alege număr

1: Despre Isus povesteşte‑mi

1. 
Despre Isus, povesteşte-mi!
Scrie-mi pe inimă, clar,
Cea mai de preț povestire:
Viața Sa plină de har!
Spune cum îngerii,-n coruri,
Cântau la naşterea Lui:
„Lui Dumnezeu, slavă-n ceruri
Şi pace-aici, jos, între-ai Lui“!
 
Refren
Despre Isus, povesteşte-mi!
Scrie-mi pe inimă, clar,
Cea mai de preț povestire:
Viața Sa plină de har!
 
2. 
Spune de timpu-n pustie,
Cum greu a fost ispitit,
Pentru-ale noastre păcate,
Şi-nvingător a ieşit!
Spune de-ai Săi ani de trudă,
De întristări ce-a purtat,
Singur, sărac, fără casă,
Disprețuit, înlăturat!
 
3. 
Spune de crucea durerii,
Pe care-a fost atârnat,
Despre mormântul de piatră,
Spune că El a-nviat!
Dragostea Sa mişcătoare
O văd mai clar ca oricând.
Eu Îl urmez fără murmur,
Căci m-a salvat, pe lemn murind.
 
autor→ Fanny J. Crosby
compozitor→ J. R. Sweney
metru→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 8, 8, 7, 8, 7
ton→ G₄
tema→ Viața lui Isus
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 1
gamă→ E♭
metru→ 4/4

2: Pe‑oriunde ai mers Tu

1. 
Pe-oriunde-ai mers Tu, Miel divin şi blând,
Urme de sânge, jos, aici, lăsând,
Te vom urma, prin haru-Ți nesfârşit!
Prin suferință, Tu ai biruit.
 
2. 
Ai fost născut în iesle, nu-n palat,
Tu, suferința, n-ai îndepărtat,
Dar, chiar hulit, respins, disprețuit,
Numele-Ți este, sus, acum, slăvit.
 
3. 
Tu eşti Tiparul, veşnic neschimbat;
Numele-Ți vom purta– cel lepădat.
Oare de ce să mergem pe alt drum
Cu-aceia mulți ce nu-mplinesc ce spun?
 
4. 
Cu Tine-aici, câțiva ani scurți lucrăm,
Pe cei ce Te-ar cinsti, să-i căutăm;
Sus, către casa noastră,-apoi urmăm;
Vrem, pentru Tine, viața să ne-o dăm.
 
autor†→ Milne Stouffer
compozitor→ E. J. Hopkins
metru→ 10, 10, 10, 10
ton→ E♭₄
tema→ Viața lui Isus
numele melodiei→ Ellers
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 4
gamă→ A♭
metru→ 4/4

3: Pe pământ, trimis de Tatăl

1. 
Pe pământ, trimis de Tatăl, Domnul a venit,
A trăit sărac, străin şi neprimit.
 
2. 
Vulpile au vizuini, cuib– păsările au,
El n-a-avut, să Se-odihnească, locul Său.
 
3. 
Mulți, de-acest Om al durerii, fața şi-au ascuns
Şi, dispreț, ocări, batjocuri, I-au adus.
 
4. 
Viața-I sfântă,-atât de pură, zilnic Şi-a jertfit;
Pân’ la capăt, viața, slujba-a oferit.
 
5. 
La sfârşit, El, scumpu-I sânge, pentru toți, Şi-a dat,
Dar potrivnicii-au fost orbi, L-au lepădat.
 
6. 
Tatăl L-a-nviat, făcându-L Domn al tuturor.
O, ascultă-I azi chemarea,-ntreg popor!
 
autor†→ Jack Craig
compozitor→ H. W. Baker
metru→ 13, 11
ton→ B₄
tema→ Viața lui Isus
numele melodiei→ Stephanos
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 5
gamă→ G
metru→ 4/2

4: Desăvârşit Domn

1. 
Desăvârşit Domn, drumu-Ți sfânt
E-ascuns de cei vestiți,
Descoperit doar pruncilor,
Puțini, săraci, smeriți!
 
2. 
Cei mai de seamă înțelepți
Nu pot afla, orbiți,
Scumpu-adevăr– atât de clar
Doar celor sloboziți.
 
3. 
Când laşi prieteni, casă, țel,
Şi ca pribeag trăieşti,
Absurd e pentru cei mai mulți,
Căci viața ți-o jertfeşti.
 
4. 
Cel singuratic şi respins,
Acum, disprețuit,
Va-mpărăți– Domn– pe pământ,
În ziua-I, proslăvit.
 
5. 
Putem sălta-n noi, bucuroşi–
Răsplata e-n curând;
A-L întâlni şi-a ne zâmbi
Ne ’nalță, teama luând.
 
autor†→ James Jardine
compozitor→ Isaac Smith
metru→ 8, 6, 8, 6 (C.M.)
ton→ E♭₄
tema→ Viața lui Isus
numele melodiei→ Abridge
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 221
gamă→ E♭
metru→ 3/2

5: Domnu‑a coborât din ceruri

1. 
Domnu-a coborât din ceruri,
Arătând pe Dumnezeu,
Adevăru-ntreg vestindu-l,
Să cunoaştem scopul Său.
 
Refren
Să-I călcăm mereu pe urme,
Orice-ar fi să întâlnim!
Pe Isus mereu privindu-L,
Totu,-n El, noi biruim.
 
2. 
Beznă-adâncă se coboară
Peste lumea-aceasta rea;
Dacă-L vom urma pe Domnul,
În lumina Sa vom sta.
 
3. 
El S-a dat ca ispăşire,
Pe captivi a-i ’libera.
Robii Şi-a trimis, să scape
Oameni de mânia Sa.
 
4. 
Forța lui Satan se sfarmă,
Când Isus Se va-arăta.
Bezna-atunci va fi-înghițită,
Şi El plânsul ni-l va lua.
 
autor†→ James Jardine
compozitor→ Charles Crozat Converse
metru→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
ton→ C₅
tema→ Viața lui Isus
numele melodiei→ Converse
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 9
gamă→ F
metru→ 4/4

6: Isus – tema noastră

1. 
E Isus mesajul nostru;
Tema noastră, El va fi.
Îl vom înălța de-a pururi;
Pe Isus, doar, vom privi.
 
Refren
Domnu-acum şi-ntotdeauna,
Domnu-n toate noi cântăm–
Sfânt Mântuitor din slavă,
Domn şi Rege ce-aşteptăm.
 
2. 
E Isus salvarea noastră;
Pentru noi El S-a jertfit.
El ne dă neprihănirea
Şi puterea zi de zi.
 
3. 
E Isus tăria noastră;
Celui ce I se predă,
În necazuri şi ispite,
Harul şi puterea-i dă.
 
4. 
E Isus Stăpânul nostru;
Vrem să ascultăm de El,
În supunere slujindu-I,
Fermi în inimă şi-n țel.
 
autor→ Albert B. Simpson
compozitor→ Charles Crozat Converse
metru→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
ton→ C₅
tema→ Viața lui Isus
numele melodiei→ Converse
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 10
melodia de cantarea→ 5
gamă→ F
metru→ 4/4

7: Isus e tot la fel

1. 
Isus e tot la fel
Şi-n veci, rămâne El
Domn sfânt de sus,
În chip smerit născut,
Nu-ntre cei mari văzut,
Poarta spre cer făcut,
De Tatăl, uns.
 
2. 
Vreau stăpânirea Ta;
Fă să-mi fac partea mea,
Doamne, mereu!
Fă-mă să-Ți fiu predat,
Să fiu neîncetat
Din inimă,-nchinat,
Pe drumul Tău!
 
3. 
În strălucita zi,
Ai Săi, cu El, vor fi
Eliberați,
Lupte şi chin trecând,
Boli, moarte, încetând,
Pe țărmul sfânt cântând,
Răscumpărați.
 
autor†→ James Jardine
compozitor→ Dr. Lowell Mason
metru→ 6, 6, 4, 6, 6, 6, 4
ton→ E♭₄
tema→ Viața lui Isus
numele melodiei→ Olivet
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 11
gamă→ E♭
metru→ 4/4

8: Chiar pentru mine?

1. 
Chiar pentru mine-a fost făcut
Că Fiul tronu-a părăsit,
Lăsând mărirea ce-a avut?
Chiar pentru mine a venit?
 
Refren
Da, pentru mine a trăit
Şi, din iubire, S-a jertfit.
De-acum, Îl voi slăvi mereu,
Şi El va fi-Împăratul meu.
 
2. 
Chiar pentru mine-a fost cântat,
De îngeri, imnu-n Betleem?
Chiar mie mi s-a adresat
Al Domnului mesaj suprem?
 
3. 
Chiar pentru mine-a spus Isus
Să vin la El şi să-L urmez,
Că îmi dă pacea Sa de sus,
Când Lui povara-ncredințez?
 
4. 
Chiar pentru mine El a plâns
În Ghetsimani, şi S-a rugat?
Chiar pentru mine-a fost străpuns,
Murind pe lemn, să fiu salvat?
 
autor→ J. M. Whyte
compozitor→ J. M. Whyte
metru→ 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 (L.M.D.)
ton→ B♭₄
tema→ Rugăciune
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 8
gamă→ E♭
metru→ 3/4

9: Spre mine‑apleacă-Te

1. 
Spre mine-apleacă-Te:
Trudit mi-e sufletul!
O, Miel ceresc, la Tine vin:
Ascultă-mi strigătul!
 
2. 
Spre mine-apleacă-Te:
Mi-e tristă inima!
La Tine vin cu-al meu păcat,
Dorind odihna Ta!
 
3. 
Pe căi deşarte, seci,
Mult timp am rătăcit.
Pustiul jalnic las ’napoi;
La Tine vin smerit.
 
4. 
Plăceri de-aici, lumeşti,
Ce repede-au trecut!
În loc de pâine, piatră-au dat,
Ce n-a satisfăcut.
 
5. 
Nori groşi mă-nvăluiesc:
O, nu mă părăsi!
Un duh smerit, mâhnit, Ți-aduc:
O, nu-l disprețui!
 
autor†→ Sam Jones
compozitor→ H. G. Nageli
metru→ 6, 6, 8, 6 (S.M.)
ton→ A₄
tema→ Rugăciune
numele melodiei→ Dennis
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 14
gamă→ F
metru→ 3/4

10: Ascultă‑mi, Doamne

1. 
Ascultă-mi, Doamne, strigătul,
Ascultă ruga mea!
Din capătul pământului,
Mâhnit, cer mila Ta.
 
2. 
O, du-mă Tu pe stânca Ta–
Te rog cu-un duh supus!
Aş vrea, la Tine, să ajung,
Dar stânca mi-e prea sus.
 
3. 
Căci Tu eşti adăpostul meu–
Un sigur turn, înalt,
Ce mă păzeşte de vrăjmaşi,
Deplin asigurat.
 
4. 
Aş vrea să locuiesc pe veci
Cu Tine,-n cortul Tău,
La aripile-Ți alergând,
Ca adăpost al meu.
 
5. 
Tu, juruințele mi-asculți,
Şi, când eu le-mplinesc,
Cereasca moştenire-mi dai–
A celor ce-Ți slujesc.
 
compozitor→ William Gardiner
metru→ 8, 6, 8, 6 (C.M.)
ton→ D₄
tema→ Golgota şi Crucea
numele melodiei→ Belmont
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1951)→ 131
gamă→ G
metru→ 6/8

11: Nu îți vorbeşte?

1. 
Nu-ți vorbeşte că Mântuitorul,
În chinuri, pe lemn, a murit?
Ca să cumpere-a ta mântuire,
Pedeapsa pe El, L-a lovit.
 
Refren
Cât a suferit,
În chinu-I cumplit!
Când, zdrobit, El Şi-a dat sfântu-I suflet,
A fost pentru tine lovit.
 
2. 
Nu înseamnă nimic pentru tine
Că El trece iar întristat?
„Am dorit mult să-i strâng, dar ei n-au vrut!“–
E-al Său strigăt îndurerat.
 
3. 
Chiar nu-nseamnă nimic pentru tine
Că-ntregu-ți păcat a purtat,
El plătind veşnic răscumpărarea
Ca,-n veci, tu să fii ’liberat?
 
4. 
Nu te mişcă deloc că El vine,
Pe vii şi pe morți, judecând?
Când pământ şi plăceri se vor duce,
O, cum vei scăpa,-n fața-I stând?
 
autor†→ Sam Jones
compozitor→ F. M. Davis
metru→ 10, 8, 10, 8, 5, 5, 10, 8
ton→ C₄
tema→ Golgota şi Crucea
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 22
gamă→ A♭
metru→ 4/4

12: Spală-mă, Miel divin

1. 
Spală-mă, Miel divin, de-al meu păcat!
Prin sângele-Ți vărsat, fă-mă curat!
Mă curăță de rău, să capăt chipul Tău,
Şi, tot lăuntrul meu, să-mi stăpâneşti!
 
2. 
Spală-mă, Miel divin, de-al meu păcat!
Ca Tine vreau să fiu, deplin curat.
O, viața Ta curgând, din coasta-Ți sângerând,
Să-mi spele, inundând, inima mea!
 
3. 
Spală-mă, Miel divin, de-al meu păcat!
Prin suferința Ta, sunt vindecat.
Atât de-aproape-mi eşti, odihnă-mi dăruieşti!
Sublime stări cereşti, fără păcat!
 
4. 
Spală-mă, Miel divin, de-al meu păcat!
Tu, când în Tine cred, mă ții curat.
Eu, inima-Ți predau; da, zilnic totu-Ți dau
Şi strâns de Tine stau, şters de păcat.
 
autor→ H. B. Beegle
compozitor→ Dr. Lowell Mason
metru→ 10, 10, 12, 10
ton→ B₄
tema→ Golgota şi Crucea
numele melodiei→ Bethany
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 17
gamă→ G
metru→ 4/4

13: Iubirea Lui nu va-nceta

1. 
Iubirea Lui nu va-nceta
Cât viața-aici îmi va dura;
Când drumul mi se va sfârşi,
Cu Tine, scump Isus, voi fi!
 
Refren
Iubirea-n Ghetsimani L-a dus,
Pân’ la Calvar ea L-a condus.
Prin răni văd cum iubire-a curs
Când pentru mine-a fost străpuns.
 
2. 
Deşi-s nevrednic de Isus,
Un loc mi-a pregătit El sus,
Cu-ai Săi răscumpărați copii,
În nesfârşite bucurii.
 
3. 
Purtând neprihănirea Sa,
Ai Săi robi fața-I vor vedea,
Slăvitu-I Nume preamărind,
’Naintea Lui iertați fiind.
 
4. 
Iubirea Sa-i va mângâia,
Cu mâna-I lacrimi va-alunga.
Ei vor cânta necontenit:
„Tu pentru mine ai murit!“
 
autor†→ Sam Jones
compozitor†→ Don Puffalt
metru→ 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 (L.M.D.)
ton→ A♭₄
tema→ Golgota şi Crucea
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 217
gamă→ D♭
metru→ 3/4

14: Nu‑s răscumpărat cu aur

1. 
Nu-s răscumpărat cu aur,
Ci cu sânge prețios.
Prețul dat e fără margini:
Mielul sfânt, Isus Hristos.
 
Refren
Domnul meu Şi-a dat viața
Ca să fiu răscumpărat.
O, ce dragoste nespusă,
Când la Golgota El S-a dat!
 
2. 
Nu-s răscumpărat ca, vreme
Şi talanți, să risipesc,
Ci să-mi port acum povara;
De la El puteri primesc.
 
3. 
Nu-s răscumpărat ca, viața,
În plăcere, s-o trăiesc.
Scurt e timpul pentru lucru;
Zile, ani, trec, se grăbesc.
 
4. 
M-a răscumpărat din vină;
O, ce mult El m-a iubit!
Însuşi Fiul sfânt din ceruri,
Pentru mine, S-a jertfit.
 
autor†→ Sam Jones
compozitor→ Charles J. Butler
metru→ 8, 7, 8, 7, 7, 7, 8, 8
ton→ E♭₄
tema→ Golgota şi Crucea
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 19
gamă→ E♭
metru→ 6/8

15: Tu eşti vrednic

1. 
Tu eşti vrednic, Tu eşti vrednic,
O, Isuse,-n toate Domn,
La al cărui tron cad îngeri–
De ce-avem mai bun, eşti demn!
Când mai greu preț ni se cere,
O, ne-ajută să cântăm,
În ecou, cântări din ceruri,
La-al Tău tron când ne-nchinăm!
 
Refren
Căci Tu pentru Tine
Ne-ai răscumpărat,
Prin acel greu Ghetsimani
Şi-al crucii sânge dat.
 
2. 
Tu eşti vrednic, Tu eşti vrednic!
Miel divin, Tu vrednic eşti
De-ale noastre vieți, ca,-n ele,
Viața Ta s-o retrăieşti!
De-a primi puterea, cinstea,
Lauda şi dragostea,
Doamne,-a cerului lumină,
Tu eşti vrednic pururea!
 
autor†→ Mrs. Elma Milton
compozitor→ Herbert H. Booth
metru→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 6, 5, 7, 6
ton→ B♭₄
tema→ Golgota şi Crucea
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 385
gamă→ E♭
metru→ 4/4

16: De‑am şti cât a costat

1. 
De-am şti cât a costat venirea Sa,
Perdeaua-n două de-a se sfâşia,
Ca îngerii din cer L-am lăuda!
O, dac-am şti, o, dac-am şti!
 
2. 
De-am şti-ntristarea-n duh, sudoarea grea,
Grădina, ceasu-amar şi crucea Sa,
Tot ce e-n rest, ca zgura, n-ar conta!
O, dac-am şti, o, dac-am şti!
 
3. 
De-am şti ce bucurii El a promis,
Putere, har, prin brațul Său întins,
Nu mult ar sta El aşteptând respins;
O, dac-am şti, o, dac-am şti!
 
4. 
De-am şti, Isuse, Domn al tuturor,
’Naintea cărui’ cade-orice popor,
Să nu mai rezistăm când Tu implori!
Ajută-ne să ştim, să ştim!
 
autor†→ Mrs. Elma Milton
compozitor→ George C. Stebbins
metru→ 10, 10, 10, 8
ton→ D₄
tema→ Golgota şi Crucea
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 21
gamă→ G
metru→ 4/2

17: O, cât m-a iubit Isus!

1. 
El, blând, m-a căutat,
Bolnav, frânt de păcat
Şi, pe-ai Săi umeri, iarăşi,
La staul m-a purtat,
În timp ce îngerii cântau,
De toate-n ceruri răsunau.
 
Refren
O, cât m-a iubit!
O, cum S-a jertfit!
O, ce har la staul m-a condus–
Har divin, ce-n staul m-a adus!
 
2. 
Spre răni mi-a arătat
Cum sângele I-a curs.
Cununa-njositoare
Pe capul Lui s-a pus.
O,-n mine, ce-a putut găsi,
Să poată-atât a suferi?
 
3. 
Cât timpul trece-acum,
Odihnă-i pe deplin;
Aştept doar răsăritul,
Cel, de lumină, plin,
Când lângă El ne va chema,
Să fim cu El, mireasa Sa.
 
autor→ W. Spencer Walton
compozitor→ A. J. Gordon
metru→ 6, 6, 7, 6, 8, 8, 5, 5, 9, 9
ton→ D₄
tema→ Golgota şi Crucea
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 23
gamă→ G
metru→ 6/8

18: De orice pată şters

1. 
De orice pată şters,
De orice rău păzit,
O, Doamne,-acesta-i darul ce
Mi l-ai făgăduit!
Trecutu-mi de eşec,
De teamă şi păcat,
’Naintea crucii-Ți îl arunc
Şi,-acolo,-l las uitat.
 
2. 
Păcatu-mi nu Ți-ascund,
Fugind de-al lumii gând;
Urăsc mândria-mi, şi apar
’Naintea Ta cum sunt.
O, Doamne,-aşa cum sunt,
Nu ce-alții cred c-aş fi,
Ci doar un suflet slab, luptând
Ca,-n viață, să pot fi!
 
3. 
Stând în lumina Ta,
Îmi pare c-am omis
Să iau din mâna-Ți darul sfânt
Ce Tu mi l-ai întins.
O,-nțelepciunea Ta,
Puterea, harul Tău,
Proclam acum că ele pot
A mă păstra mereu!
 
4. 
Aici, jos, pe altar,
Eu las comoara mea;
Să-mi fii aproape şi,-Împărat,
Te voi încorona!
Să ardă focul Tău
Ce,-n mine, e semeț,
La Tine să mă-ntorc, crezând
În Numele-Ți măreț!
 
autor→ Herbert H. Booth
compozitor→ I. B. Woodbury
metru→ 6, 6, 8, 6, 6, 6, 8, 6 (S.M.D.)
ton→ E♭₄
tema→ Golgota şi Crucea
numele melodiei→ Nearer Home
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 24
gamă→ A♭
metru→ 4/4

19: O zi a îndurării

1. 
O zi a îndurării,
Ce-mi bucură-amintirea:
În bezna vieții mele,
Mi-au traversat cărarea
Doi robi ai Domnului;
Mi-au luminat cărarea,
Vorbindu-mi despre Fiul,
În duh şi-n adevăr.
 
Refren
Ce scumpă Veste Bună:
Iertare în Hristos,
Să ştiu că-i rezolvare
Cu cel mai păcătos,
Că Domnul, pentru mine,
A coborât în lume,
Trăind şi chiar murind!
 
2. 
Când am sfârşit a merge
Pe căi întunecate,
M-am bucurat de-o scumpă,
Sublimă libertate,
La care n-am sperat,
De-o sfântă bucurie,
Ce a lăsat uitării
Tristețea din trecut.
 
3. 
Acum, când pot pricepe
Ce soartă tristă-aşteaptă
Pe cei ce,-n întuneric,
Să viețuiască,-acceptă,
Spre moarte-alunecând,
Pătruns sunt de tristețe
Să văd cum ei ignoră
Ce-i după-acest pământ.
 
autor†→ Juventino Valdez V.
compozitor†→ Juventino Valdez V.
metru→ 7, 7, 7, 7, 6, 7, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 7, 6
ton→ E♭₄
tema→ Mesajul Evangheliei
text şi muzică din Himnos (Span. 2016)→ 18
gamă→ E♭
metru→ 4/4

20: Tu viața Ta mi-ai dat

1. 
Tu viața Ta mi-ai dat,
Sfânt sângele-Ți vărsând,
Să fiu răscumpărat,
Din moarte înviind.
Tu viața Ta mi-ai dat:
Eu, Ție, ce Ți-am dat?
 
2. 
Ani lungi ai cheltuit,
Trudind pe-un câmp pustiu,
Ca,-n veci, mereu mai mult,
Eu, slava Ta s-o ştiu.
Ani lungi s-au cheltuit:
Eu cât m-am cheltuit?
 
3. 
Tu mi-ai adus, prin har,
De sus, din casa Ta,
Salvarea mea, în dar,
Iertarea, dragostea.
Măreț dar mi-ai adus:
Dar eu, ce Ți-am adus?
 
4. 
Vreau viața mea să-Ți dau,
Ai mei ani să-Ți ofer,
S-accept şi ce e greu,
Lăsând lumeşti plăceri.
Da, tot ce am Îți dau,
Mântuitorul meu!
 
autor→ Frances R. Havergal
compozitor→ William H. Havergal
metru→ 6, 6, 6, 6, 6, 6
ton→ B♭₄
tema→ Golgota şi Crucea
numele melodiei→ Baca
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 26
gamă→ E♭
metru→ 4/4

21: Să mergem după Domnul

1. 
Să mergem după Domnul –
E-al Vieții drum, sfințit!
Cei credincioşi l-au mers, şi,
În luptă,-au biruit:
Străini şi călători, toți
În inimi acordați,
În sfânta-Împărăție,
Prin lupte au intrat.
 
2. 
Proroci, martiri, apostoli –
Un sfânt, măreț popor –
Au străbătut acest drum
De-a lungul anilor.
Cu lacrimi, chin şi sânge,
Ai lor paşi, l-au marcat,
Dar, întăriți în Domnul,
Luptând au ’naintat.
 
3. 
Urmând ferm pân’ la capăt,
Cununa-au câştigat;
Al lor glas azi ne cheamă,
Acest drum, de-alergat.
Nu v-aplecați spre lume:
Pe-aici nu mai călcăm!
Eterna viață-alegeți:
Curând de-aici plecăm!
 
4. 
Cel ce-şi păstrează viața
Va pierde-o pururea,
Dar, cine-aici şi-o pierde,
Sus, o va câştiga.
Cu mijlocul încins, tari,
Cu-un scop ferm, neclintit,
Vom merge pe-unde-ai Săi robi,
Prin veacuri, au păşit.
 
autor†→ Robert Skerritt
compozitor→ S. S. Wesley
metru→ 8, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6
ton→ G₄
tema→ Mesajul Evangheliei
numele melodiei→ Aurelia
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 28
gamă→ E♭
metru→ 4/4

22: Ce scump şi curat e Cuvântul

1. 
Ce scump şi curat mi-e Cuvântul divin!
Îl sorb, îl iubesc şi-l ador.
O candelă-a paşilor mei e pe drum,
Cât timp sunt aici călător.
 
Refren
Mai scump decât aur sau mii de arginți,
E mai scump ca rubinul curat
Să stau la picioarele Domnului meu,
Pe El să-L ascult ne-ncetat.
 
2. 
Ce dulci şi ce paşnice-s căile Lui
Când El mi-este Stăpânitor!
Cuvântul Său sfânt este viață şi duh;
Mi-e dulce şi răcoritor.
 
3. 
Când stau să-L ascult, sunt atunci ’liberat
Să merg după-al meu Împărat.
În inimă,-adânc, țin ascuns legea Sa,
Cântând slava Lui necurmat.
 
4. 
O, Doamne,-ntăreşte-mă în legea Ta,
Să simt desfătarea în ea!
Înclină Tu inima robului Tău
Să cugete zilnic la ea!
 
autor†→ Sam Jones
compozitor→ George D. Moore
metru→ 11, 8, 11, 8, 11, 9, 11, 8
ton→ E♭₄
tema→ Mesajul Evangheliei
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 29
gamă→ A♭
metru→ 6/4

23: Spre refugiu te grăbeşte

1. 
Spre refugiu te grăbeşte,
Pe câmpii nu zăbovi!
Să te naşti din nou se cere,
Cu Isus, de speri să fii.
Nu-ți zidi nădejdea-n vorbe!
Fapte bune nu-s de-ajuns.
El în noi– nădejdea slavei–
Este Stânca de ne-nvins.
 
Refren
Vin’ la El, ascultă-I glasul:
Ți-e Prietenul cel bun!
Nu-ntrista pe al Său Duh Sfânt!
Vino!-odihnă-ți dă acum.
 
2. 
Ape vii, să bei, o, vino!
Pâinea Vieții-i fără bani.
Nu-I disprețui chemarea:
Vino-n ale Sale mâini!
El salvare-ți dă, deplină,
Eul şi ce-i rău să-nvingi.
La-a nădejdii uşă-aşteaptă,
„Bun venit“ să-ți spună-atunci.
 
3. 
Timpul tot mereu goneşte;
Să rămâi aici, nu poți,
Căci curând te cheamă moartea,
Glasu-i trebuie s-asculți.
În iubirea-I, mila-I mare,
Domnu-aşteaptă-a te primi;
De la-a Sa prezență scumpă,
Vrei în beznă-a rătăci?
 
autor†→ Sam Jones
compozitor→ A. B. Simpson
metru→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
ton→ F₄
tema→ Mesajul Evangheliei
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 31
gamă→ D♭
metru→ 3/4

24: Noi iubim drumul cel sfințit

1. 
Noi iubim drumul cel sfințit,
Pe care Domnu-a mers smerit.
Suntem străini şi peregrini;
Spre casă, sus, călătorim.
 
Refren
În Domnul, Calea am găsit,
Cea către cerul nesfârşit;
Cât El dă viață pe pământ,
Vom fi fideli pân’ la mormânt.
 
2. 
Glasul şi mâna-I înălțăm;
De ele,-aici, conduşi suntem.
Ştim că sfârşitul scump va fi,
Când truda ni se va sfârşi.
 
3. 
Domnu-i milos cu noi, şi blând,
Căci, în păcat, orbiți fiind,
Blând, spre lumină, ne-a-ndreptat;
Îl vom slăvi neîncetat.
 
4. 
El dă curaj prin brațul Său,
În înfruntarea cu Cel Rău;
Ne va păstra necontenit,
Tari, credincioşi, pân’ la sfârşit.
 
autor†→ Sam Jones
compozitor→ James M. Black
metru→ 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 (L.M.D.)
ton→ G₄
tema→ Calea lui Isus
numele melodiei→ Truest Friend (altered)
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 32
gamă→ E♭
metru→ 6/8

25: Dă‑I ce‑ai mai bun

1. 
Dă ce-ai mai bun la Stăpânul,
Dă-I vlaga din tinereți!
Cu tot avântul din suflet,
Pentru-adevăr să te lupți!
Domnul ne este exemplul:
Dârz El a fost, credincios;
Dă-ți Lui tot devotamentul,
Dă ce-ai mai bun lui Hristos!
 
Refren
Dă ce-ai mai bun la Stăpânul,
Dă-I vlaga din tinereți!
Cu-a mântuirii armură,
Pentru-adevăr să te lupți!
 
2. 
Dă ce-ai mai bun la Stăpânul,
Inima-ntâi Lui s-o dai!
Primul fă-L în a ta slujbă,
Viața dedică-ți-o Lui!
Dă, şi-ți va da Dătătorul!
El chiar pe Fiul Şi-a dat;
Cu-ndatorare slujindu-I,
Dă ce-ai mai bun la-Împărat!
 
3. 
Dă ce-ai mai bun la Stăpânul,
Căci El te-a răscumpărat!
A părăsit chiar şi cerul
Şi pentru tine S-a dat.
Fii vrednic de-a Sa iubire,
Căci din pieire te-a scos!
Dă-I toată-a ta adorare,
Dă ce-ai mai bun lui Hristos!
 
autor→ Howard B. Grose
compozitor→ Wm. J. Kirkpatrick
metru→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
ton→ C₅
tema→ Mesajul Evangheliei
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 33
gamă→ A♭
metru→ 6/4

26: Zilele, ne‑nvață, Doamne

1. 
Zilele, ne-nvață, Doamne,
Bine-a ni le număra,
Ca, o inimă-nțeleaptă,
Să putem a căpăta!
 
Refren
Zile, ani, trec ca un abur–
Înțelept, fă să umblăm!
Fă-ne să-Ți purtăm azi chipul
Până-acasă, sus, intrăm!
 
2. 
Zilele, ne-nvață, Doamne,
Bine-a ni le număra!
Cât e timp, să facem bine
Prin înțelepciunea Ta!
 
3. 
Zilele, ne-nvață, Doamne,
Bine-a ni le număra!
Ne trezeşte la dreptate,
Ce-i deşert a nu păstra!
 
4. 
Zilele, ne-nvață, Doamne,
Bine-a ni le număra,
Să le dăm, veghind în slujba-Ți
Până goarna va suna!
 
autor†→ Sam Jones
compozitor→ George C. Stebbins
metru→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
ton→ A♭₄
tema→ Mesajul Evangheliei
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 34
gamă→ D♭
metru→ 6/8

27: Mântuirea e Hristos

1. 
Domnul a lucrat mereu s-atragă vieți,
De pe drumul lor greşit, pe drumul Său.
Ce oferă El e tot ce-i valoros:
O trăire-n tine-a vieții lui Hristos.
 
Refren
Mântuirea e Hristos în noi,
Ce dă biruința zi de zi,
El, ca Domn, în viață şi-n cuvânt,
După paşii Săi, mergând spre cerul sfânt.
 
2. 
Unii îşi compară viața între ei,
Vrând s-ajungă sfinți prin fapte omeneşti,
Însă, fără înnoirea în Isus,
Ei vor fi excluşi pe veci din ceruri, sus.
 
3. 
Dacă eşti cinstit, dă-ți viața lui Hristos!
Fă-L Stăpân şi-alege-ți drumul Său, acum!
Nu te teme să-I slujeşti şi să-L arăți!
Vei primi putere dacă Îl asculți.
 
autor†→ Willie Hughes
compozitor→ E. O. Excell
metru→ 11, 11, 11, 11, 9, 9, 9, 11
ton→ F♯₄
tema→ Mesajul Evangheliei
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 35
gamă→ D
metru→ 2/4

28: Unde-i lumină?

1. 
„Unde-i lumină,“-ntreabă tristul suflet,
„Ca să-mi arate drumu-adevărat?
Unde-i lumină?– căci mă oboseşte
Lumea deşartă, plină de păcat.“
 
2. 
Încă se vede prin Isus lumina;
„Doar Eu sunt calea“, îți şopteşte El.
„O, suflet plin de îndoieli şi frică,
Vino la Mine, nu umbla rebel!“
 
3. 
El e Lumina pentru cei din beznă,
Ce trec prin valea umbrei morții-aici.
Dacă-L primeşti, ți-oferă Tatăl dreptul
Să te numeşti copilul Său pe veci.
 
4. 
Doar timp puțin mai e Lumina vieții;
O, mergi cu El, şi nu vei rătăci!
Nu zăbovi, să nu te-apuce noaptea,
Când vei afla că El nu va mai fi!
 
autor→ Alex Walker
compozitor→ H. P. Main
metru→ 11, 10, 11, 10
ton→ E♭₄
tema→ Mesajul Evangheliei
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 36
gamă→ A♭
metru→ 2/4

29: Ieri, astăzi şi în veci

1. 
Scump mesaj, credința simplă poate-aici primi:
Ieri, şi astăzi, şi în veci, Isus la fel va fi.
Încă-I place-a vindeca pe orbi, ciungi, păcătoşi,
Mângâind pe cei ce plâng, făcându-i bucuroşi.
 
Refren
Ieri, şi astăzi, şi în veci, Isus e tot la fel;
Totul poate-a se schimba, dar niciodată El.
 
2. 
Cel ce-a mers la cei pierduți, te caută acum.
O, te pleacă pocăit şi-acceptă-al Său sfânt drum!
Cel ce-a zis: „Nu te condamn; mergi şi nu mai greşi!“
Azi îți spune, ca şi-atunci, să poți iertat a fi.
 
3. 
De Cel ce-a iertat pe Petru, teamă nu avea!
Ca la Toma, îndoiala-ți va clarifica.
Cel ce pe-ucenicul drag la pieptu-I l-a lăsat,
Te invită iubitor, de El să fii purtat.
 
4. 
Cel ce, pe-agitata mare, liniştit umbla,
Încă poate potoli furtuna noastră grea.
Cel ce-n Ghetsimani plângea şi,-n chinuri, Se ruga,
Orice-amar pahar de tremur, azi, cu noi, El bea.
 
autor→ Albert B. Simpson
compozitor→ J. H. Burke
metru→ 13, 13, 13, 13, 13, 13
ton→ E₄
tema→ Mesajul Evangheliei
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 16
gamă→ A
metru→ 6/8

30: Dă Tu credința

1. 
Dă Tu credința cea cu viață-n ea,
Ce,-al lui Isus mesaj, o insufla!
Din nou azi s-o redai, prin mesagerii Tăi,
Creând credința Lui, cu viață-n ea!
 
2. 
Dă Tu credința– dovedită clar,
Ca-n pilda Sa cu bobul de muştar!
În inimi omeneşti, Tu temeri izgoneşti,
Credința s-o sădeşti– vădită clar.
 
3. 
Dă Tu credința ca scut păzitor,
Ce a primit-o Domnu-n ajutor,
Vrăjmaşi tari înfruntând, păcatul respingând,
Credința tare-având, scut păzitor!
 
4. 
Dă-mi Tu credința de copil curat:
Să am al lui Isus gând, necurmat,
Ca,-n mine ea crescând, să-nvăț s-ascult, iubind,
Al Său rob devenind, copil curat!
 
autor†→ anonim
compozitor†→ anonim
metru→ 10, 10, 12, 10
ton→ D₄
tema→ Mesajul Evangheliei
text şi muzică din Alte und neue Lieder (Ger. 1993)→ 35
gamă→ D
metru→ 3/4

31: L-am găsit

1. 
Voi, ce căutați, descurajați,
Parte de Isus, s-aveți,
Fiți voioşi, de-acum, vă bucurați:
„L-am găsit“– „veniți, vedeți!“
 
Refren
„L-am găsit“– speranța de veacuri–
Bucuros răsună-al nostru cor:
„Pe Hristos– Cel prorocit– noi L-am găsit,
Pe-Acel Rege-al regilor.“
 
2. 
Voi, ce flămânziți de-un viu cuvânt,
Însetați de-un viu izvor,
O, veniți ca să vă dea avânt
Cântu-adus de vestitor!
 
3. 
Cel ce,-n Galileea, a-nvățat,
Umblă şi-astăzi pe pământ
Şi, la tine, vine-acum smerit,
Încă trup de lut purtând.
 
4. 
„L-am găsit“– vestiți-L ne-ncetat
Unde oameni se găsesc,
Până toți, ce-aici L-au căutat,
Viața, pacea, le primesc!
 
autor†→ Mrs. Elma Milton
compozitor→ J. R. Sweney
metru→ 9, 7, 9, 7, 9, 9, 11, 7
ton→ A♭₄
tema→ Mesajul Evangheliei
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 30
gamă→ A♭
metru→ 4/4

32: Mântuirea-nseamnă totul

1. 
Dumnezeu azi te invită
La un trai divin, sfințit.
Pentru scumpa ta salvare,
Vin’ cât timpu-i potrivit!
 
Refren
Mântuirea-nseamnă totul
Pentru-acum şi-n veşnicii.
Altceva n-o să conteze,
Viața, când se va sfârşi.
 
2. 
Glasul de avertizare
Al prorocilor, s-asculți.
Pe El cheamă-L ca salvare,
Cât timp, să-L găseşti, tu poți.
 
3. 
Cere-I milă, mântuire,
Şi-ți va da cum te-ai rugat!
În Hristos nu-i osândire;
Doar în El poți fi iertat.
 
4. 
Dumnezeu azi te invită:
„Vin’ la Mine,-a nu pieri!
Când te-mbrac în mântuire,
Vei trăi, nu vei muri.“
 
autor†→ John Martin
compozitor→ Ludwig von Beethoven
metru→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
ton→ E♭₄
tema→ Mesajul Evangheliei
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 37
gamă→ A♭
metru→ 4/4

33: Spre zări conduce un drum

1. 
Spre zări conduce un drum,
Din toate căile lumii.
În sus conduce-acest drum,
Sufletu-acasă purtând,
În țara-n care mereu se visa,
Ce viața-aceasta nu poate să-i dea.
Acolo duce-acest drum,
Din a ta viață plecând.
 
2. 
Jos, ne-nsemnate rămân
Toate problemele vieții.
Lupte, eşecuri şi chin,
Trec, şi atunci poți urca.
Sub tine,-nfrângeri, se află-n curând,
Şi-o viață nouă ți-apare-nflorind.
Împărăția-I o simți,
Naştere-n tine, cum ia.
 
3. 
Lin pleacă, nezgomotos,
Ce-ți mai întunecă ochii;
Al vieții scop şi folos
Clare ți-apar, desluşit.
Nemărginirea întreagă-ntrevezi;
Departe-n timp planul Său descifrezi.
Lasă-L prin tine-a lucra,
Până vei fi sus primit!
 
autor†→ anonim
compozitor†→ anonim
metru→ 7, 8, 7, 7, 10, 10, 7, 7
ton→ A₄
tema→ Calea lui Isus
text şi muzică din Alte und neue Lieder (Ger. 1993)→ 42
gamă→ F
metru→ 6/8

34: Domnul cheamă din tumultul

1. 
Domnul cheamă din tumultul
Ce e-n lumea rea:
„Nu mai rătăci zadarnic,
Dă-mi tu inima!“
 
Refren
Jugul lui Isus ia-l zilnic,
A te-elibera:
Sursa libertății,-odihnei–
Mântuirea ta!
 
2. 
Când ți-e inima-ncărcată,
Dusă de-orice vânt,
Şi ți-e viața-ntunecată,
Tot mai grea părând,
 
3. 
Multe suflete-s lovite,
După-odihnă-oftând,
Dar puțini vor să-L urmeze
Pe Isus, Cel blând.
 
4. 
Glasu-nțelepciunii cheamă:
„Nu mai stărui
Pe căi sumbre, spre regrete
Ce nu vor sfârşi!“
 
autor†→ James Jardine
compozitor→ P. P. Bliss
metru→ 8, 5, 8, 5, 8, 5, 8, 5
ton→ A♭₄
tema→ Calea lui Isus
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 41
gamă→ D♭
metru→ 4/4

35: Există un drum

1. 
Există un drum, un drum drept şi strâmt
Ce duce spre viață, sus–
E Calea ascunsă, drumul cel sfânt
Pe unde a mers Isus.
 
Refren
În suflet tânjesc, dorind să găsesc
Acest drum curat, sfințit.
Mă călăuzeşte, Doamne, Te rog,
Spre-al Tău drum desăvârşit!
 
2. 
Dar, ca să-l găsim, El cere să fim
Dispuşi să lăsăm ce-i rău,
Căci Domnul a spus că doar cei curați
Pot merge pe drumul Său.
 
3. 
Există un drum îngust şi sfințit–
Cel al adevărului;
E drumul neprihănirii, smerit,
Ce nu-i place eului.
 
4. 
Acest drum dorit e desăvârşit;
Pe el merg aleşii Lui.
Cei ce, pentru El, au de suferit,
Primesc slava cerului.
 
autor†→ Sam Jones
compozitor→ necunoscut
metru→ 10, 7, 10, 7, 10, 7, 10, 7
ton→ G₄
tema→ Calea lui Isus
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 42
gamă→ C
metru→ 6/8

36: Acel drum, ce conduce sus

1. 
Acel drum, ce conduce sus,
E-ngust– a spus-o El.
Doar cei ce-l prețuiesc nespus
Îl vor urma fidel.
 
Refren
Calea Sa la fel va fi,
Pretutindeni şi oricând.
Un nume, doar, va mântui,
Al lui Hristos– Cel sfânt.
 
2. 
El Însuşi Calea a trasat,
Picioarele-Şi rănind.
Azi, sus în cer, stă înălțat,
Cununi pe cap purtând.
 
3. 
Cel care,-n Galileea,-a spus,
Cu glas precis şi clar:
„Veniți, urmați-Mă supus!“
Ne cheamă astăzi, iar.
 
4. 
Credințe goale vor cădea;
Trec false teorii;
Doar adevărul va-ajuta
La-a judecății zi.
 
autor†→ Sandy Scott
compozitor→ Ira D. Sankey
metru→ 8, 6, 8, 6, 7, 7, 8, 6
ton→ D₄
tema→ Calea lui Isus
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 43
gamă→ D
metru→ 4/4

37: Un izvor de apă vie

1. 
Un izvor de apă vie,
Toată viața-am căutat,
Ca să-mi fie potolită
Setea mare ce-am răbdat.
 
Refren
Mi-am găsit Mântuitorul,
Cel atât de mult dorit!
Mulțumirea mea deplină,
În Isus, s-a împlinit.
 
2. 
Înşelat cu hrana lumii,
După lucruri seci umblam
Şi, epuizat de umblet,
Tot mai mult eu flămânzeam.
 
3. 
Bâjbâind pe alte drumuri,
Satisfacții n-am găsit;
Numai multe vorbe goale,
Fără viață,-am auzit.
 
4. 
Un izvor de apă vie,
Ce țâşneşte ne-ncetat,
Bogății nelimitate,
În Isus, eu am aflat.
 
autor→ Clara Teare
compozitor→ R. E. Hudson
metru→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
ton→ D₄
tema→ Calea lui Isus
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 45
gamă→ D
metru→ 3/4

38: Tu ştii drumul, Doamne

1. 
Chiar, drumul, de nu-l ştiu, Tu bine-l ştii;
Cu-aceasta, duhu-mi liniştit va fi.
De ce m-aş frământa, tot zbuciumat,
Trudindu-mi inima, îngrijorat?
 
2. 
Drumul şi timpu-aici, Tu ni le ştii;
Planul ni l-ai făcut a-l împlini.
Te proslăvesc, c-atâta m-ai iubit,
Şi-Ți laud harul ce m-a mântuit.
 
3. 
Cum bate vântu-aprins, Tu bine ştii;
Tu-i zici să stea şi, prea târziu, nu vii.
Stau liniştit; Cuvântu-Ți mi-e răspuns;
Tu drumu-mi ştii, şi-aceasta mi-e de-ajuns.
 
autor→ anonim
compozitor→ J. B. Dykes
metru→ 10, 10, 10, 10
ton→ E♭₄
tema→ Calea lui Isus
numele melodiei→ Pax Dei
text şi muzică din Alte und neue Lieder (Ger. 1993)→ 85
gamă→ E♭
metru→ 4/4

39: Unu‑i doar

1. 
Cine poate să ne-ajute, să ne simtă inima,
Când de-ai vieții spini e-atinsă, sângerând,
Care-i lângă noi, aproape, şi ne dă,-n iubirea Sa,
Chiar ce-avem nevoie-n suflet, Duhu-I blând?
 
Refren
Unu-i, doar– e Isus,
Şi noi, deplin, nădejdea-n El ne-am pus.
Când probleme ne-asupresc şi griji ne copleşesc,
Un Prieten, ce ne-ajută, e Isus.
 
2. 
Cine poate să dea pace păcătosului trudit,
Când cu sarcini al său suflet e-ncărcat,
Să-i vorbească de iertarea ce-l va face fericit,
Prin spălarea-n sfântul sânge ce Şi-a dat?
 
3. 
Cine poate să ne fie un Prieten bun mereu,
Orice-amărăciune-a noastră-mpărtăşind,
Ce se-apropie-n iubire şi ne vindecă de rău,
Să trăiască-n noi de-a pururi, consimțind?
 
4. 
Cine poate să ne-ajute, când sfârşitul e curând,
Ce-o să meargă-n apa morții lângă noi,
Luminându-ne cărarea, temeri şi-ndoieli ştergând,
Să ne poarte-n siguranță duhu-n rai?
 
autor→ J. B. Mackay
compozitor→ J. B. Mackay
metru→ 15, 11, 15, 11, 6, 10, 13, 11
ton→ F₄
tema→ Nădejde
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 47
gamă→ D♭
metru→ 6/8

40: Condu-mă să nu rătăcesc

1. 
Doamne, condu-mă, să nu rătăcesc– ia-mi mâna Tu!
Pe lângă drum, capcanele pândesc– ia-mi mâna Tu!
Slab sunt şi înclinat să tot greşesc;
De Tine însoțit, nu rătăcesc.
 
2. 
Domnul meu drag, Tu m-ai iubit mereu: să nu mă laşi!
Eul, zdrobeşte-mi, fă-mă robul Tău– al Tău slujbaş!
Dacă, prin viața mea, eşti proslăvit,
Va fi ea demnă, şi eu fericit.
 
3. 
De-Ți este viața mea de vreun folos, Ți-o dau smerit;
Tu ai murit pe lemnul nemilos, chiar răstignit.
Chiar dacă-s spini, cu Tine eu păşesc;
Te rog, nu mă lăsa să rătăcesc!
 
autor†→ John Sullivan
compozitor→ C. H. Purday
metru→ 14, 14, 10, 10
ton→ B₄
tema→ Calea lui Isus
numele melodiei→ Sandon
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 46
gamă→ G
metru→ 4/4

41: De‑aş avea orice

1. 
De-aş avea orice, dar fără Domnul,
Oare-ar merita să mai trăiesc?
Aş putea găsi odihnă-n suflet
Printre lucruri ce nu dăinuiesc?
De-aş avea orice, dar fără Domnul,
Viața-ar fi o luptă de prisos.
Orice bun de-aici nu se compară
Nici cu-o clipă-a vieții cu Hristos.
 
2. 
Chiar de-aş fi bogat, iubit de oameni,
Cu un nume ’nalt, recunoscut,
Dar să n-am în cer nicio speranță
Pentru vasul meu, de vânt, bătut,
De-aş avea orice, dar fără Domnul,
Cel ce, pentru mine, S-a jertfit,
Ce refugiu,-atunci, mi-ar da Pământul,
Unde aş fugi, aşa zdrobit?
 
3. 
O, ce mare gol e fără Domnul,
Între-atâtea-amărăciuni aici!
Dacă, fără El, e gol Pământul,
Oare,-n veşnicie, cum va fi?
O, ce har nespus– să-L am pe Domnul,
Cel ce-mi simte orice neajuns!
Dacă-L am pe El, atunci am totul:
El– comoara mea– iubit Isus!
 
autor→ Anna Ölander
compozitor→ J. Lindberg
metru→ 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9
ton→ B♭₄
tema→ Nădejde
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 49
gamă→ E♭
metru→ 2/4

42: Viață din belşug!

1. 
Sub griji şi vină, împovărați,
Mulți oameni, trist se frământă,
Când ar putea, fericire,-avea,
Dacă-ar primi viața sfântă.
 
Refren
O, viață veşnică!
Doar prin Isus, cel din ceruri!
O, viață din belşug!
Fie slăvit El de-a pururi!
 
