
Tânjesc, mai strâns de Tine, să mă țin,
În fața-Ți să mă-nchin şi să rămân,
Mai calm, în grija Ta, să m-odihnesc,
Că,-n siguranță,-acolo, mă găsesc!
4. 
Noi bogății,-n Cuvântu-Ți să găsesc,
Pe urma Ta vreau, Doamne, să păşesc!
Dar cea mai mare năzuință-a mea
E, față-n față, să Te pot vedea.
author→ Ada R. Habershon
composer→ Loys Bourgeois (melodia)
meter→ 10, 10, 10, 10
pitch→ F₄
topic→ Legământul şi Hotărârea
tune→ Toulon
HON87→ 362
keysig→ F
timesig→ 4/4
]]>
20160428T212531Z 20160428T212531Z
228: Acceptat şi-ales
pian midi melodia midi
228: Acceptat şi-ales
1. 
„Acceptat şi-ales de Domnu“-i
Gând ce-mi unge inima,
Întărind silința-mi slabă
De a face partea mea.
Refren
O, de-aş fi primit şi vrednic,
Zâmbetul de-a-Ți câştiga!
Doamne,-aceasta mi-e dorința,
Azi, şi-n toată viața mea!
2. 
Scumpă mi-este,-n amintire,
Prima acceptare-a Sa;
Îmi dă pace şi odihnă,
Izgonind ce m-ar spurca.
3. 
În familii-acceptu-I schimbă
O colibă-ntr-un palat,
Zilnic luminat de Soare,
Că-n el Domnu-i Împărat.
author†→ Thomas M. Turner
composer→ J.B.O. Clemm
meter→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
pitch→ B₄
topic→ Legământul şi Hotărârea
tune→ Reapers
HON87→ 365
keysig→ G
timesig→ 3/4
]]>
20160428T212530Z 20160428T212530Z
229: Eu Lui I-am făcut juruință
pian midi melodia midi
229: Eu Lui I-am făcut juruință
1. 
Eu Lui I-am făcut juruință,
Mereu credincios să-I slujesc.
Aş vrea să-mplinesc legământul
În orice-ncercări întâlnesc.
Refren
Am rostit hotărârea predării;
Şi-a pus El pecetea pe ea.
Eu nu mai trăiesc pentru lume;
În slujba-I predau viața mea.
2. 
Eu Lui I-am făcut juruință;
Tot drumul cu El voi păşi.
Iubirea şi-acceptu-I mă ’nalță.
Orice m-ar costa, voi plăti.
3. 
Eu Lui I-am făcut juruință;
L-aleg ca Prieten fidel.
De El eu m-agăț prin tenebre;
Şi moartea voi trece-o cu El.
4. 
Pe viață-am făcut juruința,
Chiar dacă sunt lupte, dureri.
Mai bine e moarte cu Domnul
Decât ale lumii plăceri.
author†→ Mary McGregor
composer→ S. D. Goodale
meter→ 9, 8, 9, 8, 10, 8, 9, 8
pitch→ B♭₃
topic→ Legământul şi Hotărârea
HON87→ 352
keysig→ E♭
timesig→ 6/8
]]>
20160428T212529Z 20160428T212529Z
230: Stăruieşte ’nainte
pian midi melodia midi
230: Stăruieşte ’nainte
1. 
Stăruieşte ’nainte cu Domnul,
Să lucrezi, să te rogi, ne-ncetând!
În curând calea-aici se termină;
Nu cădea lângă drum renunțând!
Refren
Stăruind, stăruind,
Să lucrezi, să te rogi tot mereu!
Ține-ți inima, viața
Pe altarul de slujbă al Său!
2. 
N-aştepta, stăruieşte ’nainte!
Iată umbrele-n juru-ți căzând;
Nici un rău nu te vatămă-n Domnul,
Chiar de cursele-s multe, pândind.
3. 
Mergi mereu înainte pe drumul
Ce Isus, mai întâi, l-a urmat,
Ca şi sfinții ce-acum sunt în slavă,
Unde, foamea şi setea,-au uitat!
4. 
Pe Isus, ca Prieten, să-L cauți
Ziua-ntreagă a vieții de-aici!
