20150629T022438Z 1: Ceritakan Kisah Yesus
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
1: Ceritakan Kisah Yesus
1. 
Ceritakan kisah Yesus, Tuliskan di hatiku;
Firman benar dan yang kudus, Kabar yang indah sungguh.
Cerita malaikat ramai, Nyanyi sambut lahirNya:
“Kemuliaan bagi Allah, Bumi damai sejaht’ra.”
Chorus
Ceritakan kisah Yesus, Tuliskan di hatiku;
Firman benar dan yang kudus, Kabar yang indah sungguh.
2. 
Di padang gurun sendiri, Berpuasa, dicoba:
Kar’na dosa kita ini, Tapi menang akhirnya.
Ceritakanlah kerjaNya, Sengsara dan dukaNya,
Dia ditolak, dicela, Terlantar, miskin, hina.
3. 
Cerita Dia disalib, Menderita dan nyeri;
Cerita Dia dikubur, Namun bangkit kembali.
Kasih dalam ceritaNya, Lebih terang bagiku;
Kujanji turut Dia yang, T’lah berkorban bagiku.
meter→ 15, 15, 15, 15, 15, 15
]]>
20150629T022437Z 20150629T022437Z
2: Lebih Tentang Yesus
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
2: Lebih Tentang Yesus
1. 
Ku ingin lebih mengenal, Akan Yesus dan rahmatNya;
Lebih mengerti kasihNya, Yang mati agar ku s’lamat.
Chorus
Lebih tentang Yesus; Lebih tentang Yesus;
Lebih mengerti kasihNya, Yang mati agar ku s’lamat.
2. 
Ku ingin lebih belajar, Tentang Yesus dan hendakNya;
Diajar oleh Roh Kudus, Yang tunjuk padaku Kristus.
3. 
Ku ingin lebih indahkan, Firman dan pers’kutuanNya;
Dalam firman suaraNya, Kuhayati selamanya.
4. 
Ku ingin lebih melihat, Yesus Raja yang mulia;
K’rajaan yang t’rus berkembang, Raja damai yang k’lak datang.
meter→ 16, 16, 12, 16
]]>
20150629T022436Z 20150629T022436Z
3: Ceritakan Lagi Kasih
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
3: Ceritakan Lagi Kasih
1. 
Ceritakan lagi kasih Tuhan, Sorga mulia Yesus
tinggalkan; Sengsara dan mati, disalibkan,
Dia menjadi Penebus kita.
Chorus
Ceritakan hidup
dan matiNya, Terpaku di salib menderita; Terluka
kar’na dosa dunia, Ceritakan ajaib kasihNya.
2. 
Ceritakan lagi sengsaraNya, Agar kita dapat
pengampunan; Namun dunia keraskan hati,
Menghina, menyuruh Dia pergi.
3. 
Ceritakanlah lagi doaNya, DitanggungNya dosa
kita s’mua; Hanya Yesus layak tebus kita,
Sendiri maut dialamiNya.
4. 
Ceritakan lagi seruanNya, Sedih, disalibkan,
menderita; Sendiri, ditinggalkan BapaNya,
Karya penebusan selesailah.
Copyright→ ©
meter→ 17, 13, 10, 6, 17, 17
]]>
20150629T022435Z 20150629T022435Z
4: Domba Allah
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
4: Domba Allah
1. 
Domba Allah, mana pun Kau pergi, Jejak darahMu
menjadi saksi, Kami pun turut
oleh rahmatMu; Lewat sengsara, Kau menang sungguh.
2. 
Lahir di kandang, bukan layaknya, Kaualami
susah dan sengsara, Walau dikucil,
hina, ditolak, Namun namaMu harum semerbak.
3. 
Engkau teladan yang tetap sama; Kami pun
turut meski dihina, Mengapakah mau
menyimpang jalan, Bersama yang tidak setiawan?
4. 
Tak banyak tahun ’kerja sertaMu, Cari jiwa
yang ’kan hormatiMu; Tolong kami mengabdiMu
s’lalu, Hingga sampai ke rumah yang kekal.
Copyright→ ©
meter→ 15, 10, 15
]]>
20150629T022434Z 20150629T022434Z
5: Yesus Datang
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
5: Yesus Datang
1. 
Yesus datang dari sorga, Ke dunia ini,
Tak dikenal, miskin, namun Mengabdi.
2. 
Serigala punya liang, Burung sarangnya,
Tapi tempat untuk Yesus, Tak ada.
3. 
Orang menghindari Dia, Duka, sengsara,
Ditimpakan hina, cela PadaNya.
4. 
Hidup suci dikorbankan Setiap hari,
B’ri hidupNya, dengan rela Mengabdi.
5. 
Akhirnya darah yang mahal, DicurahkanNya,
Kar’na musuhNya buta t’rus Menghina.
6. 
Yesus ini dibangkitkan, Penuh kuasa.
O t’rimalah Dia yang t’rus Memanggil.
Copyright→ ©
meter→ 13, 11
]]>
20150629T022433Z 20150629T022433Z
6: Bila Ku S’lidik
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
6: Bila Ku S’lidik
1. 
Bila ku s’lidik salibNya, Di mana
Kristus terpaku, Harta yang dulu
kusembah, Tidak menarik hatiku.
2. 
Kiranya kemegahanku, Hanya di
dalam Almasih; Kubuang kei
nginanku, Bagai korban tanda kasih.
3. 
Kepala, tangan, kakiNya, Pancarkan
kasih yang murni; Kasih yang tidak
tertera, Dibalas mahkota duri.
4. 
Persembahan alam raya, Bagi Tuhan
tak berharga; Kasih yang suci,
sempurna, Menuntut hidupku s’mua.
meter→ 11, 10, 11
]]>
20150629T022432Z 20150629T022432Z
7: C’rita Lebih
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
7: C’rita Lebih
1. 
C’rita lebih mengenai Kristus; Jurus’lamat
yang kupuja. Kasih rahmatNya
yang melimpah, C’rita namaNya yang indah.
Chorus
C’rita lebih, Kuperlukan Pimpinan dan kuasaNya;
C’rita lebih tentang Dia, Hingga kupandang wajahNya.
2. 
C’rita lebih yang menghibur ku, Tentang kasihNya
yang luhur, Tuhan Yesus,
Raja mulia, Terharu dalam kasihNya.
3. 
C’rita lebih agar ku tenang; Dengar seruNya:
“Damailah,” Fajar menyingsing,
malam lewat, Bagi m’reka yang percaya.
4. 
C’rita lebih dan kuteruskan, Kabar yang
jadi kesukaan. Mari, Tuhan,
sempurnakanlah, PekerjaanMu yang indah.
meter→ 13, 9, 12, 16, 16
]]>
20150629T022431Z 20150629T022431Z
8: Sungguhkah Bagiku Juga?
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
8: Sungguhkah Bagiku Juga?
1. 
Sungguhkah bagiku juga, Penebus lepaskan tahta,
KemuliaanNya di sorga; Sungguh bagiku matiNya?
Chorus
Ya, sungguh bagiku juga, Kasih Allah
yang mulia; KasihNya ajaib, lembut,
Tuhanku mati bagiku.
2. 
Sungguhkah bagiku malak, Nyanyi di padang Yudea;
Kabar damai malam itu, Sungguhkah itu bagiku?
3. 
Sungguh bagiku doaNya, Dosaku ditanggung s’mua;
Bergumul di Getsemani, Sungguh bagiku d’ritaNya?
4. 
Sungguhkah bagiku juga, Yesus mati di Golgota;
Di salib darahNya tumpah, Sungguh bagiku matiNya?
meter→ 16, 16, 12, 12, 8
]]>
20150629T022430Z 20150629T022430Z
9: Yesus Datang Dari Sorga
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
9: Yesus Datang Dari Sorga
1. 
Yesus datang dari sorga, ’Kenalkan Allah Bapa.
Kebenaran dib’ritakan, Hingga nyata maksudNya.
Chorus
Mari ikut Yesus, mari, Dalam tiap langkahNya,
Apa pun akan terjadi, Kita menang denganNya.
2. 
Meskipun gelap gulita, Menyelimuti bumi,
Tapi jika turut Dia, Kita ’kan diterangi.
3. 
Hidup Yesus dikorbankan, Agar tawanan bebas.
UtusanNya peringatkan, Dari murkaNya lepas.
4. 
Kuasa Satan pun patah, Bila Yesus kembali.
Kegelapan takkan ada; Terhapus tangis sedih.
Copyright→ ©
meter→ 15, 15, 15, 15
]]>
20150629T022429Z 20150629T022429Z
10: Hanya Yesus
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
10: Hanya Yesus
1. 
Hanya Yesus kabar kami,
Dialah selamanya.
Hanya Yesus kami puji,
Lihat s’lalu padaNya.
Chorus
Yesuslah, Yesus selama
Yang kami angkat, puji;
Jurus’lamat yang mulia,
Tuhan dan Raja kami.
2. 
Hanya Yesus, Jurus’lamat
Yang pikul dosa kami;
Kebenaran dib’rikanNya,
Kuasa tiap hari.
3. 
Hanya Yesus daya kami,
’Serta yang tunduk diri;
Tak perlu kuatir lagi,
KekuatanNya dib’ri.
4. 
Hanya Yesus, Guru kami,
Senang turut ’hendakNya;
Kami sedia mengabdi,
Dengan hati setia.
meter→ 4, 2, 4, 3, 3, 4, 3, 4
]]>
20150629T022428Z 20150629T022428Z
11: Yesus Tetap Sama
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
11: Yesus Tetap Sama
1. 
Yesus tetap sama, Tak akan berubah;
Selamanya. Lahir sederhana, Tak dikenal
dunia, Dialah Pintunya ’Nuju sorga.
2. 
Pimpinlah hatiku, Menurut p’rintahMu;
Tiap hari. Tolong ku setia, Menyerahkan
diri, Jadi persembahan Yang berkenan.
3. 
Hari bangun tiba, Berdiri umatNya;
K’liling tahta. Perjuangan habis, Tiada
maut, tangis, Terdengar nyanyian Penebusan.
Copyright→ ©
meter→ 12, 14, 12
]]>
20150629T022427Z 20150629T022427Z
12: Allah Betel TanganMu
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
12: Allah Betel TanganMu
1. 
O, Allah Betel tanganMu, P’lihara umatMu;
Bapa leluhur kami pun, Semua Kautuntun.
2. 
Kami sampaikan padaMu, Doa, nazar kami;
Allah moyang kami dulu. Kini Allah kami.
3. 
Dalam perjalanan hidup, Hantar kami, Tuhan;
Berikan setiap hari, Yang kami perlukan.
4. 
Lindungi dengan sayapMu, Sampai akhir jalan;
Tinggal di dalam kasihMu, Jiwa kami aman.
5. 
Ya, berkat tanganMu, Bapa, Itu kami minta;
Kau milik kami utama, Untuk selamanya.
meter→ 14, 14
]]>
20150629T022426Z 20150629T022426Z
13: Yesus, Bila Kau Kukenang
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
13: Yesus, Bila Kau Kukenang
1. 
Yesus, bila Kau kukenang, Senanglah hatiku;
Namun jiwa lebih tenang, Bila besertaMu.
2. 
Jurus’lamat manusia, Yang mati bagiku;
Tiada lagu bergema, Seindah namaMu.
3. 
Harapan jiwa yang remuk, Yang menyesal benar;
Bagi yang jatuh, tertunduk, KasihMu pun besar.
4. 
Yesus, betapa kasihMu, Tidak terlukiskan;
Hanya umat kekasihMu, Yang dapat rasakan.
5. 
Yesus, sukacita kami, Harta yang berharga;
Yesus, kemuliaan kami, S’karang dan s’lamanya.
meter→ 14, 14
]]>
20150629T022425Z 20150629T022425Z
14: Arahkan T’lingaMu
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
14: Arahkan T’lingaMu
1. 
Arahkan t’lingaMu, T’rimalah seruku;
Sini tiada perhentian, Dengar Domba Tuhan.
2. 
Arahkan t’lingaMu, Gelisah hatiku;
PadaMu dosa kus’rahkan, Kurindukan tent’ram.
3. 
Lama ku tersesat, Di jalan dunia;
Sungguh hampa bagianku, Ku datang padaMu.
4. 
Megah dunia palsu, Luntur lekas layu;
Minta roti, batu dib’ri, Tak puaskan hati.
5. 
Keg’lapan ’lingkari, Jangan tinggalkan ku;
Kubawa hati yang remuk, Dengarlah doaku.
Copyright→ ©
meter→ 12, 14
]]>
20150629T022424Z 20150629T022424Z
15: O, Perhentian Sungguh
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
15: O, Perhentian Sungguh
1. 
O, Perhentian sungguh, Bebas takut, ragu;
Perhentian dalam Kristus, Tuhan di hatiku.
2. 
Ku senang menerima, Pengampunan dosa;
Kristus dalam hati kita, Memb’ri perhentian.
3. 
Dia ketuk hatiku, Yang rusuh, gelisah;
Hati yang menyimpang s’lalu, Dosa berkuasa.
4. 
Kuserahkan padaNya, Hati yang berdosa;
Sebulatnya kuserahkan, Agar dibentukNya.
5. 
Ketent’ramanku sungguh, Benar, tetap murni;
Tiada g’lap, atau ragu, Yesus memerintah.
6. 
Kuasailah hatiku, Jadikan TahtaMu;
Untuk selamalamanya, Menjadi milikMu.
meter→ 13, 14
]]>
20150629T022423Z 20150629T022423Z
16: Kemarin, Sekarang Ini
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
16: Kemarin, Sekarang Ini
1. 
Betapa indahnya kabar Yang dib’ritakan;
Tuhan Yesus tetap sama Sampai sekarang.
Masih ingin selamatkan, Orang berdosa;
Menghibur yang susah, maka Puji namaNya.
Chorus
Kemarin, sekarang ini Dan selamanya;
Yesus sama tak berubah, Puji namaNya.
2. 
Sahabat orang berdosa, Cari padamu;
Marilah ke hadapanNya, Rendahkan diri.
Yang t’lah berkata: “Aku tak Menghukum engkau,”
Untukmu pun berlakulah ’Ampunan ini.
3. 
Dia berjalan di laut Yang bergelora;
Dapat menenangkan topan Di hati kita.
Dia menangis berdoa Di Getsemani,
Juga turut merasakan Sengsara kita.
meter→ 13, 13, 13, 13, 13, 13
]]>
20150629T022422Z 20150629T022422Z
17: O, Domba Allahku
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
17: O, Domba Allahku
1. 
O, Domba Allahku, Sucikanlah! Ku datang padaMu
Dalam dosa, Hapuskan nodaku, Bersihlah jadiku;
Ya, oleh darahMu, Bebas dosa.
2. 
O, Domba Allahku, Sucikanlah! Agar s’perti Dikau,
Tunduk rendah, Hapuskan dosaku, Ya, oleh darahMu;
Jadikan hatiku, Bebas noda.
3. 
O, Domba Allahku, Sucikanlah! Ya, oleh darahMu
Yang tertumpah. Hanyalah dekatMu, Tenanglah hidupku,
Jiwaku pun tent’ram Bebas dosa.
4. 
O, Domba Allahku, Sucikanlah! Agar ku bersih t’rus
Dan percaya, Ku tinggal padaMu, Jadi suci s’lalu;
Kubawa hidupku, Bebas dosa.
meter→ 16, 16, 10
]]>
20150629T022421Z 20150629T022421Z
18: Jalan Salib Hantarku
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
18: Jalan Salib Hantarku
1. 
Ku harus pulang lewat jalan salib, Tidak
ada jalan lain; Tidak akan kulihat pintu t’rang,
Jika tak ikut jalannya.
Chorus
Jalan salib hantarku,
Jalan salib hantarku; Betapa
senang berjalan maju, Pulang ke rumah Bapa.
2. 
Harus kuikuti jejak berdarah, Jejak
Sang Jurus’lamat; Jika ku ingin mencapai sorga,
Berdiam bersama Allah.
3. 
Maka kutinggalkan jalan dunia, Takkan
lagi kutempuh; Kar’na Tuhanku panggil “Marilah,”
Dia menanti di pintu.
meter→ 13, 15, 8, 7, 10, 14
]]>
20150629T022420Z 20150629T022420Z
19: Tak Tertebus Mas Dan Perak
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
19: Tak Tertebus Mas Dan Perak
1. 
Tak tertebus mas dan perak, Tapi oleh darahNya;
Korban Anak Domba Allah, Tak ternilai harganya.
Chorus
Tuhan Yesus Penebus, Yang korbankan hidupNya;
Kar’na kasihNya yang kudus, Menderita di Golgota.
2. 
Tak tertebus untuk buang Waktu dan kesanggupan;
Pikul beban, ditolongNya, Tanpa Dia ku lemah.
3. 
Tak tertebus untuk senang, Waktu berharga lalu;
Pendeklah hidup berjuang, Hari, tahun pun laju.
4. 
Dia telah menebusku, Besar kasih rahmatNya;
Anak Allah Mahakudus, Bagiku jadi korban.
Copyright→ ©
meter→ 15, 15, 14, 16
]]>
20150629T022419Z 20150629T022419Z
20: Dari TahtaNya
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
20: Dari TahtaNya
1. 
Dari TahtaNya, Di sorga yang mulia;
Datang Penebus, Dalam kasihNya. Betapa
sakitnya, Mend’rita di Golgota; Mati
bagi kita, Orang berdosa.
Chorus
Jurus’lamatku, Kau t’lah mati gantiku;
Tolonglah aku, S’lalu melayaniMu.
2. 
T’lah, ditinggalkan Atas bukit Golgota,
Jurus’lamatku Tunduk dan mati. Dialah
harapan Yang telah menderita, Namun
bangkit, menang, Hidup s’lamanya.
3. 
Tegakah kita Menyedihkan hatiNya,
Yang t’lah curahkan Darah berharga? Tanpa
pertolongan, Kita hanyut, binasa; Yesus
yang s’lamatkan, Bayar tebusan.
4. 
Mari padaNya, Dengan bebanmu s’mua,
C’rita susahmu, Dia mau dengar. Dia
bebaskanmu, B’ri menang atas dosa; Hatimu
kan penuh Dengan gembira.
Copyright→ ©
meter→ 12, 13, 12, 9, 12, 12
]]>
20150629T022418Z 20150629T022418Z
21: Seandainya Kita Tahu
piano midi melody midi synth mp3
21: Seandainya Kita Tahu
1. 
Seandainya kita tahu korbanNya, Kar’na
datangNya tabir terbelah, Akan kita muliakan
namaNya, Seandainya kita tahu.
2. 
Seandainya kita tahu dukaNya, Di Getsemani
dan di Golgota, KasihNya itu
tiada bandingnya; Seandainya kita tahu.
3. 
Seandainya kita tahu maksudNya, Kuasa,
rahmat dari tanganNya, Kita tak biarkan
Dia tunggu, Seandainya kita tahu.
4. 
Seandainya kami tahu, O Yesus, Di depanMu
malaikat pun sujud; Agar jangan tolak
panggilanMu, Tuhan, tolong kami tahu.
Copyright→ ©
meter→ 12, 15, 11
]]>
20150629T022417Z 20150629T022417Z
22: Apakah Tak Tergerak Hatimu?
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
22: Apakah Tak Tergerak Hatimu?
1. 
Apakah tak tergerak hatimu, Penebusmu
disalibkan? Allah membiarkanNya disiksa
Agar kau diselamatkan.
Chorus
O, sungguh nyeri, Pend’ritaanNya; Sewaktu
mencurahkan jiwaNya, Dia dipukul gantimu.
2. 
Apakah tak tergerak hatimu, Yesus
lewat dengan sedih? “Ku mau kumpulkan, m’reka menolak,”
SeruanNya sungguh pahit.
3. 
Apakah tak tergerak hatimu, Dosamu
t’lah ditanggungNya? Dia membayar tebusan
kekal, Hingga kau bebas s’lamanya.
4. 
Apakah tak tergerak hatimu, Hakim
akan datang nanti? Bagaimanakah kau menghadapNya,
Sewaktu dunia berakhir?
meter→ 14, 14, 8, 13, 15
]]>
20150629T022416Z 20150629T022416Z
23: KasihNya Sambut Ku
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
23: KasihNya Sambut Ku
1. 
Yesus, lembut cari ku, Yang lelah, berdosa;
Angkat serta pikul ku Balik ke kandangNya,
Sedang malaikat bernyanyi, Terdengar sorak sorgawi.
Chorus
KasihNya sambut ku, DarahNya tebus ku; RahmatNya hantarku
ke kandang, Betapa ku gembira riang.
2. 
Lihatlah bekas paku, DarahNya tertumpah;
Mahkota duri, kutuk Atas kepalaNya;
Hatiku tertunduk heran, Merenungkan siksa Tuhan.
3. 
Waktu pun t’rus berlalu, Kini s’mua tenang;
Fajar pagi kutunggu, Yang kekal cemerlang;
Bila kita dipanggilNya, Ke sisi Mempelai sorga.
meter→ 13, 13, 16, 18, 12
]]>
20150629T022415Z 20150629T022415Z
24: Bersih Dari Noda
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
24: Bersih Dari Noda
1. 
Bersih dari noda, Lepas dari dosa;
Anug’rah ini kut’rima, Menurut janjiMu.
Bila masa lampau, Terbayang di muka,
Kulari pada salibMu, Dan serahkan s’mua.
2. 
Ku tak sembunyikan, Dosa, kar’na takut;
Kubenci keangkuhanku Ingin jujur s’lalu.
Ku datang padaMu, Seperti ku ada;
Jiwa yang sedang berjuang, Untuk kes’lamatan.
3. 
Sedang dalam t’rangMu, Sadarlah hatiku;
Belum kut’rima anug’rah, Tawaran tanganMu.
RahmatMu, ya Tuhan, Hikmat, kuasaMu;
Kumasyhurkan di depanMu, Sanggup menjagaku.
4. 
Di atas mezbahMu, Semua kutaruh;
Ku ingin Tuhan sertaku, Dan jadi Rajaku.
Api menyala t’rus, Kehendakku hangus;
Kini kubalik padaMu, Percaya namaMu.
meter→ 12, 14, 12, 14
]]>
20150629T022414Z 20150629T022414Z
25: Yesus, Salibku Kuangkat
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
25: Yesus, Salibku Kuangkat
1. 
Yesus, salibku kuangkat, Rela turut padaMu,
Miskin, hina, dan terlantar, Namun Kaulah milikku.
Chorus
Ku mau turut Jurus’lamat, Kaucurahkan darahMu;
Walau dunia tinggalkanMu, Kuturut oleh rahmatMu.
2. 
Meski lenyap cita-cita, Yang membanggakan daku;
Namun sungguh ku bahagia, Allah, sorga milikku.
3. 
Biar orang menghina ku, Engkau pun dihinanya;
Dunia suka menipu, Namun Engkau setia.
4. 
Kalau datang kesusahan, Ku mencari wajahMu;
Walaupun banyak cobaan, Ku terhibur dalamMu.
meter→ 15, 15, 15, 16
]]>
20150629T022413Z 20150629T022413Z
26: Kau T’lah B’ri NyawaMu
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
26: Kau T’lah B’ri NyawaMu
1. 
Kau t’lah b’ri nyawaMu! Dan curah darahMu;
Agar ku tertebus, Dan bangkit dari maut.
Kau t’lah b’ri nyawaMu! Apa yang t’lah kub’ri?
2. 
Kau hidup bagiku, Dan telah sengsara;
Agar di akhirat, MuliaMu kulihat.
Kau telah berkorban, Apa yang kub’rikan?
3. 
Dari rumah Bapa, Kau telah membawa
Kes’lamatan jiwa, Kasih, pengampunan.
Pemb’rianMu besar! Apa yang kubawa?
4. 
O, t’rima hidupku, Untuk mengabdiMu,
Dalam suka duka, Lepas dari dunia.
Kus’rahkan hidupku, PadaMu, Rajaku.
meter→ 12, 12, 12
]]>
20150629T022412Z 20150629T022412Z
27: Di Mana Pun Tak Ada
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
27: Di Mana Pun Tak Ada
1. 
Di mana pun tak ada Sobat s’perti Yesus;
Dia adalah kasih, Tak pernah berubah.
Tinggalkan rumah Bapa, Mati di Golgota.
Maka ku mengasihi Yang Maha Pengasih.
2. 
Jiwaku berbeban b’rat, Hati penuh duka;
Ku merasa terhukum, Kar’na s’mua dosa.
Dia datang berkata: “Ku mati gantimu.”
Maka ku mengasihi Yang Maha Pengasih.
3. 
Ku sangat dihiburkan, Domba Allah mati;
DalamNya ku dit’rima, Bersih, diampuni.
Dengan yang ditebusNya K’lak kupandang Dia;
Maka ku mengasihi Yang Maha Pengasih.
Copyright→ ©
meter→ 13, 13, 13, 13
]]>
20150629T022411Z 20150629T022411Z
28: Marilah Turut Yesus
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
28: Marilah Turut Yesus
1. 
Marilah turut Yesus,
Dia jalan hidup;
Para salehNya turut,
Dan berjuang masuk;
Musafir dan pendatang,
Mereka sekata,
Bertahan lawan goda,
Hingga masuk sorga.
2. 
Rasul, nabi, p’ra sahid,
Satuan mulia,
Telah mendahului,
Di masa yang lampau.
Tanda jejak mereka,
D’rita, tangis, darah;
Tetap teguh berjuang,
Dalam kuasa Allah.
3. 
Mulai dan berjalan t’rus,
Menangkan mahkota;
Dengarlah suara m’reka,
Yang memanggil kita;
Untuk ikut berlomba,
Dalam jalan hidup.
Kejarlah hidup kekal,
Hidup seg’ra lewat.
4. 
Yang sayangkan nyawanya,
Akan hilang nyawa,
Tapi yang mau serahkan,
T’rima hidup baka;
Marilah kita rela,
Untuk ikut Tuhan;
Bersama p’ra hambaNya,
Berjuang dan menang.
Copyright→ ©
meter→ 3, 3, 3, 3, 3, 2, 3, 3
]]>
20150629T022410Z 20150629T022410Z
29: Lebih Indah Dari S’ribu Mas Intan
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
29: Lebih Indah Dari S’ribu Mas Intan
1. 
Firman Allah sungguh harga bagiku; Jadi
petunjuk mulia; Bagai t’rang kaki, pelita
jalanku, Hingga akhir hidup tiba.
Chorus
Lebih indah dari s’ribu mas intan, Lebihi harga permata,
Jika boleh duduk di
kaki Tuhan, Mendengarkan suaraNya.
2. 
Betapa damai, senang di jalanMu, Langkahku
s’lalu Kautilik; Ya, firmanMu roh dan hidup
bagiku, Jiwaku segar kembali.
3. 
Kuturut p’rintah, jiwa bebas, damai, Ikut
Almasih Rajaku; Kusimpan firmanMu di
dalam hati, Dan angkat puji bagiMu.
4. 
O Tuhan biarlah hatiku tetap, Dalam
hukumMu yang benar; Gerakkan hati hambaMu,
O Tuhan, Renungkannya siang malam.
Copyright→ ©
meter→ 13, 14, 11, 19, 7, 12
]]>
20150629T022409Z 20150629T022409Z
30: “Dialah Yang Kami Temukan”
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
30: “Dialah Yang Kami Temukan”
1. 
Kamu yang suka merenungkan P’ristiwa Galilea,
“Yesus itu kami temukan, Mari
datang, lihatlah!”
Chorus
“Dialah yang kami temukan,
Kesukaan segala abad; Kristus itu yang t’lah
dinubuatkan, Nan Raja s’gala Raja.”
2. 
Kamu yang lapar dan dahaga, Akan roti, air hidup.
Mari, dan hatimu tergerak, Mendengar
Injil Kristus.
3. 
Kristus yang t’lah mengajar dulu, Sekarang
masih sama; Dengan rendah datang padamu, Melalui
hambaNya.
4. 
B’ritakanlah di mana saja, Kisah yang gembirakan;
Hingga s’mua yang mencariNya, Beroleh
damai dan t’rang.
Copyright→ ©
meter→ 16, 11, 5, 9, 15, 12
]]>
20150629T022408Z 20150629T022408Z
31: Lekaslah Ke Perlindungan
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
31: Lekaslah Ke Perlindungan
1. 
Lekaslah ke perlindungan, Jangan berlambat-lambat.
Jika mau bersama Yesus, Kau harus lahir pula.
Jangan percaya teori; Jasa pun tak berguna.
Kristus dalammu yang memb’ri Harapan kemuliaan.
Chorus
Mari datang pada Yesus; Sahabat yang setia;
Jangan sedihkan Roh Kudus; T’rima damai sejaht’ra.
2. 
Mari nikmati santapan, Roti dan air Hidup.
Jangan abaikan undangan; Dengarkan panggilanNya.
Yesus memb’ri kes’lamatan, Kuasa atas dosa.
Dia menunggu di pintu, Dan mengajak, “Masuklah.”
3. 
Waktu lalu dengan cepat, Kau tak dapat menetap;
Dan maut pun t’rus mendekat, Kau tak dapat mengelak.
Dalam kasih dan rahmatNya, Yesus hantarmu pulang;
Mengapakah tolak Dia, Mengembara dalam g’lap?
Copyright→ ©
meter→ 15, 15, 15, 15, 15, 15
]]>
20150629T022407Z 20150629T022407Z
32: Jalan Allah Yang Sempurna
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
32: Jalan Allah Yang Sempurna
1. 
Jalan Allah yang sempurna, Ditempuh Juruselamat;
Pun musafir yang setia, Hingga masuk rumah Bapa.
Chorus
Dalam Yesus kami kenal, Jalan pada Allah kekal;
Nafas hidup Dia b’rikan, Kami tetap ’kan bertahan.
2. 
Kami dengar suaraNya, Yang pimpin dengan setia;
Pada hidup bahagia, Dan ke perhentian baka.
3. 
Allah Mahakasih sayang, T’lah jumpa kami yang hilang;
Angkat dan pimpin pada t’rang, Puji Dia siang malam.
4. 
TanganNya kuat, tak takut, Meski Iblis s’lalu hampir;
Tuhan melindungi kami, Dan pimpin t’rus hingga akhir.
Copyright→ ©
meter→ 16, 16, 16, 16
]]>
20150629T022406Z 20150629T022406Z
33: B’ri Yang Terbaik
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
33: B’ri Yang Terbaik
1. 
B’ri yang terbaik pada Tuhan, B’ri s’mangatmu, remaja;
Seg’nap jiwamu arahkan Pada kebenaranNya.
Yesus, teladan bagimu, Yang benar dan setia,
Tunjuk padaNya patuhmu, B’ri yang terbaik padaNya.
Chorus
B’ri yang terbaik pada Tuhan, B’ri s’mangatmu, remaja;
Kenakan senjata Allah, Berjuang ’lawan dosa.
2. 
B’ri yang terbaik pada Tuhan, B’ri segenap hatimu;
B’ri yang utama padaNya, Segenap hidupmu.
B’ri dan engkau akan dib’ri, Allah memb’ri AnakNya;
Rela mengabdikan diri, B’ri yang terbaik padaNya.
3. 
B’ri yang terbaik pada Tuhan, Besar kasih-sayangNya;
Dia meninggalkan sorga, Untuk menebus kita;
Rela mengorbankan diri, Menyelamatkan kita;
Sujud padaNya mengabdi, B’ri yang terbaik padaNya.
meter→ 15, 15, 15, 15, 15, 15
]]>
20150629T022405Z 20150629T022405Z
34: Ajar Kami Hitung Hari
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
34: Ajar Kami Hitung Hari
1. 
Ajar kami hitung hari, Dengan hati yang tulus;
Cari hikmat yang sorgawi, Di dalam Tuhan Yesus.
Chorus
Ajar hidup dalam hikmat, Sedang hari berlalu;
Agar kami t’rus setia, Hingga masuk rumahMu.
2. 
Ajar kami hitung hari, Hidup berbudi luhur;
Dalam hikmatMu yang tinggi, Seb’lum hidup terputus.
3. 
Ajar kami hitung hari, Sadar akan hendakMu;
Singkirkan hal duniawi, Engkaulah sumber hidup.
4. 
Ajar kami hitung hari, Hidup hanya untukMu;
Sabar dan patuh mengabdi, Sampai hidup berakhir.
Copyright→ ©
meter→ 15, 15, 15, 15
]]>
20150629T022404Z 20150629T022404Z
35: Allah T’rus Bekerja
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
35: Allah T’rus Bekerja
1. 
Allah t’rus bekerja menangkan jiwa, Masuk di jalanNya
lepaskan dosa; Inilah yang menjadi harapanmu,
Jika Yesus hidup dalam hatimu.
Chorus
Kristus dalammu s’lamat kekal, B’ri kemenangan
atas dosa; Nyata dalam
laku dan kata, Turutkan langkahNya sampai ke sorga.
2. 
Ada yang saling bandingkan hidupnya, Dan rasa
layak masuk rumah Allah; Namun jika tak dilahirkan
baru, Akan kecewa pintu sorga tutup.
3. 
Jika kau jujur serahkan hidupmu; Berjalanlah
dengan Kristus Gurumu; Jangan takut mengakui
namaNya, Kau akan dipenuhi kuasaNya.
Copyright→ ©
meter→ 17, 16, 11, 14, 8, 16
]]>
20150629T022403Z 20150629T022403Z
36: “Adakah T’rang?”
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
36: “Adakah T’rang?”
1. 
“Adakah t’rang,” jiwa resah bertanya, “Yang dapat
hantar ke jalan hidup? Adakah t’rang? aku menjadi
lelah Di dunia penuh dosa tipu.”
2. 
Yesuslah t’rang yang hidup bersinar t’rus, Dia berkata:
“Akulah jalan.” Hai jiwa yang bimbang janganlah
takut, Palingkanlah dirimu padaNya.
3. 
Dialah t’rang bagi dunia yang g’lap, Pun yang dibayangi
oleh maut. T’rima Dia s’bagai Jurus’lamatmu,
Kau diangkat jadi anak Tuhan.
4. 
T’rang hidup ini seg’ra akan lalu, Turut Dia,
kau akan dipimpin; Jangan lambat, malam hampir padamu,
Nanti sesal, Dia pun t’lah pergi.
Copyright→ ©
meter→ 14, 16, 12
]]>
20150629T022402Z 20150629T022402Z
37: Allah Mengundang Saudara
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
37: Allah Mengundang Saudara
1. 
Allah mengundang saudara Untuk hidup yang suci;
Demi kes’lamatan jiwa, Datang pada waktuNya.
Chorus
Tidak ada yang berarti, Selain kes’lamatan;
Sekarang ataupun nanti, Bila hidup berakhir.
2. 
Dengarlah para nabiNya, Yang memb’ri peringatan;
Carilah kes’lamatanNya, Sedang Dia berkenan.
3. 
Mohon pengampunan dosa, Serta keselamatan;
Berlindunglah dalam Kristus, Kau ’kan bebas hukuman.
4. 
Allah b’ri undangan ini: “Mari padaKu s’karang;
Bila Kub’ri kes’lamatan, Kau ’kan hidup s’lamanya.”
Copyright→ ©
meter→ 15, 15, 15, 15
]]>
20150629T022401Z 20150629T022401Z
38: Allah Bertanya Padamu
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
38: Allah Bertanya Padamu
1. 
Allah bertanya padamu: “Bergunakah, engkau
hidup Boroskan waktu yang Kub’ri, Dan
di akhirat menangis?”
Chorus
Tak berguna, O,
pikirlah: Mengapakah kau binasa?
Allah meng
Allah mengasihi
engkau; Balik padaNya, berdamai.
2. 
Bergunakah, kau terkenal, Dan hilang mahkota
kekal? Maut datang untuk semua; Sambutlah
panggilan Allah.
3. 
Walau ditinggalkan kawan Yang mengajakmu
menyimpang; Tidaklah berguna kelak Kau
terbuang di akhirat.
Copyright→ ©
meter→ 14, 11, 7, 5, 11, 3, 6, 11
]]>
20150629T022400Z 20150629T022400Z
39: Ku Senang Berpikir
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
39: Ku Senang Berpikir
1. 
Ku senang berpikir sungguh, Jalan Allah, Yesus tempuh;
Maksud Tuhan pun bagiku, Hidup kekal k’lak milikku.
Chorus
Naungan Tuhan akan jadi, Tempat ’lindungan abadi;
Harapku padaNya penuh, Kasih dan janjiNya sungguh.
2. 
Kasih Allah dalam hati, Mengajar aku berbakti;
Melayani Tuhan Yesus, Mengikuti jalan lurus.
3. 
Pakaian berharga dib’ri, Kepada yang teguh hati;
Dunia lihat dan menghina, Harta karunia sorga.
4. 
Di padang gurun berpesta, Berlimpahan roti sorga;
Yang turut ambil bagian, Akan hidup dengan Tuhan.
Copyright→ ©
meter→ 16, 16, 16, 16
]]>
20150629T022359Z 20150629T022359Z
40: Sekaranglah Waktu Allah
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
40: Sekaranglah Waktu Allah
1. 
Sekaranglah waktu Allah,
Janganlah tunggu hari lain.
RohNya sedih, akan pergi,
Tinggalkan kamu s’lamanya.
Chorus
Hari ini, dengarkanlah,
Jangan keraskan hatimu.
Janganlah tunggu hari lain,
Roh Kudus ’kan tinggalkanmu.
2. 
Sekaranglah waktu Allah,
Jangan lambat memutuskan;
Bayangan maut t’lah mendekat,
Tiada lagi kesempatan.
3. 
Sekaranglah waktu Allah,
Jangan menolak, menunda;
Malaikat tertunduk sedih,
Jika kasihNya kautolak.
Copyright→ ©
meter→ 3, 4, 4, 3, 3, 3, 4, 4
]]>
20150629T022358Z 20150629T022358Z
41: Di Tengah Kesibukanmu
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
41: Di Tengah Kesibukanmu
1. 
Di tengah kesibukanmu Yesus memanggil;
“Janganlah membuang waktu; B’rikan hatimu.”
Chorus
Marilah angkat kuk Yesus, Jika mau bebas;
Ini pangkal kes’lamatan, Aman dan luas.
2. 
Jika hatimu gelisah, Tak dapat tenang,
Hidupmu bertambah susah, Tidak ada t’rang.
3. 
Banyak jiwa yang terhancur, Rindu dibela;
Namun tidak ikut Yesus, Sumber damainya.
4. 
Dengarkan suara hikmat, Jangan jalan t’rus
Di jalan yang kacau dan g’lap, Duka tak putus.
Copyright→ ©
meter→ 13, 13, 13, 13
]]>
20150629T022357Z 20150629T022357Z
42: Ada Satu Jalan Sempit
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
42: Ada Satu Jalan Sempit
1. 
Ada satu jalan sempit, Menuju sorga t’rang;
Jalan damai jalan suci, Penuh kasih sayang.
Chorus
Jiwaku rindukan jalan, Jalan bahagia;
Dengar dan pimpin ku Tuhan, Berjalan ke sorga.
2. 
Yang lalui jalan ini, Harus tolak dosa;
Hanya dengan hati suci, Dapat masuk sorga.
3. 
Ada jalan sederhana, Jalan kebenaran,
Untuk ikut jalan ini, Harus sangkal diri.
4. 
Ada jalan yang sempurna, Luhur amat indah;
Yang bertahan di dalamNya, Kan t’rima mahkota.
Copyright→ ©
meter→ 14, 14, 14, 14
]]>
20150629T022356Z 20150629T022356Z
43: Jalan Yang Menuju Sorga
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
43: Jalan Yang Menuju Sorga
1. 
Jalan yang menuju sorga, Sempit, kata Yesus.
Hanya yang mengasihinya, Akan menempuhnya.
Chorus
JalanNya tetap sama Pada tiap zaman.