2. 
Oare de ce,-mpovărat rămâi,
Când El scăpare ți-oferă?
Inima dă-I-o, şi vei primi
Viața-I bogată, eternă!
 
3. 
Lasă în urmă plăceri lumeşti,
Pe Salvator alegându-L!
La sursa Vieții întoarce-te,
De-astăzi slujindu-I, iubindu-L!
 
autor→ William Leslie
compozitor→ J. M. Bonnar
metru→ 9, 8, 9, 8, 6, 8, 6, 8
ton→ G₄
tema→ Nădejde
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 48
gamă→ E♭
metru→ 6/8

43: Este o sfântă Împărăție

1. 
Este o sfântă, eternă-Împărăție,
De pace, dreptate şi-adânci bucurii;
În ea-i măreție şi-un veşnic tezaur.
O, ea este-aproape, prietene, ştii?
 
Refren
Al ei Împărat întronat te ajută;
O, dă-I toată cinstea, predă-I viața ta!
 
2. 
Este un Domn peste-această-Împărăție;
El vrea să domnească şi-n inima ta.
E vrednic de cinste, plin de-nțelepciune;
O, ştii că,-n putere, te poate-mbrăca?
 
3. 
Este un tron ce Şi-l caută-Împăratul,
Ca, viața şi harul, acolo să-Şi dea.
Nu mai zăbovi, El duios te imploră:
O, ştii c-acest tron este inima ta?
 
autor†→ Mable Pryor
compozitor→ Ira D. Sankey
metru→ 12, 11, 12, 11, 12, 11
ton→ D₄
tema→ Împăratul şi Împărăția
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 51
gamă→ G
metru→ 4/4

44: Cine-i Rege-al regilor?

1. 
Cine-i Rege-al regilor?
El te cheamă iubitor
Să-ți dea şansa cerului
Mântuind prin moartea Lui.
În Împărăția Sa
Poate fi oricine vrea.
 
2. 
Cine-i Cel ce,-n duhul tău,
Seamănă Cuvântu-I viu,
Ca să poți şi tu avea
Viața şi puterea Sa?
De Hristos fi’nd stăpânit,
Ți-e păcatul biruit.
 
3. 
Cine-i Cel ce, întronat
Într-un suflet ne-nsemnat,
Luminează calea sa,
Dă speranță-n truda-i grea,
Ceru-aproape aducând,
Pace, bucurie, dând?
 
4. 
E Isus– Domn şi-Împărat!
Vrednic e de-a fi-ntronat.
Fie-n inima-ți primit–
Vina El ți-a ispăşit!
În Împărăția Lui,
Veşnic, sufletu-ți va fi.
 
autor†→ Gladys Porteous
compozitor→ necunoscut
metru→ 7, 7, 7, 7, 7, 7
ton→ F₄
tema→ Împăratul şi Împărăția
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 55
gamă→ B♭
metru→ 3/4

45: Vino la Mine

1. 
„Vino la Mine!“-i glasul lui Isus,
Ce îți oferă harul Lui nespus.
„Suflete trist, trudit de grija ta,
La Mine vin’, şi-odihnă îți voi da!“
 
Refren
„La Mine vin’, la Mine vin’!
În Mine-odihnă vei avea deplin;
Viață îți voi da, pace vei avea.“
 
2. 
„Eşti obosit de lupta vieții grea–
Nu zăbovi s-asculți chemarea Mea!
Chinuri şi îndoieli se vor sfârşi;
La Mine vin’, şi pace vei primi!“
 
3. 
„Om îngrozit de vină şi păcat,
De Dumnezeu, în cuget, deşteptat,
Între nădejdi şi temeri, nu mai sta!
La Mine vin’, şi viață îți voi da!“
 
4. 
Viața, odihna, pacea,-s flori de sus;
Mântuitoru-aici ni le-a adus.
Încă de-acum, vederi, El ne-a deschis,
Spre bucuriile din paradis.
 
autor→ Nathaniel Norton
compozitor→ George C. Stebbins
metru→ 10, 10, 10, 10, 8, 10, 10
ton→ G₄
tema→ A învăța ascultarea
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 59
gamă→ E♭
metru→ 6/8

46: Fă după-al Tău plan

1. 
Fă după-al Tău plan, nu după-al meu!
Tu eşti Olarul, eu– lutul Tău.
Fă-mă în totul, Doamne, cum crezi!
Eu mă predau să mă modelezi.
 
2. 
Fă după-al Tău plan, nu după-al meu!
Inima-ncearcă-mi, Doamne, mereu!
Spală-mă-acum să fiu curățit,
Căci în prezența-Ți mă plec smerit!
 
3. 
Fă după-al Tău plan, nu după-al meu!
Frânt şi-obosit, cer sprijinul Tău.
Toată puterea e-n mâna Ta;
Rănile-atinge-mi, a-mi vindeca!
 
4. 
Fă după-al Tău plan, nu după-al meu!
Strâns sub controlu-Ți să fiu mereu,
Ca, pe Isus, să-L pot arăta,
În orice clipă, în viața mea!
 
autor→ Adelaide A. Pollard
compozitor→ George C. Stebbins
metru→ 9, 9, 9, 9
ton→ A₄
tema→ A învăța ascultarea
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 58
gamă→ F
metru→ 9/4

47: Aplecați, stând lângă Domnul

1. 
Aplecați, stând lângă Domnul, la picioarele-I, smeriți,
Ascultând Cuvântu-I dulce, El ne face fericiți,
Mângâieri, dând, în nevoie, şi dorințe vii, de sus;
Ne inspiră zel în inimi, dragoste ca-a lui Isus.
Ne inspiră zel în inimi, dragoste ca-a lui Isus.
 
2. 
Doar un lucru trebuieşte, zilnic, cu Isus umblând:
Să-I dăm timp, în aşteptare, la Cuvântu-I ascultând,
Şi primind curaj de luptă,-n gând şi-n inimi înnoiți,
Lui Isus, fideli în totul, toți vrăjmaşii vor fi-nfrânți.
Lui Isus, fideli în totul, toți vrăjmaşii vor fi-nfrânți.
 
3. 
Deci s-alegem ascultarea, fața-I căutând, smeriți!
Cu-al Său Duh El ne va umple, cu-al Său har vom fi-nnoiți;
El va dovedi prezența-I, glasu-I blând vom asculta–
Sursa binecuvântării-i când avem prezența Sa.
Sursa binecuvântării-i când avem prezența Sa.
 
autor†→ Harry Fleming
compozitor→ B. Lowry
metru→ 15, 15, 15, 15, 15
ton→ C₅
tema→ A învăța ascultarea
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 61
gamă→ A♭
metru→ 3/4

48: Învață-mă cum să urmez

1. 
Doamne, învață-mă cum să urmez–
După exemplul Tău să procedez:
Drept să păşesc, crezând,
Nu prin vedere-umblând,
Lumina-Ți clar făcând
Cum să urmez!
 
2. 
Prin întristări, să-mi spui cum să urmez,
Când bucurii trec– cum să procedez,
Când singuratic sunt
Şi disperat mă simt,
Pe culmi sau văi, fiind–
Cum să urmez!
 
3. 
Prin ceață,-nvață-mă cum să urmez,
Când îndoieli vin– cum să procedez!
Să-mi străluceşti mereu
Prin temeri, când mi-e greu!
Fă-mi clar, pe drumul meu,
Cum să urmez!
 
4. 
Cât mai trăiesc, să-mi spui:– cum să urmez,
Prin orice-aş trece– cum să procedez!
Mă-nvață, cât timp merg
Şi cursa o alerg,
Să capăt premiu-ntreg,
Cum să urmez!
 
autor→ B. Mansell Ramsey
compozitor→ B. Mansell Ramsey
metru→ 10, 10, 6, 6, 6, 4
ton→ A₄
tema→ A învăța ascultarea
numele melodiei→ Camacha
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 60
gamă→ F
metru→ 3/4

49: Seamănă Cuvântul

1. 
Cuvântu-I dulce, etern, plin de har,
Ca pe sămânță, seamănă-l iar!
Spune mesajul seminței de sus,
Ce-mi suflă viață venind din Isus!
 
Refren
Seamănă-al Său cuvânt de sus,
Cereasca viață venind prin Isus!
 
2. 
Seamănă astfel, răbdând şi iubind!
Scump e mesajul, de sus venind.
Eu sunt nevrednic, aşa slab şi rău–
Spune-mi Cuvântu-I, s-ajung fiu al Său!
 
3. 
Zi-mi tot mesajul! vreau liber a fi,
Toată splendoarea-I s-o pot privi,
Să-L pot alege pe El– partea mea,
Drept Împărat sfânt a-L încorona.
 
autor†→ Mrs. Elma Milton
compozitor→ I. H. Meredith
metru→ 10, 9, 10, 10, 8, 10
ton→ A♭₄
tema→ Semănătorul şi Sămânța
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 62
gamă→ D♭
metru→ 6/4

50: Azi se‑mprăştie sămânța

1. 
Azi se-mprăştie sămânța
Prin mesajul Tatălui:
Evanghelia cea vie,
Cea constantă,-a dragostei.
Lângă drum, oare,-o să cadă,
Pe pământ dur, nezdrobit,
Lesne de a fi furată,
După tot ce s-a trudit?
 
2. 
Sau pe-o inimă pietroasă,
Rădăcină neprinzând,
Fără-un seceriş posibil,
Nici un snop neobținând?
Între căutări spre lume,
Între spini răi, pământeşti,
Se va semăna sămânța,
Să se-înece-n griji fireşti?
 
3. 
Nu, ci să-mi zdrobeşti Tu viața,
Răbdător plugar ceresc,
Ca să-Ți pot primi mesajul,
Voia Ta s-o-ndeplinesc!
Seamănă-Ți sămânța scumpă,
Azi, adânc în viața mea,
Ca să crească, să prospere
Către viața veşnică!
 
autor†→ Ken Paginton
compozitor→ Annie F. Q. Harrison aranjat A.W.B.
metru→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
ton→ C₅
tema→ Semănătorul şi Sămânța
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 65
gamă→ F
metru→ 4/4

51: Sămânța scumpă

1. 
Cuvintele-I de viață,
Sămânță scumpă-mi sunt;
Dau pace şi-ndrumare,
Nevoia-mi alinând.
Căldura ascultării
Cu drag voi oferi,
Ca,-n mine, viața nouă
Să poată înflori.
 
Refren
Sămânță vie mi-este
Acel mesaj divin;
L-ascult cu drag, păstrându-l,
Ca viața s-o obțin.
 
2. 
Mi-e inima pământul;
Ce seceriş va da?
Se află-acolo pietre?
Sunt spini stăpâni pe ea?
Cel Rău vrea să mă prade,
Sămânța scumpă-a-mi lua;
O inimă-nchistată,
Rod copt, nu poate da.
 
3. 
Chemați, semănătorii,
Țel, case, şi-au lăsat,
Să-mprăştie sămânța,
Privind spre secerat.
În dragoste, mesaju-I
Se-ntinde pe pământ;
Se seamănă-o speranță,
De-i soare sau de-i vânt.
 
autor†→ J. Boyd/V. Boyd
compozitor→ Mrs. J. G. Wilson
metru→ 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6
ton→ D₄
tema→ Semănătorul şi Sămânța
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 63
gamă→ G
metru→ 6/8

52: La cine să ne ducem?

1. 
La cine, Doamne, am putea
Să mergem, în afara Ta?
În lumea căilor pustii,
O, Tu, doar, ai cuvinte vii!
 
2. 
La cine, în afara Ta,
Când ştim ce rea ni-e inima?
Căci Tu, doar Tu, Stăpân iubit,
Păcatul lumii-ai ispăşit!
 
3. 
La cine, în afara Ta,
Când viața, răni, doar, poate da?
Tu vindeci şi ne faci întregi;
Om al Durerii, Tu-nțelegi!
 
4. 
Tu eşti Hristosul– Te-am găsit!
Iubirea Ta ne-a copleşit.
Atingerea-Ți ne-a vindecat,
O, Mire-al nostru adorat!
 
autor†→ Mrs. May Schulz
compozitor†→ Mrs. May Schulz
metru→ 8, 8, 8, 8 (L.M.)
ton→ B♭₄
tema→ Căutarea şi Lumina
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 69
gamă→ E♭
metru→ 3/2

53: Pribegind prin pustie

1. 
Pribegind prin pustie,
Singur, prin noaptea grea,
Căutând mângâiere
Şi lumină-a avea,
Plin de dezamăgire,
De nimic bucuros:
O, acesta e drumul
Celui fără Hristos!
 
2. 
Oare cine-o s-ajute,
Uşurând din poveri,
Ca să-Şi dea interesul,
Parte luând în dureri?
Când rănitul tău suflet
Luptă-n starea sa grea,
O, nu-i nimeni la care
Poți a te adresa?
 
3. 
Da, prietene,-i Unul
Ce vrea a-mpărtăşi
Toată-a ta frământare,
Griji, dureri a-ți simți,
Unul ce, totdeauna,
Îți va fi credincios,
Ca prieten şi frate
Şi-adăpost prețios.
 
4. 
O, de ce nu laşi groaza,
De pustie fugind?
O, de ce nu laşi bezna,
La lumină venind,
Unde-Acela din ceruri
Te aşteaptă cu dor,
Vrând să te-mbrățişeze
La-al Său sân iubitor?
 
autor†→ H. Redman
compozitor†→ H. Redman
metru→ 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6
ton→ E♭₄
tema→ Căutarea şi Lumina
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 68
gamă→ A♭
metru→ 6/4

54: Un suflet dornic

1. 
O, suflet deznădăjduit,
El ştie grija ta!
În mila Sa, mesaju-ți dă:
„Ia-ți crucea şi urmează-Mă!
Povara-ți voi purta,
Povara-ți voi purta.“
 
Refren
Un suflet dornic va găsi
Pe Domnul căutând,
Ce-l va scăpa de temeri şi-ndoieli,
Trecutul său iertând.
 
2. 
O, suflet încă-n beznă stând,
Lipsit de bucurii,
El apărarea vrea să-ți ia,
Din plin iubirea Sa să-ți dea,
Sfânt musafir a-ți fi,
Sfânt musafir a-ți fi!
 
3. 
O, suflet neadăpostit
De staulul divin,
Acesta e prilejul tău!
„O, vin’ la Mine!“-i glasul Său,
„În lume-i ger şi chin,
În lume-i ger şi chin.“
 
4. 
Orice-ndoială ți-o va lua;
Al vieții scop vei şti.
Hristos e Salvatorul tău,
E Calea către Dumnezeu;
Te caută să vii,
Te caută să vii.
 
autor†→ Mrs. Rene Beattie
compozitor→ Charles H. Gabriel
metru→ 8, 6, 8, 8, 6, 6, 8, 6, 10, 6
ton→ F₄
tema→ Căutarea şi Lumina
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 66
gamă→ B♭
metru→ 3/4

55: De ce să merg pe căi pustii

1. 
De ce să merg pe căi pustii,
Ce nu dau pace, bucurii?
Doar una dreaptă poate fi;
Ea în Isus se vede.
 
Refren
De-al Său drum sunt satisfăcut.
El va sfârşi ce-a început.
Nu-i vreunu,-aici şi-n cer, ştiut,
Cu El să se compare.
 
2. 
Ştiința lumii-i labirint
De căi greşite, care mint;
Dar fericiți, acei, doar, sunt,
Ce, în Isus, văd Calea.
 
3. 
Puterea mea ar eşua
Când, cu păcatul, aş lupta,
Şi pot învinge doar aşa:
Primind, în Domnul, viața.
 
4. 
Când, de păcat, sunt inundat,
Eu chem, prin Numele-I curat,
Pe Fiul, pur şi nepătat,
Al celor slabi Prieten.
 
autor†→ Willie Hughes
compozitor→ Alfred Judson
metru→ 8, 8, 8, 7, 8, 8, 8, 7
ton→ D₄
tema→ Căutarea şi Lumina
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 72
gamă→ G
metru→ 3/4

56: Doar Domnul mi-e scăpare

1. 
Unde găsesc refugiu
În timpul furtunos?
Unde mă pot ascunde,
Sigur, la adăpost?
 
Refren
Doar Domnul mi-e scăpare,
Sursa de bucurii;
În orice încercare,
El mă va ocroti.
 
2. 
Glasul Său calm mă cheamă:
„Vino să te-odihneşti!
Sub brațul Meu puternic,
În siguranță eşti.“
 
3. 
Când greu m-apasă sarcini,
Ce nu le pot purta,
Dulce îmi spune-n şoaptă:
„Eu duc povara ta.“
 
4. 
Astfel doresc să umblu
Spre casa mea de sus,
După Cel nevăzut, dar
Mult preaiubit– Isus.
 
autor→ Kate Ulmer
compozitor→ Wm. J. Kirkpatrick
metru→ 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6
ton→ G₄
tema→ Căutarea şi Lumina
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 153
gamă→ E♭
metru→ 6/8

57: Dumnezeu m-a iubit

1. 
El m-a iubit pe când eram departe,
Un rătăcit de turmă, de Păstor.
Am auzit atunci un glas de şoapte
Ce m-a atras să vin la-al Său popor.
 
Refren
El ne-a iubit pe când eram departe
Şi ne oferă astăzi brațul Lui,
Un sprijin care-n lume să ne poarte
Ca mesageri ai Domnului.
 
2. 
El m-a iubit pe când eram departe,
Talant pierdut, printre gunoi ascuns,
Dar m-a găsit şi m-a scăpat de moarte.
De dragul Său, mă bucur azi nespus.
 
3. 
El m-a găsit pe când eram departe,
Plecat de-acasă, rătăcind rebel.
Din bezna grea, El m-a chemat deoparte,
Mi-a amintit că am belşug în El.
 
autor†→ anonim
compozitor†→ Don Puffalt
metru→ 11, 10, 11, 10, 11, 10, 11, 8
ton→ G₄
tema→ Căutarea şi Lumina
gamă→ E♭
metru→ 4/4

57: Dumnezeu m-a iubit

1. 
El m-a iubit pe când eram departe,
Un rătăcit de turmă, de Păstor.
Am auzit atunci un glas de şoapte
Ce m-a atras să vin la-al Său popor.
 
Refren
El ne-a iubit pe când eram departe
Şi ne oferă astăzi brațul Lui,
Un sprijin care-n lume să ne poarte
Ca mesageri ai Domnului.
 
2. 
El m-a iubit pe când eram departe,
Talant pierdut, printre gunoi ascuns,
Dar m-a găsit şi m-a scăpat de moarte.
De dragul Său, mă bucur azi nespus.
 
3. 
El m-a găsit pe când eram departe,
Plecat de-acasă, rătăcind rebel.
Din bezna grea, El m-a chemat deoparte,
Mi-a amintit că am belşug în El.
 
autor†→ anonim
compozitor→ Stuart Hamblen
metru→ 11, 10, 11, 10, 11, 10, 11, 8
ton→ F₄
tema→ Căutarea şi Lumina
gamă→ B♭
metru→ 4/4

58: Mai departe mă condu

1. 
Te urmez cu drag, o, Doamne,
Unde Tu ai mers supus!
Alte căi sfârşesc în beznă;
Tu mă duci acasă, sus.
 
Refren
Mai departe mă condu,
Unde Tu ai mers supus!
Mă condu la Tatăl, sus!
 
2. 
Mult doresc să-Ți calc pe urme,
Peste dealuri, sau prin văi,
În supunere deplină,
Cum vrea Tatăl pentru-ai Săi.
 
3. 
Chiar de nu ştiu ce m-aşteaptă,
Înapoi, eu nu voi da.
Sfatul Tău mă va conduce,
Calea, clar, să-Ți pot vedea.
 
4. 
Gând scump: mâna Ta mă-ndrumă,
Când nu văd ’naintea mea.
Gând scump: Tatăl plănuieşte
Ce-i mai bun ce pot avea.
 
autor†→ Sam Jones
compozitor†→ S. J. Vail
compozitor→ S. J. Vail
metru→ 8, 7, 8, 7, 7, 7, 7
ton→ F₄
tema→ Călăuzirea Lui
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 78
gamă→ F
metru→ 6/4

59: L-aud chemând stăruitor

1. 
Tânjesc să merg cu Dumnezeu,
Cu-aleşii Lui, pe drumul Său.
L-aud chemând: „O, vino-acum!“
Şi, bucuros, Lui mă supun.
 
Refren
L-aud chemând stăruitor
Să vin din drumu-nşelător;
Da, vreau să merg cu Dumnezeu,
Cu-aleşii Lui, pe drumul Său.
 
2. 
De lumea m-ar dezaproba,
Nădejdi, curaj, El îmi va da
Să-L pot urma necontenit
Spre-a Sa odihnă la sfârşit.
 
3. 
Speranțe noi îmi izvorăsc
Când sacrificiul Său privesc.
O jertfă după voia Ta,
Să-Ți fie, Doamne, viața mea!
 
4. 
Pământ şi iad se-mpotrivesc,
Eu, în credință, m-odihnesc.
Cuvântul Său e stânca mea;
O, suflete, vei triumfa!
 
autor†→ Sam Jones
compozitor†→ Wm. B. Bradbury
compozitor→ Wm. B. Bradbury
metru→ 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 (L.M.D.)
ton→ D₄
tema→ Călăuzirea Lui
numele melodiei→ Consolation
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 77
gamă→ D
metru→ 6/8

60: Cu Isus mergi, nu te teme

1. 
Cu Isus mergi, nu te teme:
El te va călăuzi
Chiar prin văi întunecoase
Şi, puterea-ți, va-nnoi!
 
Refren
Să-I împărtăşeşti ocara!
Alergarea, când sfârşeşti,
Intri-n a Sa bucurie,
Veşnicu-I accept primeşti.
 
2. 
Nu-nceta să porți povara,
Chiar de-i lupta lungă, grea,
Căci, perseverând cu Domnul,
Biruința vei cânta!
 
3. 
Să nu dai ’napoi, urmează-L–
Pentru tine-a fost rănit!
Cei ce-mpărtăşesc ocara-I,
Slava Sa, au la sfârşit.
 
4. 
Stăruieşte-n alergare
Spre răsplata veşnică
Să câştigi cununa vieții,
Cu tăria ce El dă!
 
autor†→ Sam Jones
compozitor†→ Geo. C. Hugg
compozitor→ Geo. C. Hugg
metru→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
ton→ A♭₄
tema→ Călăuzirea Lui
numele melodiei→ Anchored
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 80
gamă→ D♭
metru→ 4/4

61: Paşii sfinți ai Domnului

1. 
Paşii sfinți, marcați de Domnul,
Îmi arată drumul drept,
Sunt un far în întuneric,
Ca, spre cer, să mă îndrept.
 
Refren
Paşii sfinți, marcați de Domnul,
Îmi sunt scumpa mea comoară;
Dinspre lume ei mă-ndreaptă,
Spre-a intra-n favoarea Sa;
Doamne, de-astăzi, paşii Tăi vreau a-i urma!
 
2. 
Paşii sfinți, marcați de Domnul,
Îmi confirmă drumul sfânt;
Mă ajută-n marea vieții,
Harta şi busola-mi sunt.
 
3. 
Paşii sfinți, marcați de Domnul,
În credință-i pot urma,
Prin acest pustiu sălbatic,
Căci Isus mă va-ndruma.
 
4. 
Vreau să-Ți prețuiesc, o, Doamne,
Fiecare pas rănit,
Să urmez a Ta-ndrumare,
Până, sus, voi fi primit!
 
autor†→ Sandy Scott
compozitor†→ J. R. Thomas
compozitor→ J. R. Thomas
metru→ 8, 7, 8, 7, 8, 8, 8, 7, 11
ton→ D₄
tema→ Călăuzirea Lui
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 81
gamă→ G
metru→ 3/4

62: Mereu cu Domnul

1. 
Vreau să fiu mereu cu Domnul;
Singur, eu nu pot umbla.
În prezența Sa am totul;
Brațul Său e paza mea.
 
Refren
Sufletu-mi nu se va teme
Unde El mă va purta.
Mă supun şi,-n orice vreme,
Paşii Lui eu voi urma.
 
2. 
Vreau să fiu mereu cu Domnul,
Căci sunt slab pe calea mea.
Numai El îmi dă cuvântul
Ce mă poate mângâia.
 
3. 
Vreau să fiu mereu cu Domnul
În al vieții drum de-ocări,
Când cu nori sau soare-i cerul,
Printre lupte şi-ncercări.
 
4. 
Vreau să fiu mereu cu Domnul,
Să-mi arate Calea Sa,
Până când ating Iordanul
Şi-ape reci voi traversa.
 
autor→ Lizzie Edwards
compozitor†→ J. R. Sweney
compozitor→ J. R. Sweney
metru→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
ton→ G♯₄
tema→ Călăuzirea Lui
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 85
gamă→ E
metru→ 3/4

63: Vezi-L pe Mântuitorul

1. 
Vezi-L pe Mântuitorul,
Ca să moară,-aici venind!
Vezi iubirea Sa cea mare,
Ceru-n slavă părăsind,
Pe cei păcătoşi, trudiți, trişti,
Să-i câştige! Chiar aşa?
O, ce dragoste nespusă!
Chiar aşa? Chiar aşa?
O, ce dragoste nespusă!
Chiar aşa? Chiar aşa?
 
2. 
Vezi-L, gânditor, cum umblă
Pe al Galileii drum,
Cum pescari smeriți Şi-i cheamă:
„O, urmați-Mă acum,
Să trăiți lucrând cu Mine
Până viața terminați,
Câştigând cu Mine oameni
Depărtați, depărtați!
Câştigând cu Mine oameni
Depărtați, depărtați!“
 
3. 
Vezi-L cum, plecat, Se roagă
În Grădină, singur fi’nd,
Înfruntând batjocuri, moarte,
Vina noastră ispăşind,
Copleşit de întristare,
Crucea luând-o, singur doar!
Vezi cum suferă-n răbdare,
Singur doar, singur doar!
Vezi cum suferă-n răbdare,
Singur doar, singur doar!
 
autor†→ James Jardine
compozitor†→ Mrs. J. Worthington Bliss
compozitor→ Mrs. J. Worthington Bliss
metru→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 6, 8, 6
ton→ C₅
tema→ Dragoste
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 73
gamă→ F
metru→ 3/4

64: Am un bun Prieten

1. 
Am un bun Prieten, prețios;
Mare bucurie mi-a adus!
Satisface orice lipsă am
Şi zădărniceşte planul lui Satan.
 
Refren
Doresc mai mult să Te iubesc,
Al Tău prieten intim să mă faci.
Ajută-mi Tu să dovedesc
Că sunt al Tău, al Tău pe veci!
 
2. 
Pentru El, străin am devenit,
Cele nevăzute am privit,
Iar plăceri deşarte am lăsat;
El mă spală-acum, făcându-mă curat.
 
3. 
Perspective noi mi se zăresc
Când pe vârf de munte-L întâlnesc;
Plec cu sufletul împrospătat;
Tot trecutu-ntunecos îmi e uitat.
 
4. 
Pân’ la cap, Prieten îmi va fi;
Tot mai scump El îmi va deveni;
Tot ce am, asupra Sa eu pun.
Azi al Lui, pe veci al Lui, vreau să rămân.
 
autor†→ Willie Jamieson
compozitor→ Queen Liliuokalani
metru→ 9, 9, 9, 11, 8, 10, 8, 8
ton→ E♭₄
tema→ Dragoste
numele melodiei→ Aloha Oe
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 75
gamă→ A♭
metru→ 4/4

65: Este‑o mână‑ntinsă

1. 
Este-o mână-ntinsă-n milă,
În iubire şi în har,
Ce se-oferă să ne ducă
Sus, la Tatăl nostru-n cer.
 
Refren
Ție, mâna ți s-a-ntins,
Mie, mâna mi s-a-ntins.
Credincioasă ne va fi,
Oriunde vom fi ajuns.
 
2. 
Pot, această mână-ntinsă,
Ce se-oferă, s-o ignor?
Să-mi mâhnesc Mântuitorul?
Să nu-I dau ce-I sunt dator?
 
3. 
Nu refuz, iau mâna-aceasta,
Căci ea drept mă va-ndruma.
Da! acum iau hotărârea
Să mă las purtat de ea.
 
4. 
Mână-n mână, împreună
Cu Mântuitorul meu,
Cu-al meu Frate, cu Hristosul,
Vom păşi spre Dumnezeu.
 
autor→ Myron W. Morse
compozitor†→ J. R. Sweney
compozitor→ J. R. Sweney
metru→ 8, 7, 8, 7, 7, 7, 7, 7
ton→ F₄
tema→ Supunere
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 90
gamă→ F
metru→ 3/4

66: O, Dumnezeu m-a câştigat

1. 
O, Dumnezeu m-a câştigat!
Acum văd scopu-I, desluşit:
De ce-a trimis El pe Hristos,
Ce, pentru mine, a trăit.
 
Refren
Mi-a arătat cum să trăiesc
Şi a murit în locul meu.
Întreaga-mi viață I-o predau,
Să fiu al Său, să fiu al Său.
 
2. 
Jertfind şi eu acum cu El
Pe-al suferinței drum al Său,
Primesc din bucuria Sa
Şi pace de la Dumnezeu.
 
3. 
Prin bezna lumii de aici,
Doar El mă va călăuzi.
Îl voi urma pân’ la sfârşit;
El ştie drumul, zi de zi.
 
autor†→ Mrs. Rene Beattie
compozitor†→ J. M. Black
compozitor→ J. M. Black
metru→ 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 (L.M.D.)
ton→ E♭₄
tema→ Supunere
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 91
gamă→ A♭
metru→ 3/4

67: Lasă-L a te lucra

1. 
„Stai liniştit şi lasă-L
În totu-a te lucra!“
O, Doamne, fii Olarul,
Eu, lutu,-n mâna Ta!
 
Refren
O, mă lucrează cum vei vrea!
Stau liniştit în mâna Ta.
 
2. 
În mâna Ta-i odihnă–
Acolo vreau să stau.
Înmoaie-mă şi fă-mă
Bun pentru planul Tău!
 
3. 
Divina-Ți măiestrie
Alungă teama mea;
Noi lecții-mi vei deschide,
Supus în mâna Ta.
 
4. 
Imprimă-Ți chipu-n mine,
Al Tău model sublim,
Să vadă alții-n mine
Frumosu-Ți chip divin!
 
autor→ Ada R. Habershon
compozitor†→ F. S. Turney
compozitor→ F. S. Turney
metru→ 7, 6, 7, 6, 8, 8
ton→ G₄
tema→ Supunere
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 88
gamă→ E♭
metru→ 3/2

68: Ia-ți crucea

1. 
„Ia-ți crucea şi urmează-Mă!“–
A spus Mântuitorul tău–
„Leapădă lumea, voia ta,
De vrei să fii ucenicul Meu!“
 
2. 
Ia-ți crucea, iar povara ei
Să nu-ți doboare inima,
Căci brațul Lui te va purta–
Sprijin, putere, El îți va da!
 
3. 
Ia-ți crucea, nu te ruşina
Şi nu fi, de mândrie, plin!
Crucea, El pentru tine-a dus,
Să te salveze din veşnic chin.
 
4. 
Ia-ți crucea şi,-n puterea Lui,
Mergi curajos şi liniştit,
Ca să ajungi acasă, sus,
Când, prin El, moartea ai biruit!
 
autor→ Charles W. Everest
compozitor†→ H. Baker
compozitor→ H. Baker
metru→ 8, 8, 8, 9
ton→ A₄
tema→ Supunere
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 96
gamă→ F
metru→ 3/2

69: Glasul lui Isus auzi-l

1. 
Glasul lui Isus auzi-l,
Suflete trudit!
Pentru tine a trăit El,
Crucea-a suferit.
 
Refren
O, auzi-L, nu te-ndepărta!
Lui, dă-ți inima şi viața
Pentru-a-L asculta!
 
2. 
Te-ai întors ades’ spre surse
De plăceri lumeşti,
Tot sperând că,-acolo setea,
O să-ți linişteşti.
 
3. 
O, n-asculți pe-Acest Prieten
Bun, desăvârşit?–
El te va păzi în lume
Până la sfârşit.
 
4. 
De-I dai inima,-ntorcând-o
Dinspre-orice păcat,
El cu Duhul te va unge,
Să-L ai ne-ncetat.
 
autor†→ James Jardine
compozitor†→ W. H. Doane
compozitor→ W. H. Doane
metru→ 8, 5, 8, 5, 9, 8, 5
ton→ C₅
tema→ Supunere
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 127
gamă→ A♭
metru→ 4/4

70: Dumnezeu vrea să te facă

1. 
Dumnezeu vrea să te facă
Chiar ca Sfântul Său, acum,
Ca să-I oglindeşti mărirea,
Cât alergi pe-acest scurt drum.
Duhu’-umil, supus, păstrează-ți,
Sub tăria mâinii-I stând,
Răbdător, ferm, împlinindu-I
Orice ne-nsemnat cuvânt!
 
2. 
Fericit, voios, slujindu-I,
De-a Sa dragoste umplut,
Una-n inimă, duh, minte,
Dă-I controlul absolut!
Ca-al Său Fiu, El te va face;
Că-ar putea, nu te-ndoi!
Fă să-ți tacă gânduri, logici,
Voii Lui, supus să fii!
 
3. 
O, ascultă-L fără murmur,
Nu te-ntoarce, nu-oscila!
Când te vei trezi-n al Său chip,
Mulțumit vei triumfa.
Lasă-L liber să creeze,
Sfânta-I operă-a sfârşi,
Chipul preaiubitului Fiu
Să Şi-l poată El privi!
 
autor†→ Sam Jones
compozitor†→ Don Puffalt
metru→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
ton→ A₄
tema→ Supunere
ortografia alternativă→ Duhu’umil - vezi strofa 1, vs 5
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 92
gamă→ F
metru→ 3/4

71: Tot mai aproape

1. 
Tot mai aproape de sânul Tău,
Vreau, şi la bine, să fiu, şi la rău.
Brațul Tău mi-este scut păzitor,
O, Tu, al lumii blând Mântuitor!
O, Tu, al lumii blând Mântuitor!
 
2. 
Tot mai aproape, cu-un duh supus;
N-am altă jertfă s-aduc la Isus;
Numai un cuget plin de păcat,
Eu Ți-l aduc, spre a-l face curat.
Eu Ți-l aduc, spre a-l face curat.
 
3. 
Tot mai aproape, să fiu al Tău;
Lepăd păcatul cu tot ce-are rău:
Pompa, mândria, ochiu-nrăit;
Vreau pe Isus, doar pe Cel răstignit.
Vreau pe Isus, doar pe Cel răstignit.
 
4. 
Tot mai aproape, cât mai trăiesc,
Până-ncercarea şi lupta sfârşesc;
Vom fi atunci alături mereu,
Eu şi cu Tine, Isus, Domnul meu!
Eu şi cu Tine, Isus, Domnul meu!
 
autor→ Mrs. C. H. Morris
compozitor→ Mrs. C. H. Morris
metru→ 9, 10, 9, 10, 10
ton→ F₄
tema→ Supunere
numele melodiei→ Nearer
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 125
gamă→ D♭
metru→ 4/4

72: Însetat om, El te cheamă

1. 
Cauți tu, în zorii vieții,
Surse de plăceri lumeşti?
Nu ți-e inima-obosită,
Când mereu te-nveseleşti?
Bucuria-aici e scurtă,
Şi dureri ascunde-n ea;
Bea, o, tinere,-apă vie,
Şi-n veci nu vei înseta!
 
Refren
Însetat om, El te cheamă,
Seci plăceri, a le lăsa!
Apă vie îți va da El
Şi-n veci nu vei înseta.
 
2. 
Cauți, ca samariteanca,
Obosit la-al zilei miez,
Ape dezamăgitoare,
Ce te fac iar să-nsetezi,
Când, blând, Domnu-aşteaptă-atâta,
Pure bucurii să-ți dea?
Apă vie îți va da El,
Şi-n veci nu vei înseta.
 
3. 
Printre umbre,-n seara vieții,
Când se-anunță noaptea grea,
Timpu-i scurt, mai cauți surse
Ce,-n curând le vei lăsa?
Blând, Mântuitorul cheamă,
Viață veşnică să-ți dea;
„Eu te voi salva,“ şopteşte–
În veci nu vei înseta.
 
autor†→ Jack Annand
compozitor→ C. D. Tillman
metru→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
ton→ C₅
tema→ Nevoia sufletului
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 123
gamă→ A♭
metru→ 3/4

73: Nevoie am mereu

1. 
Nevoie am mereu
De Tine, Domnul meu!
Doar glasul Tău divin
M-alină pe deplin.
 
Refren
Nevoie am de Tine–
Rămâi mereu cu mine!
Al Tău braț mă susține;
La Tine eu vin.
 
2. 
Ce mult îmi trebuieşti–
Să nu mă părăseşti!
De Tine, când m-ating,
Ispite nu mă-nving.
 
3. 
Cu mine vreau să fii,
Şi-n greu, şi-n bucurii,
Căci, fără Tine, sunt
Un nor purtat de vânt.
 
4. 
O, fă-m-al Tău să fiu,
Doar voia Ta să ştiu,
Ca,-n viață, să-mplinesc
Al Tău Cuvânt ceresc!
 
autor→ Annie S. Hawks
compozitor→ R. Lowry
metru→ 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 5
ton→ A♭₄
tema→ Nevoia sufletului
numele melodiei→ Need
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 124
gamă→ A♭
metru→ 3/4

74: Acasă te cheamă Hristos

1. 
El te cheamă acasă, doreşti să-L asculți?
Tu, departe de staul, te duci,
Către apele râului morții adânci,
Ce curg mohorâte şi reci.
 
Refren
Acasă te cheamă Hristos;
Acolo eşti mult aşteptat.
El viața Şi-a dat pentru-a te salva
Din chinul amar, disperat.
 
2. 
Sunt pericole mari pe cărarea ce-o mergi,
Fără sorți să scapi inima ta.
O, întoarce-te-acum să-L asculți, cât mai poți!
Păstorul te ia-n grija Sa.
 
3. 
El va lua întunericul ce te-a cuprins
Şi se-afundă cu cât tu păşeşti;
Toată vina trecutului ți-o va ierta,
Ca dragostea Sa s-o cunoşti.
 
4. 
Vino-acum spre-alinarea şi-odihna-n Hristos,
Să n-ajungi fără El la sfârşit!
Nu rămâne afară, căci sufletu-ți pierzi!
O, prețul, ți l-ai socotit?
 
autor†→ Sam Jones
compozitor→ J. E. French
metru→ 12, 9, 12, 8, 8, 8, 10, 8
ton→ E♭₄
tema→ Nevoia sufletului
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 121
gamă→ A♭
metru→ 6/8

75: Eşti încă fără pace?

1. 
Eşti fără pace-n suflet
Şi-n inimă-ntristat?
Nu ai nicio nădejde,
Te simți împovărat?
 
Refren
O, de-ai urma pe Domnul,
Cu drag şi-ncrezător,
Te-ar însoți prin viață,
Atunci, un ajutor!
 
2. 
Nu ştii ce e cu tine,
Luptând cu-al tău păcat?
Nu poți găsi odihnă,
Mereu eşti agitat?
 
3. 
Te-ntrebi ce-i adevărul,
Căci eşti ne-ncrezător?
O, cere claritate
La Cel ce-i adevăr!
 
4. 
La El, doar, este pace,
În El e mângâiat
Cel ce-i bolnav, sărac,
Obosit şi-ngrijorat.
 
autor→ anonim
compozitor→ Jakob Hoff
metru→ 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6
ton→ E♭₄
tema→ Nevoia sufletului
text şi muzică din Alte und neue Lieder (Ger. 1993)→ 69
gamă→ A♭
metru→ 4/4

76: O, ce-ți foloseşte?

1. 
Viața trăim doar o dată,
Lucru solemn, de gândit;
Drumu-n curând ni se-ncheie,
Lupta-n curând ia sfârşit.
 
Refren
O, ce-ți foloseşte,
Totul aici, de-ai primi?
Sufletul, dacă-ți vei pierde,
Totu,-n zadar, îți va fi.
 
2. 
Viața, ca floarea frumoasă,
Iute se va ofili;
Slava-i măreață apune
Ca bucuria de-o zi.
 
3. 
Dacă poveri te apasă,
Viața,-n zadar, de o vezi,
Domnu-a promis să te scape
Dacă-n favoarea-I cedezi.
 
4. 
Vrei să alegi ascultarea,
Tot ce-i al tău, Lui predând?
Dacă Îl faci Domn în viață,
El te salvează, tronând.
 
autor†→ James Jardine
compozitor→ J. R. Sweney
metru→ 8, 7, 8, 7, 6, 7, 8, 7
ton→ G₄
tema→ Timpul şi Veşnicia
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 99
gamă→ G
metru→ 6/8

77: Numai o viață

1. 
Numai o viață, şi ce iute trece!
Scenele lumii-apar şi se-ofilesc.
Beți de huzur şi-n pofte egoiste,
Mulți, viața scumpă,-aşa îşi risipesc.
 
2. 
Numai o viață! Cum sfârşim noi drumul,
Căci el îndată ne va fi-ncheiat?
N-o risipi, căci nu este a noastră!
Comoara ei doar ni s-a-mprumutat.
 
3. 
Numai o viață– câțiva ani de slujbă!
O, te trezeşte, nu fi neatent!
Nevoia-i mare,-n juru-ți pier atâția;
Dă-ți pentru Domnul timpul pe pământ!
 
4. 
Numai o viață! Robi ai Săi pe-acest drum,
O, mai trudiți, chiar dacă e pietros,
Căci coasta-abruptă-a muntelui conduce
Sus, la odihnă,-acasă cu Hristos!
 
autor†→ Mary McGregor
metru→ 11, 10, 11, 10
ton→ A♭₄
tema→ Timpul şi Veşnicia
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 101
gamă→ D♭
metru→ 2/4

78: Timpul trece-aşa de iute

1. 
Timpul trece-aşa de iute!
Zile, ani, se scurg pe rând...
Foloseşte orice clipă,
Că-ai să mori şi tu-n curând!
Clipa vieții-ndată piere;
Nu va reveni nicicând.
Nu-ți da nobilele forțe
În comori de pe pământ!
 
Refren
Aur veşnic să îți cumperi,
Haine albe,-mpărăteşti!
Cu-ochii unşi, bogat şi vrednic,
În lumină să păşeşti!
 
2. 
Timpul ne-ncetat goneşte;
Nimeni nu îl poate-opri.
Ale vieții umbre dese,
Noaptea,-ndată vor vesti.
O, te scoală,-ncepe lucrul!
Să-ți procuri, cât este zi,
Un câştig neros de molii,
Ce nu poate rugini!
 
3. 
Dumnezeu vrea cu ardoare,
Chipul lui Isus, să-ți dea;
Vezi să nu-ntristezi pe Duhul,
Şi să strici lucrarea Sa!
În Isus e adevărul;
Stai smerit ’naintea Sa!
Jugul Său să-l iei asupra-ți,
Şi odihnă vei avea!
 
autor†→ Sam Jones
compozitor→ C. D. Tillman
metru→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
ton→ C₅
tema→ Timpul şi Veşnicia
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 103
gamă→ A♭
metru→ 3/4

79: Trec anii ca un vis

1. 
Trec anii ca un vis,
Dar scumpă-i orice zi.
Deşi aici părem stabili,
De timp, noi luați vom fi.
 
Refren
Viața trece-n zbor;
Luați vom fi, curând.
Mulți pe-aici s-au perindat,
Aici nerămânând.
 
2. 
Fragil e-al vieții fir,
La tineri şi bătrâni.
Prin tragedii, cad mulți, ce cred
Că sunt, pe ei, stăpâni.
 
3. 
Cum să mai stăm pasivi
Şi,-n tihnă, să dormim,
Orbi față de ce noi vedem
Şi surzi la ce-auzim?
 
4. 
O, Domnu-ncearcă-n har
Pe toți a ne trezi,
Căci timpu-i prețios, trecând!
Curând se va sfârşi.
 
autor†→ Jack Craig
compozitor→ Ira D. Sankey
metru→ 6, 6, 8, 6, 5, 5, 7, 6
ton→ A₄
tema→ Timpul şi Veşnicia
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 104
gamă→ D
metru→ 3/4

80: Ziua scurtă-a vieții

1. 
Evanghelia cea sfântă
Mi-este cânt ceresc, iubit;
Slavă lui Isus de-a pururi,
Căci iubirea-I m-a-ntregit!
 
Refren
Ziua scurtă-a vieții trece–
Pe Cel drag Îl vom vedea;
Pururi părtăşie sfântă,
Sus, la Tatăl, vom avea.
 
2. 
Când ți-umbresc nori negri calea,
La Calvar priveşte iar!
Fiul sfânt, de bunăvoie,
Pentru noi S-a dat, prin har.
 
3. 
Să riscăm lăsând pe mâine
Ce ne-a dat azi a lucra?
La sfârşit nu se mai poate
Cumpăra şi-mprumuta.
 
4. 
Cărțile se vor deschide–
Viața clar ne-o vom vedea;
Chiar de mergem împreună,
Singuri vom sta-n fața Sa.
 
autor†→ Kenneth Dissmore
compozitor→ Elsie Ahlwen
metru→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
ton→ B₄
tema→ Timpul şi Veşnicia
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 105
gamă→ G
metru→ 4/4

81: Noi ne veştejim

1. 
Noi ne veştejim ca o floare,
Care, ieri de-abia, a înflorit.
O, ce mulți trec, oră de oră!
Drumul lor, de mormânt e-acoperit.
 
Refren
Noi ne trecem; niciodată
Nu călcăm din nou pe unde-am fost.
O, ce trist să vezi cum atâția,
Viața-ntreagă,-şi consumă fără rost!
 
2. 
Zilele ne trec ca o umbră;
Valea morții în curând păşim.
Slava lumii ține o clipă;
Ne dispare când noi n-o să mai fim.
 
3. 
Aminteşte-ți din tinerețe
Că-anii risipiți nu mai revin!
Noi plutim pe-al timpului fluviu;
În curând, țărmul celălalt păşim.
 
4. 
Printre nori, priveşte la Domnul!
Pentru tine-a mers El prin calvar
Singur, obosit, în tăcere;
Oare, dragostea Sa-ți va fi-n zadar?
 
autor†→ James Jardine
compozitor†→ Mary Naline
metru→ 9, 9, 9, 10, 8, 9, 9, 10
ton→ C₅
tema→ Timpul şi Veşnicia
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 97
gamă→ F
metru→ 4/4

82: Paginile vieții

1. 
Când se-ntorc ale vieții pagini
Şi tăcute trec neobservat,
Să ne-oprim lângă Mântuitorul
Pentru sfatu-I blând şi-adevărat!
 
Refren
De-am şti ca atunci când viața-a trecut,
N-am obosi să-mplinim voia Sa,
N-am ignora nici premiul ceresc,
Ce ne aşteaptă a-l lua.
 
2. 
Cu-orice pas, mai aproape suntem
De sfârşitul de mers efemer;
Cântărind acest gând, mi-aminteşte
Că noi suntem în drum către cer.
 
3. 
Jos, în valea de ezitare,
O, ce mulți, zăbovind, au murit,
Mântuirea părând că-i prea scumpă,
Drumul fi’nd pentru ei prea smerit!
 
4. 
Cu-orice zi, mai aproape suntem
Să-L vedem pe-Împăratul slăvit.
Pentru toți cei ce cred, El întinde
Al Său sceptru cu un bun venit.
 
autor†→ Kenneth Dissmore
compozitor→ C. E. Pollock
metru→ 9, 9, 10, 9, 10, 10, 9, 7
ton→ C♯₄
tema→ Timpul şi Veşnicia
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 106
gamă→ A
metru→ 6/8

83: M-am plimbat peste tot

1. 
M-am plimbat peste tot pământul,
Şi e mare şi-ncântător.
Totuşi, sunt răscolit de dorul
După alt țărm, netrecător.
 
2. 
Am văzut pretutindeni oameni
Frământați, căutând mereu,
Agitați şi-obosiți de umblet,
Viața-ntreagă muncind din greu.
 
3. 
Ei se-ndreaptă spre căi greşite,
După slavă, iubire, sorți,
Şi se-ntorc cu-ale lor păcate,
Rămânând nesatisfăcuți.
 
4. 
O, să ştii că există-odihnă
Pentru sufletu-ndurerat!
Du mesajul în toată lumea
Că,-n Isus, va fi vindecat!
 
5. 
Jugul blând ce Isus ne-oferă
Şi uşoara povară-a Sa
Dau odihna ce ți-ai dorit-o,
Căutând, toată viața ta.
 
compozitor†→ anonim
metru→ 9, 8, 9, 8
ton→ F₄
tema→ Păstorul, Oile şi Pacea
text şi muzică din Alte und neue Lieder (Ger. 1993)→ 63
gamă→ B♭
metru→ 4/4

84: Mai am şi alte oi

1. 
Şi-alte oi mai am în lume,
Triste,-n beznă rătăcind,
De-a Mea dragoste străine,
Fără staul, suferind.
Prin pustiul munte jalnic,
Deprimant, le-am auzit
Strigătul de deznădejde,
Jos în văi, la asfințit.
 