El, în slavă şi-odihnă, te-aşteaptă
Să-I dai lauda ta, veci de veci.
author†→ Sam Jones
composer→ Ira D. Sankey
meter→ 10, 9, 10, 9, 6, 9, 7, 9
pitch→ D₄
topic→ Legământul şi Hotărârea
HON87→ 366
keysig→ B♭
timesig→ 4/4
]]>
20160428T212528Z 20160428T212528Z
231: Cu Isus vreau să urmez
pian midi melodia midi
231: Cu Isus vreau să urmez
1. 
Cu Isus vreau să urmez eu;
Alte voci cer a-L lăsa,
Nu suport, dar, despărțirea;
Pân’ la capăt voi urma.
Refren
Drumu-ntreg voi urma,
Pân’ la capăt voi urma.
2. 
Ce m-ar fermeca în lume
Ca să-L pot pe El trăda?
Scumpă-mi este-a Sa iubire;
Pân’ la capăt voi urma.
3. 
Vom călători-mpreună,
De-alții nu voi asculta;
Însoțit de mila-I mare,
Pân’ la capăt voi urma.
4. 
Tot mai strâns legat de El sunt
Când păşesc în urma Sa;
N-am să-mi las Mântuitorul;
Pân’ la capăt voi urma.
author†→ Sam Jones
composer→ Wm. B. Bradbury
meter→ 8, 7, 8, 7, 6, 7
pitch→ A♭₄
topic→ Legământul şi Hotărârea
tune→ Geshem
HON87→ 290
keysig→ A♭
timesig→ 6/4
]]>
20160428T212527Z 20160428T212527Z
232: Isus e-al meu Păstor
pian midi melodia midi
232: Isus e-al meu Păstor
1. 
Isus e-al meu Păstor;
Nimic nu-mi va lipsi,
Căci El mă paşte-n păşuni verzi,
La ape limpezi, vii.
Îmi ’nalță sufletul,
Mi-arată dreptul drum,
Din pricina Numelui Său,
Isus– Păstorul bun.
2. 
Chiar dacă-ar fi să trec
Prin valea morții reci,
Eu nu mă tem de niciun rău
Căci Tu cu mine eşti.
Toiagul Tău divin
Mă mângâie nespus;
În Tine mă încred deplin,
Păstorul meu, Isus!
3. 
Tu masa mi-o întinzi
Chiar lângă-ai mei duşmani,
Mi-ungi capul, şi paharu-i plin,
De trece peste el.
Da, fericit voi fi,
Condus de harul Tău;
Voi locui în Casa Ta,
Isus, Păstorul meu!
author†→ Sam Jones
composer→ John Zundel
meter→ 6, 6, 8, 6, 6, 6, 8, 6 (S.M.D.)
pitch→ C₄
topic→ Păstorul şi Oile
HON87→ 312
keysig→ F
timesig→ 6/8
]]>
20160428T212526Z 20160428T212526Z
233: În linişte cu-al meu Păstor
pian midi melodia midi
233: În linişte cu-al meu Păstor
1. 
În linişte cu-al meu Păstor,
Eu stau sub paza Lui.
Doar când ştiu voia Sa şi-o fac,
Am pacea Domnului.
Refren
Ce dulce-i odihna Sa,
În staul ocrotit,
Când numai glasul Lui aud,
De dragostea-I copleşit!
2. 
Mi-e viața-ascunsă, cu Hristos,
Adânc în Dumnezeu.
Eu merg pe unde El a mers;
Uniți vom fi mereu.
3. 
În valul vieții-nvolburat,
Cu El ’nainte merg;
Prin dezbinări şi-nvălmăşeli,
În El mă reculeg.
4. 
Eu nu mai umblu zbuciumat
Căci El mă va-nsoți
Tot drumul, până când voi sta
Cu El în veşnicii.
author†→ Sam Jones
composer→ Wm. J. Kirkpatrick
meter→ 8, 6, 8, 6, 7, 6, 8, 7
pitch→ F₄
topic→ Păstorul şi Oile
HON87→ 313
keysig→ F
timesig→ 6/8
]]>
20160428T212525Z 20160428T212525Z
234: Ce verzi şi proaspete paşuni
pian midi melodia midi
234: Ce verzi şi proaspete paşuni
1. 