Hanya oleh nama Yesus, Ada kes’lamatan.
2. 
Tuhan juga lewat sini, Dengan penuh d’rita;
Dimuliakan di sorga, Dib’rikan mahkota.
3. 
Suara yang panggil dengan t’rang, Orang Galilea;
“Mari ikut jangan takut.” Pun memanggil kita.
4. 
Ajaran palsu dunia, Pasti akan lenyap;
Kebenaranlah yang menang, Pada hari kiamat.
Copyright→ ©
meter→ 14, 14, 13, 14
]]>
20150629T022355Z 20150629T022355Z
44: S’langkah Maju Dengan Yesus
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
44: S’langkah Maju Dengan Yesus
1. 
S’langkah maju dengan Yesus; Seg’ra mengikutiNya,
Jangan Dia makin jauh Dan imanmu melemah.
Chorus
S’langkah maju dengan Yesus: Kasih hilangkan takut.
Dengan doa, iman tulus Lihat Penebus dekat.
2. 
S’langkah maju dengan Yesus; Biar hati t’rus puji,
Kar’na Tuhan t’lah berjanji Kekuatan tiap hari.
3. 
S’langkah maju dengan Yesus; Kau kan dip’liharaNya;
Damai penuhi hatimu, Berjalan dengan Tuhan.
4. 
S’langkah maju dengan Yesus; Janganlah engkau takut;
Ingat Dia yang menebus, Kini mendoakanmu.
Copyright→ ©
meter→ 15, 15, 15, 15
]]>
20150629T022354Z 20150629T022354Z
45: Puas
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
45: Puas
1. 
S’panjang hidup kurindukan,
Seteguk a-ir sejuk;
Yang dapat b’ri kepuasan,
Menghilangkan hausku.
Chorus
Yesus, Tuhan, kutemukan,
Yang lama kurindukan;
Yesus puaskan jiwaku,
DarahNya menebusku.
2. 
Hidup dari ampas dunia,
Hingga ku lemah, lesu;
Jiwaku tak rasa puas,
Hanya lapar selalu.
3. 
Ku miskin dan ’cari harta,
Yang dapat memuaskan;
Tapi apa yang kudapat,
Hanya b’ri kekesalan.
4. 
Dia sumber, pancar s’lamat,
Roti dan a-ir hidup;
Kekayaan ini kekal,
Yesus, Jurus’lamatku.
meter→ 3, 4, 4, 2, 3, 3, 3, 2
]]>
20150629T022353Z 20150629T022353Z
46: Peganglah Tanganku
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
46: Peganglah Tanganku
1. 
Tuhan Yesus, peganglah tanganku; Tuntunlah t’rus!
Ku takut akan perangkap musuh; Tuntunlah t’rus!
Ku rasa lemah, takut terjerat,
Pimpin langkahku agar tak sesat.
2. 
Engkau selalu sayang padaku, Bersihkanlah;
Tundukkan congkak, keras hatiku, Lembutkanlah;
Jika hidupku memuliakanMu,
Berguna dan senanglah hidupku.
3. 
Jika hidupku dapat Kaupakai, Kuserahkan;
KepadaMu yang mati tersalib, Menyedihkan;
Meski jalan berduri, kuturut,
O, tolonglah agar ku tak sesat.
Copyright→ ©
meter→ 14, 14, 10, 10
]]>
20150629T022352Z 20150629T022352Z
47: Adakah Yang Dapat Tolong?
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
47: Adakah Yang Dapat Tolong?
1. 
Adakah yang dapat tolong, yang paham hati kita Bila
terluka oleh pengalaman? Tahu perasaan
kita, dan dalam kasih memb’ri, Berkat yang tepat dengan
pengalaman?
Chorus
Ya ada, Dialah: Yesus,
penolong kita semua; Bila jiwa tertekan,
Ombak kesusahan, Kawan yang kita perlukan, Dialah.
2. 
Adakah yang dapat tolong, yang dapat memb’ri damai Pada
hati yang dibebani dosa? Yang dapat b’ri pengampunan
sehingga jiwa lega, Yang darahnya dapat
sucikan kita?
3. 
Adakah yang dapat tolong, bila ajal mendekat, Yang mendampingi
kita lewat maut? Menerangi jalan
kita, lenyapkan takut, ragu, Dan menghantar kita
aman ke seb’rang?
meter→ 17, 15, 16, 4, 8, 15, 17
]]>
20150629T022351Z 20150629T022351Z
48: Hidup, Hidup Kekal!
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
48: Hidup, Hidup Kekal!
1. 
Dalam rasa b’rat dan bersalah, Banyak jiwa yang merana,
Yang dapat senang dalam Tuhan, Hidup kekal
k’lak miliknya.
Chorus
Hidup! hidup kekal! Hidup yang berkelimpahan!
Yesuslah pemb’rinya! Muliakan Dia s’lamanya.
2. 
Mengapakah t’rus pikul beban? Yesus memb’ri kelepasan.
Buka hatimu dan t’rimalah, Hidup yang
berkelimpahan.
3. 
Tinggalkan kesenangan dosa, Pilihlah Juruselamat;
Datanglah pada sumber hidup, Layani
Dia s’lamanya.
meter→ 17, 13, 4, 14, 14
]]>
20150629T022350Z 20150629T022350Z
49: Meskipun Kaya
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
49: Meskipun Kaya
1. 
Meskipun kaya, tanpa Almasih, Apakah hidupku
berguna? Dapatkah hatiku tent’ram, damai? Dengan
yang fana di dunia? Meskipun kaya, tanpa Almasih,
Apa gunanya berjuang t’rus? Kesenangan
di dunia yang fana, Tidak setara dengan Kristus.
2. 
Meskipun kaya, bebas bertindak, Sangat tersohor di
dunia, Namun tanpa harapan mulia, Bagi
jiwaku di akhirat; Meskipun kaya, tanpa Almasih,
Yang t’lah disalib kar’na kita, Dapatkah dunia
b’ri perlindungan, Jika hidupku dalam susah?
3. 
Tanpa Almasih, hampa hidupku, Hanya dosa dan kesedihan;
Tanpa Almasih, g’lap akhiratku, Hanyalah
duka dan tangisan; Apa dayaku tanpa Almasih,
Saat ajalku, bagaimana? Lewat lembah
maut tanpa Almasih, Dan tanpa Dia di akhirat.
4. 
Sungguh senang hidup dengan Yesus, Yang memulihkan hati
hancur, Segala dosaku diampuni, Setiap
duka pun dihibur. Jikalau hanya Yesus milikku,
Dalam hidupku di dunia, O, sungguh kaya,
senang hatiku, DalamNya aku terp’lihara.
meter→ 16, 15, 17, 13, 15
]]>
20150629T022349Z 20150629T022349Z
50: Lama Hatiku Rindukan
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
50: Lama Hatiku Rindukan
1. 
Lama hatiku rindukan Sukacita.
Sedang sesat dalam dosa, Miskin, buta.
Aku bergumul, berjuang, Dan memohon pengampunan,
Tapi tak berhasil, hingga Yesus datang.
2. 
Dalam Yesus kutemukan Perlindungan;
Senang Dia pelihara, Aman, tent’ram.
Melawan Iblis dan dosa, Sandarkan kuat, rahmatNya.
Rela turut kehendakNya, Hati damai.
3. 
Ku t’lah buktikan kuasaNya, Yang s’lamatkan;
Dia suci, tak bercela, Mahamulia;
Ku lemah Dia kuatkan; Tiada yang dapat ceraikan.
Ku milikNya selamanya! Sungguh senang.
Copyright→ ©
meter→ 12, 12, 16, 12
]]>
20150629T022348Z 20150629T022348Z
51: Ada Kerajaan
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
51: Ada Kerajaan
1. 
Ada Kerajaan, Kerajaan kekal, Kebenaran,
damai ada dalamnya; Kemuliaan dan hartanya takkan
lenyap, Tahukah kawan, K’rajaan itu dekat?
Chorus
Raja di tahtaNya Dapat memb’ri berkat;
B’rilah kepadaNya, Hormat, hatimu.
2. 
Raja yang p’rintah K’rajaan agung ini, Dia ingin
mem’rintah di hatimu; Sempurna hikmatNya, layak dihormati,
O, tahukah kawan, Dia b’ri kuasa?
3. 
Ada tahta yang dicari Raja ini, Tempat Dia
hidup dan berkuasa; Janganlah menunda, Dia memanggilmu,
O, tahukah kawan, hatimu tahtanya?
Copyright→ ©
meter→ 16, 17, 13, 12, 11
]]>
20150629T022347Z 20150629T022347Z
52: Raja S’gala Raja
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
52: Raja S’gala Raja
1. 
Raja s’gala raja dekatmu, Walau jalanmu g’lap, sunyi;
Dia lembut mau menghiburmu, Jika Dia kaumiliki.
Chorus
Raja ini t’rus memanggilmu, Jangan sampai
Dia lewat! Jiwamu perlukan kasihNya;
Jadikan Dia Rajamu.
2. 
Malam gelap yang menakutkan, Kan lenyap dalam t’rang fajar;
Beban dosamu jadi ringan, K’lak nodamu dihapuskan.
3. 
Di dalam arus kehidupan, Dialah Kawan setia;
Saat bergumul dalam maut, Terasa Dia mendekat.
Copyright→ ©
meter→ 17, 17, 13, 13, 8
]]>
20150629T022346Z 20150629T022346Z
53: Lihat Raja Kasih
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
53: Lihat Raja Kasih
1. 
Lihat Raja kasih, Sungguh dekat, KehendakNya suci,
Jangan tolak.
Chorus
Lihat, Dia menunggu
T’rus pada sampingmu, Sambutlah Raja luhur, Di hatimu.
2. 
Kasih yang mulia, T’rus menunggu, RahmatNya melimpah,
Kepadamu.
3. 
Ditinggalkan Allah, Menderita; KasihNya tak padam,
Tuntut s’mua.
4. 
KasihNya tak ’ubah, Percayalah; Kepada sabdaNya,
Tunduk, rendah.
Copyright→ ©
meter→ 16, 4, 7, 17
]]>
20150629T022345Z 20150629T022345Z
54: Adakah Gembala Yang Baik?
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
54: Adakah Gembala Yang Baik?
1. 
Adakah Gembala yang baik, Agung namun pemurah,
Yang mengajak kita untuk Berhimpun di kakiNya?
2. 
Luaslah kasih rahmatNya, Bak luasnya samud’ra;
Adillah penghakimanNya, Melebihi di dunia.
3. 
Dukacita manusia, Sorga lebih rasakan;
Dan segala kegagalan, Dapat belas kasihan.
4. 
Betapa dalam kasihNya, Tidak dapat diduga.
Betapa murah hatiNya, Ajaib, sungguh indah.
meter→ 15, 15
]]>
20150629T022344Z 20150629T022344Z
55: Siapa Raja Itu?
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
55: Siapa Raja Itu?
1. 
Siapa Raja itu, Yang datang kepadamu;
Mengetuk pintu kalbu, Dia mati untukmu;
Agar kau dapat tinggal Di rumahNya yang kekal?
2. 
Siapa Dia itu, Yang berfirman padamu;
Agar kau t’rima hidup, K’rajaan, kuasaNya?
Kristus di hati kita, Yang mengalahkan dosa.
3. 
Siapa Dia itu, Yang membawa harapan,
T’rang sorga yang mulia, Bagi jiwa berdosa?
Sambutlah k’rajaanNya, Kekal kesukaannya.
4. 
Yesuslah Raja itu. Yang menghapus dosamu;
Dia Tuhan yang layak Bertahta di hatimu;
Agar kau dapat tinggal Di rumahNya yang kekal.
Copyright→ ©
meter→ 14, 14, 14
]]>
20150629T022343Z 20150629T022343Z
56: K’raj’an Allah
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
56: K’raj’an Allah
1. 
K’raj’an Allah untuk s’mua, Tidak pandang muka.
Kaya, miskin, besar, kecil, Dapat masuk sorga.
Chorus
Datang dan masuk sekarang! Selagi dapat;
RohNya panggil dengan lembut, Masuklah s’karang.
2. 
K’rajaanNya sederhana, ’Bagai benih hidup;
Ditaburkan dalam hati, Yang menerimanya.
3. 
K’rajaanNya lebih indah Dari harta dunia.
Pintu rahmatnya terbuka. O, datanglah s’karang.
Copyright→ ©
meter→ 14, 14, 13, 13
]]>
20150629T022342Z 20150629T022342Z
57: Ajar Ku Patuh
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
57: Ajar Ku Patuh
1. 
Ajar ku patuh, tiap waktu, Agar ku liat s’bagai
lempung; Dalam senang ataupun susah,
MaksudMu, Bapa, penuhilah.
2. 
Ajar ku patuh, agar t’rima, Pengampunan yg dari
Bapa. Tolongku berserah selalu,
Hanyalah Yesus perisaiku.
3. 
Ajar ku patuh, agar rasa, Kesenangan sorga
di dunia. Nanti, bersama yang ditebus,
Ku memujiMu selamanya.
Copyright→ ©
meter→ 16, 11, 9
]]>
20150629T022341Z 20150629T022341Z
58: HendakMu Tuhan
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
58: HendakMu Tuhan
1. 
HendakMu Tuhan,
O, jadilah!
Ku tanah liat;
Kau penjunan.
Bentuklah aku
SesukaMu,
Aku menunggu,
Di kakiMu.
2. 
HendakMu Tuhan,
O, jadilah!
Tilik hatiku,
Sucikanlah.
Di hadiratMu,
Ku berserah;
Yesus, Tuhanku,
O, t’rimalah.
3. 
HendakMu Tuhan,
O, jadilah!
Tolonglah aku,
Yang berbeban;
Tuhan, sembuhkan,
Jiwa susah;
Yesus, penghibur,
Mahakuasa.
4. 
HendakMu Tuhan,
O, jadilah!
Jiwa ragaku,
Kendalikan;
Penuhi aku,
Dengan RohMu;
Hiduplah Yesus,
Di hatiku.
meter→ 2, 2, 3, 2, 2, 1, 2, 2
]]>
20150629T022340Z 20150629T022340Z
59: “Marilah PadaKu”
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
59: “Marilah PadaKu”
1. 
Yesus ajak, “Marilah padaKu,”
Dia ingin tenangkan hatimu,
“Jiwa letih yang berbeban berat,
Mari padaKu, Ku mau b’ri tent’ram.”
Chorus
“Oh, marilah, KepadaKu, Datang padaKu,
Ku mau b’ri hidup. Ku mau b’ri tent’ram, Ku mau b’ri damai.”
2. 
Letih kar’na perjuangan hidup,
Hai, jiwa bimbang, dipanggil ulang.
Bimbang dan sedihmu, akan hilang,
“Mari padaKu, Ku mau b’ri damai.”
3. 
Hai jiwa yang mendekati maut,
Takut kar’na sadar akan dosa,
Serahkanlah kecemasan itu.
“Mari padaKu, hidup mau Kub’ri.”
4. 
Hidup, tent’ram, damai yang abadi,
Akan dib’ri Yesus hari ini;
Dan kau dapat merasakan juga,
Kesukaan yang ada di sorga.
meter→ 10, 10, 10, 10, 13, 15
]]>
20150629T022339Z 20150629T022339Z
60: Ajar Ku JalanMu
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
60: Ajar Ku JalanMu
1. 
Ajar ku jalanMu, O ajarlah! B’rikan pimpinanMu,
O ajarlah! Tolong hidup benar,
Jalan dengan iman. Pimpinku dengan t’rang, O ajarlah.
2. 
Ajar ku jalanMu, O ajarlah! Bila aku
sedih, O ajarlah! Dalam kesepian,
Dalam kesukaran, Menang atau gagal, O ajarlah.
3. 
Ajar ku jalanMu, Bila takut; Dan badai
menderu, O ajarlah! Terangi jalanku,
Bila susah, gelap, Berawan dan hujan, O ajarlah.
4. 
Ajar ku jalanMu, S’lama hidup; Apa pun
nasibku, O ajarlah. Sampai akhir lomba,
Tamat perjalanan, Dan t’rima mahkota, O ajarlah.
meter→ 16, 10, 16
]]>
20150629T022338Z 20150629T022338Z
61: Duduk Pada Kaki Yesus
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
61: Duduk Pada Kaki Yesus
1. 
Duduk pada kaki Yesus, Dengan hati yang rendah;
Mendengarkan firman Tuhan, Mendapat sukacita.
Menghibur dalam ’cobaan, Bangkitkan niat suci;
Hati kita dipenuhi Semangat, kasih Yesus.
Hati kita dipenuhi Semangat, kasih Yesus.
2. 
Inilah yang penting sungguh, Jika jalan sertaNya;
B’ri waktu mendengar sungguh, Akan maksud sabdaNya;
Agar bertahan dan maju, Dengan semangat baru;
Tetap tulus pada Yesus, Hingga musuh pun jatuh.
Tetap tulus pada Yesus, Hingga musuh pun jatuh.
3. 
Marilah taat padaNya, Berdoa dengan sungguh;
Roh Kudus akan dib’riNya, Serta anug’rah baru.
Yesus buktikan hadirNya, Dengar bisikan lembut;
Inilah berkat yang sungguh, Sadar kehadiranNya.
Inilah berkat yang sungguh, Sadar kehadiranNya.
Copyright→ ©
meter→ 15, 15, 15, 15, 15
]]>
20150629T022337Z 20150629T022337Z
62: Taburkanlah, Benih Sorga
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
62: Taburkanlah, Benih Sorga
1. 
Ajaran Yesus, benar, abadi.
Taburkan lagi, s’perti benih.
Kabarkan b’rita yang selamatkan, Ajaran
Yesus yang menghidupkan.
Chorus
Taburkanlah,
benih sorga, Ajaran Yesus, penuh kuasa.
2. 
Mari penabur, taburkan lagi,
Benih yang mulia, dari sorga.
Ku yang tak layak, bernoda, lemah, Injil jadikan
ku anak Allah.
3. 
Kabarkan b’rita yang membebaskan,
KemuliaanNya, perlihatkan;
Agar kupilih Dia menjadi Raja hatiku,
Raja abadi.
Copyright→ ©
meter→ 10, 9, 13, 7, 4, 14
]]>
20150629T022336Z 20150629T022336Z
63: O, Sabda Yesus Hidup
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
63: O, Sabda Yesus Hidup
1. 
O, sabda Yesus hidup, Berharga bagiku;
Memb’ri damai, pimpinan, Menghibur hatiku,
Dengan senang ku takluk, PadaNya kupatuh,
Maka hidup pun nyata, Di dalam hatiku.
Chorus
Kabar itu ilahi, S’perti benih hidup,
Kuindahkan, taati, T’rima hidup kekal.
2. 
Hatiku s’bagai ladang, Petik apa nanti?
Apakah ada batu Atau tumbuh duri?
Benih yang luhur itu Si Jahat mau rampas;
Buah tak jadi matang Dalam hati yang k’ras.
3. 
Atas dorongan Tuhan, Penabur t’lah pergi,
Terdorong oleh kasih Menaburkan benih.
Injil diberitakan, Yang mengandung janji;
Datang panas dan badai, Harapan pun dib’ri.
Copyright→ ©
meter→ 13, 13, 13, 13, 13, 13
]]>
20150629T022335Z 20150629T022335Z
64: Alangkah Hidupku
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
64: Alangkah Hidupku
1. 
Alangkah hidupku bingung, Jika Kristus
tidak tanggung; HidupNya teladan
kita, Untuk menyenangkan Bapa.
2. 
Harapan jiwa pun putus, Jika Kristus
tidak tebus; Dia curahkan
darahNya, Yang memb’rikan ku harapan.
3. 
JalanNya dapat kutempuh, Sebab Kristus
di hatiku; HidupNya yang berkuasa,
Di dalam laku dan kata.
4. 
Hatiku dapat tenteram, Kar’na Kristus
mendoakan; OlehNya kut’rima
rahmat, Damai yang membawa s’lamat.
5. 
Rumahku bukan di bumi, Bagiku Kristus
kembali; Bila panggilan maut datang,
Hanya Kristus harapanku.
Copyright→ ©
meter→ 12, 10, 10
]]>
20150629T022334Z 20150629T022334Z
65: Benih Luhur Ditaburkan
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
65: Benih Luhur Ditaburkan
1. 
Benih luhur ditaburkan, Berita dari sorga;
Kabar Injil tetap sama, Penuh kasih dan hidup.
Jatuhkah di pinggir jalan Usai penabur sebar?
Di tanah yang tak dibajak, Burung datang makannya.
2. 
Atau di hati berbatu, Tidak akan berakar,
Tak akan ada tuaian, Seberkas pun tak ada.
Dalam hidup duniawi Mencari kesenangan;
Apakah yang ditaburkan, Terhimpit kekuatiran?
3. 
Biar hatiku dibuka Oleh yang Mahakuasa;
Siap terima firmanNya, Tunduk pada hendakNya.
Taburkanlah benih luhur, Tuhan, dalam hatiku;
Agar dapat tumbuh subur, Hasilkan hidup baru.
Copyright→ ©
meter→ 15, 15, 15, 15
]]>
20150629T022333Z 20150629T022333Z
66: Jiwa Lelah Yang Mencari
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
66: Jiwa Lelah Yang Mencari
1. 
Jiwa lelah yang mencari, Tuhan Mahatahu;
Dalam kasih Dia ajak, “Angkat salibmu, ikutKu;
Bebanmu Kutanggung, Bebanmu Kutanggung.”
Chorus
Jiwa yang cari, mendapat, Penebus yang dekat;
Dia kan ampuni dan bebaskan, Dari ragu, takut.
2. 
Jiwa dalam g’lap yang cari; Dan tidak bahagia;
Jurus’lamat mau membela, Dan penuhi dengan kasih,
Pun tinggal di hati, Pun tinggal di hati.
3. 
Jiwa di luar yang cari, Lindungan kandangNya;
Inilah kesempatanmu, Dia panggil, “O, marilah,”
Dunia k’ras dan dingin, Dunia k’ras dan dingin.
4. 
Keraguan dihapuskan; Maksud hidup jelas.
Kristus Terang, Dia Jalan, Menuju ke hari kekal;
Dia mencarimu, Dia mencarimu.
Copyright→ ©
meter→ 14, 16, 12, 14, 16
]]>
20150629T022332Z 20150629T022332Z
67: Jiwa Tanpa Jurus’lamat
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
67: Jiwa Tanpa Jurus’lamat
1. 
Jiwa tanpa Jurus’lamat, K’lak tiada harapan;
Tangan Yesus menawarkan Rahmat dan kes’lamatan.
Chorus
Mari pegang tangan itu, Meski takut dan ragu;
Dia tahu dosa, dukamu, Tak akan menolakmu.
2. 
Cari Tuhan, panggil Dia; Selama Dia dekat;
Walau dosa menghalangi, Jangan takut, datanglah.
3. 
Dengar suaraNya lembut, “Aku mati gantimu,
Masihkah kau tak serahkan Hidupmu yang Kutebus?”
4. 
Dia masih memanggilmu, Maukah tolak kasihNya?
Tahukah kau tak kan dapat Kesempatan lebih baik?
Copyright→ ©
meter→ 15, 15, 15, 15
]]>
20150629T022331Z 20150629T022331Z
68: Mengembara Di Gurun
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
68: Mengembara Di Gurun
1. 
Mengembara di gurun, Sendiri dalam g’lap;
Rindukan penghiburan, Rindu, rindukan t’rang.
Dikecewakan dunia, Tiada yang tolong;
Demikianlah m’reka, Tanpa Kristus Yesus.
2. 
Tak adakah seorang Yang mau tolong kita?
Dan meringankan beban, Turut merasakan,
Bila hati terluka, Tertekan dan sedih?
Kepada siapakah, Dapat kita pergi?
3. 
Ya! ada Yang menunggu, Rindu meringankan
S’mua beban hidupmu, S’mua kesedihan.
Dia tetap setia, Dan benar selalu,
Bak sahabat, saudara, Tempat lindunganmu.
4. 
Mengapa tidak lari Dari padang gurun
Dan dari kegelapan? Berpaling pada t’rang
Tempat Dia menunggu Untuk menyambutmu
Dalam tangan kasihNya Kau dapat berteduh.
Copyright→ ©
meter→ 13, 13, 13, 13
]]>
20150629T022330Z 20150629T022330Z
69: Tuhan, Ke Manakah Kami?
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
69: Tuhan, Ke Manakah Kami?
1. 
Tuhan, ke manakah kami Dalam kebimbangan hati?
Di tengah ragu dunia Hanya firmanMu b’ri hidup.
2. 
Tuhan, ke manakah kami Saat sadar dosa diri?
Hanyalah Engkau ya Tuhan Dapat mengampuni dosa.
3. 
Tuhan, ke manakah kami Bila hati dilukai?
TanganMu yang menyembuhkan, Kau yang turut merasakan.
4. 
Kristus, kami mendekatMu, KasihMu menangkan kami;
SentuhanMu b’ri kuasa; Engkaulah mempelai jiwa.
Copyright→ ©
meter→ 16, 16
]]>
20150629T022329Z 20150629T022329Z
70: Kirimlah T’rangMu, Tuhan
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
70: Kirimlah T’rangMu, Tuhan
1. 
Kirimlah t’rangMu, Tuhan, Pada hati yang gelap;
FirmanMu berkuasa B’ri dunia harapan.
2. 
Kirimlah kebenaran, Kar’na musuh berkuasa;
B’ritakan pada dunia, Datangnya hari cerah.
3. 
Tawanan kan gembira, Bebas dari ikatan;
Dalam hati manusia, Kebenaran mem’rintah.
4. 
Marilah Raja Damai, Tuan segala tuan;
P’rintahkan bumi hingga Kidung kekal bergema.
Copyright→ ©
meter→ 14, 14
]]>
20150629T022328Z 20150629T022328Z
71: Binasa, Ya Binasa
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
71: Binasa, Ya Binasa
1. 
Binasa, ya binasa, Hanyut di dunia dosa;
Tanpa Tuhan, kasihNya, Yg mau s’lamatkan kita.
Chorus
Tuhan panggilmu s’karang, Peganglah kesempatan.
2. 
Panggilmu dari dosa, Panggilmu agar rela;
Masuk jalan yg sempit, Menuju hidup kekal.
3. 
Binasa, sedih sungguh, Semoga engkau rindu
Kuasa yg sembuhkan, Serta pimpinan Tuhan.
4. 
Kesempatan t’lah lewat Bila tiba akhirat;
Hari lawatan kini, Takkan kembali lagi.
Copyright→ ©
meter→ 14, 14, 14
]]>
20150629T022327Z 20150629T022327Z
72: Perlukah Kuikut Dunia
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
72: Perlukah Kuikut Dunia
1. 
Perlukah kuikut dunia, Tiada damai pun tak senang?
Kusalah, jalanMu benar, Terlihat pada Yesus.
Chorus
Kebenaran Tuhan Allah, Telah menangkan hatiku;
Atas bumi, dalam sorga, Tiada banding Yesus.
2. 
Akal orang menyesatkan, Dan menambah kesalahan;
Namun hati bijaksana, Melihat pada Yesus.
3. 
Kuat diri takkan mampu, Lawan dosa pasti jatuh;
Hanya dengan hidup baru, Kut’rima dari Yesus.
4. 
Meski godaan melimpah, Kuharap dalam darahNya;
Dia kudus, Anak Allah, Kawan orang berdosa.
Copyright→ ©
meter→ 16, 15, 16, 15
]]>
20150629T022326Z 20150629T022326Z
73: Lihat Jurus’lamat Dunia
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
73: Lihat Jurus’lamat Dunia
1. 
Lihat Jurus’lamat dunia, Tersiksa hingga mati;
Kar’na kasihNya yang besar, Tinggalkan sorga tinggi,
Menangkan orang berdosa, Tersesat tanpa harap.
Sungguh mulia kasihNya, Sungguh, O, mulia.
Sungguh mulia kasihNya, Sungguh, O, mulia.
2. 
Lihat Jurus’lamat ’jalan Di pantai Galilea;
Dia memanggil nelayan, “Mari turutKu, mari
Berjuang bersama-sama, Sampai hari terakhir,
Mencari jiwa yang hilang, Tersesat, tersesat.
Mencari jiwa yang hilang, Tersesat, tersesat.”
3. 
Lihatlah Yesus berdoa Di taman Getsemani;
Sana kutuk maut terbayang, Akibat dosa kita;
Dia menahan sengsara, Pikul salib sendiri,
Sabar menahan sengsara, Sendiri, sendiri.
Sabar menahan sengsara, Sendiri, sendiri.
Copyright→ ©
meter→ 15, 15, 15, 14, 14
]]>
20150629T022325Z 20150629T022325Z
74: Tuhan Mengasihi
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
74: Tuhan Mengasihi
1. 
Tuhan mengasihi, Dan menunggumu.
Masihkah kau tolak? Dia peramah!
Janganlah dukakan, Percaya Dia! Engkau yang ditungguNya:
Maukah tunda?
Chorus
Tuhan mengasihi;
O, t’rima Dia! Engkau yang ditungguNya: Maukah tunda?
2. 
Jangan meremehkan Panggilan lembut.
Walau dosa banyak, Kan diampuni.
Jika kau bertobat, DisucikanNya. Dia menunggu
engkau: Maukah tunda?
3. 
Yesus t’rus menunggu, Mengapa tunda?
Pada tangan rahmat, Marilah seg’ra!
Datang dan percaya, Kau dis’lamatkan; Dia tunggu
di pintu: Maukah tunda?
meter→ 11, 11, 18, 4, 6, 16
]]>
20150629T022324Z 20150629T022324Z
75: Kupunya Sahabat
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
75: Kupunya Sahabat
1. 
Kupunya Sahabat sejati, Yang s’lalu menghibur
hatiku, Roh dan jiwaku diberkati,
Gagalkan tipu penggodaku.
Chorus
KasihMu yang kurindukan,
Dan persahabatanMu yang kudus,
O, tolonglah menunjukkan Sungguh ku ’jadi milikMu.
2. 
Demi namaNya t’lah kupilih, Jalan musafir
’nuju sorga, Nikmat dunia kujauhi
Dan hatiku disucikanNya.
3. 
Menjelang waktu ku berpulang, KasihNya lebih
kunikmati, Seg’nap hidup kupercayakan;
Dia Sahabatku abadi.
Copyright→ ©
meter→ 15, 12, 9, 8, 10, 16
]]>
20150629T022323Z 20150629T022323Z
76: Dalam RahmatNya
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
76: Dalam RahmatNya
1. 
Dalam rahmatNya, Allah rindu, Memb’rikan damai,
kepadamu; Jangan menolak, O, t’rimalah, Kalau menunda,
berbahaya.
Chorus
Tak seorang pun, penyelamat;
Selain Yesus, penuh rahmat; Mati gantimu,
disalibkan, Dan kau yang hilang, dis’lamatkan.
2. 
Dalam rahmatNya, Allah utus, Ke dunia ini,
Sang Penebus; Yang bayar lunas penebusan, Darah sendiri
dicurahkan.
3. 
Dalam rahmatNya, Allah ajak, Jangan remehkan
undanganNya; Kalau abaikan Jurus’lamat, Iblis memikat,
kau tersesat.
4. 
Dalam rahmatNya, Allah unjuk, Hidup yang bebas
kekacauan; Berserah pada Yesus s’karang, Kau akan
senang, jiwa tenang.
Copyright→ ©
meter→ 14, 18, 4, 9, 14, 13
]]>
20150629T022322Z 20150629T022322Z
77: Kudengar Panggilan Tuhan
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
77: Kudengar Panggilan Tuhan
1. 
Jiwaku rindu berjalan, Dengan Tuhan dan umatNya;
Dengar panggilanNya “Mari,” Dengan senang kuikuti.
Chorus
Kudengar panggilan Tuhan, Nikmat dunia kusangkal;
Seg’ra kuturut padaNya, Berjalan dengan umatNya.
2. 
Meski dunia menghina, Ku tak takut, Tuhan bina;
Dalam perjalanan pulang, Di sana jiwaku tenang.
3. 
Sedang kupandang korbanNya, Keinginan timbul juga;
Menyerahkan jiwa raga, Sebagai korban untukNya.
4. 
Biar ditantang dunia, Ku tenang,“Bapaku ada,”
SabdaNya t’rang, jiwa senang, Bersama Tuhan ku menang.
Copyright→ ©
meter→ 16, 16, 16, 16
]]>
20150629T022321Z 20150629T022321Z
78: Pimpin Daku
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
78: Pimpin Daku
1. 
Jurus’lamat ku mau ikut, Tiap jejak kakiMu;
Jalan lain akhirnya buntu, Engkau pimpin ke sorga.
Chorus
Pimpin daku, pimpinlah, Ikut jejak
kakiMu; Pimpin daku ke sorga.
2. 
Ku senang turut jejakMu, Lewat bukit dan lembah;
Seg’nap diri kuserahkan, Pada kehendak Bapa.
3. 
Apa pun akan terjadi, Ku berjuang tak takut;
Hatiku pun diterangi, Oleh nasihatMu t’rus.
4. 
Syukur, tanganMu yang pimpin, Walaupun g’lap jalanku;
Syukur, rencanaMu ’jamin, Kes’lamatan bagiku.
Copyright→ ©
meter→ 15, 15, 11, 10
]]>
20150629T022320Z 20150629T022320Z
79: Pernahkah Engkau Rasakan
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
79: Pernahkah Engkau Rasakan
1. 
Pernahkah engkau rasakan,
Indahnya jalan Yesus?
Atau kau tergoda Satan,
Sibuk t’rus, ikut arus?
Chorus
Datang, mari datanglah;
Hidupmu seg’ra lewat,
Datang seb’lum terlambat.
2. 
Banyak tahun kauboroskan,
Hidup untuk diri t’rus;
Tuhan berkuasa membentuk,
Hidupmu s’perti Yesus.
3. 
Betapa indah jalanNya,
Yang dapat kita tempuh;
Tak akan tersesat, lelah,
Jiwamu Dia tebus.
4. 
Dalam pimpinanNya tenang,
Walau sempit jalanNya;
Mari turut jangan bimbang,
K’lak pandang muliaNya.
Copyright→ ©
meter→ 3, 3, 4, 4, 3, 3, 3
]]>
20150629T022319Z 20150629T022319Z
80: Jangan Takut Ikut Tuhan
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
80: Jangan Takut Ikut Tuhan
1. 
Jangan takut ikut Tuhan, Yesus yang pimpin s’lalu;
Meski lewat lembah kelam, Kau dib’ri kuat
baru.
Chorus
Janganlah takut sengsara;
Bila ajalmu tiba, K’lak t’rima kesenanganNya,
Dengar kata “Baiklah.”
2. 
Jangan ’henti pikul beban, Walaupun b’rat tantangan;
Yang bertahan dengan Tuhan, Mendapat kemenangan.
3. 
Maju t’rus bersama Dia, Yang terluka kar’na
mu; Turut dalam sengsaraNya, MuliaNya
milikmu.
4. 
Berjuanglah dengan tabah, Untuk warisan kekal;
T’rima mahkota mulia, Dengan kuasa
Allah.
Copyright→ ©
meter→ 15, 13, 2, 8, 15, 7
]]>
20150629T022318Z 20150629T022318Z
81: Jejak Juruselamatku
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
81: Jejak Juruselamatku
1. 
Jejak Juruselamatku, Unjuk jalan sempurna,
Pelita dalam keg’lapan, Pancarkan sinar sorga.
Chorus
Jejak Juruselamatku, Bagiku berharga sungguh,
Lepaskan dosa dan tipu, HendakMu yg kucari,
Yesus, Tuhan, jejakMu kuikuti.
2. 
Jejak Juruselamatku, Yakinkan kebenaran,
Penolong dalam hidupku, Pedoman waktu malam.
3. 
Jejak Juruselamatku, Bukti dari kasihNya;
Bagiku berharga sungguh, Menghantar ku ke sorga.
4. 
Biar ku t’rus menghargai, Tiap jejak kakiMu,
Dengan setia mengabdi, Hingga pandang wajahMu.
Copyright→ ©
meter→ 15, 15, 16, 15, 11
]]>
20150629T022317Z 20150629T022317Z
82: Kudengar Tuhan Berkata
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
82: Kudengar Tuhan Berkata
1. 
Kudengar Tuhan berkata: “Marilah dan ikutKu!
Bagimu Kub’rikan nyawa, Marilah dan ikutKu!
Aku tahu daging lemah Dan badai pun sangat kuat;
Di bukit atau di lembah, Marilah dan ikutKu!”
2. 
“Biarpun kau t’lah berdosa, Aku mengampunimu;
Dari dosa kan merdeka, Marilah dan ikutKu!
O, pandanglah kepada Ku, Percayalah, jangan takut;
Kuhapuskan air matamu, Marilah dan ikutKu!”
3. 
“S’rahkanlah kekuatiranmu! Marilah dan ikutKu!
Bebanmu yg b’rat Kupikul, Marilah dan ikutKu!
Dalam peralihan hidup, Ku jadi Allah, Pandumu;
Di akhirat, kes’nanganmu, Marilah dan ikutKu!”
meter→ 15, 15, 16, 15
]]>
20150629T022316Z 20150629T022316Z
83: Di Dunia Penuh Duka
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
83: Di Dunia Penuh Duka
1. 
Di dunia penuh duka, Hati tak dapat tent’ram,
Lelah, sakit kar’na dosa, Harapkan kesembuhan;
Allah pandang dari sorga, Ingin b’ri kelepasan,
Janganlah menolak Dia, Nanti engkau menyesal.
Chorus
Dengarlah Dia memanggil, Jangan tolak kasihNya;
BimbinganNya aman, pasti, Yang sangat kauperlukan.
2. 
S’lama hidup cari senang, Jiwa masih tak tent’ram,
Nikmat dunia gemilang, Tak memb’ri kepuasan;
Tiap hari hal yang baru, B’ri padamu harapan,
Demikianlah penipu, Bawa kebinasaan.
3. 
S’karang hatimu pun lembut, Mendengarkan Penebus,
Angkat Dia Pembelamu, S’rahkanlah seg’nap hidup;
Malaikat pun ’kan gembira, Bila dengar: “Sanggupmu.”
Di sana dengan salehNya, Kaut’rima bagianmu.
Copyright→ ©
meter→ 15, 15, 15, 15, 15, 15
]]>
20150629T022315Z 20150629T022315Z
84: Ikutlah, IkutKu
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
84: Ikutlah, IkutKu
1. 
“Ikutlah, ikutKu,” Ajak Yesus padaku;
“Ku akan tuntun, p’lihara, Serta
mau jadi Bapamu, Jika kau mengikutKu.”
2. 
“Ikutlah, ikutKu, Agar tent’ram hatimu;
Kekayaan, kesukaan, Kub’rikan
dengan berlimpah, Jika kau mengikutKu.”
3. 
“Ikutlah, ikutKu, Seandainya mau sadar,
Hidup laju, panen datang, ’Kan senang
atau sedihkah? O, marilah, ikutKu.”
4. 
IkutMu, ikutMu, Dapatkah ku menolak?
Kau yang cari dan tebus ku, TanganMu
t’lah menyentuh ku, Yesus, ku kan ikutMu.
Copyright→ ©
meter→ 13, 10, 13
]]>
20150629T022314Z 20150629T022314Z
85: Kuperlu Juruselamat
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
85: Kuperlu Juruselamat
1. 
Kuperlu Juruselamat, Takut bersendirian;
Ku ingin Dia t’rus dekat Dan rasakan kasihNya.
Chorus
Takkan takut jiwaku, IkutNya ke mana pun;
Ku mau ikut dengan rela, Turut jejak kakiNya.
2. 
Kuperlu Juruselamat, Kar’na imanku lemah;
BisikanNya b’ri semangat, Menghibur selamanya.
3. 