Refren
Oi dragi ale Mele,
Cât mai rătăciți?!
O, Păstoru-acas’ vă cheamă:
„Eu vă duc, veniți!“
 
2. 
Risipite în pustie,
Prin deşert orbecăiesc.
Trebui’ să le-aduc acasă;
Mă grăbesc să le găsesc,
Să le port pe ai Mei umeri
Şi pe miei la sân să-i duc,
Iar picioarele-ostenite,
Spre odihnă să le-aduc.
 
3. 
Spre păşuni verzi şi bogate,
La-al Meu glas, Mă vor urma,
Iar la-amiază le voi duce,
Ape limpezi, ca să bea;
Chiar de trec prin văi şi umbră,
Fără teamă vor păşi,
Căci vor şti că sunt aproape,
Şi,-al Meu glas, vor auzi.
 
autor†→ Jack Annand
compozitor→ H. Booth
metru→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 6, 5, 8, 5
ton→ B♭₄
tema→ Păstorul, Oile şi Pacea
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 115
gamă→ E♭
metru→ 4/4

85: Păstorul te cheamă

1. 
Păstorul te cheamă cu glasu-I divin
Să-ți dea bogății mari, cereşti.
De ce rătăceşti prin pustiu de păcat?
Pace,-odihnă, în staul găseşti.
 
Refren
Liniştit te-odihneşti;
Pace,-odihnă, în staul găseşti.
 
2. 
Plăceri de păcat, cât de repede trec–
O clipă, şi-apoi vor pieri!
Al cerului aur pe veci va dura;
Vrei să vii, vrei, în staul, să vii?
 
3. 
Ascultă, Păstorul te cheamă din nou!
Tu,-n foame şi frig, pieri pe drum.
Nu-i foamete-n El, pâine e din belşug,
Intră, intră în staul acum!
 
autor†→ Sam Jones
compozitor→ P. P. Bliss
metru→ 11, 8, 11, 9, 6, 9
ton→ G₄
tema→ Păstorul, Oile şi Pacea
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 116
gamă→ C
metru→ 4/4

86: Cu inima-ntristată

1. 
Cu inima-ntristată
Şi sufletu-obosit,
Adânc în întuneric,
Tot timpu-am rătăcit;
Păcatul mă legase,
Scăpare nu vedeam.
În mare-amărăciune,
Lumină, pace, vream.
 
Refren
Mă bucur că, pe Domnul,
Acum L-am cunoscut.
Cu pace şi speranță,
El viața mi-a umplut.
 
2. 
Crezând că-mi umplu lipsa,
Plăceri lumeşti gustam,
Dar, înşelat de ele,
Tot mai mâhnit umblam;
Simțeam că viața-i goală,
Un nesfârşit eşec,
Plăcerea ei lăsându-mi
Un gust amar şi sec.
 
3. 
Când bezna se-adâncise,
Speranța dispărând,
De-odat-aud pe Domnul,
El chiar atunci trecând;
Blând, El mi-a zis în şoaptă:
„Pe cruce M-am jertfit,
Purtându-ți vina-ntreagă,
Să fii tu izbăvit!“
 
autor†→ Sam Jones
compozitor→ Mrs. J. G. Wilson
metru→ 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6
ton→ D₄
tema→ Bucurie şi mulțumire
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 107
gamă→ G
metru→ 6/8

87: Se merită lui Isus a sluji

1. 
Se merită, numai lui Isus, a sluji;
De facem ce spune El, cu noi El va fi.
Nimic care satisface,-n lume, nu găsim,
Dar pace şi mulțumire-avem, când Lui slujim.
 
2. 
Se merită, doar în cer, comori a avea;
Acolo rugina nu le poate strica
Şi hoții nu pot să intre, pentru-a jefui;
În Domnul e siguranță,-acum şi-n veşnicii.
 
3. 
Se merită, totul, lui Isus, a jertfi,
Să fim cheltuiți, în totu-a ne cheltui,
S-alegem acele lucruri ce-s plăcute Lui,
Făcând partea noastră-aici, spre slava Domnului.
 
4. 
Se merită, zilnic, pentru El să murim,
Să-L facem stăpânul vieții ce o primim,
Căci, cum o să fie, când în fața Lui vom sta?
Vom fi, oare, pregătiți, pe Domnul, a-L vedea?
 
autor†→ James Craig
compozitor→ A. J. Gordon
metru→ 12, 12, 13, 13
ton→ F₄
tema→ Bucurie şi mulțumire
numele melodiei→ Clarendon Street
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 108
gamă→ F
metru→ 4/4

88: Mă satisface numai Domnul meu

1. 
O, Isuse scump, Mântuirea mea,
Doar în Tine eu am găsit
Desfătare, pace şi bucurii,
După care-atât am năzuit!
 
Refren
Mă satisface numai Domnul meu;
Al Său Nume, doar, eu Îl doresc.
Iubire, pace, viață din belşug,
În Tine, Doamne, eu găsesc!
 
2. 
După-odihnă, pace, eu am tânjit,
Dar pe Tine nu Te-am dorit.
Când L-am întâlnit, dar, pe Domnul meu,
A Sa dragoste m-a cucerit.
 
3. 
Multe puțuri sparte am încercat,
Însă apa lor a secat;
Chiar în clipa când m-am plecat să beau,
Aşteptând plângând, m-au înşelat.
 
4. 
Desfătări pierdute eu am jelit,
Dar de Tine n-am însetat,
Până ce-au primit ochii mei orbi har
Ca să vadă-al Tău chip minunat.
 
autor→ B. E.
compozitor→ J. McGranahan
metru→ 10, 8, 10, 9, 10, 9, 10, 8
ton→ C₄
tema→ Bucurie şi mulțumire
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 109
gamă→ F
metru→ 4/4

89: Departe‑n beznă

1. 
Boala păcatului cumplit,
Viața, mi-a consumat.
În beznă,-afară-am pribegit,
De Tatăl, depărtat.
 
Refren
Cu drag, Isus S-a-apropiat
Şi-a zis: „Eu, cerul, Mi-am lăsat;
Chiar pentru tine Eu M-am dat;
Vino la Mine-acum!“
 
2. 
Am plâns, zdrobit sub vina mea,
Şi-atunci m-am întrebat:
„Trist şi captiv, mai pot spera
Să fiu, de El, iertat?“
 
3. 
Când m-a atins, m-a vindecat,
Şi,-n fața Sa, plângând,
Blânda-I privire-am remarcat,
Teama-mi înlăturând.
 
4. 
În El, odihna mi-am găsit;
Mi-e tot ce am mai bun.
O, vrei să vii? Vei fi primit:
Domnul te cheamă-acum.
 
autor†→ Sandy Scott
compozitor→ W. J. Kirkpatrick
metru→ 8, 6, 8, 6, 8, 8, 8, 6
ton→ G₄
tema→ Bucurie şi mulțumire
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 110
gamă→ E♭
metru→ 4/4

90: Să fiți născuți din nou

1. 
Pe noapte,-un fruntaş, la Isus, a venit,
Să-ntrebe de calea de-a fi mântuit;
Isus a răspuns clar ce vrea Dumnezeu:
„Să fiți născuți din nou.“
 
Refren
„Să fiți născuți din nou,
Să fiți născuți din nou,
Vă trebuie cu-adevărat“, El a spus,
„Să fiți născuți din nou.“
 
2. 
Atenție dați la Cuvântul de sus,
Atât de solemn pronunțat de Isus!
Nu-I faceți mesajul să n-aibă ecou–
„Să fiți născuți din nou.“
 
3. 
Voi, care,-n odihna Sa, vreți să intrați,
Cântând cu cei sfinți cântul celor salvați,
Vă trebuie, pentru a fi mântuiți,
Din nou, născuți să fiți!
 
autor→ William T. Sleeper
compozitor→ George C. Stebbins
metru→ 11, 11, 11, 6, 6, 6, 11, 6
ton→ D₄
tema→ Naşterea din nou
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 118
gamă→ D
metru→ 6/8

91: Veniți, pribegi, la Domnul

1. 
Veniți, pribegi, la Domnul, alt sprijin e-n zadar!
Nădejdi ce-aveți vă-nşală de nu vă naşteți iar.
Vă trebuie izvorul ce face-un duh curat,
Să spele-al vostru cuget de tot ce e păcat.
 
2. 
Nevoie-i să veniți şi odihna-I s-o aflați,
Crezând în bunătatea-I, de sânu-I rezemați.
Nevoie-aveți de glasu-I, „În pace mergi!“, şoptind,
Să stingă-n voi furtuna, sfârşitu-i poruncind.
 
3. 
Vă trebuie puterea-I de-a vă păstra mereu,
Păzindu-vă-n ispite,-ntăriți prin brațul Său.
Vă trebuie iubirea-I şi-acest Prieten bun
Să vă călăuzească, mergând cu voi pe drum.
 
4. 
În frică şi-ndoieli, deci, la El vreți să veniți?
El vrea să vă salveze, nu sunteți izgoniți.
Cu pocăință-adâncă, ’naintea Sa venind,
Isus vă dă salvarea-I, trecutu-ntreg iertând.
 
autor→ Horace E. Govan
compozitor→ G. J. Webb
metru→ 13, 13, 13, 13
ton→ F₄
tema→ Naşterea din nou
numele melodiei→ Webb
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 119
gamă→ B♭
metru→ 4/4

92: Învață-mă să-aleg

1. 
O, Doamne,-nvață-mă s-aleg,
Căci mii de-alegeri stau în drum!
În toate văd câte-un destin;
Ajută-mi Tu s-aleg ce-i bun!
Tu-n tinerețe ai ales,
Şi, orice-acum m-ar ispiti,
Pe Tine însutit s-a pus;
De ce la Tine n-aş veni?
 
Refren
Isuse,-nvață-mă s-aleg!
De-alegeri, zi-mi al Tău Cuvânt,
S-aleg cum aş alege când
Timp şi anotimpuri nu mai sunt!
 
2. 
O, Doamne,-nvață-mă s-aleg,
Căci sunt doar un copil firav,
Pus într-o lume de mister,
Cu-ntunecimi lovind mârşav!
Tot ce în lume-i înălțat,
Cu-nşelătoare bucurii,
Tu, Tânăr nobil, ai lăsat!
Ca Tine vreau şi eu a fi.
 
3. 
O, Doamne,-nvață-mă s-aleg!
Mă bucur că Tu înțelegi
A tinereții luptă grea,
Ce curse străjuiesc când mergi;
Şi, chiar de nu-nțeleg acum,
Voi şti, când totu-i terminat,
De ce-ai cerut al crucii drum
Şi calea-ngustă de-alergat.
 
autor†→ Mrs. Elma Milton
compozitor→ T. F. Westendorf
metru→ 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9
ton→ C₄
tema→ Alegeri
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 130
gamă→ F
metru→ 4/4

93: Cu Isus merg

1. 
Cu Isus merg– El mă cheamă;
Lume, nu mă-mpiedica,
Nu m-ademeni cu pofte!
Sufletu-mi vrea a-L urma.
 
Refren
Prețuind mai mult ocara-I
Ca al lumii farmec, țel,
Cu Isus merg– El mă cheamă,
Ies din tabără la El.
 
2. 
Cu Isus merg– El mă cheamă;
Glasu-I blând l-aud şoptind,
Bucurie-n suflet dându-mi,
Toată teama-mi izgonind.
 
3. 
Cu Isus merg– El mă cheamă,
Ies să port ocara Lui.
El îmi e Lumina Vieții
Ce nimic n-o va umbri.
 
4. 
Nu dormi, căci El te cheamă!
Scoală-te, ia-ți candela,
Cu-untdelemnul Său ți-o umple,
Ieşi din tabără,-a-L urma!
 
autor†→ Sam Jones
compozitor→ Grant Colfax Tullar
metru→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
ton→ F₄
tema→ Alegeri
numele melodiei→ Vision
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 131
gamă→ B♭
metru→ 4/4

94: Fără de Hristos

1. 
Fără de Hristos în lume,
O, oare cum ar fi?–
Ca o navă fără cârmă,
Când pe mare-s vijelii.
 
Refren
Fără El– Mântuitorul,
Fără țel şi adăpost,
Cine şi-ar permite moartea
Gol în viață, fără rost?
 
2. 
Fără de Hristos în lume,
Drumul e-ntunecos.
Fără El, nu e lumină,
Cerul zilei e noros.
 
3. 
Fără de Hristos pe mare,
Drumul va fi cețos,
Nori se vor stârni-n furtună;
O, aleargă la Hristos!
 
4. 
Nu fi fără El în lume!
Dă-I astăzi inima,
Să n-ajungi ca El să spună:
„Pleacă dinaintea Mea!“
 
autor→ Robert Beveridge and Frank Davis
compozitor→ F. M. Davis
metru→ 8, 6, 8, 7, 8, 7, 8, 7
ton→ F₄
tema→ Moartea şi Judecata
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 137
gamă→ D♭
metru→ 4/4

95: O, când va intra Domnul

1. 
De Împărat, la ospăț, chemați,
Poate-ntre-ai Săi oaspeți aşezați,
Cum vom fi oare considerați
Când El va intra?
 
Refren
O, când va intra Domnul,
Cum vom fi găsiți?
Când Împăratul va intra,
Cum vom fi găsiți?
 
2. 
Cununi pe capul, de spini, rănit,
Cel ce-a murit pentru toți– slăvit,
O, ce tablou nemaiîntâlnit,–
Când El va intra.
 
3. 
Cu drag, pe toți, El îi va privi,
Ce,-n haina nunții,-mbrăcați, vor fi;
O, de-am putea, proba, reuşi,
Când El va intra!
 
4. 
Vai de aceia necugetați!
O, cum vor plânge cei înşelați,
Fără scăpare şi disperați,
Când El va intra!
 
autor→ J. Landor
compozitor→ E. Lorenz
metru→ 9, 9, 9, 5, 7, 5, 8, 5
ton→ B♭₄
tema→ Moartea şi Judecata
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 138
gamă→ E♭
metru→ 4/4

96: Cine aşteaptă la uşă?

1. 
Cine aşteaptă la uşă,
Blând, răbdător, iubind,
Cu-o voce caldă, aleasă,
Ca să-I deschid, rugând?
 
Refren
Blândă Îi e chemarea:
„Deschide-Mi uşa ta!
Dacă-Mi asculți implorarea,
Cu tine Eu voi sta.“
 
2. 
Afară stă singuratic;
Eu, singur stau, la fel.
De zăbovesc uşuratic,
Oare, nu pleacă El?
 
3. 
Grele sunt orele scurse...
El încă bate-acum.
Cum poți răbda, o, Isuse,
Tot aşteptând în drum?
 
4. 
Uşă a inimii-atinse,
Deschisă larg să-mi fii!
Chiar de va fi să mă mustre,
Cu El voi locui.
 
autor→ Mary B. C. Slade
compozitor→ Asa B. Everett
metru→ 8, 6, 8, 6, 7, 6, 8, 6
ton→ A₄
tema→ Uşa inimii
numele melodiei→ Alberta
gamă→ F
metru→ 4/4

97: Ai loc pentru Domnul vieții?

1. 
Ai loc pentru Domnul vieții–
Cel ce vina ți-a purtat?
El aşteaptă-n fața uşii;
Nu-I simți Duhu-ndurerat?
 
Refren
Inima larg I-o deschide!
Vrea să intre-n ea Isus.
O, pofteşte-L cât e vreme:
Lui să-I fii, pe veci, supus!
 
2. 
Pentru poftele deşarte,
Loc în inimă-ai lăsat...
Însă n-ai loc pentru-Acela
Care,-n locul tău, S-a dat?
 
3. 
Ai timp pentru Domnul slavei?
El imploră să I-l dai...
Foloseşte ceasu-acesta–
Mâine, poate, nu-l mai ai!
 
4. 
Loc şi timp să-I dai în viață,
Azi, cât eşti sub mila Sa!
În curând te cheamă moartea,
Şi El nu va mai pleda.
 
autor→ Daniel W. Whittle
compozitor→ C. C. Williams
metru→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
ton→ F₄
tema→ Uşa inimii
numele melodiei→ Room for Jesus
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 139
gamă→ B♭
metru→ 4/4

98: Acum, pe cât eşti tânăr

1. 
Acum, pe cât eşti tânăr, Isus te vrea al Său,
Ca,-n duh şi-n adevăr, de-acum, să I te-nchini mereu.
 
Refren
O,-ntoarce-te de la păcat,
Să-nveți să faci doar voia Sa!
Părăseşte lumea, şi-ai să vezi
Că,-n El, totul vei avea!
 
2. 
Mântuitorul bate– deschide-I inima!
El S-a jertfit pe cruce ca să spele vina ta.
 
3. 
Isus vorbeşte-acum– o, ascultă-al Său apel!
Vei câştiga pe veci de-L vei alege azi pe El.
 
4. 
O, Domnul trece-acum! cum primeşti mesajul Său?
Căci ce alegi acum decide-n veci destinul tău.
 
autor†→ Mrs. Rene Beattie
compozitor→ necunoscut
metru→ 13, 14, 8, 8, 9, 7
ton→ B♭₄
tema→ Uşa inimii
muzică din Hymns Old and New (Eng. 1951)→ 77
text din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 140
gamă→ E♭
metru→ 4/4

99: Păstorul mi-a vorbit

1. 
Păstorul mi-a vorbit
În duhu-mi tulburat;
Acum vreau să mă depărtez
De tot ce e păcat.
 
Refren
O, primeşte-mă!
Ție mă predau,
Harul, viața, dragostea,
Să Ți le port eu vreau.
 
2. 
Întreaga-mi viață-Ți dau;
Nimic eu nu rețin.
Odihna staulului vreau
Şi pacea-Ți s-o obțin.
 
3. 
Păstor blând, credincios,
Iubirea, viața Ta,
Să-nsuflețească viața mea,
Cât lupta va dura!
 
4. 
Isus mă cheamă blând
Să vin din drumul meu.
Am siguranță-n viața Lui,
Ascuns în Dumnezeu.
 
autor†→ Sam Jones
compozitor→ Ira D. Sankey
metru→ 6, 6, 8, 6, 5, 5, 7, 6
ton→ A₄
tema→ Chemarea lui Dumnezeu
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 145
gamă→ D
metru→ 3/4

100: Domnul cheamă

1. 
Domnul cheamă, om pribeag, nu rătăci!
El, spre cer, acasă, vrea a te-nsoți;
Vino, cât imploră, teamă nu avea!
Îți va merge-alături, te va-nviora.
 
Refren
„O, ce-aş fi avut!“, vei striga, pierdut,
Prea târziu văzând că El a trecut.
Mult a implorat, dar nu L-ai ascultat,
Şi n-ai să mai poți, atunci, fi ajutat.
 
2. 
Domnul cheamă! Om pribeag, nu vei primi
Mila Sa? Iubirea-I vei batjocori?
Mâna-ntinsă-apucă-I, să n-ajungi gemând,
„O, ce am pierdut!“, tu, veşnic regretând.
 
3. 
Domnu-aproape-ți câştigase inima,
Când ai tăi ți-au zis: „Vezi că te vom lăsa!“
Ascultându-ți firea,-ndată te-ai temut,
Şi-ai vândut al tău drept de întâi născut.
 
autor†→ Sam Jones
compozitor→ W. J. Kirkpatrick
metru→ 11, 11, 11, 11, 10, 10, 11, 11
ton→ A♭₄
tema→ Chemarea lui Dumnezeu
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 148
gamă→ D♭
metru→ 4/4

101: Auzi-L pe Stăpân

1. 
Auzi-L pe Stăpân
Şi vino să-L asculți!
Deschisă larg e uşa Sa;
O, intră cât mai poți!
 
Refren
El te cheamă-acum;
Nu va mai chema.
În curând Se va scula
Să-nchidă uşa Sa.
 
2. 
Te-aşteaptă-al tău Stăpân
La ape limpezi, vii.
Prieten bun El îți va fi,
Acum şi-n veşnicii.
 
3. 
Cu drag, El îți va da
Odihna, pacea Sa;
Cu viața Lui te va-mbrăca
Şi,-n ea, te va păstra.
 
4. 
Păcatu-ți va ierta;
Pe lemn El l-a purtat.
Prin moartea Sa la Golgota,
De vină te-a salvat.
 
autor†→ Sam Jones
compozitor→ Lewis Hartsough
metru→ 6, 6, 8, 6, 5, 5, 7, 6
ton→ D₄
tema→ Chemarea lui Dumnezeu
numele melodiei→ Welcome Voice
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 155
gamă→ D
metru→ 3/4

102: De-L vrei pe Isus cu tine

1. 
De-L vrei pe Isus cu tine,
Să-ți predai Lui inima!–
El va locui în tine,
De păcat te va spăla.
 
Refren
El te cheamă, L-auzi?
Nu te-ntoarce, fii-I supus!
Loc în inimă dă-I,
De El, zilnic, fii condus!
 
2. 
Inima, Lui ți-o deschide,
Să primeşti Cuvântul Său!
Drumul către cer, atunci vezi
Că-ți va fi deschis mereu.
 
3. 
De-I închizi acum tu uşa,
Respingând ce El ți-a zis,
Vei afla,-ntristat că, veşnic,
Uşa cerului s-a-nchis.
 
4. 
O, de ce n-asculți chemarea-I,
Tot trecutul a-ți ierta?
Dă-I Lui viața ta-n slujire,
Şi în cer te va-accepta!
 
autor†→ Tom Holmes
compozitor→ W. H. Doane
metru→ 8, 7, 8, 7, 6, 7, 6, 7
ton→ E♭₄
tema→ Chemarea lui Dumnezeu
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 157
gamă→ A♭
metru→ 4/4

103: La picioare-Ți cad

1. 
Doar paşii Tăi vreau să-i urmez, Isuse,
Oricât de aspră este Calea Ta,
Chiar când se-ntind ’naintea mea pustiuri!
Nu-mi cere să Te las, paşii Tăi voi urma!
 
Refren
La picioare-Ți cad, totul Îți predau;
Aş suferi oricât, doar cu Tine să stau!
 
2. 
Oriunde mergi, voi merge după Tine,
Şi, unde stai, acolo eu voi sta.
Cu-al Tău popor, ocara-Ți am ales-o.
Nu-mi cere să Te las, paşii Tăi voi urma!
 
3. 
De-acum, El, Domnul, luptă pentru mine;
Nu mă mai tem, căci sunt sub paza Sa,
Deşi aici am parte de-ntristare:
„Nu-mi cere să Te las, paşii Tăi voi urma!“
 
4. 
Nu mă opri, o, Omule-al durerii!
Nu mă mai dau ’napoi din urma Ta.
O, inima, acum, mi-ai câştigat-o!
Pe veci al Tău rămân, paşii Tăi voi urma.
 
autor†→ Sam Jones
compozitor→ Mrs. Catherine Booth-Clibborn
metru→ 11, 10, 11, 12, 10, 12
ton→ A₄
tema→ Chemarea lui Dumnezeu
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 169
gamă→ D
metru→ 4/4

104: Vreau să vin, Doamne

1. 
Vreau să vin, Doamne, la Tine, acum!
M-ai aşteptat răbdător, mult, să vin.
Dragostea-Ți a-nvins, şi-s gata-a-Ți sluji:
Un duh zdrobit nu vei disprețui.
 
Refren
Doamne, ia-mă şi fă-mă al Tău!
Sângele-Ți îmi ispăşeşte ce-i rău.
Chiar, înfruntat de vrăjmaşi, de voi fi,
Sigur, prin dragostea-Ți, voi birui.
 
2. 
Cine vrea,-a Ta-Împărăție,-a primi
Trebuie ca un copil a veni.
Orice mă-mpiedică voi izgoni;
Doamne, smereşte-mă, al Tău a fi!
 
3. 
Lumea, cu tot ce-are, nu voi primi:
Slavă, plăceri, fală, ce vor pieri,
Căci sunt doar zgură şi nu-mbogățesc;
Ce-a fost câştig, pierderi îmi socotesc.
 
4. 
Negăsind Calea-Ți, am tot căutat;
Sol de lumină, Satan s-a-arătat.
Numai al Tău drum acum eu doresc;
Pe-unde-ai mers Tu, fă-mă-acum să păşesc!
 
autor†→ Willie Hughes
compozitor→ W. Macomber
metru→ 10, 10, 10, 10, 9, 10, 10, 10
ton→ A₄
tema→ Chemarea lui Dumnezeu
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 161
gamă→ F
metru→ 6/8

105: Un singur pas

1. 
Un singur pas, şi Dumnezeu te-aşteaptă;
Ți-oferă loc, iar tu tot singur eşti...
De ce rămâi nehotărât în poartă?
O, vin’ la El!– de ce mai zăboveşti?
 
2. 
Un singur pas, şi vei primi iertarea;
Nu te lăsa, de poftă, înşelat!
Răspunde azi, cât timp auzi chemarea,
Şi,-n fața Lui, vei sta, pe veci, curat!
 
3. 
Un singur pas, să te îndrume Domnul,
Fii liniştit, şi teamă nu avea,
Indiferent ce vine împotrivă,
Căci El e-aproape– vin’, nu ezita!
 
4. 
Un singur pas– dă-l lui Isus să-l poarte!
Doar un cuvânt, dar, dacă nu-l rosteşti,
Atunci, ce trist va fi când, după moarte,
Pierdut pe veci, tu, fără Domnul, eşti!
 
autor†→ Sandy Scott
compozitor†→ Mrs. E. M. Anderson
metru→ 11, 10, 11, 10
ton→ G₄
tema→ Chemarea lui Dumnezeu
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 164
gamă→ E♭
metru→ 4/4

106: Tot nedecis eşti?

1. 
Tot nedecis eşti? vezi starea ta!
Te cheamă Duhul, nu-L întrista!
Vino cât vei putea,
Nu mai tot amâna!
Domnul, în mila Sa,
Har îți va da.
 
2. 
Tot nedecis eşti? El spune blând:
„Vino la Mine, viața-alegând!
Mâinile Mi-au legat;
Vezi, cuiele-au purtat!
Să fii tu ’liberat,
Eu am murit.“
 
3. 
Tot nedecis eşti? Timpu-i prea scurt;
O, nu-I respinge haru-oferit!
Ce-ar fi s-auzi aşa:
„Azi viața-ți se va lua“?
Unde-ai să poți scăpa,
Unde-ai să-ajungi?
 
autor→ C. G. Lyne
compozitor→ P. P. Bliss
metru→ 9, 9, 6, 6, 6, 4
ton→ B₄
tema→ Chemarea lui Dumnezeu
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 167
gamă→ G
metru→ 6/8

107: Al nostru Răscumpărător

1. 
Al nostru Răscumpărător,
’Nainte de-a pleca,
Ne-a dat un Ghid, Mângâietor,
Cu noi să stea.
 
2. 
O influență dulce-având,
Ce-o vrea a-mpărtăşi
Cu cel smerit, în el dorind
A Se-odihni.
 
3. 
Şi-al Său e glasul, blând sunând,
Fin susur, vânt uşor,
Ce-ntoarce gânduri, temeri luând,
Vorbind de cer.
 
4. 
Şi orice dar ce-l posedăm,
Şi-izbânzi ce se obțin,
Şi orice gând sfânt ce-l avem,
Lui aparțin.
 
5. 
O, Duh al harului, divin,
Ne-ajută-n neputinți
Şi fă-Ți în noi locaş, să-Ți fim
Mai vrednici, sfinți!
 
autor→ Harriet Auber
compozitor→ J. B. Dykes
metru→ 8, 6, 8, 4
ton→ E♭₄
tema→ Părtăşie
numele melodiei→ St. Cuthbert
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 208
gamă→ E♭
metru→ 4/4

108: Deoparte, venim

1. 
Deoparte, din al lumii val, venim–
Vorbeşte-ne!
De-orice ne face, tari în noi, să fim,
O, scapă-ne!
Ştim că mândria-i calea spre-a cădea;
Greşeli în noi, o, fă a ne vedea!
 
2. 
Ne-arată-a Ta-ndrumare, pas cu pas,
Clar s-auzim,
Ca şi cei din vechime, al Tău glas–
Ce mult dorim!
Adesea fața nu Ți-am căutat,
Şi, de smeritul loc, ne-am depărtat.
 
3. 
De-orice-i păcat, acum ne pocăim;
O, spală-ne!
În părtăşia-Ți, să umblăm, tânjim:
Ajută-ne!
Tu mult doreşti să-nlături ce-am greşit
Când locu-n Tine nu l-am părăsit.
 
4. 
Sunt albe holdele, şi-aşteaptă-atâți’–
Cum să mai stăm?
Ce mulți contemplă,-n inimă mâhniți,
Al lumii drum!
Marea nevoie, fă-ne s-o vedem!
Sămânța,-n teamă,-atunci o semănăm.
 
autor†→ Milne Stouffer
compozitor→ J. B. Dykes
metru→ 10, 4, 10, 4, 10, 10
ton→ B₄
tema→ Părtăşie
numele melodiei→ Lux Benigna
muzică din Hymns Old and New (Eng. 1951)→ 46
text din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 176
gamă→ G
metru→ 4/4

109: Frânge-mi Tu pâinea Ta

1. 
Frânge-mi Tu pâinea Ta, o, Doamne sfânt,
Cum, lângă mare,-acele pâini ai frânt!
Dincolo de ce-i scris, Te urmăresc;
O, viu Cuvânt, pe Tine Te doresc!
 
2. 
Frânge-mi Tu pâinea Ta, o, Domnul meu,
Ca,-n duh, să-mi fie-ascuns Cuvântul Tău!
Toată gândirea mea să mi-o sfințeşti,
Ca, paşii toți, doar Tu, să-mi stăpâneşti!
 
3. 
Deschide-al Tău Cuvânt să pot vedea
Claru-Ți mesaj scris simplu-n fața mea!
Cu Tine,-atunci, umblând, în părtăşii,
În mine, chipul Tău gravat va fi.
 
4. 
Sfințeşte-mi viața Ta, Doamne iubit,
Cum pâinea,-n Galileea, ai sfințit!
Lanțuri, robie,-atunci, se vor sfârşi,
Şi, pacea, totu,-n Tine, voi găsi.
 
autor→ Mary A. Lathbury
compozitor→ W. F. Sherwin
metru→ 10, 10, 10, 10
ton→ G₄
tema→ Părtăşie
numele melodiei→ Bread of Life
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 171
gamă→ E♭
metru→ 4/4

110: Venim la Tine, Doamne

1. 
Venim la Tine, Doamne, azi!
Prezența-Ți căutăm.
Vorbeşte Tu şi-ajută-ne,
Smeriți, să ascultăm!
 
Refren
O, Doamne, azi,
Noi vrem, cu dor curat,
Ca binecuvântarea Ta
Să cadă peste sufletu-nsetat!
 
2. 
Cu Tine,-atât e de plăcut,
Când grijile-am lăsat
Şi, liniştiți, ne-am aşternut
Sub tronul Tău bogat!
 
3. 
Nevoie-avem să fim spălați
De orice e păcat,
Să fim curați şi nepătați,
Prin sângele-I vărsat.
 
4. 
Să se înalțe, Doamne, azi,
O jertfă cum Tu vrei!
Un cântec nou, din noi, s-auzi,
Un cânt al laudei!
 
autor†→ Sandy Scott
compozitor→ Ben H. Price
metru→ 8, 6, 8, 6, 4, 6, 8, 10
ton→ F₄
tema→ Părtăşie
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 172
gamă→ F
metru→ 4/4

111: Domnul e cu-al Său popor

1. 
Domnul e cu-al Său popor sfânt,
Locuind aici, în el;
De aceea a trăit şi
A murit Emanuel.
 
Refren
O, păstrează-ne Tu, Doamne,
În Isus, pe drumul Său!
Să ne fie călăuze
Torța şi toiagul Tău!
 
2. 
Dumnezeu e-aici, dorindu-Şi
Lucrători în holda Sa;
Să ne dăm în a Sa slujbă!
Roade vin de vom răbda.
 
3. 
Dumnezeu e-aici, nu pleacă,
Chiar de toți ne-ar părăsi;
Va veni să ne-ntărească,
Dacă voia-I vom iubi.
 
4. 
Dumnezeu e-aici şi noaptea,
Când nu ştim cum să umblăm.
Mâna Sa ne poartă sigur,
Când cu lacrimi semănăm.
 
autor†→ James Jardine
compozitor→ J. R. Sweney
metru→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
ton→ E♭₄
tema→ Părtăşie
numele melodiei→ Arch Street
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 173
gamă→ A♭
metru→ 3/4

112: Veniți deoparte

1. 
Veniți deoparte şi vă odihniți,
Ştiu, obosiți de oameni şi-ncercări!
Praf şi sudoare ştergeți de pe frunți
Şi, în puterea Mea, fiți calmi, iar tari!
 
2. 
Veniți deoparte, din al lumii drum,
La părtăşii ce ea n-a cunoscut!
Singuri cu Tatăl şi cu Mine-acum–
Nu sunteți singuri sub al Nostru scut.
 
3. 
Spuneți-Mi tot ce-ați zis şi ați făcut,
Pierderi, câştiguri, temeri şi-aşteptări!
Ştiu cât de greu e-atras un om pierdut;
Lacrimi Îmi udă cele mai dragi flori.
 
4. 
Proaspăt, atunci, iar, de la El, veniți
La lucrul zilei, până la apus.
Timpul, pierdut nu-i, cât voi învățați
Mai mult din El şi-odihna Lui de sus.
 
autor→ E. H. Bickersteth
compozitor→ W. H. Monk
metru→ 10, 10, 10, 10
ton→ G♯₄
tema→ Părtăşie
numele melodiei→ Eventide
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 175
gamă→ E
metru→ 4/4

113: O, Doamne, iarăşi Te rugăm

1. 
O, Doamne, iarăşi Te rugăm,
Sub îndurarea-Ți stând:
Ne iartă, spală-ne din nou,
Favoarea-Ți repetând!
Ca roua dimineții, vin’,
Ca ploaia, primăvar’,
Ce câmpu-mbracă-n păşuni noi–
Ne-mbracă-aşa, Tu, iar!
Veşmântul schimbă-ne!
 
2. 
Stând conştienți de lipsuri şi
Nevoie de-ajutor,
Împarte-ne al Tău Sfânt Duh,
S-exprime-al nostru dor!
Ascunde-ne Tu din vederi
Vrăjmaşu-acuzator!
Pe-al nostru Mare Preot Sfânt,
Descoperă-ochilor!
Vederea schimbă-ne!
 
3. 
Deşi mulți, ca,-ntr-un trup, uniți,
Ajută-a ne ruga!
Tumultul, cearta, stinge-ne,
Ne-alungă pizma rea!
Re-nvie darul Tău în toți,
Străjeri, noi, să ne fim!
Pe primul cu-ultimul să-nchegi,
Sfințiți un tot deplin!
O, Doamne,-uneşte-ne!
 
4. 
În unison să ne rugăm,
Uniți prin râvnă-n țel,
Ne-mpiedicat spunând „Amin“
Oricărui bun apel!
O, iartă cum şi noi iertăm,
Pe alții dezlegând!
Nu cum vrem noi, ci cum vrei Tu,
Fă după-acest sfânt gând!
Să fie voia Ta!
 
autor†→ John Martin
compozitor→ Scottish Melody
metru→ 8, 6, 8, 6, 8, 6, 8, 6, 6
ton→ A₄
tema→ Părtăşie
numele melodiei→ Rowan Tree
ortografia alternativă→ re’nvie sau reînvie - vezi strofa 3, vs 5
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 180
gamă→ F
metru→ 3/4

114: Adunați în sfântu-Ți Nume

1. 
Adunați în sfântu-Ți Nume,
Depărtați de lumea rea,
Ne rugăm ca-a Ta prezență
Să ne mişte inima.
 
Refren
Doamne, azi, ne-nviorează,
Drept, ne-nvață-a ne ruga
Să-Ți fim credincioşi şi sinceri,
Ascultând de vocea Ta!
 
2. 
Gol şi fără rod e totul,
Fără Tine, greu trudind.
Tată, dă-ne-a Ta prezență,
Viață, pace, aducând!
 
3. 
Una-n inimă, duh, minte,
Rupți de lume, cum ne-aflăm,
Ne însuflețeşte, Tată,
Azi, când fața-Ți căutăm!
 
4. 
Cum dă rod mlădița vie,
Doar în viță rămânând,
O, ne curăță, ne-nvață
Să rodim, în Viță stând!
 
autor†→ James Jardine
compozitor→ J. R. Sweney
metru→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
ton→ G♯₄
tema→ Părtăşie
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 174
gamă→ E
metru→ 3/4

115: Doamne, noi iubim locaşu-Ți

1. 
Doamne, noi iubim locaşu-Ți,
Unde-i cald şi-ntăritor
Şi-unde-i pâinea fără plată,-a inimii,
Iar lumina-alungă bezna,
Teamă sfântă noi primind,
Când vedem că Tu, doar, ai cuvinte vii!
 
2. 
Deseori ne-am clătinat de
Când am spus că-Ți vom urma,
Şi am plâns şi ne-am rugat să ne salvezi.
Uneori pierdeam nădejdea
Când vedeam doar încercări;
Dar noi ştim că orice lacrimă ne-o vezi.
 
3. 
Fie inimile noastre
Înmuiate la-al Tău glas,
Să le poți Tu pân’ la capăt îndruma,
Să-Ți putem aduce cinste
Când alegem zi de zi
Renunțarea-n noi şi-umblarea-n voia Ta!
 
4. 
Spre Cel credincios, dorim noi,
Tu, privirea să ne-o ții.
Fă să fim înflăcărați de voia Ta!
Numai laudă,-n continuu,
Viața noastră,-atunci, va fi;
Numele-Ți şi viața Ta va arăta.
 
autor†→ Glenn Smith
compozitor†→ Glenn Smith
metru→ 8, 7, 11, 8, 7, 11
ton→ C₅
tema→ Părtăşie
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 181
gamă→ A♭
metru→ 4/4

116: O, Doamne, Tată, dă-ne har

1. 
O, Doamne, Tată, dă-ne har,
Azi, fața-a-Ți căuta!
Ia orice gând ce-mpiedică
A ne ruga!
 
2. 
Să ne ajute-al Tău Sfânt Duh,
El pentru noi pledând,
Adânci nevoi din inimă,
Descoperind!
 
3. 
Arată-ne,-n lumina Ta,
Păcatu-n noi, să-l ştim,
Prin scumpul sânge-al lui Hristos,
Spălați să fim!
 
4. 
Revarsă-Ți marea dragoste
În sufletu-nsetat,
Ca, lumea, s-o iubeşti prin noi
Nelimitat!
 
5. 
Primeşte-ne, o, Tată,-acum–
Hristos ne-a cumpărat!
Cu drag ai Săi robi devenim
Neîncetat.
 
autor†→ Edward Cooney
compozitor→ J. B. Dykes
metru→ 8, 6, 8, 4
ton→ E♭₄
tema→ Rugăciune
numele melodiei→ St. Cuthbert
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 183
gamă→ E♭
metru→ 4/4

117: Căutăm să ne rugăm

1. 
Căutăm să ne rugăm;
Fă-ne să ne-nviorăm!
Bezna ia-ne-o, luminând,
Înaintea Ta, noi stând!
 
2. 
Fă să nu vorbim firesc,
Ci cuvânt duhovnicesc,
Duhul Tău, prin noi, strigând,
Dorul nostru exprimând!
 
3. 
Ție,-Ți prezentăm ce-am vrea,
Dă doar ce ne-ar ajuta!
Mult mai mult ca noi, Tu ştii:
Vezi ce-a fost şi ce va fi.
 
4. 
Mila Ta adâncă-o vrem;
Nepăsări, fă să n-avem!
Lumea, cu nevoia ei,
Să ne mişte-a mijloci!
 
5. 
Liniştiți acum vom sta;
Fă-ne clară voia Ta!
Pas cu pas, cum Tu ne-arăți,
Bucuros să mergem toți!
 
autor†→ Edward Cooney
compozitor→ Mozart
metru→ 7, 7, 7, 7
ton→ G₄
tema→ Rugăciune
numele melodiei→ Kyrie
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 184
gamă→ G
metru→ 3/4

118: Sus pe munte retraşi

1. 
Sus pe munte retraşi, numai cu Isus,
Doar glasu-I divin auzim.
Ce plăcut când de lume ne despărțim,
Acolo cu El ca să fim!
Feriți de priveliştea lumii,
Singuraticul drum să păşim,
Până când, bucuroşi şi biruitori,
Acolo cu El ne-odihnim!
 
Refren
O, numai cu El, ce plăcere,
Chiar atât de aproape să-I stăm,
S-ascultăm cu nesaț glasul dragostei!
Pe veci, Doamne, Ție ne dăm!
 
2. 
Sus, acolo, ne-astâmpără El deplin
Al inimii noastre amar.
Din izvorul ceresc El ne dă să bem,
Iar foamea şi setea dispar.
Ce mare extaz şi plăcere
De a fi veşnic satisfăcuți!
Minunat e mesajul: „De-acum, pe veci,
În suflet veți fi curățiți!“
 
3. 
Ce plăcut când, de sus, coborâm mai tari,
Al Său sfânt mesaj să purtăm!
Ancorându-ne inima, tare,-n El,
Păcat, egoism, să lăsăm!
„Rămâi dar în Mine!“, El cheamă,
„Îți aud rugăciunea gemând!
Bucuros va fi sufletu-ți, roditor,
De treci proba grea biruind.“
 
autor†→ anonim
compozitor→ necunoscut
metru→ 11, 8, 11, 8, 9, 9, 11, 8, 9, 9, 11, 8
ton→ E♭₄
tema→ Rugăciune
numele melodiei→ Allein auf dem Berge
text şi muzică din Alte und neue Lieder (Ger. 1993)→ 134
gamă→ A♭
metru→ 3/4

119: Ştiu că slujba-adevărată

1. 
Ştiu că slujba-adevărată,
Cea plăcută Domnului,
Este-atunci când pot rămâne
Aplecat ’naintea Lui.
Frumuseți nebănuite
Îmi arată-al Său Cuvânt–
O arvună pentru ceruri,
Dată nouă pe pământ.
 
2. 
Ştiu că slujba-adevărată,
Cea plăcută Domnului,
Este-atunci când pot rămâne
Aplecat ’naintea Lui.
În acest moment de pace,
El îmi dă din Duhul Sfânt,
Mă alină şi mă-nvață
Cum s-ascult de-al Său Cuvânt.
 
3. 
Ştiu că slujba-adevărată,
Cea plăcută Domnului,
Este-atunci când pot rămâne
Aplecat ’naintea Lui.
Dimineața-L rog întruna
Ca voința-I să mi-o dea
Şi să binecuvânteze
Tot mai mult lucrarea mea.
 
4. 
Ştiu că slujba-adevărată,
Cea plăcută Domnului,
Este-atunci când pot rămâne
Aplecat ’naintea Lui.
Din tot sufletul eu laud
Mielul care m-a salvat
Şi-L slăvesc cu sfinții îngeri,
Căci El m-a răscumpărat.
 
autor→ Adèle Pélaz
compozitor→ Ira D. Sankey
metru→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
ton→ D₄
tema→ Rugăciune
text şi muzică din Cantiques (Fr. 1998)→ 174
gamă→ G
metru→ 3/4

120: Spre Tatăl să venim

1. 
Spre Tatăl să venim!
El este-aici, cu noi.
Prezența-I să ne umple-acum
Cu teamă,-n inimi moi!
 
Refren
Pe drumul viu– Hristos,
Să ne apropiem!
Prea Sfântul Loc e-acum deschis,
La Tatăl să intrăm.
 
2. 
Să ne apropiem!
De rău ne va ierta;
Prin scumpul sânge-al lui Hristos,
În cer putem intra.
 
3. 
Să ne apropiem!
El ştie-al nostru greu;
Un duh zdrobit va respecta,
Cu el va fi mereu.
 
4. 
De Tatăl nostru scump,
Să ne apropiem!
Din inimi, recunoscători,
Cântări să-I înălțăm!
 
autor†→ Sam Jones
compozitor†→ Sam Jones
metru→ 6, 6, 8, 6, 6, 6, 8, 6 (S.M.D.)
ton→ A♭₄
tema→ Rugăciune
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 185
gamă→ A♭
metru→ 4/4

121: Prin rugăciune prinzi puteri

1. 
Prin rugăciune prinzi puteri,
Şi,-n lipsa ei, cazi negreşit.
Când Moise, sus, ferm se ruga,
Vrăjmaşii, jos, n-au biruit.
 
2. 
Deci, frați, surori, să vă rugați,
Căci Domnu-i sus, împărățind,
Şi-ai Săi ochi văd pe-aleşii Lui,
Al lor grav strigăt auzind!
 
3. 
Va răzbuna El pe-ai Săi sfinți–
Cei ce se roagă, noapte, zi;
Din slăbiciuni îi va-ntări,
Pe-ai lor vrăjmaşi va izgoni.
 
4. 
A morții oaste merge-n marş,
Spre moarte, pe-ai săi robi, ducând;
Ei vor pieri de încetăm
Să ne rugăm, veghind, pledând.
 
5. 
Mulți, fără staul, rătăcesc,
Şi Domnu-i vede, suspinând:
„Mult seceriş, iar robi, puțini,
Şi-atâția în păcat murind!“
 
6. 
O, frați, surori, umblați cu El,
Curat şi sincer, credincios,
Ca, cei pierduți să vadă clar,
În viața voastră, pe Hristos!
 
autor†→ Sam Jones
compozitor→ Dr. Lowell Mason
metru→ 8, 8, 8, 8 (L.M.)
ton→ C₅
tema→ Rugăciune
numele melodiei→ Eden
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 186
gamă→ A♭
metru→ 3/4

122: Cereți Lui pace cetății

1. 
Cereți Lui pace cetății,
De pe ’nălțimi, luminând!
Orice lăcaş să prospere,
Pacea, palatele,-umplând!
Turnuri şi ziduri priviți-i,
Veşnic păzite fiind!
Ea pe-Adevăr e zidită,
Pentru vecii dăinuind.
 
Refren
Domnul, din zori, o ajută;
Nu-i clătinată nicicând,
Căci Împărat El e-acolo,
Peste ai Săi, El domnind.
 
2. 
Cereți Lui pace cetății!
Răul a n-o vătăma.
Cei ce-o iubesc doar prosperă;
Frică ei nu vor avea.
Chiar de se clatină munții,
Marea urlând, spumegând,
Domnul în ea locuieşte,
Turn, fortăreață, fiind.
 
3. 
Cereți Lui pace cetății,
Ce-o să apară curând
Ca o Mireasă din ceruri,
Ca un iaspis strălucind!
Mielul i-e Soare şi Templu,
Rege pe tronul ei pus;
Cereți Lui pace cetății
Ce Şi-a ales-o Isus!
 
autor†→ Mrs. Elma Milton
compozitor→ Wm. J. Kirkpatrick
metru→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
ton→ C₅
tema→ Rugăciune
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 189
gamă→ A♭
metru→ 6/4

123: Începe ziua cu Dumnezeu

1. 
Cu El ziua s-o începi–
Lui roagă-te-ngenunchind!
Înalță-ți simțirea spre-al Lui sfânt locaş,
A Sa dragoste împărtăşind!
 
2. 
Deschide Scriptura Sa,
Citeşte o parte-n ea,
Ca,-ntreaga-ți gândire, prin ea, s-o sfințeşti,
Toate grijile a-ți uşura!
 
3. 
Cu El ziua s-o petreci,
Orice ți s-ar întâmpla!
Oriunde, acasă, sau în depărtări,
Tot, de tine,-aproape El va sta.
 
4. 
Cu El conversează-n gând,
Înalță-al tău duh spre cer
Şi,-orice bun primit, Lui să I-l recunoşti,
Mulțumire-adâncă să-I oferi!
 
5. 
Cu El ziua s-o închei,
Păcatu-ți mărturisind!
Încrede-te-n sângele-I ispăşitor,
Lui, neprihănirea, implorând!
 
autor→ Bennett
compozitor→ C. Bryan
metru→ 7, 7, 11, 9
ton→ B₄
tema→ Rugăciune
numele melodiei→ Serenity
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 187
gamă→ G
metru→ 3/2

124: Cum să ne rugăm

1. 
Doamne,-avem nevoie zilnic de-ndurarea Ta,
Căci primejdii-s peste tot– ne-nvață-a ne ruga!
 
Refren
Cum să ne rugăm şi cum să veghem,
Căci Cel Rău e crunt– ne-nvață cum să ne rugăm!
 
2. 
Pregăteşte-ne,-n prezența-Ți, ca să ne luptăm!
Forță, stâlp ne fii în luptă, să nu ne-nclinăm!
 
3. 
Ocroteşte-al Tău popor– vrăjmaşii ne pândesc!
Lațuri ale morții,-n calea noastră, se găsesc.
 
4. 
Duhu-Ți, ce dă viață,-mparte,-n timp ce rugi primeşti!
Rugi din inimi moi, zdrobite, nu disprețuieşti.
 
autor†→ Sam Jones
compozitor→ J. B. Morgan
metru→ 13, 13, 10, 13
ton→ B₄
tema→ Rugăciune
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 190
gamă→ G
metru→ 6/4

125: O, Doamne,‑ascultă ruga mea

1. 
O, Doamne,-ascultă ruga mea:
Ajută-mă să Te găsesc!
Drumu-i ascuns, nădejde n-am
Când nu pot să Te întâlnesc.
 
Refren
Cum vrea un cerb izvoarele,
Aşa Te caut eu cu dor.
Eşti viața mea, nădejdea mea;
Apropie-Te-acum, Te rog, Te-implor!
 