Ce verzi şi proaspete păşuni
Ne dă Păstorul sus pe culmi!
Acolo curge-adânc şi lin
Al Domnului izvor sublim.
Feriți de zbucium pământesc,
Ai Săi, cu El, se odihnesc.
Refren
Ce dulci şi paşnice păşuni
Ne dă Păstorul sus pe culmi!
Deşertul se transformă-n rai,
Căci Domnu-acolo-i cu ai Săi.
2. 
Ce scump e-al rugăciunii drum!
Isus i-a dat un sfânt parfum;
Şi noi dorim să Îl urmăm;
De lume nu ne-nspăimântăm.
Al nostru cântec plin de har
Se ’nalță ca tămâia-n cer.
3. 
Când griji şi trudă vin nespus,
Noi ne retragem cu Isus;
Păstoru-aşteaptă liniştit,
Şi orice gol e-acoperit.
Sub glasul Său plăcut, sublim,
Ne bucurăm şi ne-odihnim.
4. 
Făcuți în stare să-L urmăm,
Pierzând aici, noi câştigăm.
Acest câştig ceresc dorind,
Să mergem, crucea-aici, purtând
Şi viața Sa s-o posedăm,
Iubirea Lui s-o arătăm!
author†→ Sam Jones
composer→ J. Lincoln Hall
meter→ 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8
pitch→ F₄
topic→ Păstorul şi Oile
HON87→ 309
keysig→ B♭
timesig→ 3/4
]]>
20160428T212524Z 20160428T212524Z
235: O, dă-mi odihnă
pian midi melodia midi
235: O, dă-mi odihnă
1. 
Tu, Doamne,-odihnă-ai oferit;
O, dă-mi-o mie-acum:
Cea de-a nu face voia mea,
Ca totu,-n Tine, să-am!
2. 
O, cum se luptă firea mea,
În sinea mea lucrând
Să mă despartă de-al Tău braț,
Odihna-mi reținând!
3. 
Subtile forme eul ia,
Adevărat părând,
Să cred că-odihnă n-aş avea,
Tot, Ție,-ncredințând.
4. 
Odihnă sfântă, Doamne,-Ți cer,
Păcatul biruind,
Tu să domneşti în viața mea,
În totul stăpânind!
5. 
În mâna-Ți tare eu mă las,
Ca Tu să poți lucra,
Căci, să lucreze-aşa divin,
O, cine-ar mai putea!
author→ Eliza H. Hamilton
composer→ H. C. G. Moule
meter→ 8, 6, 8, 6 (C.M.)
pitch→ A♭₄
topic→ Pace şi odihnă
HON87→ 314
keysig→ D♭
timesig→ 3/4
]]>
20160428T212523Z 20160428T212523Z
236: Coboară-Ți pacea, Domnul meu
pian midi melodia midi
236: Coboară-Ți pacea, Domnul meu
1. 
Coboară-Ți pacea, Domnul meu,
Pe duhu-mi apăsat!
Vin temeri şi-ndoieli mereu–
Întinde-Ți mâna,-n harul Tău,
Fii-mi mai apropiat,
Ia-mi partea ne-ncetat!
2. 
Căci, Doamne, eşti refugiul meu,
Când cade noaptea grea!
Privirea-mi ’nalț spre tronul Tău,
Şi văd iubire, har, mereu;
Nu-mi va înspăimânta
Nimic ființa mea.
3. 
Când strig în strâmtorarea mea
Şi mila Ta implor,
Tu nu mă laşi să stau aşa,
Ci,-n mila şi blândețea Ta,
Îmi linişteşti de dor
Al meu duh doritor.
4. 
Când, la sfârşitul scurtei zi’,
Mă-ntorc în sânul Tău,
Plâns şi oftat nu vor mai fi
Şi glasu-Ți scump voi auzi:
„Odihnă ai mereu,
De-acum, copilul Meu!“
author†→ Mrs. May Schulz
composer→ Mrs. Lewis S. Chafer
meter→ 8, 6, 8, 8, 6, 6
pitch→ D₄
topic→ Pace şi odihnă
tune→ Spencer
HON87→ 315
keysig→ G
timesig→ 3/4
]]>
20160428T212522Z 20160428T212522Z
237: Dumnezeu dă ce e mai bun
pian midi melodia midi
237: Dumnezeu dă ce e mai bun
1. 