Kuperlu Juruselamat, Dalam perjalananku;
Tenang dalam suka duka, S’lama berjuang hidup.
4. 
Kuperlu Juruselamat, Untuk memb’ri bimbingan
Menyeb’rangi sungai Yordan. Lewat pasang surutnya.
meter→ 15, 15, 14, 15
]]>
20150629T022313Z 20150629T022313Z
86: Yesus Berjalan Lewat
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
86: Yesus Berjalan Lewat
1. 
Adakah hati harapkan, Serta rindukan damai?
Dengar kabar kesukaan, Yesus lewat di sini.
Chorus
Yesus berjalan lewat, Jalan ini,
Yesus berjalan lewat, Lewat sekarang ini.
2. 
Adakah hati tersesat? Dengan bebanmu, mari;
KemurahanNya kau dapat, Yesus lewat di sini.
3. 
Adakah hati terhancur, Rindukan perhentian?
Datanglah pada Penghibur, Bersandar pada Tuhan.
4. 
Mari pada Penebusmu, Dan sambutlah kasihNya.
Mari masuk lewat pintu, Yang menuju rumahNya.
meter→ 15, 15, 11, 14
]]>
20150629T022312Z 20150629T022312Z
87: Pada Yesus Kujawab
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
87: Pada Yesus Kujawab
1. 
Pada Yesus kujawab; Ya, dulu s’ring tidak;
Saat Dia ketuk hati, Kututup pintunya,
Tapi kini bers’rah padaNya, Undang Dia masuk;
S’karang ku s’lalu berkata: Ya, pada sabdaNya.
Chorus
Pada Yesus kujawab: “Ya, untuk s’lamanya;
Ku senang t’rima ’hendakMu Serta menjawab ya.”
2. 
Pada Yesus kujawab, Ya, pada sabdaNya;
Seg’ra kutaat p’rintahNya, Dengan hati rela.
Ku mau belajar kehendakNya, Dengar bisikanNya;
Dan s’lalu senang menjawab, Ya, pada sabdaNya.
3. 
Pada Yesus kujawab, Ya, pada hendakNya;
Bila berawan jalanku, Ku tetap percaya.
Ku akan turut Gembalaku, Dia tahu jalan;
S’lama hidup, ku menjawab, Ya, pada sabdaNya.
meter→ 13, 14, 15, 14, 13, 14
]]>
20150629T022311Z 20150629T022311Z
88: Relakan Dia Bentuk
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
88: Relakan Dia Bentuk
1. 
“Relakan Dia bentuk,” Tuhan, ku berserah;
Engkaulah Penjunanku, Dan ku tanah liat.
Chorus
Bentuklah, bentuk hidupku, Ku tenang dalam tanganMu.
2. 
Tenang dalam tanganMu, O, pegangku teguh;
Jadikan lemah lembut, Turut kehendakMu.
3. 
Tidak usah ku takut, KasihMu yang sambut;
Kaub’ri ajaran baru, Sedang mengabdiMu.
4. 
Bentuk hidupku, Tuhan Serupa gambarMu,
Hingga yang lain ’lihat Yesus di dalamku.
meter→ 13, 13, 16
]]>
20150629T022310Z 20150629T022310Z
89: B’ri Hatimu
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
89: B’ri Hatimu
1. 
“B’ri hatimu,” bisik Bapa kita, Kasih kita berharga
padaNya. Ia t’rus berbisik dengan lembut,
“Percaya padaKu, b’ri hatimu.”
Chorus
“B’ri hatimu,
b’ri hatimu,” Dengarkanlah bisikanNya lembut; Dari keg’lapan
Ku mau tarikmu, Dengan lembut bisik, “B’ri hatimu.”
2. 
“B’ri hatimu,” bisik Jurus’lamat, Yang t’rus memanggilmu
dalam rahmat, “Bukankah Ku t’lah mati untukmu?
Marilah padaKu, b’ri hatimu.”
3. 
“B’ri hatimu,” bisik Rohu’l Kudus, “Percayakan seluruh
hidupmu; Kasih karunia, Kub’ri padamu:
Serahkan dirimu, b’ri hatimu.”
meter→ 17, 13, 10, 4, 19, 15
]]>
20150629T022309Z 20150629T022309Z
90: Uluran Tangan Itu
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
90: Uluran Tangan Itu
1. 
Ada tangan yang terulur Dalam kasih
setia; Menuntun ke kota suci,
Di sana, Bapa kita.
Chorus
Uluran tangan
itu, Untukmu dan untuk ku; Tangan
setia itu, Menjamin kita tentu.
2. 
Dapatkah ku membiarkan, Tangan yang t’rus
mengundang; Jurus’lamatku sedihkan,
Dengan tak b’rikan hakNya?
3. 
Takkan ku biarkan lewat Uluran tangan
itu; Dalam iman ku bertekad,
PegangNya dengan teguh.
4. 
Berpegang-pegangan tangan, Dengan Jurus’lamatku;
Aman dalam perjalanan,
Biarlah Dia tuntun.
meter→ 12, 11, 7, 5, 11, 12
]]>
20150629T022308Z 20150629T022308Z
91: Dulu Ku Suka Melawan
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
91: Dulu Ku Suka Melawan
1. 
Dulu ku suka melawan, Kini dimenangkan Tuhan;
Kasih, maksudNya kulihat, Hidup Kristus t’rang dunia.
Chorus
HidupNya jadi teladan, MatiNya untuk tebusku;
Seg’nap hidup kuserahkan, Jadi milik Penebusku.
2. 
Berkorban bersama Yesus, Dan melangkah di jalanNya;
B’ri sukacita padaku, Hidup damai dengan Allah.
3. 
Di dunia yang g’lap ini, Pandu sangat diperlukan;
Tuhan Yesus, kuikuti, Kar’na Dia P’rintis jalan.
Copyright→ ©
meter→ 16, 16, 16, 16
]]>
20150629T022307Z 20150629T022307Z
92: Allah Rindu Membentukmu
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
92: Allah Rindu Membentukmu
1. 
Allah rindu membentukmu S’rupa dengan AnakNya;
Supaya dalam hidupmu, Nyata kemuliaanNya.
Selalu berserah, rendah, Di bawah kuasaNya;
T’rus rela dan bersedia, Turuti tiap p’rintah.
2. 
Terdorong oleh kasihNya, Mengabdi dengan senang;
Dan sehati dengan Tuhan, Tunduk pada p’rintahNya,
Dan Dia kan membentukmu, Janganlah engkau ragu;
S’rahkanlah diri padaNya, Diamkan pikiranmu.
3. 
Taatlah kepada Tuhan, Janganlah kau menyimpang;
Dan pada kebangkitan k’lak, Kau puas s’rupa Dia.
Biarkan Ia bekerja, Hingga selesai karya;
KerjaNya, luhur, mulia, Dan kau s’rupa AnakNya.
Copyright→ ©
meter→ 15, 15, 15, 15
]]>
20150629T022306Z 20150629T022306Z
93: Hidupku S’kali
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
93: Hidupku S’kali
1. 
Hidupku s’kali dalam dunia, Seg’ralah lenyap
s’perti asap; Harus kucari harta sorga,
Sebelum hidup ini lewat.
Chorus
Hidupku s’kalilah:
Kuserahkannya pada Tuhan. Hidupku
s’kalilah: Ku ingin berkenan padaNya.
2. 
Jikalau hidup kukorbankan, Pahalanya seratus
lipat; Hikmat duniawi kusangkal,
Dan hidup abadi kudapat.
3. 
Kalau kulihat jiwa sesat, Hati penuh belas
kasihan; Maka hidup rela kus’rahkan,
Yang ku sanggupi kulakukan.
4. 
Meski korbanku sangat hina, Iblis s’lalu b’rikan
rintangan; Biar jawabku dengan tegas,
“Seg’nap hidupku untuk Tuhan.”
Copyright→ ©
meter→ 14, 13, 9, 6, 12, 12
]]>
20150629T022305Z 20150629T022305Z
94: Marilah S’mua Yang Lelah
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
94: Marilah S’mua Yang Lelah
1. 
Marilah s’mua yang lelah, Yesus memb’ri sentosa;
Pikul kukNya dan belajar, Menurut kehendakNya.
Chorus
Adakah kawan yang lembut, Sabar menunggu saja?
Lihat tangan bekas paku, Membuka pintu sorga.
2. 
Lihat Yesus menantikan, Kasih rahmatNya penuh;
DarahNya yang b’ri tebusan, Undanglah Dia masuk.
3. 
“Mari, rasa kukKu ringan,” S’perti kawan mengajak;
Jika hilang kes’lamatan, Apakah akhirmu k’lak?
Copyright→ ©
meter→ 15, 15, 15, 15
]]>
20150629T022304Z 20150629T022304Z
95: Allah Masih Memanggil
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
95: Allah Masih Memanggil
1. 
Allah masih memanggil t’rus, Apakah ku tak hiraukan?
Waktu, tahun lewat cepat, Apakah ku t’rus terlelap?
2. 
Allah masih memanggil t’rus, Hatiku tetap tertutup;
Di luar, Dia menunggu; B’ranikah ku menolak t’rus?
3. 
Allah masih memanggil t’rus, Namun tetap ku tertawan;
Tapi ku tak ditinggalkan, Dan Dia ingin bebaskan.
4. 
Allah masih memanggil t’rus, Ku menyerah tanpa syarat;
Kutinggalkan dunia fana, Suara Allah berkuasa.
meter→ 16, 16
]]>
20150629T022303Z 20150629T022303Z
96: Pikul Salibmu
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
96: Pikul Salibmu
1. 
“Pikul salibmu,” sabdaNya,
“Jika mau jadi muridKu;
Sangkal diri dan dunia,
Rendahkan diri ikutKu.”
2. 
Pikul salibmu, ingatlah,
Jangan memb’ratkan hatimu;
KuasaNya tak terduga,
Akan mendukung jiwamu.
3. 
Pikul salibmu, tekunlah,
Rela menderita malu;
Bagimu Tuhan tersalib,
Untuk s’lamatkan jiwamu.
4. 
Pikul salibmu, majulah
Dalam kuat, kuasaNya;
Tenang hadapi bahaya,
Hingga sampai rumah baka.
meter→ 3, 4, 4, 3
]]>
20150629T022302Z 20150629T022302Z
97: Hidup Kita Seperti Bunga
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
97: Hidup Kita Seperti Bunga
1. 
Hidup kita seperti bunga, Yang kini
mekar besok layu; Betapa banyak t’lah berpulang,
Ke sana hidup kita pun laju.
Chorus
Waktu kita, berjalan
t’rus, Tidak mungkin kembali lagi; Sungguh sedih banyak yg
jatuh, Tidak pikirkan hidup abadi.
2. 
Hari lalu s’perti bayangan, Nikmat
dunia pun kan lebur; Dan seg’ra datang kematian;
Harapan palsu ikut terkubur.
3. 
Dalam masa remaja, ingat! Waktu
terbuang tak kembali; Ikut arus, kita terhanyut;
Seg’ra kita tiba di lain pantai.
4. 
Pandanglah pada Jurus’lamat, Yang menderita
untuk kita; Sendirian tanggung sengsara,
Kan tersia-siakah kasihNya?
Copyright→ ©
meter→ 12, 15, 10, 7, 17, 12
]]>
20150629T022301Z 20150629T022301Z
98: Marilah Kita Berhenti
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
98: Marilah Kita Berhenti
1. 
Marilah kita berhenti, Tenang berpikir,
Di tengah gelak dan tangis, Tuhan memanggil.
Chorus
Waktu lalu, bunga layu, Hidup pun lewat;
Mari ’henti timbang sungguh, Seb’lum terlambat.
2. 
Sedang melihat yang indah, Megah gemerlap.
Banyak orang yang terjebak Di makam sunyi.
3. 
Hidup kita bergegas t’rus, Maut akan tiba,
Dengarkah suaraNya k’lak Kata: “Baiklah?”
4. 
O Tuhan, siapkan kami, Pilih jalanMu,
Dengan rela s’rahkan diri, Turut p’rintahMu.
Copyright→ ©
meter→ 13, 13, 13, 13
]]>
20150629T022300Z 20150629T022300Z
99: O, Apa Untungnya?
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
99: O, Apa Untungnya?
1. 
Hidup sini hanya s’kali, Pikirkan sungguh-sungguh!
Seg’ralah hidup berhenti, Dan perjuangan lalu.
Chorus
O, apa untungnya, Meski dapatkan senang?
Namun jiwamu binasa, Semuanya percuma.
2. 
Hidup kita s’perti bunga, Mekar dan lekas layu;
Begitu senang dunia, Hanya sepintas lalu.
3. 
Jika hidup penuh beban, Rasa bosan dan letih;
Yesus janji’ kelepasan, Jika kaus’rahkan diri.
4. 
Pilihlah turut padaNya, PanggilanNya kausambut;
Pilihan yang ’bawa s’lamat, T’rima Dia Rajamu.
Copyright→ ©
meter→ 15, 15, 13, 15
]]>
20150629T022259Z 20150629T022259Z
100: Berjalan T’rus
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
100: Berjalan T’rus
1. 
Berjalan t’rus, t’rus berjalan; Ke manakah
kau pergi? Apakah ke rumah Bapa,
Yang tent’ram dan abadi? Berjalan t’rus,
t’rus berjalan, Ke manakah kau pergi?
2. 
Berjalan t’rus, t’rus berjalan; Roda waktu
berputar, Betapa indahnya sungguh
Ada yang masuk sorga, Berjalan t’rus,
t’rus berjalan, Kristuslah Pemimpinnya.
3. 
Berjalan t’rus, t’rus berjalan; Banyak jiwa
menyimpang, Melalaikan kes’lamatan,
Tak taat pada Allah. Berjalan t’rus,
t’rus berjalan, Tolak darah Penebus.
4. 
Berjalan t’rus, t’rus berjalan; Waktu cepat
berlalu, PanggilanNya masih ada,
Kasih rahmatNya kekal; “Mari datang,
seg’ra datang, OlehKu kau selamat.”
meter→ 12, 11, 11, 11
]]>
20150629T022258Z 20150629T022258Z
101: Hidup S’kali
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
101: Hidup S’kali
1. 
Hidup s’kali, dan lekaslah berlalu,
Yang kini ada besok t’lah hilang;
Yang tak awas, hanya lepaskan nafsu,
Jadi rusak, hidupnya terbuang.
2. 
Hidup s’kali, dan habis perjuangan,
Apa akan jadi kemudian?
Hidup s’kali bukan untuk dibuang,
Tapi s’perti permata pinjaman.
3. 
Hidup s’kali, untuk mengabdi Tuhan,
Umat Kristus bangkitlah, bersiap
Tolong jiwa yang tersesat dalam g’lap,
Pegang waktu yang dib’rikan Tuhan.
4. 
Hidup s’kali, sebagai hamba Tuhan,
Berjuang t’rus, meski susah jalan,
Dari puncak menuju garis akhir,
Ke rumahNya yang aman dan tent’ram.
Copyright→ ©
meter→ 11, 10, 11, 10
]]>
20150629T022257Z 20150629T022257Z
102: Hidup Ini Bergegas
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
102: Hidup Ini Bergegas
1. 
Hidup ini bergegas, S’perti daun terlepas;
’Bagai mengikat berkas: Ingatlah.
Hari pun cepat lewat, Nanti masuk akhirat,
Dan kesempatan lewat: Ingatlah.
Chorus
Janganlah terlambat,
Sedang Yesus memanggilmu, Ingatlah.
Jika t’rus dalam dosa, Tiada pintu terbuka;
Seruanmu terlambat, Ingatlah!
2. 
Bunga indah pun layu, Masa remaja lalu,
Hidupmu pun tak tentu: Ingatlah.
Roh mengajak, “Marilah,” Janganlah mengembara,
Agar kau tak binasa: Ingatlah.
3. 
Waktu pun seg’ra lewat, Maut, penghakiman dekat;
Larilah pada Yesus: Ingatlah.
Adakan pertimbangan, Sebelum maut datang,
Dan jiwamu binasa: Ingatlah.
4. 
Dengarlah suaraNya, Dan pilih Dia s’karang;
Isi sorga gembira: Ingatlah.
Tinggalkan kegelapan, Datanglah kepada t’rang,
Dan mulailah berjalan, Ke sorga.
meter→ 14, 10, 14, 10, 6, 11, 14, 10
]]>
20150629T022256Z 20150629T022256Z
103: Waktu Lalu Dengan Seg’ra
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
103: Waktu Lalu Dengan Seg’ra
1. 
Waktu lalu dengan seg’ra, Hari tahun pun cepat;
Gunakan waktu yang ada, Sebab maut mendekat.
Hidup kita seg’ra lalu. Takkan kembali pula;
Jangan buang tenagamu Untuk harta yang fana.
Chorus
Belilah mas yang teruji, Pun pakaian yang kudus;
Dengan mata terurapi, Ikuti jalan Yesus.
2. 
Waktu t’rus berlalu cepat, Takkan dapat dikejar;
Seg’ra datang bayangan g’lap, Maka malam pun tiba.
O, bangkitlah dan bekerja, Sedang waktumu ada,
Kumpulkanlah harta sorga, Takkan rusak, binasa.
3. 
Allah ingin mengubahmu, ’Jadi s’rupa AnakNya;
Jangan sedihkan Roh Kudus, Menghalangi ’kerjaNya.
Yesus, kebenaran Allah, Duduk pada kakiNya;
Dari padaNya belajar, Maka jiwamu tent’ram.
Copyright→ ©
meter→ 15, 15, 15, 15, 15, 15
]]>
20150629T022255Z 20150629T022255Z
104: Hidup Bagai Mimpi
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
104: Hidup Bagai Mimpi
1. 
Hidup s’bagai mimpi, Lalu dengan cepat;
Walau kelihatan sehat, Dengan laju lewat.
Chorus
Hidup berlalu; Waktu pun cepat.
Banyak orang t’lah mati, Tiada yang menetap.
2. 
Nyawa dapat putus, Bagi tua, muda;
Oleh nasib malang pupus, Baik yang kuat, lemah.
3. 
Tidakkah peduli, Tak takut terlena,
Mengabaikan kenyataan, Menolak firmanNya?
4. 
Allah berusaha, Menyadarkan kita;
Kar’na tidak lama lagi, Tiba kesudahan.
Copyright→ ©
meter→ 12, 14, 10, 13
]]>
20150629T022254Z 20150629T022254Z
105: Alangkah Indah Mengerti
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
105: Alangkah Indah Mengerti
1. 
Alangkah indah mengerti, Injil, kidung sorgawi;
Allah tetap kan kupuji, Ku s’lamat kar’na kasih.
Chorus
Hidup pendek, cepat lewat, Dan kita jumpa Dia;
Nikmati pers’kutuanNya, Di rumah Bapa kita.
2. 
Jika berawan jalanmu, Ingat lagi, Golgota;
Yesus rela menderita, Dan mati bagi kita.
3. 
Apakah kita menunda, Mentaati hendakNya?
Besok mungkin kan terlambat; Tamatlah hidup kita.
4. 
Pada hari penghakiman, Kitab kan dibukakan;
Di sini jalan bersama, Di sana sendirian.
Copyright→ ©
meter→ 15, 15, 15, 15
]]>
20150629T022253Z 20150629T022253Z
106: Lembaran Hidup
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
106: Lembaran Hidup
1. 
Lembaran hidup bergantian, Lewat
tanpa kita sadari; Marilah, dan kita perhatikan,
Nasihat yang penuh kasih.
Chorus
Seandainya saja
kita tahu, Tak ada yang jemu mengabdiNya;
Ataupun yang remehkan upah, Yang menantikan kita.
2. 
Tiap langkah yang kita ambil, Jadikan
akhir jalan dekat; Kurenungkannya dengan teliti,
Kita menuju akhirat.
3. 
Di dalam lembah keraguan, Banyak
orang telah binasa; Anggap mahal harga kes’lamatan,
JalanNya terlalu rendah.
4. 
Setiap hari makin dekat Kita
lihat Raja mulia; Di tanganNya tongkat Kerajaan,
Senang sambut yang percaya.
Copyright→ ©
meter→ 11, 17, 8, 6, 14, 16
]]>
20150629T022252Z 20150629T022252Z
107: Hatiku Susah Sedih
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
107: Hatiku Susah Sedih
1. 
Hatiku susah sedih, Damai pun tak ada;
Tersesat di dalam g’lap, Maka dosa tambah.
Kejahatan mengikat, Gelap semuanya;
Dan dalam kepahitan, Kurindukan damai.
Chorus
Senang kujumpa Yesus, Yang hapus dosaku;
T’lah datang dalam kasih, Berdiam di kalbu.
2. 
Kucari harta dunia, Yang dapat b’ri puas,
Namun aku kecewa, Hampa semuanya.
Hidup terasa gagal, Senang jadi kesal,
Yang kurasakan, susah, Di hati, gelisah.
3. 
Kegelapan menekan, Tak ada harapan;
Kudengar Jurus’lamat, Lihat Dia datang.
Berbisik dengan lembut: “Bagimu Ku mati,
Dan dosamu Kupikul, Pada kayu salib.”
Copyright→ ©
meter→ 13, 13, 13, 13, 13, 13
]]>
20150629T022251Z 20150629T022251Z
108: Beruntung Bila
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
108: Beruntung Bila
1. 
Beruntung bila melayani Yesus; Dia beserta
jika kita patuh; Dunia tak dapat memb’ri
kepuasan, Melayani Tuhan membawa tent’ram.
2. 
Beruntung bila cari harta sorga; Di mana karat
tak merusakkannya; Pencuri pun tak dapat
membongkarnya, Dalam Yesus tersimpan dengan aman.
3. 
Beruntung bila rela bawa korban; Mengabdikan
diri kepada Tuhan; Hidup untuk membawa
kesenangan Pada Jurus’lamat untuk s’lamanya.
4. 
Beruntung bila menyerahkan hidup, Agar jiwa
kita dapat tertebus, Seg’ra Tuhan akan datang
kembali, Siapkah kita menyambutNya nanti?
Copyright→ ©
meter→ 16, 13, 15
]]>
20150629T022250Z 20150629T022250Z
109: Hanya Kristus Memuaskan
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
109: Hanya Kristus Memuaskan
1. 
O Kristus, t’lah kutemukan Di dalamMu saja,
Damai dan kesenangan yang Lama kurindukan.
Chorus
Hanya Kristus memuaskan; Dialah bagiku;
Kasih, hidup, kesenangan, Terdapat dalamMu.
2. 
Dulu kurindukan dunia, Tak merindukanMu;
Tapi kasih Jurus’lamat Menarik hatiku.
3. 
Kuminum air dunia Tapi tetap haus;
Bersifat fana s’muanya, Aku dahaga t’rus.
4. 
Ku t’lah hidup untuk dunia, Tak pernah untukMu;
Hingga Kaubuka mataku, Melihat kasihMu.
meter→ 14, 14, 14, 14
]]>
20150629T022249Z 20150629T022249Z
110: Selama Jauh Dari Allah
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
110: Selama Jauh Dari Allah
1. 
Selama jauh dari Allah, Ku disiksa dosa;
Jauh ku berjalan dalam g’lap, Jauh dari rumahNya.
Chorus
Yesus telah mendekat ku, Dan berbisik kepadaku,
“Ku telah mati bagimu: Marilah padaKu.”
2. 
Ku tertekan beban dosa, Menangis, bertanya,
“Masih adakah harapan Bagi yang berdosa?”
3. 
SentuhanNya sembuhkanku, Terbukti kasihNya;
Segala ketakutanku, Telah diambilNya.
4. 
Dalam Yesus, kutemukan, Hidup, kelegaan;
Marilah dekat, hai, kawan, Kau akan bahagia.
Copyright→ ©
meter→ 14, 14, 16, 14
]]>
20150629T022248Z 20150629T022248Z
111: S’rahkan Bebanmu
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
111: S’rahkan Bebanmu
1. 
S’rahkan bebanmu yang b’rat, Hai jiwa yang letih;
Pada Sang Jurus’lamat Yang kasihNya lebih.
Suara Yesus panggil, Dia b’ri darahNya;
Agar kau diampuni, Dapat dekat Allah.
Chorus
S’rahkan bebanmu yang b’rat, Hai jiwa yang letih,
Pada Sang Jurus’lamat Yang kasihNya lebih.
2. 
Mari pada Penebus, Yang s’rahkan nyawaNya;
MuliaNya tak putus, Dapat kau rasa k’lak.
Tolaklah penggodamu, Yang b’ri takut, ragu;
Sandarlah pada Yesus, Yang akan sambutmu.
3. 
Damai sejaht’ra Allah, Mengisi hatimu;
Oleh penghiburanNya, Hilang perlawanan.
Suara Yesus lembut, Penuh kasih rahmat,
Mengajakmu, “Datanglah,” Berlindung padaNya.
4. 
Akhir hidupmu dekat, Harus sendirian;
Di hadapan tahtaNya, Kau b’lum diampuni.
Jangan tolak Penebus, Nanti kau terlambat,
Hidupmu pun berakhir, Dan engkau binasa.
Copyright→ ©
meter→ 13, 13, 13, 13, 13, 13
]]>
20150629T022247Z 20150629T022247Z
112: Suara Yesus Kudengar
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
112: Suara Yesus Kudengar
1. 
Suara Yesus kudengar, “Marilah yang penat,
Datang bersandar padaKu Semua yang lelah.”
Telah ku datang padaNya, Letih-lesu, susah,
Dan mendapat perhentian Serta kesenangan.
2. 
Suara Yesus kudengar, “Kub’ri cuma-cuma
Air hidup pada yang haus, Mari dan minumlah!”
Telah ku datang padaNya, Minum air hidup;
Jiwaku puas dan segar, Ku hidup dalamNya.
3. 
Suara Yesus kudengar, “Aku t’rang dunia,
Tetaplah pandang padaKu, Jalanmu jadi t’rang.”
Telah ku pandang padaNya, Bintang dan Suryaku;
Ku berjalan dalam t’rangNya Sampai akhir hidup.
meter→ 14, 14, 14, 14
]]>
20150629T022246Z 20150629T022246Z
113: Mari Pulang
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
113: Mari Pulang
1. 
Lemah lembut Yesus memanggil s’lalu, Memanggil ku dan dikau;
Dia menunggu t’rus di muka pintu,
Menunggu ku dan dikau.
Chorus
Mari pulang,
Mari yang lelah pulang; Sungguh dengan lembut
Yesus memanggil, “Orang berdosa pulang.”
2. 
Mengapa ragukan Yesus membela, Membela ku dan dikau?
Mengapa kita abaikan rahmatNya,
Dia b’ri ku dan dikau?
3. 
Masa dan waktu hidup seg’ra lewat, Ya, bagiku dan dikau;
Bayangan g’lap sungguh maut pun dekat,
Dekati ku dan dikau.
4. 
Sambutlah kasih yang Yesus janjikan, Ya, untukku dan dikau;
Meski berdosa Dia b’ri ampunan,
Kepadaku dan dikau.
meter→ 18, 11, 7, 4, 13, 12
]]>
20150629T022245Z 20150629T022245Z
114: Suara Yesus Yang Panggil
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
114: Suara Yesus Yang Panggil
1. 
Suara Yesus yang panggil, Ku bangkit dan pergi,
Tinggal bersamaNya, damai, Pengampunan dib’ri.
Chorus
Ku datang dengan beban b’rat, Dosa jiwaku;
O t’rima meski tak layak Akan janjiMu.
2. 
Jiwaku tak dapat tent’ram, Mengapa t’rus sesat?
Sehingga susah bertambah Dan hidup pun lewat.
3. 
Lihat! anug’rahNya limpah, Menghibur, menghantar
Ke padang rumput yang segar Dan air yang tenang.
4. 
“Marilah,” Dia panggil t’rus, SuaraNya lembut;
Perhentian kekal tunggu, Jiwaku disambut.
Copyright→ ©
meter→ 14, 14, 13, 13
]]>
20150629T022244Z 20150629T022244Z
115: Domba Lain
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
115: Domba Lain
1. 
“Di dunia dingin dan g’lap, Domba lain mengembara;
KasihKu tak m’reka kenal, Kar’na b’lum kawananKu.
Di gunung suram tersebar Di sela batu
gelap; Dari lembah waktu senja, Kudengar seru
m’reka.”
Chorus
“Masih mengembara Di jalan bahaya?”
Dengar ajakan Gembala, “Kuhantar pulang.”
2. 
“Di gurun tercerai jauh, Mereka mengembara;
Harus seg’ra Kutemukan, Hantar mereka pulang.
Akan Kupikul mereka Dengan hati yang
senang; Dan yang lesu, kan Kutuntun, Aman ke perhentian.”
3. 
“M’reka dengar dan ikutKu Ke padang rumput hijau;
Bila m’reka haus Kutuntun Pada air yang tenang.
Walau lewat lembah kelam, M’reka takkan
gelisah; Kar’na sabdaKu yakinkan, Bahwa Ku sungguh
dekat.”
Copyright→ ©
meter→ 15, 15, 13, 15, 2, 12, 13
]]>
20150629T022243Z 20150629T022243Z
116: Tent’ramlah, Damailah
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
116: Tent’ramlah, Damailah
1. 
Suara Gembala t’rus memanggilmu Yg hilang di
lembah dosa; PanggilanNya lembut berharga sungguh, PadaNya
kandang bahagia.
Chorus
Tent’ramlah,
damailah, Tent’ram, damai dalam kandangNya.
2. 
Kesenangan dosa tiada tetap, Nikmatnya sebentar
saja; Namun harta sorga tak dapat lenyap, Mari
masuk dalam kandangNya.
3. 
Suara Gembala memanggil lagi, Jangan kau lapar,
dahaga; Ada roti hidup berlimpah sini, Masuklah,
masuk ke kandangNya.
Copyright→ ©
meter→ 15, 18, 6, 3, 12
]]>
20150629T022242Z 20150629T022242Z
117: Di Neg’ri Jauh
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
117: Di Neg’ri Jauh
1. 
Di neg’ri jauh ku ditimpa Bahaya kelaparan;
Di sana aku pun sadar Akan dosaku s’mua.
Ku dilingkungi keg’lapan, Rindukan rumah Bapa;
Biar jadi s’bagai hamba, Bukan lagi anakNya.
Chorus
Namun ku t’lah disambutNya Di rumah dan berpesta;
Kumakan bersama Bapa Walaupun ku tak layak.
2. 
Tapi sedang ku masih jauh, Terlihat oleh Bapa;
Dia lari menyambut ku, Tunjukkan kasih sayang.
Maka dalam kepahitan Ku mengakui dosa;
T’lah rendahkan nama Bapa, Tak layak jadi anak.
3. 
Entahkah Ia mendengar? Dosaku tak disebut;
Ku dit’rima di rumahNya, Gembira menyambut ku.
Dari hartaNya yg mulia Ku dib’ri jubah indah,
Cincin tanda perjanjian, Kasut yang kuperlukan.
meter→ 15, 15, 15, 15, 15, 15
]]>
20150629T022241Z 20150629T022241Z
118: Harus Lahir Pula
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
118: Harus Lahir Pula
1. 
Seorang guru pada Yesus datang, Bertanya
akan kes’lamatan dan t’rang. Yesus menjawab dengan
tegas benar, “Harus lahir pula.”
Chorus
“Harus lahir pula! Harus lahir pula!
Sesungguh-sungguhnya Aku berkata-– Harus lahir pula!”
2. 
Umat manusia mari dengarlah Akan
sabda Yesus yang diucapkan; Jangan bersikap masa
bodoh saja, “Harus lahir pula.”
3. 
Yang ingin masuk dalam hentianNya, Bernyanyi
bersama para salehNya; Hidup abadi ingin
engkau t’rima, “Harus lahir pula.”
meter→ 14, 15, 10, 12, 18
]]>
20150629T022240Z 20150629T022240Z
119: Mari S’mua Yang Lelah
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
119: Mari S’mua Yang Lelah
1. 
Mari s’mua yang lelah, Datang pada Yesus;
Jika kau lahir pula, Dapat pengharapan.
Kauperlu pembasuhan Oleh darah Yesus;
Hatimu disucikan, Dosa pun dihapus.
2. 
Datanglah pada Yesus, Berteduh dalamNya;
Serahkanlah bebanmu, Bersandar padaNya.
SuaraNya kauperlu Yang kata “Damailah,”
B’rikan tent’ram jiwamu, Kuatir pun lenyap.
3. 
Kauperlu kuasaNya Untuk menolongmu
Bertahan lawan goda, B’ri semangat baru.
Kauperlu kasih Yesus, Kasih yang setia;
Yang b’ri berkat, dorongan, Pimpin selamanya.
4. 
Maka relakah datang Seperti kau ada?
Dia mau selamatkan, Hidupmu terbina.
Jika sungguh bertobat, Tunduklah padaNya,
Dia kan b’ri ampunan Dan keselamatan.
meter→ 13, 13, 13, 13
]]>
20150629T022239Z 20150629T022239Z
120: Seraya Berpikir Tenang
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
120: Seraya Berpikir Tenang
1. 
Seraya berpikir tenang, Dengar suara Penebus
Yg rindu selamatkanmu, Pilihanmu ditunggu.
S’rahkan hidupmu padaNya, S’rahkanlah seluruhnya;
Keputusan yang b’ri senang Dan tent’ram dalam jiwa.
2. 
Sedang Roh rindu tarikmu Dekat pada AnakNya;
Pikullah kukNya yang lembut Dan belajar padaNya.
Jangan melawan Pencipta, Nanti kau dirugikan
Dan termasuk yang binasa, Tak dapat kes’lamatan.
3. 
Tolak atau menerima, Hak ini dib’ri Allah;
Dia tahu yang berhikmat Kan melayani Dia.
Hidup kekal dib’rikanNya; Betapa senang, riang.
Janganlah kau ketinggalan, Tunduklah pada Allah.
meter→ 15, 15, 15, 15
]]>
20150629T022238Z 20150629T022238Z
121: Penebus Memanggil Pulang
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
121: Penebus Memanggil Pulang
1. 
Penuh kasih Yesus memanggilmu pulang; Janganlah
kau menyimpang jauh, Mengikuti arus sungai
duniawi Yang airnya dingin, keruh.
Chorus
Penebus memanggil pulang, Dia menunggu padamu; NyawaNya
dib’ri s’bagai tebusan Agar selamat jiwamu.
2. 
Banyak bahaya pada jalan hidupmu, Tanpa
harapan untuk lolos; Berpalinglah padaNya, dengarkan
sungguh, Tunduk pada p’rintah Yesus.
3. 
Selubung yang suram akan diangkatNya Yg halangi
jalan hidupmu; Untuk dosa lampau Dia
b’ri ampunan; Nikmati kasihNya sungguh.
4. 
T’rimalah hiburan dan perhentianNya; Jangan
tunggu sampai terlambat; Tanpa Kristus di hati nanti
binasa. O hitung harganya s’karang.
Copyright→ ©
meter→ 15, 14, 12, 19, 15
]]>
20150629T022237Z 20150629T022237Z
122: Mari Pada Yesus
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
122: Mari Pada Yesus
1. 
Mari pada Yesus Yang sungguh dekat;
Hilangkan ragumu! Janganlah gentar!
UndanganNya lembut, Harap kaut’rima,
Jangan tunggu besok, Datanglah s’karang.
2. 
Lihat, Yesus tunggu, Hendak bicara;
Ungsikan jiwamu, Jangan binasa.
Bayang maut hampir’, Betapa malang!
Yesus masih panggil, Datanglah s’karang.
3. 
Jangan menunda t’rus Dan tipu diri.
Datang pada Tuhan, Jalan sertaNya;
Sedang rahmat ada Dan Allah b’ri t’rang,
Jangan tolak RohNya, Datanglah s’karang.
Copyright→ ©
meter→ 11, 11, 11, 11
]]>
20150629T022236Z 20150629T022236Z
123: Kaucarikah Kesenangan?
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
123: Kaucarikah Kesenangan?
1. 
Kaucarikah kesenangan Dalam masa remaja?
Belumkah kaurasa bosan Minum air dunia?
Kesenangannya tak tetap, Banyak bercampur pedih;
Marilah, minum air hidup, Kau takkan haus lagi.
Chorus
Jurus’lamat memanggilmu Dari senang dunia;
Marilah minum air hidup, Kau takkan haus lagi.
2. 
Apakah engkau serupa Wanita Samaria
Yang menimba air dunia, Namun lekas dahaga?
Seraya Tuhan b’ritakan Kesenangan sejati;
Padamu dib’ri air hidup, Kau takkan haus lagi.
3. 
Menjelangnya masa senja, Masihkah kau mencari
Air dunia yang seg’ra Engkau tinggalkan nanti?
Dengar bisikNya yang lembut, “Kub’rikan yang abadi,
Ku akan selamatkanmu, Kau takkan haus lagi.”
Copyright→ ©
meter→ 15, 15, 15, 15, 15, 15
]]>
20150629T022235Z 20150629T022235Z
124: Kuperlu Selalu
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
124: Kuperlu Selalu
1. 
Kuperlu selalu TolonganMu,
SuaraMu lembut, Tenangkan ku.
Chorus
Tuhan, Dikau kuperlu; Tiap-tiap waktu!
Berkati aku kini, Ku menunggu.
2. 
Kuperlu selalu TolonganMu,
Godaan pun lebur, Di dekatMu.
3. 
Kuperlu selalu TolonganMu,
Tinggallah sertaku, Kau, Penghibur.
4. 
Kuperlu selalu TolonganMu,
Sehingga janjiMu Menjamin ku.
5. 
Kuperlu selalu TolonganMu,
O bentuk hidupku; Ku milikMu.
meter→ 10, 10, 13, 11
]]>
20150629T022234Z 20150629T022234Z
125: Dekat, T’rus Dekat
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
125: Dekat, T’rus Dekat
1. 
Dekat, t’rus dekat di hatiMu, Jurus’lamat
tarik ku dekatMu; Angkat ku, angkat
di pangkuan, Lindungku Tuhan, b’ri perhentian.
Lindung ku Tuhan, b’ri perhentian.
2. 
Dekat, t’rus dekat, ya Rajaku, Bukan persembahan
yang kubawa, Hanya hati berdosa,
remuk; Sucikan daku oleh darahMu.
Sucikan daku oleh darahMu.
3. 
Dekat, t’rus dekat, ya Tuhanku, Kulepaskan
s’gala dosa, tipu, Senang dunia dan
kecongkakan; B’rikan ku Yesus yang disalibkan.
B’rikan ku Yesus yang disalibkan.
4. 
Dekat, t’rus dekat ke akhirat Dan semua
perjuangan lewat; Di akhirat dekatMu
s’lalu; Jurus’lamatku, dekat padaMu.
Jurus’lamatku, dekat padaMu.
meter→ 13, 11, 14, 10
]]>
20150629T022233Z 20150629T022233Z
126: Ajakan Lembut
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
126: Ajakan Lembut
1. 
Ajakan lembut, “Hai marilah,”
Padamu Jurus’lamat bersabda,
“Jangan kautunda, jauhi dosa,
Loloskan diri, jangan binasa.”
2. 
Ajakan lembut, “Hai marilah,
Kub’rikan padamu kemuliaan.”
Aib tunggu bagi yang menyimpang,
Jauh dari Tuhan dalam keg’lapan.
3. 
Ajakan lembut, “Hai dengarlah,
Nanti terkandas di pantai dosa.
Apakah engkau tak peduli,
Kau hanyut dalam kebinasaan?”
4. 
Ajakan lembut, “Hai marilah.”
Terhanyut dalam laut hidup– resah;
Tanpa harapan, kau ke mana?
Datanglah pada Jurus’lamatmu.
Copyright→ ©
meter→ 4, 3, 4, 4
]]>
20150629T022232Z 20150629T022232Z
127: Dengar Yesus Panggil
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
127: Dengar Yesus Panggil
1. 