2. 
Răspunsul rugăciunii-mi eşti;
Doresc să simt prezența Ta.
Atinge-mă, deschide-mi Tu
Urechile şi inima!
 
3. 
Hotarul milei Ți-l întinzi,
Păcatul meu acoperind,
Să pot să caut fața Ta,
Un cânt spre Tine iar ’nălțând.
 
4. 
Tu mult iubeşti pe peregrini;
O, însoțeşte-mă pe drum,
Prezența Ta să-mi fie scut!
De mine,-apropie-Te-acum!
 
autor†→ Jack Annand
compozitor†→ Bert Pattison
metru→ 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 10
ton→ A₄
tema→ Rugăciune
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 196
gamă→ F
metru→ 4/4

126: În Grădină

1. 
Ce ne-aduce biruință,
Lupta zilnic, înfruntând?
Este-a ne ruga statornic,
Fermi în viața-ascunsă, stând.
Domnu,-n noaptea-aceea tristă,
Har, putere,-a implorat;
L-a-ntărit atunci un înger
Pentru-acel timp greu purtat.
 
Refren
„În Grădină“-i proba noastră
De eşec sau biruinți.
Tată,-ajută-ne, tot timpul,
Treji, de Tine,-a fi găsiți!
 
2. 
Vezi cum alții, în grădină,
Obosiți, stau aşteptând
În al rugăciunii-ascuns loc,
El găsindu-i trişti, dormind!
El ținea doar singur straja;
Prețul, numai El plătea;
Ceru-ntreg privea tabloul
Cum El vina ne-o purta.
 
3. 
Şi noi ținem straja noastră,
Singuri, greul, când purtăm.
El, la fel, ne va trimite
Ajutor să rezistăm.
Pentru timpul ce urmează,
Cât vom mai călători,
Ştim că,-oricât de grea e lupta,
Vom putea,-n El, birui.
 
autor†→ Garrett Hughes
compozitor→ C. Austin Miles
metru→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
ton→ C₅
tema→ Rugăciune
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 193
gamă→ F
metru→ 4/4

127: Tată,-n milă-ascultă

1. 
Tată,-n milă-ascultă rugăciunea mea:
Fă pe-al Tău rob vrednic Numele-a-Ți purta!
Blând, smerit El este: daruri ce aş vrea
Să îmi locuiască pururi inima.
 
2. 
Plâns, sărac în duh, fi’nd, Tu să-mi străluceşti!
A Ta-Împărăție,-n mine s-o lărgeşti!
De-al Tău har şi sprijin simt nevoie,-arzând,
Să iubesc, slujindu-Ți, viața-mi semănând.
 
3. 
Tot mai clar mi-apare, fi’ndu-mi Tu Stăpân:
Toți acei ce nu mor, singuri, doar, rămân.
Fă să mă posede-n tot Isus Cel blând,
Roadă abundentă, veşnică,-aducând!
 
4. 
Tată milostiv, sfânt, eu Te rog tânjind:
Ca Isus, mă-nvață cum să cad, murind,
Să nu țin nimic, ci, Lui, doar, să-I dau tot,
Ca,-n Împărăția-I, chipul Lui să-I port!
 
autor†→ Sam Jones
compozitor→ H. J. E. Holmes
metru→ 11, 11, 11, 11
ton→ E♭₄
tema→ Rugăciune
numele melodiei→ Malling
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 188
gamă→ A♭
metru→ 4/4

128: Când trist şi-obosit mergi

1. 
Când trist şi-obosit mergi pe-a vieții grea cale,
Şi vlaga-ți lipseşte pentru-a ’nainta,
Imploră-ajutorul iubitului Tată,
Şi, sigur, de mână, El te va purta!
 
2. 
Când mergi plin de teamă de tot ce se-ntâmplă,
Şi totul apare potrivnic a-ți fi,
O, strânge-I mai tare divina Lui mână,
Şi ea, iubitoare, te va ferici!
 
3. 
Când mergi cu rețineri, privind prețu-n față,
Şi crezi că ce costă nu poți să plăteşti,
Imploră puterea cerescului Tată,
Şi, premiul văzându-l, curaj tu primeşti!
 
4. 
Când lupta din tine ți-ntunecă mintea,
Şi răni sângerează în inima ta,
Imploră preasfânta salvare cerească,
Şi, noaptea în ziuă, ți se va schimba!
 
autor†→ Juventino Valdez V.
compozitor†→ Juventino Valdez V.
metru→ 12, 11, 12, 11
ton→ A♭₄
tema→ Rugăciune
text şi muzică din Himnos (Span. 2016)→ 330
gamă→ D♭
metru→ 9/8

129: Stăruieşte‑n rugăciune

1. 
Stăruieşte-n rugăciune!
Nicidecum nu te lăsa,
Căci Isus, Mântuitorul,
O s-audă ruga ta!
 
Refren
Să te rogi întotdeauna!–
El, pe-ai Săi, va auzi;
Ei Îi sunt ca o comoară–
Harul Său îi va păzi.
 
2. 
Să te rogi în biruințe!
Zilnic cheamă harul Său!
Să rămâi sub a Sa mână,
Credincios în traiul tău!
 
3. 
Să te rogi când noaptea fricii
Vine peste calea ta,
Căci, în ceasul întristării,
Duhul te va mângâia!
 
4. 
Să te rogi ca, alergarea,
Bine,-aici, să ți-o sfârşeşti,
Ca, în cer, cu bucurie,
Printre-aleşi să te găseşti!
 
autor†→ Sam Jones
compozitor→ Wm. J. Kirkpatrick
metru→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
ton→ E♭₄
tema→ Rugăciune
numele melodiei→ Riverside
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 192
gamă→ E♭
metru→ 3/4

130: Cu Dumnezeu, retras de lume

1. 
Când bântuie furtuna vieții,
Când aspru este drumul meu,
Eu mă retrag cu uşa-nchisă,
Eu singur, doar cu Dumnezeu.
 
Refren
Să fiu cu El, retras de lume,
Cu Dumnezeu, refugiul meu,
Ascuns în El, doar El cu mine,
Legat de El, să fiu mereu!
 
2. 
Nu mă-nspăimânt când nori se-adună,
Sau când urcuşul mi-este greu;
Îmi stă ’nainte voia-I dreaptă,
Când singur sunt, cu Dumnezeu.
 
3. 
Acolo-mi înnoiesc puterea
Să-ndeplinesc Cuvântul Său;
Mi-apare Împăratu-n slavă,
Când m-odihnesc cu Dumnezeu.
 
4. 
Şi, când aproape e momentul,
Această lume,-a părăsi,
Când îmi apune timpul vieții,
Cu Dumnezeu doresc a fi.
 
autor→ Johnson Oatman, Jr.
compozitor→ Wm. J. Kirkpatrick
metru→ 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8
ton→ C₄
tema→ Rugăciune
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 409
gamă→ F
metru→ 4/4

131: Să veghezi, să te rogi

1. 
Dulce ne vorbeşte Domnul
Când pe-al vieții drum umblăm
Şi păşim pe Calea-ngustă:
„Să veghem, să ne rugăm!“
Oricât noi înaintăm
Şi, din Domnul, căpătăm,
Tot cădem de nu-nvățăm
Să veghem, să ne rugăm.
 
Refren
Să veghezi, să te rogi!
Zilnic să nu-ncetăm,
Căci e-aproape cel vrăjmaş;
Să veghem, să ne rugăm!
 
2. 
Când lumina străluceşte
Pe cărarea ce-o urmăm,
Să ştim că-i avertizare
Să veghem, să ne rugăm,
Căci e-aproape Cel Viclean,
Chiar de noi nu-l observăm;
Dar nu ne înspăimântăm,
De veghem şi ne rugăm.
 
3. 
În momentele-ncercării,
Bucurii putem s-avem;
Când ispite ne-nconjoară,
În leşin să nu cădem,
Căci, pe Tatăl, de-L vedem,
Harul Său îl căpătăm;
Alergarea terminăm,
De veghem şi ne rugăm.
 
autor†→ James Patrick
compozitor→ Ira D. Sankey
metru→ 8, 7, 8, 7, 7, 7, 7, 7, 6, 6, 7, 7
ton→ C♯₄
tema→ Rugăciune
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 191
gamă→ A
metru→ 4/4

132: Viața-ar fi toată de prisos

1. 
Viața-ar fi toată de prisos
Dacă n-ar fi trăit Hristos
Ca să-mi arate-n viața Sa
Cum, Tatălui, să-I pot plăcea.
 
2. 
Ce deznădejde-aş fi trăit
Dacă Hristos n-ar fi murit
Să-mi facă ceru-apropiat
Prin sfântu-I sânge,-aici vărsat.
 
3. 
Pe Cale n-aş putea păşi
De,-n mine, El n-ar locui.
Prin El pot creşte, ajungând
Ca El, în faptă şi-n cuvânt.
 
4. 
Descurajat aş fi oricând,
Dar El m-ajută mijlocind;
La tronul Său voi căuta
Pacea ce El vrea să mi-o dea.
 
5. 
Nu fac din lume casa mea,
Căci El Se-ntoarce să mă ia.
Când moartea-anunță-al ei apel,
Voi spune-atunci: „Am totu-n El“.
 
autor†→ Gladys Porteous
compozitor→ Peter Ritter
metru→ 8, 8, 8, 8 (L.M.)
ton→ F₄
tema→ Nevoia sufletului
numele melodiei→ Hursley
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 64
gamă→ F
metru→ 3/4

133: Al Tău braț păzitor

1. 
Vreau sub al Tău braț păzitor;
Un alt refugiu nu-mi găsesc.
Eu stau acolo liniştit,
Duhul şi mintea mi-odihnesc.
 
2. 
Vreau harul şi-ndrumarea Ta,
Ca lupta zilnic s-o înfrunt,
Să port povara-Ți hotărât,
Cât merg pe drum pe-acest pământ.
 
3. 
Vreau pe Hristos, Cel blând şi bun,
Să-mi plece eul nesupus,
Gând, vorbă, faptă, a-mi opri,
Tot ce-i nevrednic de Isus.
 
4. 
Mult simt nevoie să mă ierți,
Căci sunt ades’ ca rătăcit.
De-al Tău scump sânge, curățit,
Pot merge-n drumul Tău sfințit.
 
5. 
Stau liniştit chiar de-s sărac;
El va-mplini nevoia mea;
N-am să duc lipsă de nimic,
Căci harul Său El mi-l va da.
 
autor†→ William Carroll
compozitor→ Peter Ritter
metru→ 8, 8, 8, 8 (L.M.)
ton→ F₄
tema→ Nevoia sufletului
numele melodiei→ Hursley
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 204
melodia de cantarea→ 132
gamă→ F
metru→ 3/4

134: Ne-ajută să Te căutăm

1. 
Ne-ajută să Te căutăm
Şi-adu-ne-n stare-a ne ruga!
Vrăjmaşu-i tare: dă-ne har
Să fim păstrați pe Calea Ta!
 
Refren
Fi’nd slabi, ne temem de duşman,
Dar drumul lui Isus iubim;
Tari în puterea-I ’naintăm;
În Cel ce-i viu nădăjduim.
 
2. 
O, dă-ne inimi ce-nțeleg
Şi-ajută-ne a mijloci,
Ca, cei ce,-n beznă, locuiesc,
S-ajungă, lipsa, a-şi simți!
 
3. 
Ne pune-n minți şi-n inimă
Lumina,-nțelepciunea Ta,
Ca, viața Ta, s-o arătăm,
Să răstignim ce ne-ar spurca!
 
4. 
Pe cine, oare, mai avem
Ca Tine,-n cer şi pe pământ,
Atât de credincios şi bun
Prieten, ghid fidel şi sfânt?
 
autor†→ Sam Jones
compozitor→ Wm. B. Bradbury
metru→ 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 (L.M.D.)
ton→ A₄
tema→ Nevoia sufletului
numele melodiei→ He Leadeth Me
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 202
gamă→ D
metru→ 4/4

135: Doamne, Tu‑mi cunoşti nevoia

1. 
Doamne, Tu-mi cunoşti nevoia–
La picioare-Ți cad smerit,
Aşteptând a Ta-ndrumare!
Să Te-ascult, sunt pregătit.
Te doresc adânc în suflet,
După fața Ta tânjesc;
Mi-eşti izvor de satisfacții,
Prin Cuvântul Tău trăiesc.
 
Refren
Năzuiesc adânc în suflet,
Doar cu Tine-a fi umplut.
Tu să-mi stăpâneşti ființa,
Ca să-Ți fiu mereu plăcut!
 
2. 
Doamne, Tu-mi cunoşti nevoia–
Să mă tragi! Te voi urma,
Slobod de robia lumii,
Liber pentru voia Ta.
Tu-mi vezi toată slăbiciunea;
În ispită, turn să-mi fii!
Cu Isus, mai mult, să semăn,
Prin al Tău duh, zi de zi.
 
3. 
Doamne, Tu-mi cunoşti nevoia–
Nu respinge ruga mea!
Tu-mi poți înțelege teama,
Căci ai mers ’naintea mea.
O, îndură-Te de mine,
Dă-mi Tu harul Tău ceresc,
Ca să-nving ispita zilnic,
Până drumul mi-l sfârşesc!
 
autor†→ Sam Jones
compozitor→ Asa A. Armen
metru→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
ton→ C₄
tema→ Nevoia sufletului
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 200
gamă→ C
metru→ 4/4

136: Doamne,‑n nevoia mea

1. 
Doamne,-n nevoia mea, Te chem,
O, dă-mi puterea Ta
Ca, ceas de ceas, să-Ți fiu fidel
Azi în umblarea mea!
 
2. 
Şi, de-mi alege sorțul azi
Ce n-aş alege eu,
Fă-mă să ştiu că-n voia Ta
Am doar câştig mereu!
 
3. 
Numai prezența Ta de-o am,
Simt că mă liniştesc,
Şi,-un vânt potrivnic de-ar sufla,
În Tine m-odihnesc.
 
4. 
Şi,-azi, dacă, unde voi umbla,
Drumu-mi va fi umbrit,
Mai strâns mă ține-n mâna Ta,
Până la asfințit!
 
autor†→ Marion MacPherson
compozitor†→ Marion MacPherson
metru→ 8, 6, 8, 6 (C.M.)
ton→ G₄
tema→ Nevoia sufletului
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 259
gamă→ E♭
metru→ 4/2

137: Crezând ca un copil

1. 
Crezând ca un copil, venim,
Că,-n neputință, ne primeşti.
Tu, care ai lucrat în noi,
De tot, să nu ne părăseşti!
 
Refren
Te mişcă-atunci când slabi ne vezi;
Vrem, duhul, să ni-l liberezi.
Ne-ascultă strigătu-ostenit,
Ce-ai început, du la sfârşit!
 
2. 
Pe drumul cel smerit, umblând,
Vrem, bucuroşi, dispuşi, să fim,
Şi crucea să n-o refuzăm,
Ci dragoste să-Ți dovedim.
 
3. 
În timp ce jertfa-Ți prezentăm,
Cedăm tot cu un scop curat.
Puterea, viața, dragostea,
Vrem să-Ți purtăm neîncetat.
 
4. 
Ne-ajută să continuăm,
Statornici şi smeriți să fim,
Ca, totu-având deplin în El,
Întreaga-Ți voie s-o-mplinim!
 
autor†→ Sam Jones
compozitor→ A. M. Mackay
metru→ 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 (L.M.D.)
ton→ E♭₄
tema→ Nevoia sufletului
numele melodiei→ Selafo
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 203
gamă→ A♭
metru→ 4/4

138: Nevoie am de harul Tău

1. 
Nevoie am de harul Tău
Pe drumul meu de peregrin.
Mi-e teamă de vrăjmaşul meu;
O, Doamne,-ascultă-al meu suspin!
 
2. 
În Tine vreau să locuiesc;
Eşti scutul şi-adăpostul meu.
Prin al Tău sânge sunt scăpat,
Când umblu-n adevărul Tău.
 
3. 
Iubirea şi-ndurarea Ta
Inundă tot lăuntrul meu,
Supun întreaga fire-a mea,
Mă fac să fiu în totu-al Tău.
 
4. 
Odihna-n Tine o găsesc;
La sânul Tău m-adăpostesc.
Mi-eşti ghid, prieten, salvator;
Nicicând eu nu Te părăsesc.
 
5. 
Pământul, cerul vor pieri;
Cuvântul Tău stă neclintit.
Şi, mântuiți, vor fi, acei
Ce rabdă până la sfârşit.
 
autor†→ Sam Jones
compozitor→ Ralph Harrison
metru→ 8, 8, 8, 8 (L.M.)
ton→ F₄
tema→ Nevoia sufletului
numele melodiei→ Warrington
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 199
gamă→ B♭
metru→ 3/4

139: Izbăvitor sfânt

1. 
Izbăvitor sfânt, Tu mi-eşti mântuirea!
Doar al Tău sânge vina-mi poate lua.
O, dă-mi Tu harul resemnării sfinte,
Ca, de acum, să fac doar voia Ta!
 
2. 
Eul acesta, cum se-mpotriveşte,
Vrând să mă lege-n beznă şi păcat!
O, pune-n mine harul renunțării,
Ca să fiu robul Tău neîncetat!
 
3. 
Rece şi dur mi-e duhul, fără Tine–
Dă-mi, ceas de ceas, iubirea, mila Ta!
O, Doamne,-acordă-mi Duhul Tău divin, scump,
Ca să-I cunosc puterea de-a-nvia!
 
4. 
De-aş fi bogat în har şi-orice virtute!
Spală-mă, stăpâneşte-mi inima!
Sângele Ți-ai vărsat să-mi dai salvarea;
M-a cucerit total iubirea Ta.
 
5. 
Să merg, ajută-mi, în prezența-Ți sfântă,
Cu-un duh curat, de Tine acceptat!
Supune orice gând şi pasiune,
Să pot mări al Tău chip minunat!
 
autor†→ Sam Jones
compozitor†→ F. Bruce
metru→ 11, 10, 11, 10
ton→ A♭₄
tema→ Duhul Sfânt
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 206
gamă→ D♭
metru→ 4/4

140: Suflă peste noi, o, Duh Sfânt

1. 
Suflă peste noi, o, Duh Sfânt!
Tu ne poți păstra
Până-n ziua când, pe Domnul,
Sus, Îl vom vedea.
 
Refren
Ia din noi tot ce-ntristează
Duhul blând, ce Tu ni-L dai!
O, Mângâietor din ceruri,
Te-odihneşte-n noi!
 
2. 
Suflă peste noi, o, Duh Sfânt!
Slabi, precum suntem,
O, ajută-ne, de Tatăl,
Să ne-apropiem!
 
3. 
Suflă peste noi, o, Duh Sfânt,
Voia-I a-nvăța!
Pe Hristos jertfindu-Şi viața,
Fă-ne a-L vedea!
 
4. 
Suflă peste noi, o, Duh Sfânt!
Plinătatea Ta
Poate,-n noi, prin roada-Ți scumpă,
A Te arăta.
 
autor†→ Gladys Porteous
compozitor→ J. R. Sweney
metru→ 8, 5, 8, 5, 8, 7, 8, 5
ton→ C₄
tema→ Duhul Sfânt
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 207
gamă→ A♭
metru→ 3/4

141: Blând, Duhul Sfânt

1. 
Blând, Duhul Sfânt şopteşte
În zori chemarea Sa;
Gândul la Domnu-mi duce,
Mă-ndeamnă a mă ruga.
O, suflete, răspunde
Glasului tainic, blând,
Ca griji să nu m-oprească,-n
Ispită pe drum căzând!
 
2. 
El, de păcat mă mustră,
Mă-ndreaptă spre Isus,
Care-a murit să-mi scape
Al meu suflet greu răpus.
Cu-adevărat supusă
Să-mi fie inima,
Ca, împăcat şi frânt, eu,
Să-nvăț ce-i iubirea Sa!
 
3. 
Blând, Duhul Sfânt şopteşte
La-al zilei asfințit:
„Grijile, Lui aruncă-ți,
De Domnul vei fi-ngrijit!“
Taci şi te-ncrede-n sfânta
Dragoste-a lui Isus!
Lui totu-ncredințează-I!
El veşnic domneşte sus.
 
autor†→ Dorothy Hanson
compozitor→ Julius Dahlof
metru→ 7, 6, 7, 7, 7, 6, 7, 7
ton→ A♭₄
tema→ Duhul Sfânt
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 210
gamă→ A♭
metru→ 4/4

142: Pe‑al Său Fiu, Tatăl L‑a trimis

1. 
Pe-al Său Fiu, Tatăl L-a trimis
Şi ceru-a părăsit,
Venind ca să-nțelegem noi
Ce-adânc El ne-a iubit.
El casa-n ceruri Şi-a lăsat
Să poarte-al nostru greu păcat.
 
2. 
Cu râvnă-aprinsă a trăit
Şi, viața-Şi consumând,
S-a dat să facă voia Sa,
Dreptatea împlinind;
Cerescul plan l-a terminat,
Şi-apoi la Tatăl S-a ’nălțat.
 
3. 
Cei, cu-al Său Duh, pecetluiți,
Iubind pe Cel slăvit,
I-adoră nepătrunsul plan,
La prunci descoperit.
Ce minunate bucurii,
Când pe Cel drept Îl vom privi!
 
autor†→ Sam Jones
compozitor†→ F. Hermann Geue
metru→ 8, 6, 8, 6, 8, 8
ton→ B₄
tema→ Dragoste
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 212
gamă→ G
metru→ 3/4

143: Necuprinsa iubire‑a Domnului

1. 
Necuprinsa iubire-a Ta
Să ardă-n pieptul meu,
Ca să pot să rămân în al Tău adevăr,
Să-nlătur tot ce-i rău!
 
Refren
O, iubirea Ta de preț,
Fă să-mi ardă-n piept mereu,
Ca nicicând să nu-Ți fiu Ție necredincios,
Plecând din drumul Tău!
 
2. 
Nesfârşita iubire-a Ta
Să mişte duhul meu,
Ca să fac voia Ta, doar atât– voia Ta!
Dă-mi haru-acest’ mereu!
 
3. 
Când cereasca iubire-a Ta,
Constant, va văpăia,
Eu mă voi lăuda numai cu crucea Ta
Şi-ocara-Ți voi purta.
 
4. 
Ne-ntrecuta iubire-a Ta
Să strângă-ai Tăi copii,
Ca să fie cu toți una-n Tine mereu,
Porunca-Ți a-mplini!
 
autor†→ Robert Blair
compozitor→ W. H. Doane
metru→ 8, 6, 12, 6, 7, 7, 12, 6
ton→ G₄
tema→ Dragoste
numele melodiei→ Revival
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 216
gamă→ G
metru→ 4/4

144: Scumpe sunt clipele sfinte

1. 
Scumpe sunt clipele sfinte,
Date de Domnul meu blând!
Pur e izvorul salvării,
Proaspăt din haru-I curgând.
 
Refren
Mereu El merge cu mine,
Chemând al Lui Soare-aprins
Şi-un curcubeu sfânt aşterne
Pe-al văii plângerii-ntins.
 
2. 
Scumpe sunt clipele sfinte;
Dulci şi plăcute-mi rămân,
Când, după truda mea, seara,
Calm, m-odihnesc la-al Său sân!
 
3. 
Oare, de ce să-mi pierd vlaga,
Să cad sleit lângă drum?
Nu a promis El s-ajute
În truda zilei, acum?
 
4. 
Chiar uneori când, prin ceață,
E-ntunecat al meu cer,
Scumpe sunt clipele sfinte,
În părtăşia cu El.
 
autor→ Fanny J. Crosby
compozitor→ J. R. Sweney
metru→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
ton→ B₄
tema→ Dragoste
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 228
gamă→ G
metru→ 6/8

145: Mai mult să Te-ador

1. 
Doamne,-ascultă ruga mea,
Eu umil implor:
Prin divina grijă-a Ta,
Mai mult să Te-ador!
Sursă-a dragostei cereşti,
Inima să-mi locuieşti,
Să iubesc cum Tu iubeşti,
Mai mult să Te-ador!
 
Refren
Tot mai mult să Te-ador!
O, lărgeşte-mi inima,
Mai mult să Te-ador!
 
2. 
Doamne, tronul Ți-ai lăsat,
O, cât m-ai iubit!
Din păcat m-ai cumpărat
Şi m-ai slobozit.
Chinul sufletului Tău,
Acceptând calvarul greu,
Mişcă tot adâncul meu–
Mai mult să Te-ador.
 
3. 
Pân’ la moarte m-ai iubit;
Slavă-Ți vor ’nălța
Toate ce mi-ai dăruit:
Voia, vlaga mea.
Toată-ocara, truda Ta,
Azi le-accept ca parte-a mea,
Numele să-Ți pot purta,
Mai mult să Te-ador!
 
4. 
Sângele-Ți m-a cumpărat;
Prețul său ales
E prin jertfă exprimat,
Altfel– ne-nțeles.
După Tine-acum suspin,
Şi,-nsetat, la Tine vin,
În iubire,-a fi deplin,
Mai mult să Te-ador.
 
autor†→ Sam Jones
compozitor→ J. H. McNaughton
metru→ 7, 5, 7, 5, 7, 7, 7, 5, 6, 7, 5
ton→ E♭₄
tema→ Dragoste
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 219
gamă→ A♭
metru→ 4/4

146: Mă‑nvață să iubesc

1. 
Mă-nvață să iubesc
Cum, primul, m-ai iubit:
Sensibil, pur, neegoist,
Să fii Tu oglindit!
 
2. 
Ajută-mi Tu s-accept
Întreaga voie-a Ta!
De nesupuneri şi-mpietriri,
Păzeşte viața mea!
 
3. 
Mă-nvață-a fi-nțelept,
Să fug de tot ce-i rău,
Ce, pentru alții,-o cursă-ar fi,
Să lase drumul Tău!
 
4. 
Ajută-mi Tu să iert
Aşa cum ai iertat!
Mă scapă de mândria mea
Şi de-orice rău aluat!
 
5. 
Ajută-mi, blând, să fiu,
Răbdând cu-un duh curat,
Fi’nd vrednic de pecetea Ta,
În tot ce spun şi fac!
 
6. 
Ajută-mi Tu să-ndur
Cum alții-au îndurat,
Să-Ți fiu ispravnic credincios,
Ca,-n cer, să fiu bogat!
 
autor†→ James Wright
compozitor→ R. Jackson
metru→ 6, 6, 8, 6 (S.M.)
ton→ A₄
tema→ Dragoste
numele melodiei→ Trentham
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 226
gamă→ F
metru→ 3/4

147: O inimă sensibilă

1. 
O, dă-mi, Te rog, o inimă
Miloasă, nouă, sinceră,
Cum este-a Ta, Isuse blând,
În orice faptă şi cuvânt!
Pe cea-mpietrită,-amară, s-o înlocuieşti
Cu-alta sensibilă ce,-n mine, s-o zideşti,
Înțelegând uşor, ce nu va suspina!
Dă-mi Tu o inimă cum e a Ta!
 
2. 
O, curățeşte-mi inima,
Căci nu-mi simt viața vrednică!
Cu Duhu-Ți umple templul ei,
Să-nvăț s-accept tot ce Tu vrei,
Să uit tot răul ce-altul mi l-ar provoca,
S-arăt blândețea lui Hristos pe Golgota,
Şi lacrimi de regret să-ndrepte calea mea!
Dă-mi, Doamne,-o inimă cum e a Ta!
 
3. 
O, dă-mi, Tu Doamne, inima
Ce n-are vicleşug în ea,
Ce iartă, şi s-ar apleca
Pe-un nevoiaş a-l ajuta!
Cu alții vreau să simt când parte au de răni,
În milă să-mi ajut prieteni sau duşmani;
Vreau să le simt dureri şi pierderi când li-e greu,
O blândă inimă, să am mereu.
 
autor→ Ira Stanphill
compozitor→ Ira Stanphill
metru→ 8, 8, 8, 8, 12, 12, 12, 10
ton→ G₄
tema→ Dragoste
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 215
gamă→ C
metru→ 4/4

148: Mai mult să Te iubesc

1. 
Mai mult să Te iubesc,
Doamne, aş vrea!
Îngenuncheat, Ți-aduc
Azi ruga mea.
Nevoie simt mereu,
Mântuitorul meu,
Ca, tot mai mult, să Te iubesc!
 
2. 
Odihnă, pace,-aici,
Mult îmi tânjeam;
În Tine am găsit
Tot ce-mi doream.
De-acum mă voi ruga,
Întreaga viață-a mea,
Ca, tot mai mult, să Te iubesc.
 
3. 
Dureri şi întristări
Pot apărea:
Sunt solii Tăi cei buni
În viața mea.
Chiar dacă aspri sunt,
Cu ei doresc să cânt,
Ca, tot mai mult, să Te iubesc.
 
4. 
O, Doamne, de-aş trăi
Spre slava Ta!
Aşa vreau să sfârşesc
Umblarea mea.
Şi-al vieții mele țel
Va fi mereu la fel–
Ca, tot mai mult, să Te iubesc.
 
autor→ Elizabeth Prentiss
compozitor→ W. H. Doane
metru→ 6, 4, 6, 4, 6, 6, 8
ton→ E♭₄
tema→ Dragoste
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 220
gamă→ A♭
metru→ 4/4

149: Eu am promis, Isuse

1. 
Eu am promis, Isuse,
Mereu să Îți slujesc!
Fii-mi Tu tot timpu-aproape,
Stăpânul meu ceresc!
Să lupt, nu-mi va fi teamă,
Cu mine de vei fi,
Şi, Ghid de-mi eşti pe Cale,
Eu nu voi rătăci.
 
2. 
Vreau să Te simt aproape,
Căci eu, în lume fi’nd,
Văd scene-atrăgătoare,
Aud voci ispitind;
Vrăjmaşii mă-nconjoară,
Sunt şi ’năuntrul meu:
O, vino mai aproape,
Mă apără de rău!
 
3. 
Vreau să Te-aud vorbindu-mi
În ton liniştitor,
Deasupra voii-mi proprii
Şi-a pasiunilor.
Vorbeşte să m-asiguri,
Să mă conduci mereu!
Vorbeşte-mi, să Te-ascult vreau,
O, Păzitorul meu!
 
4. 
Tu ai promis, Isuse,
Că cei ce-Ți vor sluji,
În slava-n care Tu eşti,
Acolo ei vor fi!
Şi-eu, Doamne, am promis să-Ți
Slujesc pân’ la sfârşit!
Să pot urma, dă-mi harul,
Stăpânul meu iubit!
 
autor→ John E. Bode
compozitor→ Arthur H. Mann
metru→ 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6
ton→ A₄
tema→ A învăța ascultarea
numele melodiei→ Angel’s Story
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 224
gamă→ F
metru→ 4/4

150: Eu, Isuse, îmi iau crucea!

1. 
Eu, Isuse, îmi iau crucea!
Las tot, ca să-Ți pot sluji;
Lepădat, sărac şi singur,
Tu, de-acum, totul îmi vei fi.
 
Refren
Vreau să Te urmez, Isuse!
Pentru mine Te-ai jertfit.
Prin al Tău har, merg cu Tine,
Chiar când toți Te-au părăsit.
 
2. 
Piară orice cunoştință,
Tot ce-am vrut, ce-am năzuit!
O, nespusă bogăție,
Ceru-ntreg eu am dobândit!
 
3. 
Părăsit pot fi de lume–
Şi pe El L-au lepădat.
Tot ce-i pe pământ mă-nşală;
Numai Tu eşti adevărat.
 
4. 
Toate piedicile lumii
Doar mă-mping la sânul Tău;
Încercări pot să m-apese;
Tu rămâi adăpostul meu.
 
autor→ Henry F. Lyte
compozitor→ Henry T. Smart
metru→ 8, 7, 8, 8, 8, 7, 8, 7
ton→ G₄
tema→ A învăța ascultarea
numele melodiei→ Freetown
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 25
gamă→ E♭
metru→ 4/4

151: Sunt acum copil din El

1. 
Sunt acum copil din El,
Un răscumpărat de Miel.
Vina El mi-a ispăşit;
Al Său m-a pecetluit.
Doamne,-ntreaga viață-a mea,
Ție Ți-o voi consacra!
 
2. 
Duh Sfânt, locuieşte-mă,
Hrană-n suflet, zilnic, dă!
Dă-mi belşug de har divin,
Mă sfințeşte-al Tău deplin!
Duh, trup, suflet, le predau,
Toate, sub controlul Tău.
 
3. 
Doamne,-ajută-mă să mor,
Zilnic eul să-l dobor!
Gândul firii să-mi goneşti,
Inima-mi s-o-mpărățeşti!
Domn al dragostei, curat,
Fă-Ți în mine-al Tău palat!
 
4. 
O, deschide-mi inima
Să asculte vocea Ta!
Vreau să nu mă răzvrătesc,
Voia mea s-o stăpânesc.
Sfânta, dulcea voie-a Ta,
Împlineşte-o-n viața mea!
 
5. 
Îmbrăcat în duh smerit,
Totu-n Tine am găsit.
Crească-n mine viața Ta,
Să-ncetez a mă plăcea!
Du la cap ce-ai început,
Ca Isus să fiu făcut!
 
autor†→ Sam Jones
compozitor→ Redhead No. 76
metru→ 7, 7, 7, 7, 7, 7
ton→ D₄
tema→ A învăța ascultarea
numele melodiei→ Ajalon
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 393
gamă→ D
metru→ 4/2

152: Vorbeşte-mi Tu

1. 
Vorbeşte-mi Tu, să pot vorbi
Cu-al tonului Tău viu ecou,
Să caut, cum ai căutat,
Pe-ai Tăi pierduți din harul Tău!
 
2. 
Condu-mă Tu, ca să conduc
Picioarele ce-ar devia!
Hrăneşte-mă, să pot hrăni
Pe cei flămânzi cu mana Ta!
 
3. 
Mă-nvață, să pot învăța
Ce-mparți din ce-ai Tu scump de sus!
Fă-mi viu cuvântul, ca s-ating
Ce,-n multe inimi, stă ascuns!
 
4. 
O, dă-mi odihna dulce-a Ta,
Să pot vorbi calm, mângâind,
Cu-al Tău Cuvânt rostit la timp,
Pe cei slăbiți, din greu trudind!
 
5. 
O, Doamne, să mă foloseşti
Doar cum şi unde Tu vei vrea,
Şi până fața sfântă-Ți văd,
Împărtăşind mărirea Ta!
 
autor→ Frances R. Havergal
compozitor→ Joseph Mainzer
metru→ 8, 8, 8, 8 (L.M.)
ton→ G₄
tema→ A învăța ascultarea
numele melodiei→ Mainzer
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 225
gamă→ C
metru→ 2/4

153: Vreau jugul lui Isus

1. 
Vreau jugul Tău, să-nvăț din pilda Ta;
’Naintea ieslei Tale stau smerit.
Tot ce, în lume,-odată, drag mi-era
Mi-apare-aici, de orice preț, golit.
 
2. 
Vreau jugul Tău, să-nvăț din pilda Ta;
La-al Tău exemplu eu privesc, mustrat,
Când Tu,-Împărate,-ncins cu un ştergar,
La robii Tăi, picioarele-ai spălat.
 
3. 
Vreau jugul Tău, să-nvăț din pilda Ta;
Când întristări şi umbre vor veni,
Lecția „Ghetsimani“ fă-mă-a-nvăța–
„Nu voia mea, ci-a Ta, a se-mplini!“
 
4. 
Vreau jugul Tău, să-nvăț din pilda Ta;
Când cruzi şi răi sunt fiii-acestui veac,
O şoaptă-aud venind dinspre Calvar–
„O, Tată, iartă-i, căci nu ştiu ce fac!“
 
autor†→ Mrs. May Schulz
compozitor†→ Mrs. May Schulz
metru→ 10, 10, 10, 10
ton→ G₄
tema→ A învăța ascultarea
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 223
gamă→ E♭
metru→ 4/4

154: Al Său glas blând

1. 
Al Său glas blând, subțire,
Îmi spune zi de zi:
„De vrei să fii mai rodnic,
În Mine să rămâi!“
Acest glas viu şi dulce,
Acest Cuvânt divin
Mă mişcă să răspund ferm:
„Da,-n Tine-am să rămân.“
 
Refren
Deasupra larmei lumii
Aud acest glas blând;
Răspund prin ascultare,
De merg chiar lăcrimând.
 
2. 
Al Său glas blând, subțire,
Îmi spune zi de zi:
„Din inimă, slujeşte-Mi!
Eu viața Mi-am jertfit.“
Să nu-I răspund vreodată:
„Zadarnic Îți slujesc“,
Că,-n dragoste,-ai promis Tu
Un premiu ’nalt, ceresc.
 
3. 
Al Său glas blând, subțire,
Îmi spune zi de zi:
„Urmează-Mă-n continuu–
Alt drum nu poate fi!“
Nu-s bucurii mai ’nalte
Ca cea de a-L urma;
El totul face bine–
Nicicând nu-L voi lăsa.
 
4. 
Al Său glas blând, subțire,
Îmi spune zi de zi:
„Veghează şi te roagă,
Orice-ncercări vor fi!“
Răspunsu-mi izbucneşte:
„Da, Te voi căuta,
Ca să primesc putere
Prin îndurarea Ta“.
 
autor†→ James Fawcett
compozitor→ D. B. Towner
metru→ 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6
ton→ G₄
tema→ A învăța ascultarea
numele melodiei→ Wondrous Sight
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 229
gamă→ E♭
metru→ 4/4

155: Vorbeşte, Doamne, Te rugăm

1. 
Vorbeşte, Doamne, Te rugăm!
La Tine slabi venim.
Al Tău fin susur, blând şoptit,
Vrem, zilnic, s-auzim.
 
Refren
Vrem glasu-Ți s-auzim;
Zilnic, pe Cale, Te-ascultăm.
Inima să ne-atingi!
Vorbeşte, Te rugăm!
 
2. 
Stând tari în noi, nu izbutim;
O, vrem să ne smereşti,
Căci doar prin Tine biruim,
Când Tu ne însoțeşti!
 
3. 
Cu Tine, teamă nu avem:
Să mergi cu noi, dorim;
Să ne clarifici Calea Ta
Ca, voia-Ți, să-mplinim!
 
4. 
O, foloseşte-Te de noi,
Lucrarea-Ți să-mplineşti!
Vrem, viața, credincios să-Ți dăm,
Mereu s-o foloseşti.
 
autor†→ James Jardine
compozitor→ W. Stillman Martin
metru→ 8, 6, 8, 6, 6, 8, 6, 6
ton→ G₄
tema→ A învăța ascultarea
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 230
muzică din Hymns Old and New (Eng. 1951)→ 128
gamă→ E♭
metru→ 6/8

156: O, Doamne, nu mai fi tăcut

1. 
O, Doamne, nu mai fi tăcut,
Vorbeşte-mi iar, în mila Ta!
Ți-aştept Cuvântul, însetat,
Cum, ploi, pământu-uscat ar vrea.
 
Refren
La Tine, Doamne, eu privesc!
În Tine eu nădăjduiesc,
C-adesea m-ai împrospătat,
Când în necazuri m-am aflat.
 
2. 
Când, prin Cuvânt, m-avertizezi,
Pot şti că-s binecuvântat,
Căci, când nuiaua foloseşti,
Iubire Tu mi-ai arătat.
 
3. 
Mă spală prin Cuvântul Tău!
Fixează-mi scopul ferm, curat!
O, scapă-mi duhul de-orice rău
Şi dă-mi puteri, căci m-au lăsat!
 
4. 
Condu-mă să Îți fiu captiv,
De bunăvoie, prizonier,
Un sclav supus la ce spui Tu!
Să-mi fii Stăpân, o, Doamne,-Ți cer!
 
autor†→ Jack Annand
compozitor→ J. M. Whyte
metru→ 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 (L.M.D.)
ton→ B♭₄
tema→ A învăța ascultarea
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 227
gamă→ E♭
metru→ 3/4

157: Divinul adevăr scump

1. 
Divinul adevăr scump
Mi-e tot mai prețios,
Când merg, zdrobit în suflet,
Pe Cale cu Hristos.
Pe drumul umilinței,
Vreau să urmez fidel.
Cu ochii unşi, ’nainte,
Îl văd pe El.
 
2. 
Desăvârşita Cale,
În Domnul am aflat.
Chiar izgonit, când sufăr,
În El sunt mângâiat.
E planul şi tiparul
Croit de Dumnezeu;
Cu El doresc să umblu,
De-acum, mereu.
 
3. 
El m-a găsit, făcându-Şi
În mine casa Sa.
Cel care-i cel mai tare,
De rău mă va scăpa.
Eu am primit, nu vorbe,
Ci, viață din Isus;
L-ascult, căci El e Calea
Ce duce sus.
 
4. 
Un bun Păstor mă duce
Acum la păşuni noi.
Mi-e mângâiere glasu-I
Şi sprijin, mâna Lui.
Doresc, tot mai aproape
De El, să pot urma.
Mi-e călăuza vieții,
Nu-L pot lăsa.
 
autor†→ Sam Jones
compozitor→ K. F. Garrard
metru→ 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 4
ton→ D₄
tema→ Bucurie şi mulțumire
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 241
gamă→ G
metru→ 4/4

158: Mulțumit

1. 
Rătăceam în întuneric,
Neştiind cum e-n Isus,
Pân-am auzit mesajul
Care,-odihna, mi-a adus.
 
Refren
Mulțumit, mulțumit,
Pe deplin sunt mulțumit!
Duhu-I blând acum mă-ndrumă;
Orice gol e-acoperit.
 
2. 
Eu I-am dat să-mi stăpânească
Viața-ntreagă, inima.
Nu-L mai las, căci El e Calea,
Adevărul, Viața mea.
 
3. 
Eu am dovedit puterea
Ce o are de-a salva.
Credincios va fi, statornic,
Slobozindu-mi viața mea.
 
4. 
De Isus, eu, mulțumit, sunt,
Scos din lanțuri de păcat.
Vreau să merg de-acum cu-Acela
Care,-n locul meu, S-a dat.
 
autor†→ Winnie Adams
compozitor→ A. J. Showalter
metru→ 8, 7, 8, 7, 6, 7, 8, 7
ton→ A₄
tema→ Bucurie şi mulțumire
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 368
gamă→ D
metru→ 4/4

159: Îți mulțumim de timpul greu

1. 
Îți mulțumim de timpul greu,
Prin secetă trecut,
Când am văzut ce gol adânc
Iubirea-Ți ne-a umplut,
Timp când, sub soare de pustiu,
Înaintând din greu,
Pe aspre căi, umblam cu-Acel’
Ce-i Fiu de Dumnezeu.
 
2. 
Îți mulțumim de-odihna-n El
Ce-o ştiu doar cei trudiți,
De Duhul milei Lui ce,-aici,
Îl învățăm smeriți,
Urmând cu-Acel’ ce-a mers atunci,
Păşind pustiul greu,
În slava părtăşiei Lui,
Cu El în Dumnezeu,
 
3. 
De bucuria ce-ntristări
N-o pot întuneca:
El, Dumnezeu cel viu, prezent,
Şi noi în mâna Sa.
În slavă şi-n odihnă, când,
În pace,-L adorăm,
Gândind la drumul cel pustiu,
Mai mult Îl lăudăm.
 
4. 
Căci ne-amintim cum, greu trudind
În lupte şi păcat,
El apa ne-a adus să bem,
Şi viața L-a costat.
Şi,-acum, în pace noi umblăm,
Pe drumul Domnului,
Văzând, prin orice lipsă-aici,
Iubirea-adâncă-a Lui.
 
autor→ P. B.
compozitor→ Wm. A. Huntley (aranjat)
metru→ 8, 6, 8, 6, 8, 6, 8, 6 (C.M.D.)
ton→ E₄
tema→ Bucurie şi mulțumire
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 240
gamă→ A
metru→ 4/4

160: Cântecul Sionului

1. 
Cântă-mi cântul cel mai dulce,
Al Sionului ceresc!
Cel bogat să-şi cânte-averea
Iar, plăcerea, cel lumesc!
Dar al cântecelor cântec
Îmi răsună-adânc, senin;
Celor trişti dă bucurie,
Cânt de laudă divin.
 
2. 
Cântă-n prima rază-a zilei,
Când sclipeşte roua-n flori!
Cântă harul veşnic proaspăt
Ce-l primeşti mereu în zori!
Însă, şi-n căldura zilei,
Când de griji eşti apăsat,
Cântă cântul rugăciunii
Ca să fii împrospătat!
 
3. 
Cântă-mi, l-asfințitul vieții,
Al Sionului cânt clar,
Pe când luntrea mea se-ndreaptă
Spre al timpului hotar!
Dacă-atunci cumva mi-e teamă,
Cântă-mi cântul cel iubit:
A Sionului cântare,
S-o aud pân’ la sfârşit!
 
4. 
Cântă-mi cântul învierii,
Când Isus va reveni,
Când necazuri se vor duce,
Căci acasă sus voi fi
Şi când zeci de mii de glasuri
Vor cânta armonios,
În refren comun de slavă,
Cântul lui Isus Hristos!
 
autor†→ Jack Annand
compozitor→ J. E. Hawes
metru→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
ton→ B♭₃
tema→ Bucurie şi mulțumire
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 245
gamă→ B♭
metru→ 3/4

161: În Isus țâşnesc izvoare

1. 
În Isus țâşnesc izvoare,
Setea mea satisfăcând;
El îmi umple orice lipsă,
Temerile-mi liniştind.
Eu m-aşez sub a Sa umbră,
Unde duhul mi-odihnesc;
La răcoarea Sa cea dulce,
Noaptea, cântece primesc.
 
2. 
În Isus țâşnesc izvoare
Ce la pieptu-I mă atrag;
Chiar când dorm, mi se trezeşte
Inima, la-al Său glas drag.
Scumpul meu, o, vin’ la mine!
Tu, mâhnirea, mi-o alungi;
Sursă şi izvor al vieții,
Tu-mi dai bucurii-ndelungi!
 
3. 
În Isus țâşnesc izvoare;
O, Iubitul mi-am găsit!
S-a uitat cu drag la mine,
Ochiul sus mi-a pironit.
El, din zece mii,-i ca nimeni;
Mi-e Prieten, Salvator;
Trecere-am găsit în ochii-I,
Fi’nd iubit copleşitor.
 
4. 
În Isus țâşnesc izvoare;
Viața El a câştigat.
În iubirea Sa-i odihnă,
După luptă şi păcat.
De ce-i rău El mă păzeşte,
Pân’ la-al timpului hotar,
Când Îl voi vedea în slava-I
Şi când umbrele dispar.
 
autor†→ Sam Jones
compozitor→ Henry T. Smart
metru→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
ton→ A₄
tema→ Bucurie şi mulțumire
numele melodiei→ Bethany
muzică din Hymns Old and New (Eng. 1951)→ 135
text din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 246
gamă→ F
metru→ 4/4

162: Doamne, sursă-a bucuriei

1. 
Doamne, sursă-a bucuriei,
După Tine, doar, tânjesc,
Căci Tu doru-adânc mi-astâmperi,
Chin şi teamă-mi izgoneşti!
Îmi ții umbră şi răcoare,
Mi-eşti consolare, scut ne-nfrânt.
Fața Ta mă-nviorează,
Mi-umple inima cu cânt.
 
2. 
Doamne, sursă-a bucuriei,
Eu acum Te îndrăgesc!
Inima mi-ai câştigat-o,
Ca şi Tine, să iubesc.
Dintre mii de-aleşi, eşti Primul,
Mântuitorul dârz al meu;
Dragostea-Ți e nesfârşită;
Eşti al meu, şi eu al Tău!
 
3. 
Doamne, sursă-a bucuriei,
Tu, ca nimeni, mă iubeşti!
Harul Tău pe veci rămâne;
Pe sărac Tu-mbogățeşti.
De la rău, mă vei abate,
Să nu mi-alunece vreun pas,
Să Te pot vedea în slavă,
Când se sparge al meu vas.
 
autor†→ anonim
metru→ 8, 7, 8, 7, 8, 8, 8, 7
ton→ G₄
tema→ Bucurie şi mulțumire
numele melodiei→ Nettleton
text şi muzică din Alte und neue Lieder (Ger. 1993)→ 184
gamă→ E♭
metru→ 3/4

163: Mi‑odihnesc, o, Doamne

1. 
Mi-odihnesc, o, Doamne, inima,
Îți cânt şi-Ți mulțumesc!
La izvoru-ascuns, mi-e inima
În tot ce-i scump, ceresc.
Plăpândul vas ce l-ai făcut,
Doar Tu-l poți umple-acum.
Ale lumii ape s-au sfârşit,
N-au săturat nicicum.
 
2. 
De-ale vieții-izvoare însetez,
Şi-aici mereu țâşnesc;
A Ta dragoste-i comoara mea,
Şi-n juru-mi o găsesc.
Un cântec nou e-n gura mea,
În tonul adorat.
Slavă Ție pentru harul Tău,
Ce-i încă negustat!
 