Ce are El mai bun, primim
Când ce-i mai bun noi dăm,
Şi dacă doar puțin jertfim,
Puțin înaintăm.
2. 
Nu numai vina de păcat
Ne-mpiedică pe drum;
Vrăjmaşul luptă-ades mai dârz
Să n-avem ce-i mai bun.
3. 
Mulți, superficial, doresc
Un trai uşor acum.
O, Tată, vreau să năzuiesc
Spre ce-ai Tu cel mai bun!
4. 
Sunt alții, la-nceput, zeloşi,
Dar, când ispite vin,
Evită, fug, nemailuptând
S-obțină ce-i mai bun.
5. 
O, Doamne,-ajută-mi să trăiesc,
În scurta-mi viață,-acum,
Slujindu-Ți cu adevărat,
Făcând doar ce-i mai bun!
author†→ anonim
meter→ 8, 6, 8, 6 (C.M.)
pitch→ G₄
topic→ Slujire
Lieder93→ 84
keysig→ G
timesig→ 4/4
]]>
20160428T212521Z 20160428T212521Z
238: Cine,-n Domnul, se smereşte
pian midi melodia midi
238: Cine,-n Domnul, se smereşte
1. 
Doar cine,-n Domnul, se smereşte,
E-n veci bogat şi bucuros,
Putere-n încercări primeşte,
Sărac e-n sine, ca Hristos.
Sărac e-n sine, ca Hristos.
2. 
Doar astfel ştim că-n Duhul creştem,
Că darul Său ceresc primim,
Că, Lui supuşi, de fapt nu pierdem,
Căci ne dă har când ne smerim.
Căci ne dă har când ne smerim.
3. 
Nu te-ngâmfa de-a ta ’nălțare,
Ci stai, ca un copil, smerit!
Nu-ți pierde inima-n mustrare:
Vei fi la urmă mulțumit!
Vei fi la urmă mulțumit!
author→ anonim
composer→ Heinrich Pfeil (aranjat†)
meter→ 9, 8, 9, 8, 8
pitch→ F₄
topic→ Slujire
tune→ Lugn Vilar Sjön
Lieder93→ 104
keysig→ B♭
timesig→ 3/4
]]>
20160428T212520Z 20160428T212520Z
239: Nu e-n zadar, să ne predăm
pian midi melodia midi
239: Nu e-n zadar, să ne predăm
1. 
Nu e-n zadar, mereu să ne predăm,
Lui să-I slujim, de voia-I s-ascultăm,
Să-I fim supuşi, găsiți mereu
Ca-aceia ce sporesc în lucrul Său.
Refren
Nu e-n zadar; s-avem mereu în gând
Acest scump lucru, Numele-I slăvind
Prin tot ce spunem şi-mplinim,
Şi puri, fideli, pân’ la sfârşit, să fim!
2. 
Nu e-n zadar ca zilnic să murim
Şi-o jertfă vie pentru El să fim;
Aceasta-i jertfa ce-o vom da
Acelui’ ce-a murit a ne salva.
3. 
Nu e-n zadar să mai trudim iubind,
Gândirea şi-inima spre cer țintind;
El vede, şi nu va uita
Efortu-oricărui sfânt din turma Sa.
4. 
Nu e-n zadar de, greul, vom răbda,
Căci astfel, sigur, slava-I vom avea;
Şi, pân’ la capăt, de-alergăm,
Cu bucurie-n fața-I o să stăm.
author†→ James Fawcett
composer→ Charles H. Gabriel
meter→ 10, 10, 8, 10, 10, 10, 8, 10
pitch→ G₄
topic→ Slujire
HON87→ 319
keysig→ C
timesig→ 4/4
]]>
20160428T212519Z 20160428T212519Z
240: Doar „azi“ e-al meu
pian midi melodia midi
240: Doar „azi“ e-al meu
1. 
Doar „azi“ e-al meu;
Ce-i mâine, nu pot şti,
Nici dacă soarele voi mai zări.
Pân’ la-asfințit
Vreau lucrul a-mi sfârşi;
Doar „azi“ e-al meu;
Ce-i mâine, nu pot şti.