Dengar Yesus panggil kamu, Jiwa yg letih,
Dia sengsara kar’namu, Mati di salib.
Chorus
Dengar, dengar, Jangan menolak;
S’rahkan hati dan hidupmu-– Tunduk padaNya.
2. 
Nikmat dunia, kiramu, Dapat b’ri puas;
Tapi dahaga hatimu Tak dapat lepas.
3. 
Mengapa menolak Yesus, Kawan setia?
Dia akan besertamu Hingga akhirat.
4. 
Jika kauserahkan hati, Bertobat sungguh;
RohNya k’lak jadi meterai Atas hidupmu.
Copyright→ ©
meter→ 13, 13, 9, 14
]]>
20150629T022231Z 20150629T022231Z
128: Dalam Suka Duka
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
128: Dalam Suka Duka
1. 
Dalam suka duka t’rus kita membangun Bangunan
yg tak kelihatan; Namun kokoh jika dibangun
atas batu, Bertahan untuk selamanya.
Chorus
Membangun tiap hari, Selagi ada waktu, Bangunan
yg tak kelihatan; Setiap kemenangan Oleh
rahmatNya dapat Tempat dalam bangunan ini.
2. 
Tiap perbuatan dalam nama Tuhan Masuk
dalam bangunan ini; Kasih dan kemurahan yg
kita amalkan, DibalasNya menurut janji.
3. 
Waspadalah dan arif dalam membangun, Agar
bangunan takkan runtuh; Tuhan yg mengajar kita
untuk membangun Atas batu karang yg teguh.
meter→ 15, 15, 13, 17, 15, 14
]]>
20150629T022230Z 20150629T022230Z
129: Bila Dipanggil
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
129: Bila Dipanggil
1. 
Bila dipanggil siapkah kita, Menghadap
Jurus’lamat dunia? ’Kan dengarkah kata,
“Baiklah, Masuk ke dalam perhentian?”
2. 
Atas batukah kita dirikan, Rumah
yg kokoh dapat bertahan? Tetap tegak sepanjang
masa, Sampai masuk di alam baka?
3. 
Atas pasirkah kita dirikan, Rumah
yg mudah dilanda topan? Akhirnya susah dan
sengsara; Kita kecewa selamanya.
4. 
Mari membangun turut sabdaNya, Tuhanlah
Guru, teladan kita; Meskipun dunia
menyindir, Dasarnya teguh tak kuatir.
Copyright→ ©
meter→ 13, 13, 12
]]>
20150629T022229Z 20150629T022229Z
130: Yesus, Ajar Ku Memilih
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
130: Yesus, Ajar Ku Memilih
1. 
Yesus, ajar ku memilih– S’ribu jalan di mukaku;
Semua bertujuan baik, Tolong, unjuk pilihanku;
Kau dicoba waktu muda, Mengerti godaan hidup,
Kau mengalami semua. Mengapa lari dari Mu?
Chorus
Yesus, ajar ku memilih, Tolong, unjuk pilihanku,
Biar ku sedia diri, Jika t’lah tiba masaku.
2. 
Yesus, ajar ku memilih, Aku s’perti anak kecil;
Sedang dunia menarik, Berbahaya, g’lap dan ngeri.
Dunia banyak tawaran, Senang tapi tak b’ri puas,
Engkau tidak menjamahnya, O, Pemuda Galilea.
3. 
Yesus, ajar ku memilih, Senang Kau mengerti s’mua
Pergulatan orang muda, Lawan s’gala tipu, goda;
Walau tak kulihat s’karang, Di akhirat t’rang semua
Sebabnya harus berjuang Dan menempuh jalan benar.
Copyright→ ©
meter→ 16, 16, 16, 16, 16, 16
]]>
20150629T022228Z 20150629T022228Z
131: Yesus Panggil
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
131: Yesus Panggil
1. 
Yesus panggil dan kuikut, Janganlah menghalangi;
Ku rindu bangkit dan ikut, Hai, dunia jangan goda.
Chorus
Demi Yesus pilih d’rita Lebih dari dunia;
Yesus panggil dan kuikut, Maju bersama Dia.
2. 
Yesus panggil dan kuikut, SuaraNya meyakinkan;
Sungguh gembira jiwaku, Takut dan ragu lenyap.
3. 
Yesus panggil dan kuikut, BersamaNya dihina;
T’rang hidup menyinari ku, Tak dapat dipudarkan.
4. 
Dia memanggil, bangkitlah, Bereskan pelitamu;
Dengan minyak di dalamnya, Ikutilah Tuhanmu.
Copyright→ ©
meter→ 15, 15, 15, 15
]]>
20150629T022227Z 20150629T022227Z
132: Ku T’lah Pilih
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
132: Ku T’lah Pilih
1. 
Ku t’lah pilih yg abadi, Mau jalan dengan Tuhan;
Jiwaku takkan tercerai, Percaya firman Tuhan.
Kupilih jalan yg sunyi, Meski sukar, kutempuh,
Biar dihina, dikucil, Ku mau beserta Yesus.
Chorus
Yesus yg pimpin langkahku Dan tinggal di hatiku;
Maka ku b’rani jalan t’rus, Bertahan lawan arus.
2. 
Biar penindasan datang Dan dunia menghina;
Pun perjalananku tak t’rang, Keliling kegelapan.
Semua tak menggentarkan, HadiratMu memb’ri t’rang,
Asal Kau pimpin s’lamanya, SertaMu ku mau jalan.
3. 
Meski dunia goncang k’ras, Matahari pun tak t’rang;
Biar musuh kuat, ganas, Pada rahmatMu sandar.
Meski salib bawa susah, Engkau t’lah pikul, tabah,
Sungguhpun sakit, bahaya, SertaMu ku mau jalan.
meter→ 15, 15, 15, 15, 15, 15
]]>
20150629T022226Z 20150629T022226Z
133: Kadang Engkau Termenung
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
133: Kadang Engkau Termenung
1. 
Kadang engkau termenung, Renungkan nasibmu;
Tahu Allah menghitung, Mengharap buahmu.
Chorus
Maka itu, Serahkan seg’nap hidupmu,
Mari s’karang cari wajahNya, KasihNya kan mendukungmu.
2. 
Kadang kau mau berbakti, Tapi Iblis goda;
Nikmat dunia menarik, Seg’ra hidup lewat.
3. 
Allah mau s’lamatkanmu Dan b’ri kelepasan;
Kau dapat mengabdiNya, Apa pun jadi k’lak.
4. 
Jangan kau tunda lagi, MengabdiNya s’karang;
Maka ampunan dib’ri, Damai, kuasaNya.
Copyright→ ©
meter→ 13, 13, 12, 17
]]>
20150629T022225Z 20150629T022225Z
134: Dalam Kasih Allah Utus
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
134: Dalam Kasih Allah Utus
1. 
Dalam kasih Allah utus Yesus, Untuk tebus jiwamu;
T’rimalah Dia kau kan gembira Di dalam
t’rang Tuhanmu.
Chorus
Dia tunggu t’rus dengan sabar,
Jangan tolak Tuhanmu; Ia dengan sungguh
t’rus merindukan Memiliki hatimu.
2. 
Kau dib’rikanNya harapan hidup Yg bertahan s’lamanya;
Di dalam Tuhan takkan tertipu Kar’na
pasti janjiNya.
3. 
Janganlah tutup pintu hatimu Pada Sang Jurus’lamat;
DarahNya dicurahkan bagimu; Kau s’lamat
dari dosa.
4. 
Berdamailah dengan Sahabatmu Yg tersiksa untukmu;
Biarkan Dia masuk hatimu, Kau senang,
damai s’lalu.
Copyright→ ©
meter→ 17, 13, 4, 9, 13, 12
]]>
20150629T022224Z 20150629T022224Z
135: Ada Hari Penghakiman
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
135: Ada Hari Penghakiman
1. 
Ada hari penghakiman, Jangan ditipu dunia;
Dengarkan suara hikmat, Percaya pada Kristus.
Dosamu kan diampuni, Kini Yesus menunggu;
Janganlah keraskan hati, Sendengkanlah t’lingamu.
2. 
Ada hari penghakiman, Bila hidup berakhir;
Hidupmu kan seg’ra lewat, Tidak kembali lagi.
Janganlah membuang waktu, Dengar Jurus’lamatmu;
Mari, padaNya berlindung, Pilihanmu ditunggu.
3. 
Ada hari penghakiman, Kau pasti takkan luput;
Bila harus menghadapNya Yg kasihNya kautolak.
Nasibmu k’lak kausesalkan, Jika t’rus dalam dosa;
Seg’ra masuklah sekarang, Pintu rahmat terbuka.
Copyright→ ©
meter→ 15, 15, 15, 15
]]>
20150629T022223Z 20150629T022223Z
136: Yesus Memanggil Datanglah
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
136: Yesus Memanggil Datanglah
1. 
Yesus memanggil datanglah, Jangan menunda saja;
Besok mungkin kau tak sempat, Datang seb’lum terlambat.
Chorus
Dengar nasihat Penebus, Sedang hidupmu ada
Dan Dia rindu padamu, Marilah, datang seg’ra.
2. 
Hidup kita s’bagai uap Yang seg’ra akan hilang;
Di dunia tidak menetap, Maut pasti akan datang.
3. 
Dengar ajakanNya lembut, T’rima Dia kawanmu
Agar dipimpin dan aman Sampai akhir hidupmu.
4. 
Berdamailah dengan Yesus, Sedang rahmatNya ada;
Kalau engkau di luar t’rus, Pasti akan menyesal.
Copyright→ ©
meter→ 15, 15, 15, 15
]]>
20150629T022222Z 20150629T022222Z
137: Di Luar Kristus
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
137: Di Luar Kristus
1. 
Di luar Kristus, Almasih, Dapatkah tenteram?
Bak kapal tak berkemudi, Dalam topan tenggelam.
Chorus
Bahaya tanpa Almasih, Harapan, damai putus;
Tanpa Kristus apa jadi, Pada akhir hidupmu?
2. 
Di luar Kristus, Almasih, Sunyi, g’lap jalannya;
Tanpa t’rangNya dan harapan Yang hibur dalam duka.
3. 
Di luar Kristus, Almasih, Buntulah jalanmu,
Awan g’lap, ombak pun ngeri; Pada Kristus berteduh!
4. 
Di luar Kristus, Almasih: B’ri hatimu s’karang,
Seb’lum pintuNya terkunci Dan kaudengar, “Pergilah.”
meter→ 14, 15, 15, 15
]]>
20150629T022221Z 20150629T022221Z
138: Raja Undang Kita
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
138: Raja Undang Kita
1. 
Raja undang kita ke pesta, Mungkin duduk dengan
umatNya; Bagaimanakah kita bila–
Sang Raja masuk?
Chorus
Saat tibanya Sang Raja, bagaimanakah
Keadaan kita bila Sang Raja masuk?
2. 
MahkotaNya tak lagi duri, Yesus yang mati dimuliakan;
Indahlah penglihatan bila–
Sang Raja masuk.
3. 
Senang Dia pandang umatNya, Mengenakan pakaian
pesta; Baik, kita dit’rimaNya bila–
Sang Raja masuk.
4. 
Bagi yang tak mengindahkanNya, Kan menangis tanpa
harapan; Saat yang sungguh ngeri bila–
Sang Raja masuk.
meter→ 15, 12, 5, 13, 13
]]>
20150629T022220Z 20150629T022220Z
139: Ada Tempat Untuk Yesus?
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
139: Ada Tempat Untuk Yesus?
1. 
Ada tempat untuk Yesus Yg menanggung dosamu;
Dia ketuk, minta masuk, Rela kaubuka pintu?
Chorus
Bukalah pintu hatimu, Bagi Raja mulia;
O patuhilah, firmanNya, Undanglah Dia seg’ra.
2. 
Senang dunia terlebih Dapat tempat hatimu;
Bagi Yesus yang tersalib, Tak kaub’ri tempat tentu.
3. 
Ada waktu untuk Yesus Yg panggil dalam rahmat?
Sekarang kesempatanmu, Besok mungkin terlambat.
4. 
B’ri Yesus tempat dan waktu, Seb’lum rahmatNya lewat
Dan hatimu jadi beku, Ditinggal Jurus’lamat.
meter→ 15, 15, 15, 15
]]>
20150629T022219Z 20150629T022219Z
140: Yesus Ingin Menangkan
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
140: Yesus Ingin Menangkan
1. 
Yesus ingin menangkan Kau yang masih muda;
Supaya menyembah Dia Dalam kebenaran.
Chorus
Berpaling pada Yesus, B’lajar kehendakNya;
Tinggalkan dunia dan buktikan Kristus memuaskan.
2. 
Yesus sedang mengetok, Sambut Dia masuk;
Ingatlah akan kasihNya Yang mati untukmu.
3. 
Yesus sedang bersabda, Camkan suaraNya;
Bagimu untung yang kekal Jika pilih Dia.
4. 
Yesus berjalan lewat, Apakah jawabmu?
Pilihanmu menentukan Tempat di akhirat.
Copyright→ ©
meter→ 13, 14, 13, 15
]]>
20150629T022218Z 20150629T022218Z
141: Buka Hatimu
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
141: Buka Hatimu
1. 
Hai kawan, lepaskan dosa, Buka hatimu;
Bangkitlah dan tetap sadar, Bukalah pintu.
Chorus
Sedang hidup masih ada Dan hati Allah pun rindu;
Baliklah pada tanganNya, Henti dosamu.
2. 
Suara Yesus memanggil, Buka hatimu;
T’rimalah rahmatNya kini, Bukalah pintu.
3. 
Untuk kabar Injil Tuhan, Buka hatimu;
T’rima kes’lamatan kekal, Bukalah pintu.
4. 
Untuk kesenangan kekal, Buka hatimu,
Pun untuk damai yang kekal, Bukalah pintu.
meter→ 13, 13, 16, 13
]]>
20150629T022217Z 20150629T022217Z
142: Jangan Tolak
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
142: Jangan Tolak
1. 
Jangan tolak bisikan Roh Kudus; Yesus menantikan
pilihanmu. Mari bersukacita Dalam kerajaanNya.
Chorus
Bagaimana kau luput jika sengaja
Tak masuk k’rajaanNya?
Seg’ralah taat sedang Roh masih ajak:
Masuk k’rajaan Allah.
2. 
Bergegaslah! Waktu lalu cepat; Jangan tunggu hari
rahmat lewat; Kau menangis, meratap Di luar
k’rajaanNya.
3. 
Mengapakah kau harus binasa Dan terlambat menghitung
harganya? Jurang tak terseb’rangi Di luar
k’rajaanNya.
4. 
Camkan suaraNya hari ini; Datanglah sedang
Dia berkenan; Kau k’lak merasa aman Dalam kerajaanNya.
Copyright→ ©
meter→ 16, 18, 12, 7, 12, 7
]]>
20150629T022216Z 20150629T022216Z
143: Banyak Orang Tanya
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
143: Banyak Orang Tanya
1. 
Banyak orang tanya, “S’dikitkah yang s’lamat?”
Tak pikirkan jiwa sendiri Dan t’rus mengembara
di dalam keg’lapan, Tersesat dalam keramaian.
Chorus
Banyak orang yg terlambat Kan mengetok pada pintu;
Yesus akan kata, “Enyahlah; Pintunya kini tertutup.”
2. 
Janganlah t’rus tinggal di jalan yang lebar
Dan tunggu pada orang lain; Masuk lewat pintu
dan tinggalkan dosa, S’lama Roh Kudus masih kerja.
3. 
Sedang Dia panggil, mari, bangkit seg’ra;
Janganlah meremehkan Dia; Apakah akan kaulakukan
jikalau Kau ditinggalkanNya di luar?
4. 
Harinya kan datang, Tuhan k’lak bersabda,
“Enyahlah! kau bukan dombaKu;” Kau akan menangis,
namun tak berguna, Percumalah mengetok pintu.
Copyright→ ©
meter→ 12, 15, 15, 16, 17
]]>
20150629T022215Z 20150629T022215Z
144: Yesus Memanggil
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
144: Yesus Memanggil
1. 
Yesus memanggil, sungguh panggilmu, Bagimu
Dia t’lah disalibkan, B’rikan nyawaNya
untuk tebusmu, Dari hukuman yang ngeri itu.
Chorus
Yesus memanggil, dengarkan Dia, Mengapakah
kau harus binasa Dan tidak mencapai
tujuan? Apa untungnya jiwamu hilang?
2. 
Yesus memanggilmu dari dunia, Kauboroskan
talenta– percuma; Hanya bawa duka,
penyesalan. Mengapa dosa tak kautinggalkan?
3. 
Yesus memanggil, mungkin terakhir, Masuklah
seb’lum pintu tertutup. Sungguh sedih kalau
kau terlambat, Sorga tertutup dan rahmat lewat.
Copyright→ ©
meter→ 13, 12, 15, 14, 12, 13
]]>
20150629T022214Z 20150629T022214Z
145: Bisikan Gembala
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
145: Bisikan Gembala
1. 
Bisikan Gembala, Sampai di hatiku;
Ku ingin tinggalkan dosa Dan bertobat sungguh.
Chorus
Tuhan, ku datang, PadaMu s’karang;
Biar kasih, rahmatMu Jadi bagianku.
2. 
Hidup, kehendakku, Serahkan padaMu;
Kurindukan perhentian, Hiburan kandangMu.
3. 
O Gembala yang baik, KasihMu kuperlu
Yang b’ri semangat padaku Di jalan hidupku.
4. 
Yesus memanggil ku Yang telah tersesat;
Hidupku diselamatkan, DalamNya ku tent’ram.
Copyright→ ©
meter→ 12, 14, 10, 13
]]>
20150629T022213Z 20150629T022213Z
146: Ambil Dunia, B’ri Ku Yesus
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
146: Ambil Dunia, B’ri Ku Yesus
1. 
Ambil dunia, b’ri ku Yesus, Dia yang termulia;
Sebab kasihNya menetap Sampai s’lama-lamanya.
Chorus
Sungguh tinggi, panjang, dalam! KasihNya tak terduga!
TebusanNya yang sempurna! Menjamin selamanya.
2. 
Ambil dunia, b’ri ku Yesus, Dia, Penghibur hati;
Dilindungi Penebusku, Jiwaku t’rus memuji.
3. 
Ambil dunia, b’ri ku Yesus, Dia dengan senyumNya;
S’panjang hidup musafirku, T’rangNya b’rikan gembira.
4. 
Ambil dunia, b’ri ku Yesus, Dia yang disalibkan;
Dialah kemegahanku, Hingga nampak wajahNya.
meter→ 15, 15, 15, 15
]]>
20150629T022212Z 20150629T022212Z
147: Panggilan Yesus Jelas
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
147: Panggilan Yesus Jelas
1. 
Panggilan Yesus jelas, Lembut, sungguh merdu;
“Marilah yang berbeban, Lepaskan lelahmu.
Damai, pengampunanKu, K’lak dapat kaukenal
Dan Ku akan pimpinmu Ke air yang tenang.”
2. 
Hanya Yesus harapan, Jangan tolak Dia;
Di hari penghakiman, K’lak kau menghadapNya.
Setiap bangsa datang Di hadapan Tuhan;
Yang remehkan rahmatNya, Akan ketakutan.
3. 
Yesus dalam kasihNya Masih memanggilmu;
Janganlah dukakan Roh Dan tolak hendakNya.
Hari, tahunmu lewat, Sebagai cerita;
Maukah engkau t’rus tinggal Di luar kandangNya?
Copyright→ ©
meter→ 13, 13, 13, 13
]]>
20150629T022211Z 20150629T022211Z
148: Allah Memanggilmu
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
148: Allah Memanggilmu
1. 
Allah memanggilmu, hai pengembara, Yesus ingin
memimpinmu ke sorga; Datanglah padaNya,
janganlah takut. Ia kan beserta
dan menghiburmu.
Chorus
“Sungguh menyesal,”
Serumu nanti, Bila kaulihat Yesus t’lah pergi.
Lama nasihatNya,
tak kauindahkan, Dia tak dapat menolongmu
s’karang.
2. 
Allah memanggilmu, hai pengembara, Inginkah kautolak
rahmat, kasihNya? Peganglah tanganNya
yang diulurkan, Jangan nanti engkau
sungguh menyesal.
3. 
Hampir saja kau dimenangkan Allah, Tapi kawanmu
berbisik, menggoda; Hati jadi dingin,
menolak Dia, Hak kesulunganmu
telah terjual.
Copyright→ ©
meter→ 15, 13, 11, 5, 5, 15, 6, 14, 2
]]>
20150629T022210Z 20150629T022210Z
149: Datanglah S’lama
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
149: Datanglah S’lama
1. 
Datanglah s’lama Yesus panggil, Dia setia dan benar;
Kes’lamatan dan kemuliaan, Padamu Dia tawarkan.
Chorus
O sungguh rahmatNya melimpah, Mengampuni p’langgaranmu;
Dia menantikan di pintu,
Siap menyambutmu masuk.
2. 
Datanglah s’lama Yesus tunggu, Janganlah mengulur waktu;
Harta duniawi menipu, Menyesatkan, lekas layu.
3. 
Datanglah sedang Yesus lewat, Jangan tolak rahmat, kasih
Dan melawan suara RohNya; Mungkin tak kembali lagi.
4. 
Datanglah berlindung padaNya, T’rima kelegaan jiwa;
Mengapa hilang kes’lamatan Dan biarkan Yesus lewat?
Copyright→ ©
meter→ 17, 17, 17, 9, 8
]]>
20150629T022209Z 20150629T022209Z
150: Hai, Kau Pengembara
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
150: Hai, Kau Pengembara
1. 
Hai, kau pengembara, Tenangkan diri;
Dengar firman Allah, S’karang taati.
Damai, perhentian DitawarkanNya,
Dia kan b’ri hidup– Datang padaNya.
Chorus
Maukah t’rima Dia,
Jadi Tuhanmu Yang mengendalikan Hati, jiwamu?
2. 
Hanyut tanpa sauh, Tiada yang tolong;
Bahaya mengancam Di lautan hidup.
Biar Pandu sorga, Tuntun jalanmu;
Pasti kau kan tiba Di rumah Allah.
3. 
Berlindung padaNya, Janganlah cemas;
Kristus batu dasar, Pilihan Allah.
Dengarkan nasihat, FirmanNya jelas;
Harus lahir pula Kalau mau s’lamat.
Copyright→ ©
meter→ 11, 11, 11, 11, 6, 16
]]>
20150629T022208Z 20150629T022208Z
151: Kini, Jurus’lamat Panggil
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
151: Kini, Jurus’lamat Panggil
1. 
Kini, Jurus’lamat panggil Dengan lembut, jelas;
Terulur tangan kasihNya Kan
tuntunmu ke rumahNya, Mari, Dia dekat.
2. 
Dunia ini penuh dosa, Hanya merugikan;
Girang, congkak, harapannya, S’bagai
surutnya laut saja, Hampa semuanya.
3. 
Hidup s’bagai kelip api, Nyala s’bentar saja;
Datang waktu kau berdiri Di
hadapan Tahta Allah Di pantai akhirat.
4. 
Maka, camkanlah suaraNya Yg panggilmu s’karang;
Tempat sorga ditawarkan, Damai,
pengampunan dosa; O, datanglah s’karang.
Copyright→ ©
meter→ 14, 9, 13
]]>
20150629T022207Z 20150629T022207Z
152: Allah Bersabda
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
152: Allah Bersabda
1. 
Allah bersabda, dengar pesanNya, Sedang Dia dekat
indahkanlah; Jika kautolak, buang kasihNya,
O, bagaimana kau di penghakiman?
Chorus
Bersungguh-sungguh! O, perhatikan, Timbang untung-rugimu;
Allah rindukan, t’rus menantimu, Sedih jika kau hilang.
2. 
Besar rahmat, kasih dan sabarNya, Jurus’lamat setia
membela; Janganlah mendukakan Roh Kudus,
Dia sedang menunggu jawabanmu.
3. 
Dia tunggu, apakah jawabmu? Katakan, “ya,” malak
pun gembira; Buka hati pada Jurus’lamat,
Tinggalkan keg’lapan, berjalan di t’rang.
Copyright→ ©
meter→ 16, 14, 11, 17, 17
]]>
20150629T022206Z 20150629T022206Z
153: Di Mana Ku Berlindung?
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
153: Di Mana Ku Berlindung?
1. 
Di mana ku berlindung, Jika topan serang?
Mana tempat bernaung, Agar dapat tenang?
Chorus
Hanya Yesus bentengku, Dapat b’ri lindungan;
PadaNyalah harapku, Jiwa aman, tent’ram.
2. 
Dengar panggilNya lembut, “Mari kau yang penat;
Berteduh di tanganKu Yang aman dan kuat.”
3. 
Beban b’rat menekan ku, Hingga jiwa lesu;
Maka bisikNya merdu, “S’rahkanlah bebanmu.”
4. 
Ku ingin berjalan t’rus Ke rumah abadi;
Berpegang pada Yesus, Dia yang kupuji.
meter→ 13, 13, 13, 13
]]>
20150629T022205Z 20150629T022205Z
154: Maukah Datang Berjalan
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
154: Maukah Datang Berjalan
1. 
Maukah datang berjalan Bersama dengan Tuhan?
Ia menghantarmu masuk ke sorga. Kaudengar suaraNya,
Jangan sedihkan RohNya; Janganlah tolak kasih Jurus’lamat.
Chorus
Apakah mau datang? Hari
ini dengarkan panggilanNya. Jurus’lamat berdiri,
Dengan sabar menanti; Jangan memb’lakangi pintu rahmatNya.
2. 
Lihat pintu terbuka, Mari masuk, menetap;
Kau akan kenal kasih, rahmat Bapa, Dit’rima s’bagai anak,
Ditebus oleh Kristus; Mendapat bagian kemuliaanNya.
3. 
Pernah kau dipanggilNya, Namun kau ragu-ragu;
Jangan sampai meremehkan suaraNya, S’karang masuklah seg’ra,
Hidup kekal kaut’rima; Jiwamu k’lak senang dan bahagia.
Copyright→ ©
meter→ 14, 18, 18, 8, 16, 18
]]>
20150629T022204Z 20150629T022204Z
155: O, Mari Dengarlah
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
155: O, Mari Dengarlah
1. 
O, mari dengarlah, SuaraNya sambut;
Pintu harapan terbuka, Mari seg’ra masuk.
Chorus
Dengar Tuhanmu, Panggil dan lalu;
Jika Tuhan t’lah pergi, Pintu tutup nanti.
2. 
Air hidup mengalir, Tuhan tunggu sana;
Dia Sahabat sejati S’karang dan s’lamanya.
3. 
KasihNya selalu, Memuaskan hati;
HidupNya t’rangi jiwamu, Pelita abadi.
4. 
Dosamu semua, Tuhan takkan ingat;
Dia mati di Golgota Agar kau selamat.
Copyright→ ©
meter→ 12, 14, 10, 13
]]>
20150629T022203Z 20150629T022203Z
156: Ada Jurus’lamat
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
156: Ada Jurus’lamat
1. 
Ada Jurus’lamat, kasihNya tak ubah, Dalam rahmatNya
menantikan kita; Dia rindu sambut dan memberkatimu,
Dia menunggu, datanglah padaNya.
Chorus
Dia memanggilmu,
Dia memanggilmu, Dia memanggilmu, Dia panggilmu.
2. 
Mari, Dia panggil, kecap kebaikanNya, Kesenangan
sorga yang tak terduga; Gembala mau pimpin, tolong dan membela,
Masuk dengan Yesus dalam kandangNya.
3. 
Hidup sedang lewat, malam pun mendekat, Jurus’lamat
akan t’rangi hatimu; Janganlah remehkan kasih, rahmat Allah,
Mari, berlindung sedang ada waktu.
Copyright→ ©
meter→ 17, 18, 11, 6, 17
]]>
20150629T022202Z 20150629T022202Z
157: Jika Ingin T’rima Yesus
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
157: Jika Ingin T’rima Yesus
1. 
Jika ingin t’rima Yesus, B’ri hatimu yang tulus;
Dia kan tinggal sertamu Dan menghapus dosamu.
Chorus
Yesus yang panggilmu, Janganlah
tolak Dia; B’rikanlah hatimu;
Dia pimpin s’lamanya.
2. 
Buka hatimu untukNya, Firman benar t’rimalah
Dan lihat jalan ke sorga, Terbuka bagimu k’lak.
3. 
Jika kaututup hatimu, Tolak firman Tuhanmu;
Nanti kau kecewa sungguh, Pintu sorga tertutup.
4. 
Pilihlah turut padaNya, Kau akan diampuni;
Berbaktilah kepadaNya Dan k’lak dengar “Baiklah.”
Copyright→ ©
meter→ 15, 15, 9, 10, 7
]]>
20150629T022201Z 20150629T022201Z
158: Sebagaimana Adaku
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
158: Sebagaimana Adaku
1. 
Sebagaimana adaku, Ku
datang Yesus padaMu, DarahMu t’lah Kaucurahkan,
O Domba Allah, ku datang.
2. 
Sebagaimana adaku, Ku
datang padaMu, Tuhan, Kesembuhan kuharapkan,
O Domba Allah, ku datang.
3. 
Sebagaimana adaku, Ku
datang padaMu, Tuhan, Sucikan jiwa
ragaku, O Domba Allah, ku datang.
4. 
Sebagaimana adaku, Ku
datang padaMu, Tuhan, KasihMu t’lah menangkan ku,
O Domba Allah, ku datang.
meter→ 9, 15, 8
]]>
20150629T022200Z 20150629T022200Z
159: Jiwa Lelah
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
159: Jiwa Lelah
1. 
Jiwa lelah Tuhan panggil
Dengan kasihNya yang lembut,
Marilah, bangkit dan jawab,
“Malam ini ku milikMu!”
2. 
Walaupun kau t’lah tersesat
Di jalan dosa, rusuh, g’lap,
Yesus mau dengar kaukata,
“Malam ini ku milikMu!”
3. 
Jiwamu tak tinggal tetap
Di dalam tubuh yang rapuh,
Malak maut datang berkata:
“Jiwa, ku datang untukmu!”
4. 
Sedang Yesus dekat sungguh,
Jangan biarkanNya lalu,
Tanpa ragu b’ri jawabmu,
“Malam ini ku milikMu!”
Copyright→ ©
meter→ 4, 4, 4, 4
]]>
20150629T022159Z 20150629T022159Z
160: Dekat Kerajaan
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
160: Dekat Kerajaan
1. 
Dekat Kerajaan, apa halangan?
Masihkah ada yg kurang padamu?
Tinggalkan berhala yg kauhargai, Datang pada
Yesus yg sedang panggil.
Chorus
Memanggilmu,
Jurus’lamat panggil, Ya, memanggilmu.
2. 
Dekat sehingga engkau dengar lagu
Dari para saleh yg t’lah ditebus;
Dekat namun belum rela bertobat, Biarpun Yesus
ingin menyambutmu.
3. 
Mati tanpa Kristus, tanpa harapan,
Sudahkah kautimbang, jiwamu hilang?
Dekat Kerajaan, marilah datang, Sedang Yesus
panggil, masuklah s’karang.
meter→ 11, 11, 15, 7, 4, 11
]]>
20150629T022158Z 20150629T022158Z
161: Ku Rindu Datang
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
161: Ku Rindu Datang
1. 
Tuhan, kini ku rindu datang, Lama sudah Kau sabar
menunggu; KasihMu rebutku hingga bangun, Tak Kauhinakan
hati hancur.
Chorus
Tuhan, jadikan ku milikMu,
Oleh darahMu dosa terhapus; Sandar kuatMu musuh
pun kalah, Sandar kasihMu ku pasti menang.
2. 
Yg merindukan masuk sorga, Harus menjadi seperti
anak; Rela lepaskan yg tak berguna, Rendahkan
hati agar layak.
3. 
Rela kubuang congkak dunia, Harta beserta kemegahannya;
Semua bersifat sementara, Hanya jadi
penghalang jiwa.
4. 
Ku mencari jalan dalam g’lap, Iblis menipu s’bagai
malak t’rang; Kini ku ingin pilih jalanMu, Tolong ku
berjalan setia.
Copyright→ ©
meter→ 16, 18, 4, 9, 17, 13
]]>
20150629T022157Z 20150629T022157Z
162: Suara Lembut Bertanya
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
162: Suara Lembut Bertanya
1. 
Suara lembut bertanya, “Perlukah kau binasa?”
Inilah Jurus’lamatmu Yg kini sedang lewat.
Chorus
Berjalan lewatmu, Mungkin untuk selamanya;
Mungkin untuk selamanya, Yesus melewatimu.
2. 
Dia mau menginsafkanmu, Suram akibat dosa;
T’lah gagal senang dunia, Hatimu penuh duka.
3. 
Dia b’rikan damai murni, Pada yg mau berserah;
KasihNya kan p’liharamu Di tengah dunia resah.
4. 
Orang dapat kecewakan, Namun Yesus setia!
Bangkitlah dan ikut Dia, Jangan tunggu hari lain.
Copyright→ ©
meter→ 15, 15, 14, 15
]]>
20150629T022156Z 20150629T022156Z
163: Yesus, Penebusku
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
163: Yesus, Penebusku
1. 
Yesus, Penebusku, Ku milikMu! PadaMu
ku turut; Ku milikMu! Kesenangan dunia, Dengan pujiannya,
S’mua sia-sia, Ku milikMu!
2. 
Tak pentingkan diri-– Ku milikMu! PadaMu
mengabdi-– Ku milikMu! Harta, kemasyhuran, Diri utamakan,
T’rus akan kusangkal-– Ku milikMu!
3. 
KehendakMu luhur-– Ku milikMu! Rela ku
menurut-– Ku milikMu! P’rintahkan hatiku, Lenyap dosa,
takut, Jangan kita pisah-– Ku milikMu!
meter→ 13, 19, 10
]]>
20150629T022155Z 20150629T022155Z
164: Hanya S’langkah
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
164: Hanya S’langkah
1. 
Hanya s’langkah-– Tuhan tahu perangmu, Hanya s’langkah-–
jangan bimbang hati; Tinggal s’langkah masuk kerajaanNya,
Jangan lambat, pintu tutup nanti.
2. 
Hanya s’langkah-– t’rima sukacitaNya, Hanya s’langkah-–
dapat pengampunan; Tinggal s’langkah panggilan masih
ada, Jangan tolak, pegang kesempatan!
3. 
Hanya s’langkah-– biarkan Yesus hantar, Hanya s’langkah-–
janganlah kuatir; Hanya s’langkah-– apa pun jadimu
k’lak, Melangkahlah sedang Tuhan dekat.
4. 
Hanya s’langkah-– pegang tangan Almasih, S’langkah dan
kau rasa Tuhan dekat; Tinggal s’langkah-– O, jiwa jangan
sangsi, Sungguh sedih jika kau terlambat.
Copyright→ ©
meter→ 17, 17, 10
]]>
20150629T022154Z 20150629T022154Z
165: Ku Percaya Tuhan Yesus
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
165: Ku Percaya Tuhan Yesus
1. 
Ku percaya Tuhan Yesus, Hanya padaMu!
Percaya Kau memb’ri s’lamat, Yang penuh.
2. 
Ku percaya Kaub’ri ampun, Maka ku sujud,
Kasih dan rahmatMu, Tuhan, Kusambut.
3. 
Ku percaya pimpinanMu, Kaulah yang tuntun,
B’ri semua yang kuperlu, Selalu.
4. 
Ku percaya kuasaMu, Tak pernah gagal,
FirmanMu nyata padaku, Berkuasa.
5. 
Ku percaya Tuhan Yesus, Pegang ku teguh,
Percaya padaMu s’lalu, Tuhanku.
Copyright→ ©
meter→ 13, 11
]]>
20150629T022153Z 20150629T022153Z
166: Sudahkah Kaupilih Yesus?
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
166: Sudahkah Kaupilih Yesus?
1. 
Sudahkah kaupilih Yesus? PanggilanNya merdu;
UndanganNya pun lembut, Serahkan bebanmu.
Jiwa yang susah, letih, Dengar suaraNya; O,
sudahkah pilih Yesus? O, apakah jawabmu?
Chorus
Apakah jawabmu? Apakah jawabmu?
Sudahkah pilih Yesus? O, apakah jawabmu?
2. 
Sudahkah kaupilih Yesus? PanggilanNya jelas;
FirmanNya menggema t’rus, Tiap t’linga dengar.
Hidup kekal menunggu Dan kesenanganNya; O,
sudahkah pilih Yesus? O, apakah jawabmu?
3. 
Ingatlah Raja Mulia, Turun ke dunia;
HidupNya yang sempurna, Di salib matiNya,
Kar’na belas kasihan, Berkorban bagimu; O,
sudahkah pilih Yesus? O, apakah jawabmu?
meter→ 14, 13, 14, 14, 12, 14
]]>
20150629T022152Z 20150629T022152Z
167: Kau Masih Bimbang
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
167: Kau Masih Bimbang
1. 
Kau masih bimbang, p’riksa hati. Jangan dukakan
Rohu’l Kudus; Mengapa kau tunggu? Kesempatan
lewat; Yesus di pintu mau Memb’ri rahmat.
2. 
Kau masih bimbang, jangan tolak Suara Yesus
yang mengajak; “Lihatlah tanganKu, Terpaku
untukmu; Pilihlah padaKu, Mari, datang.”
3. 
Kau masih bimbang, waktu lewat. Yesus panggilmu-–
jangan tolak! Jika malam ini Jadi yang
terakhir; Ke mana jiwamu Bersembunyi?
meter→ 14, 14, 12
]]>
20150629T022151Z 20150629T022151Z
168: Dekat K’rajaan
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
168: Dekat K’rajaan
1. 
Dekat K’rajaan,
Belum masuk.
Di ambang pintu,
Masih tunggu?
Marilah melangkah,
B’ri Allah hatimu;
Pintu sorga tampak,
Jangan tunda.
2. 
Dekat K’rajaan,
Belum masuk.
Di ambang pintu,
Masih tunggu?
Kau perlu memilih
Dan mengambil langkah,
Jalan dengan Allah,
Lewat pintu.
3. 
Dekat K’rajaan,
Jangan takut!
Di ambang pintu,
Yesus dekat,
Tunggu menyambutmu;
Kan pimpin langkahmu.
Tempat dib’rikanNya,
Serta kasih.
Copyright→ ©
meter→ 2, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2
]]>
20150629T022150Z 20150629T022150Z
169: Jejak KakiMu, Tuhan
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
169: Jejak KakiMu, Tuhan
1. 
Jejak kakiMu, Tuhan kuikuti, Meski kasar, berduri
jalannya; Serta padang b’lantara di depan ku,
Ku tak mau ditinggalkan: Ku mau ikutMu.
Chorus
Pada kakiMu,
S’rahkan hidupku; Mend’rita bagiMu Yg t’lah disalibkan.
2. 
Ke mana Kau pergi, ku akan ikut Dan ku ingin tinggal
besertaMu; Kupilih mend’rita dengan umatMu,
Ku tak mau ditinggalkan: Ku mau ikutMu.
3. 
Bapa di sorga berperang untukku, Cukup kuasaNya,
ku tak takut; Walau suka dan duka bagianku,
Ku tak mau ditinggalkan: Ku mau ikutMu.
4. 
Janganlah desak ku meninggalkanMu, Ku tak dapat berpisah
dariMu; Hatiku yg telah Engkau menangkan,
Maut tak dapat pisahkan: Ku mau ikutMu.
Copyright→ ©
meter→ 18, 14, 12, 5, 17
]]>
20150629T022149Z 20150629T022149Z
170: Tinggal Sertaku
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
170: Tinggal Sertaku
1. 
Tinggal sertaku menjelang malam;
Keg’lapan datang, marilah Tuhan;
Tiada tolongan hanya padaMu,
Marilah Tuhan tinggal sertaku!