3. 
Slavă-Ți pentru harul rezervat,
Căci sunt sărac, lipsit,
Şi mă-mpinge teama la-al Tău sân
Să-am ce mi-ai plănuit!
O moştenire-n cer posed,
Ce-acum n-o pot vedea,
Însă mâna care-a sângerat,
S-o am mi-o va păstra.
 
4. 
Se-odihneşte,-o, Doamne, inima,
În grija-Ți mi-o ascund!
Vocea bucuriei vieții-aud
În toate răsunând.
„Eşti partea mea!“ din suflet spun;
La fel zic mii de voci,
Şi-al lor cântec bucuros– „Amin“–
Nu va-nceta în veci.
 
autor→ Anna L. Waring
compozitor→ J. M. Bonnar (aranjat)
metru→ 9, 6, 9, 6, 8, 6, 9, 6
ton→ G₄
tema→ Bucurie şi mulțumire
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 244
gamă→ G
metru→ 4/4

164: Al Domnului Nume

1. 
Al Domnului Nume-i atât de iubit!
Doar El poate face să fii fericit.
Fiori de-ncântare ne dă glasul Său;
El stinge furtuni, bucurii dând mereu.
 
Refren
Ce pace-mi dă zâmbetu-I pe-al meu drumeag!
Atingerea Lui mă supune cu drag.
Sunt plin de nădejde în dragostea Sa;
Mă mişcă să-mi țin pură inima mea.
 
2. 
Când fără-ajutor noi eram, goi, răniți,
Dorind o lumină,-ntristați şi-obosiți,
Iubirea Sa, negura noastră,-a străpuns,
Şi,-n noi, mângâierea Sa blândă-a ajuns.
 
3. 
În noaptea când sufletul El Şi-a vărsat
Şi oştile negre L-au împresurat,
Nu aur, ci sânge, ca preț, a plătit,
Când, pentru-ai Săi miei, viața El Şi-a jertfit.
 
autor†→ Glenn Smith
compozitor†→ Glenn Smith
metru→ 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11
ton→ E♭₄
tema→ Bucurie şi mulțumire
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 242
gamă→ A♭
metru→ 3/4

165: Din gura pruncilor

1. 
Din gura pruncilor ai scos
Mari laude spre tronul Tău,
Căci cel smerit, rob lui Hristos,
Vorbeşte nu din gândul său.
 
2. 
Prin gura pruncilor vorbeşti
Şi-l faci să tacă pe duşman,
Căci Tu, cu cale-aşa găseşti;
Te laud c-astfel e-al Tău plan.
 
3. 
Din gura pruncilor smeriți,
Din inimi unde locuieşti,
E adevărul auzit,
Ascuns de cei mari, înțelepți.
 
4. 
O, fă-mă, copilaş să-Ți fiu,
Chiar dacă-n duh sunt des mustrat,
Ca,-atunci, satisfăcut, să ştiu
Că Domnu-n mine-i înălțat!
 
autor†→ Mrs. Elma Milton
compozitor→ Loys Bourgeois (melodia)
metru→ 8, 8, 8, 8 (L.M.)
ton→ G₄
tema→ Laudă
numele melodiei→ Old Hundredth
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 235
gamă→ G
metru→ 4/4

166: Credincios rămâne Domnul

1. 
Credincios rămâne Domnul,
Zilnic, cu aleşii Lui,
Şi-n mustrări, şi-n îndurare,
Tot parcursul drumului.
 
Refren
Zi de zi, de dimineață,
Nouă-i îndurarea Lui.
Ea mereu ne însoțeşte
Când venim la tronul Lui.
 
2. 
Credincios ne izbăveşte
Din capcana Celui Rău;
Ne-ntăreşte în răbdare
Să-ndurăm urcuşul greu.
 
3. 
Credincios El împlineşte
Tot ce ne-a făgăduit;
De-orice cursă ne păzeşte
Când, de El, ne-am alipit.
 
4. 
Credincios, pe-ai Săi, primeşte,
La iubirea Sa, părtaşi,
Unde-i dragoste şi pace,
Până,-n cer, vom fi atraşi.
 
autor†→ Roy Taylor
compozitor†→ Don Puffalt
metru→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
ton→ C₄
tema→ Laudă
text din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 232
gamă→ A♭
metru→ 3/4

166: Credincios rămâne Domnul

1. 
Credincios rămâne Domnul,
Zilnic, cu aleşii Lui,
Şi-n mustrări, şi-n îndurare,
Tot parcursul drumului.
 
Refren
Zi de zi, de dimineață,
Nouă-i îndurarea Lui.
Ea mereu ne însoțeşte
Când venim la tronul Lui.
 
2. 
Credincios ne izbăveşte
Din capcana Celui Rău;
Ne-ntăreşte în răbdare
Să-ndurăm urcuşul greu.
 
3. 
Credincios El împlineşte
Tot ce ne-a făgăduit;
De-orice cursă ne păzeşte
Când, de El, ne-am alipit.
 
4. 
Credincios, pe-ai Săi, primeşte,
La iubirea Sa, părtaşi,
Unde-i dragoste şi pace,
Până,-n cer, vom fi atraşi.
 
autor†→ Roy Taylor
compozitor→ George C. Stebbins
metru→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
ton→ C₅
tema→ Laudă
numele melodiei→ Fully Trusting
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 232
gamă→ F
metru→ 3/4

167: Să-L binecuvântezi pe Domnul

1. 
Să-L binecuvântezi
Pe Domnul, suflete,
Măreşte-I Numele cel sfânt
Prin tot ce-n mine e!
Să-L binecuvântezi,
De-a pururi să-L asculți
Şi binefacerile Lui,
Niciuna să n-o uiți!
 
2. 
El iartă-al tău păcat,
Boli grele vindecând,
Din groapă viața-ți izbăvind,
Har şi-ndurare dând;
Te-ntinereşte iar
Ca vulturul din munți;
Dreptate, judecăți făcând
La toți cei asupriți.
 
3. 
El este milostiv,
Mult răbdător şi blând,
Bogat în bunătate, drept,
Mânia neținând.
Pedeapsa nu ne-o dă
Cum noi am merita,
Şi, celor ce se tem de El,
Dă bunătatea Sa.
 
4. 
Ca tatăl, de-ai săi fii,
Se-ndură El de toți
Ce-s temători, ştiind că noi,
Din lut suntem făcuți;
Ca iarba-i viața-aici,
Ca floarea-n slava sa:
Când trece-un vânt ea moare, dar,
Pe-ai Săi, El va păstra.
 
autor→ King David, Isaac Watts
compozitor†→ Andrew Robb
metru→ 6, 6, 8, 6, 6, 6, 8, 6 (S.M.D.)
ton→ D₄
tema→ Laudă
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 238
gamă→ G
metru→ 4/4

168: Din suflet, slavă-nalț

1. 
Din suflet, slavă ’nalț spre Dumnezeu,
Căci, zi de zi, mi-oferă harul Său,
Ca să pot duce lupta vieții grea
Şi să rămân în biruința Sa.
Ce liniştit mă simt când văd mereu
Că îmi dă har cât am nevoie eu!
 
2. 
În încercări de foc, greu ispitit,
Sunt îndreptat spre-acel loc liniştit.
La tronul Său de har, când stau plecat,
Sunt curățit de teamă şi păcat.
Acolo, când aştept, sunt întărit;
Mi-apare drumul clar şi desluşit.
 
3. 
Când văd în lumea-aceasta rea de-acum
Atâtea ce m-ar întina pe drum,
M-agăț cu-atât mai mult de Domnul meu,
Şi El îmi dă belşug din harul Său
Să pot umbla curat, neabătut,
Spre bogății ce lumea n-a văzut.
 
4. 
Vreau să arăt mereu, în traiul meu,
Ce mare preț e să ai harul Său,
Ca, orice suflet trist şi obosit
Ce, zi de zi, de-nfrângeri, e lovit,
Să vadă-n mine ce ar deveni
Prin harul Domnului, de l-ar primi.
 
5. 
Cel care-mi ştie lupta ceas de ceas
Cunoaşte cât de slab e al meu pas
Şi ce nevoie mare aş avea
Ca să primesc mereu puterea Sa.
Ce scumpă-odihnă-i– să-L aud spunând:
„Îți voi da har; Eu nu te las nicicând!“
 
autor†→ James Fawcett
compozitor→ necunoscut
metru→ 10, 10, 10, 10, 10, 10
ton→ A₄
tema→ Laudă
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 236
gamă→ F
metru→ 4/4

169: Îți mulțumesc că mi‑ai deschis

1. 
Îți mulțumesc că mi-ai deschis,
O, Doamne, Calea Ta!
Lumina Ta mi-ai arătat;
Din noapte, ziua s-a crăpat.
Răspunde-n fața Ta,
Acum, ființa mea!
 
2. 
În suflet slavă Îți înalț;
Umil Îți mulțumesc
De tot ce Tu mi-ai dăruit,
De timpul cât Te-ai străduit
Ca să mă-nveți s-aleg
Al Tău drum sfânt, întreg!
 
3. 
O, Doamne, ştiu că-s păcătos–
La Tine strig acum!
Ajută-mi să mă stăpânesc,
Păcatul, firea, să robesc,
Ca, sufletul trezit,
Să-mi fie slobozit!
 
4. 
Tânjesc să merg pe drumu-ngust
Cu-n scop eliberat,
Ca toți să vadă-n viața mea
Că slobod umblu-n Calea Ta,
Nespus de bucuros
Cu viața în Hristos.
 
autor†→ Edna Carman
compozitor→ Mrs. Lewis S. Chafer
metru→ 8, 6, 8, 8, 6, 6
ton→ D₄
tema→ Laudă
numele melodiei→ Spencer
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 237
gamă→ G
metru→ 3/4

170: Pe-un munte-ndepărtat

1. 
Pe-un munte-ndepărtat,
La-ndemnul Domnului,
Un tată fiul şi-a predat–
Supremul bun al lui.
 
Refren
Dându-I tot, dispuşi,
De-al Său Duh mişcați,
Dovedim că-ai Săi suntem,
Cu tot ce-avem, predați.
 
2. 
Făcând ce a putut,
Un suflet dăruit,
Spărgând un vas cu mir de preț,
Pe Domnul L-a slăvit.
 
3. 
În duh şi-n adevăr
El vrea să ne-nchinăm,
La Cel ce viața Şi-a jertfit,
De moarte să scăpăm.
 
4. 
Ai Săi toți, în acord,
La tronul Său ceresc,
Spun: „Slava, lauda-i a Ta,
Căci, Doamne, vrednic eşti!“
 
autor†→ Adam Hutchison
compozitor→ Ira D. Sankey
metru→ 6, 6, 8, 6, 5, 5, 7, 6
ton→ A₄
tema→ Laudă
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 243
gamă→ D
metru→ 3/4

171: Te doreşte al meu suflet

1. 
Te doreşte al meu suflet,
Noaptea, când cad umbrele!
Duhul meu spre Tine, strigă;
O, ascultă-mi rugile!
Fără Tine, viața-i goală,
Un pustiu îngrozitor.
Tată iubitor, vorbeşte,
Glasul Tău aştept cu dor!
 
2. 
Te doreşte al meu suflet,
Marele măreților!
Lasă-mă să stau cu Tine,
Frumusețea Ta s-ador!
Inima mi-o curățeşte,
Depărtează-mă de rău!
Tu mă poți spăla de vină;
De ajuns mi-e harul Tău.
 
3. 
Te doreşte al meu suflet!
Numai Tu mă mulțumeşti.
Bucurie, consolare,
Numai Tu îmi dăruieşti.
Tu eşti viață şi lumină;
Fața Ta, s-o văd, tânjesc.
Lângă Tine-i mântuire;
De-orice grijă m-odihnesc.
 
4. 
Te doreşte al meu suflet;
Lângă mine stai mereu!
Tu, lucrarea recreării,
Ai deschis-o-n traiul meu.
O, ajută-mi să-Ți port chipul,
Partea bună s-o aleg!
Legea Ta în mine scrie-o,
Fă-m-al Tău să fiu întreg!
 
autor†→ Sam Jones
compozitor→ W. J. Kirkpatrick
metru→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
ton→ C₅
tema→ Laudă
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 252
gamă→ A♭
metru→ 4/4

172: Eu, în Isus, sunt mulțumit

1. 
Eu, în Isus, sunt mulțumit
Şi,-n suflet, calm şi liniştit.
Mă simt acasă-acum în El,
Că-n voia Lui stau fericit.
O, cântă, suflet dezrobit,
În cântul tău cel mai duios,
Căci, de acum, eu sunt al Său–
Urmez chemarea lui Hristos!
 
Refren
O, părtăşie de nespus,
Iubire de neegalat!
Refugiu sigur mi-am găsit
În Cel ce m-a răscumpărat.
 
2. 
Iubirea Sa m-a copleşit;
Eu nu mai umblu disperat,
Căci, de săgeata lui Satan,
La pieptul Său sunt protejat.
I-aud Cuvântul, blând şoptit;
Ce strălucit e chipul Său!
Mă simt atins de mâna Sa,
Şi ştiu atunci că El e-al meu.
 
3. 
Îl voi urma pe El, Cel sfânt,
Şi Calea Sa voi adora;
Atunci voi fi întreg în El
Şi chipul Său eu voi purta.
Când drumul meu se va sfârşi
Şi ținta o voi fi atins,
Eu, cu nesaț, Îl voi privi,
În veşnicii de necuprins.
 
autor†→ Sam Jones
compozitor→ Ira D. Sankey
metru→ 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8
ton→ C₄
tema→ Laudă
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 253
gamă→ F
metru→ 3/4

173: Un duh ca de copil

1. 
Ascultă-mi ruga, Tată bun,
Fierbinte, eu Ți-o-nalț:
Vreau, Ție,-aşa să mă supun,
Încât să fie-n mine-acum
Un duh ca de copil,
Un duh ca de copil!
 
2. 
O, împlineşte-n viața mea
Tot scopul Tău divin!
Calm ține-mă sub mâna Ta,
Supus de drag în voia Ta,
S-ascult ca un copil,
S-ascult ca un copil!
 
3. 
Predându-Ți totul, văd uimit
Că dau doar ce-i al Tău,
Căci de la Tine l-am primit;
Mereu vreau să-Ți fiu mulțumit,
Smerit ca un copil,
Smerit ca un copil.
 
4. 
Mă-ndrumă,-atunci, o, Tată bun,
Cât merg, pân’ la sfârşit!
Mă strânge-aproape de-al Tău sân,
Acolo pururi să rămân,
Pe veci al Tău copil,
Pe veci al Tău copil!
 
autor†→ Ken Paginton
compozitor†→ Ken Paginton
metru→ 8, 6, 8, 8, 6, 6
ton→ G₄
tema→ Supunere
numele melodiei→ Porchester
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 257
gamă→ E♭
metru→ 4/4

174: Ce scump e-al Domnului Cuvânt

1. 
Ce scump e-al Domnului Cuvânt
La cel curat, smerit!
De preț e ce El a promis,
Cert, sigur, neclintit.
 
Refren
Când scade eul
Şi egoismul,
Creşte Hristosul,
Inima-mi umplând.
 
2. 
Acei ce fața-I caută
Deplin sunt mulțumiți;
Primesc har după har în El,
De sine-eliberați.
 
3. 
E ca tămâia ruga lor,
Urcând spre Domnul, sus:
Un sacrificiu pur, primit,
De bunăvoie-adus.
 
4. 
Bogat tezaur au acei
Ce viața-şi dăruiesc;
Prin viața ce-o primesc din El,
Ei din belşug trăiesc.
 
autor†→ Sam Jones
compozitor→ Maurice A. Clifton
metru→ 8, 6, 8, 6, 5, 5, 5, 5
ton→ E♭₄
tema→ Supunere
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 249
gamă→ A♭
metru→ 4/4

175: Ferice de cei temători

1. 
Ferice de cei temători
De Domnul, Rege-al lor;
Ei, cinstea, lauda, I-aduc,
Lui recunoscători.
 
Refren
Ne-ascultă, Doamne,
În milă, fă-ne,
Teama de Tine,
Să o învățăm!
 
2. 
În jurul celor temători
Sfinți îngeri tăbărăsc.
N-au lipsă cei ce au găsit
Acest locaş ceresc.
 
3. 
Această teamă-i un izvor
De viață-n veşnicii;
Satisfăcut deplin va fi
Cel care-l va găsi.
 
4. 
Şi cine teamă n-ar avea
De Tine, Rege sfânt?
Soare-al neprihănirii,-apari
Sub aripi leac purtând!
 
autor†→ Garrett Hughes
compozitor→ Maurice A. Clifton
metru→ 8, 6, 8, 6, 5, 5, 5, 5
ton→ E♭₄
tema→ Supunere
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 248
melodia de cantarea→ 174
gamă→ A♭
metru→ 4/4

176: Doamne,-al meu Stăpân, vorbeşte

1. 
Doamne,-al meu Stăpân, vorbeşte!
Te ascultă robul Tău,
Aşteptând Cuvântu-Ți dulce,
Ce mă bucură mereu.
Lasă-Ți glasul auzit!
Să Te-ascult, sunt pregătit.
 
2. 
Zi-mi pe nume, o, Stăpâne!
Fă să ştiu că Tu-mi vorbeşti,
Ca să pot umbla mai sigur
Şi mai liber, cum doreşti!
Lângă Stâncă să mă duci,
Unde turma Ți-o conduci!
 
3. 
Chiar de-s cel mai mic şi josnic,
O, Stăpâne, să-mi vorbeşti!
Să nu plec neascultat, căci,
Doamne, inima-mi cunoşti!
Ştii nevoia toată-a ei;
Să vorbeşti orice Tu vrei!
 
4. 
O, vorbeşte, fă-mă gata
Să-Ți urmez orice cuvânt,
Cu-ascultare bucuroasă,
Când aud al Tău glas sfânt!
Te ascult, căci Domn îmi eşti;
Să vorbeşti! Să îmi vorbeşti!
 
autor→ Frances R. Havergal
compozitor→ Dr. Lowell Mason
metru→ 8, 7, 8, 7, 7, 7
ton→ G₄
tema→ Supunere
numele melodiei→ Ottawa
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 255
gamă→ G
metru→ 2/2

177: Să-mi cunosc locul

1. 
O, fă să-mi cunosc locul bine
Şi zilnic cu Tine să merg,
Cu teamă rostind al Tău Nume
Şi voia-Ți iubind, s-o-nțeleg!
O, fă să-mi ocup locul, Tată,
Cel pe care aici mi-l numeşti,
Cu drag să-mplinesc voia-Ți sfântă,
Iubind numai ce Tu iubeşti!
 
2. 
O, fă să-mi păstrez locul bine,
Ca bun luptător credincios,
Să pot să trăiesc prin mulțime
A Ta viață nouă-n Hristos!
O, fă să-mi ocup locul, Tată,
Cel pe care aici mi-l numeşti,
Cu drag să-mplinesc voia-Ți sfântă,
Iubind numai ce Tu iubeşti!
 
autor†→ anonim
compozitor†→ anonim
metru→ 9, 8, 9, 8, 9, 9, 9, 8
ton→ E♭₄
tema→ Supunere
text şi muzică din Alte und neue Lieder (Ger. 1993)→ 286
gamă→ A♭
metru→ 6/8

178: Viața Ta trăieşte-o-n mine

1. 
Viața Ta trăieşte-o-n mine,
O, Tu Rege-al regilor!
Însuți Tu să-mi fii, în toate,
Cheia întrebărilor!
După felul Tău, lucrează
Totul în ființa mea,
Ea să poată s-oglindească,
Fără pată, slava Ta!
 
2. 
Templul meu Ți-a fost dat Ție,
De păcat, golit fiind;
Lasă-Ți slava să se vadă,
Dinlăuntru strălucind!
Tot pământul meu să tacă,
Trupu-acesta devenind
Sluga-Ți blândă şi tăcută,
Doar de Tine ascultând!
 
3. 
Mădularele să-mi fie
Gata, la chemarea Ta,
Să le ai spre folosință:
Eu consimt a le preda,
Fără vreun regret în suflet,
Sau rezervă-n sinea mea,
Fără nicio rezistență
La-al Tău fel de a lucra.
 
4. 
Liniştit şi maleabil,
De prejudecăți lipsit,
Permițându-Ți libertatea,
Cum vrei, să fiu folosit.
Viața Ta trăieşte-o-n mine,
Doamne, Rege-al regilor!
Însuți Tu să-mi fii, în toate,
Cheia întrebărilor!
 
metru→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
ton→ F₄
tema→ Supunere
text şi muzică din Alte und neue Lieder (Ger. 1993)→ 110
gamă→ D♭
metru→ 4/4

179: Iubesc acel sfânt drum

1. 
Iubesc acel sfânt drum,
Spre-odihnă, sus, ducând
Şi,-aici, să umblu cu Isus,
Porunca-I împlinind.
 
Refren
Iubesc pe-al meu Păstor;
Al Său scop e şi-al meu;
Voia-I va fi şi voia mea,
Să-L pot avea mereu.
 
2. 
El m-a găsit mâhnit,
Gemând greu în păcat,
Şi mi-a dat pace, bucurii,
Păcatul mi-a iertat.
 
3. 
Eu, numele-I iubesc;
Vreau părtăşia Lui;
Cuvinte nu pot exprima
Iubirea Domnului.
 
4. 
Doar viața Sa îmi dă
Putere de-a-L urma,
Şi de aceea eu iubesc
Cărarea sfântă-a Sa.
 
5. 
El, viața, voia mea,
Mereu va stăpâni;
El mult vrea,-n cei smeriți, mâhniți,
Al Său scop a-mplini.
 
autor†→ Sam Jones
compozitor†→ A. R. Haselwood
metru→ 6, 6, 8, 6, 6, 6, 8, 6 (S.M.D.)
ton→ E₄
tema→ Supunere
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 254
gamă→ C
metru→ 4/4

180: O, nu fiți duşi robi

1. 
O, nu fiți duşi robi, rătăcind de Sion,
Cetate ce Domnu-a numit-o-al Său tron!
Rămâneți cu El, să n-ajungeți, plângând,
Cu harfele-n sălcii, tăcute,-atârnând!
 
Refren
O, nu fiți duşi robi, de cei dragi sau duşmani,
Plângând la râu în Babilon, goi, sărmani,
Gândindu-vă, trişti, la poporul Său sfânt,
Când ei vă vor cere-al Sionului cânt!
 
2. 
Cântările dulci din Sionul divin
Nicicând n-ați putea-a le cânta-n loc străin,
Căci cei din Edom, toți, v-ar batjocori
Când lauda Domnului ați preamări.
 
3. 
Să-şi uite-a mea dreaptă priceperea sa,
De,-al Domnului Munte Sion, aş uita!
Să nu mai pot limba să mi-o folosesc
De, culmea plăcerii,-n Sion, n-o găsesc!
 
autor†→ John Martin
compozitor→ Eli Christy
metru→ 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11
ton→ C₅
tema→ Supunere
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 251
gamă→ F
metru→ 6/8

181: Nu voia mea, ci a Ta

1. 
Câte-odată drumu-i întunecos,
Şi nu ştiu, cum e-aşa de greu?!
Însă ştiu că Tu mă priveşti de sus
Şi dai har pentru pasul meu.
 
Refren
O, ajută-mi să spun mereu:
„Voia Ta, şi nu placul meu“!
Dă-mi puterea Ta ca, în viața mea,
Să se facă doar voia Ta!
 
2. 
Singur, eu nu pot, în umblarea mea,
Zilnic, paşii să-mi rânduiesc;
Să-i călăuzeşti după cum voieşti–
Nu lăsa să mă rătăcesc!
 
3. 
Vreau să fiu mereu ca un slab lăstar
Ce se-ndoaie sub mâna Ta;
Umple-mi viața Tu, nu mă-mpotrivesc!
Îndrumare doar Tu-mi poți da.
 
4. 
Fă-mă-acum să văd cum eu voi vedea
Când aici viața-mi voi sfârşi!
Stăruind ’nainte, răspund azi: „Da!“
La răsplată eu voi privi.
 
autor†→ Mary Lindley
compozitor→ Henry P. Morton
metru→ 10, 8, 10, 8, 8, 8, 10, 8
ton→ C₄
tema→ Supunere
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 261
gamă→ A♭
metru→ 4/4

182: Când, Doamne, drumul

1. 
Când, Doamne, drumul prin furtuni urmăm,
Ne-nvață să veghem, să ne rugăm,
Din suflet, sincer, să ne pronunțăm:
„Facă-se voia Ta!“
 
2. 
Când lumea şi păcatul se opun,
Când încercări mai aspre,-n duh, simțim,
Cu-acest gând: Tatăl ştie, ne-odihnim;
„Facă-se voia Ta!“
 
3. 
Deşi ni-e sufletul greu apăsat
Şi duhul nostru-adânc e întristat,
Sau vin dezamăgiri, s-avem fixat:
„Facă-se voia Ta!“
 
4. 
Nevoie-i zilnic de spălarea Ta;
Tânjim, pe Cale, una a umbla,
Întreaga stăpânire Ție-a-Ți da–
„Facă-se voia Ta!“
 
5. 
Fidela-Ți viață ne inspiră-acum
Să-nvingem, cum ne-ai învățat pe drum;
Ne-ajută,-n fața Ta, să hotărâm:
„Facă-se voia Ta!“
 
autor†→ Tom Roberts
compozitor→ Charles H. Gabriel
metru→ 10, 10, 10, 6
ton→ E♭₄
tema→ Supunere
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 260
gamă→ A♭
metru→ 4/4

183: Domnul, aici, n-a făgăduit

1. 
Domnul, aici, n-a făgăduit
Un drum de flori, uşor de păşit,
Nici bucurie fără-ntristări,
Nici pace fără multe-ncercări.
 
Refren
Dar ne-a promis al Lui ajutor
Şi-a Sa odihnă trudiților,
Har şi putere în încercări,
Dragoste, pace şi îndurări.
 
2. 
Nu ne-a promis că nu vom simți
Truda, ispita, plânsul, aici;
Nu ne-a promis că n-o să purtăm
Sarcini, dureri, pe unde călcăm.
 
3. 
Nu ne-a promis un drum netezit,
Ca să umblăm necălăuzit,
Cu nici un munte greu de urcat,
Cu nici un râu greu de traversat.
 
autor→ Annie J. Flint
compozitor→ Alfred B. Smith
metru→ 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9
ton→ C₄
tema→ Încurajare şi mângâiere
gamă→ F
metru→ 9/8

184: Tu, Voie scumpă

1. 
Tu, Voie scumpă a lui Dumnezeu,
Munte-al cetății şi ancoraj profund,
Paşnic sălaş al sufletului meu,
În Tine liniştit m-ascund!
 
2. 
O, Voie care numai bine vrea,
Drumul condu-mi-l, eşti ghidul cel mai bun!
Ca un copil, ’nainte, voi urma.
Crezând, mă sprijin pe-al Tău sân.
 
3. 
Voia Ta dulce, Domnul meu fidel,
Mă ține tare în brațu-I iubitor.
Voia-mi captivă-i vesel porumbel,
Prins în regatul Tău de har.
 
4. 
Blândă povară, jug cel mai plăcut,
Poartă, înalță voiosul duh al meu!
Aripi săracei inimi i-ai făcut;
Sunt liber sub controlul Tău.
 
5. 
Voia-Ți măreață, Domnul meu iubit,
Eu, cu triumf, chiar acum o fac a mea!
„Da!“ va striga credința, fericit,
Oricărei dragi porunci de-a Ta.
 
autor→ Gerhard Tersteegen
compozitor→ George Hews
metru→ 10, 11, 10, 8
ton→ G₄
tema→ Încurajare şi mângâiere
numele melodiei→ Holley
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 263
gamă→ E♭
metru→ 4/4

185: În timpuri de-ntuneric

1. 
În timpuri de-ntuneric,
Necaz şi tulburări,
El vine cu mustrare
Şi binecuvântări.
Cu mâna-ntinsă-n milă,
Ne-ndrumă să ieşim
Din umbre şi din ceață,
Părtaşi cu El să fim.
 
2. 
Cum să ne fie teamă,
Când dragostea ne dă
Un drum prin văi şi dealuri
Spre ziua veşnică!
Chiar moartea e înfrântă;
De frica-i vom scăpa;
Credința vede cerul,
Deschide poarta sa.
 
3. 
Trudeşte mai departe!
Ai ținta-n fața ta!
Cum El lucrează-n alții,
Şi-n tine va lucra.
De ce-a fost, nu te teme,
Şi nici de viitor,
Căci dragostea te duce
Spre cer, biruitor!
 
autor†→ Eustace Radford
compozitor→ C. D. Urhan
metru→ 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6
ton→ A₄
tema→ Încurajare şi mângâiere
numele melodiei→ Rutherford
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 292
gamă→ F
metru→ 4/4

186: Până aici ne‑a ajutat

1. 
Când descurajat ni-e duhul,
De asprimea drumului
Şi, mai grea, ne pare crucea,
Pe parcursul timpului,
Când vreun nor, de ochi, ne-ascunde
Fața Tatălui bogat,
Să ne amintim că Domnul
Pân’ aici ne-a ajutat!
 
2. 
Prin ani lungi, privind în urmă,
Ne-a fost drumul diferit,
Dar, prin fiecare-obstacol,
Mâna-I ne-a călăuzit,
Ne-a dat locuri dulci, plăcute,
Drumu-ntreg, ne-a-ncurajat;
Prin cea mai adâncă apă,
Pân’ aici ne-a ajutat.
 
3. 
Să ne-ncredem deci în Tatăl,
Chiar de nori groşi ne-au umbrit!
Un Prieten ni-este-aproape,
Când toți ceilalți au fugit.
Când peregrinaju-i gata,
Când prin porți vom fi intrat,
Vom vedea mai clar atunci cum
Pân’ aici ne-a ajutat.
 
autor†→ Jack Annand
compozitor→ J. W. Dadmun
metru→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
ton→ D₄
tema→ Încurajare şi mângâiere
numele melodiei→ Land of Beulah
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 269
gamă→ G
metru→ 3/4

187: În mâna lui Isus

1. 
Când mi-e inima-ncărcată
De-ntrebări fără răspuns,
Tot ce nu-mi stă în putere,
Las în mâna lui Isus.
 
Refren
Lui Isus le las pe toate,
Căci El ştie-al vieții drum.
Ce nu pot schimba în viață,
Las în mâna Lui acum.
 
2. 
Mintea-atât de des se-ntreabă:
„Ce e bine sau e rău?“
În Isus, dar, e răspunsul,
Măsurat prin traiul Său.
 
3. 
La Isus mă uit eu zilnic;
Nimeni nu mi-e mai presus.
Cele pământeşti, dorite,
Într-o zi vor fi apus.
 
4. 
Toți Îl vor vedea odată
Pe Isus ca Împărat.
Orice mare națiune,
Lui se va-nchina, plecat.
 
autor†→ Kenneth Dissmore
compozitor→ M. J. Babbitt
metru→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
ton→ A₄
tema→ Încurajare şi mângâiere
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 287
gamă→ F
metru→ 4/4

188: Cel ce-a-ndrumat

1. 
Cel ce-a-ndrumat va fi
Dispus iar a-ndruma;
Cel ce-a hrănit vrea-a mai hrăni,
Cel ce-a dat va mai da.
Cel ce te-a auzit
Vrea-a te mai auzi;
Cel ce suspinul ți-a simțit
Nu te va părăsi.
 
2. 
Cel ce te-a izbăvit
Te va mai izbăvi;
Cel care-n suflet ți-a vorbit
Multe-are-a-ți mai vorbi.
Cel ce, blând, te-a-nvățat,
Mai mult, vrea-a te-nvăța;
Cel ce-a lucrat tot minunat
Mai mult vrea-a-ți arăta.
 
3. 
Cel ce te-a-apropiat
Mai mult va-apropia;
Cel ce-a dat primul prânz bogat
Vrea iarăşi a-l mai da.
Cel care har ți-a dat,
Vrea, har mai mult, a-ți da;
Cel ce ți-a dat drum de-alergat
Te-ajută-a-l termina.
 
4. 
Cel ce te-a câştigat,
Fidel, te va păstra;
Cel ce, cum eşti, ți-a arătat
Vrea-a ți Se arăta.
Cel ce-a vrut viață-a-ți da,
Şi te-a făcut al Său,
Viață-abundentă vrea a-ți da,
Al Lui, să fii mereu.
 
autor→ Frances R. Havergal
compozitor→ necunoscut
metru→ 6, 6, 8, 6, 6, 6, 8, 6 (S.M.D.)
ton→ F♯₄
tema→ Încurajare şi mângâiere
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 327
gamă→ D
metru→ 6/8

189: Apleacă-Te spre mine

1. 
Ascultă, Doamne,-apleacă-Te spre mine,
Ascultă-mi strigătu,-n nevoia-mi grea
Şi,-n toată disperarea mea, o, du-mă
Pe Stânca ’naltă mult deasupra mea!
 
2. 
În deznădejdi, îmi vine mângâierea:
„Doar încetând să-ncerci vei eşua“
Şi, chiar căzut adeseori în luptă,
Mă-ncred în Stânca mult deasupra mea.
 
3. 
Să mor, ajută-mi, față de mândrie
Şi față de semeața-mi voie rea!
Mă scapă de vicleana-mi fire dură,
S-ajung la Stânca mult deasupra mea!
 
4. 
Când apăsări şi griji cad peste mine
Şi-s răscolit să-ntreb: „de ce-i aşa?“
Ajută-mi Tu să nu pun la-ndoială
Solida Stâncă mult deasupra mea!
 
5. 
Când sunt momit şi-nfluențat de lume
S-ajung, de Domnul, a mă lepăda,
O, du-mă sus pe locu-ncredințării,
Pe Stânca ’naltă mult deasupra mea!
 
autor†→ J. Price
compozitor†→ Mrs. Mary Lou Todd
metru→ 11, 10, 11, 10
ton→ F₄
tema→ Încurajare şi mângâiere
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 288
gamă→ B♭
metru→ 4/4

190: La mine Te gândeşti

1. 
Între-ncercările ce-ntâlnesc,
Când, între spini, paşii mi-i rănesc,
Un dulce gând, Doamne, eu primesc:
„La mine Te gândeşti.“
 
Refren
La mine Te gândeşti,
La mine Te gândeşti;
Mă linişteşti când aproape eşti:
La mine Te gândeşti.
 
2. 
Grijile vieții mă năpădesc;
Sufletu,-n umbră, mi-nvăluiesc;
Dar, pân’ la urmă, eu mi-amintesc:
„La mine Te gândeşti.“
 
3. 
Nori pot să vină sau pot pleca;
De flori sau spini, parte pot avea;
Dar nu mă tem, căci pot spune-aşa:
„La mine Te gândeşti.“
 
autor→ Edward Mund
compozitor→ E. S. Lorenz
metru→ 9, 9, 9, 6, 6, 6, 9, 6
ton→ D₄
tema→ Încurajare şi mângâiere
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 289
gamă→ G
metru→ 3/4

191: Cu Tine, Tată,-aş vrea să merg

1. 
Cu Tine, Tată,-aş vrea să merg,
Cât mai apropiat,
Şi numai sfânta voie-a Ta
S-o fac neîncetat!
 
2. 
Scumpă mi-e pura voie-a Ta!
Jugul Tău e uşor.
Tu, de la moarte, vei scăpa
Sufletu-ascultător.
 
3. 
Singura mea speranță,-aici,
Să-nving ispita grea,
În ascultare, o găsesc,
Față de voia Ta.
 
4. 
Eu, viața, ca pe-un bob de grâu,
Mi-o semăn pe pământ.
„Pierde, ca totul să câştigi!“
E-al Tău divin Cuvânt.
 
autor†→ Sam Jones
compozitor→ Cuthbert Howard
metru→ 8, 6, 8, 6 (C.M.)
ton→ G₄
tema→ Încurajare şi mângâiere
numele melodiei→ Lloyd
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 266
gamă→ E♭
metru→ 4/4

192: Domnul este,-n inimă, blând

1. 
Domnul meu este,-n inimă, blând, milos:
El ştie oricare-al meu pas.
Este-un apărător ce mă va păzi
Oricând mă găsesc în impas.
În dragoste, haru-I mă ține
Prin furtuni ce-nspăimântă-al meu vas.
Mă va lua-n al Său braț tare, iubitor,
Şi-atent El va fi la-al meu glas.
 
2. 
Ochii Domnului meu niciodat’ n-adorm:
El vede pe-oricare-al Său fiu.
Chiar de ei sunt puțini şi împrăştiați,
Blând, îi va-ndruma prin pustiu.
În lunga şi greaua lor cale,
Mana dulce de sus, El le-a dat.
Stânca tare de veacuri a fost mereu
Cu cel obosit şi-nsetat.
 
3. 
Domnul meu este,-n inimă, blând, milos:
Şi-a dat pentru-ai Săi viața Sa.
De acum, tot ce am, Lui eu Îi predau;
El viața mi-o poate păstra.
Pe El Îl urmez fără teamă,
Căci curând al meu drum va-nceta.
Strălucitele raze de sus apar,
Şi-odihnă pe veci voi avea.
 
autor†→ Sandy Scott
compozitor→ necunoscut
metru→ 11, 8, 11, 8, 9, 9, 11, 8
ton→ E♭₄
tema→ Încurajare şi mângâiere
numele melodiei→ Allein auf dem Berge
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 291
gamă→ A♭
metru→ 3/4

193: În Tine, azi, mă-ncred

1. 
O, nu lăsa să fiu plin de-ntristare
Când noaptea se aşterne-n calea mea!
Cel ce-ngrijeşte azi, la fel şi mâine,
Cu-al Său braț tare mă va ajuta.
 
Refren
În Tine, azi, mă-ncred, o, Domnul meu!
Ajută-mi să cred mereu!
 
2. 
De-al Tău altar, o, Doamne, leagă-mi viața!
Acolo totu-am pus, la spusa Ta.
Fă să nu dau ’napoi, nici să mă clatin,
Ci, zilnic, ce-am mai bun, să-Ți pot preda!
 
3. 
O, nu lăsa să-mi tremure nădejdea,
Ci, neclintită, ancora să-mi ții!
Când goarna sună, morții-n El se scoală,
A fi cu El când iarăşi va veni.
 
autor†→ Robert Marshall
compozitor→ Mlle. S. Zuberbuhler
metru→ 11, 10, 11, 10, 10, 7
ton→ G₄
tema→ Credință şi încredere
numele melodiei→ Veglia al Mattino
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 340
gamă→ C
metru→ 4/4

194: Nu ştiu de ce

1. 
Nu ştiu de ce El, haru-I minunat,
Chiar mie mi l-a arătat,
De ce, nevrednic de iubirea Sa,
Al Său pe veci, m-a cumpărat!
 
Refren
Însă „ştiu în cine-am crezut eu
Şi ştiu că poate El să păzească
Tot ce I-am încredințat Lui,
Până-n ziua-aceea,-a Sa.“
 
2. 
Nu ştiu, credința salvatoare, cum
El mie mi-a împărtăşit,
Nici cum, crezând eu în Cuvântul Său,
În suflet pacea am primit!
 
3. 
Nu ştiu cum mişcă Duhul Sfânt pe om,
De-al său păcat, El convingând,
Descoperind pe Domnul prin Cuvânt,
Credința Sa în el născând!
 
4. 
Nu ştiu când o să vină Domnul meu–
La noapte ori în plină zi–
Nici când prin valea morții voi umbla,
Sau de-n văzduh mă va răpi.
 
autor→ D. W. Whittle
compozitor→ J. McGranahan
metru→ 10, 8, 10, 8, 9, 10, 8, 7
ton→ C₄
tema→ Credință şi încredere
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 271
gamă→ C
metru→ 4/4

195: Nu vreau alt sprijin

1. 
Nu vreau alt sprijin, ci pe-al Tău,
O, Domn, Mântuitorul meu,
Din tronu-Ți, har, curgând!
Când slab sunt, poți a mă-ntări;
În luptă pot a birui,
În Tine, doar, crezând.
 
2. 
De om, Tu nu eşti prețuit;
El pe-al său braț stă bizuit,
Pe sine, amăgind;
Dar cel ce Ți s-a-ncredințat
E ca un pom mereu udat,
Cu frunze verzi, rodind.
 
3. 
Nu cărți vreau, ci Cuvântul Tău,
Căci gânduri omeneşti nu-mi dau
Lumină-n calea mea.
Cuvântu-Ți, adevăru-având,
Bătrâni şi tineri luminând,
Rămâne pururea.
 
4. 
La puțuri seci, cine-ar veni,
Cuvântu-Ți viu a-l părăsi,–
În el, Hristos fiind?
Dreptatea, viața,-n El îmi sunt,
Înțelepciunea, tot ce-i sfânt;
Cu El, nu cad nicicând.
 
autor†→ Jack Annand
compozitor→ Dr. Lowell Mason
metru→ 8, 8, 6, 8, 8, 6
ton→ E♭₄
tema→ Credință şi încredere
numele melodiei→ Meribah
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 281
gamă→ E♭
metru→ 3/2

196: Noi, drumul cel de mâine

1. 
Noi, drumul cel de mâine, nu-l vedem,
Dar azi putem păşi
Iar viitorul, Lui încredințăm–
El ni-l va plănui.
 
Refren
În dragoste, ascunde El mereu
Ce griji, noi mâine, vom avea,
Căci ştie că-ale zilei mari poveri,
Destul sunt azi a le purta.
 
2. 
Nu prin vedere-umblăm pe Calea Sa;
Bazați dar pe Isus,
Crezând făr-a-ntreba „de ce?“, urmăm
Spre cele dragi de sus.
 
3. 
Pericole, ce-atât de des se-ascund
Pe drumul ce-l păşim,
Le ştie El şi ne va preveni
De curse ce-ntâlnim.
 
4. 
Când cerul peste noi e plin de nori,
Auzi-L, blând spunând:
„Şi-aceasta trece, ea promite-o zi
Mai clară, strălucind“!
 
autor†→ Marion MacPherson
compozitor†→ Marion MacPherson
metru→ 10, 6, 10, 6, 10, 8, 10, 8
ton→ E♭₄
tema→ Credință şi încredere
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 270
gamă→ E♭
metru→ 4/4

197: Nădăjduieşte-n Domnul

1. 
Nădăjduieşte-n Domnul cu răbdare,
Speră în El în slăbiciunea ta!
El va-nnoi tăria ta, şi, zilnic,
Îi vei simți puterea, dragostea.
 
2. 
Nădăjduieşte când lupți cu vrăjmaşii
Ce dinăuntru te-ar împiedica,
Sau din afară ce vor să te smulgă
De sub controlu-I, către bezna grea!
 
3. 
Nădăjduieşte-n El şi-n biruințe,
Să nu te ’nalți încât să fii-ntinat!
Speră în El, smerit să te mențină,
Ca un copil, pur, sincer şi curat!
 
4. 
Nădăjduieşte,-n mâna Lui te-ncrede,
Cere-I, şi lasă-L şi să-ți ceară El!
Răspunde rugii Lui, şi-ți va răspunde!
Fii Lui fidel, El îți va fi fidel!
 
5. 
Nădăjduieşte dârz, cu voie bună,
Glasul ascultă-I, după El să mergi!
Crede în haru-I ce de-ajuns îți este,
Şi te vei bucura cu El pe veci!
 
autor†→ James Wright
compozitor→ H. P. Main
metru→ 11, 10, 11, 10
ton→ E♭₄
tema→ Credință şi încredere
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 285
gamă→ A♭
metru→ 2/4

198: Departe,-odată, rătăceam

1. 
Departe,-odată, rătăceam,
Nădejdea-n Domnul neavând;
Dar am venit la El prin har,
Nădejde vie-n El primind.
 
Refren
Nădejdea noastră,-ncrederea,
Sunt ancorate-adânc în El;
El ne va binecuvânta
Călăuzindu-ne fidel.
 
2. 
De când în El nădăjduim,
Iubirea-I, haru-am dovedit,
Păcatul ca să-l biruim,
Ce-odat-atât ne-a stăpânit.
 
3. 
Azi, încercări sunt fel de fel,
Şi poate, ferm, nu toți vor sta,
Dar pot găsi toți har în El:
Puternică e mâna Sa.
 
4. 
Cu-acea nădejde vie-n El,
De-acum ni-e gândul îmbrăcat;
Căci, prin iubire, S-a jertfit
Să ne salveze de păcat.
 
autor†→ James Fawcett
compozitor→ Charles Reeves
metru→ 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 (L.M.D.)
ton→ G₄
tema→ Credință şi încredere
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 347
gamă→ C
metru→ 4/4

199: Măreşte-ne credința!

1. 
Măreşte-ne credința, Tu!
Corzi de-ndoială să dezlegi!
Vederea acordează-ne-o
Spre scopul ce Tu ni-l alegi!
 
2. 
Măreşte-ne credința când
Vrăjmaşii ne-au împresurat!
Scutul credinței dă-ne-n mâini,
Să-i înfruntăm neînfricat!
 
3. 
Măreşte-ne credința când
Timpii trudiți par în zadar!
Deşi zdrobiți, fă să simțim
Că încă ne conduci prin har!
 
4. 
Măreşte-ne credința când
Gemem de-nfrângeri şi de dor!
Vindecă ale noastre răni,
Tu, blând Păstor al oilor!
 
5. 
Măreşte-ne credința când
Umbrele morții ne apar!
Dă-ne credință să vedem:
Nădejdea ni-e doar în Calvar!
 
autor†→ Mrs. May Schulz
compozitor→ J. B. Dykes
metru→ 8, 8, 8, 8 (L.M.)
ton→ A₄
tema→ Credință şi încredere
numele melodiei→ Calm
muzică din Hymns Old and New (Eng. 1951)→ 203
text din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 279
gamă→ F
metru→ 3/4

200: Stând prin puterea-ncrederii

1. 
Stând prin puterea-ncrederii, blândeței, dragostei,
Iau mâna Ta în slăbiciune, urc spre munții Tăi,
Iar Luceafărul de zori mi-e ghid; văd raza-I strălucind,
Luminând de-a lungul drumului, mie Calea descoperind.
 
2. 
Lumina, tare radiind, fixează țelul meu.
Sclipirea tronului de har mi-arată sus mereu
Lucruri prețioase ce rezervi la cei ce merg fidel,
Stăruind în slujba Domnului şi făcând ce ar face El.
 
3. 
Stând prin puterea ce-o oferi, completă-i sursa mea.
Din pâinea vie mă hrănesc, beau apa dulce-a Ta.
Orice lipsă-mi linişteşte El, în staul protejat.
Ce-a promis El va-mplini mereu, din tezauru-I sfânt, bogat.
 
4. 
Cum prețuiesc chemarea mea, de când m-a ’liberat?
Va trebui, de mâna timpului, să fiu probat.
Printre valuri, cât călătorim, în noi greu ispitiți,
E la cârmă El? L-auzi şoptind: „Pace vouă, fiți liniştiți!“
 
autor†→ Hugh Roberts
compozitor†→ Hugh Roberts
metru→ 14, 14, 15, 17
ton→ F♯₄
tema→ Credință şi încredere
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 283
gamă→ D
metru→ 4/4

201: Nu ne-a-nşelat nimic

1. 
Nu ne-a-nşelat nimic din ce-a promis El
Că vom primi în Fiu-I preaiubit;
Cuvântul Lui-i mai trainic decât cerul;
Ne va-ntări El până la sfârşit.
 
2. 
Nu ne-a-nşelat: când, plini de întristare,
Noi L-am strigat, ne-a dat din pacea Sa,
A mers cu noi pe drumul singuratic,
Şi-am dovedit puterea-I de-a păstra.
 
3. 
Nu ne-a-nşelat nimic din tot ce-a spus El;
De la-nceput, Cuvântu-I e fidel.
În ascultare, paşii Săi urmându-i,
Nu ne vom teme, sigur duşi de El.
 
4. 
Nu va-nşela pân’ la sfârşitul jertfei
Ce, în iubire, vom aduce-o Lui.
O, daru-acesta ultim să ne fie
Găsit ca bun în ochii Tatălui!
 
autor†→ Mabel Smith
compozitor→ J. MacAdam
metru→ 11, 10, 11, 10
ton→ A♭₄
tema→ Credință şi încredere
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 272
gamă→ D♭
metru→ 2/4

202: În Cel ce-i viu ne-ncredem

1. 
În Cel ce-i viu ne-ncredem noi;
E sigur tot ce-n El avem;
Deşi necazuri întâlnim,
Prin harul Său noi rezistăm.
 
Refren
Al Său sfânt Nume noi purtăm,
Cu crucea Lui ne lăudăm;
Satisfăcuți cu partea Sa,
Noi, adevărul, vom păstra.
 
2. 
În Cel ce-i viu ne-ncredem noi
Şi părtăşia-I adorăm;
Vrem alergarea s-o-mplinim,
Deşi ocări întâmpinăm.
 
3. 
În Cel ce-i viu ne-ncredem noi;
Adesea-n inimi clocotim
Când, părtăşie dulce-având,
În prigoniri, cu El păşim.
 
autor†→ Sam Jones
compozitor→ B. Frank Butts
metru→ 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 (L.M.D.)
ton→ F♯₄
tema→ Credință şi încredere
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 275
gamă→ D
metru→ 3/4

203: Prețioasă mi-e gândirea

1. 
Prețioasă mi-e gândirea: „Tatăl ştie tot“;
Orice lipsă mi-o cunoaşte, tot ce eu nu pot;
Ce-i mai bine pentru mine, El va plănui;
Văd iubirea Sa în toate,-n greu sau bucurii.
 