2. 
Doar „azi“ e-al meu;
Un cânt voios să cânt,
Să-mbărbăteze pe cel pribegind,
Al meu pas ferm
Să-i poată da avânt!
Doar „azi“ e-al meu;
Un cânt voios să cânt!
3. 
Doar „azi“ e-al meu;
Să fac ce-i de folos,
Să port povara celui nevoiaş!
S-ajut un suflet,
Merg degrab’, voios;
Doar „azi“ e-al meu;
Să fac ce-i de folos!
4. 
Doar „azi“ e-al meu;
Ce-i mâine, nu pot şti;
Poate-omenirea azi se va sfârşi;
„Bine-ai făcut!“
Atunci El va rosti.
Doar „azi“ e-al meu;
Ce-i mâine, nu pot şti.
author→ Virgil P. Brock
composer→ Blanche K Brock
meter→ 4, 6, 10, 4, 6, 4, 6
pitch→ G₄
topic→ Slujire
keysig→ E♭
timesig→ 4/4
]]>
20160428T212518Z 20160428T212518Z
241: Cu Isus, cât mergi
pian midi melodia midi
241: Cu Isus, cât mergi
1. 
Cu Isus, cât mergi spre Casă,
Mana cerului primind,
Cu-alții, inima-ți să simtă,
Cu ei pâinea-ți împărțind!
Refren
Frânge-ți pâinea cu larghețe:
Seceriş bogat primeşti!
De Isus, iubirea,-arată-ți:
Mieii şi-oile să-I paşti!
2. 
Roadă-aduci tu pentru Domnul,
Sau degeaba locu-l ții?
Cei ce vor, pe mulți, s-ajute,
Roditori din plin vor fi.
3. 
„Dați, şi vi se va întoarce,“–
Dovedeşte că-i aşa!
Îndesat, dând pe deasupra,
Astfel Domnul îți va da.
4. 
Viața dă-ți-o-n a Sa slujbă
Pe-al Său câmp de secerat,
Lui jertfită întru totul,
S-ai rod sigur şi bogat!
author†→ Sam Jones
composer→ Know Shaw
meter→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
pitch→ D₄
topic→ Slujire
HON87→ 318
keysig→ D
timesig→ 3/4
]]>
20160428T212517Z 20160428T212517Z
242: Dumnezeu doreşte inimi
pian midi melodia midi
242: Dumnezeu doreşte inimi
1. 
Dumnezeu doreşte inimi
Numai pentru El bătând,
De păcat eliberate,
Paşii lui Isus urmând,
Pline de curaj, ca sfinții
Ce, cu râvnă, au luptat,
Doar pe Dumnezeu cinstindu-L,
Lui slujind neîncetat.
Refren
Inimi care ’nalță steagul
Unde lupta-i cea mai grea,
Ce nu cad descurajate,
Ce-nțeleg chemarea Sa.
2. 
Inimi compătimitoare,
Ce la alții se gândesc,
Ce urăsc înşelăciunea
Şi, ca Dumnezeu, iubesc,
Inimi doar de El conduse,
Ce păşesc pe Calea Sa,
Ce zic chiar şi-n fața morții:
„Să se facă voia Ta!“
3. 
Inimi calde şi miloase
Față de cei care pier;
Nu vrea inimi căldicele
În umblarea către cer,
Ci ca-a lui Isus predate,
Neiubind câştig lumesc,
Bucurându-se atunci când
Crucea Sa împărtăşesc.
author→ John Lawley
composer→ Ludwig von Beethoven
meter→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
pitch→ E♭₄
topic→ Slujire
HON87→ 321
keysig→ A♭
timesig→ 4/4
]]>
20160428T212516Z 20160428T212516Z
243: Fă mă al Tău
pian midi melodia midi
243: Fă mă al Tău
1. 
Fă-m-al Tău să fiu în totul,
Cât aici sunt călător,
Să-Ți slujesc fidel şi sincer,
Din tot sufletu-mi dator!
Refren
Să-Ți slujesc fidel şi sincer
Cu ființa-ntreagă-a mea,
Ca Isus vărsându-mi viața,
Arătând ce-i voia Ta!
2. 