2. 
Hidupku surut s’bagai air laut;
Hormat dan nama hilang dalam maut;
Alam fana pun akan berlalu,
Tuhan yang tetap: tinggal sertaku!
3. 
Kuharapkan hadiratMu s’lalu;
Oleh rahmatMu penggoda lumpuh;
Pimpinlah Tuhan, Kau harapanku,
Siang dan malam tinggal sertaku!
4. 
BesertaMu ku tak akan takut;
Kesedihan dan tangis pun larut;
Hai, maut dan kubur mana sengatmu?
Ku menang kar’na Tuhan sertaku!
meter→ 10, 10, 10, 10
]]>
20150629T022148Z 20150629T022148Z
171: Pecahkan RotiMu
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
171: Pecahkan RotiMu
1. 
Pecahkan rotiMu untuk kami,
RotiMu yg hidup, O Tuhan b’ri,
Di sana di pantai berlimpahan;
SabdaMu yg hidup kami kenan.
2. 
Pecahkan rotiMu untuk kami,
Hingga hati kami pun terisi;
PikiranMu, Tuhan, O, b’ri kami
Dan kendalikanlah langkah kami.
3. 
Nyatakan firmanMu pada kami,
Supaya maksudMu t’rang di hati;
Maka dalam pers’kutuan suci,
Terwujud citraMu pada kami.
4. 
Berkati firmanMu pada kami,
S’perti roti di Galile’ dib’ri,
Maka kan terlepas b’lenggu dosa,
Damai dan perhentian kut’rima.
meter→ 10, 10, 10, 10
]]>
20150629T022147Z 20150629T022147Z
172: Kami Berhimpun
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
172: Kami Berhimpun
1. 
Kami berhimpun bersama, Di dalam namaMu,
Tolong doa, kata kami, Berkenan padaMu.
Chorus
Ya Tuhanku, B’ri berkatMu s’karang, Seg’nap hati kami tunggu,
Agar berkatMu indah tertuang.
2. 
Pada saat indah ini, Kuatir pun hilang,
Kami sepikir, sehati, Di kakiMu, Tuhan.
3. 
Kami berhimpun bersama, Perlukan darahMu,
Yang bersihkan dari dosa, Ya, darah Penebus.
4. 
Tuhan, biarlah sekarang, Persembahan kami
Nyanyian syukur yg baru; Berkenan padaMu.
Copyright→ ©
meter→ 14, 14, 18, 10
]]>
20150629T022146Z 20150629T022146Z
173: Allah Di Tengah UmatNya
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
173: Allah Di Tengah UmatNya
1. 
Allah di tengah umatNya, Ia senang beserta;
Imanuel buka jalan Oleh hidup, matiNya.
Chorus
Tuhan, tetap tolong kami, Menempuh jalan Yesus;
Biarlah t’rang dan kasihMu Menghantar kami s’lalu.
2. 
Allah sini cari hamba Untuk ladang yang luas;
Biarlah kami sedia, Bekerja besertaNya.
3. 
Allah takkan kecewakan, Meski lain tak setia;
Dia memb’ri kekuatan, Jika turut jalanNya.
4. 
Allah beserta meski g’lap Dan arah jalan hilang;
TanganNya menghantar tetap, Meski susah terbayang.
Copyright→ ©
meter→ 15, 15, 15, 15
]]>
20150629T022145Z 20150629T022145Z
174: Dalam Nama Yesus
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
174: Dalam Nama Yesus
1. 
Dalam nama Yesus, kami, Terasing dari dunia,
Kami mohon hadiratNya, Agar hati pun segar.
Chorus
Segarkanlah, ya Tuhan; Ajar kami berdoa;
Selalu benar, setia, PadaMu mendengarkan.
2. 
Sungguh hampa hidup kami, Tanpa berkatMu Tuhan,
B’ri hadiratMu yang bawa Hidup dan kebebasan.
3. 
Kami sepikir, sehati, Lepas dari dunia,
Bapa b’rilah kuat baru Bila kami berdoa.
4. 
Bak ranting pada pokoknya Yg menghasilkan buah,
Bersihkan dan ajar kami Tetap tinggal dalamMu.
Copyright→ ©
meter→ 15, 15, 14, 15
]]>
20150629T022144Z 20150629T022144Z
175: Marilah Kamu
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
175: Marilah Kamu
1. 
“Marilah kamu s’mua yang lelah,
Beristirahat sini sebentar;
Usap peluhmu, kebas debunya,
BesertaKu jadi tent’ram, segar.”
2. 
“Marilah singkirkan senang dunia,
Pers’kutuanKu tak terbandingkan,
Terasing dengan Daku dan Bapa,
Di sini kamu tak sendirian.”
3. 
“Ceritakanlah pengalamanmu,
Hitunglah untung, rugimu s’mua,
Sulit menarik jiwa untukKu;
Yang berharga itu hasil doa.”
4. 
Kini dengan semangat yang segar,
Pergilah bekerja sampai senja,
Tak sia-sia waktu belajar
Tentang Bapa dan perhentianNya.
meter→ 10, 10, 10, 10
]]>
20150629T022143Z 20150629T022143Z
176: Kami Asingkan Diri
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
176: Kami Asingkan Diri
1. 
Kami asingkan diri dari dunia, Bersabdalah.
Dari yg membuat diri kuat, S’lamatkanlah.
Kehancuran hasil kecongkakan,
Biar t’rangMu menyatakan dosa.
2. 
S’karang b’rikanlah kami petunjuk, Kar’na rindu
Dengar dengan jelas suaraMu; Kami senang.
S’ring kami lalai cari wajahMu,
S’ring menyimpang dari tempat doa.
3. 
Sekarang kami sesali dosa, Sucikanlah;
Kami rindukan pers’kutuanMu, Dengarkanlah.
Engkau suka mengampuni kami
S’lama kami tinggal di dalamMu.
4. 
Jiwa jujur rindu dis’lamatkan, Utus kami;
Banyak jiwa sedih memikirkan Cara dunia.
Tolong kami lihat keperluan,
Maka benih kan kami taburkan.
Copyright→ ©
meter→ 15, 14, 10, 10
]]>
20150629T022142Z 20150629T022142Z
177: Menghadap TahtaMu
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
177: Menghadap TahtaMu
1. 
Menghadap tahtaMu Kami sujud; Datanglah,
ya Tuhan, B’ri berkatMu. Jiwa kami rindu;
Ya, akan darahMu; Umat pilihanMu, Bimbinglah t’rus.
2. 
Kami takut akan Kuasa Satan; Ajarlah
berdoa, Dan tuntunlah. Kau kawan setia,
Harapan umatMu, Lindungilah Tuhan Kami s’lalu.
3. 
Hati hancur, remuk Kini pulih; Tuhan b’rikan
RohMu Pada kami. Biar Kau berkenan;
Kamilah milikMu, Hidup penuh iman Di dalamMu.
4. 
Kami datang sembah Di depanMu; Hidup kami
s’rahkan KepadaMu, Ajar kami patuh;
Pada rencanaMu; Rendah, rela tunduk KepadaMu.
Copyright→ ©
meter→ 13, 13, 16
]]>
20150629T022141Z 20150629T022141Z
178: Kami Berhimpun
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
178: Kami Berhimpun
1. 
Kami berhimpun, Rendah dan takut,
Harap hadirMu, Hati dihibur.
2. 
Kami berdoa, Mohon rahmatMu,
Di jalan benar, Berjuang maju.
3. 
Bila bersaksi, Mohon berkenan,
Kami memuji Bapa di sorga.
4. 
Setiap kata, Roti yang hidup,
Yang Kaupecahkan Berlimpah-limpah.
5. 
Bila berpisah, Biar bertumbuh,
Niat di hati, Hidup bagiMu.
6. 
Hidup bagiMu, Tuhan bimbinglah,
Dalam kerjaMu, Menangkan jiwa.
Copyright→ ©
meter→ 10, 10
]]>
20150629T022140Z 20150629T022140Z
179: Kami Berhimpun Bersama
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
179: Kami Berhimpun Bersama
1. 
Kami berhimpun bersama, Mohon hadirMu;
Curahkan RohMu, ya Tuhan, Lenyapkan takut.
Chorus
Yesus, kami akan ikut Dalam langkahMu:
Ini jalan yg b’ri menang, Melawan musuh.
2. 
Kami berdoa, ya Tuhan, Tuntunlah kami;
B’rikanlah kami kuasa Kalahkan Iblis.
3. 
Biar tak takut kan orang Yg menyakiti;
Tapi takut akan Tuhan Yg mengasihi.
4. 
Meskipun tubuh merosot Jiwa t’rus baru;
Diubah jadi mulia, Pandang wajahMu.
Copyright→ ©
meter→ 13, 13, 13, 13
]]>
20150629T022139Z 20150629T022139Z
180: Kami Berdoa, Ya Tuhan
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
180: Kami Berdoa, Ya Tuhan
1. 
Kami berdoa, ya Tuhan, Menghadap tahtaMu;
Mohon ampun, disucikan Di
dalam kasihMu. Turun s’bagai embun pagi, Menyegarkan
rumput, Begitu Kau melengkapi,
Seg’nap hidup kami Dibarui.
2. 
Kami sadar kekurangan Dan perlu tolongMu;
Berikanlah RohMu Tuhan, Mendoakan
kami. Musuh selalu mendakwa, Lindungilah
kami, Tunjukkanlah Pengantara,
Imam Besar kami, Yang berdoa.
3. 
Banyak jiwa satu iman, Sehati berdoa,
Tundukkanlah perlawanan, Biar
iri lenyap. Perbarui kasih kami, Menolong
sesama, Terikat satu
sama lain, Yang tua dan muda; Milik Tuhan.
4. 
Bersatu kami berdoa Dengan hati tulus,
Biarlah “amin” saksinya, Bagi
doa kudus. Ampunilah s’perti kami Mengampuni
yang lain, Bukanlah kehendak
kami, Tapi kehendakMu Yang terjadi.
Copyright→ ©
meter→ 14, 9, 17, 10, 10
]]>
20150629T022138Z 20150629T022138Z
180a: Kami Berdoa, Ya Tuhan
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
180: Kami Berdoa, Ya Tuhan
1. 
Kami berdoa, ya Tuhan, Menghadap tahtaMu;
Mohon ampun, disucikan Di
dalam kasihMu. Turun s’bagai embun pagi, Menyegarkan
rumput, Begitu Kau melengkapi,
Seg’nap hidup kami Dibarui.
2. 
Kami sadar kekurangan Dan perlu tolongMu;
Berikanlah RohMu Tuhan, Mendoakan
kami. Musuh selalu mendakwa, Lindungilah
kami, Tunjukkanlah Pengantara,
Imam Besar kami, Yang berdoa.
3. 
Banyak jiwa satu iman, Sehati berdoa,
Tundukkanlah perlawanan, Biar
iri lenyap. Perbarui kasih kami, Menolong
sesama, Terikat satu
sama lain, Yang tua dan muda; Milik Tuhan.
4. 
Bersatu kami berdoa Dengan hati tulus,
Biarlah “amin” saksinya, Bagi
doa kudus. Ampunilah s’perti kami Mengampuni
yang lain, Bukanlah kehendak
kami, Tapi kehendakMu Yang terjadi.
Copyright→ ©
meter→ 14, 9, 17, 10, 10
]]>
20150629T022137Z 20150629T022137Z
181: Tuhan, HadiratMu Indah
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
181: Tuhan, HadiratMu Indah
1. 
Tuhan, hadiratMu indah, Tempat hati bergemar,
Tempat roti hidup dib’rikan s’lalu,
Tempat hati diterangi Dan RohMu berkuasa,
Waktu merenungkan firman, hikmatMu.
2. 
Banyak kali kami bimbang Sejak berjanji setia
Dan bergumul melawan ketakutan,
Kadang tampaknya tak mungkin Menghadapi ujian,
Namun sadar Kau mengerti semua.
3. 
Biar hati kami lembut Sedang dengar sabdaMu,
Agar kesan yang dibuat tinggal t’rus;
Hidup untuk memujiMu Setiap hari baru
Menyangkal diri, turut kehendakMu.
4. 
Perlihatkanlah indahnya Jalan yg Kautunjukkan,
Tolong kami renungkan Yang Mulia;
Agar kami pun berkenan, T’rus dipimpin tanganMu,
Sehingga namaMu kami agungkan.
Copyright→ ©
meter→ 15, 11, 15, 11
]]>
20150629T022136Z 20150629T022136Z
182: Tuhan, Kami Berhimpun
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
182: Tuhan, Kami Berhimpun
1. 
Tuhan, kami berhimpun, Kawanan yang lemah,
Ditolak oleh dunia Tetapi Kaubela;
Biar kami berharap Pada kuasaMu,
Kuduskanlah jam ini, Jadi saat teduh.
2. 
Kami tahu Kau datang, Lembut, sederhana,
Pada Bapa berharap, Genapi maksudNya.
Kami tahu Kau d’rita Dalam mengabdiNya,
Pada murid bersabda, “Jangan takut orang.”
3. 
Yang Kausabdakan Tuhan, Untuk kami juga,
Biarlah kami rela Menyangkal dunia,
Menderita sertaMu, Mengabdikan diri,
Namun k’lak memerintah; Mengapa kuatir?
4. 
Engkau akan kembali, Waktunya mendekat;
S’mua makhluk mengeluh, Lelah, menantikan.
Dan kami pun rindukan Lihat Raja sorga,
Tangis, duka berubah, Jadi kesukaan.
Copyright→ ©
meter→ 13, 13, 13, 13
]]>
20150629T022135Z 20150629T022135Z
183: B’ri Kami RahmatMu, Tuhan
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
183: B’ri Kami RahmatMu, Tuhan
1. 
B’ri kami rahmatMu, Tuhan, Temukan wajahMu;
Bebaskan pikiran salah Doa sungguh.
2. 
B’ri RohMu menolong kami Yang mohon padaMu;
Dia tahu isi hati Pun yang perlu.
3. 
Bapa, nyatakan yang salah, S’mua dosa kami;
Terbasuh dalam darahNya, Hingga bersih.
4. 
Curahkan kasihMu, Tuhan, Di hati yang tunggu;
Maka dunia pun kenal ’Kan kasihMu.
5. 
Bapa t’rima kami kini, Darah Kristus tebus;
PadaNya kami mengabdi S’panjang waktu.
meter→ 14, 12
]]>
20150629T022134Z 20150629T022134Z
184: Kami Datang, Berdoa
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
184: Kami Datang, Berdoa
1. 
Kami datang, berdoa, Tuhan segarkan jiwa;
Biar keg’lapan hilang Sedang kami berdoa.
2. 
Tolong kami mengabdi, Rela menyangkal diri;
Lewat RohMu nyatakan Yg terkandung di kalbu.
3. 
Bapa, b’ri kami s’lalu, Hanya yg sungguh perlu;
Engkaulah bijaksana, S’karang dan selamanya.
4. 
Biar dalam kasihMu, Kami s’lalu bersatu;
Berdoa bagi dunia Yg sungguh perlukannya.
5. 
Setiap hati tent’ram Yg t’rima hendak Tuhan;
Senang menurut s’lalu, Mengikuti jejakMu.
Copyright→ ©
meter→ 14, 14
]]>
20150629T022133Z 20150629T022133Z
185: Mari Dekat Allah
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
185: Mari Dekat Allah
1. 
Mari dekat Allah, Masuk hadiratNya,
Agar jiwa dipenuhi Dengan hikmat sorga.
Chorus
Mari dekat Allah, Yesuslah jalannya;
Tempat kudus kini buka, Marilah berdoa.
2. 
Mari dekat Allah, Dosa dib’ri ampun;
Darah Kristus buka sorga, Kita dapat masuk.
3. 
Mari dekat Allah, Yg mengerti kita;
Hati remuk Dia t’rima Dan b’rikan rahmatNya.
4. 
Mari dekat Allah, Bapa, Kawan kita;
Hati bersyukur membawa Doa pujiannya.
Copyright→ ©
meter→ 12, 14, 12, 14
]]>
20150629T022132Z 20150629T022132Z
186: Doa Sumber Kekuatan
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
186: Doa Sumber Kekuatan
1. 
Doa sumber kekuatan, Tanpa doa
kita jatuh; Ketika Musa
berdoa Israel menang lawan musuh.
2. 
Berdoalah, hai saudara, Pada Allah
yg di sorga; Yg pandang akan
umatNya, Mendengarkan doa m’reka.
3. 
Allah membela umatNya, Yg berdoa
siang malam; Kuatkan m’reka
yang lemah, Dan menghalaukan musuhnya.
4. 
Kuasa dosa pun besar, Tarik tawanannya
ke maut; Dan m’reka pasti
binasa, Jika kita tak doakan.
5. 
Banyak jiwa yg tersesat, Tuhan sedih
melihatnya; Penuai s’dikit, ladang
luas, Jiwa mati dalam dosa.
6. 
Marilah kita mengabdi Pada Allah
dengan sungguh; Agar yg lain pun
tertarik Pada Kristus di dalammu.
Copyright→ ©
meter→ 12, 9, 11
]]>
20150629T022131Z 20150629T022131Z
187: Mulai Dengan Allah
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
187: Mulai Dengan Allah
1. 
Mulai dengan Allah, Tiap hari baru;
Berdoa cari rahmatNya, KasihNya kautunggu.
2. 
Buka Kitab Suci, Bacalah firmanNya;
Pikiranmu jadi bersih, Langkahmu pun tetap.
3. 
Jalan dengan Allah, Apa pun nasibmu;
Di rumah, mana pun saja, Tuhan di dekatmu.
4. 
Bergaul dengan Allah Dalam roh yang benar;
Hormatilah pemb’rianNya, Puji syukur sembah.
5. 
Akhiri harimu, Mengakui dosa;
Percaya darah Penebus, Mohon hidup benar.
meter→ 12, 14
]]>
20150629T022130Z 20150629T022130Z
188: Bapa, Dalam Rahmat
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
188: Bapa, Dalam Rahmat
1. 
Bapa, dalam rahmat, Dengar doaku; Jadikan ku
layak, Junjung namaMu. Yesus lemah lembut,
Tolong ku juga Jadi s’perti Dia Dalam hatiku.
2. 
Ku miskin dalam roh, Rindu senyumMu; Bukalah k’rajaan
Pada hatiku. Kaupunya kuasa
Yang kuperlukan Untuk tabur hidup Sebagai benih.
3. 
Bapa di kakiMu, Ku menyadari: Yang tidak mau
mati, Tinggal sendiri. Biar kasih Yesus
P’rintah hatiku; Berlimpah hasilnya– Buah yang kekal.
4. 
Bapa dalam sorga Dengar doaku; Ajarlah ku
mati S’perti Guruku. Menyerahkan diri
Sehingga jadi S’rupa dengan Yesus, Yang k’lak kembali.
Copyright→ ©
meter→ 15, 13, 16
]]>
20150629T022129Z 20150629T022129Z
189: Doakanlah Damai Kota
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
189: Doakanlah Damai Kota
1. 
Doakanlah damai kota Yg di bukit s’bagai t’rang;
Mohonlah untuk umatnya, S’moga damai dalamnya.
Perhatikan menaranya, Yg kokoh selamanya;
Didasarkan atas Yesus, Tahan s’lama-lamanya.
Chorus
Allah seg’ra menolongnya, Tak akan tergoncangkan;
Dalamnya Allah mem’rintah Umat kesayanganNya.
2. 
Doakanlah damai kota, Agar tak dirugikan;
Yg sayanginya kan makmur, Tak ada kekuatiran.
Biarpun gunung tercampak Ke dalam tubir laut;
Allah dalam kota ini, Gunung Batu yg teguh.
3. 
Doakanlah damai kota, Tampak s’perti pengantin;
Datang lewat awan-awan, Bagaikan yaspis indah.
Kristuslah t’rang dan baitnya, Raja di atas tahta;
Doakanlah damai kota, Sion, yg ditebusNya.
Copyright→ ©
meter→ 15, 15, 15, 15, 15, 15
]]>
20150629T022128Z 20150629T022128Z
190: Tuhan Ajarlah
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
190: Tuhan Ajarlah
1. 
Tuhan, b’ri kami rahmatMu Setiap hari;
Bahaya mendekat s’lalu, Tolonglah kami.
Chorus
Tuhan ajarlah, Doa dan jaga;
Melawan kuasa yang g’lap, Tetap berdoa.
2. 
Di hadiratMu yang tenang Siapkan kami;
Agar dapat t’rus bertahan, Kuatkan kami.
3. 
Tuhan lindungi umatMu Terhadap musuh;
Di jalan yang kami tempuh, Jerat maut tunggu.
4. 
Tuhan b’rilah kami RohMu Yang menyegarkan;
Hati yang rendah dan remuk, Tak Kauhinakan.
Copyright→ ©
meter→ 13, 13, 10, 13
]]>
20150629T022127Z 20150629T022127Z
191: Berjaga Selalu
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
191: Berjaga Selalu
1. 
Sungguh indah sabda Yesus, Dalam hidup berjuang,
Dan kar’na sempit jalannya, Harus doa dan jaga.
Makin jauh kita jalan, Makin mengenal Allah,
Masih dapat tergoda, Jika tak doa, jaga.
Chorus
Berjaga selalu, Berdoa tiap waktu,
Kar’na musuh t’rus dekat– Harus doa dan jaga.
2. 
Ketika cuacanya t’rang Dan hidup kita senang,
Ingatlah, tetap waspada, Berdoa t’rus dan jaga,
Kar’na musuh selalu Mendekat dan menggoda,
Tak perlu kita takut, Jika doa dan jaga.
3. 
Di waktu susah, sengsara, Masih dapat gembira,
Jikalau sadar godaan, Tak perlu putus asa.
Berdoa pada Bapa, Yg akan b’ri rahmatNya,
Kita capai tujuan, Jika doa dan jaga.
Copyright→ ©
meter→ 15, 15, 14, 14, 12, 14
]]>
20150629T022126Z 20150629T022126Z
192: Berdoa T’rus
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
192: Berdoa T’rus
1. 
Berdoa t’rus dalam iman, Apa pun yang terjadi;
Yesus Pohon kekuatan Yang p’rintah langit bumi.
Chorus
Berdoalah, berdoa t’rus, Yang terpilih dit’rima;
Dia pandang jiwa tulus, Melindungi mereka.
2. 
Berdoa jika malam g’lap, Matahari terbenam;
Sunyi, penuh kesusahan, S’panjang malam yang kelam.
3. 
Doa meski musuh jatuh, Tetap cari rahmatNya;
Tinggal padaNya berlindung, Bertekun di jalanNya.
4. 
Berdoa agar bertahan Dalam jalan musafir;
Termasuk yang setiawan, Bila hidup berakhir.
Copyright→ ©
meter→ 15, 15, 15, 15
]]>
20150629T022125Z 20150629T022125Z
193: Bagaimana Kita Menang
piano midi melody midi synth mp3
193: Bagaimana Kita Menang
1. 
Bagaimana kita menang Di dalam perjuangan?
Bukankah dengan setia Berdoa tiap waktu?
Ketika Yesus mend’rita, T’lah mohon kekuatan;
Malaikat datang memb’rinya Untuk bertahan, menang.
Chorus
Kekalahan, kemenangan Ada di tempat doa;
P’liharalah kami, Tuhan, Tolong tetap berjaga.
2. 
Ingatlah m’reka di taman, Lelah, sedih menunggu;
DidapatiNya tertidur, Di dalam tempat doa.
Hanya Yesus yg berjaga; Sanggup bayar harganya.
Isi sorga menyaksikan Saat menghapus dosa.
3. 
Kita pun tetap berjaga Di saat kebingungan;
Dalam kelemahan kita, Bapa b’ri pertolongan.
Bila ingat masa depan Di perjalanan kita;
Dalam tiap perjuangan, DenganNya kita menang.
Copyright→ ©
meter→ 15, 15, 15, 15, 15, 15
]]>
20150629T022124Z 20150629T022124Z
194: Rendah Depan TahtaMu
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
194: Rendah Depan TahtaMu
1. 
Rendah depan tahtaMu, Tuhan, kami berlutut;
Dan mohon demi Kristus, Curahkanlah berkatMu.
Tuhan b’rilah rahmatMu, Segarkan hati kami;
Isi dengan kasihMu, Biarlah RohMu pimpin.
2. 
Kami serahkan jiwa KepadaMu, ya Tuhan;
Kaub’rikan rahmat cukup, Sedang hidup dalamMu.
Oleh darahMu mohon, Agar hidup berbakti;
Pandang dalam kasihMu, Hati kami menanti.
3. 
Kami junjung namaMu, Ingin hidup berkenan;
Dosa kami Kauhapus, Hati rendah Kau kenan.
Bapa, pada jam ini, B’ri kami kuat baru;
Dan penuhilah kami, Dengan kasih sayangMu.
Copyright→ ©
meter→ 14, 14, 14, 14
]]>
20150629T022123Z 20150629T022123Z
195: Kami Berlindung O Tuhan
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
195: Kami Berlindung O Tuhan
1. 
Kami berlindung O Tuhan, Di sayapMu;
S’mua beban kami s’rahkan, Di sayapMu.
Iblis tak dapat menawan, Dosa tak dapat gentarkan,
Kami tent’ram serta aman, Di sayapMu.
2. 
S’mua duka kan terhibur, Di sayapMu;
Harapan baru pun tumbuh, Di sayapMu.
Gembira tak terbandingkan: Damai sorga dalam hati,
Kasih lembut nan abadi, Di sayapMu.
3. 
Megah dunia kan jatuh, Jauh sayapMu;
Jiwa terhancur mengeluh, Jauh sayapMu.
O Tuhan, dengarkan m’reka Yang perlukan pertolongan.
Angkat, s’lamatkanlah m’reka, Di sayapMu.
Copyright→ ©
meter→ 12, 12, 16, 12
]]>
20150629T022122Z 20150629T022122Z
196: Tolong, Kutemukan Dikau
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
196: Tolong, Kutemukan Dikau
1. 
Tolong, kutemukan Dikau, Bila ku sujud berdoa;
Buntu jalan, harap’ putus, Jika Tuhan tidak serta.
Chorus
S’perti rusa rindu minum, Begitu rindu jiwaku,
Kaulah harapan hidupku! Tuhan, dekatlah padaku.
2. 
Kaulah jawaban doaku, Biar kurasa hadirMu;
O Tuhan, jamah hatiku, Segarkan oleh firmanMu.
3. 
Tuhan, rahmatMu yang besar, Menghapus seg’nap dosaku;
Hingga ku dapat berdoa, Senang memuji namaMu.
4. 
Tuhan, sahabat musafir, Sudilah jalan sertaku;
Biar Kau jadi perisai; Datanglah dekat padaku.
Copyright→ ©
meter→ 16, 16, 16, 16
]]>
20150629T022121Z 20150629T022121Z
197: Tuhan, Ajarlah Ku
piano midi melody midi synth mp3
197: Tuhan, Ajarlah Ku
1. 
Tuhan, ajarlah ku berdoa, Ini seruanku
selalu; Ku ingin mengenal hendakMu,
Tuhan, ajarlah ku berdoa.
2. 
Ada kuasa dalam doa, Di tengah
dunia penuh susah; Banyak yang hilang, putus asa,
B’rilah ku kuasa dalam doa.
3. 
Tuhan, ajarlah ku berdoa, Kau teladanku
tiap saat; Kau jaminanku selamanya,
Tuhan, ajarlah ku berdoa.
4. 
Tuhan, tinggallah di dalamku, Dan aku
tinggal di dalamMu; B’rilah kuasa kepadaku,
Kuasa untuk menang s’lalu.
meter→ 15, 12, 9
]]>
20150629T022120Z 20150629T022120Z
198: Serta Yesus Sungguh Indah
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
198: Serta Yesus Sungguh Indah
1. 
Serta Yesus sungguh indah, Duduk b’lajar di kakiNya;
Lebih jelas lihat harga KorbanNya yg penuh kasih.
2. 
Serta Yesus sungguh tent’ram, Dengar bisikNya, “Tenanglah!”
Menghilangkan rasa takut, Yg timbul di hati rusuh.
3. 
Serta Yesus sungguh rasa PenghiburanNya di dunia;
Bila duka t’rus menekan, Hanya Dia yg mengerti.
4. 
Serta Yesus sungguh tenang, Pada Penebus berpegang;
Suara dan sentuhanNya, Jadikan hatiku senang.
Copyright→ ©
meter→ 16, 16
]]>
20150629T022119Z 20150629T022119Z
199: Kuperlu RahmatMu
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
199: Kuperlu RahmatMu
1. 
Kuperlu rahmatMu, Tuhan, Yg tuntun
di perjalanan; Ku takut akan penggoda,
Tolong ku untuk berdoa.
2. 
Biar ku tinggal padaMu, Kau perisai,
pelindungku; Kuharap pada darahMu
Dan menantikan rahmatMu.
3. 
Kasih dan rahmatMu, Tuhan, Tundukkan
ketegaranku; Pun meresap dalam jiwa,
Hingga ku jadi milikMu.
4. 
Ku datang padaMu kini, Agar jiwa
dapat tent’ram; Keji hati yg khianati,
Kawan dan Jurus’lamatnya.
5. 
Meski langit, bumi lenyap, FirmanMu
tetap s’lamanya; Kaujanji akan s’lamatkan
Yg sampai akhir bertahan.
Copyright→ ©
meter→ 11, 13, 8
]]>
20150629T022118Z 20150629T022118Z
200: Tuhan, Ku Rindu PadaMu
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
200: Tuhan, Ku Rindu PadaMu
1. 
Tuhan, ku rindu padaMu, Di kakiMu ku doa,
Menunggu di hadiratMu, Siap menurut p’rintah;
Jiwaku rindu padaMu, O Tuhan, ku mendekat,
Kaulah sumber kepuasan, FirmanMu kuharapkan.
Chorus
Jiwaku rindukan Dikau,
Oleh RohMu terisi,
Tercuci bersih hidupku,
Hingga milikMu jadi.
2. 
Tuhan, ku rindu padaMu, Tariklah ku dekatMu,
Lepas ikatan dosaku, Masuk dalam t’rang kudus;
Kelemahanku Kau tahu, Kuatkan melawan goda,
Agar hidup s’perti Yesus, Roh Kudus berkuasa.
3. 
Tuhan, ku rindu padaMu, Jangan tolak doaku,
Kaulah Perintis jalanku, Dapat menjaga s’lalu;
Kasihanilah jiwaku Dan b’rikanlah rahmatMu,
Agar ku sanggup mengikut, Hingga tampak wajahMu.
Copyright→ ©
meter→ 15, 15, 15, 15, 8, 7, 8, 7
]]>
20150629T022117Z 20150629T022117Z
201: Rendah Pada Kaki Yesus
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
201: Rendah Pada Kaki Yesus
1. 
Rendah pada kaki Yesus,
Aku mohon rahmatMu;
Ku ingin jadi berkenan,
Janganlah tolak aku.
S’ring hati dan daging lemah,
Jurus’lamat, tolong ku;
Betapa indah renungkan,
Ku dikasihi Yesus.
Chorus
Ku tak di luar kasihNya,
KasihNya melimpah t’rus;
Betapa indah renungkan,
Ku dikasihi Yesus.
2. 
Tenanglah! Yesus bersabda,
Kusendengkan t’lingaku;
Damai yang tak teruraikan,
B’ri kuasa dan hidup.
Kasih rahmatNya yang besar,
Tidak dapat diduga;
Luas, tak berkesudahan,
Tetap untuk s’lamanya.
3. 
Bukan korban, persembahan,
Tapi hidup mintaNya,
Jadi kediaman Tuhan;
Relakah ku memb’rinya?
Bila dengar Dia mohon,
Dapatkah ku menolak?
Kasih menghasilkan kasih,
Ya Tuhan, ku berserah.
Copyright→ ©
meter→ 4, 3, 4, 3, 5, 3, 3, 3, 5, 3, 3, 3
]]>
20150629T022116Z 20150629T022116Z
202: Tolonglah Kami, Ya Tuhan
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
202: Tolonglah Kami, Ya Tuhan
1. 
Tolonglah kami, ya Tuhan, Berdoa, cari
wajahMu; B’ri rahmatMu agar tahan, Melawan
kuasa musuh.
Chorus
Kami lemah, takut
musuh, Namun senang turut Yesus;
Dalam kuatNya
t’rus maju, Harap pada Allah hidup.
2. 
B’ri kami hikmatMu, Tuhan, Tolonglah kami
doakan M’reka yang tinggal dalam g’lap, Agar
sadar keadaan.
3. 
Penuhilah hati kami Dengan hikmat, t’rang
sorgawi; Hidup bagiMu, mengabdi, Tanggalkan
dosa yang keji.
4. 
Di sorga dan di dunia, Milik kami hanya
Tuhan Yang lembut, sabar, setia, Sahabat,
Perintis jalan.
Copyright→ ©
meter→ 13, 14, 5, 6, 10, 5, 11
]]>
20150629T022115Z 20150629T022115Z
203: S’perti Anak Kami Datang
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
203: S’perti Anak Kami Datang
1. 
S’perti anak kami datang, PadaMu Bapa, Pengasih;
Kau yang t’lah menangkan jiwa, Janganlah
tinggalkan kami.
Chorus
Tuhan, jiwa kami rindu
Dan harapkan kelepasan; Sempurnakanlah
kerjaMu Dalam hidup kami, Tuhan.
2. 
Gembira kami berjalan Di jalanMu yang sempurna;
Rela pikul salib, d’rita, Buktikan
kasih, setia.
3. 
Seg’nap hidup kami s’rahkan, S’bagai korban kepadaMu;
Rindukan kasih, kuasaMu Agar
kami bertahan t’rus.
4. 
Tolong kami t’rus berjuang Dengan hati tulus ikhlas;
Sempurna dalamMu, Tuhan, KehendakMu
laksanakan.
Copyright→ ©
meter→ 16, 11, 5, 8, 13, 11
]]>
20150629T022114Z 20150629T022114Z
204: Kuperlu
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
204: Kuperlu
1. 
Kuperlu lindung sayapMu, Tiada lindungan yang lain;
Di sana ku puas, tent’ram, Lega, damai dalam hati.
2. 
Kuperlu rahmat, bijakMu, Agar dapat berjuang t’rus;
Dan pikul tanggungjawabku, Dengan tabah s’lama hidup.
3. 
Kuperlu Kristus yang lembut, Untuk tenangkan hatiku;
Mengekang tingkah dan laku, Sehingga kut’rima RohMu.
4. 
Kuperlu pengampunanMu, Bagi laku yang tersesat;
Tercuci oleh darahMu, Agar tekun, hidup benar.
5. 
Jiwaku tent’ram dan puas, Allah b’rikan yang kuperlu;
Ku tak akan kekurangan, RahmatNya melimpah s’lalu.
Copyright→ ©
meter→ 16, 16
]]>
20150629T022113Z 20150629T022113Z
205: Yesus, Kau T’lah
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
205: Yesus, Kau T’lah
1. 
Yesus, Kau t’lah menolong ku, Janganlah tinggalkan ku;
Perjuangan semakin b’rat, Kuperlu Kau sertaku.
Chorus
O, jangan tinggalkan, Jangan tinggalkan daku;
Musuh mengelilingi ku, Yesus tetap sertaku.
2. 
O, jangan tinggalkan daku, Ku yang lemah dan ragu;
Kau t’lah janji kekuatan Bagi yang percayaMu.
3. 
Dalam waktu kesusahan, Tuhan, lindungilah ku;
Agar ku selalu senang Dalam rahmat, kasihMu.
Copyright→ ©
meter→ 15, 15, 13, 15
]]>
20150629T022112Z 20150629T022112Z
206: Yesus Penebus
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
206: Yesus Penebus
1. 
Yesus Penebus, Kau kes’lamatanku, Hanya darahMu
yang tebus dosa; B’ri aku rahmat
untuk s’rahkan hidup, Agar turut kehendakMu saja.
2. 
Betapa ganas kehendak sendiri, Yang halangi
dan tarik ke dosa. Tuhan tolonglah
ku menyangkal diri, Agar jadi hambaMu s’lamanya.
3. 
Betapa suam hati tanpa Dikau, Kuperlu
kasih, rahmatMu s’lalu, Urapilah aku
dengan Roh Kudus Agar kut’rima kuasa baru.
4. 
Ku ingin t’rima rahmat dan hikmatMu, Sucikan
dan pimpinlah hatiku, Kaucurahkan darah
untuk tebus ku, KasihMu yang menang; ku milikMu.
5. 
Tolong ku berjalan di hadiratMu, Dengan setia,
hati yang sungguh, Lenyapkan pikiran
salah dan nafsu, Agar kumuliakan namaMu.
Copyright→ ©
meter→ 16, 10, 16
]]>
20150629T022111Z 20150629T022111Z
207: Roh Kudus
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
207: Roh Kudus
1. 
Roh Kudus, hembusi kami, Yg dimet’raikan;
Sampai hari penebusan Dan jumpa Tuhan.
Chorus
Sucikanlah kami, Tuhan, Dari yg dukakanMu,
Penghibur, marilah tinggal Di hati kami.
2. 
Roh Kudus, hembusi kami, Yg lemah ini;
Dalam mendekati Bapa, Tolonglah kami.
3. 
Roh Kudus, hembusi kami, Ajarlah taat;
Tolong kami lihat Kristus, Yg t’lah mend’rita.
4. 
Roh Kudus, hembusi kami, Dengan kuasaMu;
Buah Roh yg menyatakan, KehadiranMu.
Copyright→ ©
meter→ 13, 13, 15, 13
]]>
20150629T022110Z 20150629T022110Z
208: Seb’lum Yesus Naik
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
208: Seb’lum Yesus Naik
1. 
Seb’lum Yesus naik ke sorga, Dia t’lah memb’rikan
Penghibur, Pemimpin pada Umat Tuhan.
2. 
Berpengaruh halus, lembut, Tamu rumah ini;
Kepada hati yang Ia T’lah tempati.
3. 
SuaraNya terdengar s’bagai Angin sepoi-sepoi;
Menguji pikiran kita, Dan b’ri damai.
4. 
S’gala kebajikan serta Kemenangan kita;
Pun pikiran yang ilahi, Milik Tuhan.
5. 
Roh suci yang penuh rahmat, Kasihani kami;
Jadikanlah kami layak, Kautempati.
meter→ 14, 12
]]>
20150629T022109Z 20150629T022109Z
209: Di Dalam Dunia Yang G’lap
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
209: Di Dalam Dunia Yang G’lap
1. 
Di dalam dunia yang g’lap, Tanpa Tuhan ku tersesat;
O Jurus’lamat tersalib, Jangan ambil RohMu dariku.
2. 
Kaulah t’rang dunia bagiku, Harapan bagi hatiku;
Tak tahan pisah dariMu, Jangan ambil RohMu dariku.
3. 
Jauh dariMu, jiwa hilang, Ku tetap tanpa harapan;
Dengarlah seruan hamba, Jangan ambil RohMu dariku.
Copyright→ ©
meter→ 16, 17
]]>
20150629T022108Z 20150629T022108Z
210: Roh Kudus Dengan Lembut
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
210: Roh Kudus Dengan Lembut
1. 
Roh Kudus dengan lembut Bisik saat fajar;
Pimpin ku pada Yesus, Mengajak ku berdoa.
Jiwaku bangkit, sambut Panggilan yang lembut;
Jangan kekuatiranku, Menyebabkan ku jatuh.
2. 
Roh Kudus dengan lembut Tegur kar’na dosa;
Tuntun ku pada Yesus Yang mati menangkan ku.
Biar ku sungguh tunduk Dan s’rahkan hatiku
Yang hancur– didamaikan; Aku b’lajar kasihNya.
3. 