2. 
Iubitor, El se-ngrijeşte de copilul Său
Şi mă-ndeamnă să m-apropii, când e timpul rău.
Când dispare-orice speranță, lacrimi reci curgând,
Mângâierea o recapăt doar la El mergând.
 
3. 
O, ce bine e că Tatăl poate alina
Ale inimii suspine, ce nu pot purta!
’Liberat de orice grijă, liniştit aştept,
Mulțumindu-I pentru toate, căci aşa e drept.
 
4. 
Pe deplin mă-ncred în Tatăl, în umblarea mea,
Căci sunt conştient că toate-s după voia Sa.
Ştiu c-acest drum mă conduce la odihna Lui.
Totdeauna cea mai bună-i voia Tatălui.
 
autor→ L. Ware
compozitor→ J. S.
metru→ 13, 13, 13, 13
ton→ G₄
tema→ Credință şi încredere
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 276
gamă→ E♭
metru→ 4/4

204: Pasul următor

1. 
Nu văd ce încercări vin mâine,
Dar Tu şi-atunci poți ajuta.
O, Doamne,-mi pun nădejdea-n Tine
Pentru-al meu pas ce va urma!
 
Refren
Pasul, păstrează-mi o, Isuse,
Ferm şi fidel, pe Calea Ta!
Ține-mă strâns, căci numai Tu eşti
Turnul meu şi nădejdea mea!
 
2. 
Tu ai promis că, în ispită,
Îmi dai puteri să biruiesc,
Că,-n orice cursă întâlnită,
Sigur scăparea-mi pregăteşti.
 
3. 
Eu las greşelile-mi făcute
În tot trecutul păcătos,
Şi, cu-ochii ațintiți ’nainte,
Vreau doar să-Ți fiu mai credincios.
 
4. 
Când se ivesc furtuni pe cale,
Ce-mi pot ascunde primul pas,
Merg cu credință,-n întuneric,
Şi pasu,-n mâna Ta, îl las.
 
autor→ Adelaide A. Pollard
compozitor†→ Jonathan Wright
metru→ 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8
ton→ A₄
tema→ Credință şi încredere
numele melodiei→ Bellflower
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 277
gamă→ F
metru→ 3/8

205: O, pace-a-ncrederii

1. 
O, pace-a-ncrederii pe deplin
În Tine, Domn de sus,
Credință de neclătinat,
Mi-eşti ce-am eu mai presus!
 
2. 
Chiar dacă planuri mi s-au distrus,
Chiar când mi-e calea grea,
De-mi seacă orice sursă-aici,
Tu eşti comoara mea.
 
3. 
Chiar de sunt slab şi nu-s sănătos,
Zilnic în trudă grea,
Exclus din multe-a’ altora,
Nu voia mea, ci-a Ta!
 
4. 
Chiar de vin multe dezamăgiri,
Ce-atât îmi folosesc
Să mă dezlege de pământ,
De Tine m-alipesc!
 
5. 
Pace-a deplinei încredințări,
Privind ce-i peste nori,
Ce vede-n toate mâna Ta,
În lucruri mici sau mari,
 
6. 
Ce-aude clar vocea Tatălui,
Ducând spre ce-i ceresc,
Pace-a credinței fără țărm,
Cu Tine m-odihnesc!
 
autor†→ Henry Swanepoel
compozitor†→ F. Bruce
metru→ 9, 6, 8, 6
ton→ B♭₄
tema→ Credință şi încredere
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 278
gamă→ E♭
metru→ 4/4

206: Rabdă mai departe

1. 
Rabdă mai departe cu Isus pe Cale,
Bucuros, de-a Tatălui voie, ascultând!
Prin turbate valuri de păcat, auzi-L,
„Taci, fără gură!“, mării poruncind!
 
2. 
„Nu te voi lăsa“– sunt dulci cuvinte spuse
De Isus, ce-a mers calm pe marea vieții rea.
„Nu eşti părăsit, Eu sunt mereu cu tine;
De-s nori sau soare, vino-n urma Mea!“
 
3. 
Nimeni nu-i fidel ca-acest Om al durerii;
De-nşelarea lumii, să-L laşi a te păzi!
Călăuză-ți este ca s-ajungi în slava-I,
Mari bogății cereşti să poți primi.
 
4. 
Rabdă mai departe cu Isus în luptă,
Răbdător îndură cu El cât vei umbla!
Fii găsit fidel Lui, printre-ai Săi aleşi sfinți,
Unul pe care poate-a Se baza!
 
autor†→ Sam Jones
compozitor→ J. B. Dykes
metru→ 12, 12, 12, 10
ton→ E♭₄
tema→ Furtuni
numele melodiei→ Nicaea
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 262
gamă→ E♭
metru→ 4/4

207: Când umblu pe Cale

1. 
Când umblu pe Cale, Tu-mi dai bucurii;
Iubirea lumină mi-e zi de zi.
Cuvântul şi mila-Ți sunt liniştea mea,
Prin aspre furtuni şi prin noaptea grea.
 
Refren
Doamne,-n furtună văd fața Ta!
Har şi iubire dă raza sa.
Voi merge cu Tine, Prieten al meu,
Şi, pân’ la sfârşit, Doamne, sunt al Tău!
 
2. 
Ştiu dragostea, lupta şi chinul Tău greu,
Ce drumu-au deschis către tronul Tău.
Iubirea-Ți mă umple mereu, izvorând,
Şi-arată-n furtună spre țelul sfânt.
 
3. 
Simt geamătul Tău pentru cel schimbător,
Ce-odată-a mers ferm şi biruitor,
Dar a deviat de la drumul slăvit,
Pierzând prin furtuni locul cel smerit.
 
autor†→ Glenn Smith
compozitor†→ Glenn Smith
metru→ 11, 10, 11, 10, 9, 9, 11, 10
ton→ E♭₄
tema→ Furtuni
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 296
gamă→ A♭
metru→ 3/4

208: Te-aşteaptă El

1. 
Te-aşteaptă El, te-aşteaptă El–
Pe drum, o, nu mai zăbovi!
El, tată vrea a-ți fi, fidel;
Mereu, te va călăuzi.
 
Refren
Toți sorții,-n față, sunt frumoşi
Şi-i bun ținutul oferit;
Cel ce-a condus drept pe strămoşi
Te va-ndruma pân’ la sfârşit.
 
2. 
Nu vrei s-ai partea lui Avraam–
De Domnu-a fi călăuzit?
El, făr’ a şti-ncotro, a mers
Spre locul cel făgăduit.
 
3. 
Să nu te temi de-urcuşul greu
Şi nici de-ntunecoase văi!–
E drumul sfânt spre Dumnezeu,
Plăcut cu El să-l poți păşi.
 
4. 
Vei spune seara mulțumit,
Când ziua se va fi-ncheiat:
„El face tot desăvârşit–
Lui voi sluji, doar Lui, predat“.
 
autor†→ Thomas M. Turner
compozitor→ Charles H. Gabriel
metru→ 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 (L.M.D.)
ton→ F♯₄
tema→ Călăuzirea Lui
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 306
gamă→ D
metru→ 3/4

209: Primit de Domnul

1. 
Primit de Domnul, ce pot vrea mai mult?
O, vreau, de-acest gând prețios, s-ascult,
Ca, bucuros, să-Ți pot da viața mea:
O jertfă vie după voia Ta!
 
2. 
Primit de Domnu-a fost al Său Fiu sfânt;
El n-a greşit, ci, ținta-n față-având,
Bine,-alergarea,-aici Şi-a terminat;
Din morți ’nălțat, pe tron S-a aşezat.
 
3. 
Primit de Domnul, chipu-aş vrea să-I port,
Chiar de ocara-I trebui’ s-o suport,
Cum, din vechime,-ai Săi I-au fost predați;
Ei L-au urmat, să fie acceptați.
 
4. 
Primit de Domnul, o, cât mi-aş dori!
Cinstea din lume nu va dăinui.
O, Doamne,-ajută-mi să fiu ca Isus,
Blând, credincios, în voia Ta supus!
 
autor†→ James Jardine
compozitor→ Loys Bourgeois (melodia)
metru→ 10, 10, 10, 10
ton→ F₄
tema→ Călăuzirea Lui
numele melodiei→ Toulon
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 299
gamă→ F
metru→ 4/4

210: Doamne, condu-mă!

1. 
Doamne, condu-mă cu al Tău sfânt braț!
Pân’ la sfârşit, păstrează-mă al Tău,
Căci sunt străin într-un ținut vrăjmaş,
Şi am nevoie să mă-ndrumi mereu!
 
Refren
Doar lângă Tine să mă ții,
Căci sufletu-mi acolo vrea să stea!
Când lângă mine eşti, pace îmi dăruieşti;
Condus de Tine, teamă nu voi avea.
 
2. 
Chiar noaptea tristă de s-ar coborî,
Prin văi pietroase, unde voi călca,
În îndurarea-Ți, totu-ai plănuit,
Ca să cunosc călăuzirea Ta.
 
3. 
Doamne, condu-mă, ca să nu mă pierd,
Să nu mă-nvingă mâna Celui Rău!
Fă să rezist oricărei mari furtuni!
Dă-mi mâna Ta, să mă-nsoțeşti mereu!
 
autor†→ Sandy Scott
compozitor→ C. Austin Miles
metru→ 10, 10, 10, 10, 8, 10, 12, 11
ton→ G₄
tema→ Călăuzirea Lui
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 302
gamă→ E♭
metru→ 4/4

211: Mai aproape a-Ți fi

1. 
Tu eşti partea mea din ceruri;
Vreau în totu-a Te iubi.
Pe întreg peregrinaju-mi,
Lasă-mă a Te-nsoți!
Mai aproape a-Ți fi,
Mai aproape a-Ți fi,
Pe întreg peregrinaju-mi,
Lasă-mă a Te-nsoți!
 
2. 
N-am să-Ți cer plăceri din lume,
Nici un drum lejer, faimos;
Bucuros primesc să sufăr,
Doar să umblu cu Hristos.
Mai aproape, supus,
Mai aproape, supus,
Bucuros primesc să sufăr,
Doar să umblu cu Isus.
 
3. 
Mă condu prin văi umbroase,
Peste marea vieții grea,
Ca, apoi, în veşnicie,
Cu Isus să pot intra!
Vreau aproape-a-Ți urma,
Vreau aproape-a-Ți urma,
Ca, apoi, în veşnicie,
Cu Isus să pot intra.
 
autor→ Fanny J. Crosby
compozitor→ S. J. Vail
metru→ 8, 7, 8, 7, 6, 6, 8, 7
ton→ D₄
tema→ Călăuzirea Lui
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 303
gamă→ G
metru→ 3/4

212: Cât de departe mergi cu Isus?

1. 
Cât de departe mergi cu Isus când mâna Sa ți-a dat,
Cel ce ți-a fost mereu fidel, prieten devotat?
El a venit la tine, ți-a fost îndrumător
Spre-al Său tezaur veşnic din ce e trecător.
 
2. 
Cât de departe mergi cu Isus când cere să te-oferi
S-ajuți pe sufletul lipsit, pe cei ce-s în dureri?
Cum, cu balsam, în milă, El răni ți-a vindecat,
Aşa să te comporți tu cu cel îndurerat!
 
3. 
Cât de departe mergi cu Isus când lupta-i tot mai grea
Şi când vrăjmaşii te opresc să mergi pe Calea Sa?
O, mergi cu bucurie pe-al suferinței drum,
Căci el spre slavă duce, de îl păşeşti acum!
 
4. 
Cât de departe mergi cu Isus? Rămâi în legământ:
Că numai moartea-ți va opri piciorul pe pământ!
O, fii fidel pe Cale, mult să n-aştepți acum!
El îți va da cununa atunci, la cap de drum.
 
autor†→ anonim
compozitor→ J. Michael Haydn
metru→ 15, 14, 13, 13
ton→ B♭₄
tema→ Călătorie şi alergare
text şi muzică din Alte und neue Lieder (Ger. 1993)→ 90
gamă→ E♭
metru→ 4/4

213: Am început o călătorie

1. 
Am început o călătorie,
Şi înapoi nu se poate da.
Cu orice clipă-s tot mai departe
De-acel natal port din viața mea.
 
Refren
Un gând adesea mă răcoreşte
Şi îndulceşte gândirea mea:
C-această lungă călătorie
Mă duce-acasă, la ținta sa.
 
2. 
O zi parcursă mi-e o etapă
În care pot a-mi împrospăta
Credința, vlaga, ce-mi sunt slăbite,
Cât, largul mării, voi traversa.
 
3. 
Sfârşitu-acela din depărtare
Ce,-acum, cu ochiul, nu-l pot zări,
Cu-orice moment mi-e tot mai aproape,
Şi eu, acolo, curând voi fi.
 
autor†→ Juventino Valdez V.
compozitor†→ Juventino Valdez V.
metru→ 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9
ton→ C₄
tema→ Călătorie şi alergare
text şi muzică din Himnos (Span. 2016)→ 272
gamă→ C
metru→ 4/4

214: Spre o patrie mai bună

1. 
Spre o patrie mai bună,
Peregrini, să ’naintăm!
Dumnezeu la El ne cheamă;
Pe Stăpân noi Îl urmăm.
Noi suntem chemați de Domnul,
Zilnic, paşii să-I urmăm;
A Sa dragoste divină
Ne-ntăreşte s-alergăm.
 
2. 
Drumul nostru prin pustie
Nu-i adesea prea uşor,
Dar Isus cunoaşte calea,
Şi El ni-e un ajutor.
Să-I împărtăşim ocara,
Zilnic lupta să-nfruntăm!
Doar părtaşi în suferință,
Învierea căpătăm.
 
3. 
Vom purta atunci al Său chip;
Cu-acest gând ne întărim.
Lui Isus predându-I viața,
Către țintă stăruim.
Suferința-i drumul slavei–
Ştim că-aşa e voia Lui;
După trudă şi necazuri,
Vine-odihna cerului.
 
autor†→ Sam Jones
compozitor†→ Sam Jones
metru→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
ton→ C₄
tema→ Călătorie şi alergare
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 348
gamă→ F
metru→ 3/4

215: Agață-te de El

1. 
Când ceru-i senin, şi eşti fericit,
Şi plin de nădejde lucrezi,
Când Domnu-i aproape şi-ai biruit,
Iar ținta mai limpede-o vezi:
 
Refren
Agață-te atunci de El,
Oriunde eşti condus
Şi mergi pe drum cu paşi curați
Chiar cum a mers Isus!
 
2. 
Când norii stau jos, şi eşti întristat,
Iar paşii trudiți se-mpletesc,
Când semeni sămânța înlăcrimat
Şi-nfrângeri mereu te-nsoțesc:
 
3. 
În zori a ta luptă va lua sfârşit,
Şi-atunci, bucuros, vei vedea
Că orice-ncercare ți-a folosit
Să poți câştiga slava Sa.
 
autor†→ Glenn Smith
compozitor†→ Glenn Smith
metru→ 10, 8, 10, 8, 8, 6, 8, 6
ton→ C₄
tema→ Călătorie şi alergare
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 350
gamă→ C
metru→ 6/4

216: Drumul pân’ la dreapta Tatălui

1. 
Drumul pân’ la dreapta Tatălui l-a mers Isus;
Poți să urmăreşti ai Săi paşi, cum El i-a parcurs.
Vei zidi pe stâncă, nu pe locul nisipos,
Auzind şi ascultând pe Domnul.
 
Refren
Vreau să Te urmez, de voia-Ți scumpă-a asculta,
Ce-am mai bun eu, să-Ți predau din toată inima,
Căci harul pentru-a merge pân’ la capăt Tu-mi vei da!
Vreau să-Ți fac ce pot eu cel mai bine!
 
2. 
Ca o jertfă vie, Domnul viața Şi-a turnat,
A disprețuit ruşinea, crucea a purtat,
Părtăşie-având cu Tatăl, lumii n-a cedat,
Voia Tatălui mereu făcându-I.
 
3. 
Să ne facem fața cremene, a izbândi,
Chiar de lumea ne-ar batjocori şi ne-ar opri!
El, pe-ai Săi, Şi-i va păstra, şi ei vor auzi:
„Mi-ai făcut ce ai putut mai bine“.
 
autor†→ Adam Hutchison
compozitor→ F. S. Fearis
metru→ 13, 13, 13, 10, 13, 13, 14, 10
ton→ B₄
tema→ Călătorie şi alergare
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 363
gamă→ G
metru→ 4/4

217: Fă-mă gata pentru pasul

1. 
Fă-mă gata pentru pasul
Ce urmează-n calea mea!
Taie-mi orice rădăcină,
Orice buruiană rea!
 
Refren
Chiar prin râuri de voi trece,
Sau prin foc de-s încercat,
Ştiu că Tu-mi vei sta alături
Să mă faci tot mai curat.
 
2. 
Fă-mă gata, prin ispite,
Să pot trece ne-ntinat!
Să-mi fii scut de apărare,
Viața-ntreagă, necurmat!
 
3. 
Fă-mă gata să las totul,
Orice bogății de-aici,
Să urmez a Ta chemare
Unde vrei să mă conduci!
 
4. 
Fă-mă gata pentru clipa
Despărțirii de pământ!
Astăzi, de-mi vei cere viața,
Să-mplinesc al Tău Cuvânt!
 
autor†→ anonim
compozitor→ J. R. Sweney
metru→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
ton→ G♯₄
tema→ Călătorie şi alergare
muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 85
gamă→ E
metru→ 3/4

218: Domnul are o comoară

1. 
Domnu,-n cer, are-o comoară
De un preț nemărginit,
Ce-i plăcerea Sa adâncă:
Fiul Său Cel preaiubit.
Dar şi-aici are-o comoară;
Prețu-i ştie numai El:
E Hristos văzut în oameni
Care Îi slujesc fidel.
 
2. 
Vase de pământ plăpânde
Poartă viața lui Hristos
Către inimi istovite,
În al lor drum secetos;
Vase slabe, ne-nsemnate,
Dar purtând, prin vremi pustii,
Darul Domnului prin Fiul,
Pregătit din veşnicii.
 
3. 
Când nu mai rezişti, gândeşte
Ce chemare ai primit
Şi, golit, la Domnul vino,
Cu iubire-a fi umplut!
Lumea te disprețuieşte,
Dar tu porți în vasul tău
Slava lui Hristos– tezaur
Prețuit de Dumnezeu.
 
4. 
O, de-ai fi golit de tine,
Blând, smerit, necunoscut,
Doar un vas sfințit de Domnul,
Numai cu Hristos umplut!
Nu-I umbri lumina slavei
Cu nimic firesc, lumesc!
Du la suflete-nsetate
Darul Său curat, ceresc!
 
autor→ Paulus Gerhardt
compozitor→ Annie F. Q. Harrison aranjat A.W.B.
metru→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
ton→ C₅
tema→ Legământul şi Hotărârea
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 351
gamă→ F
metru→ 4/4

219: Nu e-n zadar să ne luptăm

1. 
Nu e-n zadar să ne luptăm,
Pe calea-ngustă să păşim,
Păcatul, firea, biruind,
Şi pentru Domnul să jertfim,
Timpi singuratici să răbdăm,
Puterea de la El primind,
Să învățăm cum să murim,
Hristos, în noi, din nou trăind.
 
2. 
Nu e-n zadar să ne rugăm,
Deşi râd alții, să-L cinstim,
Să facem zilnic voia Sa,
Ca,-a Sa prezență, s-o simțim.
Când drumu-apare-ntunecat,
Slăvita-I față nevăzând,
Împinşi de dragoste, urmăm,
Făr’ a vedea, în El crezând.
 
3. 
Nu e-n zadar, că-aşa au mers
Cei ce-n credință au murit;
Având al Său har de ajuns,
Ei au luptat pân’ la sfârşit.
Nu e-n zadar, şi noi vom şti
Când lângă tronul Său vom sta,
Când Fiu,-n fața Tatălui,
Ca fi’nd ai Săi, ne va chema.
 
autor†→ Mrs. Reid Smith
compozitor→ A. H. Mann
metru→ 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 (L.M.D.)
ton→ E♭₄
tema→ Legământul şi Hotărârea
numele melodiei→ Stanley
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 354
gamă→ A♭
metru→ 4/4

220: În viața mea-i Hristos

1. 
Când mă gândesc la Domnul,
Cel sfânt şi nepătat,
La dragostea-I cea mare,
La tot ce a lucrat,
Mă umple de dorința,
Cât timp am de trăit,
Să-mi dau în slujba-I viața,
Lui– Cel ce m-a iubit.
 
Refren
Voi trăi de-acum doar pentru Domnul.
Vreau să-I fiu un martor credincios:
Vorba, fapta, mersul meu s-arate
Tuturor că-n viața mea-i Hristos.
 
2. 
Spinoasă e cărarea
Ce-a mers-o pe pământ
Cel ce-a-nfruntat disprețul,
Om al durerii, sfânt:
Se cere renunțare
Şi crucea a purta;
Să fii un ucenic bun,
Chin, pierderi, va-nsemna.
 
3. 
Doresc să-I fiu un templu,
Ca,-n mine locuind,
Curat să mă păstreze,
Chiar, piedici, întâlnind,
Să-mi folosească viața,
Cu totu,-n slujba Sa:
Gândind l-această cinste,
Mi-e plină inima.
 
autor†→ Mary McGregor
compozitor→ E. E. Satterlee
metru→ 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 10, 9, 10, 9
ton→ E♭₄
tema→ Legământul şi Hotărârea
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 355
gamă→ A♭
metru→ 4/4

221: Domnu-i cu cei neîntinați

1. 
Domnu-i cu cei neîntinați
În lumea-aceasta rea de-acum,
De-al Său braț iubitor, conduşi,
Ce merg smerit pe-al vieții drum.
 
Refren
Prin Sânge-apropiați de El,
După-ai Săi paşi, ei merg fidel.
 
2. 
Domnu-i cu cei ce Lui slujesc,
Voia şi Calea Sa iubind,
Care, cu zel, pe ea păşesc,
Stâlp şi putere-n El găsind.
 
3. 
Domnu-i cu cei ce-s hotărâți,
Ce nu se lasă amăgiți,
Cu ochii unşi privind la El,
Ce merg cu-Acela răstignit.
 
4. 
Domnu-i cu cei, în duh, curați,
Ce-L vor vedea pe Dumnezeu;
Sincer slujindu-I, bucuroşi
De harul şi-adevărul Său.
 
autor†→ Sam Jones
compozitor→ F. Mendelssohn
metru→ 8, 8, 8, 8, 8, 8
ton→ B₄
tema→ Legământul şi Hotărârea
numele melodiei→ St. Catherine
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 356
gamă→ G
metru→ 3/4

222: O singură dorință am

1. 
O singură dorință am–
Ca voia Sa s-o împlinesc,
Să nu mă rătăcesc de Domnul,
Ci-n mâna Lui să m-odihnesc.
 
Refren
Sunt hotărât ca să-I fac voia;
Vreau viața El a-mi stăpâni.
Cu mâna Sa mă va conduce,
Până, la țintă, sus, voi fi.
 
2. 
Pe calea ce Isus a mers,
Ca viața să mi-o poată da,
Am să păşesc cu bucurie,
Cedându-I toată voia mea.
 
3. 
De ce să cheltui’ vlaga mea
În lucruri care vor pieri?
Isus mi-a cumpărat chiar viața;
Doar El mă poate ferici.
 
autor†→ Robert Blair
compozitor→ necunoscut
metru→ 8, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8
ton→ E♭₄
tema→ Legământul şi Hotărârea
muzică din Hymns Old and New (Eng. 1951)→ 277
text din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 358
gamă→ A♭
metru→ 4/4

223: O, ce mare privilegiu

1. 
Am un trup– mi-e dat de Domnul;
El doreşte-a-l locui.
O, iubirii-I fără seamăn,
Nu mă pot împotrivi!
 
Refren
O, ce mare privilegiu
Să lucrez cu Cel smerit
Şi să urc spre altitudini,
Unde-ai Săi sfinți au păşit!
 
2. 
Lui Isus m-am dat cu totul;
Eu, de-acum, fac voia Sa.
Vreau ca buna Sa plăcere
S-o-mplinesc în viața mea.
 
3. 
Vreau nimic să nu-L oprească
De-a avea ce-am eu mai bun.
Să-I pot câştiga favoarea,
Este tot ce vreau acum.
 
4. 
Cinstea mea-i să-I port ocara,
Pentru El să mă jertfesc,
Să port crucea cu răbdare,
Slava Sa să-mpărtăşesc.
 
autor†→ Sam Jones
compozitor→ Maud Anita Hart
metru→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
ton→ F₄
tema→ Legământul şi Hotărârea
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 353
gamă→ B♭
metru→ 4/4

224: Aşa ciudat îmi pare

1. 
Aşa ciudat îmi pare,
Şi-atât de minunat,
Ce ai făcut în mine,
Căci viața s-a schimbat!
Mi-ai rânduit Tu paşii,
Spunându-mi blând, încet:
„Să laşi plăcerea lumii–
Ți-aduce doar regret!“
 
Refren
Ajută-mă să umblu
Cu-un scop curat şi ferm,
Căci slava lumii trece,
Şi-apare ceru-etern!
 
2. 
Satana, lumea, firea,
Mă-mpiedică să merg,
Mi-arată că pierd totul
Când drumul Tău aleg,
Dar Tu-mi deschizi un cadru
Mai bun şi mai măreț:
În cer cununa-aşteaptă
Pe-aleşii Tăi cei drepți.
 
3. 
O, ține-mi ochii limpezi
Să văd răsplata Ta,
Ca lumea să nu aibă
Putere-asupra mea!
Când îndoieli mă umplu
Cu frică şi suspin,
O, inima-mi s-asculte
Al Tău glas blând şi fin!
 
autor†→ Mary McGregor
compozitor→ Mrs. J. G. Wilson
metru→ 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6
ton→ D₄
tema→ Legământul şi Hotărârea
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 359
gamă→ G
metru→ 6/8

225: Nu pot da înapoi

1. 
Mă leagă juruința mea;
Sunt hotărât în fața Ta
Ca jertfă vie, viața,-a-Ți da;
Nu pot da înapoi.
 
Refren
Nu pot da înapoi,
Nu pot da înapoi.
Tu juruințele-mi cunoşti;
Nu pot da înapoi.
 
2. 
Chemarea Ta, o, Doamne-urmez;
Tot ce-am mai bun eu Îți cedez,
Talentele Ți-ncredințez;
Nu pot da înapoi.
 
3. 
Doar pentru El vreau a trăi,
În a mea inimă-a domni.
Cum să rețin ce este-al Lui?
Nu pot da înapoi.
 
4. 
Să capăt premiul, stăruiesc,
Cu-a Lui putere, ce-o primesc;
De-mi cere zilnic să jertfesc,
Nu pot da înapoi.
 
autor†→ Sam Jones
compozitor→ Catherine Booth-Clibborn
metru→ 8, 8, 8, 6, 6, 6, 8, 6
ton→ D₄
tema→ Legământul şi Hotărârea
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 346
gamă→ G
metru→ 3/2

226: Când am primit mesajul

1. 
Când am primit mesajul,
Pornind toți, la-nceput,
Să-ntâmpinăm pe Mire,
Nimic nu ne-a-ngrozit,
Dar după ani de veghe,
De încercări, trudiți,
Vom fi,-ntre înțelepți sau
Nechibzuiți, găsiți?
 
Refren
Deci, candelele voastre,
Din timp să pregătiți,
Căci Mirele-o s-apară–
Fermi, până-atunci, să fiți!
 
2. 
Prin noapte,-n fața fricii,
Credința ne-a scăzut,
Sau, strălucind prin beznă,
Nădejdea ne-a crescut?
O, lângă noi dorm unii,
Pierzând din ce-au primit!
Fărădelegea creşte;
Iubirea s-a răcit?
 
3. 
Când alții-şi pierd credința,
Păstrați-o neclintit,
Cu dragostea, nădejdea,
Fermi până la sfârşit!
Cu gând şi scop statornic,
În voia Sa predați,
Prin străji pustii de noapte,
Vegheați, continuați!
 
autor†→ Mary McGregor
compozitor→ D. B. Towner
metru→ 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6
ton→ G₄
tema→ Legământul şi Hotărârea
numele melodiei→ Wondrous Sight
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 361
gamă→ E♭
metru→ 4/4

227: Tânjesc să Te cunosc mai mult

1. 
Tânjesc să Te cunosc mai mult, mereu,
Mult mai aproape, când mă rog, să-Ți fiu,
Tot mai atent să fiu la vocea Ta,
S-accept, ce Tu mi-alegi, ca parte-a mea!
 
2. 
Tânjesc ca, tot mai bine, să-Ți slujesc;
De-a Ta putere să depind, doresc,
Să ştiu mai bine-ntreaga voie-a Ta,
Pe-orice cuvânt de-al Tău a mă baza.
 
3. 
Tânjesc, mai strâns de Tine, să mă țin,
În fața-Ți să mă-nchin şi să rămân,
Mai calm, în grija Ta, să m-odihnesc,
Că,-n siguranță,-acolo, mă găsesc!
 
4. 
Noi bogății,-n Cuvântu-Ți să găsesc,
Pe urma Ta vreau, Doamne, să păşesc!
Dar cea mai mare năzuință-a mea
E, față-n față, să Te pot vedea.
 
autor→ Ada R. Habershon
compozitor→ Loys Bourgeois (melodia)
metru→ 10, 10, 10, 10
ton→ F₄
tema→ Legământul şi Hotărârea
numele melodiei→ Toulon
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 362
gamă→ F
metru→ 4/4

228: Acceptat şi-ales

1. 
„Acceptat şi-ales de Domnu“-i
Gând ce-mi unge inima,
Întărind silința-mi slabă
De a face partea mea.
 
Refren
O, de-aş fi primit şi vrednic,
Zâmbetul de-a-Ți câştiga!
Doamne,-aceasta mi-e dorința,
Azi, şi-n toată viața mea!
 
2. 
Scumpă mi-este,-n amintire,
Prima acceptare-a Sa;
Îmi dă pace şi odihnă,
Izgonind ce m-ar spurca.
 
3. 
În familii-acceptu-I schimbă
O colibă-ntr-un palat,
Zilnic luminat de Soare,
Că-n el Domnu-i Împărat.
 
autor†→ Thomas M. Turner
compozitor→ J.B.O. Clemm
metru→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
ton→ B₄
tema→ Legământul şi Hotărârea
numele melodiei→ Reapers
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 365
gamă→ G
metru→ 3/4

229: Eu Lui I-am făcut juruință

1. 
Eu Lui I-am făcut juruință,
Mereu credincios să-I slujesc.
Aş vrea să-mplinesc legământul
În orice-ncercări întâlnesc.
 
Refren
Am rostit hotărârea predării;
Şi-a pus El pecetea pe ea.
Eu nu mai trăiesc pentru lume;
În slujba-I predau viața mea.
 
2. 
Eu Lui I-am făcut juruință;
Tot drumul cu El voi păşi.
Iubirea şi-acceptu-I mă ’nalță.
Orice m-ar costa, voi plăti.
 
3. 
Eu Lui I-am făcut juruință;
L-aleg ca Prieten fidel.
De El eu m-agăț prin tenebre;
Şi moartea voi trece-o cu El.
 
4. 
Pe viață-am făcut juruința,
Chiar dacă sunt lupte, dureri.
Mai bine e moarte cu Domnul
Decât ale lumii plăceri.
 
autor†→ Mary McGregor
compozitor→ S. D. Goodale
metru→ 9, 8, 9, 8, 10, 8, 9, 8
ton→ B♭₃
tema→ Legământul şi Hotărârea
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 352
gamă→ E♭
metru→ 6/8

230: Stăruieşte ’nainte

1. 
Stăruieşte ’nainte cu Domnul,
Să lucrezi, să te rogi, ne-ncetând!
În curând calea-aici se termină;
Nu cădea lângă drum renunțând!
 
Refren
Stăruind, stăruind,
Să lucrezi, să te rogi tot mereu!
Ține-ți inima, viața
Pe altarul de slujbă al Său!
 
2. 
N-aştepta, stăruieşte ’nainte!
Iată umbrele-n juru-ți căzând;
Nici un rău nu te vatămă-n Domnul,
Chiar de cursele-s multe, pândind.
 
3. 
Mergi mereu înainte pe drumul
Ce Isus, mai întâi, l-a urmat,
Ca şi sfinții ce-acum sunt în slavă,
Unde, foamea şi setea,-au uitat!
 
4. 
Pe Isus, ca Prieten, să-L cauți
Ziua-ntreagă a vieții de-aici!
El, în slavă şi-odihnă, te-aşteaptă
Să-I dai lauda ta, veci de veci.
 
autor†→ Sam Jones
compozitor→ Ira D. Sankey
metru→ 10, 9, 10, 9, 6, 9, 7, 9
ton→ D₄
tema→ Legământul şi Hotărârea
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 366
gamă→ B♭
metru→ 4/4

231: Cu Isus vreau să urmez

1. 
Cu Isus vreau să urmez eu;
Alte voci cer a-L lăsa,
Nu suport, dar, despărțirea;
Pân’ la capăt voi urma.
 
Refren
Drumu-ntreg voi urma,
Pân’ la capăt voi urma.
 
2. 
Ce m-ar fermeca în lume
Ca să-L pot pe El trăda?
Scumpă-mi este-a Sa iubire;
Pân’ la capăt voi urma.
 
3. 
Vom călători-mpreună,
De-alții nu voi asculta;
Însoțit de mila-I mare,
Pân’ la capăt voi urma.
 
4. 
Tot mai strâns legat de El sunt
Când păşesc în urma Sa;
N-am să-mi las Mântuitorul;
Pân’ la capăt voi urma.
 
autor†→ Sam Jones
compozitor→ Wm. B. Bradbury
metru→ 8, 7, 8, 7, 6, 7
ton→ A♭₄
tema→ Legământul şi Hotărârea
numele melodiei→ Geshem
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 290
gamă→ A♭
metru→ 6/4

232: Isus e-al meu Păstor

1. 
Isus e-al meu Păstor;
Nimic nu-mi va lipsi,
Căci El mă paşte-n păşuni verzi,
La ape limpezi, vii.
Îmi ’nalță sufletul,
Mi-arată dreptul drum,
Din pricina Numelui Său,
Isus– Păstorul bun.
 
2. 
Chiar dacă-ar fi să trec
Prin valea morții reci,
Eu nu mă tem de niciun rău
Căci Tu cu mine eşti.
Toiagul Tău divin
Mă mângâie nespus;
În Tine mă încred deplin,
Păstorul meu, Isus!
 
3. 
Tu masa mi-o întinzi
Chiar lângă-ai mei duşmani,
Mi-ungi capul, şi paharu-i plin,
De trece peste el.
Da, fericit voi fi,
Condus de harul Tău;
Voi locui în Casa Ta,
Isus, Păstorul meu!
 
autor†→ Sam Jones
compozitor→ John Zundel
metru→ 6, 6, 8, 6, 6, 6, 8, 6 (S.M.D.)
ton→ C₄
tema→ Păstorul şi Oile
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 312
gamă→ F
metru→ 6/8

233: În linişte cu-al meu Păstor

1. 
În linişte cu-al meu Păstor,
Eu stau sub paza Lui.
Doar când ştiu voia Sa şi-o fac,
Am pacea Domnului.
 
Refren
Ce dulce-i odihna Sa,
În staul ocrotit,
Când numai glasul Lui aud,
De dragostea-I copleşit!
 
2. 
Mi-e viața-ascunsă, cu Hristos,
Adânc în Dumnezeu.
Eu merg pe unde El a mers;
Uniți vom fi mereu.
 
3. 
În valul vieții-nvolburat,
Cu El ’nainte merg;
Prin dezbinări şi-nvălmăşeli,
În El mă reculeg.
 
4. 
Eu nu mai umblu zbuciumat
Căci El mă va-nsoți
Tot drumul, până când voi sta
Cu El în veşnicii.
 
autor†→ Sam Jones
compozitor→ Wm. J. Kirkpatrick
metru→ 8, 6, 8, 6, 7, 6, 8, 7
ton→ F₄
tema→ Păstorul şi Oile
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 313
gamă→ F
metru→ 6/8

234: Ce verzi şi proaspete paşuni

1. 
Ce verzi şi proaspete păşuni
Ne dă Păstorul sus pe culmi!
Acolo curge-adânc şi lin
Al Domnului izvor sublim.
Feriți de zbucium pământesc,
Ai Săi, cu El, se odihnesc.
 
Refren
Ce dulci şi paşnice păşuni
Ne dă Păstorul sus pe culmi!
Deşertul se transformă-n rai,
Căci Domnu-acolo-i cu ai Săi.
 
2. 
Ce scump e-al rugăciunii drum!
Isus i-a dat un sfânt parfum;
Şi noi dorim să Îl urmăm;
De lume nu ne-nspăimântăm.
Al nostru cântec plin de har
Se ’nalță ca tămâia-n cer.
 
3. 
Când griji şi trudă vin nespus,
Noi ne retragem cu Isus;
Păstoru-aşteaptă liniştit,
Şi orice gol e-acoperit.
Sub glasul Său plăcut, sublim,
Ne bucurăm şi ne-odihnim.
 
4. 
Făcuți în stare să-L urmăm,
Pierzând aici, noi câştigăm.
Acest câştig ceresc dorind,
Să mergem, crucea-aici, purtând
Şi viața Sa s-o posedăm,
Iubirea Lui s-o arătăm!
 
autor†→ Sam Jones
compozitor→ J. Lincoln Hall
metru→ 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8
ton→ F₄
tema→ Păstorul şi Oile
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 309
gamă→ B♭
metru→ 3/4

235: O, dă-mi odihnă

1. 
Tu, Doamne,-odihnă-ai oferit;
O, dă-mi-o mie-acum:
Cea de-a nu face voia mea,
Ca totu,-n Tine, să-am!
 
2. 
O, cum se luptă firea mea,
În sinea mea lucrând
Să mă despartă de-al Tău braț,
Odihna-mi reținând!
 
3. 
Subtile forme eul ia,
Adevărat părând,
Să cred că-odihnă n-aş avea,
Tot, Ție,-ncredințând.
 
4. 
Odihnă sfântă, Doamne,-Ți cer,
Păcatul biruind,
Tu să domneşti în viața mea,
În totul stăpânind!
 
5. 
În mâna-Ți tare eu mă las,
Ca Tu să poți lucra,
Căci, să lucreze-aşa divin,
O, cine-ar mai putea!
 
autor→ Eliza H. Hamilton
compozitor→ H. C. G. Moule
metru→ 8, 6, 8, 6 (C.M.)
ton→ A♭₄
tema→ Pace şi odihnă
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 314
gamă→ D♭
metru→ 3/4

236: Coboară-Ți pacea, Domnul meu

1. 
Coboară-Ți pacea, Domnul meu,
Pe duhu-mi apăsat!
Vin temeri şi-ndoieli mereu–
Întinde-Ți mâna,-n harul Tău,
Fii-mi mai apropiat,
Ia-mi partea ne-ncetat!
 
2. 
Căci, Doamne, eşti refugiul meu,
Când cade noaptea grea!
Privirea-mi ’nalț spre tronul Tău,
Şi văd iubire, har, mereu;
Nu-mi va înspăimânta
Nimic ființa mea.
 
3. 
Când strig în strâmtorarea mea
Şi mila Ta implor,
Tu nu mă laşi să stau aşa,
Ci,-n mila şi blândețea Ta,
Îmi linişteşti de dor
Al meu duh doritor.
 
4. 
Când, la sfârşitul scurtei zi’,
Mă-ntorc în sânul Tău,
Plâns şi oftat nu vor mai fi
Şi glasu-Ți scump voi auzi:
„Odihnă ai mereu,
De-acum, copilul Meu!“
 
autor†→ Mrs. May Schulz
compozitor→ Mrs. Lewis S. Chafer
metru→ 8, 6, 8, 8, 6, 6
ton→ D₄
tema→ Pace şi odihnă
numele melodiei→ Spencer
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 315
gamă→ G
metru→ 3/4

237: Dumnezeu dă ce e mai bun

1. 
Ce are El mai bun, primim
Când ce-i mai bun noi dăm,
Şi dacă doar puțin jertfim,
Puțin înaintăm.
 
2. 
Nu numai vina de păcat
Ne-mpiedică pe drum;
Vrăjmaşul luptă-ades mai dârz
Să n-avem ce-i mai bun.
 
3. 
Mulți, superficial, doresc
Un trai uşor acum.
O, Tată, vreau să năzuiesc
Spre ce-ai Tu cel mai bun!
 
4. 
Sunt alții, la-nceput, zeloşi,
Dar, când ispite vin,
Evită, fug, nemailuptând
S-obțină ce-i mai bun.
 
5. 
O, Doamne,-ajută-mi să trăiesc,
În scurta-mi viață,-acum,
Slujindu-Ți cu adevărat,
Făcând doar ce-i mai bun!
 
autor†→ anonim
metru→ 8, 6, 8, 6 (C.M.)
ton→ G₄
tema→ Slujire
text şi muzică din Alte und neue Lieder (Ger. 1993)→ 84
gamă→ G
metru→ 4/4

238: Cine,-n Domnul, se smereşte

1. 
Doar cine,-n Domnul, se smereşte,
E-n veci bogat şi bucuros,
Putere-n încercări primeşte,
Sărac e-n sine, ca Hristos.
Sărac e-n sine, ca Hristos.
 
2. 
Doar astfel ştim că-n Duhul creştem,
Că darul Său ceresc primim,
Că, Lui supuşi, de fapt nu pierdem,
Căci ne dă har când ne smerim.
Căci ne dă har când ne smerim.
 
3. 
Nu te-ngâmfa de-a ta ’nălțare,
Ci stai, ca un copil, smerit!
Nu-ți pierde inima-n mustrare:
Vei fi la urmă mulțumit!
Vei fi la urmă mulțumit!
 
autor→ anonim
compozitor→ Heinrich Pfeil (aranjat†)
metru→ 9, 8, 9, 8, 8
ton→ F₄
tema→ Slujire
numele melodiei→ Lugn Vilar Sjön
text şi muzică din Alte und neue Lieder (Ger. 1993)→ 104
gamă→ B♭
metru→ 3/4

239: Nu e-n zadar, să ne predăm

1. 
Nu e-n zadar, mereu să ne predăm,
Lui să-I slujim, de voia-I s-ascultăm,
Să-I fim supuşi, găsiți mereu
Ca-aceia ce sporesc în lucrul Său.
 
Refren
Nu e-n zadar; s-avem mereu în gând
Acest scump lucru, Numele-I slăvind
Prin tot ce spunem şi-mplinim,
Şi puri, fideli, pân’ la sfârşit, să fim!
 
2. 
Nu e-n zadar ca zilnic să murim
Şi-o jertfă vie pentru El să fim;
Aceasta-i jertfa ce-o vom da
Acelui’ ce-a murit a ne salva.
 
3. 
Nu e-n zadar să mai trudim iubind,
Gândirea şi-inima spre cer țintind;
El vede, şi nu va uita
Efortu-oricărui sfânt din turma Sa.
 
4. 
Nu e-n zadar de, greul, vom răbda,
Căci astfel, sigur, slava-I vom avea;
Şi, pân’ la capăt, de-alergăm,
Cu bucurie-n fața-I o să stăm.
 
autor†→ James Fawcett
compozitor→ Charles H. Gabriel
metru→ 10, 10, 8, 10, 10, 10, 8, 10
ton→ G₄
tema→ Slujire
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 319
gamă→ C
metru→ 4/4

240: Doar „azi“ e-al meu

1. 
Doar „azi“ e-al meu;
Ce-i mâine, nu pot şti,
Nici dacă soarele voi mai zări.
Pân’ la-asfințit
Vreau lucrul a-mi sfârşi;
Doar „azi“ e-al meu;
Ce-i mâine, nu pot şti.
 
2. 
Doar „azi“ e-al meu;
Un cânt voios să cânt,
Să-mbărbăteze pe cel pribegind,
Al meu pas ferm
Să-i poată da avânt!
Doar „azi“ e-al meu;
Un cânt voios să cânt!
 
3. 
Doar „azi“ e-al meu;
Să fac ce-i de folos,
Să port povara celui nevoiaş!
S-ajut un suflet,
Merg degrab’, voios;
Doar „azi“ e-al meu;
Să fac ce-i de folos!
 
4. 
Doar „azi“ e-al meu;
Ce-i mâine, nu pot şti;
Poate-omenirea azi se va sfârşi;
„Bine-ai făcut!“
Atunci El va rosti.
Doar „azi“ e-al meu;
Ce-i mâine, nu pot şti.
 
autor→ Virgil P. Brock
compozitor→ Blanche K Brock
metru→ 4, 6, 10, 4, 6, 4, 6
ton→ G₄
tema→ Slujire
gamă→ E♭
metru→ 4/4

241: Cu Isus, cât mergi

1. 
Cu Isus, cât mergi spre Casă,
Mana cerului primind,
Cu-alții, inima-ți să simtă,
Cu ei pâinea-ți împărțind!
 
Refren
Frânge-ți pâinea cu larghețe:
Seceriş bogat primeşti!
De Isus, iubirea,-arată-ți:
Mieii şi-oile să-I paşti!
 
2. 
Roadă-aduci tu pentru Domnul,
Sau degeaba locu-l ții?
Cei ce vor, pe mulți, s-ajute,
Roditori din plin vor fi.
 
3. 
„Dați, şi vi se va întoarce,“–
Dovedeşte că-i aşa!
Îndesat, dând pe deasupra,
Astfel Domnul îți va da.
 
4. 
Viața dă-ți-o-n a Sa slujbă
Pe-al Său câmp de secerat,
Lui jertfită întru totul,
S-ai rod sigur şi bogat!
 
autor†→ Sam Jones
compozitor→ Know Shaw
metru→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
ton→ D₄
tema→ Slujire
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 318
gamă→ D
metru→ 3/4

242: Dumnezeu doreşte inimi

1. 
Dumnezeu doreşte inimi
Numai pentru El bătând,
De păcat eliberate,
Paşii lui Isus urmând,
Pline de curaj, ca sfinții
Ce, cu râvnă, au luptat,
Doar pe Dumnezeu cinstindu-L,
Lui slujind neîncetat.
 
Refren
Inimi care ’nalță steagul
Unde lupta-i cea mai grea,
Ce nu cad descurajate,
Ce-nțeleg chemarea Sa.
 
2. 
Inimi compătimitoare,
Ce la alții se gândesc,
Ce urăsc înşelăciunea
Şi, ca Dumnezeu, iubesc,
Inimi doar de El conduse,
Ce păşesc pe Calea Sa,
Ce zic chiar şi-n fața morții:
„Să se facă voia Ta!“
 
3. 
Inimi calde şi miloase
Față de cei care pier;
Nu vrea inimi căldicele
În umblarea către cer,
Ci ca-a lui Isus predate,
Neiubind câştig lumesc,
Bucurându-se atunci când
Crucea Sa împărtăşesc.
 
autor→ John Lawley
compozitor→ Ludwig von Beethoven
metru→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
ton→ E♭₄
tema→ Slujire
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 321
gamă→ A♭
metru→ 4/4

243: Fă mă al Tău

1. 
Fă-m-al Tău să fiu în totul,
Cât aici sunt călător,
Să-Ți slujesc fidel şi sincer,
Din tot sufletu-mi dator!
 
Refren
Să-Ți slujesc fidel şi sincer
Cu ființa-ntreagă-a mea,
Ca Isus vărsându-mi viața,
Arătând ce-i voia Ta!
 
2. 
Fă-m-al Tău să fiu în totul,
Dându-Ți totul zi de zi,
Ca o jertfă-adevărată,
Pân’, la țintă, sus, voi fi!
 
3. 
Fă-m-al Tău să fiu în totul,
Glasul să-Ți ascult smerit,
Să reflect cuvântul vieții
Celor ce s-au rătăcit!
 
4. 
Orice alte surse-s false,
Cad, se spulberă mereu.
Ție-am să-Ți slujesc în totul,
Domnul şi-Împăratul meu!
 
autor†→ Robert Blair
compozitor→ Grant Colfax Tullar
metru→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
ton→ F₄
tema→ Slujire
numele melodiei→ Vision
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 322
gamă→ B♭
metru→ 4/4

244: Țin la Stăpânu-mi!

1. 
Eu sunt un rob, sunt cu-n preț cumpărat;
Vreau să păzesc ce mi s-a-ncredințat.
Când văd cât este Stăpânu-mi de bun,
Vreau credincios să-I rămân.
 
Refren
„Țin la Stăpânu-mi, țin la Stăpânu-mi!“–
Astăzi eu spun clar, curat,
„Prin semnu-mi dat pe ureche,-am ales:
Lui voi sluji ne-ncetat.“
 
2. 
Am un Stăpân, şi favoarea-I doresc.
Zilnic, eu, de bunăvoie-I slujesc.
Sunt mulțumit doar cu zâmbetul Său,
Mi-este răsplata ce-o vreau.
 