Fă-m-al Tău să fiu în totul,
Dându-Ți totul zi de zi,
Ca o jertfă-adevărată,
Pân’, la țintă, sus, voi fi!
3. 
Fă-m-al Tău să fiu în totul,
Glasul să-Ți ascult smerit,
Să reflect cuvântul vieții
Celor ce s-au rătăcit!
4. 
Orice alte surse-s false,
Cad, se spulberă mereu.
Ție-am să-Ți slujesc în totul,
Domnul şi-Împăratul meu!
author†→ Robert Blair
composer→ Grant Colfax Tullar
meter→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
pitch→ F₄
topic→ Slujire
tune→ Vision
HON87→ 322
keysig→ B♭
timesig→ 4/4
]]>
20160428T212515Z 20160428T212515Z
244: Țin la Stăpânu-mi!
pian midi melodia midi
244: Țin la Stăpânu-mi!
1. 
Eu sunt un rob, sunt cu-n preț cumpărat;
Vreau să păzesc ce mi s-a-ncredințat.
Când văd cât este Stăpânu-mi de bun,
Vreau credincios să-I rămân.
Refren
„Țin la Stăpânu-mi, țin la Stăpânu-mi!“–
Astăzi eu spun clar, curat,
„Prin semnu-mi dat pe ureche,-am ales:
Lui voi sluji ne-ncetat.“
2. 
Am un Stăpân, şi favoarea-I doresc.
Zilnic, eu, de bunăvoie-I slujesc.
Sunt mulțumit doar cu zâmbetul Său,
Mi-este răsplata ce-o vreau.
3. 
Nu vreau să ies slobod de la-al meu Domn,
Ci, din iubire,-al Său rob să-I rămân.
Pace,-n căminul credinței, mi-a dat,
Glasul, când I-am ascultat.
4. 
„Da, Îl iubesc“, eu de-acum voi rosti;
Grele, poruncile Lui nu-mi vor fi;
Pentru-al meu bine,-am să fac ce El vrea;
Nu vreau a mă ’libera.
author†→ Mary Lindley
composer→ W. Stillman Martin
meter→ 10, 10, 10, 7, 10, 7, 10, 7
pitch→ B♭₄
topic→ Slujire
HON87→ 320
keysig→ E♭
timesig→ 6/8
]]>
20160428T212514Z 20160428T212514Z
245: Eu nu slujesc la oameni
pian midi melodia midi
245: Eu nu slujesc la oameni
1. 
Eu nu slujesc la oameni
Şi nu lor eu mă rog,
Ci-n fața Ta, o, Doamne,
Pe calea-ngustă merg;
În ochii Tăi, Isuse,
Voi sta sau voi cădea:
Ce zic de mine alții–
Nicicum nu va conta.
Refren
Eu Ție-Ți dau, Doamne, slujba mea,
Eu Ție-Ți dau slujba mea!
Prin pierderi, câştiguri şi-ntristări,
Eu Ție-Ți dau slujba mea.
2. 
Să-mi rânduiască paşii
Iubirea Ta din noi,
Fidel fi’nd pildei vieții
Şi sfintei Tale voi!
Chiar dacă merg în umbră,
Sau de-n lumină sunt,
Fă să-Ți cunosc odihna,
În fața Ta umblând!
3. 
Inima-i păcătoasă–
Să nu te-ncrezi în ea!
Nu stă-n puterea noastră
Paşii a ne-ndrepta;
Dar înțelept şi drept e
Cel care,-n calea sa,
Cu-ochii-ațintiți la Domnul,
Umblă-n lumina Sa.
author†→ Mrs. Elma Milton
composer→ J. Bruce Evans
meter→ 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 9, 7, 9, 7
pitch→ F₄
topic→ Slujire
HON87→ 325
keysig→ B♭
timesig→ 6/8
]]>
20160428T212513Z 20160428T212513Z
246: Pentru alții când trăieşti
pian midi melodia midi
246: Pentru alții când trăieşti
1. 
Pentru alții când trăieşti,
Drumu-adevărat păşeşti,
Cel, de Domnul, arătat,
Pe pământ, când l-a trasat!
Refren
Pentru alții să trăieşti!
Plin de milă, să-i iubeşti!
Fă-le bine cât timp poți–
Ca Isus să te comporți!
2. 