Roh Kudus dengan lembut Bisik saat senja,
“S’rahkan kekuatiranmu, Yesus yang pelihara.”
Tenanglah, O, jiwaku, Sandarlah padaNya;
S’rahkan padaNya s’mua, Dia p’rintah s’lamanya.
Copyright→ ©
meter→ 13, 14, 13, 14
]]>
20150629T022107Z 20150629T022107Z
211: Jurus’lamat Yang Kucinta
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
211: Jurus’lamat Yang Kucinta
1. 
Jurus’lamat yang kucinta, Alangkah indah namaMu,
KasihMu satukan kita Dan
mengikat dengan teguh.
Chorus
Namaku dalam tanganNya,
DarahNya membela aku; Sana
di hadirat Bapa, Di tempat yang Mahakudus.
2. 
Sejak Engkau Gembalaku, Ku yakin Kau akan menang
Melawan setiap musuh, KasihMu
tak pernah gagal.
3. 
Jiwaku harap, ya Guru, Rahmat untuk mengabdiMu
Dengan hormat, khidmat penuh Dan
rendah hati yang sungguh.
4. 
Bapa, dengarlah doaku, Mohon atas nama Yesus;
Dalam hidup dan matiku, Biar
kunyatakan Kristus.
Copyright→ ©
meter→ 16, 9, 7, 8, 10, 14
]]>
20150629T022106Z 20150629T022106Z
212: Allah Mengutus AnakNya
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
212: Allah Mengutus AnakNya
1. 
Allah mengutus AnakNya, Turun dari
sorga; Dia datang agar kita Mengerti
kasihNya. Dia tinggalkan
rumahNya, Mati, tebus jiwa kita.
2. 
S’mangatNya tak terpadamkan, Turut hendak
Bapa; T’lah melaksanakan p’rintah Dan
kebenaranNya. Menyelesaikan
kerjaNya Dan duduk di kanan Bapa.
3. 
UmatNya, walau sedikit, Dimet’raikan
RohNya; Rahasia dinyatakan Pada
hati rendah. Sungguh bahagia
jika Kita memandang wajahNya.
Copyright→ ©
meter→ 12, 13, 8, 11
]]>
20150629T022105Z 20150629T022105Z
213: Allah S’lalu Dukacita
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
213: Allah S’lalu Dukacita
1. 
Allah s’lalu dukacita, Jika tak mendengar doa
Dari umat pilihanNya Yang cari rahmat, kasihNya.
2. 
Doa penghubung yang kuat, Daya yang hidupkan jiwa,
Bak api kobarkan s’mangat Pada umat yang setia.
3. 
Doa menurut hendakNya, Akan bawa berkat penuh,
Yang berdoa dalam iman, Akan berhasil selalu.
4. 
Doa dapat menggerakkan Hati Allah dalam sorga;
Dia memb’ri pengertian, Untuk melihat jalanNya.
Copyright→ ©
meter→ 16, 16
]]>
20150629T022104Z 20150629T022104Z
214: Jikalau Bukan Tuhan
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
214: Jikalau Bukan Tuhan
1. 
Jikalau bukan Tuhan Yang s’lamatkan jiwaku;
Kan sedih, tanpa Kristus, Mati tanpa harapan.
2. 
Jikalau bukan Tuhan Yang bawa ku ke kandang;
Maka domba yang sesat Kan mati kedinginan.
3. 
Jikalau bukan Tuhan Saat musuh menyerang;
Ku tak ada pembela Jika Tuhan tak menang.
4. 
Dialah Penyelamat, Dialah yg p’lihara;
Hanya tanganNya yg kuat, Kan membela dombaNya.
meter→ 14, 14
]]>
20150629T022103Z 20150629T022103Z
215: B’ri PadaKu Hati
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
215: B’ri PadaKu Hati
1. 
B’ri padaku hati lembut, Hati ramah dan yang baru;
Biar s’rupa hati Tuhan, Dalam tiap
laku, kata. Buang kekerasan juga kepahitan;
B’riku hati murah, penuh kelembutan;
Hati yang mengerti dan tidak
gelisah, B’riku hati lembut s’rupa Tuhan.
2. 
B’ri padaku hati suci, Walau hidupku tak layak;
Biarlah aku penuh RohMu, Yang ajar ku
turut p’rintah. Tolong ku lupakan kesalahan
orang Dan tunjukkan kasih Kristus di
Golgota; Biar datang duka, murnikan
jiwaku, B’riku hati lembut s’rupa Tuhan.
3. 
B’ri padaku hati jujur, S’lalu rela mengampuni;
Hati yang suka melayani, Menolong
kawan yang susah. Ku mau merasakan derita
sesama, Mengulurkan tangan pada kawan,
lawan; Turut merasakan dalam suka
duka, Punya hati lembut di mana pun.
meter→ 16, 12, 16, 12, 9, 13
]]>
20150629T022102Z 20150629T022102Z
216: Biar KasihMu, Tuhan
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
216: Biar KasihMu, Tuhan
1. 
Biar kasihMu, Tuhan, Hangatkan hatiku,
Agar ku tetap percaya; Menjauh dari dosa.
Chorus
O kasih sempurna, Hangatkan hatiku,
Agar ku tinggal setia, Tetap di jalanMu.
2. 
Biar kasihMu, Tuhan, Mendorong hatiku,
Turut kehendakMu saja, O b’rikan rahmatMu.
3. 
KasihMu t’rus menyala Di dalam hatiku,
Dalam salib ku bermegah, Turut sengsaraMu.
4. 
Biar kasihMu, Tuhan, Satukan umatMu
Yang terpencar di dunia, Genapi p’rintahMu.
Copyright→ ©
meter→ 13, 14, 12, 14
]]>
20150629T022101Z 20150629T022101Z
217: Kasih Juruselamatku
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
217: Kasih Juruselamatku
1. 
Kasih Juruselamatku Tidak akan pernah gagal;
Sampai akhir ku dihantar Dan tinggal aman denganNya.
Chorus
Kasih yang t’lah tuntun Tuhan Ke Getsemani, Golgota;
LukaNya buktikan kasih, Dia yang mati bagiku.
2. 
Walaupun ku tidak layak, Dia t’lah siapkan rumah,
Di mana yang ditebusNya Akan senang selamanya.
3. 
Berjubahkan kes’lamatan, Bermahkota kehidupan,
UmatNya kan pandang Dia; MenghadapNya tanpa cela.
4. 
Kasih Allah t’rus menghibur, Menghapuskan air mata,
UmatNya akan menyanyi, “Bagiku Yesus t’lah mati.”
Copyright→ ©
meter→ 16, 16, 16, 16
]]>
20150629T022100Z 20150629T022100Z
218: Kasih Adalah Panji
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
218: Kasih Adalah Panji
1. 
Kasih adalah panji Kerajaan sorga;
Angkatnya di mana pun Jiwa berseru.
Walaupun harus mati, Tetap angkat tinggi;
Harapan manusia– Tuhan terpuji.
2. 
Kasih adalah panji Kerajaan sorga;
Nyatakan Yesus datang Pada umatNya;
Walaupun kita lemah, Saling mengasihi;
Nyatakan k’rajaanNya; Hidup bersatu.
3. 
Sadarlah bahwa musuh Akan serang panji;
Namun kita percaya Yesus kan menang.
Kasih karunia Tuhan Turun s’perti embun,
Dia yang telah memb’ri T’rus mengasihi.
Copyright→ ©
meter→ 13, 12, 13, 12
]]>
20150629T022059Z 20150629T022059Z
219: Jurus’lamat Dengarlah
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
219: Jurus’lamat Dengarlah
1. 
Jurus’lamat dengarlah Doa hatiku,
Biar kasihku tambah, Kasih padaMu.
Kau sumber kasih suci, Tinggallah di hatiku,
Biar kasihku murni, Kasih padaMu.
Chorus
KasihMu biarlah
Bertambah di hatiku, KasihMu tambah.
2. 
Jurus’lamat, Kau datang, Kar’na kasihMu,
Dosaku t’lah Kauhapus, Jiwaku bebas.
Kau t’lah d’rita sengsara, Dan mati di Golgota,
Menggerakkan hatiku, MengasihiMu.
3. 
Engkau mengasihi ku Sehingga mati,
Kasih karuniaMu, S’lalu kupuji.
SengsaraMu dan cela, Biar kutanggung juga,
Junjung tinggi namaMu, MengasihiMu.
4. 
DarahMu t’lah tebusku: Mahal harganya!
Tak ternilai di kalbu: Besar korbannya.
Seg’nap jiwaku rindu Mengabdi kepadaMu;
Penuhilah hatiku Dengan kasihMu.
Copyright→ ©
meter→ 12, 12, 14, 12, 6, 12
]]>
20150629T022058Z 20150629T022058Z
220: Tambahkan Kasihku
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
220: Tambahkan Kasihku
1. 
Tambahkan kasihku, Akan Tuhan; Dengarkan
doaku, O dengarkan; Ini yang kumohon:
Chorus
Tambahkan kasihku, Ya, padaMu! Ya, padaMu!
2. 
Dahulu dunia Kurindukan; Kini sandaranku,
Hanya Tuhan; Inilah doaku:
3. 
Meskipun sengsara, Ku bertahan; KasihMu,
ya Tuhan, Menghiburkan, Tetap ku berdoa:
4. 
Di saat ajalku, Kuucapkan, Puji kepadaMu,
Yesus, Tuhan; Tak putus doaku:
meter→ 13, 13, 14
]]>
20150629T022057Z 20150629T022057Z
221: Jalan Tuhan
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
221: Jalan Tuhan
1. 
Jalan yang t’lah Kautetapkan Samar
bagi massa; Dinyatakan pada
bayi, Kawanan yang kecil.
2. 
Para cerdik cendekiawan Gagal
melihatNya, Kebenaran yang
t’lah jelas Bagi umat Tuhan.
3. 
HambaNya tinggalkan s’mua, Hidup
mengembara, Tertabur sebagai
benih; Aneh bagi massa.
4. 
Yesus yang ditolak s’karang, NamaNya
dihina; Akan jadi Raja
tunggal Pada akhir zaman.
5. 
Kami senang, upah dekat; Melihat
wajahNya-– SenyumNya kan melenyapkan
S’gala ketakutan.
Copyright→ ©
meter→ 10, 10, 8
]]>
20150629T022056Z 20150629T022056Z
222: Tuhan, Tolong Ku
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
222: Tuhan, Tolong Ku
1. 
Tuhan, tolong ku bertumbuh Dalam rahmat; b’rikan RohMu
Agar lahir pengharapan Di dalam taman hatiku.
2. 
Kasih, sukacita, damai, Berkembang, harum semerbak;
Kebenaran, buah manis, Di hatiku kan berlimpah.
3. 
Kesabaran, kemurahan Dan kebaikan akan mekar;
Buah iman, kesalehan Kan subur dalam hatiku.
4. 
Kelemah-lembutan nyata; Tanda bahwa rahmat Allah
Dan kasih kan kebenaran Tinggal di dalam hatiku.
Copyright→ ©
meter→ 16, 16
]]>
20150629T022055Z 20150629T022055Z
223: Kupikul KukMu
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
223: Kupikul KukMu
1. 
Kupikul kukMu: b’lajar padaMu, Di depanMu, kusujud
menyembah; Semua yang kugemari dulu,
Kini, kuanggap hampa s’muanya.
2. 
Kupikul kukMu: b’lajar padaMu, Senang, biarpun
ku direndahkan; Kulihat Kau membungkuk, membasuh
Kaki murid-muridMu, ya Tuhan.
3. 
Kupikul kukMu: b’lajar padaMu, Pada senja hidup–
rasa sedih; Ingatkanku akan Getsemani,
“Bapa kehendakMulah terjadi.”
4. 
Kupikul kukMu: b’lajar padaMu, Bila disakiti
sesamaku; Dari Golgota datang bisikMu,
“Ampunilah, kar’na m’reka tak tahu.”
Copyright→ ©
meter→ 17, 13, 10
]]>
20150629T022054Z 20150629T022054Z
224: Yesus, Ku T’lah Berjanji
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
224: Yesus, Ku T’lah Berjanji
1. 
Yesus, ku t’lah berjanji T’rus melayaniMu;
Biar Kau dekat s’lalu, Tuhan, Sahabatku.
Ku tak takut berjuang, Jika Kau dekatku;
Ku tak akan menyimpang Jika Kaupimpin ku.
2. 
Biarlah Kau dekatku, Kar’na dunia dekat;
Kulihat yang menarik, Dengar yang menggoda.
Musuhku mau t’rus dekat, Di luar, di dalam;
Mari, Tuhan, mendekat, B’riku perlindungan.
3. 
Biarlah kudengarkan SuaraMu yang merdu;
Lebih t’rang daripada Bisikan hendakku.
O, yakinkanlah aku, Cegah atau dorong;
Bersabdalah, kudengar Engkau, Penjagaku.
4. 
Yesus, Kau t’lah berjanji Pada yang ikutMu;
Di dalam kemuliaan Kami besertaMu.
Ya Yesus, ku t’lah janji T’rus melayaniMu,
B’rikanlah kuasa ikut, Tuhan, Sahabatku.
meter→ 13, 13, 13, 13
]]>
20150629T022053Z 20150629T022053Z
225: Tuhan, Sabdalah
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
225: Tuhan, Sabdalah
1. 
Tuhan, sabdalah padaku Dan kugemakan suaraMu;
S’perti Engkau t’lah mencari, Yang hilang akan kucari.
2. 
Pimpinlah ku dan kupimpin M’reka yang sesat di jalan;
B’riku makan dan kub’rikan Manna kepada yang lapar.
3. 
Ajar ku dan kuajarkan Kebenaran indah itu;
Biarlah yang kuucapkan, Sentuh hati sesamaku.
4. 
B’rikanlah ku kelegaan, Agar dapat kuucapkan;
Kata tepat yg hiburkan Mereka yg perlukannya.
5. 
Tuhan, pakailah hidupku, Kapan dan di mana saja;
Sampai kupandang wajahMu, T’rima damai, sukacita.
meter→ 16, 16
]]>
20150629T022052Z 20150629T022052Z
226: Ajar Mengasihi
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
226: Ajar Mengasihi
1. 
O Tuhan, ajar ku Untuk mengasihi,
S’perti Kau mengasihi ku Dengan kasih murni.
2. 
Ajar ku taati S’gala kehendakMu,
Dari congkak, keras hati, Bapa, lindungi ku.
3. 
Ajar ku mengerti, Tolak kesalahan,
Semua yang menghalangi Hidup yang beriman.
4. 
Tolong mengampuni, S’perti Kaub’ri ampun,
Dari congkak serta dengki, Tolong ku menjauh.
5. 
Ajar murah hati, Sabar dan setia,
Biar layak melayani, Dalam laku, kata.
6. 
Tolong ku bertahan, S’perti yg lain juga,
Setia dan bijaksana; Besar pahalaMu.
Copyright→ ©
meter→ 12, 14
]]>
20150629T022051Z 20150629T022051Z
227: O Tuhan, Janganlah Diam
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
227: O Tuhan, Janganlah Diam
1. 
O Tuhan, janganlah diam, Bersabda dalam rahmatMu;
Jiwaku rindukan firman, Bak ladang yg tunggu hujan.
Chorus
Kupandang Tuhan Allahku, Harapan,
damai kut’rima. Tuhan segarkan jiwaku
Di waktu susah, sengsara.
2. 
SabdaMu b’ri peringatan, Bagi jiwa jadi berkat,
Kar’na Dia yang hajar ku, Juga yg mengasihi ku.
3. 
Sucikan oleh firmanMu Dan teguhkanlah imanku;
Sembuhkanlah jiwa luka Pulihkanlah semangatku.
4. 
Tolong ku turut hendakMu, Sukarela mengabdiMu,
Jadi hamba yang setia, T’rus dipimpin oleh Tuhan.
Copyright→ ©
meter→ 16, 16, 11, 13, 8
]]>
20150629T022050Z 20150629T022050Z
228: Sungguh Indah Waktu Berkat
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
228: Sungguh Indah Waktu Berkat
1. 
Sungguh indah waktu berkat Yang diberikan Kristus;
Sungguh suci sumber s’lamat, Segar dan mengalir t’rus.
Chorus
S’lalu berjalan sertaku,
T’rangNya tetap bersinar,
Terlihat pelangi indah Atas lembah tangisan.
2. 
Sungguh indah waktu berkat, Suci dan penuh kasih,
Jika ku habis bekerja, Tenang padaNya henti.
3. 
Mengapa ku jadi jemu? Mengapa jadi lesu?
Bukankah Yesus berjanji B’ri kuat tiap waktu?
4. 
Meski jalanku berkabut, Kadang langitku suram,
Sungguh indah saat teduh Dalam pers’kutuanNya.
meter→ 15, 15, 8, 7, 15
]]>
20150629T022049Z 20150629T022049Z
229: Suara Yesus
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
229: Suara Yesus
1. 
Suara Yesus lembut Berkata padaku, “Agar lebih
berbuah, Tinggal t’rus dalamKu.” Suara merdu
itu, Gerakkan hatiku; Dorong ku menjawabNya,
“Ku tinggal dalamMu.”
Chorus
Di tengah dunia ramai, Kudengar
suaraNya; Walau lewat tangisan, Ku mau taatinya.
2. 
Suara Yesus lembut Berkata padaku, “Mengabdilah
padaKu, Ku t’lah b’ri hidupKu.” Jangan sampai kujawab,
“Percuma ikutMu;” Kar’na t’lah Kaujanjikan
Upah indah itu.
3. 
Suara Yesus lembut Berkata padaku, “Ikuti
t’rus langkahKu, Tiada jalan lain.” Hatiku bergembira,
Tidak terkatakan; Untuk mengikut Dia
Yang terbaik kerjaNya.
4. 
Suara Yesus lembut Berkata padaku, “Di hari
kesusahan, Berdoa, jaga t’rus.” Hatiku pun menjawab,
“Kucari wajahMu, Agar ku dikuatkan,
Di dalam rahmatMu.”
Copyright→ ©
meter→ 17, 14, 15, 6, 10, 16
]]>
20150629T022048Z 20150629T022048Z
230: Tuhan, Hati Kami Rindu
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
230: Tuhan, Hati Kami Rindu
1. 
Tuhan, hati kami rindu Dengar suaraMu;
Yang bersabda tiap waktu, Berbisik di kalbu.
Chorus
Bersabda, ya Tuhan, Tiap hari s’panjang jalan;
Bersabda, ya Tuhan, Pada hati kami.
2. 
Dalam kuat diri, gagal, Rendahkanlah kami;
Oleh kuasaMu menang, Sucikanlah kami.
3. 
Dalam pimpinanMu aman, Ya Tuhan, pimpinlah;
Ajar kami hidup benar, Rela turut p’rintah.
4. 
Pakailah tenaga kami, Ya Tuhan, pakailah;
S’rahkan hidup, melayani, Menjadi berguna.
Copyright→ ©
meter→ 14, 14, 14, 12
]]>
20150629T022047Z 20150629T022047Z
231: Bersabdalah, Ya Tuhan
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
231: Bersabdalah, Ya Tuhan
1. 
Bersabdalah, ya Tuhan Kepada jiwaku;
Dengan merdu, katakan, “Kau tak Kutinggalkan.”
Buka hatiku, Tuhan, Seg’ra ku mendengar,
Jiwaku memujiMu, Serta bergembira.
Chorus
Bersabda dalam kasih, Bisik dengan lembut,
“Kau akan menang s’lalu, Dan akan bebas t’rus.”
Bersabdalah tiap hari Dalam kelembutan;
Biar kudengar ini, “Kau tak Kutinggalkan.”
2. 
Bersabdalah, ya Tuhan Kepada umatMu;
B’ri m’reka kesukaan, Ajar doa, jaga.
S’moga m’reka serahkan Hidup kepadaMu;
Percepatkan datangnya K’rajaanMu, Tuhan.
3. 
Bersabdalah, ya Tuhan S’perti dulu kala;
Nyatakanlah tugasku, Dan kupenuhinya.
Tolong ku memuliakan, Serta memujiMu;
Dengan senang kutaat Dan menghormatiMu.
meter→ 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13
]]>
20150629T022046Z 20150629T022046Z
232: Allah Setia Membimbing
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
232: Allah Setia Membimbing
1. 
Allah setia membimbing Umat yang dipilihNya,
Dengan adil, penuh rahmat, S’panjang jalan ke sorga.
Chorus
Tiap hari s’lalu baru Rahmat dan setiaNya;
Belas kasihanNya penuh, Jika nantikan Dia.
2. 
Allah setia lepaskan Kita dari godaan,
Dan b’ri kuasa bertahan, Meski berat cobaan.
3. 
Allah setia genapi Janji pada umatNya,
Dan selalu melindungi Yang berharap padaNya.
4. 
Allah setia menyambut Jiwa yang mencariNya,
Dalam kasihNya berlindung, Hingga masuk rumahNya.
Copyright→ ©
meter→ 15, 15, 15, 15
]]>
20150629T022045Z 20150629T022045Z
233: Jurus’lamatku Mengajak
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
233: Jurus’lamatku Mengajak
1. 
Jurus’lamatku mengajak Memuji jalan, karyaNya;
Hidup, kasihNya di hati, Mendorong ku t’rus memuji.
Chorus
Tuhan dan ku tak berpisah, Atas ku Dia berkuasa;
Dengan umatNya kupuji Allah yang namaNya Kasih.
2. 
Dari Bapa, Dia datang, Membela orang berdosa;
Oleh kasih t’lah curahkan DarahNya yg tebus kita.
3. 
Walau asing di dunia, Kutaati p’rintah Tuhan;
Dalam Dia, hati lega, Tunduk pada kehendakNya.
4. 
Ku musafir yang ke sorga Dan berharap pada Tuhan;
Lengkap dengan senjataNya, Ku aman– dilindungiNya.
5. 
Bila berpulang, kutinggal DenganNya yang kukasihi;
Berjubahkan kebenaran, Ku akan sujud menyembah.
Copyright→ ©
meter→ 16, 16, 16, 16
]]>
20150629T022044Z 20150629T022044Z
234: Ku MenyembahMu
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
234: Ku MenyembahMu
1. 
Ku menyembahMu, ya Tuhan, Memuji jalanMu;
Dan tiap hari ku hidup, Lebih kasihiMu.
2. 
Ku senang turut jejakMu Yang tak kelihatan;
Ku tak takut hadiratMu, DekatMu ku senang.
3. 
Ku tak ada kekuatiran, Kar’na Kaup’lihara;
Ku beroleh kemenangan, Kar’na Engkau menang.
4. 
Bila dalam pencobaan, S’perti tembok tinggi;
Tuhanlah yg melakukan Yang tak kusanggupi.
5. 
Menang yang di pihak Allah, Takkan pernah gagal;
KehendakNya indah bila Diri t’rus disangkal.
meter→ 14, 14
]]>
20150629T022043Z 20150629T022043Z
235: Dari Bibir Anak-Anak
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
235: Dari Bibir Anak-Anak
1. 
Dari bibir anak-anak, Pujian naik ke tahtaMu;
Kar’na pada Kristus taat, Berbicara dengan hikmat.
2. 
Oleh bibir anak-anak, Engkau membungkamkan musuh;
Kar’na itu kehendakMu, Aku bersyukur padaMu.
3. 
Dari bibir anak-anak, Hati rendah-– tempat RohMu-–
Kan terdengar kebenaran Yg orang pandai tak tahu.
4. 
Maka jadikan ku anak, Walau rohku s’ring dihajar;
Hingga hari bangunku k’lak, Kristus dalamku terlihat.
Copyright→ ©
meter→ 16, 16
]]>
20150629T022042Z 20150629T022042Z
236: Hatiku Melimpah
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
236: Hatiku Melimpah
1. 
Hatiku melimpah dengan puji, Atas rahmatNya
setiap hari, Yg dib’rikanNya
cukup bagiku Untuk menang dalam perjuangan;
Sungguh tent’ram hatiku bila
tahu, Tuhan b’rikan rahmat yg kuperlu.
2. 
Tengah ku mend’rita pencobaan, Dengan lembut
Dia tunjuk jalan Ke tempat
yg terasing dan tenang, Sana ku tunggu depan tahtaNya,
Hingga dosa dan takutku lenyap,
Semangatku dibarui pula.
3. 
Di dunia kini yg kulihat, Kejahatan
menghalangi jiwa, Itu yg
mendorong ku berpaut Pada Tuhan dan t’rima rahmatNya,
Agar bertahan, bersih dan murni,
Hidup benar, padaNya mengabdi.
4. 
Ku ingin hidup sedemikian Agar nyata
rahmat Tuhan besar Pada tiap
jiwa yang kujumpa Yg sengsara, takut serta lelah,
Agar m’reka menerima juga
Yg kumiliki oleh rahmatNya.
5. 
Hanya Tuhan tahu pencobaan, Ku lemah
dan perlu kekuatan; Sungguh ku
tent’ram dengar sabdaNya; “Padamu Ku b’ri rahmat, kuasa.”
Sungguh b’ri tent’ram dengar sabdaNya;
“Padamu Kub’ri rahmat, kuasa.”
Copyright→ ©
meter→ 15, 10, 15, 9, 11
]]>
20150629T022041Z 20150629T022041Z
237: Tuhan, Ku Bersyukur
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
237: Tuhan, Ku Bersyukur
1. 
Tuhan, ku bersyukur atas Jalan yg terbuka;
Dari gelap terbitlah t’rang, Fajar kini t’lah merekah,
Hatiku gembira, Hatiku gembira.
2. 
Jiwaku memuji Dikau, Hatiku bersyukur
Atas berkat yg Kaub’rikan, Atas pertolongan Tuhan,
Agar hidup benar, Agar hidup benar.
3. 
Ku sadar akan dosaku, PadaMu berseru,
Tolong kutaklukkan dosa Dan s’gala yg Kau tak suka,
Bebaslah jiwaku, Bebaslah jiwaku.
4. 
Ku ingin tempuh jalanMu Dengan hati tenang,
Agar padaku ternyata Kebebasan dari dosa,
Dalam Tuhan senang, Dalam Tuhan senang.
Copyright→ ©
meter→ 14, 16, 12
]]>
20150629T022040Z 20150629T022040Z
238: Jiwaku Pujilah
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
238: Jiwaku Pujilah
1. 
Jiwaku pujilah Tuhan selamanya,
Tolong kupuji namaNya Yang Mahamulia.
Jiwaku pujilah Tuhan dan rahmatNya,
Jangan sampai kulupakan Bersyukur padaNya.
2. 
Dia mengampuni Dan b’ri kelegaan,
Dia pun yang menyembuhkan, B’ri semangat baru,
Puaskan yang miskin, B’rikan perhentian.
Tuhan hakimi yang angkuh, Mengangkat yang rendah.
3. 
Allah tak selalu Kan menghajar kita,
PukulanNya tak sepadan Dengan dosa kita.
Bak tingginya langit, Begitu rahmatNya
Serta kasih setiaNya Lampaui pikiran.
4. 
Belas kasihanNya Untuk yang setia,
Sungguh terasa di kalbu, Dia kenal kita.
Hidup ini s’bagai Rumput atau bunga;
Bila angin kencang tiup Akan layu seg’ra.
meter→ 12, 14, 12, 14
]]>
20150629T022039Z 20150629T022039Z
239: Hati Kami Penuh Puji
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
239: Hati Kami Penuh Puji
1. 
Hati kami penuh puji Kar’na kasihMu besar;
Kar’na kabar Injil ini Yang datang dari sorga.
Kar’na hidup penuh kasih, Kar’na salib Golgota.
Kar’na hari kebangkitan– Harapan kami, Tuhan.
2. 
Kar’na pers’kutuan ini, Kami dipersatukan;
Bertumbuh semakin kuat, Tak dapat dipisahkan.
Ikat kami lebih erat, Menjadi satu tubuh;
Yang t’rus saling mengasihi, Bukti kasih padaMu.
3. 
Dalam dunia g’lap ini, Biar t’rangMu bersinar;
Melalui hidup kami, KasihMu dicerminkan.
Ajar kami melayani Yang letih dan berbeban
Dan t’rus berjalan bersama Menuju rumah Bapa.
4. 
Di sepanjang perjalanan, Tolong kami setia
Hingga bunyi sangkakala; Tibanya hari mulia.
Maka yg t’lah disatukan Berkumpul di sisiMu.
Mari, Tuhan Yesus, mari, T’rimalah pengantinMu.
Copyright→ ©
meter→ 15, 15, 15, 15
]]>
20150629T022038Z 20150629T022038Z
240: Syukur Masa Letih Lewat
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
240: Syukur Masa Letih Lewat
1. 
Syukur masa letih lewat, Di padang k’ring panas,
Di mana kami sadari KasihMu cukupkan;
Di padang gurun yg tandus, Tempuh jalan susah,
Yg beserta kami “Satu”, Dia Anak Allah.
2. 
Syukur atas perhentian Bagi jiwa lelah,
Dan belas kasihanNya yg Perlu kita b’lajar;
Atas persahabatanNya Yg t’lah menderita–
Serta persekutuanNya Pada tahta Allah.
3. 
Sukacita yg mulia Tak akan terputus;
Tinggal dalam hadiratNya, Allah Mahakudus;
K’lak di perhentian kekal, Kami t’rus memuji,
Terkenang gurun yang panas, Kami tambah puji.
4. 
Kini ingat perjuangan Lawan dosa jiwa,
DilepaskanNya dahaga, Curahkan darahNya:
Dan kini kami pun tenang, Turutkan jejakNya,
Dengan sungguh t’rus belajar Kenal hati Allah.
meter→ 14, 14, 14, 14
]]>
20150629T022037Z 20150629T022037Z
241: O Kebenaran Allah
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
241: O Kebenaran Allah
1. 
O kebenaran Allah Kuindahkan s’lalu,
Serta Yesus ku berjalan Dengan hati luluh;
JalanNya yg dihina, Ku senang tempuhnya;
Mata yg diurapi Pandang Yesus.
2. 
JalanNya kutemukan Pada Yesus saja;
Walau harus mend’rita S’kutuanNya indah;
Dia teladan Allah, Jalan yg sempurna;
Gembira turut Yesus, Selamanya.
3. 
Dia menemukan ku Dan tinggal di hati;
KuasaNya s’lamatkan, Dari dosa pulih.
Kut’rima hidup baru Turut suaraNya,
Dan masuk oleh Yesus Di jalanNya.
4. 
Dialah Gembalaku Yg pimpin hidupku;
SuaraNya menghibur, TanganNya menuntun;
Ku ingin lebih dekat, Jalan di sampingNya,
Ku tak dapat berpisah– Dia hantar.
Copyright→ ©
meter→ 13, 14, 13, 11
]]>
20150629T022036Z 20150629T022036Z
242: Nama Yesus Berharga
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
242: Nama Yesus Berharga
1. 
Nama Yesus berharga bagi kita, Yang lain tidak
dapat menyenangkan; Kita senang mendengar
suaraNya, Yg tenangkan kita hingga gembira.
Chorus
SenyumNya b’ri damai pada jiwaku, SentuhanNya
jadikan ku gembira; KasihNya b’rikan harapan
padaku Untuk tetap jaga bersih hatiku.
2. 
Waktu kita lemah, Tuhan t’lah lihat, Di saat susah,
kita mencari t’rang; Kita t’lah ditolong oleh
kasihNya, Belas kasihanNya kita rasakan.
3. 
Pada malam itu, Ia bergumul, Untuk melawan
keg’lapan dunia; Sadar hanya darahNya b’ri
tebusan, T’lah s’rahkan nyawa untuk kawananNya.
Copyright→ ©
meter→ 16, 13, 15, 15, 15, 14
]]>
20150629T022035Z 20150629T022035Z
243: Pada Suatu Bukit
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
243: Pada Suatu Bukit
1. 
Pada suatu bukit, Taat p’rintah Tuhan,
Seorang ayah t’lah bangkit, Anak dikorbankan.
Chorus
Demi kasihNya Rela berkorban,
Buktikan dengan nyata, Kami milik Tuhan.
2. 
Dalam suatu rumah, Ibu t’lah beramal,
Curahkan minyak narwastu Dan menyembah Allah.
3. 
Dalam roh yg benar, Kami menyembahMu,
Kau rela korbankan diri, Mati bagi kami.
4. 
Di keliling tahta, Semua sekata
Memuji, hormati Tuhan, Dialah yg layak.
meter→ 12, 14, 10, 13
]]>
20150629T022034Z 20150629T022034Z
244: Hatiku Tenang
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
244: Hatiku Tenang
1. 
Hatiku tenang, O Tuhan! Ku akan bersyukur;
Ku tahu sumber rahasia Dari hal yg luhur.
Bejana lemah Kaubentuk, Kau saja kan isi;
Air dunia telah gagal Dan ku haus lagi.
2. 
Ku haus akan air hidup Yg memancar s’lalu;
Ku mencari kasih Tuhan Yg dekat padaku.
Suatu nyanyian yg baru Di hatiku ada.
Masih ada rahmat Tuhan Yg belum kukecap.
3. 
KupujiMu saat lemah– Ku memerlukanMu.
Rasa takut mendorong ku Mencari rahmatMu.
Kau t’lah b’rikan ku warisan Yg b’lum kelihatan;
Milikku kar’na darahMu; Untukku Kausimpan.
4. 
Hatiku tenang, O Tuhan! Kar’na Kaup’lihara.
Kudengar suara bergema Bawa sukacita.
Banyak suara yg berkata, “Kau milikku, Tuhan,”
Dan lagu Amin mereka Tak pernah berhenti.
meter→ 14, 14, 14, 14
]]>
20150629T022033Z 20150629T022033Z
245: Kidung Sion
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
245: Kidung Sion
1. 
Nyanyikanlah kidung Sion, Terindah di dunia.
Yang kaya, nyanyikan harta Dan yang duniawi riang;
Namun kidung umat Allah Gemakan sukacita,
Membuat senang yang duka Memuji penuh s’mangat.
2. 
Nyanyikan di pagi hari, Sedang fajar menyingsing.
Nyanyikan kemurahanNya, Yang baru tiap hari.
Bila siang hari tiba Dan hatiku berbeban,
Nyanyikan kidung syafaat Yang ajakku berdoa.
3. 
Nyanyikanlah kidung Sion Pada senja hidupku.
Perlahan p’rahu berlayar Dalam lautan hidup.
Jika mungkin aku takut, Lagu indah bergema.
Nyanyikanlah kidung Sion, Biar kudengar ulang.
4. 
Nyanyikan kebangkitanNya, Bila Tuhan kan datang;
Hatiku tak akan sedih Kar’na musafir pulang.
Maka banyaklah suara Berpadu, menyanyikan
Kidung baru yang terindah– Nyanyian Anak Allah.
Copyright→ ©
meter→ 15, 15, 15, 15
]]>
20150629T022032Z 20150629T022032Z
246: Hanya Yesuslah Sumberku
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
246: Hanya Yesuslah Sumberku
1. 
Hanya Yesuslah sumberku, Yang memuaskan hati;
Dia lengkapi hidupku, Hapus
rasa kuatir. Bawah sayapNya berteduh,
Sana jiwaku damai; HadiratNya
yang menghibur, Dalam susah t’rus puji.
2. 
Hanya Yesuslah sumberku, Senang pilih padaNya;
Hatiku pun terjaga t’rus, Mendengar
suaraNya. Mari datang Kekasihku,
HadiratMu memb’ri t’rang; Engkaulah
sumber air hidup, Pancaran bahagia.
3. 
Hanya Yesuslah sumberku, Kasih sayangNya besar;
DikasihiNya jiwaku, Unjuk
jalan yang benar. Dialah Mahamulia,
Penebusku dan Kawan; Di mataNya
ku berkenan, KasihNya tak terduga.
4. 
Hanya Yesuslah sumberku, Yang b’rikan hidup baru;
Dalam kasihNya berteduh, Sana
tent’ram jiwaku. Dia akan t’rus menjaga,
Sampai akhir hidupku; K’lak ku
melihat wajahNya, Bila bayang g’lap lalu.
Copyright→ ©
meter→ 15, 10, 13, 11, 11
]]>
20150629T022031Z 20150629T022031Z
247: Sungguh Senang
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
247: Sungguh Senang
1. 
Sungguh senang jika bebas, Turut Yesus dengan ikhlas,
Hidup dalam Tuhan! Sungguh senang bebas dosa, Serta
cinta diri lenyap, Bersandar padaNya.
2. 
Sungguh senang s’perti anak, Jalan di hadapan Bapa,
Mencari kenanNya! Sungguh senang jika kita Tunjukkan
roh lembut, rendah, Serta hidup tenang.
3. 
Sungguh senang jika kita Tunduk, tenang dan berserah
Pada hendak Allah! Sungguh senang bila takluk, Tinggi
hati yang tak patut Di pandangan Tuhan.
4. 
Sungguhlah senang akhirnya, Jiwa-raga dapat tent’ram,
Tak lagi tersesat! Sungguh senang, penuh kasih, Menikmati
harta sorga, Hidup dengan Allah.
meter→ 16, 16, 12
]]>
20150629T022030Z 20150629T022030Z
248: Bahagialah M’reka
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
248: Bahagialah M’reka
1. 
Bahagialah m’reka yang Pada Allah takut;
Dengan hormat dan pujian, M’reka ucap syukur.
Chorus
Kami berdoa, Tuhan, dengarlah;
Datang, ajarlah Takut padaMu.
2. 
Yg takut kepada Tuhan Dijaga malaikat;
Dalam perlindungan ini Takkan kekurangan.
3. 
Takut akan Tuhan jadi Sumber hidup baka;
Maka puaslah semua Yg memilikinya.
4. 
Siapa tak akan takut Pada Raja sorga?
Terbitlah Surya Kebenaran B’rikan perlindungan.
Copyright→ ©
meter→ 14, 14, 10, 10
]]>
20150629T022029Z 20150629T022029Z
249: Betapa Indah FirmanNya
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
249: Betapa Indah FirmanNya
1. 
Betapa indah firmanNya
Bagi hati rendah;
Betapa megah janjiNya,
Yang benar setia.
Chorus
Mengabdi Tuhan
Tak sayang diri;
Kristus yang tinggal,
Di dalam hati.
2. 
Betapa indah dan tenang,
Jiwa yang berdoa,
Sangkal diri dan t’rima t’rang,
Rahmat kuasaNya.
3. 
Maka di tempat sembahyang,
Doa syukur sembah,
Korban harum yang berkenan,
Korban sukarela.
4. 
Persediaan melimpah
Bagi yang serahkan
Hidup yang t’lah dibeliNya
Agar t’rima s’lamat.
Copyright→ ©
meter→ 3, 3, 3, 3, 2, 3, 3, 3
]]>
20150629T022028Z 20150629T022028Z
250: Jurus’lamat Bersabda
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
250: Jurus’lamat Bersabda
1. 
Jurus’lamat bersabda, kudengar, Hati dan
jiwaku sungguh senang. Kulihat Anak
Domba Allah yang Mengasihi ku, s’rahkan DiriNya.
2. 
O, indahnya kenal Anak Allah! Hatiku
telah dimenangkanNya, Bagiku Dia
tinggalkan sorga; Mati untukku kar’na kasihNya.
3. 
Betapa indah pers’kutuanNya, Dengan senang
ku menyembah Dia. Penuh kagum, ku
memuji Dia, Mohon lebih mengasihi Dia.
4. 
Ku bukan lagi asing padaNya, Tetapi
telah diperdamaikan. Tak terkatakan
sukacitaku, Tenang bersandar pada Tuhanku.
Copyright→ ©
meter→ 13, 12, 15
]]>
20150629T022027Z 20150629T022027Z
251: Jangan Biarkan Dirimu
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
251: Jangan Biarkan Dirimu
1. 
Jangan biarkan dirimu ditawan, Jauh
dari Sion, kota milik Allah; Tinggallah di dalamnya
dan memuji, Jangan sampai kau di luarnya nanti.