3. 
Nu vreau să ies slobod de la-al meu Domn,
Ci, din iubire,-al Său rob să-I rămân.
Pace,-n căminul credinței, mi-a dat,
Glasul, când I-am ascultat.
 
4. 
„Da, Îl iubesc“, eu de-acum voi rosti;
Grele, poruncile Lui nu-mi vor fi;
Pentru-al meu bine,-am să fac ce El vrea;
Nu vreau a mă ’libera.
 
autor†→ Mary Lindley
compozitor→ W. Stillman Martin
metru→ 10, 10, 10, 7, 10, 7, 10, 7
ton→ B♭₄
tema→ Slujire
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 320
gamă→ E♭
metru→ 6/8

245: Eu nu slujesc la oameni

1. 
Eu nu slujesc la oameni
Şi nu lor eu mă rog,
Ci-n fața Ta, o, Doamne,
Pe calea-ngustă merg;
În ochii Tăi, Isuse,
Voi sta sau voi cădea:
Ce zic de mine alții–
Nicicum nu va conta.
 
Refren
Eu Ție-Ți dau, Doamne, slujba mea,
Eu Ție-Ți dau slujba mea!
Prin pierderi, câştiguri şi-ntristări,
Eu Ție-Ți dau slujba mea.
 
2. 
Să-mi rânduiască paşii
Iubirea Ta din noi,
Fidel fi’nd pildei vieții
Şi sfintei Tale voi!
Chiar dacă merg în umbră,
Sau de-n lumină sunt,
Fă să-Ți cunosc odihna,
În fața Ta umblând!
 
3. 
Inima-i păcătoasă–
Să nu te-ncrezi în ea!
Nu stă-n puterea noastră
Paşii a ne-ndrepta;
Dar înțelept şi drept e
Cel care,-n calea sa,
Cu-ochii-ațintiți la Domnul,
Umblă-n lumina Sa.
 
autor†→ Mrs. Elma Milton
compozitor→ J. Bruce Evans
metru→ 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 9, 7, 9, 7
ton→ F₄
tema→ Slujire
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 325
gamă→ B♭
metru→ 6/8

246: Pentru alții când trăieşti

1. 
Pentru alții când trăieşti,
Drumu-adevărat păşeşti,
Cel, de Domnul, arătat,
Pe pământ, când l-a trasat!
 
Refren
Pentru alții să trăieşti!
Plin de milă, să-i iubeşti!
Fă-le bine cât timp poți–
Ca Isus să te comporți!
 
2. 
Pentru alții să trăieşti–
Pentru-Acela ce-L iubeşti,
Care, pentru noi, S-a dat,
Şi acum e-ncununat!
 
3. 
Pentru alții să trăieşti–
Viața să ți-o cheltuieşti:
Plan, de Tatăl, rânduit,
În iubire-a fi-mplinit.
 
4. 
Pentru alții să trăieşti
Până viața ți-o sfârşeşti,
Când, la Domnul, vei sosi
Şi răsplata vei primi!
 
autor→ R. McNaughton
compozitor→ B. B. Towner
metru→ 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7
ton→ F₄
tema→ Slujire
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 324
gamă→ B♭
metru→ 4/4

247: O jertfă să-Ți aduc

1. 
O jertfă să-Ți aduc, doresc,
Sfânt Preot şi-Împărat ceresc!
Oricât de ne-nsemnată-ar fi,
E tot ce am a-Ți oferi.
E tot ce am a-Ți oferi.
 
Refren
O, Domn din cer,
Acceptă-mi viața, azi Ți-o-ofer!
E-a Ta, e-a Ta;
Pe veci renunț a mi-o păstra.
 
2. 
Tu, ce-i mai bun al Tău, mi-ai dat;
Calvarul nu l-ai refuzat;
Paharu-amar Tu l-ai băut,
Pe Tatăl să-mi faci cunoscut.
Pe Tatăl să-mi faci cunoscut.
 
3. 
De-acum, ce am, să foloseşti
În felul ce Tu Ți-l doreşti!
Eu la picioare totu-Ți pun,
A-Ți fi miros plăcut şi bun.
A-Ți fi miros plăcut şi bun.
 
4. 
De viața mea, să Te ajuți,
Când cauți pe cei rătăciți,
Să fie sus cântări cereşti,
Când mieii Tăi, pe rând, găseşti!
Când mieii Tăi, pe rând, găseşti!
 
autor†→ Mary Mcgregor
compozitor→ E. O. Excell
metru→ 8, 8, 8, 8, 8, 4, 8, 4, 8
ton→ A♭₄
tema→ Jertfă
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 286
gamă→ D♭
metru→ 4/4

248: Tot mai mult la El ia seama

1. 
Tot mai mult la El ia seama,
La fidela viață-a Sa!
Ea îți vindecă durerea,
Dă curaj a te lupta.
 
Refren
Niciodată, niciodată,
Domnul nu te va lăsa.
Să jertfeşti cu El, să suferi,
Pân-obții cununa Sa!
 
2. 
Respingând mereu păcatul,
Tot ce-i egoist, firesc,
Credincios în scop şi-n viață,
Mergi cu Ghidul tău ceresc!
 
3. 
Fără pată a jertfit El
Viața Sa lui Dumnezeu–
Un prinos de bunăvoie,
Prețuit de Tatăl Său.
 
4. 
Să trăieşti deasupra beznei,
În lumina-I să urmezi!
Lumea cu-ale ei, urăşte,
Haina albă s-o păstrezi!
 
autor†→ Sam Jones
compozitor→ Dora Boole
metru→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
ton→ E₄
tema→ Jertfă
numele melodiei→ Precious Saviour
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 331
gamă→ A
metru→ 3/2

249: Despărțindu-ne

1. 
Despărțindu-ne, vrem, Doamne,
Inimile-a-Ți închina,
Pentru bunătatea-n care
Ne-ai păstrat prin mila Ta!
 
Refren
Vrem, mai ferm legată, jertfa,
De altaru-Ți, a ne fi,
Şi,-al ei bun miros, să poți Tu,
Cu plăcere a-l primi!
 
2. 
Pentru viitor, aşteaptă
Încercări ce nu le ştim;
Fii cu noi ca-a Ta prezență
Să dea har să biruim!
 
3. 
În întunecimea lumii,
Cei ce mor se-aud oftând;
Vrem să fie-n noi lumină–
A Ta dragoste-arătând.
 
4. 
Când un frate frânt e-n suflet,
De-ajutor, nevoie-având,
Legea Ta, a bunătății,
Să ne umple, stăpânind!
 
autor†→ Jack Annand
compozitor→ necunoscut
metru→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
ton→ F₄
tema→ Jertfă
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 328
gamă→ D♭
metru→ 9/8

250: Leagă-mă în jugu-Ți

1. 
Leagă-mă în jugu-Ți, Doamne,
Trage-mă,-n iubirea Ta,
Căci vreau să lucrez cu Tine,
Scump Hristos, salvarea mea!
 
2. 
Leagă-mă în jugu-Ți, Doamne!
Doar aşa pot ’nainta:
Vocea Ta s-aud, urmându-Ți,
Căci a Ta mi-e inima.
 
3. 
Leagă-mă în jugu-Ți, Doamne,
Pas cu pas a Te-nsoți!
Numai voia Ta, trăind-o,
Mă dezleagă de robii!
 
4. 
Leagă-mă în jugu-Ți, Doamne!–
Orice alt jug mi-ar fi greu.
Voia mea e doar robie;
Liber sunt în frâul Tău.
 
5. 
Leagă-mă în jugu-Ți, Doamne,
De la primii zori de zi,
Îndrumat de mâna-Ți blândă,
Până calea-mi voi sfârşi!
 
autor†→ H. Savage
compozitor→ C. F. Witt
metru→ 8, 7, 8, 7
ton→ D₄
tema→ Supunere
numele melodiei→ Stuttgart
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 329
gamă→ G
metru→ 4/2

251: Doar o viață trăiesc

1. 
Doar o viață eu am pe pământ,
Şi ea trece ca aburii-n vânt.
La comoara de preț voi lucra,
Pân-aici truda mea va-nceta.
 
Refren
Doar o viață pot da;
N-aş putea s-o rețin, căci e-a Sa.
Doar o viață trăiesc;
Vreau oricum al Său „Da“ să-l primesc.
 
2. 
Viața-aceasta o voi oferi,
Căci, pierzând-o,-nsutit voi primi.
Am s-aleg moartea ca să primesc
Ce-i mai bun de la Domnul ceresc.
 
3. 
Doar o viață, şi holde rodesc...
La nevoia aceasta privesc!
A mea singura viață-o voi da,
Şi, puținul ce-l pot, voi lucra.
 
4. 
Doar o viață e tot ce jertfesc,
Totuşi, poftele mă ispitesc.
La-ncercări, voi răspunde mereu:
„Voi sluji-n totul lui Dumnezeu.“
 
autor†→ Mary Lindley
compozitor→ Jos. P. Webster
metru→ 9, 9, 9, 9, 6, 9, 6, 9
ton→ G₄
tema→ Jertfă
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 93
gamă→ G
metru→ 12/8

252: Când Mântuitorul va chema

1. 
Când El va chema, vom fi pregătiți?
Vom răspunde: „-Am trăit pentru Tine-aici“?
O să-L auzim: „Ai făcut ce-i bun;
Intră, rob credincios, în odihnă-acum!“?
 
2. 
Pe solida Stâncă zidim acum
Casa ce nu se năruie în furtuni,
Ce va rezista pentru veşnicii,
Când pe țărmul cel veşnic vom poposi?
 
3. 
Pe nisipul şubred zidim acum
Casa ce nu rezistă când vin furtuni?
Tragic vom sfârşi de va fi aşa:
O mâhnire eternă vom îndura.
 
4. 
Să zidim atunci cum Stăpânu-a spus:
Capul să ni-L alegem doar pe Isus,
Să-L urmăm chiar când lumea va huli.
De zidim doar pe Stâncă, vom dăinui!
 
autor†→ James Craig
compozitor→ Wm. J. Kirkpatrick
metru→ 10, 11, 10, 11
ton→ F₄
tema→ Zidire
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 129
gamă→ F
metru→ 4/4

253: Şi-eu inclus

1. 
Să nu fiu dintre cei înțelepți sau vestiți,
Ca să-mi iau slava oamenilor!
Dar din inimă vreau, cu ardoare, să fiu
Şi-eu inclus în al Său sfânt popor.
 
Refren
Şi-eu inclus printre cei credincioşi şi zeloşi,
Printre-aceia puțini ce slujesc lui Hristos!
Şi-eu inclus, şi-eu inclus,
Şi-eu inclus printre cei credincioşi!
 
2. 
Poate nu-i partea mea să mă lupt chiar la front
În război contra păcatului,
Însă, necunoscut, unde El vrea să fiu,
Pot trăi credincios voii Lui.
 
3. 
Eu mă simt fericit când e El mulțumit
De-a mea slujbă ce-o fac zi de zi.
Am să stau la-al meu post, unde sunt de folos,
Şi-am să merg unde El va voi.
 
autor→ Mrs. C. H. Morris
compozitor→ Mrs. C. H. Morris
metru→ 12, 9, 12, 9, 12, 12, 6, 9
ton→ F₄
tema→ Credincioşie
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 337
gamă→ D♭
metru→ 6/4

254: Iubire, ce m‑atragi să stau

1. 
Iubire, ce m-atragi să stau
Să-mi sprijini sufletu-apăsat,
Eu viața datorată-Ți dau,
Să curgă, în oceanul Tău
Mai viu şi mai bogat!
 
2. 
Lumină,-aprinsă-n calea mea
Să-Ți dau opaițul meu plăpând,
Ți-ntoarce raza inima
S-ajungă,-n vâlvătaia Ta,
Mai tare strălucind!
 
3. 
O, Bucurie prin calvar,
Nu-Ți pot închide inima!
Văd curcubeu-n ploaie, clar;
Ce ai promis nu e-n zadar,
Căci plânsu-n zori vei lua.
 
4. 
O, Cruce, capu-mi ridicând,
Nu-ncerc să fug din calea Ta!
În moarte viața-mi culc, ştiind
Că-nvie alta din pământ,
Ce veşnic va dura.
 
autor→ George Matheson
compozitor→ A. L. Peace
metru→ 8, 8, 8, 8, 6
ton→ E♭₄
tema→ Credincioşie
numele melodiei→ St. Margaret
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1951)→ 5
gamă→ A♭
metru→ 4/4

255: Ține-mă în Tine, Doamne

1. 
Ține-mă în Tine, Doamne,
Credincios şi neclintit,
Zilnic sfatul Tău urmându-Ți,
Liniştit, calm, mulțumit!
 
Refren
O, păstrează-mă curat,
Ție credincios mereu!
Voia Ta să mă înveți,
Să mă umple gândul Tău!
 
2. 
Vreau orice vrăjmaş să-l birui,
Căci puterea Ta e-a mea,
Să-i zdrobesc Satanei cursa,
Întărit de viața Ta!
 
3. 
În ispită şi-ncercare,
De-al Tău braț să fiu păzit!
Dă odihna Ta cea dulce
Sufletului meu trudit!
 
4. 
Cu un scop fidel, statornic,
În puterea ce mi-o dai,
Eu voi duce lupta zilnic
Să primesc cununa-n rai.
 
autor†→ Sam Jones
compozitor→ F. A. Blackmer
metru→ 8, 7, 8, 7, 7, 7, 7, 7
ton→ A♭₄
tema→ Credincioşie
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 336
gamă→ D♭
metru→ 4/4

256: Să rămâi fidel, curat!

1. 
Tot mereu un glas de sus primesc,
Ce mă-ndeamnă cu un sfat ceresc:
„Fii constant, vreau să te folosesc,
Să rămâi fidel, curat!“
 
Refren
Mergi, Isuse, lângă mine,
Până Patria-ntâlnesc!
O, arată-mi cum să umblu,
Credincios să Îți slujesc!
 
2. 
Când, de teamă, sunt neliniştit
Şi, cu spini, vrăjmaşii m-au rănit,
Întrebarea-aceasta-am auzit:
„Ai rămas fidel, curat?“
 
3. 
Dă-mi credință, ca să pot umbla!
Dă-mi nădejde, ca să pot răbda
Şi iubire, să mă pot păstra
Cu un trai fidel, curat!
 
4. 
Doamne, harul Tău mă va păstra
Pân-al vieții râu voi traversa!
Bucuros, povara-mi voi purta
Pân’ la cap, fidel, curat.
 
autor†→ Glenn Smith
compozitor†→ Glenn Smith
metru→ 9, 9, 9, 7, 8, 7, 8, 7
ton→ C₅
tema→ Credincioşie
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 381
gamă→ A♭
metru→ 3/4

257: Statornici, credincioşi

1. 
Trecutul cu-nvingeri şi-nfrângeri s-a dus,
Şi-n zâmbet sau lacrimi sămânța s-a pus.
Când mulți vor fi-n chinuri, vor strânge rod sus,
Cei statornici, mereu credincioşi.
 
Refren
Ca,-n cinste,-alergarea aici s-o sfârşim,
Se cere ca Lui să-I slujim;
Şi, din semănat, snopi de aur primim
De statornici vom fi, credincioşi.
 
2. 
În lupta cea bună ne e de folos
Să ştim, când vedem că mulți cad ruşinos,
Că noapte şi zi mijloceşte Hristos,
Când statornici umblăm, credincioşi.
 
3. 
Oricând ne rugăm, forțe noi vom găsi,
Balsam pentru răni şi-ntăriri vom primi,
Căci har şi putere El dă zi de zi
La statornicii Săi credincioşi.
 
4. 
De, stând credincioşi, ura lumii-nfruntăm,
La-apunerea soarelui nu regretăm,
Cea mult aşteptata cunună-apucăm,
Căci statornici am fost, credincioşi.
 
autor†→ Glenn Smith
compozitor†→ Glenn Smith
metru→ 11, 11, 11, 9, 11, 8, 11, 9
ton→ E♭₄
tema→ Credincioşie
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 339
gamă→ A♭
metru→ 6/8

258: Când, la ce e veşnic, cuget

1. 
Când, la ce e veşnic, cuget:
Pentru ce-a venit Hristos,
Inima în mine arde
Să fiu vrednic, credincios.
 
Refren
Mă voi lăuda, deci, numai
În Isus şi-n crucea Sa,
Socotind tot ce-am în lume
Doar ca pierdere a mea.
 
2. 
Nu sunt vrednice de grijă
Suferințe pământeşti,
Față de întreaga slavă
Ce,-n El, poți s-o-mpărtăşeşti.
 
3. 
Unii,-orbiți, vor slava lumii,
Mai degrabă alegând
Căi pustii ale Satanei,
Calea-ngustă ignorând.
 
4. 
Dă-mi Tu har să fiu statornic,
Ca Isus disprețuind
Ura şi ruşinea lumii,
Premiul, la sfârşit, primind.
 
autor†→ Robert Blair
compozitor→ Dora Boole
metru→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
ton→ E₄
tema→ Credincioşie
numele melodiei→ Precious Saviour
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 293
gamă→ A
metru→ 3/2

259: Numai lângă Cel prea-nalt

1. 
Numai lângă Cel prea ’nalt e un refugiu de Cel Rău.
Doar prezența Sa alungă lacrimi tulburi, când e greu,
Căci, când încercări apasă, vine Însuşi Fiul Său
Lângă cei ce poartă crucea credincios.
 
Refren
Sună-n tine, oare,-apelu-I ca să fii statornic Lui?
Simți când pierde-Împărăția Domnului?
Intră-n luptă şi fă-ți partea-n mod cinstit şi credincios!
Poartă cu răbdare crucea ca Hristos!
 
2. 
Timpul nu a-ntunecat mărturisirea celor sfinți,
Care-au stăruit în lupte,-n jertfe,-n rugăciuni fierbinți;
Iar mesajul lor răsună, chiar de-s în odihna lor–
Cei ce-au dus la capăt crucea răbdător.
 
3. 
Noi găsim aceşti mari oameni unde zidu-i slab şi jos,
Unde greu-i cel mai mare şi-unde lacrimi curg mai des;
Şi, chiar dacă-s istoviți, ei duc lumina lui Hristos–
Cei fideli, ce rabdă crucea credincios.
 
autor†→ Glenn Smith
compozitor†→ Glenn Smith
metru→ 15, 15, 15, 11, 15, 11, 15, 11
ton→ D₄
tema→ Credincioşie
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 341
gamă→ B♭
metru→ 4/4

260: Voi fi fidel

1. 
Voi fi fidel căci El mi-ncredințează
Comori din ce-are El mai prețios.
Vreau să nu-nşel încrederea-acordată,
Ci Lui să-I fiu statornic, credincios.
 
2. 
Voi fi fidel că-ai Săi se-ncred în mine,
Ai Săi răscumpărați, fideli copii.
Să nu-i trădez vreodată,-ajută-mi, Doamne,
Ci fă să nu mă tem constant a-Ți fi!
 
3. 
Voi fi fidel căci se încred în mine
Din cei ce,-afar’ de staul, rătăcesc,
Căci de,-ntr-o zi, pe Domnul vor să-L afle,
Ei, drumu-acasă, către cer, găsesc.
 
4. 
Voi fi fidel în tot ce-a-ncredințat El
În grija mea, orice s-ar întâmpla.
Nicicând, nicicând, să nu-L dezamăgesc, vreau,
Până când fața-n slavă-I voi vedea.
 
autor†→ J. Price
compozitor†→ J. Price
metru→ 11, 10, 11, 10
ton→ D₄
tema→ Credincioşie
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 342
gamă→ B♭
metru→ 4/4

261: Să nu-ți pierzi nicicând curajul

1. 
Să nu-ți pierzi nicicând curajul, când ce-i bine faci,
Căci El te conduce sigur, când prin beznă treci!
Mulți vrăjmaşi vor pune piedici, dar toți vor cădea.
Cei ce strâns se țin de Domnul totul vor putea.
 
Refren
Să nu-ți pierzi nicicând curajul, fii fidel mereu!
Leagă-mă de-altaru-Ți, Doamne,-n veci să fiu al Tău!
 
2. 
Să nu-ți pierzi nicicând avântul, oricât ai de-umblat!
Dacă semeni în nădejde, cânți la secerat.
Nu-i nimic promis de Domnul să nu fi-mplinit;
Cu credință şi răbdare, să-I slujim cinstit!
 
3. 
Nu privi nicicând în urmă-n drumul ce-l urmezi,
Ci mereu, privirea-n față,-n Cale, s-o păstrezi!
Chiar când scopul îți apare foarte-ndepărtat,
Chinul scurt curând va trece, ceru-apare-ndat’.
 
4. 
Mâna nicicând să nu-ți şadă, mult e a lucra,
Şi puțini sunt lucrătorii,-auzi chemarea Sa!
Căi utile te-nconjoară, lucru-i pentru toți;
Lanul copt talentu-ți cere,-efortul, tot ce poți.
 
autor†→ Sandy Scott
compozitor→ J. H. Burke
metru→ 13, 13, 13, 13, 13, 13
ton→ E₄
tema→ Credincioşie
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 343
gamă→ A
metru→ 6/8

262: Rămâi în El

1. 
Rămâi în El! S-alergi stăruitor!
Prin harul Domnului, eşti biruitor.
 
2. 
Rămâi în El chiar când eşti ispitit!
Deşi acum eşti slab, vei fi întărit.
 
3. 
Rămâi în El şi când eşti încercat!
Îți va ajunge harul Său nesecat.
 
4. 
Rămâi în El şi rabdă crucea ta!
Îți întăreşti chemarea, astfel, prin ea.
 
5. 
Rămâi în El când alții vor pleca,
Cum stă mlădița vie în vița sa!
 
6. 
Rămâi în El, predat în voia Sa,
Căci o-mplineşte Domnul în viața ta!
 
autor†→ Sam Jones
compozitor→ G. T. Caldbeck
metru→ 10, 11
ton→ F₄
tema→ Credincioşie
numele melodiei→ Pax Tecum
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 394
gamă→ B♭
metru→ 4/4

263: L‑ascult de‑aproape

1. 
L-ascult de-aproape pe Stăpân
Şi-n inimă, mişcat rămân;
În lupta-mi grea L-aud spunând:
„Eu vin iar: roagă-te, veghind!“
 
Refren
E Calea Sa, şi merg, urmând
Pe unde-a mers El sângerând;
Să fiu Lui vrednic, doar, doresc,
Şi locul să mi-l împlinesc.
 
2. 
Acel gând îmi revine clar:
„Pentru-a domni, El vine iar,
A Sa mireasă să Şi-o ia,
Care-a rămas în Calea Sa“.
 
3. 
Mulți, Calea Sa, disprețuiesc,
Resping iubirea-I, rătăcesc,
Dar arde-un dor în mine, viu–
Când vine iar, primit, să fiu.
 
4. 
Iubirea Sa mă umple iar
Şi-mi va da harul necesar
Să mă păstreze-n Calea Sa
Pân’, a Sa față,-o voi vedea.
 
autor†→ Mrs. Rene Beattie
compozitor→ A. Lee
metru→ 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 (L.M.D.)
ton→ E♭₄
tema→ Credincioşie
numele melodiei→ Lacrima
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 282
gamă→ E♭
metru→ 3/4

264: Lumea, Eu am biruit

1. 
„Lumea, Eu am biruit“–
Domnu-aşa vorbeşte.
Prin umblarea-n adevăr,
El ne dezrobeşte.
 
Refren
Voi umbla-n adevăr,
Ferm, pe Calea vie,
De Hristos nedespărțit,
Al Său pe vecie.
 
2. 
Pe-al Său sânge bizuit,
Norii groşi se sfarmă;
Tot păcatu-mi e spălat,
Piere fără urmă.
 
3. 
Dragostea-I mă va păstra
Tare-n încercare;
Voi cânta şi voi slăvi
Mântuirea-I mare.
 
4. 
Creşte-n adevăr şi-n har
Cel ce le iubeşte;
Slava Lui va-mpărtăşi
Cine-L prețuieşte.
 
autor†→ Sam Jones
compozitor→ W. H. Doane
metru→ 7, 6, 7, 6, 6, 6, 7, 6
ton→ A₄
tema→ Credincioşie
numele melodiei→ Near the Cross
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 360
gamă→ F
metru→ 6/8

265: Nu renunța!

1. 
Suflet trudit, în luptă nu slăbi, nu renunța!
Noaptea-i ’naintea zorilor de zi, nu renunța!
Drumu-i abrupt şi-n teamă tot păşeşti;
Hristos e-aproape, dacă sus priveşti.
 
2. 
Lupta-ți cunoaşte, drumul l-a trasat, nu renunța!
Inima-ți simte când eşti încercat, nu renunța!
Chiar de, prieteni, te-ar lăsa pe rând,
Agață-te de El chiar nevăzând!
 
3. 
Merită orice preț tu a-l plăti, nu renunța!
Căci zorii dimineții vor sosi; nu renunța!
Viața aici curând se va-ncheia;
Stai strâns de El, în moarte-a nu cădea!
 
4. 
Cât de frumoasă viața ți-ar părea, nu renunța!
Dese-s capcane, ce nu poți vedea; nu renunța!
Soare sau nori pe drum de vom avea,
Noi doar prin harul Său putem umbla.
 
autor†→ Mrs. Reid Smith
compozitor→ C. H. Purday
metru→ 14, 14, 10, 10
ton→ B₄
tema→ Credincioşie
numele melodiei→ Sandon
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 338
gamă→ G
metru→ 4/4

266: Inima ni‑e plină

1. 
Inima ni-e plină, Doamne,
Pentru cât Tu ne-ai iubit,
Pentru-al lui Isus mesaj sfânt,
Ce, de sus, noi l-am primit,
Pentru viața Lui smerită,
Dusă pân’ la cap fidel,
Pentru zorii învierii
Şi nădejdea vie-n El.
 
2. 
Pentru părtăşia scumpă
Ce ne strânge,-n har, prin El,
Tot mai plină, mai adâncă,
Peste tot şi-oricând, la fel!
Tot mai strâns ne leagă, Doamne,
Toți, un singur trup, să fim,
Dragostea-ntre noi s-arate
Că pe Tine Te iubim!
 
3. 
Fă să fim lumini în lumea
De-ndoieli şi beznă grea,
Reflectându-Ți o măsură
Din iubirea-adâncă-a Ta!
Fă-ne să purtăm povara
Sufletului ostenit
Şi să mergem împreună
Pe-al Tău drum pân’ la sfârşit!
 
4. 
Pe întreg peregrinajul,
Fă-ne credincioşi a-Ți fi,
Până când anunță goarna
Zorii-ntrării-n veşnicii,
Când, din țări îndepărtate,
Lângă Tine, strânşi vom sta!
Vino, o, Isuse Doamne,
Ca să-Ți iei Mireasa Ta!
 
autor†→ Ken Paginton
compozitor→ Annie F. Q. Harrison aranjat A.W.B.
metru→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
ton→ C₅
tema→ Unitate
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 239
gamă→ F
metru→ 4/4

267: Toți să fie Una

1. 
„Toți să fie Una, Tată!“,
Astfel Domnul S-a rugat
Când era cu-ai Săi, ’nainte
De a fi sacrificat.
 
Refren
„Una“ cu-ai Săi din vechime
Şi cu-ai Săi de azi, vom fi–
„Una“-n Cel ce ne iubeşte,
„Una“ pentru veşnicii.
 
2. 
„Una fie cum Noi suntem,
Cei pe care Mi i-ai dat!“,
Ca urmaşi, puțini la număr,
A-I fi martori ne-ncetat.
 
3. 
„Toți să fie Una, Tată,–
Cei ce cred Cuvântul Meu,
Lumii arătând, prin veacuri,
Că Eu sunt trimisul Tău!“
 
4. 
„Toți să fie Una“– Domnul,
Azi, se roagă pentru-ai Lui,
Strâns uniți dorind să-i vadă,
În iubirea Tatălui.
 
autor†→ Garrett Hughes
compozitor→ J. R. Sweney
metru→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
ton→ G♯₄
tema→ Unitate
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 333
gamă→ E
metru→ 3/4

268: Noaptea,-n îndoieli

1. 
Noaptea,-n îndoieli şi lacrimi,
Peregrinii-n marş păşesc,
În cântări vii de speranță,
Spre promisul loc ceresc.
 
2. 
Clar, prin beznă, străluceşte
Farul călăuzitor.
Frații mâna-şi strâng şi umblă
Fără teamă-n noaptea lor.
 
3. 
O lumină-i, doar, prezența-I,
Peste-al Său popor curgând,
Izgonind teroarea, bezna,
Drumu-ntreg ea luminând.
 
4. 
Una-i ținta-n drumul nostru,
O credință dăinuind,
O privire clară-n față,
O nădejde: Domnul sfânt.
 
5. 
Doar un cânt pe mii de buze,
Dintr-o inimă-apărut,
Doar o luptă-i şi-un pericol,
Doar un marş– cel început.
 
6. 
Una-i bucuria plină,
Sus, pe țărmu-ndepărtat,
Unde-n dragoste domneşte
Tatăl unic, ne-ncetat.
 
autor→ Bernard S. Ingemann
compozitor→ J. B. Dykes
metru→ 8, 7, 8, 7
ton→ A₄
tema→ Unitate
numele melodiei→ St. Oswald or St. Ambrose
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 334
gamă→ D
metru→ 4/4

269: Nici est, nici vest

1. 
Nici est, nici vest, nu-i în Hristos;
În El nu-i sud sau nord.
Deşi e-ntinsă turma Sa,
Ea-i „Una“,-n sfânt acord.
 
2. 
În El, întinsul Său popor
E strâns înmănunchiat;
Atâtea inimi, harul Său,
În „Una“ le-a legat!
 
3. 
Ca frați, surori, de-acelaşi Duh,
Din orice neam sau grai,
Toți, dezrobiți, rămân uniți,
Prin har, modele-n trai.
 
4. 
Din orice colț de pe pământ,
Când goarna va suna,
Mireasa sfântă-a lui Hristos,
La El, se va-aduna.
 
autor†→ Sandy Scott
compozitor→ J. B. Dykes
metru→ 8, 6, 8, 6 (C.M.)
ton→ A♭₄
tema→ Unitate
numele melodiei→ Beatitudo
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 335
gamă→ A♭
metru→ 3/4

270: Cercetează-mi, Doamne, inima

1. 
O, cercetează-mi, Doamne, inima!
Raza Ta pură intre-adânc în ea!
Pur vreau să fiu, în duh, eliberat,
Ca să iubesc şi să slujesc curat.
 
2. 
Mă cercetează,-ncearcă-mi inima,
Ca să se vadă dacă-i toată-a Ta!
Probează-mi, prin Cuvântu-Ți neschimbat,
Nădejdea şi credința ce mi-ai dat!
 
3. 
Mă cercetează,-ncearcă gândul meu!
Discearnă totul clarul ochi al Tău!
Cunoaşte-mi gându,-ajută să-mi țintesc
Mintea şi voia ca să Te cinstesc!
 
4. 
Mă cercetează, fă-mă pur, curat!
Ia-mi, ca din aur, zgura de păcat!
Căile vezi-mi din izvorul lor!
Scoate-mi greşeli ascunse,-o, Salvator!
 
5. 
Mă cercetează,-ndrumă-al meu picior
Şi, să am grijă, dă-mi Tu ajutor
S-aud, s-ascult de-al Tău glas, să văd clar
Calea eternă către Tine,-n cer!
 
autor†→ Sam Jones
compozitor†→ Lucie Manning
metru→ 10, 10, 10, 10
ton→ A♭₄
tema→ Încercări
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 380
gamă→ D♭
metru→ 4/4

271: El ne cunoaşte

1. 
El ne cunoaşte şi Îi place
Să vadă-n noi un scop fidel,
De-a-I face voia, căutându-I
Înviorarea ce-o dă El.
Ispite şi-ncercări El ştie;
Vrea să-L rugăm, har să ne dea,
Să biruim, trăind mai vrednic de-a primi aprobarea Sa.
 
2. 
Iubirea-I inima ne-nmoaie,
Când, totul, fără rost, simțim;
Ne umple cu-o dorință-adâncă,
Al Său sfânt Nume, să-l slăvim.
Ce trist e El când, nu tot timpul,
Prezența Sa o dovedim!
Deci, grija Sa în noi, mereu s-o dovedim şi s-o prețuim!
 
3. 
Pe El urmăm noi prin credință,
Iubind în inimi voia Sa.
El plănuieşte şi-izbăveşte,
Ne-arată că ne va-ndruma.
În El găsim încurajare,
Să ne păstreze-n ceasul greu!
În El să stăm, s-aducem rod, veghind, rugându-ne tot mereu!
 
autor†→ James Fawcett
compozitor†→ Glenn Smith
metru→ 9, 8, 9, 8, 9, 8, 17
ton→ F₄
tema→ Încercări
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 383
gamă→ B♭
metru→ 4/4

272: Aurul de preț

1. 
Aurul de preț prin foc se-ncearcă,
Norii-aduc al ploii rod deplin,
Crâncene-apăsări scot diamante–
Viață-i doar prin moarte şi suspin.
 
Refren
Şi-a mea viață, luată-n lucrul Tău,
Lut brut şi nevaloros,
Trebuie-ncercarea-n foc s-o aibă,
Să reziste-n ziua lui Hristos.
 
2. 
Vasul slab şi minereu-nvață,
Focul şi cazanu,-a prețui.
Aburul desprins prin foc se ’nalță
Către cer, de unde a venit.
 
3. 
Tu lucrezi, şi cine-Ți pune piedici?
Cine poate-opri ce-ngăduieşti?
Ce faci Tu e cel mai bun şi trainic;
Cel mai bine-i tot ce-mi rânduieşti.
 
autor†→ Mrs. Elma Milton
compozitor†→ Don Puffalt
metru→ 10, 9, 10, 9, 9, 7, 10, 9
ton→ A♭₄
tema→ Încercări
text şi muzică din Alte und neue Lieder (Ger. 1993)→ 158
gamă→ D♭
metru→ 3/4

273: Am viața-ascunsă

1. 
Am viața-ascunsă, cu Hristos,
În Dumnezeu, refugiul meu;
Chiar când Satan răcneşte crunt,
Eu mă prostern sub tronul Său.
 
Refren
Niciun vrăjmaş nu va putea
S-ajungă-n locul cel ascuns;
Prezența Sa în jurul meu
E-un zid de foc de nepătruns.
 
2. 
Săgeți arzând de la Satan,
Ispite greu de suportat,
Nu mă mai pot înspăimânta,
Căci ştiu că-s lângă Împărat.
 
3. 
Să fie lupta cât de grea,
Cu-oştirile păcatului,
Cel Drept va fi de partea mea,
Zdrobind chiar capul şarpelui.
 
4. 
Iubirea neschimbată-a Sa
Pătrunde tot lăuntrul meu.
Ascultător de glasul Lui,
Eu partea bună-aleg mereu.
 
autor†→ Sam Jones
compozitor→ W. S. Weeden
metru→ 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 (L.M.D.)
ton→ F₄
tema→ Luptă şi Biruință
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 371
gamă→ D♭
metru→ 3/4

274: Va conta pe tine El?

1. 
Când purtăm a noastră luptă
Spre dreptate şi-adevăr,
Şi conflictul se aprinde
Cu-ale nopții mari puteri,
Domnul vrea robi bravi, fideli;
Va conta pe tine El?
 
Refren
Va conta pe tine El?
El e demn să-I fii fidel:
Spune-I, duh viteaz, cu zel,
Să conteze-n tine El!
 
2. 
Vom ieşi ostaşi la luptă,
În puterea Domnului,
Împotriva legiunii
Nopții şi păcatului?
Domnul vrea robi bravi, fideli;
Va conta pe tine El?
 
3. 
De la tronu-I, Tatăl vede,
Dând curaj de-a birui,
Căci Isus ni-e căpetenie,
Şi cu El vom reuşi.
Slavă au cei bravi, fideli;
Va conta pe tine El?
 
autor→ W. C. Martin
compozitor→ Ira B. Wilson
metru→ 8, 7, 8, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7
ton→ E₄
tema→ Luptă şi Biruință
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 372
gamă→ C
metru→ 4/4

275: Cu toată-armura

1. 
Cu toată-armura lui Dumnezeu,
Cu adevărul, încins mereu,
Condus în luptă de brațul Său,
Spre biruință mergi!
 
Refren
Nu ceda, veghează ne-ntrerupt!
Să te rogi, să nu te dai bătut!
Hristos ți-e Capul, credința– scut,
Credința-n El, Cel viu.
 
2. 
În rânduiala-I, ferm, sănătos,
Cinstit în suflet, dârz, bucuros,
Cu râvna Sa-ncălțat, curajos,
Spre biruință mergi!
 
3. 
Cu coiful, sigur, smerit în gând,
Ascultător, pe Eu ignorând,
Sabia Duhului folosind,
Spre biruință mergi!
 
4. 
Complet şi-ntreg, armura purtând,
În rugăciuni, ne-nfrânt, biruind,
Fidel în Domnul, perseverând,
Spre biruință mergi!
 
autor†→ Sam Jones
compozitor→ G. F. Root
metru→ 9, 9, 9, 6, 9, 9, 9, 6
ton→ F₄
tema→ Luptă şi Biruință
numele melodiei→ Invitation
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 373
gamă→ B♭
metru→ 4/4

276: Fii neclintit

1. 
Fii neclintit şi ferm în inimă–
Domnul, puterea de luptă îți dă!
El e fidel, şi nu va osteni.
Luptă mereu!– prin El vei birui.
Luptă mereu!– prin El vei birui.
 
Refren
Fi’nd obosit, dar tot urmărind,
Nu te retrage, nu te da-nfrânt!
Lupta,-n atenția Sa, stă ne-ncetat:
Mergi urmărind mereu pân’ la-nserat!
 
2. 
Fii neclintit, pe vrăjmaş înfruntând,
Înțelepciune, curaj, Domnul dând!
Lupta cea bună-o lupți: n-o înceta,
Stând tare-n El, cu putere de-a Sa!
Stând tare-n El, cu putere de-a Sa!
 
3. 
Fii neclintit! Din câmp, o, nu pleca!
Lasă-te-n El, şi Cel Rău va ceda!
Spre biruință mergi, nerenunțând,
Pân’ la sfârşit, hotărât, ferm, mergând!
Pân’ la sfârşit, hotărât, ferm, mergând!
 
4. 
Fii neclintit şi ferm pân’ la sfârşit–
El întăreşte pe cel obosit!
Plin de iubire, fidel şi milos
E-Acel’ ce,-n cer, mijloceşte: Hristos.
E-Acel’ ce,-n cer, mijloceşte: Hristos.
 
autor†→ Sam Jones
compozitor→ W. J. Kirkpatrick
metru→ 10, 10, 10, 10, 10, 9, 9, 10, 10
ton→ F₄
tema→ Luptă şi Biruință
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 376
gamă→ B♭
metru→ 6/4

277: Putem, ca alții, a câştiga

1. 
Putem, ca alții, a lupta;
Putem, ca alții,-a câştiga.
Vrăjmaşii, oastea Celui Rău,
Putem goni prin Dumnezeu.
 
2. 
Armura Lui s-o îmbrăcăm:
Scut, coif şi platoşă, să luăm!
Nimic nu ne va vătăma:
Prin harul Lui vom rezista.
 
3. 
Speranțe noi ne dau puteri,
Căci, şi-n vechime, frați, surori,
Au înfruntat, bravi, pe Cel Rău
Şi-au biruit, luptând mereu.
 
4. 
De partea noastră-i Cel ne-nfrânt,
El, har şi-nțelepciune, dând.
Vom sta-n Hristos, Lui, ferm slujind,
Mărețu-I Nume răspândind.
 
autor†→ Thomas M. Turner
compozitor→ W. S. Nickel
metru→ 8, 8, 8, 8 (L.M.)
ton→ E♭₄
tema→ Luptă şi Biruință
numele melodiei→ Canaan’s Land
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 369
gamă→ A♭
metru→ 3/4

278: Între biruinți şi-nfrângeri

1. 
Între biruinți şi-nfrângeri,
Lupta nu s-a încheiat;
Domnul ține-n mâini cântarul,
Până timpu-i terminat.
La un pas de biruință-i
Marginea prăpastiei:
Doamne, fii cu mine-n luptă,
Tu, conducerea s-o iei!
 
2. 
Să nu-ți pară rău de Cale
Când succes n-ai cu-orice pas,
Dacă, din doi paşi spre țintă,
Unu-alături ți s-a dus!
Căci puterea e la Domnul,
Ce ne iartă-un pas greşit
Dacă,-n lupta pentru premiu,
Stăruim necontenit.
 
3. 
O, ce important e pasul
Ce-a deschis salvarea ta
Când te-ai depărtat de lume
Ca să mergi pe Calea Sa!
Căci un pas a dus pe-atâția
La pierzare-n veci, a lor;
De aceea fii cu frică
Unde-ți pui al tău picior!
 
autor†→ anonim
compozitor†→ Don Puffalt
metru→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
ton→ A₄
tema→ Luptă şi Biruință
text şi muzică din Alte und neue Lieder (Ger. 1993)→ 231
gamă→ F
metru→ 3/4

279: Un duh zdrobit şi-umil

1. 
Un duh zdrobit şi-umil nu e respins de Dumnezeu,
Ce vrea să fie-al nostru scut şi-ndrumător mereu.
Un duh zdrobit e prețul de-a-I deschide visteria;
Pe cei vrednici, El, cu drag, i-ajută-n ceasul greu.
 
2. 
Concursul nu-i al celor iuți, nici lupta-a celor tari;
Cel răbdător şi slab a-nvins când munții-au fost mai mari.
El lupta-a dus-o în genunchi, primindu-Şi calm izbânda;
A trăit şi S-a jertfit, respins de oameni tari.
 
3. 
Izbânda-i numai pentru cel statornic, credincios,
Umblând cu Domnul şi-ascultând de glasul Său, setos,
Ce-şi ține albă haina, chiar când cei din jur pierd lupta–
El e slava Tatălui şi lumii de folos.
 
autor†→ Glenn Smith
compozitor†→ Glenn Smith
metru→ 14, 14, 15, 13
ton→ E♭₄
tema→ Luptă şi Biruință
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 382
gamă→ A♭
metru→ 4/4

280: O viață-a biruinței

1. 
O viață-a biruinței, a laudei mereu,
Să îți împodobească aici tot drumul tău!
La cruce, biruința, Isus a cumpărat
Şi, osândind păcatul, El te-a eliberat.
 
2. 
Ai vrea să ştii secretul deplinei biruinți?–
Să-L laşi pe-Învingător să te-nvingă, şi-ai să simți
Cum, stăpânit de Domnul, chiar duhul tău supus
Îşi va cânta izbânda, dând slavă lui Isus.
 
3. 
Deşi cărarea-n față ți-e plină de duşmani,
Să intri-n biruința ce El ți-a dat-o-n mâini!
Când crezi, vezi oşti cereşti, dar vrăjmaşi când te-ndoieşti
Şi, chiar prin însăşi lupta,-n credință te-ntăreşti.
 
4. 
Dar lupta-i tot mai aspră spre capul drumului,
Şi doar acei rezistă, ce-nvață,-n şcoala Lui,
Că Domnu-atât le cere: ’năuntru a primi:
Să intre-Acela care, prin ei, va birui.
 
autor→ Freda Hanbury
compozitor→ Dr. Lowell Mason
metru→ 13, 13, 13, 13
ton→ E♭₄
tema→ Luptă şi Biruință
numele melodiei→ Heber
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 294
gamă→ E♭
metru→ 4/4

281: O, ce sublimă-odihnă

1. 
O, ce sublimă-odihnă vine-n zori
Din noaptea grea de-nfrângeri şi-ntristări,
Când văd triumful voii-Ți răsărind,
Al Tău sfânt scop în mine împlinind!
 
Refren
O, dă-mi odihna-aceasta, Domn ceresc,
Ca,-n Tine, pacea, totul să-mi găsesc!
 
2. 
Sublimă-odihnă-i, crucea, când purtăm,
Când, tot ce-aduce pierderi, morții dăm,
Căci moartea poartă învierea-n sus:
O viață pură, plină cu Isus!
 
3. 
Sublimă-odihnă-i când, din lupta grea,
Succesul nu mi-l iau drept slava mea,
Cununa-nvingătorului s-o ai
Doar Tu, Cel care biruința-mi dai!
 
4. 
Sublimă-odihnă vine l-asfințit,
Când viața pleacă, duhul fi’nd răpit
Să fie sus cu Tine-n veşnicii,
Trăind cu Tine şi cu-ai Tăi copii!
 
autor†→ Elinor Kleeb
compozitor†→ Elinor Kleeb
metru→ 10, 10, 10, 10, 10, 10
ton→ C₄
tema→ Luptă şi Biruință
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 317
gamă→ F
metru→ 2/4

282: Păstrează-ncrederea

1. 
Păstrează-ncrederea,
Armura n-o lăsa!
Rugina, molii, sau vreun om,
Cununa, să nu-ți ia!
Păstrează viața-n El!
Ce-a spus, El va-mplini.
De noi stăm fermi şi neclintiți,
Putere vom primi.
 
Refren
Păstrează, ține-te de ce-ai primit,
Armura n-o lăsa!
Menține-te fidel pân’ la sfârşit,
S-obții cununa ta!
 
2. 
Stai ferm când treci prin foc,
Când lupta-i tot mai grea!
A mers ’nainte Domnul tău;
Stai în puterea Sa!
Şi alții-au mers prin foc,
De piedici s-au lovit;
Al nostru Tată nu-i nedrept
Să uite ce-am trudit.
 
3. 
În inimă şi-n gând,
Să mergem neclintit!
Să nu ai teamă de vrăjmaşi–
Mergi pân-ai biruit
Iar Numele să-I ții,
Acceptă crucea Sa!
Te-ncrede-n El, căci vom domni
Cu El, de vom răbda!
 
autor†→ Blanche Chappell
compozitor→ Ira B. Wilson
metru→ 6, 6, 8, 6, 6, 6, 8, 6, 10, 6, 10, 6
ton→ F₄
tema→ Luptă şi Biruință
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 367
gamă→ B♭
metru→ 2/4

283: Când crucea‑n Golgota

1. 
Când crucea-n Golgota privesc,
Pe care Prințul slavei S-a dat,
Gunoi, câştigu-mi socotesc
Şi, de mândria-mi, sunt dezgustat.
 
2. 
Să nu mă laud, eu doresc,
Decât în crucea Domnului meu!
Tot ce mă-ncântă-aici, lumesc,
Ca zgură, socotesc eu mereu.
 
3. 
Vezi cum din cap, picioare, mâini,
Chin şi iubire-I curg împletit!
Coroană-a rezultat din spini;
O, ce tablou nemaiîntâlnit!
 
4. 
Şi lumea-ntreagă de-aş avea,
S-o dau, ar fi un dar mult prea mic.
Iubirea-atât de mare-a Sa
Îmi cere, viața, Lui să-I dedic.
 
autor→ Isaac Watts
compozitor→ Dr. E. Miller
metru→ 8, 9, 8, 9
ton→ E♭₄
tema→ Pâinea şi Vinul
numele melodiei→ Rockingham
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 6
gamă→ E♭
metru→ 3/4

284: De pâine‑Ți mulțumim–

1. 
În fața Ta, acum,
Smeriți, noi ne plecăm.
Privim la jertfa lui Isus,
Şi haru-Ți lăudăm.
 
Refren
De pâine-Ți mulțumim–
Arată viața Lui–
Şi pentru vin, că-n el vedem
Vărsarea sângelui.
 
2. 
În drum spre Golgota,
A mers neabătut–
E sacrificiul dragostei,
Lui Dumnezeu plăcut.
 
3. 
Nespus de-mpovărat
Cu vina tuturor,
Rănit, El capul Şi-a plecat,
Murind biruitor.
 
4. 
Păcatele ne-a şters
C-un sânge prețios;
O, Doamne, dă putere, har,
Să-Ți fim mai credincioşi!
 
autor†→ H. Cliff Berrett
compozitor→ G. W. Martin
metru→ 6, 6, 8, 6, 6, 6, 8, 6 (S.M.D.)
ton→ F♯₄
tema→ Pâinea şi Vinul
numele melodiei→ Leominster
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 389
gamă→ D
metru→ 4/4

285: Golgota

1. 
Doamne,-n jurul Tău ne strângem,
Aplecați ’naintea Ta!
Noi privim, smeriți, simbolul
Amintind de Golgota.
 
Refren
Golgota, Golgota,
Iată locu-nsângerat!
Pâinea-arată trupul Său frânt,
Vinul– sângele-I vărsat.
 
2. 
În acea-ntristată noapte,
Singur S-a rugat, plângând.
Vezi cum bea paharul morții,
Cu sudoare sângerând!
 
3. 
Scos afară din cetate,
L-au lovit, L-au schingiuit.
Pentru noi a dus calvarul;
Moartea Sa ne-a izbăvit.
 
4. 
Oferim recunoştința
Celui care ne-a iubit,
Care ne-a spălat de vină
Şi, cu Tatăl, ne-a unit.
 
autor†→ Sam Jones
compozitor→ Wm. J. Kirkpatrick
metru→ 8, 7, 8, 7, 6, 7, 8, 7
ton→ A₄
tema→ Pâinea şi Vinul
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 391
gamă→ F
metru→ 4/4

286: Pe Miel L-au străpuns

1. 
Pe Miel L-au străpuns, din tabără, scos,
Respins disprețuitor.
„Ieşiți şi purtați ocara-I cu El!“–
Suntem chemați rugător.
 