Pentru alții să trăieşti–
Pentru-Acela ce-L iubeşti,
Care, pentru noi, S-a dat,
Şi acum e-ncununat!
3. 
Pentru alții să trăieşti–
Viața să ți-o cheltuieşti:
Plan, de Tatăl, rânduit,
În iubire-a fi-mplinit.
4. 
Pentru alții să trăieşti
Până viața ți-o sfârşeşti,
Când, la Domnul, vei sosi
Şi răsplata vei primi!
author→ R. McNaughton
composer→ B. B. Towner
meter→ 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7
pitch→ F₄
topic→ Slujire
HON87→ 324
keysig→ B♭
timesig→ 4/4
]]>
20160428T212512Z 20160428T212512Z
247: O jertfă să-Ți aduc
pian midi melodia midi
247: O jertfă să-Ți aduc
1. 
O jertfă să-Ți aduc, doresc,
Sfânt Preot şi-Împărat ceresc!
Oricât de ne-nsemnată-ar fi,
E tot ce am a-Ți oferi.
E tot ce am a-Ți oferi.
Refren
O, Domn din cer,
Acceptă-mi viața, azi Ți-o-ofer!
E-a Ta, e-a Ta;
Pe veci renunț a mi-o păstra.
2. 
Tu, ce-i mai bun al Tău, mi-ai dat;
Calvarul nu l-ai refuzat;
Paharu-amar Tu l-ai băut,
Pe Tatăl să-mi faci cunoscut.
Pe Tatăl să-mi faci cunoscut.
3. 
De-acum, ce am, să foloseşti
În felul ce Tu Ți-l doreşti!
Eu la picioare totu-Ți pun,
A-Ți fi miros plăcut şi bun.
A-Ți fi miros plăcut şi bun.
4. 
De viața mea, să Te ajuți,
Când cauți pe cei rătăciți,
Să fie sus cântări cereşti,
Când mieii Tăi, pe rând, găseşti!
Când mieii Tăi, pe rând, găseşti!
author†→ Mary Mcgregor
composer→ E. O. Excell
meter→ 8, 8, 8, 8, 8, 4, 8, 4, 8
pitch→ A♭₄
topic→ Jertfă
HON87→ 286
keysig→ D♭
timesig→ 4/4
]]>
20160428T212511Z 20160428T212511Z
248: Tot mai mult la El ia seama
pian midi melodia midi
248: Tot mai mult la El ia seama
1. 
Tot mai mult la El ia seama,
La fidela viață-a Sa!
Ea îți vindecă durerea,
Dă curaj a te lupta.
Refren
Niciodată, niciodată,
Domnul nu te va lăsa.
Să jertfeşti cu El, să suferi,
Pân-obții cununa Sa!
2. 
Respingând mereu păcatul,
Tot ce-i egoist, firesc,
Credincios în scop şi-n viață,
Mergi cu Ghidul tău ceresc!
3. 
Fără pată a jertfit El
Viața Sa lui Dumnezeu–
Un prinos de bunăvoie,
Prețuit de Tatăl Său.
4. 
Să trăieşti deasupra beznei,
În lumina-I să urmezi!
Lumea cu-ale ei, urăşte,
Haina albă s-o păstrezi!
author†→ Sam Jones
composer→ Dora Boole
meter→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
pitch→ E₄
topic→ Jertfă
tune→ Precious Saviour
HON87→ 331
keysig→ A
timesig→ 3/2
]]>
20160428T212510Z 20160428T212510Z
249: Despărțindu-ne
pian midi melodia midi
249: Despărțindu-ne
1. 
Despărțindu-ne, vrem, Doamne,
Inimile-a-Ți închina,
Pentru bunătatea-n care
Ne-ai păstrat prin mila Ta!
Refren
Vrem, mai ferm legată, jertfa,
De altaru-Ți, a ne fi,
Şi,-al ei bun miros, să poți Tu,
Cu plăcere a-l primi!
2. 
Pentru viitor, aşteaptă
Încercări ce nu le ştim;
Fii cu noi ca-a Ta prezență
Să dea har să biruim!
3. 
În întunecimea lumii,
Cei ce mor se-aud oftând;
Vrem să fie-n noi lumină–
A Ta dragoste-arătând.