Chorus
Jangan ditawan kawan atau lawan
Dan di Babel air mata kaucucurkan;
Lalu ingat pada umat
pilihan, Bila penawanmu minta nyanyian.
2. 
Sekalipun nyanyian Sion merdu, Tak
pantas nyanyikan di neg’ri musuh; Anak-anak Edom akan
menghina, Bila kau menyanyi memuji Tuhan.
3. 
O, ku takkan dapat menyanyi lagi Kalau
ku melupakan Sion itu; Lidahku pun takkan memuji
lagi, Jika tak Sion paling kusenangi.
Copyright→ ©
meter→ 12, 17, 15, 11, 11, 8, 14
]]>
20150629T022026Z 20150629T022026Z
252: Jiwaku Rindukan Dikau
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
252: Jiwaku Rindukan Dikau
1. 
Jiwaku rindukan Dikau, Jika kelilingku g’lap,
Kuharapkan hadiratMu, Ya Bapa, ku menghadap;
Tanpa Dikau s’mua hampa, Hanya suram dan sunyi;
Bersabda padaku, Bapa, Jiwaku t’rus menanti.
2. 
Jiwaku rindukan Dikau, Kau yang suci, sempurna,
Biar kupandang wajahMu Agar jiwaku tent’ram;
O, sucikanlah jiwaku, Bebaskan dari noda;
Hanya Engkaulah yang mampu B’ri damai, tent’ram jiwa.
3. 
Jiwaku rindukan Dikau, Hanya Kau memuaskan,
Jika Kau dekat kurasa Sukacita, hiburan.
Ku rindu memandang Dikau; Engkaulah Hidup dan T’rang.
Dalam hadiratMu ada Damai dan kes’lamatan.
4. 
Jiwaku rindukan Dikau, Kau sumber bahagia,
Betapa indah kerjaMu Dalam hidupku, Tuhan;
Tolong setia padaMu Dan sungguh bijaksana,
Meteraikanlah hidupku, Jadi milikMu, Tuhan.
Copyright→ ©
meter→ 15, 15, 15, 15
]]>
20150629T022025Z 20150629T022025Z
253: Aku Puas Dalam Yesus
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
253: Aku Puas Dalam Yesus
1. 
Aku puas dalam Yesus, Kini jiwaku pun tent’ram;
Hatiku tenang, berteduh, Ku senang turut hendakNya.
Maka jiwaku memuji, Sekarang rohku pun bebas;
PerintahNya kutaati, Ku milikNya selamanya.
Chorus
Pers’kutuanNya mulia, KasihNya tak terbandingkan,
Jiwaku sungguh tenteram, Yesus milikku sekarang.
2. 
KasihNya rebut hatiku, Tak lagi hidup berdosa;
Aman dari panah set’ru, Pada Yesus ku bersandar.
Kudengar bisikNya lembut Dan wajahNya t’rang bersinar,
Kurasa tanganNya sentuh, Meyakinkan ku milikNya.
3. 
Aku akan ikut Dia, S’gala jalanNya kupuja;
Hingga ku lengkap dalamNya, Jadi serupa citraNya.
Bila akhir hidup tiba Dan tujuanku tercapai,
Senang memandang wajahNya Untuk selama-lamanya.
Copyright→ ©
meter→ 16, 16, 16, 16, 16, 16
]]>
20150629T022024Z 20150629T022024Z
254: Ku Suka Jalannya
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
254: Ku Suka Jalannya
1. 
Ku suka jalannya Yang menuju Allah,
Ku senang mengikut Yesus, Turuti p’rintahNya.
Chorus
Gembala yang benar, Sungguh kukasihi,
KehendakNya kuindahkan Agar ku dipimpin.
2. 
Ku ditemukanNya, Sedih dalam dosa,
Jiwaku dipenuhiNya Dengan sukacita.
3. 
Ku suka namaNya, Senang hadiratNya;
Kasih Allah sungguh indah, Bagiku berharga.
4. 
HidupNya yang b’rikan Kuasa padaku,
Itu sebabnya ku senang Ikut jejak Yesus.
5. 
Dia akan p’rintah Hidup yang berserah,
Di hati rendah berkenan Genapi maksudNya.
Copyright→ ©
meter→ 12, 14, 12, 14
]]>
20150629T022023Z 20150629T022023Z
255: Tuhan, Sabdalah
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
255: Tuhan, Sabdalah
1. 
Tuhan, sabdalah padaku Yg harapkan firmanMu,
Dan rindukan suaraMu, Tuhan, hambaMu tunggu.
Kudengarkan, ya Tuhan; Apa yg Kausabdakan.
2. 
Panggillah dengan namaku, Biar ku sungguh tahu,
Dan rela melangkah maju, Lebih dekat padaMu.
Mana Gembala hantar, Kawanan domba aman.
3. 
Tuhan, sabdalah padaku Yg rindu mendengarkan,
Kau, Tuhan yg mahatahu S’mua yg kuperlukan.
Ya, tahu semuanya, BerkatMu kuharapkan.
4. 
Tuhan, sabdalah padaku, Hati siap sedia,
Dengan rela, taat sungguh, Turuti tiap p’rintah.
Kunantikan suaraMu, Ya Tuhan, bersabdalah.
meter→ 15, 15, 14
]]>
20150629T022022Z 20150629T022022Z
256: Bersabda, Ya Tuhan,
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
256: Bersabda, Ya Tuhan,
1. 
Bersabda, ya Tuhan, SuaraMu lembut;
Tenangkan hatiku Yang t’rus menunggu.
2. 
Bersabda, ya Guru, Di saat teduh;
Tolong ku rasakan KehadiranMu.
3. 
Hanyalah firmanMu Memb’ri ku hidup;
Roti dari sorga, Memuaskan ku.
4. 
Ku rela sembahkan Seg’nap hidupku
KepadaMu, Tuhan– Jadi milikMu.
5. 
Bersabdalah Tuhan, HambaMu dengar;
Kurindu sabdaMu Yang menghidupkan.
6. 
B’rilah pengertian Akan hendakMu;
Genapi maksudMu Dalam hidupku.
meter→ 11, 11
]]>
20150629T022021Z 20150629T022021Z
257: Anak Kecil
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
257: Anak Kecil
1. 
Bapa dengarlah doaku, Kini kupanjatkan;
Tolong ku tunduk padaMu, Agar t’rus ada padaku
Sifat anak kecil, Sifat anak kecil.
2. 
Di dalam hidupku, Bapa, Jadilah hendakMu;
Dalam tanganMu, ku diam Dan ku tunduk dengan senang,
S’perti anak kecil, S’perti anak kecil.
3. 
Hidup yang kus’rahkan itu, Engkau yang empunya.
Untuk s’gala pemb’rianMu, Dengan rendah ku bersyukur,
S’perti anak kecil, S’perti anak kecil.
4. 
Maka, ya Bapa, pimpinlah Sampai akhir hidup;
Tariklah ku lebih dekat Dan tolong ku tinggal tetap
AnakMu s’lamanya, AnakMu s’lamanya.
Copyright→ ©
meter→ 14, 16, 12
]]>
20150629T022020Z 20150629T022020Z
258: Tuhan Dalam Hatiku
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
258: Tuhan Dalam Hatiku
1. 
Tuhan dalam hatiku Kurenungkan kasihMu,
Ku tahu t’lah Kaub’rikan, Damai, karunia sorga,
Hidupku pun terlindung Dengan Kristus dalamMu.
2. 
Lindungan aman, teduh, Hanya dalam tanganMu,
KasihMu kurasakan, Betapa hatiku tent’ram,
Hidupku pun terlindung Dengan Kristus dalamMu.
3. 
Berlindung di dalamNya, Hidup kekal kut’rima,
Dia mati untukku Agar jiwaku tertebus,
Hidupku pun terlindung Dengan Kristus dalamMu.
Copyright→ ©
meter→ 14, 15, 14
]]>
20150629T022019Z 20150629T022019Z
259: Di Dalam Keperluanku
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
259: Di Dalam Keperluanku
1. 
Di dalam keperluanku, Kucari wajahMu;
Tolonglah supaya hidup Setia padaMu.
2. 
Walau bagianku kini Bukan pilihanku,
Kalau itu kehendakMu, Ku sangat beruntung.
3. 
Jika Engkau besertaku, Ku tak akan resah;
Bila susah menimpaku– Tenang dalam Tuhan.
4. 
Bila kini jalanku g’lap, Bayang melingkungi;
Peganglah tanganku erat, Jaga sampai akhir.
Copyright→ ©
meter→ 14, 14
]]>
20150629T022018Z 20150629T022018Z
260: Tuhan, Bila Jalan
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
260: Tuhan, Bila Jalan
1. 
Tuhan, bila jalan berbadai, g’lap, O
ajar kami berdoa, jaga; Dengan
jujur berkata, “Jadilah KehendakMu.”
2. 
Tuhan, bila dosa tantang kami, Ujian
dan godaan makin b’rat; Kami
tenang, dan mohon, “Jadilah KehendakMu.”
3. 
Tuhan, walaupun kami mend’rita Dan
juga ditimpa dukacita; Tekad
kami t’rus taat– “Jadilah KehendakMu.”
4. 
Tuhan, kami perlu penyucian, Rindu
bersatu tempuh jalanMu; Kendalikanlah
kami– “Jadilah KehendakMu.”
5. 
Tuhan, hidupMu mendorong kami Untuk
menang s’perti Kauajarkan; Tolong
kami bernazar, “Jadilah KehendakMu.”
Copyright→ ©
meter→ 11, 11, 12
]]>
20150629T022017Z 20150629T022017Z
261: Biar KehendakMu Jadi
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
261: Biar KehendakMu Jadi
1. 
Ada waktu bila jalannya g’lap Dan maksud
Tuhan ku tak tahu, Tapi ku sadar Tuhan
melihat Dan pimpin langkah hidupku.
Chorus
Biar kehendakMu jadi, Tolong ku taat padaMu;
Dengan rahmat, kuasa yg Kaub’ri; O, jadilah kehendakMu.
2. 
Ku tak dapat berjalan sendiri Mengikuti
jalan benar, Biar tanganMu s’lalu
memimpin Agar tetap di jalan t’rang.
3. 
Tolong ku jadi bak tunas lembut Yang tunduk
bila Kausentuh; Tuhan tinggallah dalam
hatiku, Kau yg sangat kuperlukan.
4. 
Tolong ku agar melihat s’karang S’perti
nanti di akhirat; Maka kujawab ya dan
maju t’rus Memandang pada pahala.
Copyright→ ©
meter→ 13, 12, 11, 16, 18
]]>
20150629T022016Z 20150629T022016Z
262: Maju Dengan Sabar
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
262: Maju Dengan Sabar
1. 
Maju dengan sabar atas jalan Yesus,
Gembira taat pada kehendak Allah;
Meski dosa ancam, dengar suaraNya
Pada air seruNya, “Tenanglah.”
2. 
“Kau tak Kutinggalkan,” kata penghiburan,
Dari Yesus yang t’lah berjalan di laut;
“Kau tak Kutinggalkan, Ku s’lalu sertamu,
Siang dan malam ikutlah Aku.”
3. 
Tiada yang lembut s’perti Tuhan Yesus,
Dapat menolongmu lepas goda-tipu;
Dia akan hantar masuk dalam sorga,
Warisan kekal dib’ri padamu.
4. 
Maju bersamaNya dalam perjuangan,
SertaNya bertekun selama hidupmu,
Dan terhitung dengan para setiawan,
Yang dapat diharapkanNya s’lalu.
Copyright→ ©
meter→ 12, 12, 12, 10
]]>
20150629T022015Z 20150629T022015Z
263: HendakMu Tuhan Mulia
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
263: HendakMu Tuhan Mulia
1. 
HendakMu Tuhan mulia, Jadi jangkar
dan bentengku, Dalamnya ku aman,
tent’ram, PadaMu aku berteduh.
2. 
HendakMu Tuhan s’lalu baik, Pimpinlah
jalan hidupku, Kuturut seperti
anak, Bersandar pada kasihMu.
3. 
HendakMu Tuhan mulia, Yang peluk
jiwaku teguh, S’perti burung s’lalu
riang, Terkurung dalam rahmatMu.
4. 
Beban ringan dan kuk lembut, B’ri semangat,
menghibur ku, S’bagai bersayap
terangkat, Bebas dalam pimpinanMu.
5. 
KehendakMu sungguh ajaib, Kini menjadi
milikku, Dan imanku menjawab
“Ya!” Pada tiap perintahMu.
meter→ 12, 10, 10
]]>
20150629T022014Z 20150629T022014Z
264: Di Kaki Yesus Ku Duduk
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
264: Di Kaki Yesus Ku Duduk
1. 
Di kaki Yesus ku duduk Dengan hati rendah;
Dialah hidup, hukumku– DalamNya ku lengkap.
2. 
Dalam kerendahan hati, Kub’lajar hendakNya;
SuaraNya kutaati Dengan tenang, pasrah.
3. 
Hukum dosa mau berkuasa, Menghilangkan tent’ram;
Namun ku sandar padaNya, Dipegang tanganNya.
4. 
Hukum Kristus dalam hati, Jadi kekuatan;
Ketaatan pada Kristus Bawa kesucian.
5. 
Dialah harapan bagi Yg suci hatinya;
M’reka kan pandang wajahNya Serta t’rima damai.
6. 
Suara Allah lembut, merdu; Padaku bersabda;
Ku mau taat agar Kristus Akan berkuasa.
Copyright→ ©
meter→ 14, 14
]]>
20150629T022013Z 20150629T022013Z
265: Tolong Ku PandangMu
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
265: Tolong Ku PandangMu
1. 
Tolong ku pandangMu yg tersalib, MemandangMu bila
ku diuji, Agar ku bertahan Dalam perlombaan,
Dapat kemenangan, Ya Tuhanku.
2. 
Tolonglah ku t’rus berpaut padaMu, B’ri rahmat berkata,
“Baik hendakMu.” Ini pilihanku, Hanyalah
jalanMu Kuikuti s’lalu, Ya Tuhanku.
3. 
Tolonglah ku berlindung padaMu; Pada tahta rahmat
ku terhibur. Malam jadi siang, Air mata
dihapus. Mari, datang seg’ra, Ya Tuhanku.
Copyright→ ©
meter→ 16, 16, 10
]]>
20150629T022012Z 20150629T022012Z
266: Rindu Lebih Dekat Allah
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
266: Rindu Lebih Dekat Allah
1. 
Rindu lebih dekat Allah, Dengar suaraNya,
Dan taat pada firmanNya, S’lalu mengabdiNya.
2. 
KehendakNya s’lalu terbaik, Memb’ri tent’ram jiwa,
Sangkal diri agar layak Masuk hentianNya.
3. 
Mengasihi hidup ini, Kehilangan s’mua;
Pada Allah s’rahkan diri, T’rima s’ratus ganda.
4. 
Taat hendakNya b’ri kuat, Mengatasi dosa;
Hanya dengan hidup taat, Dapat menang mutlak.
Copyright→ ©
meter→ 14, 14
]]>
20150629T022011Z 20150629T022011Z
267: Dalam Nama Yesus
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
267: Dalam Nama Yesus
1. 
Dalam nama Yesus, Kini ku dibaptis;
Jalan yg t’lah ditempuhNya, Kuikuti s’karang.
2. 
Dibaptis dalamNya, Dikubur denganNya;
S’gala di dunia kuanggap Merugikan saja.
3. 
Dibaptis dalamNya, Kan bangkit sertaNya;
HidupNya yg suci itu Dalam ku berkuasa.
4. 
Dibaptis dalamNya, Cari yg sorgawi;
Ku mengabdi pada Allah Yg namaNya Kasih.
Copyright→ ©
meter→ 12, 14
]]>
20150629T022010Z 20150629T022010Z
268: Senang Dalam Tuhan
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
268: Senang Dalam Tuhan
1. 
Senang dalam Tuhan, Ikuti jalanNya;
SabdaNya kami dengarkan, Senang taatinya.
Kami dibaptiskan Dalam nama Yesus,
Pada dunia masyhurkan, Kami milik Kristus.
2. 
Waktu kami sesat Mendengar suaraNya;
Kami telah pilih Dia, Dan turut langkahNya.
Kami dibaptiskan Dalam nama Yesus,
Pada dunia masyhurkan, JalanNya yang lurus.
3. 
Dengan Tuhan Yesus, Turut hendak Allah,
Hati yang t’rima Roh-Kudus, Kan tetap setia.
Kami dibaptiskan Dalam nama Yesus,
Pada dunia masyhurkan, Kristus kalahkan maut.
4. 
Yesus bimbing kami, Guru yang setia,
P’rintahNya kami taati, Tinggalkan dunia.
Kami dibaptiskan Dalam nama Yesus,
Pada dunia masyhurkan, Dia Jalan, Hidup.
Copyright→ ©
meter→ 12, 14, 12, 14
]]>
20150629T022009Z 20150629T022009Z
269: Bila Jiwa Putus Asa
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
269: Bila Jiwa Putus Asa
1. 
Bila jiwa putus asa Kar’na jalan berbatu;
Dan merasa semakin b’rat Salib yg kita pikul.
Bila wajah Bapa kita Tertutup awan gelap;
Baiklah jika kita ingat BerkatNya sampai s’karang.
2. 
Mengenangkan waktu lampau, Pelbagai pengalaman;
S’panjang jalan dipimpinNya, Mengatasi rintangan.
T’lah b’ri kita sukacita, Sepanjang perjalanan;
Biar lewat air dalam, BerkatNya sampai s’karang.
3. 
Baiklah lebih percaya Walau awan bayangi;
Sahabat kita mendekat Jika yg lain pergi.
Bila perjalanan tamat Dan akan bersamaNya;
Lebih jelas kita lihat, TolongNya sampai s’karang.
Copyright→ ©
meter→ 15, 15, 15, 15
]]>
20150629T022008Z 20150629T022008Z
270: Jalan Hidup Esok
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
270: Jalan Hidup Esok
1. 
Jalan hidup esok tersembunyi, Namun kita maju;
Percaya pada Bapa yg tahu Jalan
kita tempuh.
Chorus
Dalam kasih, Bapa menyembunyikan
Esok, masa mendatang; Dia tahu cukuplah
beban yg Harus kita pikul s’karang.
2. 
Bukanlah kar’na yg kita lihat, Kita ikut Tuhan,
Tapi bersandar pada kasihNya, Turut
dalam iman.
3. 
Allah tahu semua bahaya Pada jalan kita;
Menjaga setiap langkah kita Dari
s’gala jerat.
4. 
Jikalau hari kita berawan, Dengar sabda Bapa,
“Ini pun kan lewat dan diganti Hari
lebih cerah.”
Copyright→ ©
meter→ 16, 12, 4, 11, 14, 11
]]>
20150629T022007Z 20150629T022007Z
271: Ku Tak Tahu Mengapa
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
271: Ku Tak Tahu Mengapa
1. 
Ku tak tahu mengapa Tuhan Memb’ri ku rahmatNya
Dan Ia menebus ku yg Tak layak kasihNya.
Chorus
Namun aku kenal siapa Yg kupercaya, dan Dia sanggup
P’lihara yg kuserahkan, Sampai tiba harinya.
2. 
Ku tak tahu cara Tuhan b’ri Iman yg s’lamatkan;
Percaya pada firmanNya, Hati jadi tent’ram.
3. 
Ku tak tahu cara Roh kerja, Menyatakan dosa;
FirmanNya kenalkan Yesus– Menimbulkan iman.
4. 
Ku tak tahu bila datangNya, Siang atau malam;
Entah ku lewat lembah maut, Atau menyambutNya.
meter→ 14, 14, 19, 15
]]>
20150629T022006Z 20150629T022006Z
272: Janji Allah, Tak Satu Pun
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
272: Janji Allah, Tak Satu Pun
1. 
Janji Allah, tak satu pun yang gagal
Yang dib’rikan bersama AnakNya;
Lebih menetap dari pada langit.
Kekuatan dib’ri pada kita.
2. 
Firman Allah, tak satu pun yang gagal
Waktu kita perlu penghiburan;
Dia telah berjalan dengan kita,
Membuktikan kuasaNya s’lamatkan.
3. 
Firman Allah, tak satu pun yang gagal
Sejak dulu, benar, tak berubah;
S’lama ikut Yesus, tak perlu takut
Kar’na aman dalam pimpinanNya.
4. 
Allah takkan pernah mengecewakan,
S’lama hidup kita persembahkan
Dan biarlah dis’rahkan dengan kasih
Pada Bapa, semoga berkenan.
Copyright→ ©
meter→ 11, 10, 11, 10
]]>
20150629T022005Z 20150629T022005Z
273: Kukenal Yang Kuimani
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
273: Kukenal Yang Kuimani
1. 
Kukenal yg kuimani– Pada hari penghakiman;
Berjubahkan kebenaran, Pada Allah, ku berkenan.
Chorus
Kukenal yg kuimani, Yakin Allah kan p’lihara;
Di hatiNya penuh kasih, Aman kawanan pilihan.
2. 
Kukenal yg kuimani, Walaupun ku dibunuhNya;
KehendakNya kuakui, Meski sangat direndahkan.
3. 
Kukenal yg kuimani, Tak seorang pun yg tahu
Panjang, dalam, lebar kasih Dari karuniaNya itu.
4. 
Kukenal yg kuimani, Ku tak takut hari bila
Langit, bumi akan lenyap Kar’na ku di dalam Allah.
Copyright→ ©
meter→ 16, 16, 16, 16
]]>
20150629T022004Z 20150629T022004Z
274: Aku Tahu Yesus Hidup
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
274: Aku Tahu Yesus Hidup
1. 
Aku tahu Yesus hidup, Ku kan besertaNya;
T’rang Allah dalam hatiku Tetap bercahaya.
Chorus
Hidupku dalam tanganNya Dibentuk, diuji;
Hingga ku bersih jadinya S’bagai mas yang murni.
2. 
Ku tahu siapa Tuhan, Yesus harapanku;
Ia takkan kecewakan Yang harap padaNya.
3. 
Ku yakin Dia p’lihara Hidup yang kus’rahkan;
Dengan rela turut p’rintah, Agar ku selamat.
4. 
Aku tahu Yesus hidup, Jadi Pengantara;
Menolong ku angkat salib, Pikul dengan tabah.
Copyright→ ©
meter→ 14, 14, 14, 14
]]>
20150629T022003Z 20150629T022003Z
275: Kita Harap Pada Allah
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
275: Kita Harap Pada Allah
1. 
Kita harap pada Allah, Kokohlah kebenaranNya;
Meski di sini dihina, Kita
bertahan olehNya.
Chorus
Junjung nama Jurus’lamat,
Pada salib t’rus bermegah. BersamaNya
menderita, Pertahankan kebenaran.
2. 
Kita harap pada Allah, Pers’kutuanNya
berharga; Kita tetap kan berlomba Walau
sesama menghina.
3. 
Kita harap pada Allah; Hati kita s’ring
berkobar Dalam pers’kutuan Tuhan Di
tengah hinaan dunia.
Copyright→ ©
meter→ 16, 10, 6, 8, 12, 12
]]>
20150629T022002Z 20150629T022002Z
276: Betapa Indah Mengerti
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
276: Betapa Indah Mengerti
1. 
Betapa indah mengerti, Dikenal Bapa;
Apa pun dikerjakanNya, Baik semua.
Kutahu rencana Bapa Terbaik bagiku;
Suka duka terlaksana– KasihNya penuh.
2. 
Betapa indah mengerti, Bapa p’lihara;
Jika ku diserang topan Ditolong seg’ra.
Meskipun gagal harapku, Susah terbayang,
Dia sendiri menghibur– Kasih dan sayang.
3. 
Senang c’ritakan padaNya Yang kualami,
Serahkan bebanku s’mua Yang menghalangi.
Maka tanpa kekuatiran, Tenang menanti,
Puji syukur kuucapkan– HendakNya jadi.
4. 
O, untuk lebih percaya, DalamNya hidup,
Sadar akan kasih Bapa Yang menghantar ’ku.
Hidup yang berlikuliku Menuju sorga;
Ku puas pimpinan Tuhan Selalu terbaik.
meter→ 13, 13, 13, 13
]]>
20150629T022001Z 20150629T022001Z
277: Ku Tak Tahu
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
277: Ku Tak Tahu
1. 
Ku tak tahu waktu mendatang, Apa yang
terjadi besok; Namun padaMu ku berharap,
Kan pimpin tiap langkahku.
Chorus
O Yesus, pimpinlah langkahku Di jalan Allah yang nyata;
Hantarlah, O Jurus’lamatku: Hanya padaMu ku harap.
2. 
Kau berjanji kan menolong ku Dalam tiap
pencobaan– B’rikan jalan k’luar padaku
Lepas dari tiap jerat.
3. 
Kulupakan kegagalanku Dan s’mua
yang melemahkan; Dengan t’rus memandang ke
depan, Ku akan ikutMu, Tuhan.
4. 
Meskipun topan melanda ku Hingga arah
jalan hilang, Namun dalam iman ku maju,
Langkahku dipimpin Tuhan.
meter→ 12, 14, 8, 17, 17
]]>
20150629T022000Z 20150629T022000Z
278: Ku Ingin Damai, Ya Tuhan
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
278: Ku Ingin Damai, Ya Tuhan
1. 
Ku ingin damai, ya Tuhan, Berdasarkan iman;
Percaya sungguh, tak ragu Atas pilihanMu.
2. 
Meski gagal rencanaku, Dan jalanku susah;
Biar hidupku melarat, DalamMu ku kaya.
3. 
Biarpun tubuhku lemah, Dan hidupku pedih;
Tak dapat nikmati banyak– KehendakMu jadi.
4. 
Walaupun akan kecewa, Itu baik bagiku,
Agar lepas dari dunia, Dan lebih dekatMu.
5. 
Ku damai bila percaya Dan dapat mengerti
Bahwa soal kecil, besar, Tuhan yg kemudi.
6. 
Mendengar suara Bapa, Tunjuk yg utama;
Oh! damai benar, sempurna– Hati aman, tent’ram.
Copyright→ ©
meter→ 14, 14
]]>
20150629T021959Z 20150629T021959Z
279: Tambah Iman Kami
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
279: Tambah Iman Kami
1. 
Tambah iman kami, Tuhan, Lepaskan ikatan sangsi:
B’rilah kami penglihatan, Mengerti maksudMu suci.
2. 
Tambah iman kami, Tuhan, Jikalau diserang Satan;
B’ri kami perisai iman, Agar berani melawan.
3. 
Tambah iman kami, Tuhan, Bila tampak tak berbuah;
Ajar dalam kegagalan, Percaya tanganMu hantar.
4. 
Tambah iman kami, Tuhan, Jikalau susah terbayang;
Sembuhkan hati yang luka, Tuhan, Kau Gembala domba.
5. 
Tambah iman kami, Tuhan, Bila maut pun mendekat;
B’ri iman yang dapat lihat Harapan kami, Golgota.
Copyright→ ©
meter→ 16, 16
]]>
20150629T021958Z 20150629T021958Z
280: Sungguh Indah Bapa Tahu
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
280: Sungguh Indah Bapa Tahu
1. 
Sungguh indah Bapa tahu Dan rencanakan
jalanku; Kalau hadapi ujian,
Dia b’ri rahmat melimpah.
Chorus
Ku sungguh dip’liharaNya,
Dilindungi dari musuh. Oleh iman
ku melihat Dia yg mati bagiku.
2. 
Meski ada ketakutan, Ku tak ragukan
rahmatNya, Kar’na aku t’lah belajar–
Sungguh percaya padaNya.
3. 
Apa pun akan terjadi, Namun kupegang
janjiNya; S’lama kuserahkan diri,
AnakNya nyata dalam ku.
4. 
Ku mau b’lajar s’lama hidup, Lebih sangkal
diri agar Bila ku dipanggil pulang,
Ku lebih s’rupa denganNya.
Copyright→ ©
meter→ 13, 11, 8, 8, 12, 12
]]>
20150629T021957Z 20150629T021957Z
281: Ku Hanya Perlu KuatMu
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
281: Ku Hanya Perlu KuatMu
1. 
Ku hanya perlu kuatMu; Engkaulah
Penebus Agung, RahmatMu melimpah,
Ku yang lemah jadi kuat, Nyanyi
lagu kemenangan Dalam peperangan.
2. 
Rasa kuat dalam diri, Angkuh
tak menghormatiMu; Menipu dirinya,
Namun yg harap padaMu, S’bagai
pohon tetap hijau, Berdaun, berbuah.
3. 
Ku perlu firmanMu saja. Pikiran
orang tak dapat B’ri t’rang yg pimpin ku;
Namun firman Tuhan benar, Menerangi
tua, muda Untuk selamanya.
4. 
Perlukah cari sumber lain Dan
tinggalkan firman Tuhan Yang sumbernya Kristus?
Dia hidup, kebenaran, Hikmat
serta kesucian– DenganNya ku teguh.
Copyright→ ©
meter→ 11, 11, 10, 12
]]>
20150629T021956Z 20150629T021956Z
282: Kudengar Suara Guru
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
282: Kudengar Suara Guru
1. 
Kudengar suara Guru, Hatiku
tergerak sungguh; Tengah berjuang dihibur,
“Tahan, hingga kembaliKu.”
Chorus
JalanNya terbaik, kuikut, Jejak Yesus yang kuturut;
Maksudku yg terutama, Jadi layak masuk sorga.
2. 
Firman itu kurenungkan, Bahwa Kristus
balik pula Mengangkat yg dipilihNya,
Yang bertekun di jalanNya.
3. 
Meski banyak yg menghina, Tolak kasihNya
dan sesat, Ku ingin tetap setia,
Hingga Kristus balik pula.
4. 
KasihNya menghibur hati, Dan rahmatNya
akan dib’ri Untuk tahan t’rus berjuang,
Hingga wajahNya kupandang.
Copyright→ ©
meter→ 11, 13, 8, 16, 16
]]>
20150629T021955Z 20150629T021955Z
283: Bertekun Dalam KasihMu
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
283: Bertekun Dalam KasihMu
1. 
Bertekun dalam kasihMu yg lembut, setia,
Kupegang tanganMu teguh dan maju berjuang;
Bintang Fajar yg cemerlang menjadi penghantar,
Kulihat cahayaNya t’rang unjuk jalan benar.
2. 
Kuat cahaya sinarMu, Engkau harapanku,
Indah berseri rahmatMu yg menolong aku
Melihat apa tersimpan untuk yg setia;
Kepada Guru menghamba, turut kehendakNya.
3. 
Tinggal dalam kuasaNya, penuhlah lumbungku;
Roti hidup tersedia, air sejuk ada;
Semua yg kuperlukan ada di kandangNya;
Setiap janjiNya sungguh, k’lak digenapiNya.
4. 
Bagaimana kuhargai panggilan dalamNya?
Imanku harus diuji di waktu mendatang,
Sedang ku melawan goda dan keluhan jiwa,
Tuhankah Jurumudinya: yg bisik: “Tenanglah?”
Copyright→ ©
meter→ 14, 14, 14, 14
]]>
20150629T021954Z 20150629T021954Z
284: Ku Tak Dapat Melupakan
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
284: Ku Tak Dapat Melupakan
1. 
Ku tak dapat melupakan Hari Jurus’lamat datang;
Ia memb’ri hidup baru Dan harta sorga padaku.
Chorus
Ku tak dapat melupakan Yg Yesus telah katakan,
“Kalau mau jadi muridKu, Pikul salibmu, ikutKu.”
2. 
Ku tak dapat melupakan, Kasih yg mendorong Dia
Turun ke dunia yg ramai Dan pandang ku dengan kasih.
3. 
Ia mendekatkan sorga, Nyatakan kehendak Allah;
Kebenaran jelas, kokoh; Merdu bagi telingaku.
4. 
Ku tak dapat melupakan Harinya ku mulai jalan
Dengan Yesus di jalanNya, Menikmati pers’kutuan.
Copyright→ ©
meter→ 16, 16, 16, 16
]]>
20150629T021953Z 20150629T021953Z
285: Nantikanlah Tuhan
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
285: Nantikanlah Tuhan
1. 
Nantikanlah Tuhan dengan percaya,
Menantilah di waktu yang kelam.
Kuat baru kan dib’rikan padamu,
Kasih, kuasaNya kan kaubuktikan.
2. 
Nantikanlah Tuhan bila kautantang
Musuh yang ingin merintangimu;
Bujukmu berdosa dan k’lak binasa,
Jauh di luar kehendak Allahmu.
3. 
Nantikanlah Tuhan bila kaumenang,
Jangan sampai kau menjadi angkuh.
Menantilah agar t’rus rendah hati,
Sederhana dan selalu jujur.
4. 
Nantikanlah Tuhan serta percaya,
Mohon padaNya, Dia pun minta;
Sambut hendakNya, doamu didengar,
Setialah, Dia pun setia.
5. 
Nantikanlah Tuhan dan bergembira,
Turut jejakNya, dengar suaraNya.
Kasih, rahmat Tuhan cukup bagimu,
Dengan Dia, kau bersukacita.
Copyright→ ©
meter→ 11, 10, 11, 10
]]>
20150629T021952Z 20150629T021952Z
286: Ya Tuhan, Kubawa Korban,
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
286: Ya Tuhan, Kubawa Korban,
1. 
Ya Tuhan, kubawa korban, PadaMu Imam, Rajaku,
Meski kecil dan tak pantas, S’mua
kus’rahkan padaMu, S’mua kus’rahkan padaMu.
Chorus
Terimalah, Hidup
ini kuserahkan KepadaMu,
Jadi milikMu selalu.
2. 
Kau b’ri yang terbaik bagiku, Jadi korban di Golgota,
Cawan pahit t’lah Kauminum, Hingga
ku mengenal Bapa, Hingga ku mengenal Bapa.
3. 
Seg’nap hidup kuserahkan, Gunakan pada jalanMu,
Di kakiMu kuletakkan, Biar
berkenan padaMu, Biar berkenan padaMu.
4. 
Gunakan hidupku, Tuhan, Untuk mencari yang sesat,
Sungguh senang di rumahMu, Domba
hilang ditemukan, Domba hilang ditemukan.
Copyright→ ©
meter→ 16, 10, 14, 6, 10, 8
]]>
20150629T021951Z 20150629T021951Z
287: Bila Hatiku Berbeban
piano midi melody midi synth mp3
287: Bila Hatiku Berbeban
1. 
Bila hatiku berbeban Dan ku tak mengertinya;
Yg tidak dapat kuubah, Kus’rahkan pada Tuhan.
Chorus
Ku berserah pada Yesus, Dia mengerti s’mua;
Kutinggalkan di tanganNya, Yg tak dapat kuubah.
2. 
S’ring manusia bertanya Akan baik buruknya;
Namun Yesuslah jawaban, Berdasarkan hendakNya.
3. 
Tiap hari kupandang Yesus Yg penuh kasih, rahmat.
Harta dunia kesayangan, Harus ditinggalkan k’lak.
4. 
S’mua akan pandang Dia, Hidup dan memerintah
Dan bangsa mana pun juga Kan sujud menyembahNya.
Copyright→ ©
meter→ 15, 15, 15, 15
]]>
20150629T021950Z 20150629T021950Z
288: O Tuhanku, Dengarlah
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
288: O Tuhanku, Dengarlah
1. 
O Tuhanku, dengarlah seruanku, Ku terhimpit
dalam kesukaran; Pimpinlah ku kepada
Gunung Batu Yg lebih tinggi dari padaku.
2. 
Di saat ku putus asa, sabdaNya, “Kau b’lum gagal
s’lama berusaha.” Walau jatuh, harapkan
Gunung Batu Yg lebih tinggi dari padaku.
3. 
Dari congkak dan kepentingan diri, Biarlah
ku mati tiap hari. O, tolong ku dapatkan
Gunung Batu Yg lebih tinggi dari padaku.
4. 
Bila duka yg menimpa hidupku Dan ku terg’rak
tanyakan sebabnya; Tolong ku tak ragukan
Gunung Batu Yg lebih tinggi dari padaku.
5. 
Bila aku lemah nyaris tergoda Oleh orang,
untuk sangkal Tuhan; Angkatlah aku pada
Gunung Batu Yg lebih tinggi dari padaku.
Copyright→ ©
meter→ 15, 13, 14
]]>
20150629T021949Z 20150629T021949Z
289: Di Tengah Banyak Cobaan
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
289: Di Tengah Banyak Cobaan
1. 
Di tengah banyak cobaan Dan duri yg menyakitkan;
Ku terhibur memikirkan: Kaupikirkan daku!
Chorus
Kaupikirkan daku, Kaupikirkan daku;
Mengapa ku harus takut? Kaupikirkan daku!
2. 
Kekuatiran menimpaku Dan membayangi jiwaku;
Kau meyakinkan ku s’lalu: Kaupikirkan daku!
3. 
Biar bayang muncul– lenyap, Hidup susah atau senang;
Aku puas serta tenang: Kaupikirkan daku!
meter→ 16, 14, 12, 14
]]>
20150629T021948Z 20150629T021948Z
290: Ku Berjalan Dengan Yesus
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
290: Ku Berjalan Dengan Yesus
1. 
Ku berjalan dengan Yesus, Tak peduli bujukan;
Ku takkan tahan terpisah; Kuturut s’panjang jalan.
Chorus
Jalan t’rus! Jalan t’rus! S’panjang jalan kuturut.
2. 
Apakah indah di dunia Hingga kusangkal Tuhan?
Indah kasih-setiaNya; Kuturut s’panjang jalan.
3. 
Kami berjalan bersama, Ku tak akan menyimpang;
Belas kasihanNya tetap; Kuturut s’panjang jalan.
4. 
Ikatan bertambah teguh Jika ku s’lalu taat;
Tak terpisah dari Yesus; Kuturut s’panjang jalan.
Copyright→ ©
meter→ 15, 15, 13
]]>
20150629T021947Z 20150629T021947Z
291: Hati Jurus’lamatku Lembut
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
291: Hati Jurus’lamatku Lembut
1. 
Hati Jurus’lamatku lembut, Dia melihat langkahku;
Dialah Bentengku yang kokoh, Jika
bahaya ancamku. Kasih dan rahmatNya melimpah
Jika topan hidup pukul; TanganNya kuat,
b’ri lindungan, T’lingaNya dengar seruku.
2. 
Mata Jurus’lamatku jaga, Lihat setiap anakNya;
Meski sedikit dan terpencar, DituntunNya
dengan sabar. Di padang b’lantara yang
samun, Manna dari sorga turun; Bagi jiwa
haus dan lesu, Dia Batu karang teguh.
3. 
Hati Jurus’lamatku lembut, Dia hidup bagi domba;
PadaNya kus’rahkan hidupku, Dia
sanggup pelihara. Tak gentar turut Jurus’lamat
Hingga sampai akhir hidup; Sinar t’rang rumahMu
terbayang, Sana hentian abadi.
Copyright→ ©
meter→ 17, 11, 15, 13, 12
]]>
20150629T021946Z 20150629T021946Z
292: Di Saat G’lap Gulita
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
292: Di Saat G’lap Gulita
1. 
Di saat g’lap gulita, Sedih dan berbeban;
Tuhan dekat menegur, Menghibur, b’ri berkat.
Dalam rahmat, tanganNya Mengarahkan langkah
Dan hantar kita masuk Dalam pers’kutuan.
2. 
Tak kuatir masa depan, Kasih yg menghantar
Lewat gunung dan lembah Ke hari yang mulia.
Maut t’lah dikalahkan, Lenyaplah sengatnya.
Dalam iman melihat Pintu sorga buka.
3. 
Maka, maju berjuang Dan pandang sasaran;
Dia kerja dalammu S’perti pada yg lain.
Jangan takut apa pun, Kasih b’rimu menang;
Maka k’lak di akhirat Hidup dengan Tuhan.