Refren
O nouă cetate căutăm,
Cu temelii stabile, tari,
Un loc pregătit doar pentru-ai Săi,
Etern, strălucitor.
 
2. 
La tron la Pilat, Isus a răspuns:
„Nu forța e arma Mea;
A Mea-Împărăție nu-i de aici,
Căci robii Mei ar lupta.“
 
3. 
Noi nu ne luptăm cu săbii şi lănci,
Nu arme fireşti purtăm;
În lupta credinței, Domnu-i cu noi,
Şi nu ne îngrijorăm.
 
4. 
Avraam, alegând în corturi să stea,
A dat de-nțeles mereu:
„Sunt un călător, străin pe pământ;
Un loc mai bun caut eu.“
 
autor†→ Loran Skaw
compozitor†→ Alexandru Enea
metru→ 10, 7, 10, 7, 9, 8, 9, 6
ton→ A♭₄
tema→ Pâinea şi Vinul
gamă→ D♭
metru→ 6/4

287: Mărire Ție

1. 
Mărire Ție, Tată-Atotputernic,
Şi Mielului ce,-n locul meu, S-a dat!
Slăvit de tot ce-i viu, fii, căci eşti vrednic,
Acum, şi-n veac de veac, neîncetat!
 
2. 
Privindu-Ți rănile-n mâini şi picioare,
Ce cuiele Ți-au dat a suferi,
Şi trupul Tău străpuns greu în durere,
Pe veci, să-Ți mulțumim, nu vom sfârşi!
 
3. 
Când timpul şi distanța-s terminate,
Iar soare, lună, nu mai trebuiesc,
Toți sfinții Tăi se-mbracă-n puritate
Şi, cu recunoştință, Te slăvesc.
 
4. 
Atunci dureri sunt şterse pe vecie,
Prezența Ta dând pure bucurii,
Şi-ai Tăi iubiți Te-adoră-n armonie,
Milenii nesfârşite,-n veşnicii.
 
autor†→ Juventino Valdez V.
compozitor†→ Juventino Valdez V.
metru→ 11, 10, 11, 10
ton→ C₄
tema→ Pâinea şi Vinul
text şi muzică din Himnos (Span. 2016)→ 304
gamă→ F
metru→ 4/4

288: Pentru noi, Hristos

1. 
Pentru noi, Hristos, pe cruce,
Vina noastră grea purtând,
A jertfit al Său sfânt sânge,
Culpa noastră ispăşind.
 
Refren
Pentru noi S-a dat
Şi a înviat,
Dând nădejde,-n noi avându-L
Domn sfânt întronat.
 
2. 
Pentru noi, El, în grădină,
Moartea-a-nvins-o înviind,
Să fim liberi, fără vină,
Frica morții spulberând.
 
3. 
Pentru noi azi mijloceşte,
Sus în cer, pe tron, pledând;
El dă har şi îndurare,
Golul nostru-ntreg umplând.
 
4. 
Domnu-n noi– nădejdea slavei;
Izbăvirea de păcat,
Prin ispitele din lume,
Este,-n noi, Cel înviat.
 
autor†→ Gladys Porteous
compozitor→ W. S. Weeden
metru→ 8, 7, 8, 7, 5, 5, 8, 5
ton→ F♯₄
tema→ Pâinea şi Vinul
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 386
gamă→ D
metru→ 4/4

289: Pentru mine a venit Isus

1. 
Pentru mine a venit Isus
Şi,-aici, El a trăit,
Să arate viața-n Dumnezeu,
În totul, blând, smerit.
Respins de lume a murit,
Când viața El Şi-a dat,
A răbdat ruşinea, crucea luând,
Să fiu răscumpărat.
 
2. 
Prin credință-L am în mine-acum,
Şi-mi dă din viața Sa;
Harul şi puterea-I mă păzesc,
De rău, să pot scăpa.
Mi-e Mare Preot, mijlocind
La dreapta Tatălui;
Ştiu că toată slăbiciunea mea
Mi-o simte Duhul Lui.
 
3. 
Domnul a trăit şi a murit,
Iar Tatăl L-a-nviat
Ca să mijlocească până când
El vine ca-Împărat,
Căci Tatăl, ce nu minte,-a spus
Că El Se v-arăta
Să mă ia acasă,-n veci să-mi dea
Din bucuria Sa.
 
autor†→ Sam Jones
compozitor→ J. M. Bonnar (aranjat)
metru→ 9, 6, 9, 6, 8, 6, 9, 6
ton→ G₄
tema→ Pâinea şi Vinul
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 388
gamă→ G
metru→ 4/4

290: Prin jertfa Mielului

1. 
Prin jertfa Mielului sfânt junghiat,
Să fiu spălat, să fiu spălat!
Eu vreau să fiu curățit de păcat,–
Fă-mă curat, fă-mă curat!
Oricât de negru e-al meu greu trecut,
Oricâte-nfrângeri amare-am avut,
Pe-al Tău cuvânt, Doamne, eu sunt bazat;
Fă-mă curat, fă-mă curat!
 
2. 
De îndoieli, ce mă țin apăsat,
Să fiu spălat, să fiu spălat!
De temeri ce spre pierzare m-abat,
Să fiu spălat, să fiu spălat!
Chiar dacă nu înțeleg, eu, crezând,
Ca un copil, mâna slabă mi-o-ntind.
Şi prin cuvântul Tău sunt ridicat,
Căci sunt spălat, căci sunt spălat.
 
3. 
De teama că-n lume nu-s acceptat,
Să fiu spălat, să fiu spălat!
De teama pentru rugat şi cântat,
Să fiu spălat, să fiu spălat!
Prin mila Ta, fă-mă tare mereu,
Să ştie lumea că eu sunt al Tău,
Şi, când iertat sunt, să cânt ne-ncetat:
Tu m-ai spălat, Tu m-ai spălat!
 
autor→ Herbert H. Booth
compozitor→ T. Haynes Bayley
metru→ 10, 8, 10, 8, 10, 10, 10, 8
ton→ F₄
tema→ Pâinea şi Vinul
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 384
gamă→ F
metru→ 4/4

291: Vreau gândul lui Hristos

1. 
Vreau gândul lui Hristos,
Al Său gând sfânt, curat,
Tot sufletul să-mi poată fi
Spre legea Sa-nclinat.
 
Refren
Prea Sfânt Duh, mă condu!
S-alerg, dă-mi Tu avânt,
Ca, premiul cel mai ’nalt, s-obțin:
Al Fiului chip sfânt!
 
2. 
Vreau gândul lui Hristos,
Să fac doar ce Tu vrei,
Cu-ntregu-mi suflet, să-mplinesc
Ferm, legea dragostei.
 
3. 
Vreau gândul lui Hristos,
Iubirea, râvna Lui,
Să cresc în har şi să primesc
Pecetea Duhului.
 
4. 
Vreau gândul lui Hristos,
Să merg pe urma Lui,
S-ajung deplin în dragoste
Şi-n frica Domnului.
 
autor†→ Sam Jones
compozitor→ G. W. Martin
metru→ 6, 6, 8, 6, 6, 6, 8, 6 (S.M.D.)
ton→ F♯₄
tema→ Chipul lui Isus
numele melodiei→ Leominster
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 390
gamă→ D
metru→ 4/4

292: Vrem să-L vedem pe El

1. 
Vrem să-L vedem pe El, pe Isus– Lumina,
În peisajul vieții mărginit.
Vrem să-L vedem, să crească-n noi credința
Până-oboseala luptei ia sfârşit.
 
2. 
Vrem să-L vedem pe El– Stânca noastră tare
Pe care-am fost zidiți prin har suprem;
Viața sau moartea, cu-a lor agitare,
Nu ne pot smulge, dacă Îl vedem.
 
3. 
Vrem să-L vedem pe El– căci pălesc alți aştri
De care,-atâția ani, ne bucuram;
Peregrinajul nostru se sfârşeşte;
Nu-l plângem, căci spre Domnul ne-ndreptăm.
 
4. 
Vrem să-L vedem pe El– căci, văzându-L, suntem
Tari, bucuroşi, dispuşi de Calea Sa.
Vrem să-L vedem murind, trăind, pledând, şi,
Din noaptea morții, ziua va-nvia.
 
autor→ Anna B. Warner
compozitor→ F. Mendelssohn
metru→ 12, 10, 11, 10
ton→ G₄
tema→ Chipul lui Isus
numele melodiei→ Reynolds or Consolation
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 392
gamă→ E♭
metru→ 4/4

293: Degeaba-nțelepții

1. 
Degeaba-nțelepții încearcă-a afla
Ce-i după perdea,-n viitor;
Isus, prin Cuvântu-I, lumina ne-o dă,
Ce nu stă-n puterile lor.
 
Refren
Prin umbre, dureri, crucea,-aici suferim,
Gunoi, cele seci pământeşti, socotim;
Al lumii dispreț, pentru Domnul, răbdăm:
Şi ziua întoarcerii Lui aşteptăm.
 
2. 
Iubim cum Isus a trăit şi-a-nvățat;
Spre premiul ceresc stăruim.
Isus, drumul nostru, ’nainte-a trasat,
Şi-n El noi ne-ncredem deplin.
 
3. 
Noi, de viitor, teamă nu mai avem:
Perdeaua, în două, s-a rupt,
Şi credem că-Acel ce, la cer, S-a ’nălțat
Din nou va veni pe pământ.
 
4. 
Zadarnic nu-i când stăruim s-alergăm,
Sau când zilnic ne vom lupta.
Privirea spre răscumpărare ’nălțăm:
Pe Domnu-n curând vom vedea.
 
autor†→ Willie Hughes
compozitor→ L. E. Jones
metru→ 11, 8, 11, 8, 11, 11, 11, 11
ton→ A♭₄
tema→ Venirea lui Hristos
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 399
gamă→ D♭
metru→ 3/4

294: Un singur ceas de veghe

1. 
Un singur ceas de veghe cu Stăpânul–
Cu El, în alb, pe veci să-mpărățim;
Un singur ceas să înfruntăm dezastrul–
Ani veşnici în lumină să trăim.
 
Refren
Vegheați deci până-n zorii dimineții!
Fiți treji, sculați, vă umpleți candela!
Prin noaptea întristării El vorbeşte;
Un ceas, doar, nu puteți cu El veghea?
 
2. 
Un singur ceas să suferim ocara–
Şi-ani veşnici după-al lumii-amar dispreț,
Un singur ceas ne scutură furtuna–
Ani veşnici să purtăm cununi de preț.
 
3. 
Un singur ceas de trudă şi-ncercare–
Ani veşnici, liniştiți, să ne-odihnim;
Un ceas de renunțare în răbdare–
Ani veşnici, unde-i viață, să trăim.
 
autor→ Jessie H. Brown Pounds
compozitor→ George C. Stebbins
metru→ 11, 10, 11, 10, 11, 10, 11, 10
ton→ A₄
tema→ Venirea lui Hristos
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 395
gamă→ F
metru→ 4/4

295: Puțin, şi clipa va sfârşi

1. 
O clipă crucea noi purtăm,
Disprețul lumii-l îndurăm,
Împărtăşind ocara Sa,
Până armura vom preda.
 
Refren
Puțin, şi clipa va sfârşi,
Iar veşnicia va miji.
Veghează, roagă-te acum,
Lucrează cât timp eşti pe drum!
 
2. 
O clipă lupta înfruntăm,
Puteri, prin Duhul, căpătăm,
Căci Domnul ne va însoți;
Prin mâna Lui vom birui.
 
3. 
O clipă cursa alergăm,
Şi,-n veşnicie,-o să intrăm.
Chiar fața Lui o vom privi,
Cununa vieții vom primi.
 
4. 
Puțin credința mai păstrăm,
Şi Evanghelia purtăm,
Pe munte, turma Sa păzind,
Al Său sfânt Nume preamărind.
 
autor†→ Sam Jones
compozitor→ Charles H. Gabriel
metru→ 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 (L.M.D.)
ton→ E♭₄
tema→ Venirea lui Hristos
numele melodiei→ Higher Ground
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 396
gamă→ A♭
metru→ 3/4

296: Toți o să trecem

1. 
Cum îşi pierd stelele-n zori strălucirea,
La raza soarelui clar apărut,
Astfel vom trece şi noi toți din viață
Şi va rămâne doar ce am făcut.
 
Refren
Toți o să trecem, toți o să trecem,
Şi-nregistrat rămâne ce am făcut.
Astfel vom trece cu toții din viață
Şi va rămâne doar ce am făcut.
 
2. 
N-o să mai fim când vin alții să strângă
Ce-am semănat şi,-n pământ, a crescut;
Semănătorii, dar, trebui’ să treacă
Înregistrați doar prin ce au făcut.
 
3. 
Doar adevărul ce-am spus noi în viață,
Numai sămânța ce-am pus şi-a crescut
O să rămână când noi nu mai suntem–
Roada culeasă şi ce am făcut.
 
4. 
Când Salvatoru-Şi va strânge comoara
Şi când cununile s-au obținut,
Cei ce-au trudit credincios vor rămâne,
Toți, neuitați doar prin ce au făcut.
 
autor→ Horatius Bonar
compozitor→ I.D. Sankey
metru→ 11, 10, 11, 10, 10, 11, 11, 10
ton→ A♭₄
tema→ Venirea lui Hristos
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 397
gamă→ D♭
metru→ 4/4

297: Domnul vine

1. 
Domnul vine, Domnul vine!
Să-ndreptăm privirea sus,
Căci se-apropie-mplinirea
A tot ce a spus Isus!
El, curând, cu-un strigăt vine,
Triumfând în slava Sa.
Cei ce I-au iubit vestirea,
Pentru veci, vor învia.
 
2. 
Domnul vine, Domnul vine,
Şi-acest trup, greu încercat,
Ce I l-am predat în grijă,
Pe moment va fi schimbat!
Bucurii şi părtăşie
Mai adânci, pe veci, vor fi;
Numai cântece de slavă,
Către El, se vor sui.
 
3. 
Domnul vine, Domnul vine!
Viața să ne-o pregătim!
De-I gustăm acum ocara,
Slava Sa o să primim.
Să lăsăm plăcerea lumii,
Aşteptând venirea Sa,
Când El, în întreaga-I slavă,
Glorios Se v-arăta.
 
autor†→ Sandy Scott
compozitor→ Wm. J. Kirkpatrick
metru→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
ton→ E♭₄
tema→ Venirea lui Hristos
numele melodiei→ Riverside
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 398
gamă→ E♭
metru→ 3/4

298: O, aştepți vestita zi?

1. 
O, aştepți vestita zi
Când apare Domnul?
El a spus că va veni,
Şi e-aproape timpul.
 
Refren
Capul ți-l îndreaptă sus
Să-L întâmpini pe Isus!
Stai de veghe-n rugăciune!
În curând, El vine.
 
2. 
Tot ce-n lume e slăvit,
Toată-a ei zidire,
Vor cădea pân’ la pământ,
La a Sa venire.
 
3. 
Vezi să nu te-nşele-aici
Griji sau bogăție,
Ca să nu mai poți sluji
Pentru-Împărăție!
 
4. 
Binecuvântat e cel,
După Domnul, dornic,
Prin vegherea nopții lungi,
Aşteptând statornic.
 
autor†→ Jack Annand
compozitor→ H. P. Danks
metru→ 7, 6, 7, 6, 7, 7, 8, 6
ton→ E♭₄
tema→ Venirea lui Hristos
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 401
gamă→ E♭
metru→ 3/4

299: Când vine a-Şi răsplăti

1. 
Când vine a-Şi răsplăti El robii,
Zi sau noapte,-atunci fiind,
Ne va găsi Lui fideli, de veghe?
Candelele gata-având?
 
Refren
Suntem noi gata, putem să spunem,
Gata pentru veşnicii?
Vom fi găsiți, tu şi eu, de veghe,
Gata, aşteptând, când va veni?
 
2. 
Şi dacă,-n zori, într-o dimineață,
El, pe rând, ne va chema,
Când Îi vom înapoia talanții,
Oare,-acceptu-I ni-l va da?
 
3. 
I-am fost fideli în ce-a dat să facem?
Facem noi tot ce putem?
De nu-i nimic să ne osândească,
Sus, odihna căpătăm.
 
4. 
Sunt fericiți cei găsiți de veghe–
Slava-I vor împărtăşi.
Dacă El vine în zori sau noaptea,
Tot veghind ne va găsi?
 
autor→ Fanny J. Crosby
compozitor→ W. H. Doane
metru→ 10, 7, 10, 7, 10, 7, 10, 9
ton→ F₄
tema→ Venirea lui Hristos
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 400
gamă→ B♭
metru→ 4/4

300: Să nu te tulburi

1. 
Să nu te tulburi, fii fidel Lui
Când spini tot vin pe calea ta,
Căci, într-o zi, uitând de-amaruri,
Pe-al tău scump Mire-L vei vedea!
 
Refren
Fii azi fidel, ca, mâine, temeri
Să nu-ți umbrească inima!
Fii azi fidel, să nu te tulburi,
Povara-ți las-o-asupra Sa!
 
2. 
Să nu te tulburi pe-ntuneric,
Când n-ai lumina-n drumul tău,
Căci vei vedea clar zorii zilei–
Eternul Soare,-n Dumnezeu!
 
3. 
Să nu te tulburi, mergi cu Domnul,
Sorbind iubirea lui Isus!
Respins aici, dar plin de slavă,
Vei fi cu El, acasă, sus.
 
4. 
Nu te mâhni, Isus revine!
Vegherea ni se va sfârşi;
Îl vom vedea în frumusețea-I;
Neprihănirea va domni.
 
autor†→ James Jardine
compozitor→ A. H. Ackley
metru→ 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8
ton→ F₄
tema→ Venirea lui Hristos
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 357
gamă→ B♭
metru→ 3/4

301: Chemarea Ta la lucru

1. 
Fă iar s-aud chemarea Ta la lucru,
Ce, lângă Galileea,-ai spus-o clar,
Să las prieteni, case, holde, neamuri:
„Vin’ şi urmează-Mă“, o, spune iar!
 
2. 
Arată-mi câmpuri aşteptând lucrarea,
În depărtări, sau lângă mâna mea,
Şi-atunci să merg şi să-mi dau, Doamne, viața,
Să semăn sau să secer holda Ta!
 
3. 
O, fă să văd oi ce nu-şi au păstorul,
Mulțimi ce se-mbulzesc dezordonat:
Oriunde-ar fi, să simt că, pentru ele,
Mântuitorul viața Şi-a vărsat!
 
4. 
Atinge-mi inima cu mila-Ți mare
Ca să iubesc cum, primul, m-ai iubit,
Şi pune-n mine o dorință-adâncă
S-aduc la Tine-un suflet rătăcit!
 
5. 
Fereşte-mi inima de nepăsare,
Măreşte-mi râvna şi iubirea mea,
Ca, la venirea Ta, Isuse, Doamne,
Să fiu găsit tot în lucrarea Ta!
 
autor†→ Ken Paginton
compozitor†→ Mrs. E. M. Anderson
metru→ 11, 10, 11, 10
ton→ G₄
tema→ Lucrare
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 405
gamă→ E♭
metru→ 4/4

302: Împins de dragoste

1. 
Cel Sfânt, pe nume, m-a chemat,
Şi-al Său mesaj scump m-a mişcat.
Chiar neştiind ce-ar fi, am spus:
„Să mă trimiți, eu sunt dispus.“
 
Refren
Împins de dragoste, eu merg
Să caut oameni ce se pierd,
Că-n mine arde-un foc nespus,
Aprins de Numele Isus.
 
2. 
Aud al oii behăit;
Văd mieluşei de îngrijit;
Ascult cum strigă cel distrus,
Şi zic: „Trimite-mă, Isus!“
 
3. 
N-am să ezit să mă ofer,
Când, în păcat, atâția pier.
Vreau să răspund, de-acum, mereu:
„Sunt gata: iată-mă,-s al Tău!“
 
4. 
Vreau sfântu-I Nume a-L purta,
Ca drept răspuns la grija Sa.
Şi tot mai mult doresc a fi
Ca El– Modelul pe vecii.
 
autor†→ Kenneth Dissmore
compozitor→ Elizabeth Pate
metru→ 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 (L.M.D.)
ton→ A♭₃
tema→ Lucrare
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 403
gamă→ D♭
metru→ 3/4

303: Doar dacă pierzi

1. 
„Doar dacă pierzi vei câştiga“–
Isus ne-a învățat aşa.
Un bob de grâu nu va rodi
Până-n pământ nu va muri.
Cum poate-un suflet singur sta,
Când însutit ar câştiga?
 
2. 
Dar cine viața-şi va păzi,
Va pierde alte zece mii
Şi cine-şi ține partea sa,
Şi-o va-nsuşi pe-a altora.
Cum poți să fii nepăsător,
Când mulți te-aşteaptă-n ajutor?
 
3. 
Oriunde vezi un lan de grâu,
Cu snopi sclipind spre Dumnezeu,
Acolo-o boabă a murit,
O viață sfântă s-a jertfit,
A plâns în taină, s-a rugat,
Luptând cu demoni ne-ncetat.
 
autor→ C. Booth-Clibborn
compozitor→ E. Hemt
metru→ 8, 8, 8, 8, 8, 8
ton→ B♭₄
tema→ Lucrare
numele melodiei→ Stella
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 404
gamă→ E♭
metru→ 3/4

304: Fără renume

1. 
Fără renume eu merg cu Isus,
Să-mi semăn viața, din suflet dispus;
Semăn în Duhu,-n credință o dau;
Lupt ca să birui, cununa s-o iau.
 
2. 
Nici un renume, căci El n-a avut;
Cum să evit ce e greu, neplăcut?
Cum să resping crucea ce-o am de dus?
Trebui’ să scad ca să crească Isus.
 
3. 
Nici un renume– pe Domnu-L doresc;
Peste mormânt, la răsplată privesc.
Laudă, slavă, din plin voi primi,
Când toți vrăjmaşii afară vor fi.
 
4. 
Fără renume, mereu izgonit,
Neînțeles, zilnic disprețuit–
El mă-nțelege, şi-atât îmi doresc.
Crucea eu port, căci pe El Îl iubesc.
 
5. 
Fără renume, cu El, mulțumit,
Voi cheltui şi voi fi cheltuit.
Nici moartea, chiar, nu mă va-mpiedica,
Căci Domnul, viața, mi-o va ’napoia.
 
autor†→ Sam Jones
compozitor†→ F. Hermann Geue
metru→ 10, 10, 10, 10
ton→ F₄
tema→ Lucrare
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 408
gamă→ D♭
metru→ 4/4

305: Fă-mi, Doamne, viața

1. 
Fă-mi, Doamne, viața ca un bob de grâu,
S-aducă,-n slujba Ta, folos mereu!
Când este semănat, s-aducă rod bogat
Şi binecuvântat prin Duhul Tău!
 
2. 
Dragostea mea, tânjesc să-Ți dovedesc,
Lucruri de sus, mereu să urmăresc.
Mă simt mustrat mereu când nu-Ți dau ce-i al Tău,
Viața, în scopul meu, vrând s-o trăiesc.
 
3. 
De cele trecătoare,-s dezlegat,
Că,-n jertfa Ta, ce-atâta Te-a costat,
Văd duhul Tău ceresc, ce face să-mi doresc
Doar Ție să-Ți slujesc neîncetat.
 
4. 
Pentru-al Tău scop, eu totul am lăsat,
De ce-i lumesc aici, eliberat,
Cele cereşti primind locul întâi în gând,
Prin orice trec, privind spre ce-i curat.
 
autor†→ Mrs. May Schulz
compozitor→ Powell G. Fithian
metru→ 10, 10, 12, 10
ton→ C₅
tema→ Lucrare
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 402
gamă→ A♭
metru→ 3/4

306: O, Doamne, noaptea cade

1. 
O, Doamne, noaptea, noaptea cade pe-al meu drum!
Aş vrea s-amân al soarelui apus.
Tot lanu-i alb şi-ntreg pământul strigă-acum;
E mult de strâns şi-n lucru-abia sunt pus.
Dar dacă chemi când secerişu-i întețit,
Ori când se strâng doar spice ce rămân,
Sau când sunt snopii adunați la loc ferit,
Ajută-mi să răspund: „Sunt gata,-al meu Stăpân!“
 
Refren
De vii la miezul nopții sau la asfințit,
Ori către zori, când umbre nu mai sunt,
La-Împărăția Ta, la timpul potrivit,
O, aminteşte-Ți şi de mine, Doamne sfânt!
 
2. 
Mulți Ți-au slujit, chiar pietre de-au avut ca pat;
De noapte şi de frig nu se temeau,
Iar, pe talazuri, alții-au naufragiat;
Vreau partea lor şi eu acum s-o iau.
O, Doamne, unge-mă, cu ei şi eu să strâng!
Fă să nu pierd nimic, să spicuiesc
Pentru Cetatea unde molii nu ajung,
Nu fură hoții şi comori nu ruginesc!
 
3. 
Eu, Evanghelia, aş vrea mult s-o vestesc,
Dar cel mai bine să slujesc smerit
Acolo unde-ai Tăi sfinți ne-nsemnați trăiesc
Şi unde-i locul meu mai potrivit.
Păzind smerit porunca Ta, eu voi trăi,
Căci mi-ai dat viață, prin Cuvântul Tău.
De voi dormi-n țărână, când vei reveni,
Trezeşte-mă, cu Tine să trăiesc mereu.
 
autor†→ John Martin
compozitor→ necunoscut
metru→ 12, 10, 12, 10, 12, 10, 12, 12, 12, 10, 12, 12
ton→ B₃
tema→ Lucrare
numele melodiei→ Londonderry Air
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1951)→ 328
gamă→ C
metru→ 4/4

307: Odată,-n veşnica dimineață

1. 
Odată,-n veşnica dimineață,
Furtuni, dureri, griji, se vor sfârşi.
Scăpați de lacrimi, poveri şi lupte,
În părtăşia-I, mereu vom fi.
 
2. 
Odată,-n ceruri, ne vom prosterne
’Naintea Celui ce ne-a salvat.
Urechea, ochiul, nu pot percepe
Ce, în iubire, El ne-a păstrat.
 
3. 
Odată,-n ziua de bucurie,
Noi cu Isus vom fi ne-ncetat,
Ca să-I slujim astfel pe vecie,
În haine albe, fără păcat.
 
4. 
Odată, sus, plini de bucurie,
Vom fi cu toți sfinții, mici şi mari;
La Tatăl, unde e armonie,
Uniți, Îl vom lăuda,-n cântări.
 
autor†→ anonim
compozitor†→ Josephine Goodlaxson
metru→ 10, 9, 10, 9
ton→ D₄
tema→ Timpul şi Veşnicia
numele melodiei→ Boundary Lines
text şi muzică din Alte und neue Lieder (Ger. 1993)→ 309
gamă→ B♭
metru→ 4/4

308: Când viața trece

1. 
Când viața trece şi eu voi merge
Prin valea morții, n-am să disper.
De-L am pe Domnul să mă conducă,
Voi merge sigur cu El spre cer.
 
2. 
Chiar dacă valea e-ntunecoasă,
O rază clară, venind din cer,
Îmi luminează, prin beznă, calea,
Şi,-n viața Lui, doar, atunci eu sper.
 
3. 
El mi-e Luceafăr ce mă conduce;
A-nvins mormântul şi moartea grea;
Mi-a luat asupra-I întreg păcatul,
Şi numai El m-a putut salva.
 
4. 
O, ce slăvită va fi-nvierea,
Când cu Isus eu am să revin!
Am să-L glorific pe Salvatorul
Căci m-a scăpat din blestem şi chin.
 
autor†→ James Jardine
compozitor→ Blanche Kerr Brock
metru→ 10, 9, 10, 9
ton→ B♭₃
tema→ Timpul şi Veşnicia
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 412
gamă→ E♭
metru→ 4/4

S1: Mai mult vreau din Isus

1. 
Mai mult vreau din Isus să ştiu,
Mai mult s-arăt din haru-I viu,
Dragostea Lui, mai mult văzând–
El– pentru mine,-aici, murind.
 
Refren
Mai mult din Isus, vreau,
Mai mult să-L cunosc, vreau,
Dragostea Lui, mai mult văzând–
El– pentru mine,-aici, murind.
 
2. 
Mai mult din El vreau a-nvăța,
Să discern bine Voia Sa;
Duh Sfânt, Învățător să-mi fii,
Despre El a-mi descoperi!
 
3. 
Mai mult vreau din Cuvântul Său,
Împărtăşind cu Domnul meu,
Glasu-I aud clar, meditând,
Orice-a Sa vorbă-mi însuşind.
 
4. 
Mai mult din El pe tronu-I pus,
Demn de comori şi slavă, sus;
Mai mult de-a Sa lucrare-aş vrea,
Despre venirea-a doua-a Sa.
 
autor→ Eliza E. Hewitt
compozitor→ J. R. Sweney
metru→ 8, 8, 8, 8, 6, 6, 8, 8
ton→ E♭₄
tema→ Viața lui Isus
Număr alternativ→ 401
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 2
gamă→ A♭
metru→ 6/8

S2: Mi-e scump gând

1. 
Mi-e scump gând: Drumul cel de sus
E,-ntocmai, cel mers de Isus,
Ce-a fost lăsat, eu, a-l urma
Ca să-mi dea viața veşnică.
 
Refren
Sub umbra,- cea din Dumnezeu,
Refugiu sigur am mereu;
În El crezând, sunt ajutat;
Tot ce-a promis El n-a-nşelat.
 
2. 
Iubirea Lui mă va-nvăța
Cum să-mi fac zilnic partea mea
Prin a urma necontenit
Pe-al lui Isus drum strâmt, smerit.
 
3. 
El, haine sfinte, dă de sus,
Noi le purtăm fi’nd în Isus;
Priveşte lumea cu dispreț
Tot ce-avem noi în El de preț.
 
4. 
El dă-n pustiu un prânz, hrănind,
A Vieții pâine, săturând,
Cei ce-o mănâncă vor trăi;
Din Apa-I, Viață vor primi.
 
autor†→ Charley Hultgren
compozitor→ George C. Stebbins
metru→ 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 (L.M.D.)
ton→ G₄
tema→ Mesajul Evangheliei
Număr alternativ→ 402
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 39
gamă→ E♭
metru→ 3/4

S3: Acum e timpul lui Dumnezeu

1. 
Acum e timpul Domnului:
O, n-aştepta alt timp, mai bun!
Al Său Duh poate trist pleca
Făr-a se mai înapoia.
 
Refren
Azi, glasul de-I vei auzi,
„Da“, spune, şi nu te-mpietri!
Pentru-altă zi, nu amâna:
Al Său Duh ar putea pleca!
 
2. 
Timpu-I e-acum: nu pregeta,
Căci noaptea-ndată va cădea,
Şi tu stai tot nehotărât!
Azi viața-ți poate lua sfârşit.
 
3. 
Timpu-I e-acum: nu aştepta
O vreme mai prielnică!
Cât ai Săi îngeri plâng, mâhniți,
Iubirea Sa tu I-o respingi!
 
autor†→ Sam Jones
compozitor→ George C. Stebbins
metru→ 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 (L.M.D.)
ton→ G₄
tema→ Timpul şi Veşnicia
Număr alternativ→ 403
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 40
gamă→ E♭
metru→ 3/4

S4: Fără alt sprijin

1. 
Domnul te cheamă pentru-a-ți vorbi,
Vrând pacea Lui a-ți împărtăşi.
Nu refuza azi cererea Sa,
E grav pericol de-a amâna.
 
Refren
Fără alt sprijin sau ajutor,
Viața Şi-a dat, blând, îndurător;
El a murit pentru-al tău păcat,
Viața, pe cruce, când Şi-a vărsat.
 
2. 
Domnu-a trimis, blând şi iubitor,
Pe-al Său Fiu, ca Răscumpărător;
Sângele scump te-a răscumpărat
Doar ca să fii tu acum salvat.
 
3. 
Domnul te cheamă a te trezi;
Glasul Său blând nu-l disprețui.
Pe Salvator de-L vei neglija,
Laşi lui Satan drum a te-nşela.
 
4. 
Domnu-ți dă viața, să fii scăpat
De-al lumii freamăt, din greu păcat.
Fă-ți-L Stăpân şi fii Lui supus,
Şi-odihnă-n suflet îți dă Isus.
 
autor†→ Sam Jones
compozitor→ J. W. Van De Venter
metru→ 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9
ton→ A₄
tema→ Nădejde
Număr alternativ→ 404
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 76
gamă→ F
metru→ 9/8

S5: El primul m‑a iubit

1. 
Există-un bun Prieten,
Fidel şi sfânt– Isus.
Ca El nu-i nimeni altul
Aici şi-n ceruri, sus.
El slava-a părăsit-o
Să moară răstignit
Cum pot să nu-L iubesc, când
El primul m-a iubit?
 
2. 
Eram sleit în suflet,
În inimă-ntristat,
Sortit la grea osândă
De-adâncul meu păcat.
Am auzit mesajul:
„Să scapi tu, am murit“;
Cum pot să nu-L iubesc când,
El primul m-a iubit?
 
3. 
Ce mare consolare!
El, Mielul, a murit
Ca,-n El, primit să pot fi
Iertat şi-apoi sfințit.
Curând voi fi cu-ai Săi, sus,
Prin El fi’nd mântuit;
Cum pot să nu-L iubesc, când
El primul m-a iubit?
 
autor†→ Sam Jones
compozitor→ S. S. Wesley
metru→ 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6
ton→ G₄
tema→ Dragoste
numele melodiei→ Aurelia
Număr alternativ→ 405
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 27
gamă→ E♭
metru→ 4/4

S6: Vino, şi urmează-Mă!

1. 
Pe Salvator, L-aud, şoptit:
„Vino, şi urmează-Mă!
Eu pentru tine M-am jertfit–
Vino, şi urmează-Mă!
Ştiu, carnea, firea, pot cădea–
Eu am parcurs furtuna grea;
Prin dealuri, văi, fă-ți partea ta,
Vin’, o, vin’, şi-urmează-Mă!“
 
2. 
„Chiar de-ai greşit, te voi ierta–
Vino, şi urmează-Mă!
Din greu păcat te voi scăpa–
Vino, şi urmează-Mă!
Vezi pilda Mea: nu dispera,
Ci te încrede-n mâna Mea!
Ea, lacrimi, îți va-ndepărta–
Vin’, o, vin’, şi-urmează-Mă!“
 
3. 
„Aruncă griji asupra Mea!
Vino, şi urmează-Mă!
Povara-ți grea Eu voi purta–
Vino, şi urmează-Mă!
Prin viața-ți plină de-ncercări,
Te voi purta pe-uscat şi mări
Spre veşnicele mângâieri–
Vin’, o, vin’, şi-urmează-Mă!“
 
autor†→ George D. Watson
compozitor†→ Ethel Roehl
metru→ 8, 7, 8, 7, 8, 8, 8, 7
ton→ E♭₄
tema→ Călăuzirea Lui
Număr alternativ→ 406
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 82
gamă→ A♭
metru→ 3/4

S7: Isus pe‑aici trece acum

1. 
Cine,-n nevoie, aşteaptă,
După iertare tânjind?
Sfântul mesaj, o, auzi-l:
„Vezi pe Isus azi trecând“!
 
Refren
Domnul pe-aici astăzi trece,
El trece acum;
El chiar pe-aici astăzi trece,
Isus pe-aici trece-acum.
 
2. 
Cine,-n pustiu, rătăceşte,
Al vieții scop căutând?
Mila te cheamă,-n blândețe:
„Vezi pe Isus azi trecând“.
 
3. 
Cine-i zdrobit, frânt în suflet,
După odihnă oftând?
La Salvatorul tău vino,
Capul pe pieptu-I punând!
 
4. 
La Salvatorul tău vino,
La marea dragoste-a Sa,
La Poarta care conduce
Spre Casă, sus, a-L vedea!
 
autor→ Annie L. James
compozitor→ W. H. Doane
metru→ 8, 7, 8, 7, 8, 5, 8, 7
ton→ A₄
tema→ Călăuzirea Lui
Număr alternativ→ 407
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 86
gamă→ F
metru→ 6/8

S8: Dă‑Mi inima ta

1. 
Tatăl îmi spune: „Dă-Mi inima ta!“
Nu-i pentru El un alt dar mai înalt.
„Oriunde-ai fi“, El şopteşte uşor,
„Dă-Mi a ta inimă, fii-ncrezător!“
 
Refren
„Dă-Mi inima, dă-Mi inima!“
Oriunde-ai fi, să asculți şoapta Sa!
Vrea să te-atragă din lumea cea rea,
Blând, El şoptindu-ți: „Dă-Mi inima ta!“
 
2. 
Spune şi Fiul: „Dă-Mi inima ta!“
Din nou, chemându-mă, în mila Sa:
„Lasă păcatul şi fugi de ce-i rău–
Eu am murit să-ți scap sufletul tău!“
 
3. 
Al Său Duh spune: „Dă-Mi inima ta,
Lasă tot ce e-al tău în grija Mea!
Har din belşug am a-ți împărtăşi;
Fii-n totu-al Meu, şi te voi ferici!“
 
autor→ Eliza E. Hewitt
compozitor→ Wm. J. Kirkpatrick
metru→ 10, 10, 10, 10, 8, 10, 10, 10
ton→ C₄
tema→ Chemarea lui Dumnezeu
Număr alternativ→ 408
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 89
gamă→ F
metru→ 3/8

S9: Tată divin

1. 
Tată divin, mărirea Ta şi slava
Le lăudăm şi Ție ne-nchinăm.
Domn al iubirii, Tu dai biruința
Şi din căderi vrei să ne ridicăm.
Isus Hristos e Mielul ispăşirii,
Prin El ne ierți, doar când şi noi iertăm.
 
2. 
Tată divin, sublima Ta putere
Noi o vedem în cer şi pe pământ.
Şi-n inimă, plini de recunoştință,
Cântări de laudă purtăm oricând;
Căci Te slăvim pentru a Ta-ndurare,
Iubirea Ta şi Duhul Tău cel Sfânt.
 
3. 
Tată divin, a Ta înțelepciune,
Ce mântuire mare ne-a adus!
Să fim prin Domnul una,-n armonie
Cu frații noştri,-aleşi de Tine sus;
Vom căuta doar ce-Ți aduce slavă,
Urmând exemplul Fiului Isus.
 
autor†→ C.J.
compozitor→ Jean Sibelius
metru→ 11, 10, 11, 10, 11, 10
ton→ A₄
tema→ Laudă
numele melodiei→ Finlandia (extras)
Număr alternativ→ 409
gamă→ F
metru→ 4/4

S10: El te‑aşteaptă, blând şi răbdător

1. 
Domnul şi-a trimis singurul Său Fiu
Să fii liber şi-a te salva;
O, primeşte-L azi– vei fi bucuros,
Liber, în lumina Sa!
 
Refren
El te-aşteaptă, blând şi răbdător;
Pe-al tău Domn, nu-L alunga!
El aşteaptă astăzi sincer, iubitor,
Inima a-ți câştiga.
 
2. 
El, nădejde vie şi Viață-ți dă,
Care veşnic vor dăinui;
Cei ce vin la El nu vor fi-nşelați:
Ce-a promis, El va-mplini.
 
3. 
Nu-ți închide inima, Domnului,
Căci să te salveze-a murit–
Şi-a vărsat pe lemn al Său sânge scump
Să poți fi tu mântuit.
 
4. 
Cu-al tău bun Prieten, împacă-te:
Pentru tine-a fost El străpuns!
Vei cunoaşte-atunci pacea Tatălui,
Bucuriile de sus.
 
autor†→ Sam Jones
compozitor→ W. H. Doane
metru→ 10, 8, 10, 7, 9, 7, 11, 7
ton→ B₄
tema→ Alegeri
Număr alternativ→ 410
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 134
gamă→ G
metru→ 4/4

S11: Sub paza Ta

1. 
Doamne, ne-odihnim în pace Sub paza Ta!
Grijile-Ți putem aduce– Sub paza Ta.
Nici Satan nu ne convinge, Nici păcatul nu ne-nfrânge,
Moartea nu ne poate-nvinge– Sub paza Ta.
 
2. 
Pentru răni, e vindecare– Sub paza Ta,
O nădejde ce nu moare Sub paza Ta;
Bucurie ne-ntâlnită, pace-n duh, din cer venită,
Dragoste nemărginită Sub paza Ta.
 
3. 
Doamne, lumea piere-n lipsă De paza Ta;
Inimi triste,-oftând, din lipsă De paza Ta.
De-al Tău sprijin fă-le parte, strigăte, le-ascultă toate,
Ia-i pe cei ce merg spre moarte Sub paza Ta!
 
autor†→ Mrs. May Schulz
compozitor→ David Owen
metru→ 12, 12, 16, 12
ton→ G₄
tema→ Încurajare şi mângâiere
numele melodiei→ Ar Hyd Y Nos
Număr alternativ→ 411
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 195
gamă→ G
metru→ 4/4

S12: Vreau să‑mi vorbeşti şoptindu‑mi

1. 
Te rog, vorbeşte-mi, Doamne,
În tonu-Ți liniştit,
În mila Ta, şopteşte-mi:
„Tu nu eşti părăsit!“
Fă-mi, să-Ți audă glasul
Degrabă, inima!
Dă-mi bucuria-n Tine,
Pentru-a Te lăuda!
 
Refren
Vreau să-mi vorbeşti şoptindu-mi,
În şoapta dragostei:
„Tu,-n Mine, biruința
Şi libertatea, ai.“
Zilnic vorbeşte-mi, Doamne,
În tonu-Ți liniştit,
Fă să-Ți aud azi şoapta:
„Tu nu eşti părăsit!“
 
2. 
L-ai Tăi copii, vorbeşte,
Să umble-n Calea Ta!
Cum să se roage,-nvață-i,
Tot timpul a veghea,
Ca să-Ți ofere viața
Cât sunt pe-acest pământ!
Fă, mai curând, să vină
Al nostru Mire sfânt!
 
3. 
Vorbeşte, ca-n vechime,
A Te descoperi,
Să-mi ştiu clar datoria–
Porunca-Ți a-mplini!
Să Te slăvesc, ajută-mi,
Să laud harul Tău,
Dispus să fac ce-mi ceri Tu,
Să Te cinstesc mereu!
 
autor→ L. L. Pickett
compozitor→ L. L. Pickett
metru→ 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6
ton→ A₄
tema→ Nevoia sufletului
Număr alternativ→ 412
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 231
gamă→ D
metru→ 6/8

S13: Vin valuri mari şi urlă‑nfuriat

1. 
Vin valuri mari şi urlă-nfuriat,
Iar Domnul doarme-adânc, netulburat,
Căci, vântul, marea, Tatăl stăpânea;
El, pe-Omul Galileii-L îndruma.
 
Refren
Furtuna urlă,-adâncu-i agitat,
Iar Domnul doarme-adânc, netulburat;
De ce ne-am teme sau ne-am îndoi,
Căci Tatăl toate le va stăpâni?
 
2. 
Curaj să ai, furtuni când se stârnesc,
Când norii groşi pe ceruri se ivesc,
Căci Tatăl, sigur, va călăuzi
Şi va conduce pentru-a birui.
 
3. 
De ce să fim în inimi tulburați?
De ce-ar fi ochii noştri-ncețoşați?
De ce, la gânduri negre, să ne-oprim,
De grija Tatălui să ne-ndoim?
 
4. 
Deci, cu curaj, pe Calea-I să păşim,
Şi-a Sa călăuzire s-o primim;
Munți s-ar muta, vrăjmaşii ar cădea,
De, fermi şi credincioşi în El vom sta.
 
autor†→ Sandy Scott
compozitor→ R. Crosbie
metru→ 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10
ton→ E₄
tema→ Furtuni
Număr alternativ→ 413
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 297
gamă→ C
metru→ 4/2

S14: Un păstor atât de blând

1. 
A mai existat vreodată
Un Păstor atât de blând,
Cum e Domnul ce ne cheamă
Lângă El, să fim, oricând?
 
2. 
Are-o milă-atât de-adâncă
Precum marea-al ei străfund.
Mai mult decât libertate-i,
Sub dreptatea-I blândă stând.
 
3. 
Nicăieri nu ni-e durerea
Cunoscută ca în cer;
Mai blând judecând căderea
Nu se face nicăieri.
 
4. 
Căci iubirea Sa-i mai mare
Decât noi putem gândi:
Cel Etern ne copleşeşte
Prin blândețea inimii.
 
autor→ Frederick W. Faber
compozitor→ C. F. Witt
metru→ 8, 7, 8, 7
ton→ D₄
tema→ Păstorul şi Oile
numele melodiei→ Stuttgart
Număr alternativ→ 414
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 54
gamă→ G
metru→ 4/2

S15: În tihna mea de seară

1. 
În tihna mea de seară,
O, Tată,-aproape-mi fii!
În liniştita oră,
Ca Domn Te pot simți.
Când raza zilei vine,
Odihna Ta aştept,
Simțirea-mi ’nalț spre Tine,
Spre Casă să mă-ndrept.
Spre Casă să mă-ndrept.
 
2. 
Ce multe,-n jos, mă-apasă,
Din lipsă de-al Tău Sfat!
Un gând, nădejde-mi lasă,
C-ades’ m-ai ridicat.
Vreau, doar, să văd în Tine
Că stări Tu poți schimba,
Ca eu să pot mai bine,
Spre Casă,-a mă-ndrepta.
Spre Casă,-a mă-ndrepta.
 
3. 
Prin haru-Ți sfânt, arată-mi
Al Tău Plan şi Cuvânt,
Ce nu fac rău la nimeni,
Doar bine aducând.
Atunci, treptat, dispare
Tot ce m-a turburat;
Şi pleacă-n zarea-i mare
Ce, pacea-n duh, mi-a luat.
Ce, pacea-n duh, mi-a luat.
 
4. 
A Ta Împărăție
Deschide-n noi vederi,
Ce duc spre veşnicie
Ai mei paşi efemeri.
Se-apropie sfârşitul
De drum întunecos.
Tot mai grăbit e timpul;
Curând voi fi eu sus.
Curând voi fi eu sus.
 
autor→ anonim
compozitor→ Franz Schubert
metru→ 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 6
ton→ B♭₄
tema→ Pace şi odihnă
numele melodiei→ Am Brunnen vor dem Tore
Număr alternativ→ 415
text şi muzică din Alte und neue Lieder (Ger. 1993)→ 138
gamă→ E♭
metru→ 3/4

S16: În Tine ascuns

1. 
Dulce gând, al inimii...
Doamne, cine l-ar opri?
Căci eu ştiu că-i de la Tine
Pacea Ta cerească-n mine.
Viața-mi sigură-a ajuns–
Cu Isus, în Tine-ascuns.
 
2. 
De al vieții zbucium greu
M-odihnesc sub brațul Tău.
Ocrotit de-a Ta iubire
O, ce-adâncă mulțumire;
Pentru veşnicie uns–
Cu Isus, în Tine-ascuns.
 
3. 
Doar cu El, Cel care mi-e
Viață, pace– veşnice;
El, ce-a mers al morții drum,
Ca, răscumpărat acum,
Să pot fi eu, veşnic, sus–
Cu Isus, în Tine-ascuns.
 
autor†→ Mrs. May Schulz
compozitor†→ B. R. Hanby
metru→ 7, 7, 8, 8, 7, 7
ton→ E₄
tema→ Bucurie şi mulțumire
numele melodiei→ Adoration
Număr alternativ→ 416
text şi muzică din Hymns Old and New (Eng. 1987)→ 258
gamă→ A
metru→ 3/4

S17: Dragostea

1. 
Cât de mult îmi doresc, iubite Tată,
Să am dragostea, cea de sus venind,
Care-acoperă totu-n bunătate,
Crede tot, nu se laudă, sperând!
Vreau ca oamenii să Îl recunoască
Pe Isus oglindit în viața mea;
Fă-mă Tu să-I port în mine dragostea!
 
2. 
Ea mereu, îndelung, e răbdătoare,
Nu gândeşte la rău, în duh amar,
Nu se bucură de nelegiuire,
Ci se bucură doar de adevăr;
Nu se mânie şi nu pizmuieşte,
Nu se poartă rău, necuviincios
Şi nu caută nicicum al său folos.
 
3. 
Prorocii, cunoştințe, limbi, vor trece,
Însă dragostea-n veci nu va pieri.
Noi acum, totul clar, nu înțelegem,
Dar atunci față-n față vom privi.
Cele trei ce rămân în viața-aceasta
Sunt: credința, nădejdea, dragostea,
Însă cea mai mare este dragostea.
 
autor†→ 1 Corinteni 13
compozitor→ Mr. Jung, DoYoung (aranjat)
metru→ 11, 10, 11, 10, 11, 10, 11
ton→ B♭₃
tema→ Dragoste
Număr alternativ→ 417
text şi muzică din Cantiques (Fr. 1998)→ 109
gamă→ E♭
metru→ 3/4

 

Copyright © 2016 Glenn Linderman
book version: 16.4.28
Spre versiune online