Copyright→ ©
meter→ 13, 13, 13, 13
]]>
20150629T021945Z 20150629T021945Z
293: Bila Kupikirkan
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
293: Bila Kupikirkan
1. 
Bila kupikirkan maksud Hidup, matinya Tuhan;
Hatiku berkobar sungguh Mau jadi setiawan.
Chorus
Jangan sampai ku bermegah Selain dalam Tuhanku.
Biarlah kuanggap hampa S’mua yang di dunia.
2. 
Penderitaan di dunia Tak patut dibandingkan
Dengan s’mua kemuliaan Yg kan dib’rikan Tuhan.
3. 
Yg mencari hormat dunia, Buta dan memutuskan
Mengikut jalan yg sesat, Menolak jalan Tuhan.
4. 
B’rikanlah ku rahmat agar Seperti Yesus tabah;
Tak hiraukan penghinaan Dan t’rima upah sorga.
Copyright→ ©
meter→ 15, 15, 15, 15
]]>
20150629T021944Z 20150629T021944Z
294: Hidup Berkemenangan
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
294: Hidup Berkemenangan
1. 
Hidup berkemenangan, Penuh puji syukur,
Hendaklah demikian Jadi bagianmu;
Kemenangan dicapai Di Bukit Golgota;
Kuasa dosa lenyap, Yesus t’lah bebaskan.
2. 
Dan inginkah kautahu Rahasia itu?
Undanglah Yesus masuk Di dalam hatimu.
Jiwa yang remuk, rendah, Senang turut Dia,
Kan bersorak dalamNya, BesertaNya menang.
3. 
Meski bayangan yang g’lap Halangi jalanmu,
Ingatlah janji Bapa Dan kau menang tentu.
Iman dapat melihat Balatent’ra sorga,
Dalam perjuangan b’rat, Iman makin kuat.
4. 
Perjuangan makin b’rat, ’Jelang Yesus datang,
Dan yang akan bertahan, M’reka yang belajar:
Bahwa Allah inginkan, Hati yang terbuka;
Biarkan Dia masuk, Kan menang selalu.
meter→ 13, 13, 13, 13
]]>
20150629T021943Z 20150629T021943Z
295: Yesus, Harapan, Lindunganku
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
295: Yesus, Harapan, Lindunganku
1. 
Yesus, harapan, lindunganku, Penghibur di dalam susah;
Walaupun jalan melelahkan, Ku yakin Ia p’lihara.
Chorus
Walau dosa mengancam t’rus, Tidaklah gentar hatiku;
Yesus harapan, lindunganku Dan dengan senang ku maju.
2. 
Tangan kananNya lindungi ku, Meski musuh t’rus menekan;
Percaya pada nama Tuhan, Pastilah ku akan menang.
3. 
Rahmat, setiaNya tak pernah Tinggalkan m’reka yg benar;
Dia ingat k’lemahan kita Dan b’rikan Roh, kuasaNya.
4. 
Dia tinggal di hati rendah Yg indahkan nasihatNya;
Hati yg hancur serta rendah, Yesus senang kendalikan.
Copyright→ ©
meter→ 17, 17, 16, 17
]]>
20150629T021942Z 20150629T021942Z
296: Hatiku Gembira
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
296: Hatiku Gembira
1. 
Hatiku gembira turut jalanMu, T’rang dan kasihMu
hantarku s’lalu; KebenaranMu jadi
hiburanku, Meski jalan g’lap, topan menderu.
Chorus
Dalam topan, kulihat Engkau, Sinar kasihMu lindungi ku;
Ku kan turut ke mana pun
Kauhantar, Ku jadi milikMu selamanya.
2. 
Kuingat sengsara yang Kauderita, Yang t’lah membuka
jalan ke sorga; Kasih suci timbul dalam
jiwaku, Mengarahkan pada sasaranku.
3. 
Kaurindukan jiwa yang kini bimbang, Yang dulu dengan
teguh berjalan, Tapi menyimpang dari
jalan Tuhan, Tersesat dalam topan dan hilang.
Copyright→ ©
meter→ 16, 12, 14, 18, 8, 13
]]>
20150629T021941Z 20150629T021941Z
297: Ombak Pukul
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
297: Ombak Pukul
1. 
Ombak pukul, laut bergelora, Berbahaya,
dan Yesus terlelap; Atas laut,
Bapa berkuasa Dia pimpin Orang Galilea.
Chorus
Topan landa, laut bergelora, Tuhan sedang
tidur di tengahnya; Mengapakah kita takut, ragu?
Bapa mem’rintah lautan s’lalu.
2. 
Biarlah kau tetap bergembira, Bila kelam
dan dilanda topan. Tangan Bapa
b’rikanmu bimbingan– Engkau akan dapat kemenangan.
3. 
Mengapakah hati kita resah Dan hidup
di dalam kesedihan? Atau pupuk
pikiran yg salah? Mengapakah ragukan kasihNya?
4. 
Mari, kita maju dengan b’rani, S’panjang masa,
Allah s’lalu pimpin; Musuh lari,
dan gunung menghilang, Jika kita setia padaNya.
Copyright→ ©
meter→ 14, 10, 16, 14, 16, 10
]]>
20150629T021940Z 20150629T021940Z
298: Walau Berita Baik
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
298: Walau Berita Baik
1. 
Walau berita baik, buruk,
Tetap dipimpin firmanMu; Tongkat, p’risai,
pedang ampuh: Kami ikut.
2. 
Dengan dilingkungi musuh,
Kami bersandar padaMu. Tinggalkan
s’mua di dunia: Kami ikut.
3. 
Tuhan, tunjukkanlah jalan,
Agar kami tak menyimpang; Maka menuju
Harinya: Kami ikut.
4. 
Kau t’lah dahului kami,
JejakMu kami ikuti. Tuhan p’liharalah
kami: Kami ikut.
5. 
Siapakah milik kami
Di sorga maupun di bumi? Kaulah yg
kami kasihi: Kami ikut.
meter→ 8, 12, 8
]]>
20150629T021939Z 20150629T021939Z
299: Dikenan Allah
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
299: Dikenan Allah
1. 
Dikenan Allah, betapa senang, Biarlah ini
jadi dorongan, Agar hidup kami persembahkan,
Jadi persembahan yang berkenan.
2. 
Yesus AnakNya, dikenan Allah, Tak pernah jatuh
melawan dosa, Capai tujuan, bangkit dari
maut, Pada akhirnya duduk di tahta.
3. 
Dikenan Allah, jadi s’rupaNya, Walaupun kini
harus mend’rita, S’perti para leluhur pun rela,
Turut panggilanNya dan berkenan.
4. 
Dikenan Allah, berkat yang sungguh, Pujian orang
lenyap dan lalu; Tuhan, bentuklah hatiku s’rupa
Yesus yang lembut, benar, setia.
Copyright→ ©
meter→ 15, 15, 10
]]>
20150629T021938Z 20150629T021938Z
300: Hati Ini Tetap Hampa
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
300: Hati Ini Tetap Hampa
1. 
Hati ini tetap hampa, Air mata berlinang.
Ku tak dapat penghiburan Sampai Tuhan dekat.
2. 
Kata indah tak timbulkan Iman, pengharapan,
Sampai kudengar suaraNya Yg pulihkan jiwa.
3. 
Tak ada kata hiburan Dapat kubagikan
Pada yg memerlukannya Sampai Tuhan dekat.
4. 
Kalau Tuhan yg kusembah Tidaklah mendekat.
Hidupku bak padang gersang, Sangat menyedihkan.
Copyright→ ©
meter→ 14, 14
]]>
20150629T021937Z 20150629T021937Z
301: Di Tengah Godaan
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
301: Di Tengah Godaan
1. 
Di tengah godaan Dalam dunia,
Pimpin kami Tuhan, Takut padaMu.
Kau tahu sifat kami, Yg sangat lemah
B’ri kekuatan agar Kami t’rus menang.
Chorus
Tuhan pimpin kami, Setia di jalanMu, Tuntunlah s’lalu.
2. 
Puji syukur atas HidupMu, Tuhan,
Tolong kami menang Dalam perjuangan.
Dengan harga mahal, Kautunjuk jalan;
Menderita untuk Orang berdosa.
3. 
Engkau t’lah katakan: Jika setia
Upahnya lebihi Tawaran dunia.
Pada tahta Bapa, Kristus berdoa,
Bagi umatNya yg Sedang berlomba.
meter→ 11, 11, 11, 11, 18
]]>
20150629T021936Z 20150629T021936Z
302: Bina Hidupku
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
302: Bina Hidupku
1. 
Jurus’lamatku, bina hidupku, Biar ku
jadi milikMu s’lalu; Aku musafir di neg’ri
rusuh Dan perlukan bimbingan tanganMu.
Chorus
Jurus’lamat, lindungilah, Kar’na padaMu
jiwaku tenang, Bila Engkau dekat, hadiratMu
b’ri t’rang, Ku tak takut bila tanganMu hantar.
2. 
Jika susah menimpa hidupku, Kasar, berbatu
jalan kutempuh; Dalam rahmat Kaurencanakannya,
Agar kusadari bimbinganMu.
3. 
Jurus’lamatku, bina hidupku, Biarlah imanku
tetap teguh; Tolong ku menolak goda,
tipu, B’rikan daku bimbingan tanganMu.
Copyright→ ©
meter→ 13, 15, 12, 13, 15, 13
]]>
20150629T021935Z 20150629T021935Z
303: Tuhan Milikku Utama
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
303: Tuhan Milikku Utama
1. 
Tuhan milikku utama, Lebih dari hidupku,
Sepanjang jalan ke sorga, Ku jalan besertaMu.
DekatMu, dekatMu; Berjalan sertaMu,
Sepanjang jalan ke sorga, Ku jalan besertaMu.
2. 
Bukan harta, kesenangan, Bukan hormat mintaku,
S’mua ku rela korbankan, Asal ku besertaMu.
DekatMu, dekatMu; Berjalan sertaMu,
S’mua ku rela korbankan, Asal ku besertaMu.
3. 
Tolong ku tempuh laut hidup, Lewati bayangan maut,
Hingga ku mencapai sorga Dan masuk bersamaMu.
DekatMu, dekatMu; Berjalan sertaMu,
Hingga ku mencapai sorga Dan masuk bersamaMu.
meter→ 15, 15, 12, 15
]]>
20150629T021934Z 20150629T021934Z
304: Maju, Saudara Maju
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
304: Maju, Saudara Maju
1. 
Maju, saudara maju! Bapa serta kita;
Dia pimpin dan lindung, Lawan musuh jiwa;
Indah serta mulia Cahaya wajahNya,
Jadikan gurun gersang Sebagai firdaus t’rang.
2. 
Maju meskipun malam, Tiang api tuntun,
Gembala yang di depan, Domba pun mengikut;
Tenang, tak usah gentar, Turut suaraNya,
Dengan percaya bulat, T’rus pandang padaNya.
3. 
B’ranilah menderita! Akhir jalan dekat,
Nanti disambut riang, Dan pandang wajahNya.
Dunia kecil dan hampa, Jika pandang Tuhan,
Telah terbit Sang Surya, Akhir hidup dekat.
4. 
Kita ikut jejakNya; Apa pun terjadi,
T’rus tempuh jalan benar Meskipun berduri,
Tak dikenal dunia, Dihina selalu,
Kedengaran nyanyian: Saudara, t’rus maju!
meter→ 13, 13, 13, 13
]]>
20150629T021933Z 20150629T021933Z
305: Kami Senang Ikuti
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
305: Kami Senang Ikuti
1. 
Kami senang ikuti JalanNya yang sempit;
Kenal suara Tuhan Yang setia panggil.
Mari saudara maju Dengan tekad bulat,
Menuju rumah Bapa, Perhentian kekal.
2. 
Dengan nyanyian kudus Kami pun berangkat,
Tinggalkan neg’ri rusuh Jauh di belakang.
Apakah dengan sedih, Dunia kautinggalkan?
Kita t’lah lihat Yesus Dan akan t’rus jalan.
3. 
Senang, bebas ikatan, S’gala perhambaan!
Tinggalkan kesenangan Yang akan binasa.
Dengan gembira maju, Bebas, tanpa beban,
Tempuh jalan di gurun Dan lewat lautan.
4. 
Lawan kehendak diri, Ini jalan Allah,
S’perti Yesus mengabdi, Menyangkal diriNya.
Meskipun jalan sempit, Sunyi dan berbatu,
Walau banyak rintangan, Puji Allah!–maju.
meter→ 13, 13, 13, 13
]]>
20150629T021932Z 20150629T021932Z
306: Dia Menunggu Padamu
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
306: Dia Menunggu Padamu
1. 
Dia menunggu padamu, O, jangan berlambat
lambat. Allah mau jadi Bapamu: Dia
kan pimpin, tolongmu.
Chorus
Sungguh cerah masa depan,
Neg’ri janji ditawarkan. Yg t’lah hantar
leluhurmu, Mau hantarmu: Dia tunggu.
2. 
Kaucarikah s’perti Abram– Sadar kan pimpinan
Allah; T’rus pergi tak tahu ke mana, Cari
neg’ri dijanjikan?
3. 
Janganlah takuti gunung Ataupun lembah
yg kelam; Ini jalan ’nuju Allah– Senang
jalan besertaNya.
4. 
Indah yg kauceritakan Bila waktu senja
tiba; “Tuhan setia, baik kerjaNya– Hanya
Dia kulayani.”
Copyright→ ©
meter→ 14, 12, 6, 8, 12, 12
]]>
20150629T021931Z 20150629T021931Z
307: Ku Akan Ikut
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
307: Ku Akan Ikut
1. 
Ku akan ikut Yesus walau jalan g’lap Dan hatiku tak
akan gentar, Kar’na kasihNya lebih kuat dari maut;
FirmanNya menyatakannya.
Chorus
Jurus’lamat tetap sama.
Hatiku tak akan gentar Kar’na
kasihNya lebih kuat dari maut; FirmanNya menyatakannya.
2. 
Yesus telah datang dari rumah Bapa Untuk menerangi
dunia, Tunjukkan jalan, kebenaran dan hidup;
FirmanNya menyatakannya.
3. 
Ku sadar ku lemah, namun kuat dalamNya. Ku menang menghadapi
musuh; Yesus adalah menaraku yg kuat;
FirmanNya menyatakannya.
4. 
Kuikut Yesus ke mana pun dituntun; Inilah doaku
agar tahu Akhiri perjalananku tanpa cela;
FirmanNya yg mengajar ’ku.
Copyright→ ©
meter→ 17, 16, 8, 8, 10, 17
]]>
20150629T021930Z 20150629T021930Z
308: Tuhan, Gembalaku
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
308: Tuhan, Gembalaku
1. 
Tuhan, Gembalaku yg baik; Takkan kekurangan,
Dipimpin ke rumput hijau, Dipimpin
ke rumput hijau Serta ke air tenang.
2. 
Jiwaku pun dibarui Dan ku berjalan
t’rus Di jalan benar dan suci, Di jalan
benar dan suci, Demi nama Tuhan.
3. 
Meski lewati lembah maut, Tak gentar, tak takut,
Sebab tongkatMu pimpin t’rus, Sebab tongkatMu
pimpin t’rus, Menghibur ku s’lalu.
4. 
Hidanganku Kaulengkapi Di hadapan musuh;
Kepalaku Kauminyaki, Kepalaku
Kauminyaki, Pialaku limpah.
5. 
Berkat dan murahMu hantar Seumur hidupku;
Menuju ke rumah Bapa, Menuju
ke rumah Bapa, Ku tinggal selama.
meter→ 14, 11, 11
]]>
20150629T021929Z 20150629T021929Z
308a: Tuhan, Gembalaku
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
308: Tuhan, Gembalaku
1. 
Tuhan, Gembalaku yg baik; Takkan kekurangan,
Dipimpin ke rumput hijau, Dipimpin
ke rumput hijau Serta ke air tenang.
2. 
Jiwaku pun dibarui Dan ku berjalan
t’rus Di jalan benar dan suci, Di jalan
benar dan suci, Demi nama Tuhan.
3. 
Meski lewati lembah maut, Tak gentar, tak takut,
Sebab tongkatMu pimpin t’rus, Sebab tongkatMu
pimpin t’rus, Menghibur ku s’lalu.
4. 
Hidanganku Kaulengkapi Di hadapan musuh;
Kepalaku Kauminyaki, Kepalaku
Kauminyaki, Pialaku limpah.
5. 
Berkat dan murahMu hantar Seumur hidupku;
Menuju ke rumah Bapa, Menuju
ke rumah Bapa, Ku tinggal selama.
meter→ 14, 11, 11
]]>
20150629T021928Z 20150629T021928Z
309: Sungguh Segar
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
309: Sungguh Segar
1. 
Sungguh segar rumput padang, Gembala pimpin dombaNya;
Ke sungai Allah yang riang T’rus mengalir dengan tenang;
Jauh dari tipu, goda Dia bersama dombaNya.
Chorus
Gembala dan domba senang; Sungguh segar rumput padang;
S’bagai taman firdaus raya, Kar’na Tuhan ada serta.
2. 
Amat harum taman itu, Tempat Yesus t’lah berdoa;
Kami ikuti jejakNya, Gentar dan kuatir hilang;
Doa dan pujian kami, Mengharumkan tempat suci.
3. 
Dengan Tuhan kami tenang, Terpisah dari dunia;
Bersama Gembala kami, S’mua keperluan dib’ri;
Dengar suaraNya lembut, Hati kami pun terhibur.
4. 
Menderita bersamaNya, K’lak di sorga akan senang;
Puas, jika Yesus hantar, Pikul salib, t’rus berjuang,
Dan mencerminkan hidupNya, KasihNya kami masyhurkan.
Copyright→ ©
meter→ 16, 16, 16, 16, 16
]]>
20150629T021927Z 20150629T021927Z
310: Gembala Israel
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
310: Gembala Israel
1. 
Gembala Israel jaga domba, Tak pernah terlelap
atau lupa; Bila malam, kumpulkan dombaNya
Dan bila fajar, menuntun m’reka!
Chorus
Gembala Israel
penuh kasih, Dari sorga, kawanan Kautilik Dan tahu perjalanan
melelahkan; Senantiasa Kaudoakan m’reka.
2. 
Gembala Israel, kuat tanganMu, Lindungi kawanan
dari musuh, Kumpulkan yg jatuh, kelelahan,
Mereka Kaupeluk di pangkuan.
3. 
Gembala Israel datang seg’ra, Untuk selamatkan
KawananMu; Sungguh senang memandang wajahMu,
Gembala Israel, Tuhan Yesus.
meter→ 16, 14, 10, 6, 20, 14
]]>
20150629T021926Z 20150629T021926Z
311: Dia Menemukan Aku,
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
311: Dia Menemukan Aku,
1. 
Dia menemukan aku, Di padang gurun yg tandus;
HatiNya terharu lihat Ku yg tersesat dan lesu;
SabdaNya, “Janganlah takut– Tak binasa yg Kutebus.”
Chorus
Kasih mulia! O karunia! Yg bawa Jurus’lamatku
Untuk mencari dombaNya, Hantar m’reka ke kandangNya.
2. 
Dia membalut lukaku Dan hantar ku ke kandangNya;
Maka rasa takut lenyap Dan jiwaku bergembira.
Aku dikasihi Allah Untuk selama-lamanya.
3. 
Dalam hidup ini puas, Kutinggal di rumah Raja,
T’rus mendengar suaraNya Dan nyanyi kar’na kasihNya;
Dengan sorga ku berpadu– Satu roh dengan Allahku.
Copyright→ ©
meter→ 16, 16, 16, 16, 16
]]>
20150629T021925Z 20150629T021925Z
312: Tuhan Gembalaku
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
312: Tuhan Gembalaku
1. 
Tuhan gembalaku– Takkan kekurangan;
TanganNya yg membimbing ku Ke padang yg hijau;
Tahu yg kuperlukan, Aman besertaNya;
Ku tenang beristirahat Pada air yg tenang.
2. 
Bila jiwa lelah Dalam perjuangan;
KasihNya yg memulihkan– Ku mengasihiNya.
Jalan kebenaran DenganNya kutempuh.
Mengapa ku mau menyimpang? Dia Pemimpinku.
3. 
Lewati lembah maut, Senang Yesus dekat;
Gada dan tongkatNya hibur, Aku takkan gentar.
Meja disiapkan Di depan lawanku.
Bila ku diurapiNya Limpah pialaku.
4. 
Rahmat, kemurahan Kan t’rus besertaku.
Dia jaga dan p’lihara Dari jalan sesat.
Kini hadiratNya B’rikan kesenangan
Maka sepanjang akhirat, Kupuji jalanNya.
Copyright→ ©
meter→ 12, 14, 12, 14
]]>
20150629T021924Z 20150629T021924Z
313: Di Tempat Yang Damai
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
313: Di Tempat Yang Damai
1. 
Di tempat yg damai, tenang, Ku merasa lega.
Kenal dan turut hendakNya– Perhentian jiwa.
Chorus
Betapa aman, indah, Perhentian Allah;
Senang dengar suaraNya, Menikmati kasihNya.
2. 
Hidupku bersama Yesus, Aman dalam Allah.
Ku mengikuti jalanNya– Kami tak berpisah.
3. 
Di tengah hidup yg susah, DenganNya ku maju;
Di tengah dunia yg resah Ku tenang selalu.
4. 
Ku tak lagi takut, ragu; KasihNya yakinkan
Bahwa Ia dekat sungguh– Ku memuji Dia.
5. 
Ku tahu Dia akan pegang Tanganku dan hantar
Hingga ku bersama Dia Nanti di akhirat.
Copyright→ ©
meter→ 14, 14, 13, 15
]]>
20150629T021923Z 20150629T021923Z
314: Almasih Tawarkan Damai
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
314: Almasih Tawarkan Damai
1. 
Almasih tawarkan damai; B’rikanlah padaku;
Dengan menyangkal diriku, Tenang di dalamMu.
2. 
Sifatku ini yg kejam Selalu melawan;
Memisahkan dari Tuhan, Hingga ku gelisah.
3. 
Banyak muslihat dipakai Untuk meyakinkan;
Bahwa tak aman bersandar, Pun percaya Tuhan.
4. 
Kuinginkan perhentian Yg kalahkan dosa;
Ku mohon Tuhan yg p’rintah Untuk selamanya.
5. 
Di tanganMu ku berserah; Lanjutkan kerjaMu;
Siapakah dapat bekerja, Ajaib s’perti Engkau?
meter→ 14, 14
]]>
20150629T021922Z 20150629T021922Z
315: Jurus’lamat B’rilah Damai
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
315: Jurus’lamat B’rilah Damai
1. 
Jurus’lamat b’rilah damai Di hati yg lelah.
Ku takut dan ragu-ragu; O ulurkanlah tanganMu.
Dekatlah padaku Dan belalah aku.
2. 
Tuhan Kau perlindunganku Bila bayangan g’lap.
Jika kucari wajahMu, Kasih dan rahmat kulihat;
Maka tidak ada Yang menakutkan ’ku.
3. 
Bila susah; ku berseru Dan mohon rahmatMu.
Engkau menghibur hatiku Dengan kasihMu yg lembut:
S’mua Kaupenuhi Di dalam hatiku.
4. 
Saat akhir hidup tiba Ku pulang padaMu.
S’mua kesusahan lenyap, Ku senang dengar sabdaMu,
“AnakKu, marilah, Beristirahatlah.”
Copyright→ ©
meter→ 14, 16, 12
]]>
20150629T021921Z 20150629T021921Z
316: Kini Hariku
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
316: Kini Hariku
1. 
Kini hariku, besok b’lum pasti; Hidup pendek dan
akhirat panjang. Waktu sedang lewat dengan cepat,
Dengan seg’ra kan mulai akhirat.
2. 
Sukacita dunia cepat hilang; Kecewakan jiwa
kita saja; Cari damai– t’rima kepedihan;
Gembira hilang– kita menyesal.
3. 
Hanya Kristus sumber damai kita, Dia bertahta
bak raja kita Dan memakai tongkat kebenaran.
Kita berkata, “HendakMu jadi.”
4. 
Kini hariku untuk lakukan KehendakNya dan
menyangkal diri Pun mencari sumber kelegaan;
Membuktikan kehendakNya terbaik.
Copyright→ ©
meter→ 15, 15, 10
]]>
20150629T021920Z 20150629T021920Z
317: Sungguh Lega
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
317: Sungguh Lega
1. 
Sungguh lega bila fajar tiba Set’lah malam kegagalan
lewat. Hari baru, hendak Allah menang.
MaksudMu dalamku, genapilah.
Chorus
Tuhan b’rilah
kelegaan ini Agar ku dapat damai dalamMu.
2. 
Sungguh lega bila pikul salib; Mati pada yg
sebabkan rugi; Pasti akan ada kebangkitan;
Dipenuhi Kristus– ku berkenan.
3. 
Sungguh lega waktu lelah lewat; Ku tak membanggakan
jarahan p’rang, S’mua hormat hanya untuk Dia
Yg selalu memb’ri kemenangan.
4. 
Sungguh lega pada senja hidup Bila rohku kembali
padaMu; Tinggal bersamaMu yg kusembah,
Serta umatMu untuk s’lamanya.
Copyright→ ©
meter→ 18, 12, 10, 4, 16
]]>
20150629T021919Z 20150629T021919Z
318: Sedang Jalan
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
318: Sedang Jalan
1. 
Sedang jalan dengan Yesus Dan makan manna sorga,
Biarlah hatimu terg’rak Tolong m’reka yg lapar.
Chorus
Bagikan dengan berlimpah, Rotimu kan melimpah.
Buktikan kasih padaNya: Gembalakan dombaNya.
2. 
Berbuahkah untuk Yesus, Atau hasilkan semak?
M’reka yg tolong sesama Kan berbuah melimpah.
3. 
“B’ri dan padamu kan dib’ri,” Buktikan ini benar.
Tuhan akan b’ri padamu Piala yang melimpah.
4. 
Biar hidupmu dipakai Di dalam ladang Tuhan;
Dikorbankan seluruhnya– Panen pasti melimpah.
Copyright→ ©
meter→ 15, 15, 15, 15
]]>
20150629T021918Z 20150629T021918Z
319: Tak Percuma
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
319: Tak Percuma
1. 
Tak percuma s’rahkan diri s’lalu, Mengabdi Tuhan,
mentaatiNya; T’rus terdapat antara yg Setia
dalam pekerjaanNya.
Chorus
Tak percuma: pemikiran ini.
Kita ingin muliakan namaNya Di dalam
laku dan kata; Setia, murni sampai akhirnya.
2. 
Tak percuma mati pada dosa Dan serahkan diri
pada Tuhan; Ini persembahan kita Untuk Dia
yg s’lamatkan kita.
3. 
Tak percuma kerja dengan kasih Dan sungguh mencari
yg sorgawi. Allah lihat, tak lupakan Usaha
dari tiap anakNya.
4. 
Tak percuma hadapi kek’rasan; Kita pasti kan
diberkatiNya. Kalau capai garis akhir, Dengan senang
kita kan pandangNya.
Copyright→ ©
meter→ 15, 16, 7, 10, 13, 15
]]>
20150629T021917Z 20150629T021917Z
320: Akulah Hamba
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
320: Akulah Hamba
1. 
Akulah hamba yg dibeliNya, Dapat dipercaya
dan setia. Bila kuingat kebaikan
Tuhan, Ku mau setia, benar.
Chorus
“Ku mengasihi
akan Tuanku,” Kukatakan sekarang. “Tusukan
t’lingaku menunjukkan Ku hambaNya s’lamanya.”
2. 
Ku ingin menyenangkan Tuanku, Rela tiap
hari melayaniNya. Ku puas jikalau
Dia senang; SenyumNya s’perti upah.
3. 
Ku tak pilih untuk dibebaskan, Dengan kasih
ku mau mengabdiNya. Dalam rumahNya kut’rima
damai– Taat pada suaraNya.
4. 
Ya, kukatakan kukasihi Dia Dan p’rintahNya
tidak b’rat bagiku. Beruntung kalau tetap
setia; Ku tak mau dibebaskan.
Copyright→ ©
meter→ 16, 12, 9, 5, 15, 14
]]>
20150629T021916Z 20150629T021916Z
321: Hati Yang Dunia Perlu
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
321: Hati Yang Dunia Perlu
1. 
Hati yg dunia perlu, Bersih dan bebas ragu,
Hati tak bers’limut dosa, Tapi yg turut Kristus,
Hati perwira perkasa, Bak para suci dulu
Yg mengabdi pada Allah, Dan setia padaNya.
Chorus
Hati yg junjung panjiNya, Meski b’rat perlawanan,
Yg tak takut maut, bahaya, Sadar panggilan Tuhan.
2. 
Hati yg jujur, setia, Suka tolong sesama,
Undur dari kecurangan, S’lalu unjuk kasihNya,
Hati yg tetap ditilik Oleh Tuhan sendiri,
Menghadapi maut dan sedih, Mohon: “HendakMu jadi.”
3. 
Hati yg cinta sesama, Tak pilih miskin kaya,
Seperti teladan Yesus, Tak pentingkan diriNya.
Hati suam-suam kuku Kalah dalam p’rang jiwa,
Rela bertahan sertaNya, Pikul salib, derita.
meter→ 15, 15, 15, 15, 15, 15
]]>
20150629T021915Z 20150629T021915Z
322: Tolong Ku Sebulat Hati
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
322: Tolong Ku Sebulat Hati
1. 
Tolong ku sebulat hati Mengabdi kepadaMu;
Agar sungguh dan setia Di jalan musafirku.
Chorus
Tolong ku sebulat hati Mengabdi kepadaMu,
Biar hidup s’perti Yesus, Berkenan kepadaMu.
2. 
Tolong ku sebulat hati S’rahkan hidup padaMu,
Jadi korban yang berkenan Hingga masuk rumahMu.
3. 
Tolong ku sebulat hati Indahkan suaraMu,
Agar ku dapat menangkan Yang sesat kepadaMu.
4. 
Sumber lain mengecewakan, Tak memuaskan daku,
Hanya mengabdi padaMu, Kau, Tuhan dan Rajaku.
Copyright→ ©
meter→ 15, 15, 15, 15
]]>
20150629T021914Z 20150629T021914Z
323: Kami Bersyukur
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
323: Kami Bersyukur
1. 
Kami bersyukur atas kaum muda
Yang mengasihi jalan yg benar; M’reka tolak daya
tarik dunia Dan pilih kuasa Allah kekal.
Chorus
Tuhan, p’liharalah m’reka Dalam naungan kuasaMu
ajaib; Hidup pentingkan hal Kerajaan sorga,
Menyangkal diri untuk hidup kekal.
2. 
Bila sifat manusia pun bangkit,
Tolak yg benar, banggakan diri, Lemahkan iman
hingga kecewa: O Tuhan, dekatlah– bela m’reka.
3. 
Bila Iblis yang licik membisik,
Menggoda agar ingkari janji; B’rilah m’reka
hikmat tolak dia Agar sadar Bapa pelihara.
Copyright→ ©
meter→ 10, 16, 14, 16, 14, 11
]]>
20150629T021913Z 20150629T021913Z
324: Hidup Untuk Sesama
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
324: Hidup Untuk Sesama
1. 
Hidup untuk sesama, Inilah jalan benar;
Ditempuh oleh Yesus Yg menjadi Penebus.
Chorus
Hidup untuk sesama: Jadilah suatu berkat,
Pengasih, benar s’lalu, Sama seperti Yesus.
2. 
Hidup untuk sesama, S’perti Yesus pun rela,
Berkorban untuk kita, Dib’ri mahkota duri.
3. 
Hidup untuk sesama, Berkorban dengan rela
Penuh kasih dan ikhlas– Itu yg Tuhan minta.
4. 
Hidup untuk sesama, Dan bila kau berpulang,
Senang bertemu Tuhan, T’rima warisan baka.
meter→ 14, 14, 14, 14
]]>
20150629T021912Z 20150629T021912Z
325: Bukan Di Depan Orang
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
325: Bukan Di Depan Orang
1. 
Bukan di depan orang Ku berdoa, kerja,
Namun depanMu, Yesus, Kuikut jalanMu.
Pada Tuhanku saja Ku jatuh– berdiri.
Yang dikatakan orang Tak akan berarti.
Chorus
Pelayananku untuk Tuhan, Sungguh hanya untukMu. Lewat
untung, rugi dan duka, Ku mengabdi padaMu.
2. 
Tuhan, biar langkahku Dipimpin kasihMu;
Sungguh ikut teladan Serta kehendakMu.
Meskipun bayangan g’lap Atau hari cerah,
Ku tenang kar’na hidup Di depanMu, Tuhan.
3. 
Ku tak b’rani percaya Pada hati ini.
Manusia tak berkuasa Tentukan jalannya.
Hanya m’reka yg bijak Dapat diyakinkan
Yang pandang pada Yesus, Berjalan dalam t’rang.
Copyright→ ©
meter→ 13, 13, 13, 13, 18, 14
]]>
20150629T021911Z 20150629T021911Z
326: Bila Jiwaku Tertekan
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
326: Bila Jiwaku Tertekan
1. 
Bila jiwaku tertekan Dan
g’lap menutupi jalan; Ku percaya pada
Tuhan Yang memimpin siang, malam.
2. 
Bila hati ini takut, Kucari
perlindunganNya: Tempat damai, senang
dan t’rang; Ku tenang kar’na percaya.
3. 
Limpah persediaan Allah Bagi
yg cari kasihNya. Hati suci kan pandangNya,
Dia dengar doa m’reka.
4. 
Perlombaan bukan bagi Yg
cepat atau yg kuat. Rahasianya agar menang–
Taat pada Kristus, Tuhan.
5. 
Maka, tak jemu ku maju Di
jalan yg ditempuhNya; Jalan salib nuju
Allah Dan rumah Bapa yg kekal.
Copyright→ ©
meter→ 9, 13, 10
]]>
20150629T021910Z 20150629T021910Z
327: Dia Yang T’lah Pimpin
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
327: Dia Yang T’lah Pimpin
1. 
Dia yg t’lah pimpin, Kan pimpin selalu.
Dia yg t’lah gembalakan, Kan memberkatimu.
Dia yg t’lah dengar Akan dengar s’mua.
Seruan dan keluhanmu Tak dilupakanNya.
2. 
Dia yg t’lah pimpin, Kan pimpin s’lamanya.
Dia yg telah bersabda, Masih mau berkata.
Dia t’lah mengajar, Ingin b’ri tahu lebih.
Dia yg karyaNya ajaib, Mau bekerja lagi.
3. 
Dia yg mendekat, Kan semakin dekat.
Dia yg telah memberi, Kan t’rus memuaskan.
Dia yg b’ri rahmat, Akan t’rus menambah.
Dia yg telah menolong, Kan hantar ke sorga.
4. 
Dia yg s’lamatkan, Kan t’rus melindungi.
Dia yg nyatakan s’mua, Kan nyatakan Diri.
Dia yg b’ri hidup Agar kau milikNya;
Akan melimpahkan hidup Yg tetap milikNya.
meter→ 12, 14, 12, 14
]]>
20150629T021909Z 20150629T021909Z
328: Sebelum Kami Berpisah
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
328: Sebelum Kami Berpisah
1. 
Sebelum kami berpisah, Puji, syukur padaMu,
Atas rahmat yg melimpah Kepada kami s’lalu.
Chorus
Biarlah kami, ya
Tuhan, Lebih tekun berkorban, Dan yg kami persembahkan
KepadaMu berkenan.
2. 
Pada hari kemudian, Kami akan diuji;
Biarlah hadirat Tuhan B’ri kemenangan kami.
3. 
Di dalam dunia yg g’lap, Orang mengeluh, sedih;
Kami mau jadi pelita, Tunjuk kasihMu suci.
4. 
Bila saudara yg lelah Rindukan tent’ram hati,
Semoga kasihMu Tuhan, Berkuasa dalam kami.
Copyright→ ©
meter→ 15, 15, 6, 17, 7
]]>
20150629T021908Z 20150629T021908Z
329: Pasanglah KukMu
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
329: Pasanglah KukMu
1. 
Pasanglah kukMu padaku, Tarik ku dengan kasih;
Ku ingin kerja denganMu, Jurus’lamat terkasih.
2. 
Pasanglah kukMu padaku, Agar ku dapat maju;
Taat pada suaraMu Kar’na Kaumenangkan ku.
3. 
Pasanglah kukMu padaku, Tiap langkah sertaMu.
Hidup turut kehendakMu Yg membebaskan daku.
4. 
Pasanglah kukMu padaku, Kuk yg lain terlalu b’rat.
Kepentingan diri ikat, Kebenaran bebaskan.
5. 
Pasanglah kukMu padaku, Sejak masa mudaku;
Pimpinlah ku dengan lembut Sampai akhir hidupku.
Copyright→ ©
meter→ 15, 15
]]>
20150629T021907Z 20150629T021907Z
330: Bekerja T’rus
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
330: Bekerja T’rus
1. 
Bekerja t’rus, berjuanglah, Senang turut
hendak Bapa; Jalan yg dirintis Guru;
Hamba wajib ikutiNya.
2. 
Bekerja t’rus, tak percuma, Rugi bumi,
untung sorga; Kau tak diindahkan orang,
Tapi Gurumu berkenan.
3. 
Banyak yg jatuh dalam g’lap, Ke akhirat
tanpa harap; Angkatlah tinggi obormu,
Terangi yg diam di g’lap.
4. 
T’rus berjuang dan berdoa, Carilah
jiwa yg hilang; Yg mengembara di dunia,
Ajak m’reka agar pulang.
meter→ 12, 12, 8
]]>
20150629T021906Z 20150629T021906Z
331: Ingat S’lalu Pada Yesus
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
331: Ingat S’lalu Pada Yesus
1. 
Ingat s’lalu pada Yesus, HidupNya yg setia;
Menghiburmu dalam duka, B’rikan s’mangat bertahan.
Chorus
Engkau takkan ditinggalkan Yesus pilihan Allah;
Turut berkorban sertaNya Hingga dapat mahkota.
2. 
Orang mementingkan diri Dan dosa t’rus melawan;
Tetapkan niat hatimu, Turut Dia setia;
3. 
HidupNya yg tak bercela, Dis’rahkan pada Allah,
S’bagai korban persembahan, Berkenan pada Bapa.
4. 
Jauhilah jalan yg g’lap, Hidup dalam t’rang Allah;
Tolak dunia dan dosa, Tetap hidup setia.
Copyright→ ©
meter→ 15, 15, 15, 15
]]>
20150629T021905Z 20150629T021905Z
332: Tuhan, Betapa Baiknya
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
332: Tuhan, Betapa Baiknya
1. 
Tuhan, betapa baiknya Bila kami bersatu;
Terikat di dalam kasih Pada Bapa dan Anak.
Tunduk dalam hadiratMu, B’rilah kebebasanMu,
Urapilah hati kami Hingga kami bersatu.
Chorus
Menyembah depan tahtaMu Dengan hati yg rendah,
Tuhan, berkatilah kami Dengan hidup yg kekal.
2. 
Tuhan, betapa baiknya Bila kami bersatu;
Terpencar, tapi terikat Kar’na pekerjaanMu.
RohMu satukan dan bawa Damai tak terkatakan,
Seperti embun yg turun Di atas pegunungan.
3. 
Tuhan, betapa baiknya Bila kami bersatu;
Berpegangan tangan maju Sampai dapat mahkota.
Kasih menyatukan kami Untuk cari wajahMu.
Pujian kami melimpah Atas karuniaMu.
Copyright→ ©
meter→ 15, 15, 15, 15, 15, 15
]]>
20150629T021904Z 20150629T021904Z
333: S’moga Mereka Bersatu
piano midi melody midi synth mp3 Orth W piano mp3
333: S’moga Mereka